สภ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สภ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี การประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ข่าวสารการดำเนินการของ สภ.บ้านลาด
(8)

เปิดเหมือนปกติ

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 14 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด เเละ สายตรวจจราจร ตรวจป้...
14/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 14 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด เเละ สายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 14 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายต...
14/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 14 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทางวันนี้ 14 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.วิสุทธิ์ คล่องเเคล่ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเว...
14/02/2021

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทาง
วันนี้ 14 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น.
ร.ต.อ.วิสุทธิ์ คล่องเเคล่ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ พื้นที่ ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี พบเจ้าของร้าน มีใบอนุญาตประกอบกิจการเรียบร้อย ได้ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการกระทำผิดหรือกระทำในลักษณะเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดเกียวกับจักรยานยนต์แต่งซิ่งการแข่งรถ เพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชุนหมู่บ้าน
#บ้านลาดบ้านเรา

วันนี้ 13 ก.พ.2564 เวลา 13.20 น. ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจร้านซ่อมรถม...
13/02/2021

วันนี้ 13 ก.พ.2564 เวลา 13.20 น.
ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ พื้นที่ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี พบเจ้าของร้าน มีใบอนุญาตประกอบกิจการเรียบร้อย ได้ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการกระทำผิดหรือกระทำในลักษณะเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดเกียวกับจักรยานยนต์แต่งซิ่งการแข่งรถ เพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชุนหมู่บ้าน
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 13 ก.พ. 2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจ...
13/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 13 ก.พ. 2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 13 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.วรวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสาย...
13/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 13 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.วรวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 12 ก.พ.2564 เวลา 20.40 น.พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกัน...
12/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 12 ก.พ.2564 เวลา 20.40 น.
พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 12 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ด.ต.พิเชษฐ ไชยจันทร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจจราจร ตรวจป้องก...
12/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 12 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ด.ต.พิเชษฐ ไชยจันทร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 12 ก.พ. 2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้...
12/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 12 ก.พ. 2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 12 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ด.ต.ประภาส วงษ์วาน ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจตำบลถ้ำรงค์ ตรวจป...
12/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 12 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ด.ต.ประภาส วงษ์วาน ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจตำบลถ้ำรงค์ ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.ถ้ำรงค์ ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 11 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายต...
11/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 11 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 11 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด เเละ สายตรวจจราจร ตรวจป้...
11/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 11 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด เเละ สายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทางวันนี้ 11 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น. ร.ต.อ.ฉัตรชัย พยมธน รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เ...
11/02/2021

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทาง
วันนี้ 11 ก.พ.2564 เวลา 09.00 น.
ร.ต.อ.ฉัตรชัย พยมธน รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ พื้นที่ ม.7 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี พบเจ้าของร้าน มีใบอนุญาตประกอบกิจการเรียบร้อย ได้ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการกระทำผิดหรือกระทำในลักษณะเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดเกียวกับจักรยานยนต์แต่งซิ่งการแข่งรถ เพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชุนหมู่บ้าน
#บ้านลาดบ้านเรา

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทางวันนี้ 10 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เ...
10/02/2021

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทาง
วันนี้ 10 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น.
ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ พื้นที่ ม.3 ต.บ้านหาด อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี พบเจ้าของร้าน มีใบอนุญาตประกอบกิจการเรียบร้อย ได้ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการกระทำผิดหรือกระทำในลักษณะเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดเกียวกับจักรยานยนต์แต่งซิ่งการแข่งรถ เพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชุนหมู่บ้าน
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 10 ก.พ. 2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจ...
10/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 10 ก.พ. 2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 10 ก.พ. 2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้...
10/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 10 ก.พ. 2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 10 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด เเละ ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ ...
10/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 10 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด เเละ ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจตำบลถ้ำรงค์ ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.ถ้ำรงค์ ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 9 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.อรุณ ทองมา รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจรา...
09/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 9 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.อรุณ ทองมา รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 9 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.ฉัตรชัย พยมธน รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตร...
09/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 9 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.ฉัตรชัย พยมธน รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทางวันนี้ 9 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น. ร.ต.อ.วนวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เ...
09/02/2021

