ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Yai

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Yaiรวมรายชื่อ เทศบาลตำบลเสาธงหิน, ระบบบำบัดน้ำเสีย-น้ำดี บริการ/ติดตั้ง/ดูแลตรวจสอบระบบ MTPOneservice, เทศบาลตำบลบางเลน จังหวัดนนทบุรี, เทศบาลตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเสาธงหิน และ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

BG Icecrerm

BG Icecrerm

34 หมู่ที่ 1 ค. สวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, Am

J

โพสต์ล่าสุด

 • 09/08/23
  นายแสวง รอดยูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร จัดตั้ง รุ่นที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ณ ที่ทำการอง...
  > องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 • 09/07/23
  โครงการแนวทางแก้ไขปัญหาการบูลลี่ ลดความรุนแรงในโรงเรียนและโลกออนไลน์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการแนวทางแก้ไขปัญหาการบูลลี่ ลดความรุนแรงในโรงเรียนและโลกออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 7 กั...
  > เทศบาลเมืองพิมลราช
 • 09/07/23
  กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิมลราช ได้จัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ อาคารโรงจอดรถ เทศบาลเมืองพิมลราช โดยมี นายณชิษณ์ เกิดแสง รองนาย...
  > เทศบาลเมืองพิมลราช
 • 09/06/23
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ พาเด็กๆ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2566 🦌🐴🦆🪿🦜 ------------------------------------------------------------------- สามารถติดตามข่าวสาร...
  > องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่
 • 09/05/23
  เทศบาลเมืองพิมลราช จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิมลราช ขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 สำนักงานเทศ...
  > เทศบาลเมืองพิมลราช
 • 09/04/23
  เทศบาลเมืองพิมลราช กองการศึกษา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน โด...
  > เทศบาลเมืองพิมลราช
 • 09/02/23
  #ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด #เลือกตั้งกรรมการชุมชน #ประกาศเทศบาลเมืองบางคูรัด #ประกาศรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์เพื่อเป็นกรรมการชุมชน เลือกตั้งกรรมการชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา...
  > เทศบาลเมืองบางคูรัด
 • 09/01/23
  #นายกเอ๋สั่งลุยอย่างต่อเนื่อง #ดูดลอกท่อระบายน้ำทั้งระบบบริเวณหมู่บ้านบัวทอง4อย่างต่อเนื่อง 📆เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 "เทศบาลเมืองบางคูรัด" โดย ดร.พิมพ์พัชชา หยิมการุณ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูร...
  > เทศบาลเมืองบางคูรัด

#}