เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลท่าผา ขอขอบคุณท่านและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มอบอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ...
17/04/2024

เทศบาลตำบลท่าผา ขอขอบคุณท่านและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้มอบอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2567 ณ ป้อมยามเหล่าป่ากอ ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามรายนามดังนี้
🗓 วันที่ 11 เมษายน 2567
1. นาย อุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
2. นายธวัฒชัย แก้วอ้วน สาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม
3.นางสาวศิริรัตน์ โกฎิคำ ท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม

🗓 วันที่ 12 เมษายน 2567
1. สจ.บุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สจ.อ.กัลยานิวัฒนา
2. นางทองศรี ชมชื่น ผอ.กองการคลัง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าผา
3. พ.ต.ท.มานพ จิตติจรูญพันธุ์ รองผู้กำกับสอบสวน สภ.แม่แจ่ม
4. นายนิคม ทะบุญ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอแม่เเจ่มพ

🗓 วันที่ 13 เมษายน 2567
1. นายวิเชียร จำปาดี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
2. นางนารีรัตน์ ทองก้อนสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด
3. นายเกรียงศักดิ์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ช่างเคิ่ง
4. นายพิทักษ์ เพ็ญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หงานหลวง

🗓 วันที่ 14 เมษายน 2567
1. นายวิเชียร จำปาดี รองนายกเทศมนตรี
2. นายภูศิต จันทร์ต้ะ แพทย์ประจำตำบล
3. นายสนั่น บุญเทียม
4. นายอภิรักต์ พุ่มจำปา ปลัดอำเภอ ประจำตำบลท่าผา
5. นายบุญรัตน์ ทะบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา
6. นาย สมศักดิ์ ศรีเที่ยง รองประธานสภา
7. นางอุบลรัตน์ ยาลังกา หัวหน้าฝ่ายธุรการ
8. นายอำนาจ เทพมณี
9. นายแก้วมา โอบอ้อม กำนันตำบลท่าผา

🗓 วันที่ 15 เมษายน 2567
1. นายกิตติพงค์ ธิวงค์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
2. นายแก้วมา โอบอ้อม กำนันตำบลท่าผา
3. นางสาวนงนุช แก้วบุตร ผู้อำนวยการกองศึกษา

🗓 วันที่ 16 เมษายน 2567
1. นายกอนแก้ว ริยะนา ประธานสภาเทศบาลตําบลท่าผา
2. นางกมลทิพย์ จิตตะคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข
3. นายสมบัติ ทะบุญ ตัวแทน ท่าน สส. ศรีโสภา โกฎคำลือ สส. พรรคเพื่อไทย
4. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนันตำบลท่าผา

วันนี้ 12 เมษายน 2567เวลา 12.50 น. สจ.บุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สจ.อ.กัลยานิวัฒนา ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนค่าอาหารแ...
12/04/2024

วันนี้ 12 เมษายน 2567
เวลา 12.50 น.
สจ.บุญนงค์ สุริยะชัยพันธ์ สจ.อ.กัลยานิวัฒนา ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ.ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผา

คืนวันที่11 เมษายน 2567นายยกเทศมนตรีตำบลท่าผานาย อุทัย บุญเทียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้ค...
12/04/2024

คืนวันที่11 เมษายน 2567
นายยกเทศมนตรีตำบลท่าผา
นาย อุทัย บุญเทียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ ณ.ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผา มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการ เวลา19.00น. ถึง07.00น โดย นาย พลิ จันทร์กลากุล สท.เขต1เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ มี อปพร.2 นาย ชรบ. 2 นาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าผา1นาย เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ ณ.เวลา22.00น.

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลท่าผา นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลท่าผา นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่
1.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าผา รุ่นที่ 1 ซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งตำบลเข้าร่วมสมัครเป็นนักเรียน จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่ในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีความสุข โดยมีนายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด
2.จัดกิจกรรมวันกตัญญู เพื่อรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่าผา ตามประเพณีสงกรานต์ เป็นการแสดงความกตัญญูพร้อมขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินและขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์และมีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม จำนวน 10 ราย ได้แก่
1. นายประเสริฐ ไชยบุตร
2. นายสายสิทธิ์ ยมแก้ว
3. นายคำปัน ปิงกุล
4. นายสีมา ติ๊บปลัง
5. นายทองดี นิปุณะ
6. นายศรีวรรณ คำฟู
7. นายกองคำ กรรณิกา
8. นายพาดี กระจ่างกิจคงเชื้อ
9. นางบัวจันทร์ สุปิณะ
10. นายจันทร์ติ๊บ ศรีเที่ยง

วันที่ 11 เมษายน 2567เทศบาลตำบลท่าผา ดำเนินการเปิด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผาโดยมี ท่านสุระวุธ จันทร...
11/04/2024

