เทศบาลตำบลศาลากลาง

เทศบาลตำบลศาลากลาง เพทนี้ตั้งขึ้นเพื่อ รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาทางด้านระเบียบข้อกฎหมาย
(32)

เปิดเหมือนปกติ

นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง อวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564
01/01/2021
นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง อวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564

นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง อวยพรปีใหม่ พ.ศ.2564

นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง และ นายชีวิน ศรีอำคา ปลัดเทศบาลตำบลศาลากลาง ร่วมอวยพรปีใหม่ พ....

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา covid 2019 (กลุ่มเปราะบาง) (พม.)
21/07/2020
ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา covid 2019 (กลุ่มเปราะบาง) (พม.)

ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา covid 2019 (กลุ่มเปราะบาง) (พม.)

ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศาลากลาง
27/12/2019

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศาลากลาง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_เทศบาลตำบลศาลากลาง
ได้ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

#ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
#ด้วยความปราถนาดีจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_เทศบาลตำบลศาลากลาง

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo
22/09/2018

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo

26/06/2018
สื่อครู สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

สื่อครู สื่อสร้างสรรค์เพื่อการศึกษา

แบบใหม่!! ช้าง ม้าลาย เป็ด (ควาย สุนัข ปลา)
ดาวโหลดได้ฟรี เพื่อการศึกษาจ้า
#สื่อครู #สื่อป๊อปอัพ
ติดตามสื่อครูได้ที่ https://www.youtube.com/user/kroomedia
.
*แบ่งปันเพื่อการศึกษา ห้ามจำหน่าย

25/06/2018
สุดยอด

สุดยอด

ดูแล้วระวังภัย วางขวดนํ้าในรถ
ต้องให้ระวังจากแสงแดดด้วย

PPTV HD 36
07/06/2018

PPTV HD 36

กยศ. เอาจริง !! จ่อยึดทรัพย์ลูกหนี้ผิดชำระปีนี้อีก 1.2 แสนคน

ปัจจุบันมีผู้กู้ที่ยังมีภาระหนี้อยู่กับ กยศ. ประมาณ 4 ล้านคน โดยเกินครึ่งเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ คิดเป็นยอดค้างชำระ 6.8 หมื่นล้านบาท

อ่านข่าว :https://www.pptvhd36.com/news/82698

#PPTVHD36 #ข่าววันนี้ #กยศ #กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คำขวัญวันครู  ประจำปี  2561
16/01/2018

คำขวัญวันครู ประจำปี 2561

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์       ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลศาลากลาง ได้รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซ...
08/01/2018
Just a moment...

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลศาลากลาง ได้รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล www.salaklang.go.th หัวข้อ "รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์" จากประชาชนผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการถมดินและปรับเกลี่ยหน้าดิน ในเวลาประมาณ 04.00-05.00 น. จนถึงเช้า ซึ่งอยู่ข้างหมู่บ้าน
ดีไลท์ พุทธมณฑล-ศาลายา ทำให้เกิดเสียงดังรบกวนการ พักผ่อน นั้น
ในการนี้ เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลศาลากลาง ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งประสานผู้รับจ้าง
ให้ดำเนินการถมดินในเวลาทำการเท่านั้น (ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก) โดยไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลอื่นซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบคำแจ้งเตือนของ
เจ้าหน้าที่ และถือปฏิบัติตามคำแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลศาลากลาง

27/12/2017
www.dla.go.th

ประชาสัมพันธ์
แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)

รายละเอียด : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/12/19301_1_1514277760158.pdf?time=1514345214627

20/11/2017

เอกสารประกอบสำหรับการขอคิวนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

20/11/2017

การนัดหมายพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

ใครเกิดปี 2527 เช็คด่วน! กรมการปกครองยอมรับ เลขบัตร ปชช. มีปัญหา
06/11/2017
ใครเกิดปี 2527 เช็คด่วน! กรมการปกครองยอมรับ เลขบัตร ปชช. มีปัญหา

ใครเกิดปี 2527 เช็คด่วน! กรมการปกครองยอมรับ เลขบัตร ปชช. มีปัญหา

ทำเอาคนที่เกิดปี 2527 งงเป็นไก่ตาแตก เมื่อมีผู้เกิดปี 2527 ไปร้องเรียนว่าหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับหมายเลขในใบสูติบัตร

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo
31/10/2017

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลากลางเลขที่ 91 หมู่ 6 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2447-7803
31/10/2017

สำนักงานเทศบาลตำบลศาลากลาง
เลขที่ 91 หมู่ 6 ตำบลศาลากลาง
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทร. 0-2447-7803

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo
31/10/2017

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo

12/10/2017
Just a moment...

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐฯ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่องการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น สรุปคร่าว ๆ ดังนี้
"ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทนบุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทนนั้นสามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศฯ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด..."
ดังนั้น การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

:Http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/290/menu/132/page/1

10/10/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่หน่วยงานของรัฐกระทําได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เป็นไปตามกฎกระทรวง
กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.
2560 : (กระทรวงการคลัง)
รายละเอียด :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/104/1.PDF

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo
10/10/2017

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo
09/10/2017

เทศบาลตำบลศาลากลาง's cover photo

04/10/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2560
- มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
...ข้อ 8 "การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมตลอดจนฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย"...
...ข้อ 9 "เครื่องแต่งกายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ คือ เครื่องแบบ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ชุดฟอร์ม ชุดฟาติก และชุดประจำท้องถิ่น"
....
(รายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/242/1.PDF)

Mitree
26/09/2017

Mitree

ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ใหม่ ติดต่อแจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศาลากลาง ติดต่อแจ้งเหตุได้ตามนี้นะครับ เพื่อความสะดวก บริการรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมงประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับ

14/09/2017
www.ratchakitcha.soc.go.th

ประชาสัมพันธ์
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF

ชุมชนคนท้องถิ่น
27/07/2017

ชุมชนคนท้องถิ่น

ประกาศอย่างเป็นทางการ รายละเอียดครบถ้วน
กสถ. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น 21,605 อัตรา รับสมัครออนไลน์ วันที่ 10 ส.ค. - 1 ก.ย. 2560 ดูตำแหน่ง อัตราว่าง และวุฒิที่ใช้ในการสมัคร ได้ที่นี่
http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,64622.html

ข่าวไทย
12/06/2017
ข่าวไทย

ข่าวไทย

ด่วน!! ใครมีญาติป่วย รพ.พญาไท3 เปิดผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและตาต้อกระจกฟรี !! ขยายเวลาถึง 5ธ.ค.60 ช่วยกันแชร์ต่อบอกบุญ (รายละเอียด)

04/04/2017
:: ราชกิจจานุเบกษา :: ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

หมายกำหนดการ ที่ 9/2560
เรื่อง พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
"นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง รับพระราชโองการ เหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 "ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 เมษายน 2560

รายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp?selectGroup=yes

30/03/2017
ข่าวประชาสัมพันธ์-เทศบาลตำบลศาลากลาง ( ทต. ศาลากลาง ) อ. บางกรวย จ. นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์
หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ด่วนที่สุดที่ มท 0809.2/ว 18 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
ซึ่งประกอบด้วย
1) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560
รายละเอียด :

http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/213/menu/132

คำอธิบาย

28/03/2017
ข่าวประชาสัมพันธ์-เทศบาลตำบลศาลากลาง ( ทต. ศาลากลาง ) อ. บางกรวย จ. นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
**ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินฯ
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ**

รายละเอียด : http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/212/menu/132/page/1

คำอธิบาย

28/03/2017
ข่าวประชาสัมพันธ์-เทศบาลตำบลศาลากลาง ( ทต. ศาลากลาง ) อ. บางกรวย จ. นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลศาลากลาง เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560)
รายละเอียด : http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/211/menu/132/page/1

คำอธิบาย

22/03/2017
ข่าวประชาสัมพันธ์-เทศบาลตำบลศาลากลาง ( ทต. ศาลากลาง ) อ. บางกรวย จ. นนทบุรี

บัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เดือน มีนาคม 2560

รายละเอียด : http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/203/menu/132/page/1

คำอธิบาย

22/03/2017
ข่าวประชาสัมพันธ์-เทศบาลตำบลศาลากลาง ( ทต. ศาลากลาง ) อ. บางกรวย จ. นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาเทศบาลตำบลศาลากลาง
เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2560
และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/202/menu/132/page/1

คำอธิบาย

08/03/2017
o.th

ประชาสัมพันธ์กฎหมาย ปี 2560
เรื่อง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นี้
หน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมายความ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในพระราชญัติดังกล่าวที่จะมีผลใช้บังคับต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบและมีข้อมูลในการศึกษารายละเอียดต่อไป รายละเอียดปรากฏ ดังนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2017/3/17930_1_1488788545195.pdf?time=1488937292906

22/02/2017
:: ราชกิจจานุเบกษา :: ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้า คสช.
ที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอน 54 ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp?selectGroup=yes

ประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่...
22/02/2017
:: ราชกิจจานุเบกษา :: ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

ประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลศาลากลาง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 54 ง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

สามารถตรวจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/newrkj.jsp?selectGroup=yes

http://salaklang.go.th/public/news/data/detail/news_id/189/menu/132

ที่อยู่

91 หมู่ 6 ตำบลศาลากลาง
Amphoe Bang Kruai
11130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-4477802

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลศาลากลางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลศาลากลาง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ทะเบียนบ้านผมอยู่สมุทรปราการ
ต่อายุบัตรประชาชนใช้หลักฐานอะไรบ้างครับ
บิดาอยู่หมู่ 1 ตำบลศาลากลาง ถึงแก่กรรมขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ได้ไหมครับ
อยากให้ทางเทศบาลตำบลศาลากลาง มีโครงการทำตู้ปันสุข ให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้างครับ เพื่อแบ่งปันสุข ในช่วง COVID 19
ผมขอขอบคุณ ทีมงาน เทศบาลตำบลศาลากลาง มากนะครับที่มาช่วยเอาลูกนก กวัก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน ที่บ้านผม ดีใจ ที่ได้ต่อชีวิต ให้กับ สัตว์ป่า ที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ขอขอบคุณมากนะครับ
เพจใหม่ ตลาดชุมชนออนไลน์ เรียนเชิญพ่อค้าแม่ค่าละแวก สามแยกวัดบัว ลงโพสขายสินค้าได้ฟรี เพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในยุคโควิดระบาด https://www.facebook.com/samred.shopping/ #ช่วยกันเราจะผ่านพ้นไปด้วยกัน
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์รับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ครับ
พิเศษสุด สำหรับว่าที่ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร สนใจสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!!!
ขออนุญาตเทศบาลตำบลศาลากลาง..ผมจะให้ลูกน้องตัดหญ้าริมทางตั้งแต่สะพานเก้าหมื่นถึงเทศบาลศาลากลาง..และไฟถนนดับมานานหลายวันแล้ว..ขออนุญาตประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นะ..#ทนไม่ไหวจริงๆ#
ร้องเรียนครับ ช่วยจัดการหน่อยครับ บอกมาหลายรอบแล้วครับ คุณปล่อย 18 ล้อมาวิ่งกันได้ไงครับเส้นนี้ วิ่งมาทีถ้ารถยนต์จะสวนกันไม่ได้เลย มอเตอร์ไซตก้อวิ่งกันเยอะ .. มักง่ายสุดๆ ครับ มันควรตะไปขับออ้อมเส้นตรงสามแยก ไม่ใช่มามักง่ายขับเส้นนี้...พิกัด..เส้นข้าง มบ.ไม้อิงธาน...หวังว่าจะได้รับการเข้มงวด แก้ไขนะครับ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เปิดเฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้น วันหยุดราชการ)
ฝากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลศาลากลางช่วงเร่งแก้ไขและปรับปรุงถนนหน้าโครงการคณาสิริ ศาลายา-ปิ่นเกล้า โดยด้วนนะครับ เพื่อความสะดวกของลูกบ้านในโครงการและประชาชนที่สัญจรไปมา หากไม่มีการดำเนินการเร่งแก้ไขและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ผมขออนุญาติร้องเรียนครับ