Clicky

สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเ

สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเ สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ

เปิดเหมือนปกติ

29/12/2022

30,31 ธ.ค.2565
และ 1,2 ม.ค.2566 เป็นวันหยุดราชการ

22/12/2022

🙏🙏🙏อำเภอเฉลิมพระเกียรติขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมถวายเพลพระในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.59 น. ณ วัดหนองยาง ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
**หมายเหตุ : การแต่งกาย ข้าราชการ เครื่องแบบกากี คอพับ แขนยาว , ประชาชน ชุดสุภาพ /ชุดผ้าไทย โทนสีขาว

22/12/2022
ขอบคุณผู้ใหญ่อดุลย์ พรหมมีชัย (ผู้ใหญ่บอล)นำกาน้ำร้อนมาบริจาคเนื่องจากอันเก่าเสียณ มุมพักผ่อนรอรับบริการงานทะเบียน
19/12/2022

ขอบคุณผู้ใหญ่อดุลย์ พรหมมีชัย (ผู้ใหญ่บอล)
นำกาน้ำร้อนมาบริจาคเนื่องจากอันเก่าเสีย
ณ มุมพักผ่อนรอรับบริการงานทะเบียน

16/12/2022
วันรัฐธรรมนูญ
10/12/2022

วันรัฐธรรมนูญ

09/12/2022

วันที่ 10-12 ธ.ค.65
เป็นวันหยุดราชการ

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางพรทรัพย์ อดทน ปลัดอำเภอ น.ส.ขวัญฤทัย หนูชื่นมะเริง เจ้าหน้าที่ปกครอง มญ...
08/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป นางพรทรัพย์ อดทน ปลัดอำเภอ น.ส.ขวัญฤทัย หนูชื่นมะเริง เจ้าหน้าที่ปกครอง มญ.สิงห์ ยอดเพ็ชร์ อส.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาจังหวัดนครราชสีมา ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ม.2 ตำบลช้างทอง จำนวน 1 ราย ในการนี้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองป่าโอบ ร่วมช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยค่ะ

05/12/2022

5 ธ.ค. “วันดินโลก” กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมวันดินโลก ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชน ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร พระผู้ทรงเป็น "พระบิดาแห่งดินโลก"

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อช่วยกันสืบสาน รักษา ต่อยอดสิ่งดี ๆ ให้เป็น “วิถีชีวิต” ในการร่วมกันดูแลทรัพยากรต่อไป โดยเฉพาะ "ดิน" ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตบนโลก ทั้งแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง และการเกษตร รวมถึงช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน ช่วยดูดซับคาร์บอน และบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

“วันดินโลก” เป็นมติจากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพและพระราชปณิธานของพระองค์ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านผ่านการจัดการดินอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการจัดตั้งรางวัล King Bhumibol World Soil Day ประจำปี (WSDA) เพื่อยกย่องบุคคล/สถาบันที่จัดงานวันดินโลกในทุกระดับตามกรอบการรณรงค์ของวันดินโลกอีกด้วย

วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2...
05/12/2022

วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

05/12/2022

5 ธันวาคม 2565

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติเเละวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

#5ธันวาคม #วันชาติ #วันพ่อ
#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

ประกาศดับไฟฟ้าชั่วคราวฯ  ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. จึงประชาสัมพันธ์...
21/11/2022

ประกาศดับไฟฟ้าชั่วคราวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ

ขอบคุณผู้ใหญ่อดุลย์ พรหมมีชัย (ผู้ใหญ่บอล)นำชุดกาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม มาบริจาคณ มุมพักผ่อนรอรับบริการงานทะเบียนค่ะ
08/11/2022

ขอบคุณผู้ใหญ่อดุลย์ พรหมมีชัย (ผู้ใหญ่บอล)
นำชุดกาแฟ น้ำตาล ครีมเทียม มาบริจาค
ณ มุมพักผ่อนรอรับบริการงานทะเบียนค่ะ

23/10/2022

23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลากรในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

22/10/2022

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565
เป็นวันหยุดราชการ

12/10/2022

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิตกลางใจประชาราษฎร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

12/10/2022

#ฝนมาอีกรอบ ภาคอีสาน เตรียมรับมือฝนอีกชุด จากหย่อมความกดอากาศต่ำ 14-16 ต.ค. นี้
.
โดยจากโมเดลพยากรณ์อากาศ คาดการณ์ในช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่สลายตัวจากพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย โดยเข้ามาทางภาคอีสานจุดเเรก (บริเวณ จ.อุบล จ.อำนาจเจริญ) ซึ่งจะทำให้มีฝนตก-ตกหนักบางพื้นที่ ในช่วงวันดังกล่าว

12/10/2022

13-16 ต.ค.2565
เป็นวันหยุดราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป              นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย ...
06/10/2022

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย จนท.ทหาร
กรมพัฒนาที่ 2 จนท.ตำรวจ สภ.เฉลิมพระเกียรติ
ปลัดอำเภอ พัฒนากรประจำตำบลท่าช้าง
และ สมาชิกอส. ร้อยอส.เฉลิมพระเกียรติ
ที่ 31 ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพจากสถานี
กาชาดที่ 4 นครราชสีมา สภากาชาดไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน
ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง หมู่ที่ 4,5,8,11
และ 12 รวมจำนวน 55 ครัวเรือน
ส่วนรายอื่นๆที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้าน
เรือนขณะนี้อำเภออยู่ระหว่างประสาน
ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แล้วค่ะ
#ขอขอบคุณสภากาชาดไทยที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
#ขอขอบคุณกรมพัฒนาที่2ที่จัดรถมาอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ

06/10/2022

#ฝนหนักก่อนรับลมหนาว กรมอุตุฯ เตือนภาคอีสาน ต้นเดือนตุลาคมยังมีฝนต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 9-11 ต.ค. 65 มวลอากาศเย็นจากจีน แผ่ลงมาปะทะอากาศร้อนชื้นในบริเวณภาคอีสาน ส่งผลให้มีฝนตกหนักบางเเห่งเเละลมแรง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาฯ ทำให้มีอากาศเย็นลงทั่วทั้งภาค อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศา (พื้นราบ)

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำถึงขั้นติดธงแดงแล้วค่ะ ขอให้ราษฎรในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมระมัดระวังกันด้วยนะคะ
06/10/2022

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระดับน้ำถึงขั้น
ติดธงแดงแล้วค่ะ ขอให้ราษฎรในพื้นที่
ที่ถูกน้ำท่วมระมัดระวังกันด้วยนะคะ

28/07/2022

28-31 ก.ค. 2565
เป็นวันหยุดราชการ

28/07/2022

“ทรงพระเจริญ”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร​สังกัด​ที่ทำการปกครอง​อำเภอเฉลิม​พระเกียรติ​ จังหวัด​นครราชสีมา

28/07/2022

“ทรงพระเจริญ”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

Photos from โบราณนานมา's post
28/07/2022

Photos from โบราณนานมา's post

Photos from กรมการปกครอง fanpage's post
13/07/2022

Photos from กรมการปกครอง fanpage's post

13/07/2022

วันที่13-17ก.ค.65
เป็นวันหยุดราชการ

ทรงพระเจริญ
13/07/2022

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

13 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

02/07/2022

กรมการปกครอง เชิญชวน บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย ผ่านคำร้องทำบัตรประจำตัวประชาชน

ประชาชนที่มี อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สามารถแจ้งความประสงค์ บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย เช่น ดวงตา หัวใจ ตับ ไต ปอด ฯลฯแก่กับสภากาชาดไทย ผ่านคำร้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ

#บริจาคอวัยวะ #ผ่านคำร้องทำบัตรประจำตัวประชาชน #กรมการปกครอง #สภากาชาด

Photos from Thairoyalfamily's post
02/07/2022

Photos from Thairoyalfamily's post

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 22.00 น.นายพงษ์เทพ จันทร์นอก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นา...
02/07/2022

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 22.00 น.
นายพงษ์เทพ จันทร์นอก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย สมาชิก ร้อย อส.อ.เฉลิมพระเกียรติที่ 31 บูรณาการร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม และการเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ของสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
1.กำชับและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติในเรื่องของเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามเข้าใช้บริการ /ยาเสพติด/ห้ามไม่ให้มีการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานประกอบการ
2.กำชับให้ผู้ประกอบการได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 และถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา โดยเคร่งครัด
ประกอบด้วยร้าน ดังนี้
1.ร้านชื่นชมคาราโอเกะ
2.ร้านเจ๊หนูคาราโอกะ
3.ร้านผ่อนคลายคาราโอเกะ

การดำเนินการดังกล่าวผู้ประกอบกิจการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และจะถือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

ผู้ใหญ่สุรเดช โฮทองหลาง ผู้ใหญ่หมู่ 5ตำบลท่าช้าง นำลูกบ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาทำบัตรประชาชนใหม่กรณีบัตรฯหมดอายุขอบค...
28/06/2022

ผู้ใหญ่สุรเดช โฮทองหลาง ผู้ใหญ่หมู่ 5
ตำบลท่าช้าง นำลูกบ้านซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง
มาทำบัตรประชาชนใหม่กรณีบัตรฯหมดอายุ
ขอบคุณในความใส่ใจดูแลลูกบ้านนะคะ
และขอขอบคุณฮุก 31 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ที่ให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกค่ะ

ทรงพระเจริญ
03/06/2022

ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ดูแลแฟนเพจ โบราณนานมา

ทรงพระเจริญ
03/06/2022

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคคลากรในสังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

13/05/2022

13-16 พ.ค.2565
เป็นวันหยุดราชการ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอก...
03/05/2022

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/ALVNKDH33KnfxE8cA

ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใยค่ะ
28/04/2022

ระมัดระวังกันด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใยค่ะ

Photos from Korat Next Step's post
14/04/2022

Photos from Korat Next Step's post

ที่อยู่

ถนนเพชรมาตุคลา
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวั
30230

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644950033

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวั

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวั (แสดงผลทั้งหมด)

สภ.เมืองพิจิตร จว.พิจิตร สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินท ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย โรงพยาบาลวารินชำราบ Warinchamrab Hospital ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมื รับงานถมที่ดินราคาถูก พร้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ สำนักงานเกษตรอำเภอบางพลี Bangphl สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง