สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 27  พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์  จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโ...
28/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีเป้าหมายในการปลูกป่า "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ระยะที่ 2 ในปีพ.ศ.2564 นี้ ทั่วประเทศ จำนวน 400,000 ไร่
นายนิพนธ์ฯกล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นไปตามนโยบายดังกล่าว นายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม นายถนัด เณรจาที กำนันตำบลชะแล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม และประชาชนจิตอาสาในท้องถิ่น ได้ร่วมกันปลูกป่า โดยใช้มาตราการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มข้น จำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน ใน "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" บริเวณพื้นที่รื้อถอน" กระท่อมริมธาร รีสอร์ท" หมู่ที่ 2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปลูกสร้างบุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยนายทุนเจ้าของรีสอร์ท ยินยอมรื้อถอนรีสอร์ท จำนวน 14 หลัง ออกไปทั้งหมดด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
วันนี้ 27 พฤษภาคม จึงได้ทำการปลูกต้นไม้ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ สัก พะยูง ประดู่ ยางนา แดง รวมทั้งสิ้น 1,200 ต้น เนื้อที่2-1-45ไร่ เปลี่ยนพื้นที่รีสอร์ทชื่อดัง ให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารของแผ่นดิน และร่วมกับสภาตำบลชะแล ร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าต่อไป

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) นายทศพร รักจันทร์ ผ...
26/05/2021

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) นายทศพร รักจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนพื้นฟูฯ นางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานฯ นายกมลาศ อิสสอาด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงู พ.ท.พรสรรค์ ช่างประดิษฐ กอ.รมน.จ.กาญจนบุรี พ.ต.ท. สุพงศ์สิทธิ์ แจ้งพันธ์ ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 นายบรรจง รสจันทร์ นายกอบต.ชะเล นายวิเชียร ชินวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านภูเตย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยาน และประชาชนจิตอาสาในท้องถิ่น ร่วมกันปลูกป่าใน "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" จำนวน 30 ไร่ โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ สัก พะยูง ประดู่ ยางนา แดง มะค่าโมง หว้า รวมทั้งสิ้น 6,000 ต้น ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู บริเวณป่าบ้านภูเตย หมู่ที่ 5 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้มาตรการการป้องกันโควิด 19 อย่างเข้มข้น จำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน 50 คน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ เพื่อประโยชน์ สุขแก่ประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีเป้าหมายในการปลูกป่า "โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า" ระยะที่ 2 ในปีพ.ศ.2564 นี้ ทั่วประเทศ จำนวน 400,000 ไร่
นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า พื้นที่จำนวน 30 ไร่ ที่นำมาปลูกป่าในครั้งนี้ ส่วนแรกเป็นพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูได้ตรวจยึดดำเนินคดี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 จำนวน 12 ไร่ 2 งาน ได้ตัวผู้ต้องหา 1 คน ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 21.10 น. คดีอาญาที่ 135/55 ยึดทรัพย์ที่ 62/55 ศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 6 เดือน ริบของกลาง ให้จำเลยและบริวารออกจากพื้นที่ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ตัดสินยืนตามศาลชั้นต้น และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายสิ่งแวดล้อมให้กรมอุทยานฯ เป็นจำนวนเงิน 794,059 บาท จำเลยไม่ฎีกา คดีถึงที่สุด ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ได้ตรวจยึดดำเนินคดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 จำนวน 18 ไร่ 31ตารางวา ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด ตามปจว.ข้อ 5 เวลา 09.20 น.คดีอาญาที่ 71/61 พนักงานสอบสวนแจ้งงดการสอบสวน
นายนิพนธ์ฯ ยังกล่าวต่อไปว่า นอกจากปลูกป่าจำนวน 30 ไร่ ในวันนี้แล้ว ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ร่วมกับราษฎรในท้องถิ่น จะทำการปลูกป่าตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ผ่อนปรนให้ทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 ของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่ยินดีร่วมสนับสนุนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1,212 แปลง เนื้อที่ จำนวน 7,207 ไร่ โดยจะดำเนินการปลูกป่าให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่...
25/05/2021

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ,หน.กลุ่มฯ,และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในระบบ Video Conference กับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานฯ ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม วิหคเหิร สบอ.3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.  นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานการปร...
19/05/2021

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ในระบบ Video Conference โดยมี ผอ. ส่วนฯ, หน.กลุ่มฯ/ศูนย์ฯ, หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม, และคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามงานในหน้าที่ราชการ และงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ,ปลัดกระทรวงฯ, และอธิบดีกรมอุทยานฯ ณ ห้องประชุมวิหคเหิร สบอ.3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง's post
14/05/2021

