ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน การเข้าใช้บริการ
มีกำหนดการเปิด - ปิด ดังนี้
วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดให้บริการเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
(7)

🖍โค้ดดิ้ง( Coding )เพื่อการเรียนรู้ สู่สังคมดิจิตอล💥เปิดรับสมัครแล้ว💥สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ในเขตพ...
18/03/2023

🖍โค้ดดิ้ง( Coding )เพื่อการเรียนรู้ สู่สังคมดิจิตอล
💥เปิดรับสมัครแล้ว💥สำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 7-15 ปี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรามาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กับโครงการเรียนเขียนโค้ดดิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 15 คน
🔹รุ่นที่ 1 วันที่ 11 เมษายน 2566
🔹รุ่นที่ 2 วันที่ 12 เมษายน 2566
📌ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สามารถสมัครผ่าน LINK ด้านล่างนี้
👉ลิงก์ใบสมัคร โครงการเรียนเขียนโค้ดดิ้ง รุ่นที่ 1
https://forms.gle/zjAsh3hD2cQzFWce9
👉ลิงก์ใบสมัคร โครงการเรียนเขียนโค้ดดิ้ง รุ่นที่ 2
https://forms.gle/a5hYrAAoSHQjfuzL7
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา📞 02 150 2553-4 ในวันและเวลาราชการ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ จัดโดยกองการศึกษา เทศบาลตำบลเ...

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – ...
06/10/2022

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว
ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้
ผู้สมัครต้องเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 – 18 ปี
รับสมัคร จำวน 20 คน
สามารถสมัครไก้ตั้งแต่บัดนี้ - 4 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
ดำเนินการโดยกองการศึกษา
https://forms.gle/TyrcjMoAvb5qDEBw9

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ผู้สมัครต้องเป็นเด็ก...

รับสมัครครอบครัวร่วมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565- รายละเอียดโครงการ ...
19/07/2022

รับสมัครครอบครัวร่วมโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายละเอียดโครงการ https://drive.google.com/file/d/1h1yIlWoS_CooHva2K4DGRBdEI_Nal_Xx/view?usp=sharing

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (สร้...
15/06/2022

เทศบาลตำบลเสาธงหินขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน (สร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกง น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีภูมิคุ้มกันการทุจริตคอร์รัปชั่น)
ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
- อบรมให้ความรู้ส่งเสริมเด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกโตไปไม่โกง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
- ศึกษาดูงาน เรื่องการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตั้งแต่เวลา 13.00 น.– 16.00 น.
ณ แปลงเรียนรู้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ไม้ผล (ทุเรียน) หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอเปิดรับสมัครเด็ก และเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหินที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 - 25 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เท่านั้น
4. สมัครผ่านลิงค์
https://forms.gle/jFeDjej2TgQCMg8D7
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 25 คน
ดำเนินการโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรม *กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ส่งเสริมเด็กและเยาวชน สร้างจิตส.....

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢📢📢โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน เทศบาลตำบลเสาธงหิน เปิดรับสมัคร เด็กแล...
28/05/2022

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์📢📢📢📢
โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน
เทศบาลตำบลเสาธงหิน เปิดรับสมัคร เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกประธานและคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
กิจกรรมที่ 3 การจัดสวนถาดแคคตัส ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ สวน siamcactus หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ หวัดนนทบุรี
ขั้นตอนการสมัคร
1. เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
4. สมัครผ่านลิงค์ (https://forms.gle/hY8Zn67uRBZafwFE8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 30 คน

ตั้งแต่เวลา 13.00 น.- 16.00 น. ณ สวน siamcactus หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ หวัดนนทบุรี

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢📢โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัวเทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอเปิดรับสมัคร เด็ก และเยาวชน ที่สนใจเข้าร่วมโ...
28/05/2022

