เทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางใหญ่
"บางใหญ่เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
(8)

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)📌ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตาม...
24/11/2023

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
📌ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามหลัก "เปลี่ยนผูเ้สพ เป็นผู้ป่วย"

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566-------------------------เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
-------------------------
เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "โครงการจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดท่าน้ำหน้าเทศบาลตำบลบางใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับจัดงานวันลอยกระทง
---------------------------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566-------------------------กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมคณะผู้บร...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
-------------------------
กองการศึกษาเทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานจิตอาสา "กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ" ร่วมปลูกต้นไม้ ที่ท่าน้ำหน้าเทศบาลตำบลบางใหญ่
---------------------------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ.2566สามารถดูร...
22/11/2023

📢ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ.2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ 👇
https://bangyaimunicipality.go.th/public/list/data/detail/id/3398/menu/1554

📢ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค
22/11/2023

📢ล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรค

📢ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ( อบต.บางใหญ่) ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทา...
21/11/2023

📢ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ( อบต.บางใหญ่) ขอเชิญประชาชนผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านทางน้ำ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 927 7477 ต่อ 101-103

เทศบาลตำบลบางใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำ "ตักบาตรพระ 108" ณ. คลองบางใหญ่ ประจ...
20/11/2023

เทศบาลตำบลบางใหญ่ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมทางสายน้ำ "ตักบาตรพระ 108" ณ. คลองบางใหญ่ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566
เริ่มตักบาตรตั้งแต่เวลา 06.00 - 07.30 น.
โดยขบวนเรือทางน้ำจะเริ่มปล่อยเรือที่ท่าน้ำหน้าเทศบาลตำบลบางใหญ่/ตลาดบางคูลัด/ศาลเจ้าพ่อจุ้ย/วัดเอนกดิษฐาราม

#ตักบาตรพระ108 #เทศบาลตำบลบางใหญ่ #จังหวัดนนทบุรี
----------------------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (รอ...
16/11/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (รอบ 1)
☎ ดิดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานสวัสดิการสังคม โทร.02-985-8491-3 หรือ 062-201-2588 ในวันเวลาราชการ

📢สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
14/11/2023

📢สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566-------------------------กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ  อารยรุ่งโร...
12/11/2023

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
-------------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิค ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้านอาสาเฮ้าส์ จัดกิจกรรมโดยชมรมแอโรบิคหมู่บ้านอาสาเฮ้าส์ โดยงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางใหญ่
---------------------------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2566-------------------------กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ  อารยรุ่งโร...
07/11/2023

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2566
-------------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม : KICK OFF บางใหญ่เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก (สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย) ณ สถานที่ตลาดน้ำบางคูลัด โรงเรียนและวัดในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยมี นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี และนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่เป็นผู้กล่าวรายงานครั้งนี้ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และมีการวัดค่าน้ำเค็มในคลองบางใหญ่ ของ อถล.เทศบาลตำบลบางใหญ่
---------------------------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2566---------------------------------เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบา...
07/11/2023

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2566
---------------------------------
เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ ร่วมกับนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ และนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ร่วมลงเรือต้อนรับนางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ล่องเรือสำรวจคลองบางใหญ่ และตรวจติดตาม "โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน" ของบ้านจ้าว หมู่ที่ 3 ตำบลบางใหญ่ เพื่อติดตามการขยายผลอย่างต่อเนื่องในระดับชุมชน
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิืทธิเงินอดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (รอบ...
07/11/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิืทธิเงินอดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (รอบ 2)
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ 👇https://bangyaimunicipality.go.th/public/list/data/detail/id/3354/menu/1554
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานสวัสดิการสังคม โทร.02 985 8491-3 หรือ 062 201 2588 (ในวันและเวลาราชการ)

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเสาธงหินขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดกระทง ประเภทอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการกา...
06/11/2023

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเสาธงหิน
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดกระทง ประเภทอนุกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามโครงการการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง 👇 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน โทร. 0-2150-2553-4

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566-------------------------กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ  อารยรุ่งโร...
06/11/2023

วันที่ 06 พฤศจิกายน 2566
-------------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางคูลัด เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม : KICK OFF บางใหญ่เมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ห่างไกลไข้เลือดออก (สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย) ณ สถานที่ตลาดน้ำบางคูลัด โรงเรียนและวัดในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยมี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้
----------------------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 31 ตุลาคม 2566-------------------------กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ  อารยรุ่งโรจน์...
04/11/2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566
-------------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมใน "โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

ครั้งที่ 1 รอบเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเดือนมกราคม 2567 จำนวน 46 ราย

✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

เทศบาลตำบลบางใหญ่ ได้มีการจัดทำ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารการจัดการปัญหาเมือง ที่ประชาชน...
03/11/2023

เทศบาลตำบลบางใหญ่ ได้มีการจัดทำ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ฟองดูว์) แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารการจัดการปัญหาเมือง ที่ประชาชนทุกคนสามารถแจ้งปัญหาที่พบเจอ ร้องเรียน ร้องทุกข์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

สามารถแจ้งปัญหาได้ด้วยการ
1.เพิ่มเพื่อนใน Line ค้นหา ID : หรือสแกน QR Code Traffy Fondue เทศบาลตำบลบางใหญ่
2.พิมพ์ปัญหาที่ต้องการแจ้งแล้วกดส่ง
3.ถ่ายรูป ระบุประเภทปัญหา และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา
4.กดปุ่ม "กดเพื่อระบุตำแหน่ง" และแชร์ตำแหน่งที่เกิดปัญหา ระบบจะแสดงชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางใหญ่
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

เทศบาลตำบลบางใหญ่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท...
02/11/2023

เทศบาลตำบลบางใหญ่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล และโครงการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wifi) สำหรับอำนวยความสะดวก และบริการประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น

เทศบาลตำบลบางใหญ่ จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบสื่อสารและระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย Wifi ฟรีขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยส่งสัญญาณให้บริการบริเวณตัวอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางใหญ่

ผู้ที่มาใช้บริการ Wifi ฟรี สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
วันจันทร์-ศุกร์ ส่งสัญญาณให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางใหญ่
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่♦ ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเค...
01/11/2023

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่
♦ ด้วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ จะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
📌คุณสมบัติของผู้ที่จะบริจาคโลหิต มีดังนี้
1.ชายและหญิง อายุระหว่าง 17-70 ปี บริบูรณ์ (ถ้าเป็นผู้บริจาคครั้งแรกต้องอายุไม่เกิน 60 ปี)
2.มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่อยู่ระหว่างไม่สบาย หรือรับประทานยาใดๆ และต้องพักผ่อนเพียงพอ
3.ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติเป็นวัณโรค โลหิตออกง่าย หอบหืด ภูมิแพ้ ลมชัก ผิวหนังเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ไต ไทรอย มะเร็ง ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง เอดส์ มาลาเรีย (ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา) กามโรค และโรคติดต่ออื่นๆ
4.ไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดมาก โดยไม่ทราบสาเหตุ
5.ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และไม่มีประวัติติดยาเสพติด
6.ไม่้รับประทานยาแอลไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดข้อ ใน 2 วีนที่ผ่านมา
7.สตรีไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ----------------------เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ และนางส...
29/10/2023

วันที่ 29 ตุลาคม 2566
----------------------
เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ และนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบางใหญ่ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระนาคปรกหน้าตัก 49 นิ้ว ประดิษฐานหน้าวิหารปู่ฮะ ณ วัดพิกุล ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 ----------------------เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ ร่วมกับ...
29/10/2023

วันที่ 29 ตุลาคม 2566
----------------------
เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "วัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ร่วมกับอำเภอบางใหญ่ โดยมีนางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอบางใหญ่ เป็นประธานในพิธี เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจเข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะ ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางและเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ การเรียนรู้ จิตใจ และปัญญา เพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะและความยั่งยืน
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สกร.อำเภอบางใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...
27/10/2023

📢ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบางใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษา สกร.อำเภอบางใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดตามประกาศ 👇👇
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 2 926 5846

เทศบาลตำบลบางใหญ่ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภา...
27/10/2023

