Bangbuathong School Library

Bangbuathong School Library ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

เปิดเหมือนปกติ

🤍💜พระราชประวัติ💜🤍สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี********************************by #ห้องสื่อครูบาส
03/06/2021

🤍💜พระราชประวัติ💜🤍
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
********************************
by #ห้องสื่อครูบาส

✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ขอพระองค์ทรงพระเจร...
03/06/2021

✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
งานห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง
💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛

✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
งานห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง
💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛

📢ประชาสัมพันธ์💜💛การรับสมุดและหนังสือเรียนรูปแบบ Drive-thru 🚗🚗วันที่ 20 - 25 พ.ค. 2564 💜💛ภาพ/ข่าว. เพจโรงเรียนบางบัวทองww...
19/05/2021

📢ประชาสัมพันธ์💜💛
การรับสมุดและหนังสือเรียน
รูปแบบ Drive-thru 🚗🚗
วันที่ 20 - 25 พ.ค. 2564 💜💛
ภาพ/ข่าว. เพจโรงเรียนบางบัวทอง
www.bbt.ac.th

18/05/2021

ศบค.ไฟเขียว ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

สถานศึกษาพื้นที่สีแดง-พื้นที่สีส้ม หากต้องการเปิดก่อนทำได้ โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของ สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ สอนออนไลน์-ออนแอร์เท่านั้น

https://moe360.blog/2021/05/18/semester-opening/

💜💛#WeLoveBBT...เพราะ ”การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด ร.ร.บางบัวทองจึงไม่หยุดพัฒนา”...การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที...
15/05/2021

💜💛#WeLoveBBT...เพราะ ”การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด ร.ร.บางบัวทองจึงไม่หยุดพัฒนา”...การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกๆ บ.ท. 💜💛
ภาพ/ข่าว. Facebook-Nangnoi Bhengbhun

📚💜💛#WeLoveBBT...”Learning School”...ปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุดให้เป็น “Digital Library 4.0” เพื่อให้สมาชิกครอบครัว บ.ท. ท...
12/03/2021

📚💜💛#WeLoveBBT...”Learning School”...ปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุดให้เป็น “Digital Library 4.0” เพื่อให้สมาชิกครอบครัว บ.ท. ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา เพราะ “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้"💜💛📚📚📚
ภาพ/ข้อมูล.Nangnoi Bhengbhun

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
21/10/2020

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทองขึ้นมอบเกียรติบัตร กิจกรรมรักการอ่าน ให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ส่งบันทึกรักการอ่านครบ 100 เปอเซ็นต์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
06/06/2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
06/06/2020

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจร...
02/06/2020

✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนบางบัวทอง
💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛

💜💛 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...มาสมัครกันเยอะๆนะครับ📢📢📢การรับสมัครเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภ...
03/05/2020

💜💛 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...มาสมัครกันเยอะๆนะครับ📢📢📢
การรับสมัครเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กตามลิงค์เพื่อดูรายละเอียด ➡️➡️➡️
http://bbt.ac.th/Content.aspx?mauthen=1&headmenu=true&id=M000000016
#WE_LOVE_BBT 💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛
ข้อมูลภาพ/ข่าว. WWW.BBT.AC.TH

ศธ.360 องศา
01/05/2020

ศธ.360 องศา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 5, 6 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.คือ

ข้อ 2 (1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 2 (2) ห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น การประชุม การสัมมนา การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ การจัดเลี้ยง เว้นแต่เป็นการจัดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหนึ่งเมตร สถานที่ทำกิจกรรมต้องโล่งแจ้งหรือไม่แออัด ใช้ระยะเวลาทำกิจกรรมไม่นาน และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ในกรณีเป็นการประชุม การสัมมนา ควรจัดประชุมด้วยวิธีการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

https://moe360.blog/2020/05/01/ราชกิจจานุเบกษา-เผยแพร-6/

17/04/2020

💜💛คิดถึงโรงเรียนกันไหมครับ💛💜
#WE_LOVE_BBT

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
07/04/2020

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ ๒​ เมษายน​ ๒...
02/04/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา​ฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ ๒​ เมษายน​ ๒๕๖๓
ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๕​ พรรษา
ขอพระองค์​ทรงพระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน​ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า​ ห้องสมุดโรงเรียน​บางบัวทอง

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
22/03/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

22 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น.
สธ.แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 188 ราย ยอดรวมสะสม 599 ราย

#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวคนนนท์
21/03/2020

ข่าวคนนนท์

📣#อัปเดท ห้างเซ็นทรัล 3 แห่งในนนทบุรี📍ปิดให้บริการ- #เปิดเฉพาะซุปเปอร์มาร์เกต ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-12 เม.ย.63 📣ตามประกาศคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ใช้หลักแนวทางเดียวกันกับประกาศของกทม.เมื่อ 20:45 ที่ผ่านมา (@ ได้อัปเดมฝทข้อมูลและแก้ไขรูปภาพให้ใหม่แล้วจ้ม)

📸 ดูข่าวประกาศคำสั่ง https://www.facebook.com/111436242905562/posts/526869781362204/
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📣ปชช.สอบถามกันมาเยอะ‼️กรณีประการคำสั่งปิดสถานที่เพิ่มเติมในกทม.เพื่อป้องกันโควิด19 ซึ่งขณะนี้ ซึ่งยังไม่มีผลบังคับในพื้นที่ปริมณฑลใดๆ 📌ขณะเดียวกัน #จังหวัดนนทบุรียังไม่มีประกาศคำสั่งใดๆเพิ่มเติ่ม ดังนั้นทางห้างเซ็นทรัลฯที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรี ยังเปิดบริการตามปกติ โดยทาง จนท. CPN ฝากข่าวคนนนท์ประชาสัมพันธ์ว่า

‼️ขณะนี้ทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ แจ้งวัฒนะ และ เวสต์เกต กำลังรอข้อมูลยืนยันที่ชัดเจน โดยเราไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จะรีบแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

สำหรับวันนี้ 21 มี.ค.63 ทางศูนย์ฯยังคงเปิดให้บริการจนถึงเวลา 21.00 น. ตามเวลาที่ได้มีการปรับเปลี่ยนล่าสุด และหากมีการเปลี่ยนแปลงทางศูนย์จะเรียนให้ท่านทราบอีกครั้ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

Bangbuathong School Library's cover photo
09/02/2020

Bangbuathong School Library's cover photo

08/02/2020
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓
01/02/2020

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

30/01/2020
ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ชัวร์ก่อนแชร์ FACTSHEET : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สังคมออนไลน์แชร์ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ติดตามจากศูนย....

พิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูวงศ์พร​ ก้อนทอง​ ท.ช.​ ท.ม.
26/01/2020

พิธีพระราชทานเพลิงศพ
คุณครูวงศ์พร​ ก้อนทอง​ ท.ช.​ ท.ม.

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณครูวงศ์พร​ ก้อนทอง​ ท.ช.​ ท.ม.ณ​ เมรุวัดละหาร​ ในวันพรุ่งนี้​ (๒๖​ มกราคม ๒๕๖๓) ...
25/01/2020

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
คุณครูวงศ์พร​ ก้อนทอง​ ท.ช.​ ท.ม.
ณ​ เมรุวัดละหาร​ ในวันพรุ่งนี้​ (๒๖​ มกราคม ๒๕๖๓) เวลา​ ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมวันตรุษจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน)********************ขอขอบคุณภาพ. ครูอัญชลี ยิ้มแฉล้ม
24/01/2020

กิจกรรมวันตรุษจีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน)
********************
ขอขอบคุณภาพ. ครูอัญชลี ยิ้มแฉล้ม

การบำเพ็ญกุศลศพเจ้าภาพ สมาคมครูเก่าโรงเรียนบางบัวทองคุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุร...
21/01/2020

การบำเพ็ญกุศลศพ
เจ้าภาพ สมาคมครูเก่าโรงเรียนบางบัวทอง
คุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

การบำเพ็ญกุศลศพ
เจ้าภาพ สมาคมครูเก่าโรงเรียนบางบัวทอง
คุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

การบำเพ็ญกุศลศพ เจ้าภาพ สมาคมครูเก่าโรงเรียนบางบัวทองคุณครูวงศ์พร ก้อนทอง  ทช. ทม. ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบัวทอง นนท...
21/01/2020

การบำเพ็ญกุศลศพ
เจ้าภาพ สมาคมครูเก่าโรงเรียนบางบัวทอง
คุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

การบำเพ็ญกุศลศพคุณครูวงศ์พร ก้อนทอง  ทช. ทม. ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
21/01/2020

การบำเพ็ญกุศลศพ
คุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพคุณครูวงศ์พร ก้อนทอง  ทช. ทม. ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
20/01/2020

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ
คุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

😢อาลัย-รัก♥️ การจากไปไม่มีวันกลับคุณครูวงศ์พร ก้อนทอง  ทช. ทม. ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
20/01/2020

😢อาลัย-รัก♥️ การจากไปไม่มีวันกลับ
คุณครูวงศ์พร ก้อนทอง ทช. ทม.
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

17/01/2020
7-Eleven Thailand

7-Eleven Thailand

ถ้ามีคนถามว่า อาชีพครู ต้องเสียสละขนาดไหน
เรื่องราวของครูเจี๊ยบ นฤมล แก้วสัมฤทธิ์ คงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด
ครู ไม่ใช่มีหน้าที่สอนหนังสือไปวันๆ แต่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
ครู ไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่เป็นจิตสำนึกของความเป็นผู้ให้โดยแท้จริง

ขอกราบหัวใจคุณครูทุกท่านในความเสียสละด้วยความระลึกถึง
"จิตสำนึกความเป็นครู"
#เซเว่นอีเลฟเว่นเชิดชูพระคุณครู

ดูจบแล้วช่วยกันแชร์ ให้ทุกคนได้ร่วมกันระลึกถึงพระคุณครูผู้เสียสละ

1 แชร์ = 1 บาท
เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารและเสี่ยงภัย

#ครูผู้เสียสละ
#เชิดชูพระคุณครู
#หนังครูเซเว่น

ที่อยู่

โรงเรียนบางบัวทอง
Amphoe Bang Bua Thong
11110

ข้อมูลทั่วไป

นายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 13:00
อังคาร 07:00 - 13:00
พุธ 07:00 - 13:00
พฤหัสบดี 07:00 - 13:00
ศุกร์ 07:00 - 13:00

เบอร์โทรศัพท์

025717595

เว็บไซต์

http://www.bbt.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Bangbuathong School Libraryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Bangbuathong School Library:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Bua Thong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🤍💜พระราชประวัติ💜🤍 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ******************************** by #ห้องสื่อครูบาส
✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า งานห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง 💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛
✨เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา✨ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า งานห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง 💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💛
📢ประชาสัมพันธ์💜💛 การรับสมุดและหนังสือเรียน รูปแบบ Drive-thru 🚗🚗 วันที่ 20 - 25 พ.ค. 2564 💜💛 ภาพ/ข่าว. เพจโรงเรียนบางบัวทอง www.bbt.ac.th
💜💛#WeLoveBBT...เพราะ ”การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด ร.ร.บางบัวทองจึงไม่หยุดพัฒนา”...การก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่ โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมให้บริการลูกๆ บ.ท. 💜💛 ภาพ/ข่าว. Facebook-Nangnoi Bhengbhun
📚💜💛#WeLoveBBT...”Learning School”...ปรับเปลี่ยนรูปแบบห้องสมุดให้เป็น “Digital Library 4.0” เพื่อให้สมาชิกครอบครัว บ.ท. ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทุกที่ ทุกเวลา เพราะ “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด จงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้"💜💛📚📚📚 ภาพ/ข้อมูล.Nangnoi Bhengbhun
💜💛บุคลากรห้องสมุดโรงเรียนบางบัวทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี #WE_LOVE_BBT💜💛
💜💛 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้...มาสมัครกันเยอะๆนะครับ📢📢📢 การรับสมัครเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คลิ๊กตามลิงค์เพื่อดูรายละเอียด ➡️➡️➡️ http://bbt.ac.th/Content.aspx?mauthen=1&headmenu=true&id=M000000016 #WE_LOVE_BBT 💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛 💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛💜💛 ข้อมูลภาพ/ข่าว. WWW.BBT.AC.TH