Clicky

เทศบาลเมืองบางกรวย

เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย
โทร. ๐ ๒๔๔๓ ๐๖๑๐-๙
(31)

เปิดเหมือนปกติ

กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับมอบภารกิจให้ดำเนินการติดตั้ง ไฟส่องสว่าง ทางเดินเท้า บริเวณชุมชนวัดเกดฯ ตำบลวัดชลอ
29/05/2023

กองช่าง เทศบาลเมืองบางกรวย ได้รับมอบภารกิจให้ดำเนินการติดตั้ง ไฟส่องสว่าง ทางเดินเท้า บริเวณชุมชนวัดเกดฯ ตำบลวัดชลอ

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
29/05/2023

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

Mobile uploads
28/05/2023

Mobile uploads

แชร์อีกครั้ง หากได้รับโทรศัพท์ หรือหนังสืออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ขอให้อัพเดทข้อมูลหรือดาวน์โหลด พึงระวังว่...
26/05/2023

แชร์อีกครั้ง หากได้รับโทรศัพท์ หรือหนังสืออ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน ขอให้อัพเดทข้อมูลหรือดาวน์โหลด พึงระวังว่า “มิจฉาชีพ”

👉👉เตือน....อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพปลอมแปลงหนังสือราชการของกรมที่ดินสำรวจฐานข้อมูลผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง..หลอกดูดเงินหมดบัญชี
👉🔥กรมที่ดิน ไม่มีนโยบายในการดำเนินการดังกล่าว หน่วยงานรับผิดชอบเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โปรดอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด และกรมที่ดินได้แจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ และให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและสาขา ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนในที่ประชุมกรมการจังหวัด และให้แจ้งความร้องทุกข์ หากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ทั่วประเทศ😾โดยพฤติการของคนร้าย คือ จะหลอกให้เหยื่อเข้าเว็บไซต์ปลอมของกรมที่ดิน และให้เข้าแชตไลน์ปลอม (ใช้ชื่อไลน์ว่ากรมที่ดิน หรือ SmartLands) เพื่อหลอกถามข้อมูลส่วนตัว และส่งลิ้งค์ให้กรอกข้อมูล หรือส่งลิ้งค์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอม เมื่อเหยื่อหลงเชื่อติดตั้งแอปพลิเคชันดังกล่าว ระหว่างนั้นโทรศัพท์จะขึ้นข้อความ “ระหว่างทำการตรวจสอบห้ามใช้งานมือถือ” ซึ่งคนร้ายจะใช้ช่วงเวลานี้ดำเนินการดูดเงินจากบัญชีผู้เสียหาย
🫦🫦 หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางใหญ่​​​​​​ โทร. 0-2595-0441-2

Photos from กรมประชาสัมพันธ์'s post
25/05/2023

Photos from กรมประชาสัมพันธ์'s post

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคีเครื...
24/05/2023

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนภาคีเครือข่าย จากชุมชนสุขใจ ให้การต้อนรับ กรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566 ตามที่เทศบาลเมืองบางกรวย ได้สมัครประเมินคัดเลือก เพื่อรับรางวัล ซึ่งครั้งนี้เป็นการประเมินรอบพื้นที่เชิงลึก ในเรื่อง การบริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการฯได้ลงดูพื้นที่จริงที่กำลังดำเนินจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของเทศบาลฯ บริเวณชุมชนสุขใจ ตามที่ประชาชนแจ้งความประสงค์นัดวันจัดเก็บ
การลงพื้นที่ดังกล่าวของคณะกรรมการประเมิน เพื่อสัมภาษณ์ประชาชนที่ใช้บริการคือชุมชนสุขใจ ตามที่เทศบาลฯได้เสนอผลงาน ด้านการให้บริการประชาชน ด้านการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งผู้บริหารเทศบาล นำโดยนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรี ได้มีนโยบายให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชน และเพิ่มช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ซึ่งประชาชน สามารถขอรับบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ทางช่องทางต่างๆ อาทิเว็บไซต์ (ทางลิงค์นี้) https://bangkruaicity.go.th/th/home/page/5/89 สำหรับโครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เป็นโครงการที่ทางผู้บริหารฯ ดำเนินการเพื่อลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ โดยประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์ และนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจัดเก็บขนขยะชิ้นใหญ่ ถึงหน้าบ้านได้โดยสะดวก

การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย หนึ่งในภาระกิจหลักของ 🩺งานกายภาพบำบัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย👩‍🔬งานกายภาพบำ...
24/05/2023

การลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย หนึ่งในภาระกิจหลักของ 🩺งานกายภาพบำบัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย

👩‍🔬งานกายภาพบำบัด บริการให้คำปรึกษาการบำบัดความบกพร่องของร่างกายซึ่งเกิดจากภาวะของโรค หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติ การป้องกัน การแก้ไข และการฟื้นฟูความเสื่อมสภาพของร่างกาย รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด
☎️โทร. 0-2883-6013 🏥ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหารภายในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการตรวจร้านอาหารมาต...
23/05/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหารภายในเขตเทศบาลฯ ตามโครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste) ของเทศบาลเมืองบางกรวย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการลอกวัชพืช กำจัดวัชพืช บริเวณคลองผู้ใหญ่กอบต้นโศก หมู่บ้านสมชาย  เ...
23/05/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการลอกวัชพืช กำจัดวัชพืช บริเวณคลองผู้ใหญ่กอบต้นโศก หมู่บ้านสมชาย เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post
23/05/2023

Photos from เทศบาลเมืองบางกรวย's post

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post
22/05/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post

สรุปผลการดำเนินการ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมในสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป...
22/05/2023

สรุปผลการดำเนินการ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์ควบคุมในสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ตั้งแต่ มีนาคม - พฤษภาคม 2566 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 มีสัตว์เลี้ยงที่ได้รับวัคซีน ทั้งสิ้น 1,937 ตัว แบ่งเป็น
- สุนัขมีเจ้าของ 783 ตัว
- สุนัขไม่มีเจ้าของ 157 ตัว
- แมวมีเจ้าของ 934 ตัว
- แมวไม่มีเจ้าของ 63 ตัว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณรอบสวนสาธารณะ และป้ายรถประจ...
21/05/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ จัดเก็บขยะมูลฝอย บริเวณรอบสวนสาธารณะ และป้ายรถประจำทาง บริเวณปากทางการไฟฟ้าฯ เชิงสะพานพระราม 7 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารเทศบาลฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการลอกวัชพืช กำจัดวัชพืช บริเวณคลองผู้ใหญ่กอบต้นโศก หมู่บ้านสมชาย ซอ...
19/05/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ดำเนินการลอกวัชพืช กำจัดวัชพืช บริเวณคลองผู้ใหญ่กอบต้นโศก หมู่บ้านสมชาย ซอย 5/1 เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วขึ้น

18/05/2023
Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี's post
16/05/2023

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี's post

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์  วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพ...
16/05/2023

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางกรวย จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือน สำหรับ การฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ หรือผู้เชี่ยวชาญชีวิตในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์เสาวณีย์ สังฆโสภณ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ศิลปะการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยวิถีธรรมชาติ"

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post
16/05/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post

16/05/2023
16/05/2023

ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

ตรวจสอบสิทธิ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0bMRCSUCCpMO0Z5FvBGWBjEes-5rq4y_3LYnY0D_oYrfJDmQenGfoh-yE#/

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางกรวย
1. ตำบลบางสีทอง (เฉพาะหมู่ที่ 2และหมู่ที่ 3)
2. ตำบลวัดชลอ
3. ตำบลบางขนุน
4. ตำบลมหาสวัสดิ์ (เฉพาะหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5)

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองนนทบุรี
1. ตำบลบางรักน้อย
2. ตำบลไทรม้า (เฉพาะหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.อบจ.(แทนตำแหน่งที่ว่าง) โทร 025890481-5 ต่อ 988
---------------------------------------
#อบจนนทบุรี #องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post
16/05/2023

Photos from องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี's post

13/05/2023

วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ด้วยแอปฯ Smart Vote
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อาทิ หน่วยเลือกตั้ง ลำดับที่ในการเลือกตั้ง ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์ กรมการปกครอง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน สามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆ เพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ก็สามารถดำเนินการตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu
#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

13/05/2023

หลักฐานแสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม เวลาเดียวกัน

หลักฐานในการแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน (หมดอายุก็ใช้ได้)

บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

หรือผ่านแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด App ThaID ได้ทั้ง IOS Android Huawei

#หลักฐานแสดงตน #เลือกตั้ง66
#บัตรประจำตัวประชาชน #เลือกตั้งล่วงหน้า
#กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

13/05/2023

รู้หรือไม่? กากบาท (x) เลือกตั้งแบบไหน เป็นบัตรดี บัตรเสีย
ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้ เรามาทำความเข้าใจว่า การทำเครื่องหมาย กากบาท (x) ลงบนบัตรเลือกตั้ง แบบไหนที่เป็นบัตรดีและแบบไหนเป็นบัตรเสีย
เครื่องหมายกากบาทที่ทำให้เป็นบัตรดี คือ ต้องดูออกว่าเป็นเครื่องหมาย กากบาท (x) และกาเครื่องหมายเดียวในบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ห้ามใส่ข้อความหรือเครื่องหมายแบบอื่น หากทำเครื่องหมายที่ทำให้เป็นบัตรเสีย หรือเขียนข้อความใดๆ ลงไปในบัตรเลือกตั้ง ถือว่าเป็นบัตรเสีย
ป้องกันบัตรลงคะแนนเป็นบัตรเสีย ตรวจสอบทำความเข้าใจก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อเลือกคนที่รัก และ เลือกพรรคที่ชอบ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน)เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu

#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566  เวลาประมาณ 09.00น. นางระวีพรรณ  แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทุบรี เป็นประธานในการจัดกิ...
10/05/2023

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลาประมาณ 09.00น. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทุบรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ริมคลอง /ท่าน้ำ เก็บผักตบชวา และการปรับคุณภาพน้ำโดยใช้สาร EM อำเภอบางกรวย ณ วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการณรงค์ของแต่ละอำเภอ และกิจกรรมบูรณาการของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองอ้อมนนท์ ตามโครงการ "รวมใจภักดิ์ รักษ์คลองอ้อมนนท์" (Kickoff) ของจังหวัดนนทบุรี สืบเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ได้มอบเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบางกรวย ร่วมกิจกรรม จัดเก็บขยะ และผักตบชวา ปรับภูมิทัศน์ริมคลอง /ท่าน้ำ และการปรับคุณภาพน้ำโดยใช้สาร EM

Photos from กองการเลือกตั้งท้องถิ่น's post
10/05/2023

Photos from กองการเลือกตั้งท้องถิ่น's post

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงสรุปผลกานศึกษาโครงการ จ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจร...
10/05/2023

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง
สรุปผลกานศึกษาโครงการ จ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางหลวงแนวใหม๋เชื่อมโยงถนนพุทธมณฑลสาย 4 กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81

10/05/2023

ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ต้องทำอย่างไร?
กรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้งได้ 7 วัน และ หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566
โดยกรอกข้อมูลในแบบ ส.ส.1/8 หรือ ทำเป็นหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุ เลขบัตรประจำตัวประชาชน และ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้ชัดเจน
ยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น สามารถยื่นด้วยตัวเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th/all-election
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu หรือ Facebook : https://www.facebook.com/EctThailand?mibextid=LQQJ4d

#เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหารภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามโครง...
09/05/2023

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางกรวย ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านอาหารภายในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามโครงการตรวจร้านอาหารมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean food good taste) ของเทศบาลเมืองบางกรวย

เทศบาลเมืองบางกรวย โดยนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล  นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย มอบภารกิจให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม แล...
09/05/2023

เทศบาลเมืองบางกรวย โดยนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย มอบภารกิจให้ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนอาวุโส
ลงพื้นที่ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี มอบของแก่ เด็กครอบครัวอุปถัมภ์ภายในเขตเทศบาล ฯจำนวน 3 ราย

Photos from กองการเลือกตั้งท้องถิ่น's post
09/05/2023

Photos from กองการเลือกตั้งท้องถิ่น's post

09/05/2023

7 สิ่งห้ามทำกับ “บัตรเลือกตั้ง” มีโทษทั้งจำทั้งปรับ ถูกเพิกถอนสิทธิ

Photos from Police Radio (Thailand)'s post
09/05/2023

Photos from Police Radio (Thailand)'s post

⏰เหลือเวลาอีก 4 วัน เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  เวลา 08.00-17.00 น.
09/05/2023

⏰เหลือเวลาอีก 4 วัน เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.

ที่อยู่

99 หมู่ 3 ต. วัดชลอ อ. บางกรวย
Amphoe Bang Kruai
11130

เบอร์โทรศัพท์

+6624430610

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองบางกรวยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลเมืองบางกรวย:

วิดีโอทั้งหมด


Amphoe Bang Kruai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ร้านหมูกระทะราคาประหยัดเปิดแล้วครับ ตลาดเจ้าสัวพล่าซ่า จอดรถสะดวกสบาย น้ำจิ้มถั่วสูตรโบราณ พร้อม Model Style Sauce
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A1%E0%B8%AD..%E0%B8%A1%E0%B8%B9+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0/@13.8058393,100.4910235,17z/data=!4m5!3m4!1s0x30e29b45a39dc4b3:0x7a1c1a63d3797f0d!8m2!3d13.8059685!4d100.4918772?hl=th
มีมาให้ทิ้งถังเดียว2หมู่
ทิ้งนอกถังเหนื่อยเจ้าหน้าที่
ถังตั้งหน้าซอยซะงั้น
จะเปลี่ยนชื่อชุมชนแล้ว
กรรมการชุมชนมีไว้เพื่อ
ชุมชนลุ่มขยะแขยง😁
มีเรื่องให้เซอร์ไพร์สทุกวันเลยค่ะ พอจะมีช่องทางไหนสามารถติดตามข่าวสารเรื่องการบริหารจัดการรถบ้างไหมคะ ว่าจะมีทำถนนวันไหน เวลาไหน ปชช.จะได้หลีกเลี่ยง ถึงเป็นพท.ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงก็จริง แต่มันกระทบเป็นวงกว้างมากเลยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
❤️ "ชุดสุวรรณหงส์" ❤️

😍 #ชุดประจำชาติ ของ #มิสแกรนด์นนทบุรี 📌 ได้แรงบันดาลใจจาก 📍#อุโบสถเรือสุวรรณหงส์ #วัดชลอ อำเภอบางกรวย #นนทบุรี ❤️

🥳 ส่งแรงใจ - แรงเชียร์ ✌️ #มิสแกรนด์2022 รอบตัดสินวันนี้ 30 เม.ย.65 เวลา 19.00 น. 📍ที่ โชว์ดีซี ฮอลล์ พระราม 9

#ข่าวคนนนท์ 📸 มิสแกรนด์นนทบุรี / เทศบาลเมืองบางกรวย

#มิสแกรนด์
#
#
#มิสแกรนด์นนทบุรี2022

อยากทราบสาเหตุที่ปิดถนน ซ่อมผิวการจราจร ช่วงถนนเลียบทางรถไฟ พร้อมๆกับปิดทำถนนเทิดพระกียรติก่อนหน้านี้ อยากทราบว่า ก่อนจะอนุมัติให้ดำเนินการ "ได้พิจารณาถึงความสาหัสของการจราจรบ้างรึเปล่า" ? ได้ลงมาดูพท.ช่วงเช้า ช่วงเย็น ของจริงบ้างไหม ของเก่าที่ปิดถนนอยู่ยังไม่สามารถจัดการกับพวกสวนเลนได้ ยังจะปิดทำถนนเพิ่ม ผิดหวังกับคณะทำงานชุดนี้มากเลยค่ะ เลือกตั้งสมัยหน้า ถ้าไม่ได้อยู่ต่อ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะ
จัดการบริหารทำถนนได้แย่มาก
ถนนเทิดพระเกียรติ ที่กำลังทำถนนอยู่ ให้รถวิ่งทางเดียวห้ามสวน ยิ่งตอนนี้เริ่มทำมากขึ้นสองฝั่งกินเลนมาแทบจะเหลือเลนเดียวอยู่แล้ว แต่ก็มีพวกรถลักไก่ ชอบขับสวนทางออกมาทั้งที่ถนนวิ่งคันเดียวก็เริ่มลำบากแล้ว โดยเฉพาะเช้าๆ พวกเล่นสวนเข้ามากันตั้งแต่ต้นถนน ที่เลี้ยวมาจากซอยที่เลยทางเข้าจากทางรถไฟมาหน่อยกันเลย ไม่ทราบว่าจะมีมาตรการืหรือแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้างครับ หรือต้องไปร้องเรียนหน่วยงานไหน ได้บ้าง เริ่มหนักหนาและเดือดร้อนขึ้นทุกวันกับการสวนเลน และการทำถนนก็ใช้ระยะเวลาโครงการค่อนข้างนานมาก (น่าจะ ก.ค.)
สอบถามหน่อยครับ ปกติการเก็บขยะในซอยลุ่มพัฒนา 1 จะมาเก็บทุกวันอังคารแล้ววันศุกร์ ซึ่งวันอังคารที่ 19 เมษายน 65 ผม เห็นรถขยะเข้ามาแค่กลางซอยแล้วกลับ เป็นแบบนี้มาสองครั้งแล้ว คาดว่าขยะน่าจะเต็ม และสัปดาห์ก่อนสงกรานต์ผมก็คิดว่าจะมาเก็บอีกทีวันศุกร์ก็ไม่มา เลยไม่แน่ใจว่าทางเทศบาลจะมีแนวทางจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับ
รบกวนสอบถามค่ะ ป้ายที่บอกห้ามวิ่งสวนทาง ให้วิ่งเลนเดียว คือไม่มีประโยชน์รึเปล่าคะ ถ้าไม่มีมาตรการกวดขัน ก็ถอดป้ายทิ้งเถอะค่ะ เกะกะ
ถนนเทอดพระเกียรติ รถฝ่าฝืนวิ่งย้อน กันมาก โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงหัวค่ำ ฝากดูแลด้วยครับ
เทศบาลอยากจะปิดถนนแต่ไม่คิดจะหาทางระบายรถขาเข้ามั่งหรอคะ รถติดหนักมากเป็นอย่างนี้ทุกเย็นวันทำงานเลย