สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพจของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย
“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่การวิจัยจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์ การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ การจัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการให้รางวัลประกาศเกียรติคุณ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม
(21)

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563) 🇮🇩 อินโดนีเซีย +1,574 ...
18/07/2020

ภาพรวมสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ในสัปดาห์นี้
(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563)

🇮🇩 อินโดนีเซีย +1,574 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 81,668 ราย)
🇵🇭 ฟิลิปปินส์ +2,416 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 61,266 ราย)
🇸🇬 สิงคโปร์ +158 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 45,298 ราย)
ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

🇲🇾 มาเลเซีย +3 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 8,737 ราย)
🇹🇭 ไทย +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,236 ราย ณ วันที่ 16 ก.ค. 2563)
สถานการณ์ควบคุมได้

🇻🇳 เวียดนาม +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 381 ราย)
🇰🇭 กัมพูชา +5 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 171 ราย)
🇧🇳 บรูไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
🇱🇦 ลาว ผู้ติดเชื้อน้อย
🇲🇲 พม่า ยังต้องติดตามสถานการณ์

📚ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,246 ราย ใน 68 จังห...
18/07/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,246 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 7 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,096 ราย (95.38%) (ไม่มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้นวันนี้)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศอียิปต์ 4 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ
- มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
- มาจากประเทศบาห์เรน 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกทะลุ 14 ล้านรายแล้ว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยล่าสุดเพิ่มขึ้น 240,043 ราย

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ยังคงน่าเป็นห่วง โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 รายต่อวันมาอย่างต่อเนื่อง

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,239 ราย ใน 68 จังห...
17/07/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,239 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย)
- เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,096 ราย (95.59%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศซูดาน และเข้า State quarantine โดยทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- แอฟริกาใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นมาแซงหน้าเม็กซิโก และ ชิลี เป็นลำดับที่ 6 ของโลกแล้ว โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 หมื่นรายติดต่อกันเป็นวันที่ 8 แล้ว และได้ทำสถิติการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่สูงที่สุดนับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 216 รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของแอฟริกาใต้อยู่ที่ 4,669 รายแล้ว
- บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 2 ล้านรายแล้ว
- อินเดีย มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุดนับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 35,468 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 1 ล้านรายแล้ว
- ฮ่องกง มีการรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 67 ราย ซึ่งนับว่าเป็นอันดับสองรองจากการรายงานยอดผู้ติดเชื้อสูงที่สุดที่ 82 ราย (เมื่อวันที่ 22 มีนาคม) ของการระบาดระลอกแรกของฮ่องกง
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- ฟิลิปปินส์ รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 2,498 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,246 ราย และที่เหลือเป็นการายงานล่าช้า ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของฟิลิปปินส์ขึ้นทะลุ 6 หมื่นรายแล้ว

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

วช. จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” รูปแบบใหม่ New Normal.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา...
16/07/2020

วช. จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” รูปแบบใหม่ New Normal
.
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว
โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานของหน่วยงานในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ New Normal และในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
.
และเนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานและนิทรรศการอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบ Online คือการเข้าร่วมประชุมสัมมนาและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่านซ่องทางต่าง ๆ ที่ผู้จัดงานจัดทำขึ้นเพื่อรองรับการรับชมจากสถานที่ต่าง ๆ 2) รูปแบบ Onsite คือ การเข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการ ณ สถานที่จัดงาน ผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการจัดงานมีความจำเป็นในการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภท Onsite หากแต่ไม่จำกัดจำนวนประเภท Online และของดการลงทะเบียนหน้างาน และ Walk in ในทุกกรณี
.
โดย MASCOT ในปีนี้ ได้แก่ “น้องแกล้งดิน” ซึ่งได้แนวความคิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชดำรัสหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีแกล้งดิน” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ
.
นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัว “ทูตวิจัย” คนแรก ของประเทศไทย ประจำปี 2563 “อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์” อีกด้วย
.
#Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,236 ราย ใน 68 จ...
16/07/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,236 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 4 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 52
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 4 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,095 ราย (95.64%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
- มาจากประเทศอียิปต์ 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
- มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- แอฟริกาใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นมาแซงหน้าสเปนเป็นลำดับที่ 8 ของโลกแล้ว โดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 311,049 ราย
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- อินโดนีเซียมียอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 8 หมื่นรายแล้ว
- เวียดนามมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น​ 8​ รายทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางเข้าประเทศและได้รับการกักตัว

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่...
15/07/2020

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT 2HD) ครบรอบ ๓๒ ปี "32 ANNIVERSARY COVID-19 TV NBT วิถีใหม่" ในการนี้ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนก่อสร้างกุฏิสงฆ์และรั้ววัดสว่างท่ากุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีด้วย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,232 ราย ใน 68 จังหวั...
15/07/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,232 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 51
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 5 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,092 ราย (95.67%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดสมุทรปราการ
- มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
- มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- แอฟริกาใต้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นมาแซงหน้าสหราชอาณาจักรเป็นลำดับที่ 9 ของโลก โดยมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 298,292 ราย
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- สิงคโปร์มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย ในรอบ 31 วัน (เพิ่มขึ้นล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน) และมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 300 รายติดต่อกันเป็นวันที่สองแล้ว หลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 300 รายติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า 30 วัน

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee
15/07/2020

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

รวมไทยสร้างชาติด้วย 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เดินเคลื่อนหัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต
.
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 9 ก.ค. 63 ผมได้ร่วมการประชุมหารือกรอบและแนวทางขับเคลื่อน “โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น พร้อมกับท่าน ศ.นพ. ประเวศ วะสี ที่ได้กรุณากล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร” ตามด้วยท่าน ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล และ รศ.ดร. ขนิษฐา นันทบุตร ได้ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารโครงการเพื่อให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องได้รับทราบตรงกัน รวมทั้งได้เยี่ยมชมผลงานของมหาวิทยาลัยที่ได้นำมาจัดแสดงเป็นตัวอย่างของการพัฒนาในเชิงพื้นที่
.
ในครั้งนี้ผมได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของพลังของเยาวชน นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นผู้กำหนดอนาคตประเทศ โดยเฉพาะในยุค new normal ที่ไทยจะต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในก่อนที่จะเชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก ซึ่งความเข้มแข็งนี้จะเกิดจากการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผ่านโครงการใหญ่ของกระทรวง อว. คือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” ซึ่งจะเข้า ครม. ในสัปดาห์หน้า
ผมมองว่าตำบลนั้นเป็น unit of operation ที่มีความเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อดึงเอาพลังและศักยภาพจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่เป็นมันสมองและปัญญาของประเทศมาทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชนในท้องถิ่น เกิดเป็นมวลครั้งใหญ่ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ พลิกวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้เป็นโอกาสในการ “รวมไทยสร้างชาติ” สร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมในชุมชน แก้ปัญหาความยากจนและสังคม ที่สำคัญจะทำให้บัณฑิตและนักศึกษาติดถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศจากบ้าน จากชุมชนของตัวเอง
.
ต่อจากนั้นผมได้ฟัง ศ.นพ. ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถาพิเศษถึงการใช้พลังอุดมศึกษาในการแก้ไขความยากจน ท่านได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง มีนิสิต นักศึกษากว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นขุมพลังมหาศาล อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ มีเทคโนโลยี มีสติปัญญา ควรที่จะต้องก้าวขึ้นมาเป็น “หัวรถจักรทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต” ในครั้งนี้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ ปรับตัวจากเดิมที่จัดการเรียนรู้โดยการ“ท่อง” วิชา มาสู่ การเรียนรู้จากการ “ทำ” ร่วมกับชุมชนเพื่อสร้าง “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง” (interactive learning through action) ซึ่งจะก่อให้เกิดสามัคคีธรรม เกิดสังคมที่ทุกคนเก่งขึ้น ฉลาดขึ้นร่วมกัน เป็นอัจฉริยะภาพกลุ่ม (collective wisdom)
ท่านได้แนะให้ใช้ทางสายกลางในการทำงาน ยึดความเป็นเหตุเป็นผล ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก การทำงานของ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต้องเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งไม่แยกกันทำงาน มีการพัฒนาอย่างบูรณาการ สร้างดุลยภาพเพื่อก่อให้เกิดความเป็นปรกติสุขในสังคม ที่ทั้งหมดมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ต้องมองระบบเศรษฐกิจเป็นเสมือนระบบสูบฉีดโลหิตที่ต้องเลี้ยงทุกส่วน จะปล่อยให้บางส่วนเลือดขาดไม่ได้ เพราะเป็นร่างกายเดียวกัน ใช้ “กระบวนการชุมชน” ในการขับเคลื่อน โดยเริ่มจากสภาผู้นำชุมชนที่ประกอบด้วยผู้นำที่เห็นแก่ส่วนรวม สุจริต ฉลาด สื่อสารเก่ง เป็นที่ยอมรับ มาร่วมกันทำงาน มีการสำรวจข้อมูลชุมชน ทำแผนชุมชน เพื่อให้คนทั้งชุมชนเข้าใจ เห็นชอบ ร่วมกันขับเคลื่อนแผนไปด้วยกัน เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ และจะต้องมีการติดตามประเมินผล ควบคู่ไปกับการสังเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซึ่งการที่มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าไป จะช่วยให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้จริง นำไปสู่การสร้างสังคมศานติสุขร่วมกัน
.
หลังจากนั้นผมได้ชมผลงานของหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการพัฒนาในเชิงพื้นที่ ทั้งการแปรรูปหมากเม่าเป็นเครื่องดื่ม การพัฒนาการย้อมครามให้ได้มาตรฐานสากล และแผนสร้างตลาดนัดชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับสินค้า เช่น ปลาส้ม น้ำมันกระเทียม ไส้อั่ว ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยพะเยา ต้นแบบการพัฒนาบ้านโตนโมเดลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การพัฒนาตำบลยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ การทำ system integrator พัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี JAPO Model เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับรายได้ประชาชนของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นวัตกรรมเพื่อชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการเตรียมเข้าร่วม อว. สร้างงานระยะที่ 3 ของมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชน พร้อมสำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยที่กำลังจะเริ่มขึ้น

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็น...
14/07/2020

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
Thailand Research Expo 2020
ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
พร้อมสัมผัสนิทรรศการเสมือนจริง สัมมนาออนไลน์และ Live สดกับนักวิจัยผ่านช่องทาง Social Network
ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบความก้าวหน้างานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
ในรูปแบบ online เพียงแค่ปลายนิ้วผ่านหน้าจอมือถือ smart phone และคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandresearchexpo2020.com
#Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,227 ราย ใน 68 จัง...
14/07/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,227 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 7 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 50
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,091 ราย (95.79%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศอียิปต์ 6 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
- มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- เม็กซิโกมียอดผู้ติดเชื้อสะสมขยับขึ้นมาแซงหน้าสเปนเป็นลำดับที่ 7 ของโลก โดยมียอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 304,435 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563🇹🇭🇹🇭ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 3,220 ราย ใน 68 จัง...
13/07/2020

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563

🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 3,220 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย)
-ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 49
-และมีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน State quarantine เพิ่มขึ้น 3 ราย

เสียชีวิตรวม 58 ราย (ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 3,090 ราย (95.96%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2 ราย)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State quarantine โดยมีรายละเอียดดังนี้
- มาจากประเทศคูเวต 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพมหานคร
- มาจากประเทศอียิปต์ 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดระยอง
- มาจากประเทศบาห์เรน 1 ราย โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกทะลุ 13 ล้านรายแล้ว
- เม็กซิโกมียอดผู้เสียชีวิตสะสมขยับขึ้นมาแซงหน้าอิตาลีเป็นลำดับที่ 4 ของโลก
🌐 สถานการณ์ในอาเซียนวันนี้
- ฟิลิปปินส์ยังคงน่าห่วง โดยรายงานยอดผู้เสียชีวิตรายใหม่ทำสถิติสูงสุดนับจากที่เคยรายงานมาที่ 162 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 1,534 รายแล้ว
- พม่าวันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 15 ราย จากรายงานระบุว่าเป็นผู้ที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียทั้งหมด ทำให้ยอดสะสมของพม่าขยับลำดับขึ้นมาเป็นลำดับที่ 8 ของอาเซียนแล้ว

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยก...
13/07/2020

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 👍
🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม (RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล ไปแล้ว 652,089 ตัวอย่าง คิดเป็น 9,791 ตัวอย่างต่อประชากรหนึ่งล้านคน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

▶️ ในระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2563 ได้ตรวจไปแล้ว 22,271 ตัวอย่าง โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

📚แหล่งข้อมูล: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
#ไวรัสโคโรนา #วช. #NRCT #COVID-19

ทรงพระเจริญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแ...
13/07/2020

ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็น...
12/07/2020

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
Thailand Research Expo 2020
ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
พร้อมสัมผัสนิทรรศการเสมือนจริง สัมมนาออนไลน์และ Live สดกับนักวิจัยผ่านช่องทาง Social Network
ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรับทราบความก้าวหน้างานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมงาน
ในรูปแบบ online เพียงแค่ปลายนิ้วผ่านหน้าจอมือถือ smart phone และคอมพิวเตอร์ คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandresearchexpo2020.com
#Thailandresearchexpo2020 #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ #วช.

ที่อยู่

196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

รถโดยสารสาธารณะ

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี 7 ภารกิจหลัก เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม ให้สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีอยู่เดิม และที่เกิดขึ้นใหม่ไปใช้ในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ เชิงสังคม และเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 579 1370

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผม นาย อภิชาติ แก้วทอง เลขบัตรประชาชน 3160300775168 บ้านเลขที่ 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 ส่งประวัติ ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจ นักการจัดการ 4 พันตรี 6 รองผอ.8และ9 (นักวิชาการ(ประจำการ)เป็นงานงาน )รับประเมินเป็นข้าราชการ นักวิชาการเป็นงานงานที่นี่เมื่อ 2555-2557ตอนนี้ผมหมดงานขอเข้าทำงานวิจัยต่อครับช่วยผมมั้งครับ ผมหมดงานว่างงานจากหน่วยอื่นครับหาที่ค้นคว้าวิจัยต่อครับ งานวิจัยผม กล่องทีวี และจาน ดิจิตอลที่ใช้ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ cat. tot และแก๊สโซฮอล เอทิลมาร่วมอ๊อดโทน และดีเซลบดอัดมาร่วมอ๊กเทนครับ ดันมาใช้ในปั้มปัจจุบันแล้วครับ
ขอสอบถามผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนวิจัยเร่งด่วนสำหรับโรคโควิด-19 ด้วย ไม่ทราบว่าจะประกาศผลได้เมื่อไหร่ครับ
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).มาตรฐานiso9001..ไม่ใช้สาร/ ฮีทเตอร์ไล่ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้อง/เลนส์.สารเคมี ชิ้นงานตัวอย่าง ฯลฯ..ไม่ให้เกิดเชื้อรา/สนิม.ช่วยยืดอายุ.. ไม่เสื่อมคุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลัง การขาย..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
ยอดตรวจโควิด19ของประเทศไทยตรวจไปกี่คนละคับ
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงหลังการขาย/MaintenanceService สอบถาม Idline:weifo1/923624299
ตู้กันความชื้นWeifo(เวยโฟ)..ป้องกันการเกิดเชื้อราและสนิม ไม่ใช้สารซิลิกาเจลหรือฮีทเตอร์ไล่ความชื้น..กระจกนิรภัย.. โครงสร้างหนา1มิล..ชั้นวางปรับขึ้น-ลง..ควบคุมความชื้น 20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง/ Maintenance Service.. สอบถาม idline:weifo1
📍วช. ขับเคลื่อนประเด็นท้าทายไทย “กำจัดไวรัสตับอักเสบให้หมดจากไทยภายใน 10 ปี นำร่องจังหวัดเพชรบูรณ์” ▶️สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกรมควบคุมโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย แถลงการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิจัยท้าทายไทย “กำจัดไวรัสตับอักเสบจากประเทศไทย” เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสำคัญระดับชาติ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ▶️โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประชากรโลกและไทย โดยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลกมากกว่าการเสียชีวิตจากการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) วัณโรค และมาลาเรีย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เรื้อรังทั่วโลกประมาณ 257 ล้านคนและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ประมาณ 71 ล้านคน สำหรับประเทศไทย มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ประมาณ 2.2 ล้านคน และมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 7.5 แสนคน ซึ่งการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง ส่งผลให้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเกิดโรคตับแข็งและมะเร็งตับตามมา ▶️องค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งเป้ากำจัดไวรัสตับอักเสบให้หมดไปภายในปี 2573 หรืออีก 10 ปีข้างหน้าโดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการ คือ 1) ลดการติดเชื้อรายใหม่ของไวรัสตับอักเสบ บี และซี ให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 90 2) ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จะต้องได้รับการวินิจฉัยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 90 3) ผู้ที่รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อแบบเรื้อรัง จะต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาให้ได้ อย่างน้อยร้อยละ 80 4) ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคตับแข็ง และมะเร็งตับให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 65 💡วช. และภาคีเครือข่ายเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถกำจัดไวรัส ตับอักเสบให้หมดไปได้ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์การอนามัยโลกตั้งไว้
Weifoตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง ทักมาที่ idline:weifo1/0923624299
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ 📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
ได้รับทุน บัณฑิต ปี 2558 รหัสทุน 156661 ส่งการรายงานทุนไม่ได้ค่ะ พยายามหลายครั้งหลายช่องทาง แต่ไม่สำเสร็จ ประสานไปยังเมล์ที่แจ้งมาแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับค่ะ