โรงเรียนบางคูลัด

โรงเรียนบางคูลัด โรงเรียนบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
(55)

เปิดเหมือนปกติ

..รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบางคูลัด ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
08/01/2021

..รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนบางคูลัด ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#ประกาศด่วนโรงเรียนบางคูลัดตามประกาศจากคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้สถานศึกษาท...
04/01/2021

#ประกาศด่วนโรงเรียนบางคูลัด
ตามประกาศจากคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้สถานศึกษาทุกระดับชั้น ทั้งภาครัฐและเอกชน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง
- ในช่วงของการปิดโรงเรียน คุณครูจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์
- ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง คอยติดตามข่าวสารหน้าเพจ และกลุ่มไลน์โรงเรียน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

#ด้วยรักและห่วงใย
#สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือทุกครั้ง
#การ์ดอย่าตก..

ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)- โดยให้ปิดสถานศึกษาต่อเนื่องถึงวันที่ 1...
02/01/2021

ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564
เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)

- โดยให้ปิดสถานศึกษาต่อเนื่องถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่18 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19). จึงขอเรียนแจ้งมายังผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านทราบ
- ให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารผ่านหน้าเพจหรือในกรุ๊ปไลน์ของห้อง...

## ฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านกำชับดูแลนักเรียนหากมีเหตุจำเป็นต้องออกจากบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง หมั่นล้างมือบ่อยๆ และทำตามมาตรการการป้องกันโรคด้วยนะคะ ด้วยรักและห่วงใยนักเรียนทุกคนค่ะ❤️

#การ์ดอย่าตก

แจ้งการหยุดเรียนฉบับที่ 2 ค่ะเปิดเรียนอีกครั้งวันที่ 7 ม.ค.64#ดูแลตัวเองด้วยนะคะ #รักจากบางคูลัด
25/12/2020

แจ้งการหยุดเรียนฉบับที่ 2 ค่ะ
เปิดเรียนอีกครั้งวันที่ 7 ม.ค.64
#ดูแลตัวเองด้วยนะคะ #รักจากบางคูลัด

โรงเรียนบางคูลัด....ขอขอบพระคุณ..เทศบาลเมืองบางคูรัด นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง...
24/12/2020

โรงเรียนบางคูลัด....ขอขอบพระคุณ..เทศบาลเมืองบางคูรัด นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบางคูรัด ที่มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาด บริเวณภายในห้องเรียน สนาม และรอบๆอาคารโรงเรียนบางคูลัด เพื่อความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน และผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ ....

ประกาศหยุดเรียน 23-25 ธ.ค.2563
23/12/2020

ประกาศหยุดเรียน 23-25 ธ.ค.2563

22/12/2020

แจ้งข่าวด่วนค่ะ📣📣
ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ไปในหลายพื้นที่และอำเภอบางใหญ่ อันเป็นเหตุให้โรงเรียนบางคูลัดมีความเสี่ยงสูง และด้วยความห่วงใยนักเรียนทุกคน จึงมีความจำเป็นต้องขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน โดยจะเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่มของครูประจำชั้นและสื่อออนไลน์ของทางโรงเรียน และในวันพรุ่งนี้จะมีหนังสือจากทางโรงเรียน แจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ปกครองทราบต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ

22/12/2020

แจ้งข่าวด่วนค่ะ📣📣
ด้วยขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ไปในหลายพื้นที่และอำเภอบางใหญ่ อันเป็นเหตุให้โรงเรียนบางคูลัดมีความเสี่ยงสูง และด้วยความห่วงใยนักเรียนทุกคน จึงมีความจำเป็นต้องขอประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ในวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน โดยจะเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์กลุ่มของครูประจำชั้นและสื่อออนไลน์ของทางโรงเรียน และในวันพรุ่งนี้จะมีหนังสือจากทางโรงเรียน แจ้งรายละเอียดให้ท่านผู้ปกครองทราบต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออย่างดีเสมอมา ขอบคุณค่ะ

