Clicky

กศน.เขตบางกะปิ

กศน.เขตบางกะปิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตา? กศน.เขตบางกะปิ มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปิดเหมือนปกติ

สุดปัง นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายคณะครู กศน.เขตบางกะป...
09/01/2023

สุดปัง นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายคณะครู กศน.เขตบางกะปิ จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เกษตรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริด้วยศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล วันที่ 6 มกราคม 2566 ณ สวนทำฟาร์มดี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นางสาวเทียมจันทร์ สัตยาคุณ ครู กศน.ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบโคงการ ได้แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่
ฐานที่ 1 เตาเผาถ่านไล่แมลง ฐานที่ 2 ธาตุอาหารสำหรับพืช
ฐานที่ 3 การขยายพันธุ์พืช ฐานที่ 4 การทำน้ำสมุนไพร นักศึกษามีความสนใจการเรียนที่จะเรียนรู้และทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สุดปัง ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผ...
22/12/2022

สุดปัง ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูในการจัดทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research) กศน.เขตบางกะปิ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 ภายใต้การดูแลของวิทยากร รศ.ดร.พัชรี ศรีสังข์ และนายสังคม โทปุรินทร์ เป็นการอบรมอย่างใกล้ชิด ในรูปแบบ “พาทำ นำทาง”
ณ ห้องประชุม กศน.เขตคลองสามวา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

สุดปัง วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565       นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้...
22/12/2022

สุดปัง วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้นวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้ นายชัชพล นันทจินดา ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมงานศธ.ส่งความสุข "สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 ให้แก่ประชาชน วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565
ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ...
22/12/2022

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ นำคณะครู นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ ลงนามถวายพระพร และเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ

สุดปัง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565      นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้นว...
22/12/2022

สุดปัง วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้นวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู กศน.เขตบางกะปิ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่ดี ตามหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2566) โดยมี
นางสาวนุชนาถ โชติบุญ ครู กศน.ตำบล รับผิดชอบโครงการ ฯ
วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ วัดเทพลีลาพระอารามหลวง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สุดปัง วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565               นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวารักษาก...
22/12/2022

สุดปัง วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ ได้ประชุมบุคลากร กศน.เขตบางกะปิ ประจำเดือน ธันวาคม ติดตามแผนการทำงานประจำปี 2566 ในไตรมาส 1-2 โดยให้บุคลากรที่เป็นเจ้าของโครงการตามแผนให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ และช่วยกันแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน ขอบพระคุณ ผอ.นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ เป็นอย่างมาก ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน
#บุคลากร_กศนเขตบางกะปิ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง

สุดปัง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อ...
08/12/2022

สุดปัง วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ รับชม "โครงการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ออนไลน์ผ่านทาง ETV Channel

07/12/2022

สุดปัง ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม
กศน.เขตบางกะปิ
ผ่าน LINE แสกน คิวอาร์โค้ด ได้ครับ

สุดปัง       นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบห...
06/12/2022

สุดปัง
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู นำนักศึกษา กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วม "กิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ท้องสนามหลวง“ โดยให้นักศึกษา จดบันทึก การฝึกอาชีพและให้บริการกับประชาชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

สุดปัง       นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบห...
06/12/2022

สุดปัง
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู กศน.เขตบางกะปิ เข้าร่วมกิจกรรม ๕ ธันวา วันพ่อแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สุดปัง ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม กศน.เขตบางกะปิ ผ่าน LINE แสกน คิวอาร์โค้ด ได้ครับ
06/12/2022

สุดปัง ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ-สอบถาม
กศน.เขตบางกะปิ
ผ่าน LINE แสกน คิวอาร์โค้ด ได้ครับ

สุดปัง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจกายน 2565       นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง...
24/11/2022

สุดปัง ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจกายน 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้นางสาวชนิสรา นาคเมธี ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget) สำนักงาน กศน.กทม ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565       นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนว...
23/11/2022

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้นางสาวเยาวนาต พุทธามาตย์ ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยจัดการเรียนการสอน ฝึกอ่านพยัญชนะและสระ ใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและกระบวนการพบกลุ่ม นักศึกษาทุกคนต้องอ่านออกเขียนอย่างมั่นคงจัดกิจกรรม ทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น.–15.00 น. ณ กศน.เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