#ประชาสัมพันธ์ป้องกันแข่งรถในทาง
วันนี้ 9 ก.พ.2564 เวลา 13.00 น.
ร.ต.อ.วนวิจฉ์ ดุพงษ์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ พื้นที่ ม.6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี พบเจ้าของร้าน มีใบอนุญาตประกอบกิจการเรียบร้อย ได้ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้มีการกระทำผิดหรือกระทำในลักษณะเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดเกียวกับจักรยานยนต์แต่งซิ่งการแข่งรถ เพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชุนหมู่บ้าน
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 8 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด เเละ สายตรวจจราจร ตรวจป้อ...
08/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 8 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.ปอน เสือเฒ่า รอง สว.จร.สภ.บ้านลาด เเละ สายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 8 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตร...
08/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 8 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.อรุณ แป้นแก้ว รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุพ.ต.ท.ชาญยุทธ พวงสั้น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านลาด , พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด พร้อมด้วยสายต...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
พ.ต.ท.ชาญยุทธ พวงสั้น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านลาด , พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด พร้อมด้วยสายตรวจตำบลสมอพลือ ตรวจจุดเสี่ยงต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อป้องกันเหตุ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจจุดเสี่ยง ธนาคาร เเละร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อ...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจจุดเสี่ยง ธนาคาร เเละร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อป้องกันเหตุ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุด.ต.ประภาส วงษ์วาน สายตรวจตำบลถ้ำรงค์ตรวจป้องกันเหตุ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในปั๊ม ปตท.(LPG) ม...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
ด.ต.ประภาส วงษ์วาน สายตรวจตำบลถ้ำรงค์
ตรวจป้องกันเหตุ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ภายในปั๊ม ปตท.(LPG) ม.4 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจจุดเสี่ยง ธนาคาร เเละร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อ...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจจุดเสี่ยง ธนาคาร เเละร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพื่อป้องกันเหตุ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาด เช...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาด เช่น ธนาคาร ร้านทอง สถานศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
#บ้านลาดบ้านเรา

#จราจรช่วยเหลือประชาชนร้อยเวรจราจร เเละสายตรวจจราจร ให้การช่วยเหลือเหตุรถยนต์เเท็กซี่จอดเสียอยู่ในลานจอดรถปั้ม ปตท. จึ...
08/02/2021

#จราจรช่วยเหลือประชาชน
ร้อยเวรจราจร เเละสายตรวจจราจร ให้การช่วยเหลือเหตุรถยนต์เเท็กซี่จอดเสียอยู่ในลานจอดรถปั้ม ปตท. จึงรีบเดินทางไปทันที พบรถยนต์เก๋งโตโยต้า สีเขียว เหลือง ทะเบียน 1 มข 2319 กทม. จอดเสียอยู่ จึงรีบดำเนินการช่วยเหลือพบว่ายางรถรั่ว จึงประสานช่างเข้าช่วยเหลือ สามารถเดินทางต่อไปได้
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจจุดเสี่ยงตามเส้นทางถนนเพชรเกษมเพื่อป้องกันเหตุ เช่น สถานีบริก...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
ร้อยเวร 2-0 เเละสายตรวจรถยนต์ ตรวจจุดเสี่ยงตามเส้นทางถนนเพชรเกษมเพื่อป้องกันเหตุ เช่น สถานีบริการน้ำมัน , ตู้ ATM เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
#บ้านลาดบ้านเรา

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุสายตรวจรถจักรยานยนต์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาดเพื่อป้องกันเ...
08/02/2021

#ตรวจจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
สายตรวจรถจักรยานยนต์ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงต่างๆในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลาดเพื่อป้องกันเหตุ เช่น ธนาคาร , ตู้กดเงิน ATM , ร้านสะดวกซื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
#บ้านลาดบ้านเรา

#จราจรช่วยเหลือประชาชน  ร้อยเวร 6-0 , สายตร;จจราจร เเละสายตรวจตำบลสมอพลือ ให้การช่วยเหลือรถยนต์เเบตเตอรี่หมด เมื่อไปถึ...
08/02/2021

#จราจรช่วยเหลือประชาชน
ร้อยเวร 6-0 , สายตร;จจราจร เเละสายตรวจตำบลสมอพลือ ให้การช่วยเหลือรถยนต์เเบตเตอรี่หมด เมื่อไปถึงพบว่าเป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวิช สีเทาจอดเสียอยู่เนื่องจากสตาร์ทไม่ติด จึงได้ทำการพ่วงเเบตเตอรี่ในเบื้องต้น สามารถเดินทางต่อไปได้
#บ้านลาดบ้านเรา

#ปล่อยเเถวสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่พ.ต.อ.ประสม หงษ์โต ผกก.สภ.บ้านลาด , พ.ต.ท.ชาญยุทธ พวงสั้น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านลาด เเละ พ...
08/02/2021

