องค์การบริหารส่วนตำบลบางปล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปล อบต.บางปลา

เปิดเหมือนปกติ

วันที่​ 4 พฤศจิกายน​2564​เจ้า​หน้าที่​สำนัก​ปลัด​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ตัด​ผักตบชวาบริเวณคลองบางคา และตัดผักตบ...
04/11/2021

วันที่​ 4 พฤศจิกายน​2564​เจ้า​หน้าที่​สำนัก​ปลัด​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ตัด​ผักตบชวาบริเวณคลองบางคา และตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางกระอี่ตั้งแต่แยกคลองแปดถึงแยกคลองเจ็ด

04/11/2021

สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

#เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลบา
04/11/2021
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลบา

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลบา

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 Posted by อบต.บางปลา | พ.ย. 4, 2021 | ข่าวประชาสัมพันธ์, เร.....

📣ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน📣เด็กและเยาวชน อายุ 12 - 18 ปีบริบูรณ์ (ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา) และพักอาศัยในจัง...
04/11/2021
การลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 12 - 18 ปีบริบูรณ์

📣ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวน📣

เด็กและเยาวชน อายุ 12 - 18 ปีบริบูรณ์ (ที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา) และพักอาศัยในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีน Pfizer และยังไม่ได้ลงทะเบียน

📌📌สามารถลงทะเบียน ผ่านลิงค์ https://forms.gle/mYziZvd8U8YqXT3i7 ภายในวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. เท่านั้น

📌📌(ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอรับการแจ้งเตือน ทาง SMS เท่านั้น)

วันที่ 2 พ.ย.2564 เวลา 09.30น. นางงามชื่น  เกิดบำรุง  ปลัดองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​​ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์​การบริหาร​ส่...
03/11/2021

วันที่ 2 พ.ย.2564 เวลา 09.30น. นางงามชื่น เกิดบำรุง ปลัดองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​​ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางปลา
มอบเกียรติบัตรการผ่านเกณฑ์การอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามประกาศกรมอนามัย
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารพื้นที่ตำบลบางปลา ตามโครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ ตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางกะอื่ตั้งแต่สื่แยก...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน​ 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ ตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางกะอื่ตั้งแต่สื่แยกคลอง 7 ถึงสะพานถนนสุนทรวิพากษ์​และตัดผักตบชวาบริเวณสะพานคลอง10

เปิดจองสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี ...
02/11/2021

เปิดจองสิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Test ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และเข้ารับบริการตรวจ ณ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฟรี! ได้แล้ววันนี้! สำหรับสตรีไทยทุกสิทธิการรักษา อายุระหว่าง 30-60 ปี ที่จองนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น

ขั้นตอนการรับสิทธิ์
1) เข้าแอป “เป๋าตัง” เลือกเมนู Health Wallet
2) กดเลือกสิทธิประโยชน์ ที่คุณได้รับ กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี
3) หน้าจอแสดงรายการสิทธิประโยชน์ย่อย กดเลือก ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA
4) หน้าจอแสดงสิทธิที่ได้รับ กดเลือก ดูหน่วยบริการ เพื่อทำการนัดหมาย
5) เลือกค้นหาหน่วยบริการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
6) กด นัดหมายและเลือกวัน เวลาที่ต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ
7) กดยืนยันการ “นัดหมาย”
😎 ระบบแสดงหน้าจอนัดหมายสำเร็จ

Photos from งานเทศกิจองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา's post
02/11/2021

Photos from งานเทศกิจองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา's post

Photos from ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ's post
01/11/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ's post

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
01/11/2021

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ทำความรู้จัก SHA มาตรฐานท่องเที่ยว ยกระดับปลอดภัยด้านสุขอนามัย ก่อนเปิดประเทศ https://www.isranews.org/article/isranews/...
01/11/2021
ทำความรู้จัก SHA มาตรฐานท่องเที่ยว ยกระดับปลอดภัยด้านสุขอนามัย ก่อนเปิดประเทศ

ทำความรู้จัก SHA มาตรฐานท่องเที่ยว ยกระดับปลอดภัยด้านสุขอนามัย ก่อนเปิดประเทศ https://www.isranews.org/article/isranews/103789-isranews-sha.html

ทำความรู้จัก SHA มาตรฐานท่องเที่ยว ยกระดับปลอดภัยด้านสุขอนามัย ก่อนเปิดประเทศ

31/10/2021

จังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งยุติการปฏิบัติงานของศูนย์รับส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้
- การขอเตียงและประสานการส่งต่อเข้ารับการรักษาพยาบาล สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนตามสิทธิ์ หรือ ลงทะเบียนหาเตียงได้ด้วยตนเองที่ระบบจัดหาเตียง http://webapp.spko.moph.go.th/findbed/registerbed.php หรือ โทร 02-3895980 ต่อ 117
- การป้องกันและควบคุมโรคcovid-19 และการขอใบรับรองการฉีดวัคซีน(Vaccine Passport) โทร 02-3895980 ต่อ 129, 130
- การป้องกันการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรม Bubble and Seal โทร 02-3895980 ต่อ 111
- การฉีดวัคซีน และการขอรับชุดตรวจ COVID-19 (ATK) โทร 02-3895980 ต่อ 106, 107, 109

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
30/10/2021

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

วันที่ 29  ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การ​บริการ​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ฉีดยากำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลอง 7 และฉี...
30/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การ​บริการ​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ฉีดยากำจัดวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลอง 7 และฉีดยากำจัดวัชพืชและผักตบชวาคลองปลาร้า

บรรยากาศ​การฉีดวัคซีน​ "ชิ​โน​ฟาร์ม" ของ​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง
29/10/2021

บรรยากาศ​การฉีดวัคซีน​ "ชิ​โน​ฟาร์ม" ของ​องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

29/10/2021

✈ มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ เริ่ม 1 พ.ย. 64 🛬

⭕️ผู้สมัคร สมาชิก อบต⭕️ผู้สมัคร นายก อบต.⭕️ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัคร🚫ที่เป็น อสม.ให้งดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้ก่อนจนกว่าจะเส...
29/10/2021

⭕️ผู้สมัคร สมาชิก อบต
⭕️ผู้สมัคร นายก อบต.
⭕️ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัคร
🚫ที่เป็น อสม.ให้งดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้ก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง เพื่อความสุจริตและเที่ยงธรรม

⭕️ผู้สมัคร สมาชิก อบต
⭕️ผู้สมัคร นายก อบต.
⭕️ผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัคร
🚫ที่เป็น อสม.ให้งดปฏิบัติหน้าที่ในช่วงนี้ก่อนจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง เพื่อความสุจริตและเที่ยงธรรม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง กำหนดสถานที่  หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดป้ายเก...
28/10/2021

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้วเป็นสมาชิก​สภาองค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลาและนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บางปลา​ (เพิ่มเติม)

Photos from หอข่าว ชาวปราการ's post
28/10/2021

Photos from หอข่าว ชาวปราการ's post

27/10/2021
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ภาคความสามารถเฉพาะต...
26/10/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธฺิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

📍อัพเดต! จังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ไหนบ้าง? ยกเลิกเคอร์ฟิวมีผล 23.00น.วันที่ 31 ตุลาคม 2564
25/10/2021

📍อัพเดต! จังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ไหนบ้าง? ยกเลิกเคอร์ฟิว
มีผล 23.00น.วันที่ 31 ตุลาคม 2564

📍อัพเดต! จังหวัดสีแดงเข้ม พื้นที่ไหนบ้าง? ยกเลิกเคอร์ฟิว
มีผล 23.00น.วันที่ 31 ตุลาคม 2564

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตัดหญ้าและผักตบชวาคลอง3ตะวันออกล่าง
25/10/2021

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตัดหญ้าและผักตบชวาคลอง3ตะวันออกล่าง

24/10/2021

📣📣 ❄️❄️ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชน หรือผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เรื่อง ชื่อของวัคซีนไฟเซอร์❄️❄️

ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยโรงพยาบาลบางพลี ขอเรียนให้ท่านทราบว่า วัคซีนป้องกันโควิด ที่เรียกชื่อคุ้นหูว่า "วัคซีนไฟเซอร์" นั้น ชื่อจริงของวัคซีนคือ "COMIRNATY" (ไฟเซอร์เป็นชื่อของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนชนิดนี้, COMIRNATY เป็นชื่อวัคซีน)
ดังนั้น ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ชื่อวัคซีนที่ระบุอยู่ในบัตรนัดเป็น COMIRNATY คือ วัคซีนตัวเดียวกันกับที่เราเรียกว่า วัคซีนไฟเซอร์ ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และมั่นใจในการให้บริการของศูนย์ฉีดวัคซีน 💉💉

22/10/2021
ลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า

อำเภอบางพลี จะปรับเปลี่ยนระบบการจองคิวรับบริการสำนักทะเบียนอำเภอบางพลี (งานบัตรประจำตัวประชาชน) โดยจะไม่รับจองผ่านทางโทรศัพท์เพราะเจ้าหน้าที่รับสายประชาชนที่มาติดต่อเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถรับสายได้ทัน จึงขอประชาชนมารับบริการ ในแต่ละวัน ดังนี้

1.จองผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน 30 คนhttps://q-online.bora.dopa.go.th/

2.การวอล์คอิน เข้ามารับบริการ จะเปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลาศูนย์ 8.30 น. ณ ศาลาริมน้ำ จำนวน 100 คน

3.หากรับบัตรคิวไม่ทัน จะเปิดให้เลือกวันจองคิวโดยการเขียนจองคิวในสมุดที่จะจัดเตรียมไว้ให้ ณ ศาลาริมน้ำเฉพาะคนมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอบางพลี จำนวน 20 คิว

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงขอให้แจ้งประสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

21/10/2021

🌼🌿 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ขอความร่วมมือประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างต่อเนื่อง การ์ดอย่าตก
🕊🦀 จังหวัดสมุทรปราการบ้านเราพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย. 64

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
20/10/2021
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2564 | องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ2564 Posted by อบต.บางปลา | ต.ค. 20, 2021 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 0 | รายงานผลการดำ.....

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตัดผักตบชวาบริเวณคลอง 7 ฝั่งตะวันตก และบริเวณสะพาน...
20/10/2021

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตัดผักตบชวาบริเวณคลอง 7 ฝั่งตะวันตก และบริเวณสะพานขาวปากคลองบางกะสี

19/10/2021

📃📢 ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ (ล่าสุด) มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 17 เริ่ม 16 ต.ค. 64 📌📍

📍รอบรู้สาระเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายน​2564
19/10/2021

📍รอบรู้สาระเลือกตั้ง อบต. 28 พฤศจิกายน​2564

วันที่ 18 ตุลาคม​2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางกะสี คลองสี่ศอก และบริเวณค...
19/10/2021

วันที่ 18 ตุลาคม​2564 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางกะสี คลองสี่ศอก และบริเวณคลองเจ็ด

18/10/2021

💉วัคซีนป้องกัน โควิด 19 แบบ Walk in
คนไทยและต่างชาติ ฉีดได้ทุกคน สงสัย สอบถาม รายละเอียดด้านล่าง 💉

18/10/2021

ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เชิญประชาชนกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี ใน 29 จังหวัดตามประกาศ ศบค. เปิดจองคิวล่วงหน้าเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – 5 พ.ย.64

Photos from ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ's post
16/10/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ's post

ที่อยู่

43/2 Moo 2 Bang Pla 24 Ln (Wat Ratburana)
Amphoe Bang Phli
10540

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623121816

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Bang Phli บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไฟส่องสว่าง.หน้า7-11 เจริญทรัพย์.. แจ้งให้ทราบครับ
ไฟทางดับ3วันละครับหมู่3 รอบเกาะ
ฝากดูเรื่องถนนบางปลาซอย8ทีค่ะ ก่อสร้างไว้เป็นหลุมเป็นบ่อเต็มเลยค่ะ
รบกวนช่วยดูถนนบางปลาซ.8ทีค่ะ ตอนนี้เดือดร้อนกันมากค่ะทำการก่อสร้างไว้เป็นหลุมเป็นบ่อ รถสวนกันลำบากมากเลยค่ะ
สอบถามหน่อยค่ะ ถนนในซอยบางปลา8 ใครรับผิดชอบในเรื่องการทำท่อและจะมีโครงการทำต่อให้จบอีกเมื่อไร? ลำบากมากๆค่ะในการใช้เส้นทางในแต่ละวัน รบกวนทาง อบต ช่วยประสานงานให้หน่อยนะค่ะ🙏
สอบถามครับเรื่องเกี่ยวกับ ที่เค้าจัดสันวัดซีน ชิโนฟาม ของ อบจ นะครับอันนี้เค้าลงรวมกันทั้ง จังวัดเลยหรอแยกตาม อบต ครับ
กราบขอบพระคุณ อบต บางปลา คะ เราแก้ปัญหาได้แล้วคะ แผ่นเหล็กที่ท่านนำมาวาง ทุกครั้งที่รถวิ่งผ่าน ตึกเราสั่นตามไปด้วยคะ รบกวนแก้ปัญหาโดยด่วนคะ เราเดือนร้อนมาเป็นปีแล้วคะ ขอบคุณคะ
รับสมัครพนักงานขายมือถือ Shop True ประจำเซเว่น สนใจแอดไลน์ crdaom เบอร์ติดต่อ063-4948400 https://forms.gle/BuWWAxxDnBz6FXwC6
รับสมัครพนักงานขายมือถือ Shop True ประจำเซเว่น สนใจแอดไลน์ crdaom เบอร์ติดต่อ063-4948400 https://forms.gle/BuWWAxxDnBz6FXwC6
เรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนในการดูแล เนื่องจากบ้านดิฉันและละแวกใกล้เคียงพบปัญหาน้ำไหลน้อยมาก เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีหน่วยงานใดลงมาปรับปรุงแก้ไข มีเพื่อนบ้านท่านหนึ่งได้ไปแจ้งผู้เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ ตอนนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน รบกวนท่านที่มีส่วนในการดูแล ลงมาปรับปรุง แก้ไข ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติด้วยค่ะ หลายๆบ้านไม่สามารถติดเครื่องปั้มน้ำได้ เนื่องจากมีราคาสูง ท่านได้รับเงินจากภาษีประชาชน ก็ควรลงมาช่วยเหลือประชาชนในด้านสาธารณูปโภคด้วยค่ะ หรือพวกท่านไม่ได้รับความเดือดร้อนในจุดนี้เลยเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของชาวบ้าน ดิฉันหวังว่าจะได้เห็นความคืบหน้าในการทำงานของพวกท่าน ด้วยความเคารพ ธนากร ปึงธนานุกิจ (ลูกบ้าน)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (เรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) #สมัครได้ที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
ขออนุญาติแนะนำแอป จดค่าน้ำประปา สำหรับหมู่บ้านค่ะ ลดคนลดงาน เพิ่มความแม่นยำ มีรายงานตอบ สตง. เพียงติดตั้ง แอป ประปาหมู่บ้าน https://play.google.com/store/apps/details?id=dusit.project.water สมัครสมาชิก https://dusitsolution.com/water และเริ่มใช้งานได้ทันทีค่ะ ทำตามคลิบง่าย ๆ ใน 10 นาที เพียงเท่านี้ ก็จะทราบรายงานการใช้น้ำ และระบบยังสามารถออกบิล ใบแจ้งหนี้ อย่างย่อ และคำนวณค่าน้ำได้ทำที ขณะจดมิเตอร์น้ำ รับรู้ยอดค่าใช้น้ำได้ทันที ดูรายงานผ่านสมาร์ทโฟน ผู้ใช้น้ำสามารถทราบยอดค้างชำระ ประวัติการใช้น้ำได้ผ่านแอปไลน์ ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ หรือระบบไร้สัมผัส จดบันทึกน้ำแทนผู้จดน้ำได้ ทั้งหมดนี้ มีให้ท่านได้ใช้งานแล้ว หากสนใจทำตามคลิบได้เลยค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=kbYEKiLUfKM&t=115s สมัครสมาชิกที่นี่ https://dusitsolution.com/water ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 088-9499693 Line ID:dusitx