องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม, หน่วยงานราชการ, 299 ม.3 ตำบลโนนสมบูรณ์, Amphoe Det Udom.

เปิดเหมือนปกติ

07/01/2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.โนนสมบูรณ์
http://www.nonsombun.go.th/index.php?cmd=announce&id=65

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมส...
18/10/2018

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อการประชุมคือ 1. รายงานผลการประเมินตนเอง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3. การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) สัดส่วนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุม และประชาชนร่วมสังเกตการณ์

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยมีหัวข้อการประชุมคือ 1. รายงานผลการประเมินตนเอง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 3. การคัดเลือกกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) สัดส่วนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุม และประชาชนร่วมสังเกตการณ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนส...
11/10/2018

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบนายศรีวิลัย ศรีการะบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร...
15/08/2018
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ | nonsumbun subdistrict administrative organization

นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบนายศรีวิลัย ศรีการะบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูณณ์ เป็นตัวแทนในพิธิถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ มลฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.nonsombun.go.th/index.php?cmd=news&id=16

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีปร...
08/08/2018
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ | nonsumbun subdistrict administrative organization

องค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์
ดูรายละเอียดhttp://www.nonsombun.go.th/index.php?cmd=newsadvertise&id=13

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนส...
07/08/2018
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ | nonsumbun subdistrict administrative organization

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายสมควร จารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ออกดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
28/10/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

28 ต.ค. 59
อบต.โนนสมบูรณ์
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

28 ต.ค. 59อบต.โนนสมบูรณ์ประชุมสภาสมัยวิสามัญ
28/10/2016

28 ต.ค. 59
อบต.โนนสมบูรณ์
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ

Untitled Album
02/05/2016

Untitled Album

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
18/04/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

13 เม.ย. 59
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ อบต.โนนสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
18/04/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

11 เม.ย. 59
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย 11 - 17 เม.ย. 59 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (เดิม)

13 เม.ย. 59โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ อบต.โนนสมบูรณ์
18/04/2016

13 เม.ย. 59
โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและสรงน้ำพระ อบต.โนนสมบูรณ์

11 เม.ย. 59โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน  อันตราย 11 - 17 เม.ย. 59 ณ หน...
18/04/2016

11 เม.ย. 59
โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน อันตราย 11 - 17 เม.ย. 59 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ (เดิม)

6 เม.ย. 59อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย ท่านนายกสมควร  จารีย์ ท่านปลัด วรรณภณ  ทวีชัย ท่านรองปลัด วราภรณ์  สารพัฒน์ และพนักงานเจ้...
08/04/2016

6 เม.ย. 59
อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย ท่านนายกสมควร จารีย์ ท่านปลัด วรรณภณ ทวีชัย ท่านรองปลัด วราภรณ์ สารพัฒน์ และพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวาย เนื่องในวันจักรี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

4 เม.ย. 59เจ้าหน้าหน้า อบต.โนนสมบูรณ์ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในหมู่บ้านภายในตำบลโนนสมบูรณ์
08/04/2016

4 เม.ย. 59
เจ้าหน้าหน้า อบต.โนนสมบูรณ์ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ ในหมู่บ้านภายในตำบลโนนสมบูรณ์

18 มี.ค. 59โครงการออกศึกษาดูงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน...
22/03/2016

18 มี.ค. 59
โครงการออกศึกษาดูงาน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย อบต.โนนสมบูรณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลและคณะ อปพร. ตำบลโนนสมบูรณ์ ออกศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

17 มี.ค. 59พิธีมอบบ้าน นำโดย ท่านนายก อบต. ท่านสมควร  จารีย์.ธ.อาคารสงเคราะห์ ได้สร้างบ้านเพื่อบริจาคให้ประชาชนผู้ยากไร้...
22/03/2016

17 มี.ค. 59
พิธีมอบบ้าน นำโดย ท่านนายก อบต. ท่านสมควร จารีย์.
ธ.อาคารสงเคราะห์ ได้สร้างบ้านเพื่อบริจาคให้ประชาชนผู้ยากไร้ภายในหมู่บ้านตำบลโนนสมบูรณ์

16 มี.ค. 59โนนสมบูรณ์เกมส์การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์และต่อต้านเสพย์ติดระหว่างหมู่บ้านภายในเขตตำบลโนนสมบูรณ์
22/03/2016

16 มี.ค. 59
โนนสมบูรณ์เกมส์
การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์และต่อต้านเสพย์ติดระหว่างหมู่บ้านภายในเขตตำบลโนนสมบูรณ์

3 มี.ค. 59อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดยท่านปลัดฯ วรรณภณ  ทวีชัย และ ท่านรองปลัดฯ วราภรณ์  สารพัฒน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...
03/03/2016

3 มี.ค. 59
อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดยท่านปลัดฯ วรรณภณ ทวีชัย และ ท่านรองปลัดฯ วราภรณ์ สารพัฒน์ รวมถึงเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ออกประชาคมหมู่บ้าน ณ ม.6 บ้านขนวน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาฯ

1 มี.ค. 59องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดยท่านรองปลัด วราภรณ์ สารพัฒน์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกทำแผนประชาคมหมู่บ้านท...
01/03/2016

1 มี.ค. 59
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดยท่านรองปลัด วราภรณ์ สารพัฒน์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกทำแผนประชาคมหมู่บ้านที่ บ้านนาอุดม ม.1 ตำบลโนนสมบูรณ์

29 ก.พ. 59องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดยท่านรองปลัด วราภรณ์ สารพัฒน์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกทำแผนประชาคมหมู่บ้านท...
01/03/2016

29 ก.พ. 59
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ นำโดยท่านรองปลัด วราภรณ์ สารพัฒน์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ออกทำแผนประชาคมหมู่บ้านที่ บ้านนาแก ม.2 ตำบลโนนสมบูรณ์

25 ก.พ. 59คณะพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย ท่านปลัด อบต. และ ท่านรองปลัด อบต. ออกประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2559
29/02/2016

25 ก.พ. 59
คณะพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ นำโดย ท่านปลัด อบต. และ ท่านรองปลัด อบต. ออกประชาคมหมู่บ้านประจำปี 2559

23 ก.พ. 59 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจงานระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
24/02/2016

23 ก.พ. 59 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกตรวจงานระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

19 ก.พ. 59 เขต 1 อบต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกับ อบต.ตบหู และ อบต.แก้ง    เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2559 ณ สน...
24/02/2016

19 ก.พ. 59 เขต 1 อบต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกับ อบต.ตบหู และ อบต.แก้ง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

15 ก.พ. 59 เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ ออกตรวจถนน คสล. โครงการตำบลละ 5 ล้าน นำโดยท่านรองปลัดวราภรณ์  สารพัฒน์
16/02/2016

15 ก.พ. 59
เจ้าหน้าที่ อบต.โนนสมบูรณ์ ออกตรวจถนน คสล. โครงการตำบลละ 5 ล้าน นำโดยท่านรองปลัดวราภรณ์ สารพัฒน์

11 ก.พ. 59 อบต.โนนสมบูรณ์ ทำการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชน ชาว ต.โนนสมบูรณ์ นำโดยท่านนายก อบต. ท่านปลัด อบต. คณะผู้บร...
15/02/2016

11 ก.พ. 59
อบต.โนนสมบูรณ์ ทำการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ประชาชน ชาว ต.โนนสมบูรณ์ นำโดยท่านนายก อบต. ท่านปลัด อบต. คณะผู้บริหาร ฝ่ายกิจการสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนท้องถิ่น

9 ก.พ. 59ท่านเลขานายก อบต. พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เดินทางไปรับมอบผ้าห่มที่ นิคมสร้างตนเ...
15/02/2016

9 ก.พ. 59
ท่านเลขานายก อบต. พร้อมด้วย งานพัฒนาชุมชนและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เดินทางไปรับมอบผ้าห่มที่ นิคมสร้างตนเอง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี's cover photo
02/02/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี's cover photo

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
02/02/2016

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่

299 ม.3 ตำบลโนนสมบูรณ์
Amphoe Det Udom
34160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6645403710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Det Udom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแอดมิน 🙏ครู เจ้าพนักงาน อบต+อบท บรรจุใหม่ ย้ายงาน 👉บ้านเดี่ยวให้เช่าพร้อมเข้าอยู่เรือนไทยสวยๆ ☃️มีแอร์1900/ด.🌀ไม่มีแอร์1800/ด. 🏡1ห้องนอน1ห้องน้ำ1ครัว+ระเบียง+จอดรถยนต์ 🌸 บรรยากาศเงียบสงบลมพัดเย็นสบาย 🛣️ติดถนนสาย เดชอุดม-น้ำยืน(2171)บ.แถวสะอาด ต.แก้ง อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 ✔️ไฟหลวง น้ำประปาหลวง 🧳ค่าบ้าน1800,1900มัดจำ500 🌾จ่าย 2300,2400 เข้าอยู่ได้เลย ☎️092-2817327,095-2298335 🆔 mommit พิกัด 14°43'06.6"N 105°01'51.8"E ตำบล แก้ง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี https://goo.gl/maps/N9CpPqVW5i8T9wUQA ตำบล แก้ง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานีอุณหภูมิ
สำหรับครู เจ้าหน้าที่อบต. เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ ย้ายงาน ยัายที่อยู่ กำลังมองหาบ้านเช่าเป็นหลังอยู่สบายร่มรื่นไม่แออัด เป็นส่วนตัวมากๆไ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ - บ้านเช่า ติดถนนสายเดช-น้ำยืน(2171) เส้นทางเข้าออกสะดวกสบาย เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 💥ให้เช่าบ้าน เดี่ยวถูกมาก1,500บาทต่อเดือน 🌿ห้องแยก1นอน1น้ำ ระเบียง ✔️ไฟหลวง น้ำประปาหมู่บ้านหน่วยละ5บาท 🧳ค่าบ้าน1,500 มัดจำ500 🌾จ่าย 2000 เข้าอยู่ได้เลย ☘️นัดดูบ้านวางจองโอนจองได้เลยจ้า ☎️ 092-2817327,095-2298335 🆔 mommit 14°43'06.6"N 105°01'51.8"E ตำบล แก้ง อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี https://goo.gl/maps/N9CpPqVW5i8T9wUQA
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)