สุดปัง       นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบห...
22/11/2022

สุดปัง
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้นางสาวเยาวนาต พุทธามาตย์ ครู อาสาสมัครฯ นายวณัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล ครู กศน.ตำบล และคณะครู กศน.เขตบางกะปิ จัดโครงการปฐมนิเทศ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ณ กศน.เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
#ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด_19

สุดปัง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2565     นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการกศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยก...
10/11/2022

สุดปัง วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการกศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ พร้อมด้วย นางสุดสวาท คำแผง อดีต ผอ.กศน.เขตบางกะปิและคณะครู กศน.เขตบางกะปิ นำนักศึกษา 100 คน กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานลอยกระทง ณ วัดเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีวันลอยกระทงให้คงอยู่คู่สังคมไทยโดยการใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและสายน้ำให้สะอาด
จากนั้นนางสุดสวาท คำแผง อดีต ผอ.กศน.เขตบางกะปิ ได้เข้าไปกราบลาเนื่องจากเกษียณอายุราชการ กับ เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา ที่ให้ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่มและทำกิจกรรมมาโดยตลอดและได้พา
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการกศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ พร้อมคณะครูเข้าไปแนะนำตัวกับท่านอย่างเป็นทางการ

07/11/2022

ประกาศ...เบอร์โทรศัพท์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ 02-735-2832 เบอร์นี้เท่านั้น

Photos from สำนักงาน กศน.กทม.'s post
02/11/2022

Photos from สำนักงาน กศน.กทม.'s post

สุดปัง วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565           นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแ...
02/11/2022

สุดปัง วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายนายวณัฐพงศ์
กุลธวัชวิมล และ นายเกริกเกียรติ อิ้งรัตน์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมกิจกรรม “กศน. จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง

สุดปัง        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหม...
02/11/2022

สุดปัง
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายให้คณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในโดยตันสังกัด ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2565
นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. กทม.
กล่าวรางาน และได้รับเกียรติจากนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Photos from กศน.เขตบางกะปิ's post
31/10/2022

Photos from กศน.เขตบางกะปิ's post

Photos from กศน.เขตบางกะปิ's post
31/10/2022

Photos from กศน.เขตบางกะปิ's post

สุดปัง ประกาศ กศน.เขตบางกะปิ ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โอกาสทางการศึกษา มาเรียนกันครับ เพ...
31/10/2022

สุดปัง
ประกาศ กศน.เขตบางกะปิ ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โอกาสทางการศึกษา มาเรียนกันครับ เพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญที่พัฒนาคุณภาพชีวิต

White Zoneสถานศึกษา กศน. ปลอดภัยสารเสพติด
28/10/2022

White Zone
สถานศึกษา กศน. ปลอดภัยสารเสพติด

สุดปัง “ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ”        นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาก...
27/10/2022

สุดปัง “ White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด ”

นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ นำครูและนักศึกษาเข้าร่วมกล่าวปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ 3 ป. ปกป้อง ปลูกฝัง ปราบปราม และร่วมเดินรณรงค์ กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด”
โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง เป็นประธานในพิธี ณ สนามหญ้าหน้าอาคารวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

12/10/2022
สุดปัง ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...
10/10/2022

สุดปัง ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.เขตบางกะปิ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ทีผ่านมา
ยังรับสมัครนักศึกษาใหม่ จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

สุดปัง วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565           นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน. เขตคลองสามวา รักษาการ...
07/10/2022

สุดปัง วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565
นางวันเพ็ญ แจ่มอนงค์ ผู้อำนวยการ กศน. เขตคลองสามวา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ นำคณะครูจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 65 ให้ความรู้การตั้งค่าเป้าหมายพร้อมอธิบายแนวทางการเขียนเพื่อเป็นไปในแนวทางเดียวกันให้กับ บุคลากร กศน.เขตบางกะปิ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

สุดปัง ประกาศ กศน.เขตบางกะปิ เปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565  พบกัน ณ สถานที่นักศึกษา เลือกที่เรียน เวลา 8....
06/10/2022

สุดปัง ประกาศ กศน.เขตบางกะปิ เปิดภาคเรียน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พบกัน ณ สถานที่นักศึกษา เลือกที่เรียน เวลา 8.30-16.00 น.