22/12/2020

📣แจ้งผู้ปกครองทุกท่านเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาด covid 19 ในขณะนี้ 👉👉
1.ขอความร่วมมือผู้ปกครองเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด หาก นร.มีอาการน้ำมูก เป็นไข้ ควรให้ นร.หยุดอยู่บ้านเพื่อดูอาการ
2.ในกรณีที่ไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้นร.หยุดพักดูอาการ และพบแพทย์ตรวจทันที
3.ในกรณีสั่งปิด รร. ต้องมีเหตุจำเป็น เช่น พบผู้ติเชื้อ หรือถ้าจำเป็นจริงๆ รร.ปิดได้ครั้งละ 3 วันเท่านั้น
4.หากมีเหตุการณ์อันใดที่ต้องสั่งปิด รร.ทันที รร.จะแจ้งข่าวสารให้ทราบเป็นระยะๆ
5. หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นร.มารร.ในขณะนี้ ทางรร.ยินดีอนุญาต เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของนร. แต่ขอให้แจ้งกับทาง รร.ผ่านครูประจำชั้น เพื่อที่ทางรร.จะได้บริหารจัดการต่อไป
6. หากมีการสั่งการใดๆจากต้นสังกัด รร.จะแจ้งให้ทราบทันที
....ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองอย่างดียิ่งเสมอมา....ขอบคุณค่ะ....😍🥰♥️
#Saveตัวเอง #Save ส่วนรวม 🙏🙏🙏🙏

ทางโรงเรียนบางคูลัด....ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองบางคูรัดเป็นอย่างสูง ที่นำรถและเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้...
28/11/2020

ทางโรงเรียนบางคูลัด....ต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองบางคูรัดเป็นอย่างสูง ที่นำรถและเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ให้กับโรงเรียนบางคูลัด....เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย..ต้อนรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 2...นี้.😀😆🙏🙏

Photos from โรงเรียนบางคูลัด's post
03/09/2020

Photos from โรงเรียนบางคูลัด's post

11/08/2020
วารสารบางคูลัด
04/07/2020

วารสารบางคูลัด

#แดนนี้มีนามบางคูลัด 😘😘#สีเขียวๆมันดีต่อ❤❤❤ #ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคร้าาาา 👍👍😄
28/06/2020

#แดนนี้มีนามบางคูลัด 😘😘
#สีเขียวๆมันดีต่อ❤❤❤
#ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคร้าาาา 👍👍😄

📣📣#การประชุมผู้ปกครอง ป.3-6😘🙏ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษา 🙏😘ขอบคุณผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่าน 🙏😘ขอบคุณนางจันทนา มงคล ผอ...
28/06/2020

📣📣#การประชุมผู้ปกครอง ป.3-6😘🙏ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษา 🙏😘ขอบคุณผู้ปกครองเครือข่ายทุกท่าน 🙏😘ขอบคุณนางจันทนา มงคล ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.บางคูรัด หมู่ 4 และคณะ อสม.ทุกท่านค่ะ และ🙏😘ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของท่านผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้...#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก ✌✌😘😘

📌#การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล-ป.2 📣🙏ขอขอบพระคุณนายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี ประธานเปิดการประชุม 🙏 ขอบพระ...
27/06/2020

📌#การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล-ป.2 📣
🙏ขอขอบพระคุณนายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี ประธานเปิดการประชุม
🙏 ขอบพระคุณนางจันทนา มงคล ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ หมู่ 4 ต.บางคูรัดให้คำแนะนำการดูแลบุตรหลานกับท่านผู้ปกครอง🙏ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน เป็นทั้งที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจ และที่สำคัญ 🙏ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าประชุมรับฟังนโยบาย #เราจะร่วมกันส่งเสริมพัฒนาลูกบางคูลัดไปด้วยกัน ✌✌✌ พรุ่งนี้เป็นการประชุมของ ป.3-6 นะคะ แบ่งเป็น 2 ช่วงเหมือนเดิมค่ะ

27/06/2020

#ใกล้เปิดเรียนแล้วจ้า ....#เราทำอะไรกันบ้างมาอัพเดทกันค่ะ...ก่อนอื่นเลย 🙏ขอบพระคุณนายประจบ เชิญผึ้ง กลุ่มรวมพลังบางคูรัด ดร.ณัฐพัชร์ ทิมดี กลุ่มพิมลราชก้าวหน้า ได้เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)ให้กับห้องเรียนและบริเวณอาคารเรียน🙏ขอบพระคุณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพหมู่ 4 มอบเจลล้างมือและให้คำแนะนำเตรียมการเปิดเรียน 🙏ขอบพระคุณเทศบาลเมืองบางคูรัดไม่ว่าจะล้างโรงเรียน ตัดต้นไม้ ฉีดยุงเรามีท่านคอยดูแล 🙏ขอบคุณคณะครูของเรา...สู้ไปด้วยกันเพื่อลูกบางคูลัดของเรา ❤❤ขอบคุณทุกกำลังใจ❤❤ #เราพร้อม 😘#เราจะก้าวไปด้วยกัน 😘😘

#สามผ่านนะคะ 👏👏 🎉😜ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณครูของเราทั้ง 8 ท่าน..เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ..สำ...
17/06/2020

#สามผ่านนะคะ 👏👏 🎉😜ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณครูของเราทั้ง 8 ท่าน..เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ..สำเร็จลุล่วงไปอย่างงดงาม 🎉🎉#พัฒนาโรงเรียน #พัฒนาครู #พัฒนาเด็กคืองานของเรา 😘😘 #เราจะก้าวไปพร้อมกัน ✌✌✌

จัดทำรั้วกั้นบริเวณสนามเด็กเล่น....
15/06/2020

จัดทำรั้วกั้นบริเวณสนามเด็กเล่น....

15/06/2020

📣#ใกล้ความเป็นจริง🎉🎉#อาคารเรียนหลังใหม่ของเราใกล้เสร็จแล้วนร้า...🙏ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรีและผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะ ที่ให้การสนับสนุนการศึกษา #ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียน
#และให้กำลังใจคณะครูของเรา...😘😘

📣อัพเดท📣 #สวยงามสดใสมากขอ ❤ รัวๆ ของเล่นก็ใหม่ รั้วก็ใหม่เพื่อเด็กๆ ฝีมือคุณครูและบุคลากรของเราเองจร้า...
15/06/2020

📣อัพเดท📣 #สวยงามสดใสมากขอ ❤ รัวๆ ของเล่นก็ใหม่ รั้วก็ใหม่เพื่อเด็กๆ ฝีมือคุณครูและบุคลากรของเราเอง
จร้า...

👉👉👉 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 👈👈👈
12/06/2020

👉👉👉 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 👈👈👈

#รายชื่อนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563เรียน ท่านผู้ปกครองขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ หากพบให้...
11/06/2020

#รายชื่อนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563
เรียน ท่านผู้ปกครอง
ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ หากพบให้ท่านแสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้อง เพื่อพบคุณครูประจำชั้นและรับทราบข่าวสารต่างๆ อีกหนึ่งช่องทาง
นะคะ ....ขอบคุณค่ะ

Bangkulad News..
09/06/2020

Bangkulad News..

07/06/2020

📣#ขอขอบพระคุณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคูรัดและ #ทีม อสม.ให้คำแนะนำและช่วยคัดกรองเด็กๆและท่านผู้ปกครองของเราในกิจกรรมมอบตัวนักเรียน ป.1และสอบวัดความรู้นักเรียน
ใหม่นะคะ #เราเป็นครอบครัวเดียวกัน�😘😘

07/06/2020

#ยกที่หนึ่ง จัดไปเบาๆ...😎😎เดี๋ยวมีรอบสองตามมา... #ขอขอบพระคุณเทศบาลบางคูรัดให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงมาช่วยทำความสะอาดค่ะ 😘😘

😀😄 ข่าวสารบางคูลัด.....      ...โรงเรียนบางคูลัด...ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัย ให้กับลูกหลานบ...
05/06/2020

😀😄 ข่าวสารบางคูลัด.....

...โรงเรียนบางคูลัด...ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่เล็งเห็นถึงความปลอดภัย ให้กับลูกหลานบางคูลัด...โดยให้การสนับสนุน..เครื่องกดเจลแบบเหยียบจำนวน 10 เครื่อง....ให้กับโรงเรียนไว้ใช้ช่วงเปิดภาคเรียน...

...วารสารโรงเรียนบางคูลัด...ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563
29/05/2020

...วารสารโรงเรียนบางคูลัด...
ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563

26/05/2020

#เยี่ยมบ้านนักเรียน63...สำรวจความพร้อมการเรียนทางไกล..ไม่ต้องกังวล ไม่ต้องเครียด ไม่ต้องหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติม..ครูนำแบบฝึกไปให้นักเรียนทบทวน ขอให้เด็กๆตั้งใจ อยู่บ้านรักษาสุขภาพ ช่วยงานบ้านผู้ปกครอง #ครูจะไปให้ครบทุกบ้าน #อีกหนึ่งเดือนเจอกันนร้า 😘😘😘

โรงเรียนบางคูลัด
25/05/2020

โรงเรียนบางคูลัด

#เครื่องเล่นใหม่สำหรับเด็กๆ🎉🎉
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนร้า..เล่นแบบไม่ต้องร้อนแล้วจร้า..😘😘#ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ,นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี พร้อมคณะคลังสมองและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ #สนับสนุนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง....ขอบคุณค่ะ 🙏🙏❤❤

#เครื่องเล่นใหม่สำหรับเด็กๆ🎉🎉ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนร้า..เล่นแบบไม่ต้องร้อนแล้วจร้า..😘😘#ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสร...
25/05/2020

#เครื่องเล่นใหม่สำหรับเด็กๆ🎉🎉
ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนร้า..เล่นแบบไม่ต้องร้อนแล้วจร้า..😘😘#ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายก อบจ.นนทบุรี ,นายไพโรจน์ คลังนุช รองนายก อบจ.นนทบุรี พร้อมคณะคลังสมองและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ #สนับสนุนพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง....ขอบคุณค่ะ 🙏🙏❤❤

#ประชาสัมพันธ์ #กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นป.1 #การสอบเข้าเรียน(นักเรียนใหม่) #การจำหน่ายเสื้อพละเสื้อกีฬาสีและอุปกรณ์อื...
25/05/2020

#ประชาสัมพันธ์ #กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นป.1 #การสอบเข้าเรียน(นักเรียนใหม่) #การจำหน่ายเสื้อพละเสื้อกีฬาสีและอุปกรณ์อื่นๆ #ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนใส่หน้ากากอนามัยและติดตามข่าวสารอื่นๆหน้าเพจนะคะ...

#รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563เรียน ท่านผู้ปกครอง   ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ ห...
25/05/2020

#รายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563
เรียน ท่านผู้ปกครอง
ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ หากพบให้ท่านแสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้อง เพื่อพบคุณครูประจำชั้นและรับทราบข่าวสารต่างๆ อีกหนึ่งช่องทาง
นะคะ ....ขอบคุณค่ะ

#รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563เรียน ท่านผู้ปกครอง   ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ ห...
25/05/2020

#รายชื่อนักเรียนชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563
เรียน ท่านผู้ปกครอง
ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ หากพบให้ท่านแสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้อง เพื่อพบคุณครูประจำชั้นและรับทราบข่าวสารต่างๆ อีกหนึ่งช่องทาง
นะคะ ....ขอบคุณค่ะ

#รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2563เรียน ท่านผู้ปกครอง   ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ ห...
25/05/2020

#รายชื่อนักเรียนชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2563
เรียน ท่านผู้ปกครอง
ขอให้ท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามรายชื่อนี้ หากพบให้ท่านแสกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ห้อง เพื่อพบคุณครูประจำชั้นและรับทราบข่าวสารต่างๆ อีกหนึ่งช่องทาง
นะคะ ....ขอบคุณค่ะ

ที่อยู่

62 ม.4 บ้านหนองกระดี่ ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง
Amphoe Bang Yai
11110

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบางคูลัด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

029270344

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนบางคูลัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