ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Yai

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Amphoe Bang Yaiรวมรายชื่อ เทศบาลตำบลเสาธงหิน, Basic of English, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ, ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศ, ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำ และ ปกผ้าไหม. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

โพสต์ล่าสุด

 • 09/08/21
  พบน้องแล้ว
  > งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภ
 • 08/27/21
  📣วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง โดยฝ่ายโยธา ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อและไหล่ทาง ให้คงสภาพเดิมของผิวจราจร บริเวณถนนเทิดพระเกียรติ และทางเข้าบ่อขยะ 🚨เพื่...
  > เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • 08/27/21
  📣 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 👉 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrit...
  > เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • 08/26/21
  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานรักษาความสงบ 👉ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำร้องเรียนของประชาชน กรณีมีการทิ้งขยะไม่ถูกที่ ส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ประช...
  > เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • 08/26/21
  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สถานควบคุมเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย (Quarantine) รร.ตลาดบางคูลัด รับผิดชอบโดย เทศบาลตำบลเสาธงหิน 👉หจก.วัฒนภากร สนับสนุนข้าวกล่อง 30 กล่อง และน้ำดื่ม 10 แพ็ค ให้ก...
  > เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • 08/26/21
  🛵เร่งซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ🛵 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน กองช่าง โดย ฝ่ายโยธา ได้ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำ พร้อมได้เร่งดำเนินการซ่อมแซม / เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ ...
  > เทศบาลตำบลเสาธงหิน
 • 08/25/21
  🚨ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รับมือฝนตกหนัก🚨 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเสาธงหิน สำนักปลัดเทศบาล โดยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 👉 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เตรียมความพร้อมรับมือ หากมีฝนตกหนัก เพื่อร...
  > เทศบาลตำบลเสาธงหิน