#ปล่อยเเถวสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่
พ.ต.อ.ประสม หงษ์โต ผกก.สภ.บ้านลาด , พ.ต.ท.ชาญยุทธ พวงสั้น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านลาด เเละ พ.ต.ท.เสนาะ อยู่ฉิม สวป.สภ.บ้านลาด พร้อมด้วย ร้อยเวร 2-0 ประจำวัน เรียกแถวสายตรวจรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ผลัดเก่า-ใหม่ ตรวจความพร้อม การแต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม อาวุธปืน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ประชุม อบรม ชี้แจง ทบทวนยุทธวิธีการใช้อาวุธปืน กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและอดทน ใช้กิริยาวาจาที่เหมาะสมและปล่อยแถวออกปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 7 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจตำบลถ้ำรงค์ ตรว...
08/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 7 ก.พ.2564 เวลา 21.00 น.
ด.ต.ทรงศิลป์ วันศุกร์ ผบ.หมู่ ป.สภ.บ้านลาด สายตรวจตำบลถ้ำรงค์ ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.ถ้ำรงค์ ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม.
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 7 ก.พ. 2564 เวลา 21.00 น.ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจร...
08/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 7 ก.พ. 2564 เวลา 21.00 น.
ร.ต.อ.สุจิน เสนาสนะ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 6-0 เเละสายตรวจจราจร ตรวจป้องกันเหตุเพื่อป้องกันเหตุวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุม และป้องกันการแข่งขันรถในทางสาธารณะ พร้อมทั้งเปิดสัญญานไฟวับวาบริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. เเละทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
#บ้านลาดบ้านเรา

#ป้องกันการเเข่งรถในทางวันนี้ 7 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.ร.ต.อ.รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อม...
08/02/2021

#ป้องกันการเเข่งรถในทาง
วันนี้ 7 ก.พ.2564 เวลา 22.00 น.
ร.ต.อ.รัชชานนท์ รักษาราษฎร์ รอง สวป.สภ.บ้านลาด ร้อยเวร 2-0 พร้อมด้วยสายตรวจรถยนต์ ตรวจป้องกันเหตจุดเสี่ยง จุดล่อเเหลมในสถานีบริการน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อบนถนนเพชรเกษม เเละในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันเหตุกลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถ จยย.ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
#บ้านลาดบ้านเรา

ที่อยู่

120 ม.7 ต.บ้านลาด
Amphoe Ban Lat
76150

เบอร์โทรศัพท์

+6632491100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภ.บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Ban Lat บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณพี่ๆตำรวจทุกท่านและชุดสืบสภบ้านลาดในคดีฉ้อโกง เมื่อวันที่ 28/8/2563เราได้มีการตกลงซื้อขายรถผ่านทาง facebook และได้นัดรับรถกันที่โรบินสันเพชรบุรีแต่ทางผู้ก่อเหตุได้รับเงินสดไปจำนวน 1 หลังจากนั้นก็ส่งมอบกุญแจรถให้แก่เราผู้ซื้อหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุได้ปลีกตัวออกไปพร้อมกับนำรถคันดังกล่าวไปด้วยหลังจากนั้นเราได้โทรแจ้ง 191 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ผ่านไปไม่ถึง 5 นาทีก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตำรวจสภ. บ้านลาดมาถึงจุดเกิดเหตุและได้ประสานงานต่อไปทางชุดสืบถ้าเราจำเวลาไม่ผิดไม่เกิน 10 นาทีจากนั้นเราได้ขึ้นไปยังห้องกล้องวงจรปิดของห้างเราภูมิใจและตื้นตันใจมากที่เห็นเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเรามีร้อยเวรและเจ้าหน้าที่อีกมากมาย ในขณะที่เกิดเหตุอยู่ช่วงเวลาประมาณ 10:28 น แต่เชื่อไหมคะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงทางผู้ก่อเหตุได้ติดต่อมาต่อรองขอคืนรถคันดังดังกล่าวแต่ใครจะกล้ารับไว้ละคะรถคันนั้นทางเราก็ไม่รับทางเราจึงเปลี่ยนขอเป็นรับเงินคืนสรุปเราได้เงินคืน +ค่าเสียเวลาอีกนิดหน่อยคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นขอขอบคุณ ท่านผู้กำกับสภบ้านลาด ท่านรองผู้กำกับสภบ้านลาด น้องไปท์ร้อยเวร พี่อำนาจร้อยเวร และชุดสืบอีกหลายๆท่าน รวมไปถึงการดูแลของตำรวจที่ดูแลเราทั้งห้องพักและอาหาร ขอขอบคุณจากใจค่ะ ตำรวจสภบ้านลาดน่ารักทุกท่านเลยค่ะ #ตำรวจดีโลกต้องรู้ค่ะ
ตำรวจนายไหน ออก ว.4 บนถนนสาย 4 เมื่อ 180600 เม.ย.62 ที่ตรวจรถทัวร์ กระบี่ - กทม. ให้ สภ.จัดการด้วย คุนตรวจค้น ผมไม่ว่าอะไร หน้าที่คุน แต่คุนค้นสัมภาระด้านล้างทำไมไม่แจ้งผู้โดยสารเลย คุนรื้อไปหมดไอ้ลังที่คุนรื้อคือของของผมเอง แม้แต่ลังปลาคุนก็จะรื้อ คุณถือกฏหมายใช้ แต่ทำแบบนี้มันใช้ตำรวจที่ดีหรือ คิดจะค้นก็ค้นไม่ถามไม่บอกเจ้าของสักคำ
สวัดดีคะถ้าจะไปวัดบ้านแหลมไปทางไหนใกล้ที่สุด