ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ให้บริการ การศึกษาตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ รักษาการในตำแ...
12/11/2023

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเศษชัยชาญ มอบหมายให้นางสาวญาตาวี คงความสุขบรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ช่วยงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 โดยร่วมเขียนใบอนุโมทนาบัตร ณ.วัดวิเศษชัยชาญ หมู่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 6  พฤศจิกายน  2566. ห้องสมุดประชาชน" เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญป...
06/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566. ห้องสมุดประชาชน" เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ วันสำคัญประจำเดือน เรื่อง วันกู้ชาติ หรือวันประกาศอิสรภาพ

วันที่  ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ รักษาการในตำแหน่ง...
05/11/2023

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์

วันนี้ วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ โดยนางสาวพิชญานิน ใจสว่าง ประธานสภาเ...
05/11/2023

วันนี้ วันเสาร์ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ โดยนางสาวพิชญานิน ใจสว่าง ประธานสภาเด็กฯ จัดประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 โดยดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทนผู้ที่หมดวาระ และนายอำนาจ เอี่ยมยิ้ม พร้อมด้วยนายปุณณวิชญ์ พุทธเครือ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ทต.วิเศษไชยชาญ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ รักษาการในตำแหน่ง ผู...
23/10/2023

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางจิรัชยา เฟื่องฟูรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามโก้ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์ โดยมีนายประทีป ไพโรจน์ เป็นวิทยากร

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่...
23/10/2023

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์

วันที่ 23  ตุลาคม  2566. ห้องสมุดประชาชน" เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันป...
23/10/2023

วันที่ 23 ตุลาคม 2566. ห้องสมุดประชาชน" เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2566วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ด้วยเกล้า ด้วยกระ...
23/10/2023

23 ตุลาคม 2566
วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง

13 ตุลาคม 2566วันนวมินทรมหาราชสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเด...
12/10/2023

13 ตุลาคม 2566
วันนวมินทรมหาราช
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"
อำเภอวิเศษชัยชาญ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิเศษชัยชาญ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 13  ตุลาคม  2566. ห้องสมุดประชาชน" เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันนว...
12/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566. ห้องสมุดประชาชน" เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วันนวมินทรมหาราช

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง...
12/10/2023

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์ โดยมีนายประทีป ไพโรจน์ เป็นวิทยากร

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ...
12/10/2023

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขั...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการประดิษฐ์ถุงผ้าแฮนด์เมด ลดโลกร้อน ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขั...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำสบู่สมุนไพร ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขั...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำเส้นหมี่คลุก โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขัน...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำแซนวิชพัฟ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขัน...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำขนมปังฮอทดอกแฟนซี ร่วมกับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขัน...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำแหนมไก่ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขัน...
04/09/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ไตรมาส ๔
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำสลัดเขย่า โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันที่  7 สิงหาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผ...
31/08/2023

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาการเด็กประถมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู...
31/08/2023

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ ได้รับประสบการณ์ตรง และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน โดยมีนายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมด้วยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะครูและนักเรียนณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
31/08/2023

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ ได้รัฐประสบการณ์ตรง และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน โดยเป็นวิทยากรในกิจกรรมศิลปะสร้าง สรรค์ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
31/08/2023

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ของเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้สถานที่ใหม่ๆ ได้รัฐประสบการณ์ตรง และมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน โดยเป็นวิทยากรในกิจกรรมศิลปะสร้าง สรรค์ ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
31/08/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย-อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา

11/08/2023

12 สิงหาคม 2566
ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ ห้องสมุดประชาชน
"เฉลิมราชกุมารี" อำเภอวิเศษชัยชาญ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
03/08/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย-อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
03/08/2023

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนา เด็กปฐมวัยเพื่อให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย-อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
03/08/2023

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอว ิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางนริศรา จันทนารักษ์ ครูอาสาสมัคร และนางสาวญาตาวี คงความสุข บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษาคณะครู และนักเรียน ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี ร...
01/08/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำไก่ย่างนิวออลีน โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Spaceวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รอ...
01/08/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำน้ำนมข้าวโพด โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน...
01/08/2023

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อำเภอวิเศษชัยชาญ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับเด็กนักเรียน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ทุกวันอาทิตย์ โดยมีนางประทีป ไพโรจน์ เป็นวิทยากร

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี ร...
01/08/2023

โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายอำไพ ข่าขันมะลี รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการรียนรู้ อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบหมายให้ นางสาวญาตาวี คงความสุข จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของผู้รับบริการทุกช่วงวัย กิจกรรมการทำแซนวิชเสียบไม้ โครงการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ณ.ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอวิเศษชัยชาญ

ที่อยู่

ต. ไผ่จำศีล อ. วิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
14110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635631202

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี" อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน อ่างทอง

แสดงผลทั้งหมด