📢📢📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢📢
โครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว
เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอเปิดรับสมัคร เด็ก และเยาวชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดดังนี้
1. ผู้สมัครต้องเป็นเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 7 – 25 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง เท่านั้น
4. ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคที่ห้ามออกกำลังกาย ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพลัน หัวใจวายเฉียบพลัน โรคปอด โรคตับ โรคไตที่รุนแรง และเฉียบพลัน หลอดเลือดดำอักเสบ และอุดตัน ที่ยังไม่ได้รับการรักษา มีการบาดเจ็บของระบบกระดูกหรือกล้ามเนื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา เบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และน้ำตาลในเลือดต่ำรุนแรง
5. สมัครผ่านลิงค์ (https://forms.gle/GPB98pyrKwEQ1Riq8) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 30 คน📢📢📢

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ ผู้สมัครต้องเป็นเด็ก...

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหินขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 256...
20/05/2022

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาธงหิน
ขอเชิญเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00น.
ณ สโมสรบ้านบัวทอง 2 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี
*ขั้นตอนการสมัคร*
1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 7 ปี - 25 ปี
2. ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหิน เท่านั้น
3. ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 อย่างน้อย 1 เข็ม
4. ได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง เท่านั้น
5. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบกำหนด จำนวน 30 คน
ตามลิงค์นี้ได้เลยนะคะ https://forms.gle/jPRUAHcRrSnhmSha9
*หมายเหตุ*
1. ส่งเด็กที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เวลา08.30 น. และมารับเด็กที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน เวลา 16.30น.
มีรถตู้เทศบาล รับส่ง
2. มีอาหารว่าง อาหารกลางวัน ให้กับเด็กทุกคน
3. เด็กๆต้องเตรียม ชุดว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ
และชุดสำรองมาด้วย จำนวน 1 ชุด

เด็กเเละเยาวชนอายุตั้งแต่ 7 ปี ถึง 25 ปี

📌เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย วิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแ...
08/04/2022

📌เทศบาลตำบลเสาธงหิน ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย วิถีใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ออนไลน์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เล่นน้ำสงกรานต์ ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

📌1.กิจกรรมวันสงกรานต์
https://sites.google.com/view/songkran-online-2023/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

📌2. ประวัติวันสงกรานต์
https://sites.google.com/view/songkranfestival-online/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

เปิดรับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20 คน เรียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ง...
07/04/2022

เปิดรับสมัครเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 20 คน เรียนฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น...มีวัสดุและอุปกรณ์แจกให้ สามารถสมัครออนไลน์ทาง ทาง QR code เรียนผ่านโปรแกรม ZOOM

สามารถสมัครผ่าน QR Code ได้ครับ
05/04/2022

สามารถสมัครผ่าน QR Code ได้ครับ

🔔 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 🔔 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เรียนรู้และเพิ่มป...
21/02/2022

🔔 ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 🔔
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ 👉 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 📌ขอเชิญชวนเด็กเยาวชน และประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ตามประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน

🔔 ประชาสัมพันธ์ 🔔 โครงการส่งเสริมนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้ประสบการณ์ 👉 เทศบาลตำบลเ...
21/02/2022

🔔 ประชาสัมพันธ์ 🔔
โครงการส่งเสริมนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้ประสบการณ์ 👉 เทศบาลตำบลเสาธงหิน 📌ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน ร่วมกิจกรรมดีๆ ตามโครงการส่งเสริมนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

12/05/2021

‼ ระวัง 7 กลุ่มโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตหากติดโควิด-19 ‼
เร่งฉีดวัคซีน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
เพื่อความมั่นใจ ปลอดภัยโควิด-19

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

11/05/2021
31/03/2021
02/03/2021

ความก้าวหน้าการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ เช็คชื่อใน”ไทยชนะ” นะคะ

#โควิด-19 #โควิด19
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ไทยรู้สู้โควิด

26/02/2021
เราทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกัน #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #เทศบาล...
09/02/2021

เราทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่จุดสัมผัสที่ต้องใช้ร่วมกัน #แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

พร้อมให้บริการใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เคร่งครัด
08/02/2021

พร้อมให้บริการใต้มาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เคร่งครัด

07/02/2021

📢📢📢 ขอประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน จะดำเนินการเปิดในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
โดยมีมาตรการให้ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการ
2.ต้องวัดไข้ก่อนใช้บริการ หากเกิน 37.5 องศา ขออนุญาตงดให้บริการแก่ท่าน
3.ต้องทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ
4.ผู้ใช้บริการต้องนั่งใช้บริการเครื่อง computer ตามที่ทางศูนย์ฯกำหนดไว้
5.ระหว่างใช้บริการงดผู้ใช้บริการ พูด - คุย กัน/มีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันภายในศูนย์
6.งดการถอดหน้ากากอนามัยขณะใช้บริการภายในศูนย์ทุกกรณี
7.ศูนย์ฯจะดำเนินการทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากผู้ใช้บริการเลิกใช้บริการ
***ทางศูนย์ขออนุญาตงดการให้บริการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางศูนย์กำหนดไว้*** ขอบคุณครับ 🙏🙏🙏 แล้วพวกเราจะผ่านมันไปด้วยกัน ✌️✌️✌️ #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เตรียมความพร้อมทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโรคระบาด covid 19 ก่อนเปิดให้บ...
28/01/2021

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เตรียมความพร้อมทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโรคระบาด covid 19 ก่อนเปิดให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหิน ภายใต้นโยบายของท่านชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน #เสาธงหินเราชนะ #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

12/01/2021

ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เห็นชอบการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเสาธงหิน ประมาณ 4 หมื่นคน คนละ 2 เข็ม โดยจะจัดซื้อทันทีที่รัฐบาลอนุมัติ และได้เตรียมงบประมาณไว้จำนวน 40 ล้านบาท

#เสาธงหินการ์ดอย่าตก

ร่วมด้วย ช่วยกัน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
12/01/2021

ร่วมด้วย ช่วยกัน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกัน

เลี่ยงได้เลี่ยง ❗️❗️
❎พฤติกรรมแบบนี้ เสี่ยงโควิด-19 😈🦠
-อยู่ใกล้ชิด
-อยู่กันแน่น
-อยู่ที่แคบ
-อยู่สังสรรค์เฮฮา
-อยู่กันนาน
✅ ลดเสี่ยงด้วย
-ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง
-ไม่เข้าที่แออัด เลือกที่โล่ง
-งดสังสรรค์เฮฮา
-ใช้เวลาอยู่ด้วยกันน้อยลง
ที่มา: ไทยรู้สู้โควิด กรมอนามัย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

09/01/2021

สวัสดีวันเด็ก 2021

#โควิด19 #วันเด็ก
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

04/01/2021

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด - 19 ได้แพร่ระบาดเป็นพื้นที่กว้างส่งผลต่อสุขภาพ ร่างกาย และชีวิต ทางศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลเสาธงหินจึงขอปิดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นรึมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งทางเพจอีกครั้ง...ขอบคุณครับ ล้างมือ ใส่แมส เว้นระยะ แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน ✌️✌️✌️

แล้วเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกัน สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ
01/01/2021

แล้วเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกัน สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับ

👉🏻 อะไรเอ่ย ??? ต้องใช้เป็นประจำ แต่ใช้ซ้ำไม่ได้นะจ๊ะ 😷
📣 หน้ากากอนามัย ไม่ควรใช้ซ้ำ !! ❌
📣 หน้ากากผ้าควรซักทำความสะอาด ตากแดดก่อนนำไปใช้ใหม่ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และเชื้อโควิด-19 ✔
ช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T แล้วเราจะผ่านไปด้วยกัน
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

31/12/2020

อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม ตลาดกลางบางใหญ่ปิดทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่แมส ล้างมือ #ห่างๆอย่างห่วงๆ
26/12/2020

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี เว้นระยะห่างทางสังคม ใส่แมส ล้างมือ #ห่างๆอย่างห่วงๆ

23/12/2020
เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารปรุงสุก ช้อนกลาง เว้นระยะห่างอย่างห่วงๆ แล้วเราจะร่วมก้าวผ่านไปด้วยกั...
22/12/2020

เราต้องผ่านไปได้ด้วยดี ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ ทานอาหารปรุงสุก ช้อนกลาง เว้นระยะห่างอย่างห่วงๆ แล้วเราจะร่วมก้าวผ่านไปด้วยกัน

📝 ผลตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว
🏢 ตลาดบางใหญ่ ทั้งหมด 430 คน
🔴 สุ่มตรวจ LAB 19 คน ที่มีอาการผิดปกติ
➡️ ให้ผลลบทุกคน

ยินดีต้อนรับ...น้องๆหนูที่ปิดเทอมมาใช้บริการ internet / computer ฟรี มีหนังสือดีๆให้นั่งอ่านหาความรู้ ที่ศูนย์การเรียนรู...
17/11/2020

ยินดีต้อนรับ...น้องๆหนูที่ปิดเทอมมาใช้บริการ internet / computer ฟรี มีหนังสือดีๆให้นั่งอ่านหาความรู้ ที่ศูนย์การเรียนรู้ ict ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน ภายใต้การบริหารงาน และวิสัยทัศน์ของท่านนายกชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในด้านเทคโนโลยี ของประชาชนในชุมชน #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

23/10/2020

อำเภอบางใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเสาธงหิน บริษัท บิ๊ก ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ตลาดบางใหญ่
เชิญเที่ยวงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว @ชุมทางบางใหญ่
ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2563 ณ ถนนสายรอง ทางเข้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้โครงการ 2 หน้าศาลพระสยามเทวาธิราช
ในบรรยากาศ Chill Chill
ดนตรีCool Cool
ถ่ายรูป Chic Chic
แล้วมาพบกันนะคะ

📣📣📣📣ประกาศ!!!จาก เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #เทศบาลต...
29/08/2020

📣📣📣📣ประกาศ!!!จาก เทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #เทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประกาศ!!! เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

🙏🙏🙏ยินดีต้อบรับ🙏🙏🙏เปิดพร้อมให้บริการ แล้วครับ 🙏🙏🙏 #บริการINTERNETฟรี ีฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีมุมห้องสมุดส...
19/08/2020

🙏🙏🙏ยินดีต้อบรับ🙏🙏🙏
เปิดพร้อมให้บริการ แล้วครับ 🙏🙏🙏 #บริการINTERNETฟรี ีฟรีฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีมุมห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือ พักผ่อนหย่อนใจ แล้วพบกันนะครับ ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ซิตี้ สนับสนุนโดยเทศบาลตำบลเสาธงหิน "เสาธงหินเมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมธุรกิจการค้า ประชาชนอุ่นใจ มุ่งเน้นบริการเพื่อประชาชน"

ที่อยู่

ศุนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน(เอื้ออาทร)
Amphoe Bang Yai
11140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 12:00
13:00 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Bang Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมอายุ 83 ปี ดีใจที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลเสาธงหิน ผมได้อะไรหลายๆอย่าง อาทิเช่น โครงการดอกลำดวนบาน โครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน ผมเล่นโทรศัพท์มือถือ เล่นเฟส เล่นไลน์ มีโอกาสติดต่อสื่อสารพูดคุยกับลูกหลาน ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว ด้วยโครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน นี่แหละครับ...

Cr : จากใจคุณลุงอายุ 83 ปี

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลเสาธงหิน โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการโครงการโลกใหม่ไร้ขีดจำกัดใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดด้วยสมาร์ทโฟน ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลตำบลเสาธงหิน
สวัสดีค่ะ ศูนย์นี้อยู่ที่ไหนคะ
มาจากสะพานพระนั่งเกล้าจะไปศูนย์เรียนรู้ไอทีเสาธงหินได้อย่างไรครับ
ขอแผนที่เส้นทางด้วยครับ
#}