ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
เลขที่ ๕๑ ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
(82)

เปิดเหมือนปกติ

...เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔  เวลา ๑๓๐๐ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและชุด ชป.กร.ขุนอาสา ๕๔๐  ร่วมกิจกรรม #แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ก...
18/06/2021

...เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๓๐๐ ได้จัดกำลังพลจิตอาสาและชุด ชป.กร.ขุนอาสา ๕๔๐ ร่วมกิจกรรม #แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน เพื่อใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้นำชุมชนวัดบางอ้อยช้างและผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จว.นนทบุรี

14/06/2021

#UnitSchool การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย
การฝึกแก้ไขเหตุติดขัดและปรนนิบัติบำรุงอาวุธ ปตอ.40 มม. แอล 70

ปตอ.2 พัน.1 รอ. ให้กำลังพลจิตอาสา ชุด ชป.กร.(ขุนอาสา 543) จำนวน 5 นาย ร่วมกับสำนักงาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มอบถุงยังชีพ ...
12/06/2021

ปตอ.2 พัน.1 รอ. ให้กำลังพลจิตอาสา ชุด ชป.กร.(ขุนอาสา 543) จำนวน 5 นาย ร่วมกับสำนักงาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มอบถุงยังชีพ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ในพื้นที่ ชุมชนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. จำนวน 40 ถุง โดย จนท.ชุด ชป.กร.ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส - 19

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) ให้กำลังพลจิตอาสา ...
12/06/2021

กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ (ปตอ.2 พัน.1 รอ.) ให้กำลังพลจิตอาสา ชุด ชป.กร.(ขุนอาสา 543) จำนวน 5 นาย ร่วมกับสำนักงาน เขตดุสิต มอบถุงยังชีพ ให้กับคนงานที่กักตัว ณ แคมป์คนงานบริษัท โรสเจมส์ เขตดุสิต กทม. จำนวน 11 ราย โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ได้ประชาสัมพันธ์แนะนำทำความเข้าใจในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส - 19 รวมถึงมาตรการการป้องกันจากโรคโควิด-19

วันที่ 10-11 มิ.ย.64 หน่วย ปตอ.2 พัน.2 ได้ดำเนินการฝึกอบรม #UnitSchool เรื่อง การถอดและประกอบเพื่อปรนนิบัติบำรุงและการแก...
11/06/2021

วันที่ 10-11 มิ.ย.64 หน่วย ปตอ.2 พัน.2 ได้ดำเนินการฝึกอบรม #UnitSchool เรื่อง การถอดและประกอบเพื่อปรนนิบัติบำรุงและการแก้ไขเหตุติดขัดของอาวุธ ปตอ.40 มม. แอล 70 เพื่อให้กำลังพลเกิดความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธประจำหน่วย การปฏิบัติดังนี้
วันที่ 10 มิ.ย.64 : หมู่ยุทธการดำเนินการฝึกอบรมให้กับชุดครูฝึกของกองร้อย โดยจัดกำลังพลในตำแหน่ง รอง ผบ.มว. และ ผบ.หมู่ เข้ารับการฝึก
วันที่ 11 มิ.ย.64 : ชุดครูฝึกดำเนินการฝึกกำลังพลของกองร้อย

#Unitschool
07/06/2021

#Unitschool

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที...
03/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

#ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
03/06/2021

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
🙏✒️ https://wellwishes.royaloffice.th/
ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิม...
02/06/2021

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์💜🇹🇭 https://aadc.rta.mi.th/web/ ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2564

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์💜🇹🇭 https://aadc.rta.mi.th/web/ ระหว่างวันที่ 1 - 6 มิถุนายน 2564

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน's post
27/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post
19/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post

11/05/2021

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ระบบเลือดสำรองนั้นขาดแคลนอย่างหนัก📉 ซึ่งเลือดสำรองนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยวิกฤต ที่ต้องรับการรักษาอย่างทันท่วงที🏥
มาช่วยพี่น้องที่ต้องการเลือดด้วยกันเถอะครับ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post
10/05/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post

ส่งมอบเปลความดันลบฝีมือคนไทย ให้รพ. ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19.อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดี เมื่อทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะ...
10/05/2021

ส่งมอบเปลความดันลบฝีมือคนไทย ให้รพ. ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
.
อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดี เมื่อทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ mtec (สวทช.) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่สามารถพัฒนาและผลิต เปลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 หรือ ‘pete (พีท) เปลปกป้อง’ ได้เองในประเทศ ซึ่งจะเป็นอีก 1 นวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่นี้
.
ลักษณะของเปลออกแบบเป็นแคปซูลไร้โลหะ ที่พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งบนเตียง เตียงเข็นหรือเปลได้ มีช่องถุงมือสำหรับทำหัตถการ 6 จุด มีความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยระบบสร้างความดันลบควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในเปล สามารถนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์ - ซีทีสแกน ขณะอยู่บนเปลได้ โดยผ่านการทดสอบคุณภาพ iso 14644 แล้ว
.
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับมอบเปลความดันลบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้โควิด-19
ประกอบด้วย
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม.
3. มูลนิธิรวมน้ำใจ (คลองเตย) กทม.
4. โรงพยาบาลวิภาวดี กทม.
5. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา
.
ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของนักวิจัยไทยที่สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ล่าสุด มีบริษัทเอกชนได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว คาดว่าจะมีเปลลักษณะนี้ออกมาให้ใช้งานมากขึ้น

ส่งมอบเปลความดันลบฝีมือคนไทย ให้รพ. ใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19
.
อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดี เมื่อทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC (สวทช.) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่สามารถพัฒนาและผลิต เปลความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 หรือ ‘PETE (พีท) เปลปกป้อง’ ได้เองในประเทศ ซึ่งจะเป็นอีก 1 นวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่นี้
.
ลักษณะของเปลออกแบบเป็นแคปซูลไร้โลหะ ที่พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายสะดวก ติดตั้งบนเตียง เตียงเข็นหรือเปลได้ มีช่องถุงมือสำหรับทำหัตถการ 6 จุด มีความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยระบบสร้างความดันลบควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในเปล สามารถนำผู้ป่วยเข้าเครื่องเอกซเรย์ - ซีทีสแกน ขณะอยู่บนเปลได้ โดยผ่านการทดสอบคุณภาพ ISO 14644 แล้ว
.
สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับมอบเปลความดันลบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ต่อสู้โควิด-19
ประกอบด้วย
1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2. โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 ของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ กทม.
3. มูลนิธิรวมน้ำใจ (คลองเตย) กทม.
4. โรงพยาบาลวิภาวดี กทม.
5. โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จ.นครราชสีมา
.
ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของนักวิจัยไทยที่สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ล่าสุด มีบริษัทเอกชนได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเตรียมผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว คาดว่าจะมีเปลลักษณะนี้ออกมาให้ใช้งานมากขึ้น

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก โดยกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  เป็นหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนนท...
11/02/2021

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก โดยกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เป็นหน่วยที่มีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี, สำนักงานตำรวจภูธรนนทบุรี, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ,เทศบาลอำเภอเมืองนนทบุรี , ประชาชนจิตอาสา และมูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่โดยรอบ ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. โดยมี พลโท วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เป็นประธาน
กิจกรรมฯ ประกอบไปด้วย
1.การฉีดล้างสิ่งปนเปื้อน ซึ่งเป็นการฉีดล้างบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมของท่าน้ำนนท์ และพื้นที่ท่าเรือผู้โดยสาร
2.การจัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบเลี้ยงและจัดทำอาหารกล่อง แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการจัดรถจักรยานยนต์ตามโครงการ “Army Delivery”
3.การมอบถุงยังชีพให้กับชุมชนรอบพื้นที่ท่าน้ำนนท์ จำนวน ๔ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบางขวาง, ชุมชนโยกย้าย, ชุมชนซอยแสงเทียน, ชุมชนศรีพรสวรรค์ 1 และ ชุมชรศรีพรสวรรค์ 2

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post
11/02/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post

05/01/2021

🗓 วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 527 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 8,966 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 4,397 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 65 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

04/01/2021

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงห่วงโควิด ระลอกใหม่ พระราชทานกำลังใจคนไทยปลอดภัยจากโรคร้าย

วันที่ 2 มกราคม 2563
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระดำรัสทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ระลอกใหม่ และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ความว่า
.
สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีอุปสรรคต่างๆมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเข้มแข็ง ขออํานวยพรให้ชาวไทยทุกคนอุดมด้วยกําลังใจ กําลังกายและกําลังสติปัญญา ในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยจากโรคร้าย เพื่อนําพาประเทศไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยความสุข ความพอเพียงและความสามัคคี ตลอดปี 2564 นี้
.
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2511356

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post
02/01/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
02/01/2021

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

01/01/2021

วันนี้(๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า “เนื่องในวาระดิถีปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุก ๆ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และความเป็นมงคลโดยทั่วกัน คนไทยเรามีวัฒนธรรมอันแสดงถึงความดีความงามและความเจริญเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจ วัฒนธรรมทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ และนิสัยจิตใจ ทำให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ ณ ที่ใดก็เชื่อมโยงผูกพันกันได้อย่างใกล้ชิด

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้คนไทยทุกคนได้พิจารณาให้เข้าใจถึงคุณค่าของความดีความงาม และความเจริญทั้งปวง ความมั่นคงหนักแน่นในความถูกต้อง ด้วยเหตุผลและความจริง และช่วยกันสืบสาน รักษาให้ดำรงอยู่ไม่ขาดสาย และสร้างเสริมต่อยอดให้รุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งตัวทั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานให้ดีให้ถูกต้อง ด้วยความมีสติรู้ตัวและด้วยปัญญารู้เหตุ รู้ผล แม้ประเทศจะตกอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ก็สามารถที่จะนำพาให้ผ่านพ้นวิกฤตนั้นไปได้ ความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือร่วมใจโดยพร้อมเพียงกันจะนำพาชาติบ้านเมืองให้บังเกิดความผาสุกมั่นคง และเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้มีกำลังกายแข็งแรง กำลังใจเข้มแข็ง กำลังปัญญาเฉียบคม สามารถนำพาตนนำพาส่วนรวมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้โดยทั่วกัน”
✨🙏🏼💛 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 💛🙏🏼✨

Today(31 December 2020) at 20.00, His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) had a speech for New Year Celebration 2021 for all Thai people at Amphorn Satharn Throne Hall in Dusit Palace, Bangkok.
✨🙏🏼💛 Long Live The KING 💛🙏🏼✨

30/12/2020

ทบ.ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ถึง 6 ม.ค. 64 เพื่อดูแลความปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เน้นอัพเดทข้อมูลแต่ละพื้นที่

ในขณะนี้หน่วยทหารของกองทัพบก จัดตั้งจุดบริการประชาชนหน้าค่ายทหารในแต่ละพื้นที่ จำนวน 226 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง กระจายตามแต่ละกองทัพภาค โดยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 64 จุด กองทัพภาคที่ 2 จำนวน 22 จุด กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 79 จุด และกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 18 จุด และหน่วยอื่นๆ อีกจำนวน 43 จุด โดยเฉพาะหน่วยทหารมีที่ตั้งหน่วยตามเส้นทางคมนาคมสายหลัก อาทิ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนมิตรภาพ และถนนเพชรเกษม จุดบริการดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 25 ธ.ค. 63 แล้ว และจะดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 6 ม.ค. 64 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในห้วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบก มีข้อห่วงใยในความปลอดภัย เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน เน้นย้ำมาตรการดื่มไม่ขับ

สำหรับการจัดตั้งจุดบริการมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเป็นจุดพักรถ พักคน แนะนำเส้นทางและสถานที่สำคัญ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ โดยเจ้าหน้าที่เสนารักษ์พร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกในพื้นที่ นอกจากนี้มี บริการตรวจเช็ค/ซ่อมยานพาหนะ, บริการน้ำดื่ม, ชาร์จอุปกรณ์สื่อสาร, บริการห้องสุขาและแจ้งเหตุฉุกเฉิน

สำหรับเทศกาลปีใหม่ในปีนี้ อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งประชาชนจำเป็นต้องได้รับทราบข้อมูลและข้อปฏิบัติที่มีความเฉพาะในแต่ละจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ในจุดบริการจะนำข้อมูลเหล่านี้มาให้ความรู้และอัพเดทสถานการณ์พร้อมแนวทางป้องกันตนเองให้กับประชาชนที่มารับบริการ รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิ แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สำหรับพื้นที่ที่สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ กองทัพบกจะสนับสนุนกำลังพลตามการร้องขอในการช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่นี้ กองทัพบกขอส่งความปรารถนาดีให้กับประชาชนทุกท่าน เริ่มต้นศักราชใหม่อย่างมีความสุข และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

................ 28 ธันวาคม 2563

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post
30/12/2020

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก's post

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
24/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก มอบบ้านและเสื้อกันหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๓ พล.ท.วิรัตน์ นาคจู ผบ.นปอ. เป็นประธานในพิธีมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ/สูงอายุ ตามโครงการ “กองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทย” ณ บ.ไร่โคกสูง ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการใน จ. นครราชสีมา, หัวหน้าส่วนราชการ อ. สูงเนิน , อบต. มะเกลือเก่า และประชาชนจิตอาสาผู้ให้การสนับสนุนโครงการ เข้าร่วมพิธี โดยได้ทำการมอบบ้านที่ซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว จำนวน ๓ หลัง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวและถุงยังชีพเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจ

จากนั้น พล.ท. วิรัตน์ นาคจู ผบ.นปอ. ได้เดินทางไปมอบเสื้อกันหนาวและถุงยังชีพให้กับประชาชนจำนวน ๑๓๐ คน ตามโครงการ “กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสิบส่าง บ.คำไฮ ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
24/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

*“ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก”*

สำหรับกำลังพลในสังกัดกองทัพบกทุกนาย ขอให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. และ ศบค.19 ทบ. อย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมืออยู่เสมอ รักษาระยะห่างระหว่างกัน งดไปสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือที่ที่คนอยู่กันเป็นจำนวนมากทุกกรณี และถ้าหากกำลังพลคนไหนมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นในห้วงนี้ และอาการนั้นเข้าเกณฑ์ (ที่อาจจะ) เป็นโควิด แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงใดๆ หรือไม่ ยังไงขอให้รีบแจ้ง ผบช. ของท่านให้ทราบโดยเร็วไว้ก่อน และหยุดอยู่บ้านหรือ Work From Home เป็นเวลา 14 วันเพื่อสังเกตอาการ เพื่อความปลอดภัยต่อส่วนรวม

#วินัยทหารต้านภัยโควิด19

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก
24/12/2020

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จัดกำลังเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี2564 และการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ

วันที่ 24 ธ.ค. 63 พล.ต. ทัศอรัญ กฤษณานนท์ ผบ.ศปภอ.ทบ. เป็นผู้แทน ผบ.นปอ./ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี โดยมี ผบ.ทอ. เป็นประธาน ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จว.ลพบุรี ซึ่งจะทำการแข่งขันฯ ในห้วงวันที่ 11 - 15 ม.ค. 64

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
22/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ใครมีสิทธิ์ตรวจ หาเชื้อโควิด-19 ฟรี!
- มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วันก่อนมีอาการโควิด-19
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ นํ้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส
สามารถเข้ารับการตรวจรักษา ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ)
สอบถามเพิ่มเติม : 1330 สายด่วน สปสช.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์
22/12/2020

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดงาน “โครงการหลวง” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
.
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 15.37 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 2563” จากนั้น เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการคลังสมองโครงการหลวง “ภูมิปัญญาแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากดินแดนฝิ่น สู่.. แผ่นดินทอง” ซึ่งเป็นนิทรรศการที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโครงการหลวงตั้งแต่ปี 2512 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ
.
ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองแพทย์หลวงร่วมกับโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ รวมทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎร ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
.
ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2495275

ที่อยู่

51 พล.ปตอ.ถนนททหาร แขวงเกียกกาย เขตดุสิต กทม
Amphoe Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022430200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองพลทหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด