องค์การบริหารส่วนตำบลบางปล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปล อบต.บางปลา
(29)

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่  10 กุมภาพันธ์ 2564  09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองสำโรงแ...
10/02/2021

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองสำโรงแยกคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
10/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์จุดความร้อน (hot spot) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
10/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

วันอังคารที่  9 กุมภาพันธ์ 2564  09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองสำโรง บ...
09/02/2021

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองสำโรง บริเวณแยกคลองส่งน้ำ

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
09/02/2021

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
📌📌📌 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 0 ราย 📌📌📌

**จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อ้างอิงจาก ระบบ SAT CODE กระทรวงสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยๆ

#saveบุคลากรทางการแพทย์
#saveสมุทรปราการ
#การ์ดอย่าตก
#ผู้ป่วยยืนยันนับเฉพาะรายที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
#ไม่นับรวมผู้ป่วยที่รับจากสนามบินหรือผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#COVID19ระลอก2
หมายเหตุ
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ป่วยที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
09/02/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

จากผลการสอบสวนโรค ในกรณีการระบาดภายในงานจัดเลี้ยงส่วนตัวต่างๆ 4 เหตุการณ์มีผู้ร่วมงานเลี้ยงรวม 66 ราย พบผู้ติดเชื้อ 45 ราย (ร้อยละ 68.2) โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้เกิดการระบาด ได้แก่
มีการดื่มเครื่องดื่มร่วมแก้วกัน ใช้มือเปล่าหยิบอาหาร หรือน้ำแข็ง
ไม่สวมหน้า และอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน

🧧 ดังนั้นเทศกาลตรุษจีนที่จะเกิดขึ้น จึงควรเน้นย้ำมาตรการให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายในบ้านพูดคุยกับญาติหรือบุคคลในครอบครัว ในส่วนของการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
ควรมีการตักอาหารแบ่งใส่จานส่วนตัวหรือใช้ช้อนกลาง หรือช้อนส่วนตัวสำหรับตักอาหารแยกจากช้อนที่ใช้รับประทานเข้าปาก การดื่มน้ำควรมีการแยกแก้วน้ำที่ชัดเจน ไม่ใช้มือเปล่าในการหยิบอาหารหรือน้ำแข็ง
และงดพูดคุยสนทนาระหว่างรับประทานอาหารด้วยกัน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาการเป...
09/02/2021

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาการเปรียญวัดบางพลีใหญ่กลาง

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. นางงามชื่น  เกิดบำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริ...
09/02/2021

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00น. นางงามชื่น เกิดบำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา นายสุวิชา พิณวงค์ หัวหน้าส่วนสำรวจและออกแบบ การประปาสมุทรปราการ พร้อมด้วยกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำคลองห้า และคลองตาสา หมู่ที่7ตำบลบางปลา ประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
08/02/2021

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
📌📌📌 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 0 ราย 📌📌📌
ปลอดภัยจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยๆ
**จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อ้างอิงจาก ระบบ SAT CODE กระทรวงสาธารณสุข
#saveบุคลากรทางการแพทย์
#saveสมุทรปราการ
#การ์ดอย่าตก
#ผู้ป่วยยืนยันนับเฉพาะรายที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
#ไม่นับรวมผู้ป่วยที่รับจากสนามบินหรือผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#COVID19ระลอก2
หมายเหตุ
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ป่วยที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา-เรื่องขยายกำหนดแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6)-เรื่องขยายกำหนดการรับ...
08/02/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
-เรื่องขยายกำหนดแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.6)
-เรื่องขยายกำหนดการรับชำระภาษี
-เรื่องขยายกำหนดการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
08/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์จุดความร้อน (hot spot) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
07/02/2021

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
พบผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ราย
- จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding)

ปลอดภัยจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยๆ

**จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อ้างอิงจาก ระบบ SAT CODE กระทรวงสาธารณสุข
#saveบุคลากรทางการแพทย์
#saveสมุทรปราการ
#การ์ดอย่าตก
#ผู้ป่วยยืนยันนับเฉพาะรายที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
#ไม่นับรวมผู้ป่วยที่รับจากสนามบินหรือผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#COVID19ระลอก2
หมายเหตุ
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ป่วยที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

ดับเพลิง บางปลา
05/02/2021

ดับเพลิง บางปลา

เหตุ201 คบองส่งน้ำ
ขอบคุณ เจ้าหน้าที่แสนสุข 38 และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ว4 ร่วม

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
05/02/2021

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
📌📌📌 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 0 ราย 📌📌📌

ปลอดภัยจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยๆ

**จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อ้างอิงจาก ระบบ SAT CODE กระทรวงสาธารณสุข
#saveบุคลากรทางการแพทย์
#saveสมุทรปราการ
#การ์ดอย่าตก
#ผู้ป่วยยืนยันนับเฉพาะรายที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
#ไม่นับรวมผู้ป่วยที่รับจากสนามบินหรือผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#COVID19ระลอก2

หมายเหตุ
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ป่วยที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
05/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. งานประชาสัมพันธ์ งานเทศกิจ สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุม...
04/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. งานประชาสัมพันธ์ งานเทศกิจ สำนักปลัด ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด19 บริเวณตลาดสด ในเขตพื้นที่ตำบลบางปลา

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางงามชื่น เกิดบำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...
04/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางงามชื่น เกิดบำรุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขร่วมตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อสกัดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ตลาดน้ำเรือบิน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้กับ พ่อค้าแม่ค้า และเจ้าหน้าที่ในเครือตลาดเรือบิน ณ ตลาดน้ำเรือบิน ถ.เทพารักษ์ กม.17 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ

วันพฤหัสบดีที่ 4  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณปากคลอ...
04/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณปากคลองบางปลาและบริเวณคลองสำโรงช่วงหลังโครงการเอื้ออาทรบางโฉลง

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
04/02/2021

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

Update สถานการณ์ Covid-19 จังหวัดสมุทรปราการ
ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
📌📌📌 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 0 ราย 📌📌📌
ปลอดภัยจากโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน
เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อยๆ
**จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่ได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อ้างอิงจาก ระบบ SAT CODE กระทรวงสาธารณสุข
#saveบุคลากรทางการแพทย์
#saveสมุทรปราการ
#การ์ดอย่าตก
#ผู้ป่วยยืนยันนับเฉพาะรายที่ตรวจพบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
#ไม่นับรวมผู้ป่วยที่รับจากสนามบินหรือผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเข้ารับการรักษาที่มาจากจังหวัดอื่นๆ
#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#COVID19ระลอก2
หมายเหตุ
มีการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ป่วยของจังหวัดสมุทรปราการ
โดยจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นผู้ป่วยที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้ว

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. นางงามชื่น เกิดบำรุง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายก...
04/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลาประมาณ 10.30 น. นางงามชื่น เกิดบำรุง (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา) และ นายรุ่งรัตน์ ทรงพลวารินทร์ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา) พร้อมตัวแทนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหมู่ที่ 7 (คลอง 5) เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค เนื่องจากน้ำประปาไม่ไหล

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
04/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
04/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์จุดความร้อน (hot spot) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA

วันอังคารที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางป...
03/02/2021

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางปลาตั้งแต่ประตูน้ำปากคลองจนถึงปากคลองบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
03/02/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
⭐️⭐️⭐️ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ในวันและเวลาราชการ(08.30-16.30 น.) และมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น⭐️⭐️⭐️
📍ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เอกสารด้านล่างเลยครับ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
03/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
03/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

ข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน-ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ
2 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

🙅‍♂️🙅‍♀️ ให้ปิดสถานที่ ดังต่อไปนี้ ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
02/02/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
⭐️⭐️⭐️ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 3-11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ในวันและเวลาราชการ(08.30-16.30 น.) และมีสิทธิ์สมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น⭐️⭐️⭐️
📍ตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่เอกสารด้านล่างเลยครับ👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ...
02/02/2021

ติดต่อขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ติดต่อขอเอกสารรับรองการเดินทางออกนอกเขตจังหวัด ณ ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

รายงานสถานการณ์จุดความร้อน (hot spot) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
02/02/2021

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

✨✨ วันนักประดิษฐ์ 2 กุมภาพันธ์
.
“วันนักประดิษฐ์" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย”หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตร ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย
.
และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

#NNT
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#ทรงพระเจริญ
#วันนักประดิษฐ์

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

📣ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 3)
📌 ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองบาง...
01/02/2021

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาออกตัดผักตบชวาบริเวณคลองบางปลาตั้งแต่คลองบางกะสีจนถึงคลองเจ็ดและ
สะพานหน้าบ้านกำนันสานไปจนถึงคลองเก้า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาเรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
01/02/2021

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ที่อยู่

43/2 Moo 2 Bang Pla 24 Ln (Wat Ratburana)
Amphoe Bang Phli
10540

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023121816

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Phli

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำประปา ต.บางปลา ไม่ไหล แจ้งที่หน่วยงานไหน ได้บ้างคะ
ทำไมรถเก็บขยะ ไม่มาเก็บสักที ปล่อยให้ขยะเต็มไปหมด 2 อาทิตย์แล้วนะคะ ที่ซอยไกรศักดาวัฒน์
รบกวนช่วยซ่อมแซมถนนเส้นเลียบคลองส่งน้ำหน่อยค่า รูปนี้ตัวอย่างหลุมเดียวนะคะ ถนนไม่มีไฟ ถนนทรุดและหลุมเยอะมากค่ะ อันตรายสำหรับผู้ที่ขับขี่มากค่ะ
ที่บ้านสวนเก้าแสนตอนนี้ที่ทำอะไรไม่ใด้ต้องอีกกี่ปีถึงจะใด้ยกถนนเหมือนเค้า
ฝากตรวจสอบร้านเกมซอยสวนสนตรงซอยบ้านครูประมุขนะคะไม่เคยปิดเรยสักวันเด็กๆๆมั่วสุมกันโรคระบาดจะเกิดวุ่นวายนะคะไม่แน่ใจนะคะว่ากลางวันปิดแต่เปิดเย็นๆๆหรือเปล่าเห็นเปิดมาหลายวันแล้ว
รบกวนทาง จนท ที่ดูแลเรื่องการเผาหญ้า/ขยะ ดูแลเข้มงวดหน่อยค่ะ เพราะจะเพิ่มฝุ่น pm2.5 กับอากาศ ขออนุญาตเจ้าของภาพ ถ่ายไว้วันนี้ น่าจะเป็นของหมู่บ้านภัสสรที่กำลังก่อสร้างอยู่ หรือบ่อปลาในบริเวณนั้น อันนี้รบกวนตรวจสอบทีค่ะ
อยากให้ทาง อบต. มาดูแลตรงที่กลับรถใต้สะพาน ตรงเทพารักษ์ กม.15 ค่ะ เนื่องจากมันลาดชันมากและตอนนี้ก็มีหลุมเยอะ น้ำก็แช่ขังส่งกลิ่นเหม็นเน่า ขอบคุณค่ะ 😭
ปากซอยบางปลา12/2ถ.เทพารักษ์นํ้าท่วมขังมาเป็นเดือนแล้วอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยแก้ไขให้ด้วยเดือดร้อนมากจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบคุณครับ
จัดการหน่อยนะ อบต 1.ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น 2.แข่งเรือในคลองสาธารณะ 3.ทำลายหน้าดินริมคลอง(จากคลื่น) 4.ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่น (กรณีคนข้ามฝั่งใช้โฟม ในเวลาช่วงเย็น-ค่ำและไม่มีความระมัดระวังหรือมองให้ดี
คลอง5 ฝั่งคลองส่งน้ำร้องเรียนหลายรอบแล้วคัพ ให้มาตัดหญ้าแต่บอกว่าแม๊คโคจะเข้าตั้งแต่เดือน สิงหาคม จนมาถึงวันนี้ วันจันทร์ที่ผ่านมาโทรไปถามบอกว่าจะเข้าภายในอาทิดนี้ป่านนี้ยังไม่มีคัยมาทำอาไรเรยคัพ #แต่คลองอื่นทำไมขุดได้คัพไม่เข้าใจเรยพี่น้อง #ชาวบ้านเดือดร้อนเห็นใจกันหน่อยถ้าคลองอื่นไม่ขุดจะไม่พูดเรยแต่คลองอื่นขุดได้คลอง5ขุดไม่ได้หรือคัพ
รบกวนดูแลเรื่องรถบรรทุกดินหน่อยค่ะช่วงเช้า-เย็นจอดกันข้างถนนนเต็มไปหมดกินเข้าไปจะหมดเลนแล้วรับส่งนักเรียนลำบากทางก้อลื่นทำดินหล่นไว้ยิางถ้าฝนตกด้วยยิ่งลำบาก,#อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้ รบกวนด้วยค่ะ
เรียน อบต.บางปลา เนื่องจากปากซอยบางปลา ซ.8 มีหลุมบ่อขนาดใหญ่บริเวณหน้าปากซอยจึงทำให้มีการจราจรติดขัด และมีผู้ประสบอุบัติจากหลุมบ่อที่เกิดขึ้น, และบริเวณกลางซอยก็มีฝาท่อที่มีการชำรุดจำนวนมาก รบกวนให้ส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเข้ามาตรวจสอบให้ทีนะคะ เนื่องจากประชาชนมีความเดือดร้อนค่อนข้างมาก รบกวนด้วยนะคะ