เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 5 99/99 ตำบล เสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140 http://www.sth.go.th/

เปิดเหมือนปกติ

28/11/2021

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!
จัดฉีดวัคซีนวันที่ 30 พ.ย. และ 1 ธ.ค. 2564 ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันละ 5,000 คน

💉ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน‼️

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.
(หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-no10th

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

28/11/2021

📢 ด่วน!! นนท์พร้อม Ready to work เปิด walk-in จำนวน 1,000 คน วันที่ 29 พ.ย. นี้

💉สูตรวัคซีน AstraZeneca+Pfizer

‼️สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และไม่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน

📍ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 29 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 จนถึง 15.00 น.

26/11/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษา และให้ความช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2565

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.02-5890481-5 ต่อ 692

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่างโดยฝ่ายโยธา ดำเนินการเร่งสำรวจและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ไ...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่างโดยฝ่ายโยธา ดำเนินการเร่งสำรวจและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ 🟠เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน 🟠 บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซ.23/2B และ ซ.21/3
📷ภาพ : ฝ่ายโยธา
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

📌วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ตามโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ให้บริการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่เช่น ตู้ เตียง โซฟา และวัสดุ สิ่ง...
26/11/2021

📌วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ตามโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ให้บริการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่เช่น ตู้ เตียง โซฟา และวัสดุ สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย หมุนเวียนให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่
🟢ร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
🟢เป็นเมืองที่สะอาดอย่างยั่งยืน
☎️ ภาพ /ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

📌วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ตามโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ให้บริการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่เช่น ตู้ เตียง โซฟา และวัสดุ สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย หมุนเวียนให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่
🟢ร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
🟢เป็นเมืองที่สะอาดอย่างยั่งยืน
☎️ ภาพ /ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บางใหญ่ซิตี้ ...
26/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บางใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ในการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้จากประชาชน โดยหมุนเวียนให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตของเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว ไปวางไว้ที่จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลาที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน กำหนด ตามตารางนัดหมายเก็บขยะชิ้นใหญ่
📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ต...
26/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ต้นไม้ กิ่งไม้ และเก็บขยะอื่นๆที่อาจเป็นอันตราย ต่อประชาชนในเขตพื้นที่
🍀ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
🍀กำจัดสิ่งบดบังทัศนียภาพริมทาง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน
🍀สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในพื้นที่ ตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน บริเวณซ.ฟูลไท ม.8
📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

26/11/2021

📢 นนท์ Pfizer Set Combo ฉีดวัคซีนเข็ม 2 หรือเข็ม 3 (booster) ด้วยวัคซีน Pfizer

‼️ เงื่อนไข
1️⃣ นนท์ booster : ต้องฉีดวัคซีนเชื้อตาย ครบ 2 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3
2️⃣ นนท์ Link : ได้รับวัคซีนชนิดใดๆ เพียง 1 เข็ม และยังไม่ได้รับเข็ม 2
💉ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Sinovac ระหว่าง 3-4 สัปดาห์
💉ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น AstraZenecs ระหว่าง 4-8 สัปดาห์
💉ได้รับวัคซีนเข็ม 1 เป็น Pfizer ระหว่าง 3-4 สัปดาห์
3️⃣ นนท์ Refresh : ระยะเวลาหลังติดเชื้อวันสุดท้าย นานเกิน 3 เดือน ก่อนฉีดวัคซีน

***สำหรับคนไทย และไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย***

📍สนามฉีดและวันที่
1️⃣ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 29-30 พ.ย. และ 1-2 ธ.ค. วันละ 14,000 คน
2️⃣ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 1-2 ธ.ค. วันละ 8,000 คน

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26-28 พ.ย. ก่อนเวลา 17.00 น. https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/booster

‼️ เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

📌พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💛กองสวัสดิการ...
26/11/2021

📌พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💛กองสวัสดิการสังคม โดยงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรม “ขนมลูกชุบ" ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
🌼ส่งเสริมทักษะชีวิตในสังคมลดปัญหาสังคมในพื้นที่จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการว่างงาน
🌼 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ
🌼 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้
🌼 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม
📷ภาพ : งานสังคมสงเคราะห์
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

25/11/2021

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!
จัดฉีดวัคซีนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต จำนวน 10,000 คน

💉ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน‼️

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.
(หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-no9th

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา โดยงานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง...
25/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา โดยงานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 จุด 📌ในพื้นที่สาธารณะ บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าบางใหญ่ เพิ่มความสว่างของไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้จะประสานการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มความสว่างของดวงไฟ หรือทำการซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ที่ไฟฟ้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อความอุ่นใจของประชาชน
📷ภาพ : กองช่าง
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

💚ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ💚วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานศูนย์บริการสาธ...
25/11/2021

💚ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ💚
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และสายให้อาหาร ตลอดการพูดคุย ในการดูแล ตรวจสอบ ให้ความรู้ ในการพลิกตัว ทำความสะอาด ให้ถูกสุขอนานัย ฯลฯ 📌บริเวณซอยปิ่นบังอร
📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

💚ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้ามืด ไม่กีดขวางทางจราจร ลดปัญหาจราจรติดขัด💚วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🚮 กองสาธารณ...
25/11/2021

💚ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเช้ามืด ไม่กีดขวางทางจราจร ลดปัญหาจราจรติดขัด💚
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🚮 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการทำความสะอาด กวาด ดูดฝุ่น ในถนนสาธารณะเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน เพื่อรักษาความสะอาด สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ลดมลพิษทางอากาศ 📌บริเวณ ซอย 6-7 หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้
📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💚กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำ📌บริเว...
25/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💚กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการล้างทำความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำ📌บริเวณหมู่เฟื่องฟ้า
🟢กำจัดขยะและคราบไขมันต่างๆ ที่อุดตันและกีดขวางการไหลของน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่
🟢เปิดทางน้ำไหลอย่างต่อเนื่องสามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว
🟢แก้ปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
🟢เพิ่มพื้นที่รับน้ำและเปิดทางน้ำให้น้ำไหลได้สะดวกไปสู่คูคลอง
📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา🌻 ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นผิวถนน และไหล่...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา
🌻 ดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของพื้นผิวถนน และไหล่ทาง ที่ได้รับความเสียหายจากการยุบตัว
🌻 ดำเนินการซ่อมแซมถนน - ผิวจราจร และไหล่ทาง ที่เกิดการยุบตัว โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต
🌻 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัย และให้ความสะดวกต่อประชาชนที่สัญจรไป - มา บริเวณถนนแก้วอินทร์
📷ภาพ : กองช่าง
☎ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💙 สำนักปลัดเทศบาล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย🔵ทำการจับสัตว์เลื้อยคลานปร...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💙 สำนักปลัดเทศบาล โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
🔵ทำการจับสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู บริเวณโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเสาธงหิน ๒ เพื่อนำไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไป
🔵กำจัดรังแตนบ้านเรือนประชาชน หมู่บ้านชัยพฤกษ์ เฟส 4 หมู่ที่ 8
📷ภาพ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
☎ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอ...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ 🟢ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แรงงานต่างด้าว กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในตลาดและร้านอาหารภายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณโดมตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🚮 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการกวาดถนน -ทางเท้า...
24/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🚮 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการกวาดถนน -ทางเท้า 🌲เพื่อพัฒนาทำความสะอาดพื้นถนน 🌲เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองสะสมในอากาศ PM2.5 🌲ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 🌲และลดการสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ บริเวณซอยวัดเสาธงหิน พื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
📷 ภาพ : กองสาธารณสุขฯ
☎ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

23/11/2021

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!
เปิดลงทะเบียนเพิ่มอีกจำนวน 3,000 คน

💉จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน‼️

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.
(หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizerday-no4th

📍ฉีดวัคซีนวันที่ 25, 26, 27 พฤศจิกายน 2564 ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ❤ สำนักปลัดเทศบาลงานรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบท...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน ❤ สำนักปลัดเทศบาล
งานรักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า
💐 เพื่อกวดขันการขับขี่และจอดรถบนทางเท้า บริเวณหมู่บ้านแก้วถาวรซอย 7💐 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันรักษากฎหมาย 💐เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย
📷 ภาพ : งานรักษาความสงบฯ
☎ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา 🌻ทำการขยายไหล่ทางโดยการปูหินคลุก บริเวณโค้งวัดอินทร์ เพ...
23/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา 🌻ทำการขยายไหล่ทางโดยการปูหินคลุก บริเวณโค้งวัดอินทร์ เพื่อให้ไหล่ทางถนนได้กว้างขึ้น ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรไป-มา แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้รถ -ใช้ถนน
🌻ทำการฝังท่อระบายน้ำ หรือท่อครอส บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ. 1/2 เพื่อช่วยในการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่
📷ภาพ : ฝ่ายโยธา
☎ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 22 พ.ย 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💚กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์...
23/11/2021

วันที่ 22 พ.ย 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💚กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานรักษาความสะอาด ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพีช 🌲🌹 บริเวณซอยนามชุ่ม หมู่ 8 และ
🌲🌹 บริเวณหมู่บ้านเกล้ารัตนา เพื่อให้พื้นที่เขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม 🌲🌹 รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
☎ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

23/11/2021

📢นนท์ Student "Final Call" แจ้งนัดฉีดวัคซีน สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆ มาก่อนที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้น

📍สนามฉีดวัคซีน และวันที่
1️⃣ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
💉วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี
💉วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. ฉีดวัคซีนสำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ ที่ศึกษานอกจังหวัด

2️⃣ โรงพยาบาลไทรน้อย ห้องประชุม ชั้น 4 วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. สำหรับผู้มีอายุ 12-20 ปี ที่ศึกษาอยู่ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และที่มีทะเบียนบ้าน หรือ พักอาศัยอยู่ในอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี

‼️ถ้าพักอาศัยใน จ.นนทบุรี แต่ไม่ได้มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จ.นนทบุรี ให้แสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยจริงในจังหวัดนนทบุรี และให้เจ้าบ้านเซนต์รับรองในสำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยจริงว่า ... “ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นายอยู่ แฝงนนท์ ได้อาศัยอยู่ในบ้านของข้าพเจ้าจริง เป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือนจริง” พร้อมลงลายมือชื่อเจ้าบ้าน

🚧 การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

23/11/2021

📢 นัดฉีดวัคซีนสำหรับผู้แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีน ตามแบบสำรวจ นนท์ To Home

📲 ผู้ที่ตอบแบบสำรวจนนท์ To Home ตามลิงค์ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nont-to-home/ ตั้งแต่ 17 พย 64 ถึง 23 พย 64 เวลา 17.00 น ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และแสดงความประสงค์จะฉีดวัคซีน

💉ท่านสามารถ ไปรับการฉีดวัคซีนสูตร AstraZeneca + Pfizer ได้ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00-13.00 น

‼️โดยขอให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตนขอรับการฉีดวัคซีน

22/11/2021

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!
(เต็มแล้วนะคะ)

💉จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนและไม่เคยมีประวัติติดเชื้อมาก่อน‼️

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizerday-no4th

📍ฉีดวัคซีนวันที่ 25 (6,000 คน), วันที่ 26 (6,000 คน) และวันที่ 27 พ.ย. 2564 (7,000 คน) ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

🥦🥦วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เขตสุข...
22/11/2021

🥦🥦วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพที่ 4 ลงพื้นที่ ตามแผนการดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ ให้ได้รับอาหารบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนในอาหาร ณ ตลาดบางใหญ่

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣เปิดรับสมัครท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร “สานตะกร้าหวาย” สามารถสอบถามรายละ...
19/11/2021

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣

เปิดรับสมัครท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร “สานตะกร้าหวาย”

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 150 2553-4 ต่อ กองสวัสดิการสังคม ในวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.30-16.30 น.

📌รับจำนวนจำกัด📌

📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣

เปิดรับสมัครท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพด้านจักสาน หลักสูตร “สานตะกร้าหวาย”

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 150 2553-4 ต่อ กองสวัสดิการสังคม ในวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.30-16.30 น.

📌รับจำนวนจำกัด📌

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิ...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศ ซ.1/3 หมู่บ้าน ลภาวัลย์3 และบางใหญ่ซิตี้ ซ.19 เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตราย เกิดอุบัติเหตุ ให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด ...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทีมสหวิชาชีพได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1 เพื่อช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงแบบองค์รวม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกวิธี และเป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้
☎️ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

👉จากปัญหา ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ สร้างมลพิษทางน้ำ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
19/11/2021

👉จากปัญหา ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ สร้างมลพิษทางน้ำ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมชลประทาน ลงพื้นที่สำรวจคลองในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน
🍀 เพื่อดำเนินการวางทุ่นดักผักตบชวาโดยการใช้ทุ่นวางเป็นแนวต่อกันขวางทางน้ำ ทำหน้าที่ดักควบคุมผักตบชวา จากนั้นใช้สารอินทรีย์ ฉีดพ่น ผักตบชวาจะล้มตายสลาย หลังฉีดพ่นน้ำยาอินทรีย์ โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด จะช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ
🍀 เพื่อกำจัดพื้นที่แพร่ขยายพันธุ์หรือพืชใบกว้างในลำคลอง เป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน

🔻วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ตรวจสภาพถนนผิวจราจรชำรุด ยุบตัว เป็นรอยแตกร้าว สึกกร่อนขอ...
18/11/2021

🔻วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง ฝ่ายโยธา ตรวจสภาพถนนผิวจราจรชำรุด ยุบตัว เป็นรอยแตกร้าว สึกกร่อนของผิวจราจรเกิดจากการใช้งานมานาน หากไม่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงจะทำให้น้ำซึมพื้นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พร้อมได้ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนยุบตัว โดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณถนนแก้วอินทร์

ที่อยู่

99/99 ม.5 ตำบลเสาธงหิน
Amphoe Bang Yai
11140

127,134

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลเสาธงหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลเสาธงหิน:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UC8uwjIJOsGWBsOpgoOsiPcA/videos

มาตราการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัวโคโรนา 2019http://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/346/scan_0001.pdf

สั่งปิดสถานที่เป็นชั่วคราว (ฉบับที่ ๖http://sth.go.th/images/gallery/PR/PDF/346/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7.pdf

มาตราการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่างโดยฝ่ายโยธา ดำเนินการเร่งสำรวจและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ที่ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ 🟠เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน 🟠 บริเวณหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ซ.23/2B และ ซ.21/3 📷ภาพ : ฝ่ายโยธา ☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
📌วันอาทิตย์ พิชิตขยะชิ้นใหญ่ ตามโครงการเสาธงหินชุมชนคนสะอาด ให้บริการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่เช่น ตู้ เตียง โซฟา และวัสดุ สิ่งของอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย หมุนเวียนให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ 🟢ร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย 🟢เป็นเมืองที่สะอาดอย่างยั่งยืน ☎️ ภาพ /ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณหมู่บางใหญ่ซิตี้ เทศบาลตำบลเสาธงหิน ยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ในการเก็บขนขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้จากประชาชน โดยหมุนเวียนให้บริการประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตของเทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อนำขยะชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้แล้ว ไปวางไว้ที่จุดนัดทิ้ง ตามวัน เวลาที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน กำหนด ตามตารางนัดหมายเก็บขยะชิ้นใหญ่ 📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ ☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน💚 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด ดำเนินการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ต้นไม้ กิ่งไม้ และเก็บขยะอื่นๆที่อาจเป็นอันตราย ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ 🍀ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 🍀กำจัดสิ่งบดบังทัศนียภาพริมทาง สร้างความปลอดภัยให้ประชาชน 🍀สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาดในพื้นที่ ตามนโยบายเทศบาลตำบลเสาธงหิน บริเวณซ.ฟูลไท ม.8 📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ ☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
📌พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 💛กองสวัสดิการสังคม โดยงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรม “ขนมลูกชุบ" ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 🌼ส่งเสริมทักษะชีวิตในสังคมลดปัญหาสังคมในพื้นที่จากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการว่างงาน 🌼 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ 🌼 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวได้ 🌼 ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้ตนเอง ครอบครัว และสังคม 📷ภาพ : งานสังคมสงเคราะห์ ☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 🧡 กองช่าง ฝ่ายโยธา โดยงานไฟฟ้าสาธารณะ ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 7 จุด 📌ในพื้นที่สาธารณะ บริเวณที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าบางใหญ่ เพิ่มความสว่างของไฟฟ้าส่องสว่าง เทศบาลตำบลเสาธงหิน พร้อมสนับสนุนและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้จะประสานการไฟฟ้านครหลวงเพิ่มความสว่างของดวงไฟ หรือทำการซ่อมแซมบริเวณพื้นที่ที่ไฟฟ้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อความอุ่นใจของประชาชน 📷ภาพ : กองช่าง ☎️ ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน
💚ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ💚 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานศูนย์บริการสาธารณสุข ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ และสายให้อาหาร ตลอดการพูดคุย ในการดูแล ตรวจสอบ ให้ความรู้ ในการพลิกตัว ทำความสะอาด ให้ถูกสุขอนานัย ฯลฯ 📌บริเวณซอยปิ่นบังอร 📷ภาพ : กองสาธารณสุขฯ ☎ประชาสัมพันธ์ : กองวิชาการและแผนงาน