วันที่ 11 เมษายน 2567
เทศบาลตำบลท่าผา ดำเนินการเปิด ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผา
โดยมี ท่านสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผา ในครั้งนี้ และ ท่านอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผา
มีผู้เข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลท่าผา ในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าผา
2. ประธานสภาฯ ,รองประสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา
3.หัวหน้าส่วนราชการ ,พนักงาน , สมาชิก อปพร. ของเทศบาลท่าผา
4.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าผา
5.หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ที่เกี่ยวข้อง ครับ

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา คณะผู้บริหาร ทต.ท่าผา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม...
10/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา คณะผู้บริหาร ทต.ท่าผา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษา จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลท่าผา

วันที่ 10 เมษายน 2567คณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลท่าผา พร้อมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านบ้านเเม่ยางส้...
10/04/2024

วันที่ 10 เมษายน 2567
คณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลท่าผา พร้อมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านบ้านเเม่ยางส้าน ร่วมสร้างบ้านมั่นคงชนบท ให้กับผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน ม.8 หย่อมบ้านป่าเฮี้ยะ

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ประธานคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลท่าผา เป็...
06/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ประธานคณะกรรมการบ้านมั่นคงชนบทตำบลท่าผา เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดชุมชน (กาดก๋างโต้ง) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ร่วมเยี่ยมชมตลาดชุมชน (กาดก๋างโต้ง) บ้านไร่ หมู่ที่ 10 ซึ่งภายในงานมีสินค้าจำหน่ายที่หลากหลาย อาทิ
น้ำสมุนไพร , ผักปลอดสารพิษ, ผักพื้นเมือง. ถั่วเน่าน้ำปู๋ อาหารเมืองๆ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

วันที่ 5 เมษายน 2567นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่...
06/04/2024

วันที่ 5 เมษายน 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาขิกสภาหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าผา

วันที่ 3 เมษายน 2567นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลท่าผา และหัวหน้าส่วน...
03/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วย คณะบริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันตำบลท่าผา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลท่าผา นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา หัวหน้าส่วนราชการ เเละพนักงานเทศบาลตำบ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567
เทศบาลตำบลท่าผา นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา หัวหน้าส่วนราชการ เเละพนักงานเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ วิหารวัดพระธาตุช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 2 เมษายน 2567นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567
นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบงานโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหมู่.4, หมู่ 5 เเละ หมู่ 6

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม มอบเครื่องฟอกอากาศ ตามโครงการกาชาดเช...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567
นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม มอบเครื่องฟอกอากาศ ตามโครงการกาชาดเชียงใหม่ลมหายใจสะอาด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าผา โดยมีนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา คณะผู้บริหาร เเละหัวหน้าส่วน เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านทัพ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 โดยมีคณะผู้บริหารเทสบาลตำบลท่าผา เข้าร่วมกิจกรรมในวั...
02/04/2024

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน บ้านทัพ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567
โดยมีคณะผู้บริหารเทสบาลตำบลท่าผา เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตลาดนัดขยะ บ้านทัพ หมู่ที่ 5 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วม 45 ครัวเรือน ร้อยละ 69.23
ปริมาณขยะทั้งหมด 552.50 กิโลกรัม แยกเป็น
- ขยะขายได้ 511.50 กิโลกรัม
- ขยะทั่วไป 9 กิโลกรัม
- ขยะทำปุ๋ย 32 กิโลกรัม
คณะทำงานกิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน และ อถล.หมู่บ้าน ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเจ้า 🙏

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าผา และคณะกรรมการธนาคารขยะอถล. หมู่ที่ 5 บ้านทัพ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม ได้จัดกิจกรรม " MOI Waste Bank Week มหาไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ หอประชุมหมู่บ้านทัพ ต.ท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึก ให้แก่ประชาชนในตำบลท่าผา ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะทุกครัวเรือน

วันที่ 1 เม.ย 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เเละกองกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ ดังนี้1.ก่อสร้างราง...
01/04/2024

วันที่ 1 เม.ย 2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เเละกองกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจงานโครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการ ดังนี้
1.ก่อสร้างรางน้ำ หมู่1ช่วงระหว่างหย่อมบ้านแม่แรกสามสบ
2.ก่อสร้างท่อเหลี่ยมหมู่ 2 ผานัง
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ 9 นาเรือนป่าหนาด
4.ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่7ห้วยไห 1 เม.ย2567

วันที่ 1 เมษายน. 2567 นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าร่วมโครงการสูงวัยกายใ...
01/04/2024

วันที่ 1 เมษายน. 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เข้าร่วมโครงการสูงวัยกายใจเเข็งเเรง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่า

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าผา นำโดย นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำ...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าผา นำโดย
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าผา พร้อมคณะกรรมการกองทุนสปสช. ได้ทำการประชุมประจำไตรมาสที่2/2567
เพื่อติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของกองทุนสปสช

เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครู สมาชิกสภาเทศบาล...
29/03/2024

