Clicky

ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำ

ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำ หน่วยงานรัฐบาลด้านการศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

👍เตรียมการวันนี้ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในอนาคต 👉👉วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. สำนักการศึกษามอ...
27/12/2022

👍เตรียมการวันนี้ เพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในอนาคต 👉👉วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. สำนักการศึกษามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

📣ประกาศ !!📣 ให้ทุนวิจัย 2566สำนักการศึกษา กทม. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000.- บาท เ...
27/12/2022

📣ประกาศ !!📣 ให้ทุนวิจัย 2566
สำนักการศึกษา กทม. ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 50,000.- บาท
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 65 ถึง 20 ม.ค 66
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก! https://shorturl.asia/eaMsL

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
26/12/2022

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

https://linevoom.line.me/post/1167151936206815233สนศ.รับแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566  📢 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นา...
20/12/2022
edubma | LINE VOOM

https://linevoom.line.me/post/1167151936206815233
สนศ.รับแนวทางการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 📢 วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติมามอบแนวทางการตรวจราชการของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ▶️ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเป็นประธานให้การต้อนรับ ⏩ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางสาวศุภร คุ้มวงศ์) 🔆ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (นายพรนิวัฒน์ แป้นเพชร) 🔆 ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการศึกษา (นายอิสระ ลลิวณิชกุล) 🔆ผู้อำนวยการกองคลัง (นางวรกมล นพคุณ) 🔆เลขานุการสำนักการศึกษา (นางนวลละออง เทศวงษ์) 🔆หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ (นางสาวยุพดี จรุงกลิ่น)🔆ผู้แทนสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา 🔆ผู้แทนสำนักงานการเจ้าหน้าที่ 🔆ผู้แทนกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมรับแนวทาง ณ ห้องประชุมภวภูตานนท์ ชั้น 4 สำนักการศึกษา

Check out edubma's post on LINE VOOM.

ผอ.สำนักการศึกษามอบหมายกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อวิพากษ์ร่า...
14/12/2022

ผอ.สำนักการศึกษามอบหมายกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3

สำนักการศึกษา ก้าวสู่องค์กรเทคโนโลยี  นำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา...
07/12/2022
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา ก้าวสู่องค์กรเทคโนโลยี นำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา ในรูปแบบ e-book https://anyflip.com/mgwck/rvfq/ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์PDF) ได้ที่ https://webportal.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/10030/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88

Your description

สำนักการศึกษา ก้าวสู่องค์กรเทคโนโลยี  นำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา...
06/12/2022
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

สำนักการศึกษา ก้าวสู่องค์กรเทคโนโลยี นำเสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 สำนักการศึกษา ในรูปแบบ e-book https://anyflip.com/mgwck/rvfq/ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร (ไฟล์PDF) ได้ที่ https://webportal.bangkok.go.th/bangkokeducation/page/sub/10030/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88

Your description

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
25/11/2022

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

21/10/2022

การทดสอบระดับชาติ ของนักเรียน กทม. ปีการศึกษา 2565
❤️ O-NET 🧡 NT 💛 RT

ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา กรุงเทพมหานคร---------------------------------------------25 กันยายน 2565 12:30 - 16:00 น.ณ...
21/09/2022

ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา กรุงเทพมหานคร
---------------------------------------------
25 กันยายน 2565
12:30 - 16:00 น.
ณ อาคารไอราวัตพัฒนา (ดินแดง)

🧔*ปิดท้ายปีงบประมาณ 2565 กับการเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ของสำนักการศึกษา**วันอังคารที่ 20 กัน...
20/09/2022

🧔*ปิดท้ายปีงบประมาณ 2565 กับ
การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ของสำนักการศึกษา**
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) ช่วงขยายเวลา ในปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4 (ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (น.ส.นำ้ฝน อยู่ดี) ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา (นายมานะชัย กฤตอำไพ) ผู้แทนสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้แทนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้แทนสำนักอนามัย ผู้แทนสำนักการแพทย์ ผู้แทนสำนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต ทั้ง 6 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น ๓ สำนักการศึกษา
ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายของทุกดัชนี

"สนศ. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 รอบที่ 2" วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10:00 – 12.00 น....
12/09/2022

"สนศ. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2565 รอบที่ 2"
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10:00 – 12.00 น. สำนักการศึกษาให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสูง (นายประเสริฐ ฉวีอินทร์) ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานการตรวจราชการสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 โดยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของสำนักการศึกษาเป็นที่พึงพอใจของคณะผู้ตรวจราชการ เพราะสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้

# Kick-Off #วันพุธที่ 10 ส.ค. 2565 นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการ...
10/08/2022

# Kick-Off #
วันพุธที่ 10 ส.ค. 2565 นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส่งผู้แทน เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เขตราชเทวี เวลา 08:30-16:30 น.

#ทำงาน ทำงานวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา (นางจิรภิญญา  สันนิภางกูร) ประชุ...
27/07/2022

#ทำงาน ทำงาน
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา (นางจิรภิญญา สันนิภางกูร) ประชุมติดตามงานข้าราชการในส่วนนโยบายฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของผว.กทม. ตามเป้าหมายที่กำหนด

✏สนศ.เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประ...
02/07/2022

✏สนศ.เตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมทุกช่วงวัยเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ 2561-2564) ช่วงขยายเวลาในปี 2565 (ครั้งที่ 3) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางสาวน้ำฝน อยู่ดี) ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา (นายมานะชัย กฤตอำไพ) ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา (นางจิรภิญญา สันนิภางกูร พร้อมด้วย ผู้แทนจากสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา และผู้แทนจากกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน เข้าร่วมประชุม

"ภาพรวมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร"--------------------------------------------------------ทำความรู้จักสำนักการศึกษา ...
10/06/2022

"ภาพรวมการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร"
--------------------------------------------------------
ทำความรู้จักสำนักการศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน ผลงานปัจจุบัน จุดเน้นสำคัญ ในปีการศึกษา 2565 พร้อมเดินหน้าพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

"สนศ. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี" วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12.00 น.  ผู้อำนวยการสำนักการ...
03/05/2022

"สนศ. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี"
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 12.00 น. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) โดยมอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) เป็นผู้นำเสนอข้อมูล และมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของสำนักการศึกษาเป็นที่พึงพอใจของคณะผู้ตรวจราชการ เพราะสามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้

"สนศ. เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี" ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) มอบหม...
27/04/2022

"สนศ. เตรียมพร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี"
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

♥️Healing  Mind Workshop♥️ การศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ...(,)มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ​ IYF จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ...
21/04/2022

♥️Healing Mind Workshop♥️ การศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ...
(,)มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ​ IYF
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับการศึกษา​เรื่องการเยียวยาจิตใจ​ เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชนให้มีโอกาสได้เรียนรู้ถึงวิธีการเยียวยาจิตใจเเละปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบัน..ผู้เเทนจากกลุ่มงานนโยบายเเละประสานความร่วมมือ​ ส่วนนโยบายเเละเเผนการศึกษา​ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ร่วมสังเกตการณ์​ในการประชุม​ ...
(,)ในวันพฤหัสบดีที่​ 21​เมษายน​ 2565​ณ​ โรงเเรมสวิสโฮเต็ล​ กรุงเทพ​ รัชดา(,)
Healing Mind for Mind Education 🌎

"สำนักการศึกษา ร่วมประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี" วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนั...
20/04/2022

"สำนักการศึกษา ร่วมประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี"
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายเกรียงไกร จงเจริญ) มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชัน Zoom โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางสาวน้ำฝน อยู่ดี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผ...
16/03/2022

ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางสาวน้ำฝน อยู่ดี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564 - 2569) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศิรินามชั้น 3 สำนักการศึกษา เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการและประธานกับเลขานุการของฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์