สุดปัง ิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
04/10/2022

สุดปัง ิ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Photos from กศน.เขตบางกะปิ's post
04/10/2022

Photos from กศน.เขตบางกะปิ's post

สุดปัง ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น...
29/09/2022

สุดปัง ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.เขตบางกะปิ

สุดปังวันที่ 27 กันยายน 2565           นางสุดสวาท คำแผง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายนายเกริกเกียรติ อิ้...
29/09/2022

สุดปัง
วันที่ 27 กันยายน 2565
นางสุดสวาท คำแผง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายนายเกริกเกียรติ อิ้งรัตน์ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ของสำนักงาน กศน.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานกศน. กทม.
#กศนเขตบางกะปิ

สุดปัง ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565     นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางสาวเยาวนาต พุทธา...
26/09/2022

สุดปัง ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2565
นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ มอบหมาย นางสาวเยาวนาต พุทธามาตย์ ตำแหน่ง ครู อาสาสมัครฯ และนายวณัฐพงศ์ กุลธวัชวิมล ​ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ​ ระหว่างวันที่​ 23 - 25​ กันยายน​ 2565 ณ​ กศน.เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ​ กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานที่จังหวัดลพบุรี

สุดปัง วันที่ 22 กันยายน 2565     นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการร กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายนายยุทธนา แสนบุญสิริ และนายทน...
23/09/2022

สุดปัง วันที่ 22 กันยายน 2565
นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการร กศน.เขตบางกะปิ มอบหมาย
นายยุทธนา แสนบุญสิริ และนายทนงศักดิ์ หมายสม ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ดำเนินการตรวจข้อสอบและนำกระดาษคำตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ยินดีด้วย สุดปังผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ กศน.เขตบ...
23/09/2022

ยินดีด้วย สุดปัง
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของ กศน.เขตบางกะปิ มีผลคะแนนเฉลี่ย 46.01 สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ระดับ
ผ่านค่าเป้าหมายขึ้นสูง

สุดปังวันที่ 22 กันยายน 2565           นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการร กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวมยุรา เหล่าเ...
22/09/2022

สุดปัง
วันที่ 22 กันยายน 2565
นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการร กศน.เขตบางกะปิ มอบหมายนางสาวมยุรา เหล่าเจริญ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาเข้าสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam ศูนย์สอบ กศน.เขตบางเขน
ซอยรามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 22 กันยายน 2565 โดยมีมาตรการการเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา วัดอุณหภูมิ ล้างมือสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่าง
#กศนเขตบางกะปิ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
22/09/2022

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สุดปังระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ และคณะครู กศน.เขตบางกะปิ ​ เข้าร่วมโคร...
22/09/2022

สุดปัง
ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565
นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ และคณะครู กศน.เขตบางกะปิ ​ เข้าร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม. ​ ระหว่างวันที่​ 20 - 21​ กันยายน​ 2565
ณ​ โรงแรมเมธาวลัย​ อำเภอชะอำ​ จังหวัดเพชรบุรี
#กศนเขตบสางกะปิ

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565     นิเทศสนามสอบ สอบปลายภาคของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้...
22/09/2022

ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565
นิเทศสนามสอบ สอบปลายภาคของนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นางสุดสวาท คำแหง ผู้อำนวยการร กศน.เขตบางกะปิ และคณะครู กศน.เขตบางกะปิ ขอขอบคุณนางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม. มานิเทศสนามสอบปลายภาค ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 กันยายน 2565
ณ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์ ซ.ลาดพร้าว 134 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีมาตรการการเข้าสอบให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
วัดอุณหภูมิ ล้างมือสม่ำเสมอ และเว้นระยะห่าง
#กศนเขตบางกะปิ

ที่อยู่

48/13-14 ซ. รามคำแหง60/3 ถ. รามคำแหง แข
เขตบางกะปิ
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.เขตบางกะปิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.เขตบางกะปิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

