Clicky

เทศบาลเมืองบางกรวย

เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
โทร. ๐ ๒๔๔๓ ๐๖๑๐-๙

เปิดเหมือนปกติ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการลอกวัชพืช ภายในคลองวัดเกดฯ ตำบลวัดชลอ เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในคลอ...
11/05/2022

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการลอกวัชพืช ภายในคลองวัดเกดฯ ตำบลวัดชลอ เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในคลอง น้ำสามารถระบายได้สะดวก และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรค ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบตามนโยบาย คลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ของผู้บริหารเทศบาล

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ต่อโโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยเพื่อใ...
11/05/2022

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ต่อโโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษ ของวัดภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวยเพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแบบ ==> https://bangkruaicity.go.th/th/news/view/4454
ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ ==> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRWRsX12optd72AuspifkrtiS-3BH0o3i_S70m-o_wM2WBNQ/viewform?fbclid=IwAR2QvK0a8m6OdMrL3FJuwdaYNj7yoNjFw6kUELAVOlMXa5Yykk-DTGEvBmg

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก เพื่อให้ประชาช...
11/05/2022

ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ต่อโครงการปรับปรุงถนนบางกรวย - ไทรน้อย ซอย 16 (ซอยสันติสุข) พร้อมซอยแยก เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแบบ ==> https://bangkruaicity.go.th/th/news/view/4453
ส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ที่ ==> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLW47BWoDU1rDN_gZZgDpAGlJYRShWpjKwNZvhsBc6lAnxTQ/viewform?fbclid=IwAR3A4TS5v-fYCoFGoo4v1Kj_ZvD05l-YXkowDM1EDpHTEGd8xYv9OeSDD5M

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022
11/05/2022
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo and Symposium 2022

เทศบาลเมืองบางกรวย Bangkruai Municipality

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ อัสนี บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
11/05/2022
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ อัสนี บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ อัสนี บริเวณอ่าวเบงกอล ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565

เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) พายุไซโคลนกำลังแรง อัสนี บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียตอนกลาง หรือมีศูนย...

10/05/2022
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน🌨 โรคร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง อีกโรค คือ “ไข้เลือดออก” ช่วยกันป้องกัน “ยึดหลัก 3 เก็บ” ป้องกันตนเองและคนในค...
10/05/2022

เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน🌨 โรคร้ายที่ต้องเฝ้าระวัง อีกโรค คือ “ไข้เลือดออก” ช่วยกันป้องกัน “ยึดหลัก 3 เก็บ” ป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจากยุงร้าย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง

วันนี้ (10 พฤษภาคม) เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย  พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิ...
10/05/2022

วันนี้ (10 พฤษภาคม) เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกับ ประชาชนบริเวณวัดโพธิ์บางโอ ตำบลวัดชลอ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำของชาติ ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม โดยนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 พร้อมพระอธิการไพฑูรย์ ดร. วิปุโล เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บางโอ ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด ซึ่งวัดแห่งนี้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข #วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

10/05/2022

📢 ประกาศ ลงทะเบียน นนท์พร้อม เข็ม 4 booster Pfizer

✅เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

📌เงื่อนไข เข็ม 4
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน(ก่อน 18 มกราคม 2565)

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/96

📍ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4,000 คน เวลา 10.00 -14.00 น.

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์  วิชินโรจน์จรัล รอง...
09/05/2022

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2565) นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล รองนายกเทศมนตรี และนายสมชาย ต่ายแสง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายไพศาล บัวแตง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษฯ และกองช่าง ตรวจความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ก่อนการเปิดภาคเรียนแบบปกติ (on-site) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ ซึ่งได้ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้ว

งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศงดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม ...
09/05/2022

งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศงดการให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565
***สำหรับการบริการรับแจ้งการตายยังคงเปิดให้บริการตามปกติ***

06/05/2022

📍เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี หากติดเชื้อโควิดแล้วมีไข้ ต้องระวังอาการชักที่อาจเกิดขึ้นในวันแรกๆ ต่อไปนี้คือวิธีสังเกตอาการและวิธีดูแลที่ผู้ปกครองควรรู้
https://www.facebook.com/100068038301804/posts/320876410190300/?d=n

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลด ฟรี คู่มือการดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยโควิดที่แยกกักตัว ได้ที่นี่ https://bit.ly/3MVaNYj

ที่มา : สสส.

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ และฉีดวัคซีนนะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

05/05/2022

📢 ประกาศ ลงทะเบียน นนท์พร้อม เข็ม 4 booster Pfizer

✅ เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

📌 เงื่อนไข เข็ม 4
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ก่อน 18 มกราคม 2565)

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/96

📍 ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4,000 คน เวลา 10.00 - 14.00 น.

