ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
เลขที่ ๕๑ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เปิดเหมือนปกติ

12 ส.ค.64 “มีแล้วแบ่งปัน”  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) จัดกำลั...
04/09/2021

12 ส.ค.64
“มีแล้วแบ่งปัน”
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งรวบรวมจากการบริจาคของกำลังพลและครอบครัวและนำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร ณ วัดสิริจันทรนิมิตร (เขาพระงาม) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรึ เพื่อนำไปให้โรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

12 ส.ค.64 “การสนับสนุนยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”  กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) ให้การสนับสนุนยานพาหนะแก่โ...
04/09/2021

12 ส.ค.64
“การสนับสนุนยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย”
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1) ให้การสนับสนุนยานพาหนะแก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จำนวน 5 คัน เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 500 ราย จากโรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชัน (โรงพยาบาลพลังแผ่นดินแห่งที่2) แจ้งวัฒนะ ไปยัง รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี (โรงพยาบาลพลังแผ่นดินแห่งที่3) ดอนเมือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

6 ส.ค.64 “การสนับสนุนยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19” กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลัง...
04/09/2021

6 ส.ค.64
“การสนับสนุนยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19”
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน สนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ในพื้นที่ กทม. ทำการรับ-ส่งผู้ป่วยติดเชื้อระดับความรุนแรง ระดับ 4 (สีเขียว) เพื่อส่งไปเอกซเรย์ปอด ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 1 ราย

6 ส.ค.64“การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19” กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากา...
03/09/2021

6 ส.ค.64
“การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19”
กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (กอง พธ.พล.ปตอ.) เคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย จากโรงพยาบาลภูมิพลเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. โดยได้กระทำทุกขั้นตอนตามคำแนะนำของแพทย์และเมื่อกลับมาถึงหน่วย ได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับกำลังพลและยานพาหนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

5 ส.ค.64“การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19” กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำ...
03/09/2021

5 ส.ค.64
“การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19”
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ จว.ปทุมธานี ทำการเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี ไปยัง วัดโสมมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและฌาปนกิจในวันเดียวกัน โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กำลังพลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง , มาตรการรับ-ส่ง ศพผู้ป่วยติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัด

5 ส.ค.64“อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มารับวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ”  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้...
03/09/2021

5 ส.ค.64
“อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มารับวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ”
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) จัดกำลังพลจิตอาสา เพื่อปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ อีกทั้งยังได้จัดยานพาหนะสนับสนุนการขนย้ายรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อหมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้สูงอายุ ที่เดินทางมารับวัคซีน รวมได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 30 วัน

5 ส.ค. 64 “จัดกำลังพลจิตอาสาในการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนทางการแพทย์”  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหา...
03/09/2021

5 ส.ค. 64
“จัดกำลังพลจิตอาสาในการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนทางการแพทย์”
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย เข้ารับการอบรมการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนาม รุ่นที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง อ.เมือง จว.ปทุมธานี

5 ส.ค. 64“ฝึกอบรมกำลังพลจิตอาสาฯเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอย และ รพ.สนาม”  กองพันทหารเสนารัก...
03/09/2021

5 ส.ค. 64
“ฝึกอบรมกำลังพลจิตอาสาฯเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอย และ รพ.สนาม”
กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 13 (พัน.สร.13 พล.ปตอ.) จัดชุดวิทยากรจำนวน 3 นาย ฝึกอบรมกำลังพลจิตอาสาฯเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม โดยมีกำลังพล จากกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) และกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) ส่งกำลังพลเข้าร่วมการอบรม จำนวน 10 นาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขแยง จว.ปทุมธานี โดยมีการสอนการบริหาร และการสนับสนุน ศูนย์พักคอย และโรงพยาบาลสนาม การใส่ - ถอด ชุด PPE อย่างถูกวิธีและเน้นย้ำความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน การใช้ออกซิเจนชนิดต่างๆ และ การ CPR รวมถึงการใช้เครื่อง AED

3 ส.ค.64“การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19” กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (กอง พธ...
03/09/2021

3 ส.ค.64
“การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19”
กองทหารพลาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (กอง พธ. พล.ปตอ.) เคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยได้กระทำทุกขั้นตอนตามคำแนะนำของแพทย์ และรถเมื่อกลับมาถึงหน่วยได้ทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับกำลังพลและยานพานะ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นที่เรียบร้อย

3 ส.ค.64“สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุที่คาดว่าติดเชื้อโควิด-19”  กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) ได้รับก...
03/09/2021

3 ส.ค.64
“สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุที่คาดว่าติดเชื้อโควิด-19”
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) ได้รับการประสานจากนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเขตดุสิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุซึ่งคาดว่าติดเชื้อโควิด-19 เพศชายอายุ 75 ปี มีอาการ อ่อนแรง นอนปัสสาวะราด พักอาศัยอยู่คนเดียว บ้านเช่าเลขที่ 185/2 ชั้น 2 ห้อง 2 ชุมชนซอยสีคาม ซอยสามเสน 19 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ปตอ.2 และ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) ได้จัดกำลังพลรวม 4 นายพร้อมยานพาหนะ ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุดังกล่าว จากชั้น 2 ลงมาชั้น 1 เพื่อสะดวกต่อการเข้าห้องน้ำ และรอการประสานเจ้าหน้าที่ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กำลังพลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง , มาตรการรับ-ส่ง ศพผู้ป่วยติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัด

3 ส.ค.64 “เคลื่อนย้ายผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโรค Covid-19 ไปตรวจหาเชื้อ”  กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จ...
03/09/2021

3 ส.ค.64
“เคลื่อนย้ายผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อโรค Covid-19 ไปตรวจหาเชื้อ”
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะ สนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ทำการเคลื่อนย้ายผู้สัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปตรวจหาเชื้อ จำนวน 1 ราย จาก บ้านพัก 51/57 ห้อง 43 ถนนทหาร แขวงถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กทม. ไปยัง โรงพยาบาลพระมงกุฏ เขตพญาไท กทม. เพื่อทำการตรวจหาเชื้อ โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กำลังพลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง , มาตรการรับ-ส่ง ศพผู้ป่วยติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัด

1 ส.ค.64“ชุด Army Delivery ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ กทม. ที่รับผิดชอบ”  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทห...
03/09/2021

1 ส.ค.64
“ชุด Army Delivery ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ กทม. ที่รับผิดชอบ”
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) ได้รับการประสานจากนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเขตดุสิตเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน จึงได้จัดชุด Army Delivery เพื่อจัดส่งอาหาร, น้ำ และยา ให้กับประชาชนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ซึ่งยังอยู่นอกระบบ HI) จำนวน 1 ครอบครัว เป็นจำนวน 6 ราย ในพื้นที่เขตดุสิต โดยได้รับการสนับสนุนชุดยามาตรฐานจากหน่วยงานศูนย์บริการสาธาณสุข

12 ส.ค.64 “มีแล้วแบ่งปัน”...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) จัดกำลั...
19/08/2021

12 ส.ค.64
“มีแล้วแบ่งปัน”
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งรวบรวมจากการบริจาคของกำลังพลและครอบครัวและนำไปถวายแด่เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร ณ วัดสิริจันทรนิมิตร (เขาพระงาม) ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรึ เพื่อนำไปให้โรงครัวประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

5 ส.ค. 64 “จัดกำลังพลจิตอาสาในการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนทางการแพทย์”...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหา...
18/08/2021

5 ส.ค. 64
“จัดกำลังพลจิตอาสาในการเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนทางการแพทย์”
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) ได้จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 5 นาย เข้ารับการอบรมการทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุนทางการแพทย์ ณ ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนาม รุ่นที่ 2 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง อ.เมือง จว.ปทุมธานี

5 ส.ค.64“อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มารับวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ”...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้...
18/08/2021

5 ส.ค.64
“อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มารับวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อ”
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) จัดกำลังพลจิตอาสา เพื่อปฏิบัติภารกิจอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และ ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เดินทางมารับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ อีกทั้งยังได้จัดยานพาหนะสนับสนุนการขนย้ายรถเข็น (วีลแชร์) เพื่อหมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผู้สูงอายุ ที่เดินทางมารับวัคซีน รวมได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 30 วัน

Photos from จิตอาสาพระราชทาน's post
05/08/2021

Photos from จิตอาสาพระราชทาน's post

25 ก.ค.64“จุดบริการประชาชน พื้นที่เกียกกาย เขตดุสิต กทม.”...พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจ...
04/08/2021

25 ก.ค.64
“จุดบริการประชาชน พื้นที่เกียกกาย เขตดุสิต กทม.”
...พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของจุดบริการประชาชนและจุดรับแจ้งเหตุด่วน Covid-19 กองทัพบก เเยกเกียกกาย เขตดุสิต ซึ่งจัดตั้งโดย กองพันทหารสื่อสารที่ 13 กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (ส.พัน.13 พล.ปตอ.) ร่วมกับ กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (กอง สพบ.พล.ปตอ.) โดยได้มอบของบำรุงขวัญและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการจัดตั้งตู้ปันสุขบริเวณชุมชนรอบค่าย เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการให้กับประชาชนที่เดือดร้อนและให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่

30 ก.ค.64กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะสนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ...
02/08/2021

30 ก.ค.64
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะสนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ในการเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 จำนวน 1 ศพ จาก รพ.ปทุมธานี ต.บางปรอก อ.เมือง จว.ปทุมธานี ไปยังวัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและฌาปนกิจในวันเดียวกัน โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กำลังพลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง , สวมชุดป้องกันที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามมาตรการรับ-ส่ง ศพผู้ป่วยติดเชื้อฯ

30 ก.ค.64 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) โดย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศย...
02/08/2021

30 ก.ค.64
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) โดย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.4) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะสนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 ความรุนแรง ระดับ 4 (สีเขียว) จำนวน 3 ราย จาก อ.ลำลูกกา ปลายทาง ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอย 5 และอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กำลังพลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง , สวมชุดป้องกันที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามมาตรการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัด

30 ก.ค.64 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะสนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย...
02/08/2021

30 ก.ค.64
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจำนวน 2 นาย พร้อมยานพาหนะสนับสนุนศูนย์ควบคุมการเคลื่อนย้าย ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก (ศคย.ศปม.ทบ.) ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 จำนวน 1 ราย จาก บ้านพัก ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จว.ปทุมธานี ไปยัง อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร B เพื่อทำการรักษา โดยการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว กำลังพลได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเอง , สวมชุดป้องกันที่ได้มาตรฐาน และปฏิบัติตามมาตรการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด

30 ก.ค.64กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) จัดกำลังพล...
02/08/2021

30 ก.ค.64
กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) จัดกำลังพลจิตอาสา 6 นาย ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิตสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข ทำความสะอาด สถานที่พร้อมทั้งดำเนินการจัดเตียงสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่อยู่ในระดับสีเขียว (มีความเสี่ยงต่ำ) จำนวน 52 เตียง ณ ศูนย์พักคอย CI (Community Isolation) ศูนย์ราชการเกียกกาย โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำในการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

28 ก.ค.64“บริจาคโลหิต จิตอาสาช่วยชาติ”กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมบริจา...
02/08/2021

28 ก.ค.64
“บริจาคโลหิต จิตอาสาช่วยชาติ”
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาช่วยชาติ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม ณ ตึกพยาธิ ชั้น3 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวทิยาลัยนวมินทราธิราช บริจาคโลหิตได้จำนวนปริมาณทั้งสิ้น 3,600 ซีซี

9 ก.ค.64 "ด้วยความห่วงใย ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที...
30/07/2021

9 ก.ค.64
"ด้วยความห่วงใย ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) จัดกำลังพลจิตอาสา 15 นายร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ล้างสิ่งปนเปื้อนขจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนน ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
...ทั้งนี้กองทัพบกมีความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ความเดือดร้อน ที่จัดตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกองทัพบกซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือและดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกพื้นที่

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post
28/07/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post

6 ก.ค.64 “นปอ.ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤติขาดแคลน”...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2...
28/07/2021

6 ก.ค.64
“นปอ.ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤติขาดแคลน”
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน.2) ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบริจาคโลหิต ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ปริมาณทั้งสิ้น 4,950 ซีซี ตามโครงการ “นปอ.ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤติขาดแคลน”

2 ก.ค.64 “บริจาคโลหิต จิตอาสาช่วยชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม...
27/07/2021

2 ก.ค.64
“บริจาคโลหิต จิตอาสาช่วยชาติ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.64
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) ได้นำกำลังพลลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยจำนวน 15 นาย บริจาคโลหิตเพื่อสำรองสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 5,400 ซีซี ตามโครงการ“บริจาคโลหิต จิตอาสาช่วยชาติ”โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.64

11 มิ.ย.64#ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3...
15/07/2021

11 มิ.ย.64
#ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 และมอบอุปกรณ์กีฬา, ข้าวสาร 2 กระสอบและหน้ากากอนามัย 2,000 ชิ้นให้กับ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยนารายณ์ จว.ลพบุรี

10 มิ.ย.64#ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3...
14/07/2021

10 มิ.ย.64
#ปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
...กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาของหน่วยดำเนินการฉีดล้างสิ่งปนเปื้อนและพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 พร้อมมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,600 ชิ้น ให้กับโรงเรียนบ้านสระเตย ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา

ที่อยู่

51 พล.ปตอ.ถนนททหาร แขวงเกียกกาย เขตดุสิต กทม
Amphoe Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022430200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด