Clicky

เทศบาลตำบลศาลากลาง

เทศบาลตำบลศาลากลาง เพทนี้ตั้งขึ้นเพื่อ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางด้านระเบียบข้อกฎหมาย

เปิดเหมือนปกติ

📣📣พรุ่งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 บริการตรวจโควิดฟรี‼️ ได้ที่เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับ...
14/03/2022

📣📣พรุ่งนี้ วันที่ 15 มีนาคม 2565 บริการตรวจโควิดฟรี‼️
ได้ที่เทศบาลตำบลศาลากลาง

บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน มีนาคม 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 09.30-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

📣📣พรุ่งนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริการตรวจโควิดฟรี‼️ เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่...
10/03/2022

📣📣พรุ่งนี้ วันที่ 11 มีนาคม 2565 บริการตรวจโควิดฟรี‼️
เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน มีนาคม 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 09.30-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอประจำเดือน ม...
28/02/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน มีนาคม 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอประจำเดือน ก...
24/02/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอประจำเดือน ก...
21/02/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอประจำเดือน ก...
17/02/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอประจำเดือน ก...
09/02/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง
สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอประจำเดือน ม...
20/01/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง

บริการตรวจโควิดจแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง พื้นที่ระบาด และประชาชนร้องขอ

ประจำเดือน มกราคม 2565

ตรวจเฉพาะในวันทำการ
วันอังคาร และ วันศุกร์

รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.

รับตรวจวันละ 50 คน

เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง

สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

เทศบาลตำบลศาลากลางบริการตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kitให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ระบาดและประชาชนร้องขอตรวจเฉพาะในวันท...
13/01/2022

เทศบาลตำบลศาลากลาง
บริการตรวจโควิดแบบ Antigen Test Kit
ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงพื้นที่ระบาดและประชาชนร้องขอ

ตรวจเฉพาะในวันทำการ วันอังคาร และ วันศุกร์
รับลงทะเบียนเวลา 09.00-10:00 น.
เริ่มตรวจเวลา 10.00-11.00 น.
รับตรวจวันละ 50 คน

เอกสารที่ต้องเตรียม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

ณ อาคารสมัชชาพลเมือง เทศบาลตำบลศาลากลาง

สอบถามเพิ่มเติม 094-991-1656

จุดรับกระสอบทรายในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง เตรียมทรายและถุงบรรจุทราย เ...
17/10/2021

จุดรับกระสอบทรายในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย

นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง
เตรียมทรายและถุงบรรจุทราย เพื่อการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย โดยได้จัดจุดตักทราย และรับกระสอบทรายไว้
ณ บริเวณ ด้านหน้า อาคาร 1 เทศบาลตำบลศาลากลาง
ซึ่งประชาชนภายในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศาลากลาง
ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม สามารถมาขอรับกระสอบทรายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประสบภัย สามารถแจ้งเหตุ และขอความช่วยเหลือได้ที่
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศาลากลาง
โทร. 02-408-1557 , 02-447-7804
มือถือ 099-045-1017 , 086-057-4164
ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาสัมพันธ์และประกาศตามหาบุคคลสูญหายประกาศตามหาบุคคลชื่อเล่น เต๋อ หรือเอกอายุ 42 ปี หายออกจากบ้าน 30/9/64 เวลา 08.30 น...
14/10/2021

ประชาสัมพันธ์และประกาศตามหาบุคคลสูญหาย

ประกาศตามหาบุคคลชื่อเล่น เต๋อ หรือเอกอายุ 42 ปี หายออกจากบ้าน 30/9/64 เวลา 08.30 น.
พร้อมรถจักรยาน เนื่องจากย้ายภูมิลำเนาเดิม จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่พักปัจจุบัน จังหวัดลำพูน
ยังไม่คุ้นเคยพื้นที่อาจจะหลงทางหากใครพบเห็นชายดังกล่าวพูดและฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ้วนลงพุงมีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก
ติดต่อกับพี่เอส(พี่ชาย) 081-3867823

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีขอความร่วมมือประกาศสืบหาบิดา มารดาเด็กด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและควา...
14/10/2021

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ขอความร่วมมือประกาศสืบหาบิดา มารดาเด็ก

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี
ได้รับการประสานจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศข่าวสืบหาบิดา มารดาเด็กชายชยพัทธ์ (ชื่อตั้ง)
เกิดวันที่ 5 เมษายน 2564 ข้อมูลบิดาไม่ปรากฏเข้าไว้อุปการะ
เนื่องจากเด็กถูกทอดทิ้งไว้ที่ข้างถังขยะ หน้าซอยประชานิเวศน์ 3
ซอย 14/3 ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

จึงขอความร่วมมือสืบหาบิดามารดาหากมีข้อมูลหรือพบเบาะแสกรุณาแจ้งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ดทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-583-8314

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาท...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ หาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ
และพนักงานเทศบาลตำบลศาลากลาง

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (12 ต.ค. 2564) พายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19...
12/10/2021

เมื่อเวลา 04.00 น. วันนี้ (12 ต.ค. 2564) พายุโซนร้อนกำลังแรง “คมปาซุ” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.1 องศาเหนือ ลองจิจูด 120.0 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีน และขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 โดยจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
อนึ่ง ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

11/10/2021

‼️‼️‼️เปลี่ยนแปลง กำหนดการ ตรวจโควิด-19 ฟรี (ตรวจแบบ ATK)‼️‼️‼️

เทศบาลตำบลศาลากลาง
นำโดย นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิดฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลศาลากลาง

🟡 ประชาชนตำบลศาลากลาง สามารถมาตรวจหาเชื้อได้ที่เทศบาลตำบลศาลากลาง🟡
💉💉💉💉💉💉💉💉💉💉
👉🏻โดยตรวจสัปดาห์ล่ะ 2 วัน
✅ วันจันทร์ และ ✅ วันพฤหัสบดี
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔻🔻

📍ณ อาคารสมัชชาพลเมืองด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศาลากลาง

*หมายเหตุ* กรุณานำ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4031-414
🟢(เริ่มแจกบัตรคิว 07.30-09.30)🟢
สามารถ walk in ได้เลย(ในเวลาที่กำหนด)
กรณี รับบัตรคิวไปแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วไม่พบ
จะถือว่าสละสิทธิ์รับการตรวจ

⛅🌦️🌧️⛈️ พยากรณ์​อากาศ​ ⛈️🌧️🌦️⛅ประจำวันที่ 5 ตุลาคม​ 2564 || ​เวลา​ 06.00 น.🌧️ กรุงเทพมหานคร​ ​และ​ ​ปริมณฑล​มีฝนฟ้าคะนอง...
05/10/2021

⛅🌦️🌧️⛈️ พยากรณ์​อากาศ​ ⛈️🌧️🌦️⛅
ประจำวันที่ 5 ตุลาคม​ 2564 || ​เวลา​ 06.00 น.
🌧️ กรุงเทพมหานคร​ ​และ​ ​ปริมณฑล​
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
🌏️ พยากรณ์อากาศ นนทบุรี​ 3 วัน​ ข้างหน้า
🌧️ ​5 ต.ค.​ 64​ มี​เมฆ​บางส่วน​ และมีโอกาสเกิด​ฝน​ฟ้าคะนอง​ ฝน​ร้อยละ​ 60 ของ​พื้นที่​ อุณหภูมิสูงสุด​ 34° อุณหภูมิต่ำสุด​ 25°
🌧️ ​6 ต.ค.​ 64​ ฝน​ฟ้าคะนอง​​​ ฝน​ร้อยละ​ 70 ของ​พื้นที่​ อุณหภูมิสูงสุด​ 34° อุณหภูมิต่ำสุด​ 27°
🌧️ ​7 ต.ค.​ 64​ ฝน​ฟ้าคะนองกีะจาย​​​ ฝน​ร้อยละ​ 70 ของ​พื้นที่​ อุณหภูมิสูงสุด​ 35° อุณหภูมิต่ำสุด​ 26°
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🟠 ระดับน้ำ​ สถานี​C29​ อ.บางไทร​ จ.พระนครศรีอยุธยา​
ปริมาณ​น้ำไหลผ่าน​ 3,088 ลบ.ม./วินาที​
〰️ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา​
บริเวณหน้ากองบัญชาการ​กอง​ทัพเรือ​
⬆️น้ำขึ้นเต็มที่​ 05.29 น.​
สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง​ 1.06 เมตร
⬆️น้ำขึ้นเต็มที่​ 19.10 น.​
สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง​ 1.73 เมตร

พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564
27/09/2021
พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564

พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564

พยากรณ์อากาศภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาค...

เทศบาลตำบลศาลากลาง นำโดย นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ห...
13/09/2021

เทศบาลตำบลศาลากลาง
นำโดย นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิดฟรี เพื่อค้นหาผู้ป่วยและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลศาลากลาง
🟡 ประชาชนตำบลศาลากลาง สามารถมาตรวจหาเชื้อได้ที่เทศบาลตำบลศาลากลาง ในวันจันทร์ - ถึงวันพฤหัส
เริ่มวันจันทร์ที่ 13 เป็นต้นไป
ณ อาคารสมัชชาพลเมืองด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลศาลากลาง
*หมายเหตุ* กรุณานำ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4031-414
🟢(เริ่มแจกบัตรคิว 07.30-09.30)
สามารถ walk in ได้เลย(ในเวลาที่กำหนด)
กรณี รับบัตรคิวไปแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกคิวแล้วไม่พบ
จะถือว่าสละสิทธิ์รับการตรวจ

นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิด-19 ฟรี 👉...
09/09/2021

นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง
ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิด-19 ฟรี
👉ขอเชิญประชาชนชาวตำบลศาลากลาง👈
📣ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 07.30-10.00 น.
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.30 – 09.30 น.
📍จุดตรวจ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 5
*หมายเหตุ* กรุณานำ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4031-414

นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิด-19 ฟรี 👉...
08/09/2021

นายจิระเดช (โจ) สุขเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง
ได้จัดหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด-19
เชิงรุก หรือ จุดตรวจโควิด-19 ฟรี
👉ขอเชิญประชาชนชาวตำบลศาลากลาง👈
📣ในวันพรุ่งนี้ วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 07.30-10.00 น.
เริ่มแจกบัตรคิว เวลา 07.30 – 09.30 น.
📍จุดตรวจ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 4
*หมายเหตุ* กรุณานำ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-4031-414

ด่วน!! เปลี่ยนสถานที่รับบัตรคิว Walk in "นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!"  วันที่ 4 ก.ย. 64 นี้‼️เริ่มรับบัตรคิว 7.30 - 10...
03/09/2021

ด่วน!! เปลี่ยนสถานที่รับบัตรคิว Walk in "นนท์พร้อม Pfizer Day Again !!" วันที่ 4 ก.ย. 64 นี้
‼️เริ่มรับบัตรคิว 7.30 - 10.30 น. หรือ จนกว่าจะเต็ม 3,000 คิว ที่อาคารจอดรถ B ชั้น 3
📍ฉีดวัคซีนที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 4 ก.ย. 64 เวลา 14.00-16.00 น. (เฉพาะผู้ได้รับบัตรคิว)
📌 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ดังกลุ่มต่อไปนี้
1️⃣ ผู้ที่มีโรคอ้วน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
⭕️เด็กอายุ 12-17 ปี ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป
⭕️ ผู้ใหญ่ ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กก. หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กก. ต่อตารางเมตร ขึ้นไป
2️⃣ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป (ต้องนำสมุดฝากครรภ์มาแสดง)
3️⃣ ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)

ที่มา : facebook : สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ที่อยู่

91 หมู่ 6 ตำบลศาลากลาง
Amphoe Bang Kruai
11130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-4477802

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลศาลากลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลศาลากลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Bang Kruai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมกลุ่มซื้อ-ขายออนไลน์ในพื้นที่ ต.ศาลากลาง และพื้นที่ใกล้เคลียงครับ
เชิญชวนผู้ขายมาร่วมแชร์หน้าร้านและบริการให้สมาชิกในพื้นที่ได้เลือกซื้อหาได้สะดวกต่อการจัดส่ง เพื่อเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ขายและความสะดวกสบายแก่ผู้ซื้อครับ

ขอบพระคุณครับ
https://www.facebook.com/groups/484740519272996/?ref=share
🙏ขออนุญาตแอดมินเพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าผิดกฎลบได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ🙏

#เตาเผาขยะไร้มลพิษ หากกำลังมองหาเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อจัดการกับขยะให้เรียบร้อยและปลอดภัย
สำหรับ อบต. เทศบาล โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โรงพยายาล โรงแรม รีสอร์ท มีราคาพิเศษ
🛒จำหน่ายเตาเผาไร้มลพิษทุกชนิด เตาเผาศพ เตาเผาขยะ เตาเผาซากสัตว์เลี้ยง หัวเผา(เครื่องพ่นไฟ) และอะไหล่
🧰รับซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข ซ่อมหัวเผาทุกยี่ห้อ
👉นอกจากนี้เรายังรับออกแบบก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมรุแบบเก่าให้เป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ ทั้งระบบแก็ส ระบบถ่าน และระบบน้ำมัน 💪รับประกันผลงานคุณภาพ✌️
---------------
✅สอบถาม หรือ INBOX👇
📌Inbox : m.me/110828391476479
📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552
https://bit.ly/3fTnB2E
🙏ขออนุญาตแอดมินเพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าผิดกฎลบได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ
🙏
🟥จำหน่ายเตาเผาไร้มลพิษทุกชนิด เตาเผาศพ เตาเผาขยะ เตาเผาซากสัตว์เลี้ยง หัวเผา(เครื่องพ่นไฟ) และอะไหล่
รับซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข ซ่อมหัวเผาทุกยี่ห้อ
🟩บริการของเรา
- บริการสร้างเมรุ พร้อมเตาเผาทุกระบบ ไม่ว่าจะระบบน้ำมัน ระบบเผาถ่าน ระบบแก๊ส ฯลฯ
- บริการตรวจเช็คและแก้ไขระบบหัวเผา
- บริการจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมจัดส่ง/ติดตั้งทั่วประเทศ
- ซ่อมด่วนทั่วไทยไม่เกิน 7 วันใช้การได้
- รับสร้างเตาเผาซากสุนัขและสัตว์เลี้ยงแสนรัก
- ทุกชิ้นงาน รับประกันผลงาน 2 ปี
✅บริการติดตั้งด้วยทีมงานคุณภาพ
✅ทุกชิ้นงาน รับประกันผลงาน 2 ปี
✅ประหยัดงบประมาณด้วยการใช้งานที่ยาวนานกว่า
✅เตาเผาไร้มลพิษได้รับคุณภาพและมาตรฐาน
📌สนใจ
👉ทักแชท m.me/110828391476479
📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552
https://bit.ly/3reWF2N
ขอทราบ
ลานกีฬา สามารถ เข้าไปใช้ เล่นกีฬา หรือออกกำลังกาย ได้หรือเปล่าครับ มีกฎ อะไรบ้าง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
ทะเบียนบ้านผมอยู่สมุทรปราการ
ต่อายุบัตรประชาชนใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ
บิดาอยู่หมู่ 1 ตำบลศาลากลาง ถึงแก่กรรมขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ได้ไหมครับ
อยากให้ทางเทศบาลตำบลศาลากลาง มีโครงการทำตู้ปันสุข ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้างครับ เพื่อแบ่งปันสุข ในช่วง COVID 19
ผมขอขอบคุณ ทีมงาน เทศบาลตำบลศาลากลาง มากนะครับที่มาช่วยเอาลูกนก กวัก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ที่บ้านผม ดีใจ ที่ได้ต่อชีวิต ให้กับ สัตว์ป่า ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ขอขอบคุณมากนะครับ
เพจใหม่ ตลาดชุมชนออนไลน์ เรียนเชิญพ่อค้าแม่ค่าละแวก สามแยกวัดบัว ลงโพสขายสินค้าได้ฟรี เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในยุคโควิดระบาด https://www.facebook.com/samred.shopping/
#ช่วยกันเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
x

Amphoe Bang Kruai บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักกฎหมาย สมเกียรติ ภูวิศส โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน วิสาหกิจชุมชนบ้านสวน สบายใจ บก.น.7 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย CNS. มอเตอร์ เซอร์วิส กองความปลอดภัยแรงงาน กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยศิลปาก ช่างไฟฟ้า รับเหมาติดตั้ง ซ่อ แผนกบริหารการศึกษา เนติบัณฑ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาล เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน โรงเรียนวัดตลิ่งชัน(ปิ่นทอง Taling Chan ตลาดน้ำ2คลอง วัดตลิ่งชัน