เทศบาลตำบลบางใหญ่ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารการจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวต่างๆได้ด้วยการสแกน QR Code Fondue เทศบาลตำบลบางใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางใหญ่
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566สา...
27/10/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ 👇https://bangyaimunicipality.go.th/public/list/data/detail/id/3326/menu/1554
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานสวัสดิการสังคม โทร. 02 985 8491-3 หรือ 062 201 2588 ( ในวันและเวลาราชการ )

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางใหญ่-----------------------✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่Line :  Website : https://www.b...
25/10/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบางใหญ่
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ส...
25/10/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ 👇https://bangyaimunicipality.go.th/public/list/data/detail/id/3316/menu/1554
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานสวัสดิการสังคม โทร. 02 985 8491-3 หรือ 062 201 2588 ( ในวันและเวลาราชการ )

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่ คลองบางคูลัด และคลองโต๊ะใหม่สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที...
25/10/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางใหญ่ คลองบางคูลัด และคลองโต๊ะใหม่
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ 👇https://bangyaimunicipality.go.th/public/list/data/detail/id/3318/menu/1554

วันที่ 23 ตุลาคม 2566-----------------------เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ คณะผู้บ...
23/10/2023

วันที่ 23 ตุลาคม 2566
-----------------------
เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกตำบล และประชาชนจิตอาสา โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำคูคลอง กำจัดผักตบชวา บริเวณคลองบางใหญ่ โรงเรียนวัดท่าบันเทิงธรรม ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันที่ 23 ตุลาคม 2566
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

16/10/2023
วันที่ 12 ตุลาคม 2566-----------------------กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดย นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ น...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566
-----------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดย นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนตลาดบางคูลัด อสม.ตำบลบางใหญ่ ได้ดำเนินการปล่อยน้ำหมักจุลินทรีย์ พด.6 ที่ได้รับจากสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียลงในคลองบางใหญ่ คลองบางคูลัด คลองบางอีลือ คลองตาเมือง คลองลำลี เพื่อช่วยในการปรับสภาพน้ำ บำบัดน้ำเสีย และลดกลิ่นเหม็นในคลอง
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 12 ตุลาคม 2566-----------------------กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดย นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ น...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566
-----------------------
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางใหญ่ นำโดย นายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ได้ดำเนินโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (AED.) พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและสัญญาณเตือน จำนวน 2 ชุด เพื่อ(นำร่อง)ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงครุภัณฑ์การแพทย์ ในการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที จึงได้เชิญชวน อสม.และประชาชนในพื้นที่ เข้ารับฟังการบรรยาย สาธิตวิธีการใช้งาน ณ จุดติดตั้ง ซึ่งติดตั้งทั้งหมด 2 จุด คือ บริเวณด้านหน้า ตลาดชุมพลพาณิชย์ และ ณ บริเวณตลาดบางคูลัด
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

วันที่ 12 ตุลาคม 2566-----------------------เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ คณะผู้บ...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566
-----------------------
เทศบาลตำบลบางใหญ่ โดยนายสามารถ อารยรุ่งโรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางใหญ่ ร่วมกับรพ.สต.บางใหญ่ ฝ่ายปกครองตำบลบางใหญ่ คณะกรรมการชุมชนตะวันงาม และ อสม.ประจำตำบลบางใหญ่ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณสนามกีฬา (สะพานเขียว) หมู่บ้านตะวันงาม หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2566
-----------------------
✉️สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่
Line :
Website : https://www.bangyaimunicipality.go.th/

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 เรื่อง ขอความร่วมมือให้สำรวจกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์บนที่ดิน โรงเรือน และป้ายสามารถดูรายละเอ...
11/10/2023

📢ประกาศเทศบาลตำบลบางใหญ่ 📌 เรื่อง ขอความร่วมมือให้สำรวจกรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์บนที่ดิน โรงเรือน และป้าย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ 👇https://bangyaimunicipality.go.th/public/list/data/detail/id/3293/menu/1554
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานจัดเก็บรายได้ โทร. 02 985 8491-3 ต่อ 3 หรือ 061 247 2588 ( ในวันและเวลาราชการ )

ที่อยู่

เทศบาลตำบลบางใหญ่ 74 หมู่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Amphoe Bang Yai
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629858492

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Bang Yai

แสดงผลทั้งหมด
#}