บริษัท บั๊ก โซลูชันส์ จำกัด
.
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานขับรถบริการ และ พนักงานบริการ
หลายอัตรา !!!
ขอคนที่สามารถ อ่านออก เขียนได้
.
ประจำสาขาต่างๆของบริษัทฯ
1.ลาดพร้าว
2.สาขาสมุทรปราการ
3.ราชพฤกษ์
4.สาขาสาทร
5.สาขาสายไหม
6.สาขาโคราช
7.สาขาพัทยา
.
.
สามารถ Walk in เข้าไปสมัครได้ที่สำนักงานสาขาได้เลยค่ะ
.
สอบถามสถานที่สัมภาษณ์
ติดต่อ:ฝ่ายบุคคล
Tel. 02-959 9999 ext. 240
คุณซัน 087-0081666
คุณเต้ 084-5163999
( โทร 09.00-16.00 น. เท่านั้น )
Email [email protected]
กศน.เขตบางกะปิ ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2564 ออกไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ครูค่ะ หนูยังเรียนได้มั้ยค่ะ หนูสมัครไวแต่ไม่ได้ไปเรียนค่ะ ต้องสมัครใหม่ใช่มั้ยค่ะ 😁😁😁
โทรหาหนูได้น่ะค่ะ เบอร์ 0809436460
รับสมัครพ่อบ้านพนักงานธุรการชายสายช่างจำนวน 1 อัตราใช้คอมได้บ้างอายุไม่เกิน55ปีรับสมัครแม่บ้านรายวัน1 อัตราเข้าทำงานร้าน ขายสินค้าตกแต่งบ้านในรามคำแหง60 มีที่พักให้ฟรี สนใจฝากประวัติการทำงาน งานที่ถนัด
ทาง Line062-8407654
www.rtshousehold.com
นางสุดสวาท คำแผง ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกะปิ เปิดปฐมนิเทศผู้ประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 15 มกราคม 2564
ณ กศน.เขตบางกะปิ มีนายวิระ หัสมา ครูที่ปรึกษา มีผู้รับการประเมิน จำนวน 12 ราย
กศน.เปิกเทอมใหม่วันไหนคะ
กศน.เขตบางกะปิ ขอแสดงความยินดีกับ นายรักษกรณ์ ทองแย้ม ครู กศน.ตำบล ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สถาบันการศึกษาทางไกล โดยมีบุคลากร กศน.เขตบางกะปิ และคณะกรรมการสถานศึกษา เดินทางไปส่งและร่วมแสดงความยินดี
📛 Viewfruitรับสมัครเจ้าหน้าที่ทำวิจัยออนไลน์จำนวนมาก ด่วน !!!

🏨 Viewfruit ผู้ทำสำรวจออนไลน์ ร่วมมือกับบริษัทสินค้าบริการแบรนด์ดังทั่วโลก เพื่อเก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าบริการ เพื่อจะนำข้อมูลไปใช้พัฒนาสินค้าบริการใหม่ๆ มาตอบสนองความต้องการในอนาคต

🏵 ลักษณะงาน - การตอบแบบสอบถาม ใช้เวลาประมาณ 5-40 นาทีระยะเวลาสำรวจขึ้นอยู่กับขอบเขตโครงการสำรวจ ทุกการตอบแบบสอบถามจะได้รับค่าตอบแทน 💰อัตราค่าตอบแทนคุณ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ, เงื่อนไขแต่ละโครงการสำรวจ

🍄 คุณสมบัติผู้สมัครร่วมชุมชน Viewfruit ไม่จำกัด อายุ, เพศ, อาชีพ, วุฒิการศึกษา, ถิ่นพำนัก ฯลฯ ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิก ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ทั้ง มือถือ, คอมพิวเตอร์, แท๊ปเล็ต ดังนั้นภูมิใจได้ทุกความคิดเห็นของคุณเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสังคม และอนาคต และสร้างรายได้เสริมยั่งยืนร่วมไปกับ Viewfruit

💢ตำแหน่งงาน : รับสมัครเจ้าหน้าที่ทำวิจัยออนไลน์ / ตอบแบบสอบถามออนไลน์พาร์ทไทม์ จำนวนมาก ด่วน!!