วันที่ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.  ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา (นางจิรภิญญา สันนิภางกูล) ได้ประชุมข้าร...
11/03/2022

วันที่ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนการศึกษา (นางจิรภิญญา สันนิภางกูล) ได้ประชุมข้าราชการส่วนนโยบาย ฯ เพื่อติดตามงาน และมอบนโยบายในการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย สำนักการศึกษา

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
23/11/2021

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

18/05/2021

ศธ.เลื่อน เปิดภาคเรียน 1/64 เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 64

เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน

หากสถานศึกษาต้องการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิ.ย. 64 ให้ดำเนินการ ดังนี้

สถานศึกษาใน พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้ประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

ส่วนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ หากต้องการเปิดสอนก่อนสามารถจัดการเรียนได้ในรูปแบบการสอนออนไลน์ และออนแอร์ เท่านั้น

#เลื่อนเปิดเทอม #สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา #การศึกษากทม #สำนักการศึกษา

สำนักการศึกษา จัดประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564...
14/05/2021
ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 13 พ.ค. 2564

สำนักการศึกษา จัดประชุมออนไลน์ การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบนโยบายฯ
https://youtu.be/JBnrvxkHSW0

ประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม 13 พ.ค. 2564 ณ ห้องประชุมนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร ออนไลน์ผ่านระบบ zoom cloud mee...

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
02/12/2020

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

Multiculturalism : Spaghetti Pad-Khee-Moa
16/11/2020
Multiculturalism : Spaghetti Pad-Khee-Moa

Multiculturalism : Spaghetti Pad-Khee-Moa

สปาเก็ตตี้ผัดขี้เมา กับสังคมพหุวัฒนธรรม “Multiculturalism” : Thailand is cultural diversity. We can see the diversity of cultural easily in Thai society. The...

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post
07/11/2020

Photos from สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร's post

📢 ด่วน ...ขอแจ้งการประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ขณะนี...
27/10/2020

📢 ด่วน ...ขอแจ้งการประชุมประชาพิจารณ์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ประสานจัดงาน) ได้มีหนังสือเชิญประชุมแจ้งไปยังผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว โดยขอเชิญ ผอ.เขต หรือ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา หรือผู้แทนเขต จำนวน 1 ท่าน พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน โรงเรียนละ 1 ท่าน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ทางเขตและโรงเรียน ลงทะเบียนตอบรับการประชุมระบบออนไลน์ ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDHgPHRHw3lZDM112-ZbB1UWy3s_7sNGt96xHHTqVDuaoiPw/viewform?fbclid=IwAR2KyTXvJzNDfanppiphvl8teR-GHbmKVXd1D0TnrHTMKtUpLtrOnh79ddk หรือตาม QR Code ภายในวันที่ 28 ต.ค. 2563 นี้
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร.024376631-5 ต่อ 3478

22/10/2020

นักเรียน 271,402 คน จาก 9,334 ห้องเรียน ของ 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 ที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานให้ผู้เรียนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

22/10/2020

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 14,225 คน ที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

22/10/2020

มาตรการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน

16 -17 ธันวาคม 62 การคัดเลือกยุวฑูตตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองยาชิโย
11/12/2019

16 -17 ธันวาคม 62 การคัดเลือกยุวฑูตตามโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองยาชิโย

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000116/6-yut/yachiyo.pdf
07/12/2019

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000116/6-yut/yachiyo.pdf

07/12/2019
www.bangkok.go.th

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000116/6-yut/yachiyo.pdf

ที่อยู่

แขวงลาดหญ้า เขตคลองสาน
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0 2437 2702

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนนโยบายและแผนการศึกษา สำ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

x

แขวงลาดหญ้า เขตคลองสาน บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สน.ปากคลองสาน โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ CMG Show Funny group Machine Work Viral Tube Spring Life Moovi Show ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ เลขเด็ด หวยชี้ขาดล่าง สน.จักรวรรดิ Bangrak Greenstaralert