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย's post
05/05/2022

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย's post

ตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) สามารถใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)ใกล้บ้านได้แล้ว
05/05/2022

ตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) สามารถใช้บริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)ใกล้บ้านได้แล้ว

📌📌อย่าลืมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินปีภาษี 2565  ไม่มีส่วนลดเหตุ covid แล้วนะคะ
04/05/2022

📌📌อย่าลืมตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ปีภาษี 2565 ไม่มีส่วนลดเหตุ covid แล้วนะคะ

04/05/2022

🌈🌟นนท์kids 🦹🏻‍♀️🥷🏽🧙‍♀️

🏃‍♂️มา Walk in กันนนนนน🏃
👑เปิดเทอมสบายใจ รับวัคซีนให้อุ่นใจดีกว่า💍

‼️ไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย

🦹🏻‍♀️ ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เข็ม 2 และ booster เข็ม 3
สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี

🍓 ที่ฉีดวัคซีน Pfizer ฝาส้มเข็มที่ 1 แล้ว 2 เดือนขึ้นไป เข้ารับวัคซีนเข็ม 2

🍋 ที่ฉีดวัคซีนสูตร sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนเข็ม 3

⛄️เงื่อนไข เข็ม 3
ระยะห่างระหว่างเข็มที่ 2 และ 3 เวลา 1 เดือนขึ้นไป
หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน

👨‍👩‍👦สำหรับผู้ปกครอง สามารถ walk in เข็ม 2, 3, 4 ได้ทุกสูตรวัคซีน

⭐️สนามฉีด lmpact Hall 5-7 เมืองทองธานี

📮วันที่ 7-8 พ.ค. 2565

🎡เวลา 08.00-16.00น.

เทศบาลเมืองบางกรวย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 ...
02/05/2022

เทศบาลเมืองบางกรวย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุม สุนัขและแมว ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ซึ่งตามแผนการดำเนินการ วันที่ 25 ,27, 29 เมษายน 2565 บริเวณชุมชนวัดโพธิ์เผือก ชุมชนศรีบัณฑิต 3 ชุมชนคอนโดสมชาย ชุมชนหมู่บ้านสมชาย ชุมชนโรงหล่อ และชุมชนรุ่งโรจน์ มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าทั้งสิ้น จำนวน 345 ตัว

02/05/2022

📢 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบนนท์พร้อม

‼️เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
✅ คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
✅ คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

📌เงื่อนไข
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน(ก่อน 19 มกราคม 2565)

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/98

📍ฉีดวัคซีนที่Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3,200 คน เวลา 12.00-14.00 น.

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

02/05/2022

📢 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบนนท์พร้อม

‼️เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น
✅ คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
✅ คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

‼️ เงื่อนไข
1️⃣ ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า1เดือน(ก่อน 19 เมษายน 2565)
2️⃣ ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 19 กุมภาพันธ์ 2565)

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/97

📍ฉีดวัคซีนที่Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 จำนวน 1,000 คน เวลา 11.00-12.00 น.

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

02/05/2022

📢 ประกาศ ลงทะเบียน นนท์พร้อม เข็ม 4 booster Pfizer

✅เฉพาะคนไทย ไม่จำกัดพื้นที่พักอาศัย

📌เงื่อนไข เข็ม 4
ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 4 เดือน(ก่อน 18 มกราคม 2565)

📲 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/96

📍ฉีดวัคซีนที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4,000 คน เวลา 10.00 -14.00 น.

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post
01/05/2022

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี's post

01/05/2022

🌈🌟นนท์kids 🦹🏻‍♀️🥷🏽🧙‍♀️นนท์ student
‼️ไม่จำกัดเชื้อชาติและที่อยู่อาศัย
💥💫 มาฉีดกันเถอะจ้า จะเปิดเทอม ต้องไปโรงเรียนกันแล้วน้าา
🦹🏻‍♀️ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer booster ฝาสีส้ม เข็ม 3
สำหรับเด็กเล็กอายุ 5-11 ปี
ที่ฉีดวัคซีนสูตร sinovac หรือ Sinopharm มาแล้ว 2 เข็ม
📍เงื่อนไขเข็ม 3 ฝาส้ม
ได้รับวัคซีน Sinopharm หรือ Sinovac จำนวน 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มที่2และ3 เวลา 1 เดือนขึ้นไป
หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน
ขอเชิญลงทะเบียนที่ลิงค์
https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/nontkids/check.php
🧙‍♀️ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer booster ฝาม่วง เข็ม 3
สำหรับนักเรียน อายุ 12-17 ปี
⛑เงื่อนไข เข็ม 3 ฝาม่วง
รับวัคซีน Pfizer1 + Pfizer2
โดยรับเข็มที่ 2 แล้วไม่ต่ำกว่า 4 เดือน หรือติดเชื้อแล้วเกิน 3 เดือน
ขอเชิญลงทะเบียนที่ลิงค์
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcevent/slot/90
และรับ walk in สำหรับนักเรียนในจังหวัดนนทบุรี
⭐️สนามฉีด lmpact Hall 5-7 เมืองทองธานี
📮วันที่ 7-8 พ.ค. 2565
🎡เวลา 08.00-16.00น.

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
29/04/2022

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
29/04/2022

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
29/04/2022

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

29/04/2022
29/04/2022

ทบทวน🔎🔎 ภ า ษี ที่ ดิ น และ สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ า ง
💰การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัดเก็บจากผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ณ วันที่ 1 มกราคมของปี เป็นภาษีที่เก็บล่วงหน้า ซึ่งการจัดเก็บภาษีพิจารณาจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ วันที่ 1 มกราคมของปี ว่าใช้ประโยชน์อะไร ไม่ใช่พิจารณาการใช้ประโยชน์ในปีที่ล่วงมา
💎เพียงแต่ขั้นตอนการดำเนินการสำรวจเกิดขึ้นก่อนกระบวนการจัดเก็บ สำรวจไปแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ผู้เสียภาษีก็มีหน้าที่มาแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์นั้น ๆ ตามแบบ ภ.ด.ส.5 เพื่อปรับข้อมูลการประเมินภาษีในปีถัดไป
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รีบเลย... เกษตรกรสวนปาล์มขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร “ประกันรายได้ฯปี64/65”มาแล้ว ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่...
29/04/2022

รีบเลย... เกษตรกรสวนปาล์มขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร “ประกันรายได้ฯปี64/65”มาแล้ว ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านแอพFARMBOOK

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
28/04/2022

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
28/04/2022

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

"สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ"วันนี้ (28 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ม...
28/04/2022

"สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ"
วันนี้ (28 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย มอบ นายสมนึก คำนวณ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพคนพิการ หลักสูตร การทำพวงหรีดจากของใช้ จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางกรวย ณ ห้องประชุมชั้น 2 มีผู้พิการสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 27 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนผ่านการตรวจคัดกรองโควิด -19 และมีผลเป็นลบทุกคน

28/04/2022
27/04/2022

📣📣เอาใจผู้สูงวัย! ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 - 200 บาท ตามช่วงวัย 6 เดือน ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน
.
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติหลักการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยรายละ 100 - 200 บาท ตามช่วงอายุ จำนวน 10,896,444 ล้านคน วงเงินรวม 8,348.16 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2565 ดังนี้

1.อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บ./เดือน

2.อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บ./เดือน รวมเป็น 850 บ./เดือน

3.อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน

4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250บ./เดือน
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/39/iid/91293
----------------------
🎯Website : www.prd.go.th
🎯Facebook/Twitter : กรมประชาสัมพันธ์
🎯YouTube : PRD กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่

99 หมู่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย
Amphoe Bang Kruai
11130

เบอร์โทรศัพท์

02-443-0610-9

เว็บไซต์

http://www.bangkruaicity.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบางกรวยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองบางกรวย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Bang Kruai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เทศบาลอยากจะปิดถนนแต่ไม่คิดจะหาทางระบายรถขาเข้ามั่งหรอคะ รถติดหนักมากเป็นอย่างนี้ทุกเย็นวันทำงานเลย
น้ำทะเลหนุนมาอีกแล้วครับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
📣💦 #เทศบาลเมืองบางกรวย ประกาศ เนื่องด้วยช่วงวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ นี้ 🛶 ภาวะ #น้ำทะเลหนุนสูง เกินกว่า +1.0 ม.รทก. ⏰ โดยเฉพาะวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ ระดับน้ำทะเลหนุน 📍ณ สถานีสันดอนเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ สูงเกือบถึง +1.50 ม.รทก. 💦🛶 ในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ ในบางพื้นที่ได้ 📣 โดย #กรมชลประทาน จะบริหารจัดการด้วยการปิดบาน อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อป้องกันภาวะหนุนของน้ำทะเลต่อไป 📌เกษตรกรท่านใดรับน้ำ โปรดตรวจสอบค่าความเค็ม 📣 ทาง #โครงการชลประทานนนทบุรี ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากจำเป็นต้องปิดบานอาคารชลประทานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในบางพื้นที่ #ข่าวคนนนท์ 📸 เทศบาลเมืองบางกรวย #น้ำหนุน #น้ำหนุนสูง #น้ำทะเลหนุน #นนทบุรี #จังหวัดนนทบุรี
🙏ขออนุญาตแอดมินเพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าผิดกฎลบได้เลยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ🙏 #เตาเผาขยะไร้มลพิษ หากกำลังมองหาเตาเผาขยะไร้มลพิษ เพื่อจัดการกับขยะให้เรียบร้อยและปลอดภัย สำหรับ อบต. เทศบาล โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โรงพยายาล โรงแรม รีสอร์ท มีราคาพิเศษ . 🛒จำหน่ายเตาเผาไร้มลพิษทุกชนิด เตาเผาศพ เตาเผาขยะ เตาเผาซากสัตว์เลี้ยง หัวเผา(เครื่องพ่นไฟ) และอะไหล่ 🧰รับซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข ซ่อมหัวเผาทุกยี่ห้อ 👉นอกจากนี้เรายังรับออกแบบก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพไร้มลพิษ แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมรุแบบเก่าให้เป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ ทั้งระบบแก็ส ระบบถ่าน และระบบน้ำมัน 💪รับประกันผลงานคุณภาพ✌️ --------------- ✅สอบถาม หรือ INBOX👇 📌Inbox : m.me/110828391476479 📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552 https://bit.ly/3fTnB2E
🚧 #โครงการปรับปรุงถนนเทอดพระเกียรติ จาก #แยกเทอดพระเกียรติ ถึง #แยกถนนเลียบทางรถไฟ 📣 : #เทศบาลเมืองบางกรวย 📣🚧 วันนี้ 24 ม.ค.65 โครงการปรับปรุง ถนนเทอดพระเกียรติ จากแยกเทอดพระเกียรติถึงแยกถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการ⛔️ปิดช่องทางเดินรถ 1 ช่องทาง คือช่องทางจากถนนเลียบทางรถไฟ เข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ เพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งในวันนี้ การประปานครหลวง จะเข้าดำเนินการขุดผิวจราจร เพื่อปรับปรุงท่อประปา 📌ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่โครงการฯ และใกล้เคียง สามารถใช้เส้นทางจากถนนเลียบทางรถไฟ เข้าถนนหมู่บ้าน ส.ภานุรังษี มุ่งหน้าแยกวัดสำโรงแทนได้ 📌 ทั้งนี้ โดยตามราชกิจจาฯ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดการจราจรบนถนนเทิดพระเกียรติ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2564 ออกข้อบังคับ ปิดการจราจรบางช่องทางบนถนนเทิดพระเกียรติเพื่อปรับปรุงถนนฯ ถึงแยกถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ (ฝั่งขาเข้าจากถนนเลียบทางรถไฟสายใต้มุ่งหน้าแยกเทิดพระเกียรติ 1 ช่องทาง ระยะทาง 1,182 เมตร เป็นระยะเวลา 180 วัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร 🛵 โดยได้จัดการจราจรกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่ ให้ประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ทำการก่อสร้าง และใกล้เคียง สามารถใช้เส้นทางจากถนนเลียบทางรถไฟสายใต้เข้าถนนหมู่บ้าน ส.ภานุรังษี มุ่งหน้าแยกวัดสำโรงเลี้ยวซ้าย มุ่งหน้าแยกเทิดพระเกียรติ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทิดพระเกียรติได้ 🚧 ในส่วนของการดำเนินการก่อสร้าง ในช่วงแรก การประปานครหลวง จะเริ่มเข้าดำเนินการขุดผิวจราจร เพื่อปรับปรุงท่อประปา โดยเริ่มดำเนินการประมาณวันที่ 17 มกราคมนี้ และเร่งคืนสภาพผิวจราจร เพื่อให้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการเข้าดำเนินการปรับปรุงถนนต่อไป #ข่าวคนนนท์ 📸 เทศบาลเมืองบางกรวย
📣🚓 #เทศบาลเมืองบางกรวย ขอความร่วมมือ จากทุกท่านที่ได้รับข้อความส่งต่อนี้ ❌ #หยุดแชร์ข่าวนี้ ❌ เนื่องจากเป็น #การสร้างข่าวให้เกิดความเข้าใจผิด #บิดเบือนจากความเป็นจริง และทางเทศบาลฯได้รับความเสียหาย 📌 วันนี้ทางเทศบาลฯ มีการจัดการประชุมจริง แต่เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ด้วย application zoom. และมิได้มีการยกเลิกการประชุมตามที่กล่าวถึง 😷 สำหรับผู้ติดเชื้อในพื้นที่ ปัจจุบันยังคงมีอยู่ จึงให้ขอประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 🚑 สำหรับผู้ติดเชื้อที่เป็นกลุ่มก้อน ทาง #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ และกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบางกรวยอยู่อย่างต่อเนื่อง #ข่าวคนนนท์ 📸 เทศบาลเมืองบางกรวย #covid #covid19 #โควิด19 #โควิด #โควิดวันนี้ #จังหวัดนนทบุรี #นนทบุรี
สถานการณ์ใน วัดลุ่มลุ่มดอนดอนคงคาราม (ดีไม่ใช่ คาที่)
ระดับน้ำวันที่ 13 14 15 ต่างกัน และต่ำกว่า วันที่ 10 11 แต่ปรากฏว่าน้ำในคลองบางกรวยท่วมสูงกว่าวันที่ 10 ทำไมถึงไม่สูบน้ำออกอย่างขันแข็งเหมือน วันที่ 10 11 ละครับ
น้ำรอการระบายในคลองบางกรวยครับ
📣💦 #เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับ #สถานการณ์น้ำ ✅ 🚓💦 วันนี้ (1 ต.ค.64) นายกสุรศักดิ์​ วิชินโรจน์จรัล​ นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์​ วิชินโรจน์จรัล​ รองนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ ตรวจระดับ จุดแนวกำแพงกันดิน ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดลุ่มคงคาราม รับฟังปัญหาจากประธานชุมชน ✅ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการ ทำคันกั้นน้ำเขื่อนชั่วคราว ม.เทพประทาน​ ซ.30​/คลองไฟไหม้​ /คลองบางสีทอง​(วัดท่า)​ /แนวเครื่องสูบและแนวเขื่อนวัดลุ่ม​ /เสริมข้างหูช้างประตูวัดพิกุลทอง 🚧💧 ซึ่งดำเนินด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกรวย เตรียมรับสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มการระบายน้ำของกรมชลประทาน 💦✅ ในส่วนของการบริหารจัดการระบายน้ำในคลองบางกรวย มีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานดูแลประตูระบายน้ำของกรมชลประทาน ด้านฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของเทศบาลฯดูแลประตูน้ำคลองบางกรวยด้านวัดชลอ ติดคลองบางกอกน้อย จะคอยเฝ้าระวังดูสถานการณ์น้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง และคอยประสานกัน ในการเปิด-ปิดประตู และเดินเครื่องสูบน้ำ โดยติดตามการรายงานสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่ ผ่านทาง line กลุ่ม 📣จากการเพิ่มการระบายน้ำ ทางเทศบาลขอย้ำ พื้นที่ริมคลองบางกรวย คลองบางกอกน้อย และริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งตำบลวัดชลอและตำบลบางกรวย ให้ยกของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหาย และโปรดระวังอันตรายจากน้ำ เช่น ไฟฟ้า และสัตว์มีพิษ 📣🚧 ขณะเดียวกัน งานป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ดำเนินการปักเสาเข็มเสริมความแข็งแรง เสริมกระสอบทราย เขื่อนชั่วคราว คลองวัดท่าบางสีทอง เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทำแนวคันกั้นน้ำ บริเวณชุมชนวัดท่าบางสีทอง ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมคลอง และได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองบางกอกน้อยที่เพิ่มสูงขึ้น 🛶💧นอกจากนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ได้ดำเนินการ ขุดลอกผักตบชวา วัชพืช คลองบางพลัดช่วงประตูระบายน้ำพระราม 7 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้กำลังดำเนินการลอกคลองบางละมุด คลองศรีจาด เพื่อให้การระบายน้ำ จากประตูพระราม 7 ออกแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านสะดวก และรวดเร็วขึ้น #ข่าวคนนนท์ 📸 เทศบาลเมืองบางกรวย #ระบายน้ำ #น้ำท่วม #น้ำท่วมนนทบุรี #ฝนตก #น้ำหนุน #น้ำทะเลหนุน #นนทบุรี #จังหวัดนนทบุรี #น้ำทะเลหนุน #น้ำฝน #น้ำเหนือ
📣🚓 เทศบาลเมืองบางกรวย...ประชาสัมพันธ์ 💦 #ข่าวคนนนท์ #สถานการณ์น้ำ #ระดับน้ำ #น้ำท่วม #น้ำท่วมนนทบุรี #ฝนตก #จังหวัดนนทบุรี #นนทบุรี
ปิดประตูระบายน้ำแล้วหรือครับ น้ำไหลขึ้นเร็วมาก# ปิดไม่ทันหรือไม่ทันปิด