💢ลักษณะงาน

1. ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ทำงานได้ ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ แลกรับค่าตอบแทน

2. มีโอกาสจับสลากประจำเดือน เพื่อรับค่าตอบแทน

3. ได้เล่นเกมส์ เพื่อรับค่าตอบแทน

4. แนะนำเพื่อน เพื่อรับค่าตอบแทน

💢คุณสมบัติ

1. ไม่เสียค่าสมัคร, และค่าธรรมเนียม

2. ไม่จำกัด อายุ เพศ อาชีพ

3. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. ว่างงาน, ทำงานประจำ ต้องการหารายได้เสริม

5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

6. ไม่จำกัดเพศ, คุณวุฒิ, อาชีพ, ทุกจังหวัด

7. สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ มือถือทุกรุ่น

8. มีบัญชี PayPal เพื่อรับเงิน

💢 สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพฯ และทุกจังหวัด

💢 วัน - วันเวลาทำงาน : ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณสะดวก ทุกอุปกรณ์

💢 วิธีสมัคร Viewfruit ด้วยตนเอง :

1. สมัครและเริ่มงานได้เลย >>>ลิ้งค์ “ลงทะเบียนสมาชิกใหม่” : [https://th.viewfruit.com/…/MTgxMzIwOlgxTUw4RzQ5RUw2SDU4NDFU…](http://)
2. ทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้ กรอกข้อมูลให้ ครบถ้วน ถูกต้อง
3. ทำการยืนยันการสมัคร โดย ตรวจสอบอีเมล์แล้ว “กดลิ้งค์ยืนยันการสมัคร” จากนั้นเริ่มต้นทำงานได้เลย

🔰เริ่มต้นทำงาน ได้อย่างไร ??

1 กรอก “ข้อมูลส่วนบุคคล” ข้อมูลพื้นฐาน”, “ข้อมูลเพิ่มมูลค่า” ให้ครบทุกหัวข้อ ครบถ้วน ครอบคลุม
2 หมั่นตรวจสอบ อัพเดตข้อมูลข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ
3 หมั่นตอบตรวจสอบคำเชิญร่วมตอบแบบสอบถามทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร
4 พบหัวข้อแบบสอบถามใหม่ๆในเมนู "การมีส่วนร่วม" ระบบจะเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติเมื่อมีโครงการใหม่ออกมา
5 เลือกเข้าร่วมตอบแบบสอบถามได้ทุกหัวข้อที่สนใจ โดยการ “คลิ้กลิ้งค์เชิญชวน” ซึ่งทุกการตอบแบบสอบถามจะได้รับคะแนนเพื่อรวบรวมและแลกเป็นเงิน หรือรางวัลอื่นๆ ได้
6 ระบบจะทำการสรุปยอดการแลกเงินรางวัลทุกวันศุกร์ และจ่ายเงินภายใน 7 วันทำการถัดไปไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันนี้ทุกคำถามเรามีคำตอบ ค้นหาได้ที่ “ศูนย์บริการลูกค้า” หรือ “ช่วยเหลือมือใหม่” หากไม่สามารถช่วยเหลือได้ สามารถส่งข้อสอบถาม คำแนะนำ ปัญหา พร้อมแนบภาพ Screenshot ชื่อบัญชี อีเมล์ แจ้งให้ทีมงานทำการตรวจสอบ และแก้ไขภายหลัง ขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็น ความร่วมมือในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสังคม และอนาคตร่วมไปกับ Viewfruit

💢 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Viewfruit

ผู้ติดต่อ:แอดมิน

อีเมล์:[email protected]
x

เขตบางกะปิ บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

NIDA Business School บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเค สำนักสิริพัฒนา NIDA Poll - นิด้าโพล ศูนย์ฝึกอาชีพกทม. เขตบางกะปิ NIDA Environment School NBNK ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เอกสารทางวิชาการ คณะรั Beautiful Fun99-เว็บตรง สล็อต บาคาร่า บอล เ งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล Knowledge castle ไอกู หม่าล่า - Igoo Málà Silver Express ส่งไว ราคาไม่แพง