Photos from สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง's post

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่ว...
29/04/2021

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย ผอ.ส่วนฯ,หน.กลุ่มฯ,และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในระบบ Video Conference กับทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธานฯ ทั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม วิหคเหิร สบอ.3 (บ้านโป่ง) จังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพ...
23/04/2021

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10:00 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย และติดตามการจัดทำโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และการตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ร่วมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ,นายประภัตร โพธสุธณ รมช.เกษตรฯ ,พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรฯ, และหน่วยงานต่างๆของกระทรวงทรัพยากรฯ, นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ, นายสมหวัง เรืองนิวัตศัย รองอธิบดีกรมอุทยานฯ, นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, รวมทั้งส่วนราชการต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้เพื่อสรุปสถานการณ์ และติดตามการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต่อไป
โอกาสนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ ได้เดินทางไปตรวจราชการโครงการศึกษาสำรวจและรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลจากแหล่งกักเก็บในหินแข็ง ระดับลึกในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน (บ่อน้ำพุโซดา) ห้วยกระเจา ณ บ้านทุ่งคูณ หมู่ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบาย...
08/04/2021

วันที่ 8 เมษายน 2564 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามนโยบายทส.ยกกำลัง2+4 ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในปี พ.ศ.2564 ให้ปฎิบัติงานหนักขึ้นเป็นสองเท่าในการช่วยเหลือราษฎรทุกมิติทุกด้าน และให้ปราบปรามการบุกรุกทำลายป่า หรือครอบครองที่ดิน ของนายทุน ที่ไม่ชอบโดยกฎหมาย อย่างเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ตนเอง และ นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักไต่สวน คดีทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.ป.ช. นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค คณะเจ้าหน้าที่ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไทรโยค รวม 15 นาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) ทะเบียนเลขที่ 51 ถึง 58 จำนวน 8 ฉบับ รวมเนื้อที่ 459ไร่ 39 ตารางวา ที่อยู่กลางหุบเขา ติดแม่น้ำแควน้อย ปลูกทุเรียนพันธุ์ดี หลายพันต้น ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค บริเวณบ้านหาดงิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนของเจ้าของที่ดินดังกล่าวเป็นผู้นำตรวจ

คณะเจ้าหน้าที่ฯได้ใช้ เครื่องพิกัด GPS ที่มีเสาอากาศ รับสัญญาณดาวเทียม ความละเอียดสูง จับ ค่าพิกัดรอบแปลงของหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3 ก.)ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบพื้นที่ ดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย ในการเตรียมชี้มูลเอาความผิด ตามปอ.157 กับอดีตปลัดอำเภอไทรโยค และอดีตเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอไทรโยค และผู้สนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3 ก.) 8 ฉบับดังกล่าว ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

นายนิพนธ์ ฯเปิดเผยต่อไปว่า มูลเหตุในการตรวจสอบ พื้นที่ดังกล่าวครั้งสุดท้าย เพื่อเตรียมชี้มูลความผิดในครั้งนี้เกิดจากในปีพ.ศ. 2554 และในปีพ.ศ. 2557 อุทยานแห่งชาติไทรโยค ได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องถึงที่มาของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.)ทั้ง 8 ฉบับจำนวน 459 ไร่ 39 ตารางวา ดังกล่าว ว่าสามารถออกในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคได้อย่างไร เนื่องจากอยู่หุบเขากลางป่า ติดแม่น้ำแควน้อย แต่ไม่สามารถตรวจสอบที่มาหลักฐานการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส. 3 ก.) จากสารบบที่ดินได้ เนื่องจากอำเภอไทรโยค ได้ถูกเพลิงไหม้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2534 ทำให้เอกสารสารบบที่ดินทั้งหมด ถูกเพลิงไหม้เสียหายไปด้วย

แต่เมื่อตรวจสอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ทั้ง 8 ฉบับ ที่จัดสร้างขึ้นใหม่ แทนฉบับเดิม ที่ถูกเพลิงเผาไหม้เสียหายหมดนั้น ตามประกาศ จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2534 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ดินเพื่อจัดสร้างขึ้นใหม่แทนฉบับเดิม ได้แต่งตั้งกรรมการประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอ ป่าไม้อำเภอ และเจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอำเภอ ออกไปตรวจสอบ ที่ดิน ที่ราษฎร ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน ได้ไปยื่นความจำนง เพื่อจัดสร้างหลักฐาน เกี่ยวกับที่ดินขึ้นใหม่ แต่ปรากฏว่า คณะกรรมการตามคำสั่งอำเภอไทรโยค ที่ 81/ 2534 ลงวันที่ 2 เมษายน 2534 ประกอบไปด้วย นายวิสูตร วระทรัพย์ ปลัดอําเภอไทรโยคผู้รับผิดชอบตำบล นายประยูร ใสเงิน เจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอำเภอไทรโยค เพียงสองนาย เป็นผู้รับรองหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) จำนวน 8 ฉบับดังกล่าว จำนวน 459 ไร่ 58 ตาราวาไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะมนตรี และเขตหวงห้ามที่ดิน เพื่อใช้ในราชการทหาร ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2481

จากการตรวจสอบอย่าง ของอุทยานแห่งชาติไทรโยคพบว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.)ทั้ง 8 ฉบับ รวมจำนวน 459 ไร่ 39 ตารางวานั้น อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ.2523 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย ประกาศในปีพ.ศ. 2512 แล้วอยู่ในเขตป่าถาวร ตามมติคณะมนตรีใน ปีพ.ศ. 2516 แล้วเมื่อตรวจสอบแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 1 ธันวาคม 2497 ก็ไม่พบร่องรอย การเข้าทำประโยชน์แต่อย่างใด เป็นป่าเบญจพรรณทั้งแปลง

คณะเจ้าหนัาที่ฯเห็นว่าการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) จำนวน 8 ฉบับ ดังกล่าว เป็นการออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายขัดกับ ระเบียบว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อประชาชน พ.ศ 2498 ข้อ 3 ( 1 )ที่ดินที่จะจัดให้ ประชาชนอยู่อาศัย หรือประกอบการทำมหาลิชีพ จะต้องเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่ง ซึ่งอยู่ในลักษณะที่ดิน ซึ่งมิได้มีบุคคลใดได้มีสิทธิครอบครองและมิใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือมิใช่ที่สงวนหวงห้ามหรือไม่ใช่ที่เขาที่ภูเขา ขัดกับ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ 2497 ข้อ 3 ที่ดินที่ออกให้ต้องเป็นที่ดินที่ได้ทำประโยชน์แล้ว ขัดกับกฎกระทรวงฉบับที่ 5 ออกตามประมวลกฎหมายที่ดินข้อ 8 (2 )ห้ามออกโฉนด หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในที่เขา ที่ภูเขาหรือที่สงวนหวงห้าม หรือที่ดินซึ่งราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ขัดกับระเบียบของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2515 ข้อ 7 (2)ข้อ9 (1 )การออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ต้องไม่อยู่ในเขต ที่ได้ทางราชการจำแนกไว้เป็นเขตป่าถาวร

ในปีพ.ศ.2562 อุทยานแห่งชาติไทรโยคจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดี กับเจ้าของที่ดินดังกล่าว ในข้อหาบุกรุก ยึดถือครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคโดยไม่รับอนุญาต ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และส่งเรื่อง ให้ป.ป.ช ดำเนินคดี ตามประมวลกฎหมายอาญาฐานละเว้นหรือปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ต่อนายวิสูตรฯอดีตปลัดอําเภอไทรโยค และนายประยูรฯอดีตเจ้าหน้าที่บริหารที่ดินอำเภอไทรโยค และบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมสนับสนุนเกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) โดยมิชอบ

ในวันดังกล่าวคณะเจ้าหน้าที่ป.ป.ช. จึงได้มาตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเตรียมดำเนินการชี้มูลเอาความผิดกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว และเตรียมชี้มูลให้กรมที่ดินเพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ( น.ส.3ก) จำนวน 8 ฉบับ เนื้อที่รวม 459ไร่ 39 ตารางวา ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค

เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าว ตกเป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อประชาชนของคนไทยทุกๆคน หลังจากกรมที่ดิน เพิกถอนหนังสือหนังสือรับรองการทำประโยชน์( น.ส.3ก) จำนวน 8 ฉบับดังกล่าวแล้วอุทยานแห่งชาติไทรโยคจะนำมาฟื้นฟูสภาพป่า กลับคืนมา ตามสภาพธรรมชาติดังเดิมต่อไป

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9:50 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ให้การต้อนรับนายจต...
05/04/2021

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9:50 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ให้การต้อนรับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงงานโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ณ ชุมชนบ้านสาลาวะ และชุมชนบ้านไล่โว่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ผอ.ส่วนฯ, หน.เขตฯทุ่งใหญ่ฯ,หน. หน่วยงานภาคสนาม, และเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับเสด็จ
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ส่งเป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาลาวะ และได้ทรงพระดำเนินติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ทรงทอดพระเนตรระบบปลูกพืชในโรงเรียน, การสาธิตการทำสารกำจัดศัตรูพืชจากวัสดุธรรมชาติ, การบริหารจัดการน้ำ,ฝายถาวร และระบบบริหารจัดการเกษตรแปลงรวม และทรงเยี่ยมเยียนประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จฯ

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมประชุม เ...
30/03/2021

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการแนวทางปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขาทุกสาขา ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ และหัวหน้าป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน 283 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ซึ่งมีการบรรยายแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฏรในเขตป่าอนุรักษ์ และแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้มีการวางไทม์ไลน์ในการดำเนินงานให้ชัดเจน และให้ดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้เร่งรัดเวลาในการออกกฏหมายลำดับรองให้เร็วขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบาย ทส. ยกกำลัง 2 บวก 4 ซึ่งในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลให้แล้วเสร็จ

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลป...
29/03/2021

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่า ตามข้อสั่งการของนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ใช้บังคับกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับบุคคลผู้เผาป่า ซึ่งทำความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้ และส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษทางอากาศ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และให้ดูแลช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ให้มีสวัสดิการที่ดี ในการทำงาน

นายนิพนธ์ ฯยังเปิดเผยต่อไปว่า เมื่อต้นเดือนเม.ย 2563 ปีที่แล้ว ได้จับกุมดำเนินคดี นายสมควร อักษรศาสตร์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 3 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ในข้อหาเผาป่า จำนวน 1 ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ โดยมิได้รับอนุญาต นำส่งพนักงานสอบสวนสภ. ด่านแม่แฉลบ ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อมาในปีนี้วันที่ 26 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้มีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลย นายสมควรฯ จำคุก 4 ปี และปรับ 4 แสนบาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงเหลือโทษจำคุก 2 ปี และปรับ 2 แสนบาท จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการโทษไว้มีกำหนด 2 ปี คุมความประพฤติจำเลย มีกำหนด 1 ปี ให้จำเลย รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง และให้จำเลย ทำงานบริการสังคม หรือสาธารณะประโยชน์ เพื่อการฟื้นฟูเฝ้าระวัง ดูแลหรือสนับสนุน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามที่พนักงานควบคุมประพฤติเห็นสมควร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จำเลยไม่อุทธรณ์ฯต่อศาลอุทธรณ์ คดีอาญาถึงที่สุด

นายนิพนธ์ฯ อย่างเปิดเผยต่อไปว่าในคดีนี้ได้มีนายแก้ว (ขอปกปิดชื่อจริงนามสกุลจริง) เป็นผู้แจ้งเบาะแส ได้รับเงินรางวัลนำจับจำนวนเงิน 1 หมื่น บาท ไปแล้วจากเงินกองทุนสวัสดิการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไร ของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544ข้อ 18 (1)หรือ(3) เด้งแรก

นอกจากนี้นายแก้ว รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจับกุม ยังจะได้รับเงินสินบนรางวัลนำจับจากศาลในอัตราร้อยละ 80 ของเงินค่าปรับจากจำเลยจำนวน 2 แสนบาท เป็นจำนวนเงินอีก 1 แสน 6 หมื่นบาท ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วย การจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน พ.ศ. 2548 ซึ่งจะต้องจ่ายให้กับนายหวังดีฯผู้แจ้งเบาะแส และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมจับกุมภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าปรับ เด้งที่สอง

นายนิพนธ์ฯกล่าวต่อไปว่า สำหรับเงินกองทุน สวัสดิการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2563 ที่จะช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า ในกรณีบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือในกรณีที่แจ้งเบาะแส สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ ก็จะได้รับเงินกองทุนฯช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว

ปัจจุบันเงินกองทุนดังกล่าว เหลืออยู่น้อยมากหากมีบุคคล หรือ ร้านค้า หรือบริษัท จะร่วมบริจาคเงินกองทุนสวัสดิการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง )ในการช่วยเหลือ ผู้พิทักษ์ป่า ก็สามารถบริจาคได้ที่บัญชีเงินกองทุนฯ 706-0-82083-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโป่ง ซึ่งในกลางเดือนมี.ค 2564 ที่ผ่านมา ก็ได้รับแจ้งจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ขอร่วมบริจาคช่วยเหลือกองทุนฯ เป็นจำนวนเงิน 3 หมื่นบาท ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และผู้พิทักษ์ป่าในสังกัดทุกคน ขอขอบคุณ บริษัทTTWไว้ในโอกาสนี้ด้วย

ที่อยู่

54/10 ถนนค่ายหลวง ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
Amphoe Ban Pong
70110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Ban Pong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นภาพที่หาดูได้ยากมากที่สุดขอให้ส่งไปให้กำลัง ใจพี่ทุกคนจงให้มีความสุข