เทศบาลตำบลท่าผา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครู สมาชิกสภาเทศบาล และผู้แทนชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำโดยนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าผา และเพื่อยกระดับแนวคิดการปรับปรุงการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างและมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ และเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยการดำเนินโครงการได้อบรมและศึกษาดูงาน ดังนี้
1.ศึกษาดูงาน "การบริหารจัดการขยะ" เทสบาลตำบลเเม่สาย อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
2.ศึกษาดูงาน "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เเละ การส่งเสริมการท้องเที่ยวในชุมชน" เทศบาลตำบลเวียงเชียงเเสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
3.ศึกษาดูงาน "การส่งเสริมอาชีพ" เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

วันที่ 23-25 มีนาคม 2567นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีมนตรีตำบลท่าผา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง...
25/03/2024

วันที่ 23-25 มีนาคม 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีมนตรีตำบลท่าผา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง เเละชนบท ภาคเหนือ รายละเอียดดังนี้
23 มีนาคม 2567 ประชุมเตรียมเนื้อหาเเละกระบวนการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท จังหวัดน่าน
24 มีนาคม 2567 ลงพื้นที่เรียนรู้เเละร่วมกำหนดเเนวทางในการขับเคลื่อนงานร่วมกับคณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบล
25 มีนาคม 2567 ประชุมคณะคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคง เเละชนบท ภาคเหนือ

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ทองก้อนสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป ...
25/03/2024

วันที่ 25 มีนาคม 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ทองก้อนสิงห์ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) อบต.บ้านทัพ โดยมีนายเอกสิทธื์ วงศ์ใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ผู้อำนวยการศูนย์.อปพร.อบต.บ้านทับ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยเทศบาลตำบลท่าผา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร...
22/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยเทศบาลตำบลท่าผา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2567 เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. รวมถึงรวมพลังเหล่าสมาชิก อปพร. ในอำเภอแม่แจ่ม เพื่อแสดงถึงความพร้อมของ อปพร. ในการทำหน้าที่เป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด โดยมี นายปิ่นธเนศ แก้วรุ่งฟ้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอแม่เเจ่ม เป็นประธานเปิดพิธี และนายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้มีการมอบรางวัล อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นายนิกร จรพิบุญ
2. นายดวงเนตร หวังดี
3. นายจักรพงษ์ ศรีเที่ยง

#วัน อปพร.

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เเจ่ม เป็นตัวเเทนสมาคมสันนิบาตรเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสน...
22/03/2024

วันที่ 22 มีนาคม 2567
นายอัฐ สมยศ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เเจ่ม เป็นตัวเเทนสมาคมสันนิบาตรเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุน “โครงการช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัย หรือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและอื่น ๆ” ให้กับเทศบาลตำบลท่าผา จำนวน 5,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

22/03/2024
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าผาแล...
21/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าผาและคณะทำงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าผา ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุและการจัดงานวันกตัญญู ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาคารแพทย์แผนไทย ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มีนาคม 2567 คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลท่าผา พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมวางผังการก่อสร้างบ้าน...
20/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567
คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลท่าผา พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมวางผังการก่อสร้างบ้าน ให้แก่นางสาวปา เจตนาสืบสกุล ราษฎรบ้านยางส้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าผา ที่บ้านประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ทั้งหลัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม นั้น พร้อมทั้งวางแผนด้านงบประมาณและแรงงานในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจ...
19/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมีนายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของเทศบาลตำบลท่าผา จำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นางปรานอม ขันแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ.2
2.นางวัณเพ็ญ ปินตาเปี้ย ตำแหน่ง สมาชิกสภา
3.นายจักรกฤษ์ พิทาคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชม
โดยงานวันท้องถิ่นไทยได้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

#วันท้องถิ่นไทย ปี 2567
#ขอขอบคุณรูปภาพจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก 📸🙏😊

วันที่ 19 มีนาคม 2567คณะบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) ลงพื้นที่...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567
คณะบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าผา ร่วมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง (สวพส.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เกษตรกรบ้านสามสบ (หย่อมบ้านป่ากล้วย) เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและสำรวจความต้องการไม้ผลของเกษตรกร และลงพื้นที่สำรวจต้นน้ำของหมู่บ้าน

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยนายอำนาจเทพมณี เลขนุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เข้า...
18/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567
นายอุทัย บุญเทียม นายกเทศมนตรีตำบลท่าผา พร้อมด้วยนายอำนาจเทพมณี เลขนุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าผา เข้ารับมอบโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลท่าผาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าผา ได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนมี...
15/03/2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลท่าผาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าผา ได้จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม โดยมีกิจกรรมเพื่อความบันเทิง สร้างความสุข แช่เท้าและพอกเข่าให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อลดปัญหาการปวดตามข้อเท้าเเละหัวเข่า ซึ่งเป็นอาการที่พบมากในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลท่าผา

ที่อยู่

258 ม. 4 ท่าผา แม่แจ่ม
Chiang Mai
50270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653114660

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด