คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 16 สาขาวิชา และปริญญาโท 2 สาขาวิชา
(26)

เปิดเหมือนปกติ

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษารอบที่ 2 (โควต้าและทุนเพชรสุนันทา)ประจำปีการศึกษา 2564รายละเอียด คลิ๊ก!!! ...
28/05/2021

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
สำหรับนักศึกษารอบที่ 2 (โควต้าและทุนเพชรสุนันทา)
ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด คลิ๊ก!!! >>>https://sci.ssru.ac.th/useruploads/files/20210528/747e69b87465eefaf4763871ecb5ba3a2079475d.pdf

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/announcement/view/28052564pr
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม่
สำหรับนักศึกษารอบที่ 2 (โควต้าและทุนเพชรสุนันทา)
ประจำปีการศึกษา 2564
รายละเอียด คลิ๊ก!!! >>> https://sci.ssru.ac.th/.../747e69b87465eefaf4763871ecb5ba...

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/announcement/view/28052564pr
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 (U2T covid week) ให้กับโรงเรียนในตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสง...
28/05/2021

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 (U2T covid week) ให้กับโรงเรียนในตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม (บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนลูกจ้างในโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมเชิงรุก สู้ภัยโควิด 19 ในกิจกรรม U2T covid week ตามมติของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ณ โรงเรียนวัดคลองโคน และโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1.การให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการจัดระบบการคัดแยกขยะในพื้นที่ รวมทั้งการมอบถังขยะให้กับโรงเรียน
2. จัดเตรียม และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ สำหรับการป้องกันเชื้อ ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์
3.ให้ความรู้และติดป้ายประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันโควิดและการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นจากมติการประชุมสภามหาว...
27/05/2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ

คณาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวคณะวิทย์ฯ สวน'นัน 64 ค่ะ❤️💞นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS3 (Admission 1) ค่ะ...
26/05/2021

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวคณะวิทย์ฯ สวน'นัน 64 ค่ะ❤️💞

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของน้อง ๆ ที่ยืนยันสิทธิ์ TCAS3 (Admission 1) ค่ะ มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรากันเยอะ ๆ นะคะ

🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th

#TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64 #Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

(ซัมเมอร์ 3/63)ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเ...
26/05/2021

(ซัมเมอร์ 3/63)
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2563
--------------------------------
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
https://www.facebook.com/SSRU80
https://www.facebook.com/SSRU80
https://www.facebook.com/SSRU80
--------------------------------

(ซัมเมอร์ 3/63)
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอแจ้งกำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ กองทุน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 3/2563
--------------------------------
หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
https://www.facebook.com/SSRU80
https://www.facebook.com/SSRU80
https://www.facebook.com/SSRU80
--------------------------------

🎉ยินดีต้อนรับว่าที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 (Admission) ตอนนี้พี่ ๆ คณะวิทยาศา...
26/05/2021

🎉ยินดีต้อนรับว่าที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 (Admission)

ตอนนี้พี่ ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้อง ๆ เข้ากลุ่มไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะได้พบกับเพื่อน ๆ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รวมถึงรุ่นพี่ในสาขาวิชาที่น้อง 🤟ยืนยันสิทธิ์😍นะครับ

สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ
1. https://line.me/R/ti/g/IJvFJrh6Nq
2. สแกน QR Code ตามรูปด้านล่าง 👇

🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64 #Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

🎉ยินดีต้อนรับว่าที่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 (Admission)

ตอนนี้พี่ ๆ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้อง ๆ เข้ากลุ่มไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจะได้พบกับเพื่อน ๆ รอบที่ 1 และรอบที่ 2 รวมถึงรุ่นพี่ในสาขาวิชาที่น้อง 🤟ยืนยันสิทธิ์😍นะครับ

สามารถเข้าได้ 2 ช่องทาง คือ
1. https://line.me/R/ti/g/IJvFJrh6Nq
2. สแกน QR Code ตามรูปด้านล่าง 👇

🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64 #Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

📌รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564        เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://ad...
25/05/2021

📌รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.ssru.ac.th📌
เตรียมตัวพบกับแคมเปญดีๆ 🎉พิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เลยนะคะ 🎉
เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line 0890088772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
#Dek64 #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

📌รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.ssru.ac.th📌
เตรียมตัวพบกับแคมเปญดีๆ 🎉พิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เลยนะคะ 🎉
เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line 0890088772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
#Dek64 #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสต...
24/05/2021

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การบริหารคณะตามยุทธศาสตร์ใหม่ รายงานตัวเข้าศึกษา รอบ Portfolio รายงานจำนวนผู้สมัคร รอบ Admission 1 และ 2 การตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.) ประชุมออนไลน์ (Google Meet)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/24052564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ อาทิ การบริหารคณะตามยุทธศาสตร์ใหม่ รายงานตัวเข้าศึกษา รอบ Portfolio รายงานจำนวนผู้สมัคร รอบ Admission 1 และ 2 การตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 และเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ การจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา และการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.) ประชุมออนไลน์ (Google Meet)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/24052564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

เตรียมพบกับการรับสมัครรอบรับตรง เร็วๆนี้ ❗❗📢 รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-10 มิถุ...
24/05/2021

เตรียมพบกับการรับสมัครรอบรับตรง เร็วๆนี้ ❗❗
📢 รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-10 มิถุนายน 2564 นี้
📝สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
📱 สอบถามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ Line OA: @244mqpnr
เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line 0890088772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
#DigitalInnovationManagement #การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เตรียมพบกับการรับสมัครรอบรับตรง เร็วๆนี้ ❗❗
📢 รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-10 มิถุนายน 2564 นี้
📝สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
📱 สอบถามข้อมูลหลักสูตรได้ที่ Line OA: @244mqpnr
เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line 0890088772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
#DigitalInnovationManagement #การจัดการนวัตกรรมดิจิทัล #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

📌รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564        เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://ad...
24/05/2021

📌รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.ssru.ac.th📌

เตรียมตัวพบกับแคมเปญดีๆ 🎉พิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เลยนะคะ 🎉

เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line 0890088772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
#Dek64 #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

📌รอบที่ 4 รับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 1-10 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.ssru.ac.th📌

เตรียมตัวพบกับแคมเปญดีๆ 🎉พิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เลยนะคะ 🎉

เข้ากลุ่มคุยกับแอดมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร/ID Line 0890088772
ฝ่ายรับสมัคร 021601380
#Dek64 #TCAS #สวนสุนันทา #เด็ก64 #dek64 #admission64
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในโครงการยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามผศ.ดร.ร...
21/05/2021

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในโครงการยกระดับรายได้
โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์กมลวรรณ ตั้งเจริญบำรุงสุข อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมนักศึกษาและทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) "ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลบางคนที และตำบลบางแค ทั้งนี้ยังอบรมให้ความรู้ด้านการทำขนม มอบวัสดุและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในโครงการ อีกด้วย (วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤษภาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/21052564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูล ในแบบสำรวจความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 และดำเนินการตามขั้นตอนด...
18/05/2021

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูล ในแบบสำรวจความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ยกเว้น ศูนย์การศึกษา อุดรฯ ศูนย์การศึกษา ระนอง)
1. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อม ในการขอรับวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19 สำหรับนักศึกษา ฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตาม Linkด้านล่าง
(ต้องทำการ login โดย SSRU Mail)
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
2. ลงทะเบียนใช้งานใน Application "หมอพร้อม"
3. รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบกำหนดการ เข้าฉีดวัคซีน โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี กรอกข้อมูล ในแบบสำรวจความพร้อมในการขอรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด - 19 และดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ยกเว้น ศูนย์การศึกษา อุดรฯ ศูนย์การศึกษา ระนอง)
1. กรอกข้อมูลในแบบสำรวจความพร้อม ในการขอรับวัคซีน ป้องกันเชื้อไวรัส โควิด - 19 สำหรับนักศึกษา ฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตาม Linkด้านล่าง
(ต้องทำการ login โดย SSRU Mail)
https://forms.gle/YanM1hS6jdfS6XA67
2. ลงทะเบียนใช้งานใน Application "หมอพร้อม"
3. รอประกาศจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบกำหนดการ เข้าฉีดวัคซีน โดยคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพั...
18/05/2021

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม

รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ในการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดทำกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 26 (อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (วันจันทร์ ที่ 19 พฤกษภาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐 https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/18052564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564        เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🌐 ...
14/05/2021

รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564        เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี🌐 ...
14/05/2021

รอบที่ 3 admission ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ข้อมูลจากผลสำรวจของ Bureau of Labor Statistics (BLS)ประเทศสหรัฐอเมริกา

14/05/2021

แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ
🔴แขนงวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ
🔴สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล
🔴คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

รอบที่ 3 Admission 1 & 2 ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่ม 7 - 15 พฤษภาคม 2564

❤️Admission 1 ไม่ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)
❤️Admission 2 ใช้ผลคะแนน Gat Pat Onet Anet และ 9 วิชาสามัญ (ตามประกาศ)

รอบที่ 3 รับสมัครผ่านระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

ถ้าพลาดจากการสมัครจากรอบที่ 3 ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 : ได้ที่
https://forms.gle/SAoYRqbJwUU3TUEY7

#dek64
#ComSci
#DataSci
#SSRUiv[
#Top15 ของประเทศไทย

Data Science เค้าเรียนอะไรกันน้าาาา? 🧐
เรียนแล้วจบไปทำงานอะไรได้บ้าง ? 🧐
อยากรู้คำตอบกันแล้วใช่มั้ยคะ : )
งั้นไปดูคำตอบในคลิปนี้กันเลยค่าาาา 🤓🔎g ดูน้อยลง

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม (NAI) ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อ...
12/05/2021

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม (NAI) ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการนี้เป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจัย senior project ของนักศึกษา #เคมีสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 4 และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม (NAI) ภายใต้โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการนี้เป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจัย senior project ของนักศึกษา #เคมีสวนสุนันทา ชั้นปีที่ 4 และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองค...
12/05/2021

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผศ.ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 5/2564 โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) (วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564)

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🌐 www.sci.ssru.ac.th
🌐 www.ssru.ac.th
🌐https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/12052564
#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี_สวนสุนันทา

ที่อยู่

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Amphoe Dusit
10300

เบอร์โทรศัพท์

02 160 1143-45

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งหมด 14 สาขาวิชา และปริญญาโท 2 สาขาวิชา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจเช่าห้องพักคุรุธานีติดต่อ098-4698995
มีห้องพักในคอนโดคุรุธานี ห้องใหม่ ปลอดภัย สงบ ใหญ่ขนาด 32 ตรว. ที่จอดรถ สำหรับนศ.หญิง2คนแชร์กันค่าเช่า 5000 บาท ค่ามัดจำ 2 เดือน ค่าส่วนกลาง735 ค่าน้ำไฟต่างหาก 1ห้องน้ำ 1ห้องนอน 1ห้องรับแขก แอร์2 ที่จอดรถ ใกล้ห้าง เข้าออกหลายทาง515ถึงมหาลัย ออกจรัล75 btsสายสีน้ำเงิน
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์งานให้กับน้องๆที่เรียนจบคหกรรมอาหาร นะคะ 🙏 📢📢 เปิดรับสมัครด่วน ...แม่ครัวในบ้านผู้บริหาร!!! รายได้เงินเดือนมากถึง 25,000 บาท*ถ้าจบคหกรรม คุณสมบัติ - คนไทย อายุไม่เกิน 45 ปี - ประสบการณ์ ขั้นต่ำ 3 ปี อาหารไทย/จีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ และนักศึกษาจบใหม่ด้านคหกรรมอาหาร - หน้าที่ ทำอาหารให้ผู้ใหญ่ 5 เด็ก 2 คน ทำ 5-6 เมนู/วัน - มีความขยัน อดทน รักษาความสะอาด - มีโอกาสในการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาฝีมือตนเองได้จากภริยาผู้บริหาร ที่สามารถทำอาหารได้หลากหลาย 💰รายได้และสวัสดิการ 💸 - เงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 - 20,000 บาท - และมากถึง 25,000 บาท สำหรับผู้ศึกษาจบด้านคหกรรมอาหารแต่ต้องมีพื้นฐานการทำครัว - ค่ารักษาพยาบาล - โบนัส 1 เดือนเมื่อทำงานครบ 1 ปี - มีที่พักและอาหารให้ 3 มื้อ หรือจะเดินทางไปกลับได้ - ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน สถานที่ทำงาน หมู่บ้านอยู่หลังห้างพาราไดซ์ (เสรีเซ็นเตอร์เก่า) ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ สนใจสอบถาม 📞064 2214975 ไลน์ hrm.ssup
We, on behalf of the Center of Excellence in Bioinformatics and Clinical Data Management, Research Group and Research Network Division, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand and Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore,Singapore, would like to invite you to our international workshop on “Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2019)” that will be held on July 1 - 3, 2019 at Grand Ballroom, 6th Floor, Zenith Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand. For more details, please visit our website: 🌐 http://bdm.si.mahidol.ac.th/R2019/ Open for Registration May 1st - June 20th 2019 Contact us ☎️ Telephone: +66-2-419-7000 Ext.92685 📱 Mobile Phone: +66-90-990-5814 📧 Email: [email protected]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (ซอยสาธุประดิษฐ์ 20) รับสมัคร ตำแหน่งงาน ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้ 1. ครูการศึกษาพิเศษ / จิตวิทยา-เด็กพิเศษ อนุบาล 2. ครูพลศึกษา อนุบาล (ยิมนาสติก/โยคะ) 3. ครููพลศึกษา ประถม (ว่ายน้ำ) 4. ครูประจำชั้น ป.4 (เอกประถมศึกษา) 5. ครูสังคมศึกษา ประถม 6. ครูภาษาอังกฤษ (แกรมม่า) ประถม 7. ครูคณิตศาสตร์ ประถม 8. ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม/มัธยม 9. ครูสอนภาษาจีน มัธยม 10. ครูดนตรีสากล (Voice, Violin) 11. ธุรการการเงิน (สื่อสารภาษาอังกฤษ/จีนได้) 12.เจ้าหน้าที่สนับสนุน ซึ่งเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ผู้สนใจ สามารถมากรอกใบสมัครที่โรงเรียน หรือส่งเมล์ประวัติ มาที่ [email protected] หรือโทร. 080-2983652 ค่ะ...ขอบคุณค่ะ ข้อมูลโรงเรียน www.ektra.ac.th
ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ที่กระตือรือล้นในการศึกษาในวิชานี้ เเละเป็นคนทำอาหาร ผมจ่ายค่าเทอมเรียน ต้องใช้ครัวในการเรียน เเต่มีเจ้าหน้าที่บางคนที่ปฎิบัติตนเเละใช้วาจาเเละการ กระทำที่ไม่เหมาะสมต่อนักศึกษา ผมเล็งเห็นว่าควรมีการว่ากล่าวตักเตือนเเละอบรบมารยาทเเก่บุคคลผู้นี้ เพื่อมิให้กระทำตนอันไม่เหมาะสมเเบบนี้ต่อนักศึกษาอีก ขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานครูค่ะ :) โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (เขตยานนาวา) เปิดรับสมัคร ครูผู้สอนวิชาต่างๆ ดังนี้ คอมพิวเตอร์(มัธยม), ครูประจำชั้น ประถมศึกษาตอนต้น, ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (มัธยมต้น), ครูเคมี (มัธยมปลาย) สนใจรายละเอียด คลิก Link ด้านล่าง หรือ โทร.080-2983652 https://www.ektra.ac.th/ektraWeb/job.html ขอบคุณค่ะ
[ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานนะค่ะ] เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 แล้วคุณพร้อมหรือยังสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เชิญเข้าร่วมงาน “ICDL ASIA DIGITAL LITERACY DAY 2018” คุณจะได้รับความรู้เพื่อสร้างความพร้อมเข้าสู่สังคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งทาง ICDL ASIA ถือเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นมาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆทั่วโลกยอมรับ ซึ่งบริษัทรายใหญ่ของไทยเริ่มมีการนำมาตรฐานดังกล่าวนี้เข้ามาใช้ในการรับสมัครงานแล้ว สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของงานได้ที่
https://www.dek-d.com/board/view/3850253/ จริงไหมคะ
สวัสดีค่ะ น้องๆสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ท่านใดที่สนใจงานด้านโปรแกรมเมอร์ ติดต่อด่วนที่พี่เน 02-2777039 นะคะ
💕
หนังสือโหลดฟรี