Clicky

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5 99/99 ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ http://www.sth.go.th/

เปิดเหมือนปกติ

ข่าว ประชาสัมพันธ์โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี แจ้งแผนงานติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน และรูปแบบการเบี่...
19/03/2023

ข่าว ประชาสัมพันธ์
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี แจ้งแผนงานติดตั้งแผ่นพื้นสะพาน และรูปแบบการเบี่ยงการจราจรงานติดตั้งชิ้นส่วนสะพาน Ramp Byi2 Span P2 - Span P9 เริ่มวันที่ 22 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566
จึงขออภัยในความไม่สะดวก

๑๘ มีนาคม  "วันท้องถิ่นไทย" ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมแด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระบ...
18/03/2023

๑๘ มีนาคม "วันท้องถิ่นไทย" ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมแด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำาบลท่าฉลองขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอง เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ร.ศ. ๑๒๔ ถือเป็น "ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย"

❤️ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health)🤟วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์  นาย...
17/03/2023

❤️ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health)🤟
วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม โดยมี นายกัมพล กำทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน นายอำนาจ สุขโต สมาชิกสภาเทศบาล และอสม. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี

17/03/2023

🖍โค้ดดิ้ง( Coding )เพื่อการเรียนรู้ สู่สังคมดิจิตอล
💥เปิดรับสมัครแล้ว💥สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับโครงการเรียนเขียนโค้ดดิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน
🔹รุ่นที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2566
🔹รุ่นที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2566
📌ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สามารถสมัครผ่าน LINK ด้านล่างนี้
👉ลิงก์ใบสมัคร โครงการเรียนเขียนโค้ดดิ้ง รุ่นที่ 1
https://forms.gle/zjAsh3hD2cQzFWce9
👉ลิงก์ใบสมัคร โครงการเรียนเขียนโค้ดดิ้ง รุ่นที่ 2
https://forms.gle/a5hYrAAoSHQjfuzL7
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา📞 02 150 2553-4 ในวันและเวลาราชการ

16/03/2023
16/03/2023
15/03/2023

#เทศบาลตำบลเสาธงหิน

15/03/2023

เทศบาลตำบลเสาธงหิน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📢ประชาชนผู้ที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน สุนัข แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด ตาม Link ด้านล่างนี้นะคะ😄https://sth.go.th/public/list/data/detail/id/5170/menu/1554/page/1?fbclid=IwAR1K1mM2uSmccSCKoy9GPEHejxi2TOAqtbYLaETseK4svJQAW8m6wqf-Jwg
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🖍เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบบ้านเรือนปร...
15/03/2023

🖍เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบ /ความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน🔺หากเกิดสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน แจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล📞 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 (เทศบาล) 02 150 2111 และ📞 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (ซอยวัดเสาธงหิน) 02 192 2800
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

15/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023

📌โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📢ประชาชนผู้ที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน สุนัข แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด ตาม Link ด้านล่างนี้นะคะ😄https://sth.go.th/public/list/data/detail/id/5170/menu/1554/page/1?fbclid=IwAR3RsV_OTYkbVuP0X2zDmiEZE6YHYljJSMTRrWglwQwBNCc7YmDk1ZhW8BQ
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล 🔴ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และรับคำร้องของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความ...
14/03/2023

วันที่ 14 มีนาคม 2566 งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล
🔴ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และรับคำร้องของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
🔴ติดตั้งถังเคมีดับเพลิงเพิ่มเติมแทนถังเคมีดับเพลิงเดิมที่เสื่อมสภาพ หมดอายุการใช้งาน
🔴ตรวจจุดติดตั้งตู้ชมพู ตามโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

14/03/2023
13/03/2023

📌โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📢ประชาชนผู้ที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน สุนัข แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด ตาม Link ด้านล่างนี้นะคะ😄https://sth.go.th/public/list/data/detail/id/5170/menu/1554/page/1?fbclid=IwAR1CHmpPhDJY9iY8P97ES8n9sNy0eUWpeXZ_wfHWEtY0W_wPhs6iUu4I7P4
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

📕ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 กองการศึกษา จัดโครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบร...
13/03/2023

📕ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2566 กองการศึกษา จัดโครงการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” เพื่อพัฒนาพนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในให้มีความเชี่ยวชาญตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและเตรียมพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🏊🏊 🏊วันที่ 11 มีนาคม 2566 กองการศึกษา จัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1)🖊เพื่...
13/03/2023

🏊🏊 🏊วันที่ 11 มีนาคม 2566 กองการศึกษา จัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1)🖊เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง พัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน มีความรู้ความสามารถเสริมสร้างทักษะการว่ายน้ำ ลดอุบัติเหตุทางน้ำ ว่ายน้ำเป็นช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้มีความปลอดภัยทางน้ำได้🖊ณ สโมสรหมู่บ้านบัวทอง 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

"ข้อมูลโปร่งใส ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เผยแพร่บทความการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่...
13/03/2023

"ข้อมูลโปร่งใส ข้าราชการไทยไร้ทุจริต"

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เผยแพร่บทความการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ ทางเว็บไซต์ http://www.oic.go.th/web2017/bookshell_consultations.htm?title=%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1&cid=40

หากท่านมีข้อสงสัยการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ สามารถหารือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร 02-2834677, 092-2500589 หรือทางเว็บไซต์ www.oic.go.th

🖍วันที่ 13 มีนาคม 2566 กองช่าง ฝ่ายการโยธา ทำการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย​ ในจุดที่มีรอยแตกร้าว​และเกิดการยุบตัวลง​ เป็นหลุ...
13/03/2023

🖍วันที่ 13 มีนาคม 2566 กองช่าง ฝ่ายการโยธา ทำการซ่อมแซมถนนด้วยยางมะตอย​ ในจุดที่มีรอยแตกร้าว​และเกิดการยุบตัวลง​ เป็นหลุมของพื้นถนน เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจร​ 📌 ซอยวัดเสาธงหิน📌และบริเวณถนนแก้วอินทร์
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🖌วันที่ 13 มีนาคม 2566  งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ ...
13/03/2023

🖌วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ เนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อน บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์
☘️เทศกิจ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

✏วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกสำรวจพื้นที่/ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือด...
13/03/2023

✏วันที่ 13 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ออกสำรวจพื้นที่/ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากเหตุฝนตกหนัก ลมพัดกระโชกแรง ทำให้ต้นไม้โค่นล้มขวางทางถนน ขวางการจราจร หลายพื้นที่ในตำบลเสาธงหิน ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง
🚨หากท่านได้รับความเดือดร้อน หรือต้องการให้ความช่วยเหลือ ☎️โทรมานะครับ ❗ พวกเราพร้อมให้บริการประชาชน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🌳วันที่ 13 มีนาคม 2566  เวลา 05.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนต้นไม้ล้มกีดข...
13/03/2023

🌳วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนต้นไม้ล้มกีดขวางถนน และทางจราจร บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารใหม่) ได้เร่งลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ - กิ่งไม้ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางสัญจร
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2566 🚗งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลได้รับแจ้งจากประชาชน สายสื่อสารหย่อนกีดขวางทางจราจร ในเบ...
13/03/2023

วันที่ 11 มีนาคม 2566 🚗งานป้องและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลได้รับแจ้งจากประชาชน สายสื่อสารหย่อนกีดขวางทางจราจร ในเบื้องต้นได้ดำเนินการเข้าเก็บรวบสายสื่อสารที่หย่อนร่วงหล่น กีดขวางจราจร ให้สูงขึ้นพ้นระยะการสัญจรไป-มา เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บริเวณซอยนามชุ่ม หมู่ที่ 8
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🖍เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้ กองช่างร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเม...
13/03/2023

🖍เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้ กองช่างร่วมกับ เจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี สำรวจพื้นที่เพื่อทำทางเชื่อมต่อทางเข้าหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ และแนวการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ และซอย 13เหรียญ
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

13/03/2023
ด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพ #เทศบาลตำบลเสาธงหิน#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
10/03/2023

ด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
#กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

10/03/2023

📌โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
📢ประชาชนผู้ที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน สุนัข แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด ตาม Link ด้านล่างนี้นะคะ😄 https://sth.go.th/public/list/data/detail/id/5170/menu/1554/page/1?fbclid=IwAR163_CVQM2FV-Z72GL4OU8qKj1xiVQ1qK_sqEbqMIX4x72wQCRyOLVzrN4
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🔴กระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย/ผู้สูงอายุติดเตียง อย่างต่อเนื่อ...
10/03/2023

🔴กระบวนการขับเคลื่อนสุขภาพ แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย/ผู้สูงอายุติดเตียง อย่างต่อเนื่อง
🖍วันที่ 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน มอบหมายให้ ทีมสหสาขาวิชาชีพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดเตียง ให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
☎ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

10/03/2023
📗 วันที่ 9 มีนาคม 2566  เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  "ทบ...
09/03/2023

📗 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 "ทบทวนและปรับปรุงพัฒนาแผนชุมชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (2) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น/พื้นที่ ผ่านกระบวนการประชาคม เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นต่อไป
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 📌  📢ประชาชนผู้ที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน สุน...
09/03/2023

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 📌
📢ประชาชนผู้ที่สนใจ นำสัตว์เลี้ยงของท่าน สุนัข แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าบริการ ได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ รายละเอียด ตาม Link ด้านล่างนี้นะคะ😄 https://sth.go.th/public/list/data/detail/id/5170/menu/1554/page/1?fbclid=IwAR2Q2bh-T7Uwx8tJYJhMTWcGZpPpM_zpUFLp6TLb3f6fMdpa3TKpR1p3iks
#เทศบาลตำบลเสาธงหิน
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🌺เสาธงหิน สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วันที่ 8 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภ...
09/03/2023

🌺เสาธงหิน สร้างรอยยิ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 8 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสุขและรอยยิ้ม ให้ผู้สูงอายุ ตามโครงการโรงเรียนดอกลำดวนบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้วิธีการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้สามารถปรับตนเองให้มีความสุขในสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🦟 🦟 วันที่ 8 มีนาคม 2566  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัด...
08/03/2023

🦟 🦟 วันที่ 8 มีนาคม 2566 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดลูกน้ำยุงลาย พ่นหมอกควันกำจัดยุง พร้อมทั้งมอบทรายเทมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย และเอกสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง📍 บริเวณหมู่บ้านชิชากร ม.5
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ⚒ กองช่าง ⚒ โดย ฝ่ายการโยธา ทำเนินลูกระนาดยางมะตอยบนผิวถนน (ต่อเนื่อง) เพื่อให้ผู้สัญจรขับขี่ยานพาห...
08/03/2023

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ⚒ กองช่าง ⚒ โดย ฝ่ายการโยธา ทำเนินลูกระนาดยางมะตอยบนผิวถนน (ต่อเนื่อง) เพื่อให้ผู้สัญจรขับขี่ยานพาหนะเกิดความระมัดระวัง ชะลอความเร็วช่วยให้เกิดความปลอดภัย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแหล่งชุมชน บริเวณหมู่บ้านจิตกานต์
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

👉วันที่ 8 มีนาคม 2566  งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล  ออกปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการตรวจสอบ...
08/03/2023

👉วันที่ 8 มีนาคม 2566 งานรักษาความสงบ สำนักปลัดเทศบาล ออกปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน รับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 📍 ถนนเลียบคลอง ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
☘️ เทศกิจ ห่วงใย ใส่ใจ ดูแล
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

08/03/2023

ที่อยู่

99/99 ม. 5 ตำบลเสาธงหิน
Amphoe Bang Yai
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621502553

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเสาธงหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเสาธงหิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

👉🔥ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่🔥
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ออกตรวจสภาพพร้อมติดตั้งถังดับเพลิง ให้ความรู้แนะนำการใช้ถังดับเพลิง ต่อประชาชน เพื่อใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ประชาชนสามารถใช้ถังดับเพลิง เพื่อระงับเหตุเบื้องต้นได้ทันที 📌 บริเวณหมู่บ้านคุณาลัย ม.8 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
📷 ภาพ : งานรักษาความสงบเรียบร้อย
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
💝ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ💝
สัปดาห์วันมะเร็งโลก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันที่องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลกำหนดให้เป็นวันมะเร็ง โลก (World Cancer Day) เทศบาลตำบลเสาธงหิน ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่าง ๆ ให้ตระหนัก ตื่นตัวในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการค้นหาและรักษามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ภายใต้คำขวัญขององค์การอนามัยโลก “We Can I Can”
☎ประชาสัมพันธ์: กองวิชาการและแผนงาน
🔥สำรวจและตรวจสอบถังดับเพลิงเตรียมความพร้อมการใช้งาน🔥
👉วันที่ 31 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย สำรวจและตรวจสอบ ถังดับเพลิง เก่า - ชำรุดหมดอายุการใช้งานพร้อมบำรุงรักษา เพื่อให้สารเคมีที่อยู่ในถังไม่แข็งต้ว ตรวจวัดมาตรไนโตรเจน อยู่ในเกณฑ์ได้มาตรฐาน ไม่มีการรั่วซึม สภาพพร้อมใช้งาน
📍ในการติดตั้งถังดับเพลิง สามารถมองเห็นชัดเจน หยิบมาใช้งานได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว ไม่ควรมีสิ่งของมากีดขวาง กรณีมีเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ชุมชนสามารถระงับเหตุขั้นเบื้องต้น ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป
📷 ภาพ : งานรักษาความสงบเรียบร้อย
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
🦟🦟 ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย 🦟🦟
👉วันที่ 31 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🪴 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วย อสม.หมู่ที่ 5 ลงพื้นที่สำรวจ และกำจัดยุงลาย 🦟ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 ทำการใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำและภาชนะที่มีน้ำขังตามครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บริเวณ
📌หมู่บ้านมณฑล 4 🦟🦟
📌หมู่บ้านลลิล 🦟🦟
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ 30 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล 🚔งานรักษาความสงบเรียบร้อย เข้มงวดกวดขันจัดระเบียบ และประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ กับประชาชน/ผู้ค้าขาย ขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาด และแก้ไขปัญหา การสัญจรของประชาชน เพื่อให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
📼 ภาพ : งานรักษาความสงบเรียบร้อย
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
🌲 โครงการดีดีมีต่อเนื่องที่เสาธงหิน "วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่"🌲
👉วันที่ 30 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการเสาธงหิน ชุมชนคนสะอาด กิจกรรม "วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่" ประจำปีงบประมาณ 2565 "
🌵ประชาชนที่ประสงค์จะทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้และมีขนาดใหญ่
ไม่สามารถทิ้งไปกับรถเก็บขนมูลฝอยที่มาบริการเป็นประจำได้ เช่น เครื่องเรือนเก่า ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ชำรุด ฯลฯ นำสิ่งของดังกล่าวมากองไว้ จะมาเก็บตามตารางวันเวลาที่นัดหมาย
🌵 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทิ้งสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
🌵พร้อมใจและยินดีให้บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้ ที่ไม่สามารถทิ้งไปกับรถเก็บขนประจำวันได้
🌵หมุนเวียนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
ครั้งที่ 5 บริเวณ 📌ม.The city, 📌ม.Pleno, 📌ม.สิริกานต์ และ📌ม.ชัยพฤกษ์ เฟส 1-4 หมู่ที่ 8
📼 ภาพ : งานรักษาความสะอาด
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
👉วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🪴 กองสาธารณสุขและสิ่งและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณ
📌หมู่บ้านเอื้ออาทร
📌หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้
📢📢เทศบาลตำบลเสาธงหิน 📢📢รณรงค์ยึดหลัก 3 ป. ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน🎊แบบ New Normal ให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร🧨🧧
วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดย งานศูนย์บริการสาธารณสุข ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 นนทบุรี ได้รับแจ้ง ผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำขอความช่วยเหลือ จากถนนสายเมนบางใหญ่ซิตี้
👉 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669 ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ ด้วยความปลอดภัย
ภาพ : ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 1669
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
🦟🦟 ป้องกันควบคุมโรคที่เกิดจากยุงลาย 🦟🦟
วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วย อสม.หมู่ที่ 8 ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย🦟 ทำการใส่ทรายอะเบทในภาชนะเก็บกักน้ำและภาชนะที่มีน้ำขังตามครัวเรือนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บริเวณ
📌หมู่บ้านบางใหญ่วิลเลจ
📌หมู่บ้านประทีป
📌ซอยปิ่นบังอร
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
💕 ช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น💕
วันที่ 28 มกราคม 2565 ❤ เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยนายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหินได้มอบหมาย นายสุธี ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยให้กับผู้สูงอายุ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาที่หมู่บ้านคลัสเตอร์ปาร์ค หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai (แสดงผลทั้งหมด)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ แชมพูสมุนไพร Herbal Perfect by Waru Bangbuathong School Library เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนน เทศบาลเมืองพิมลราช สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวท VasiTutor บันเทิง - Bunterng %%