Clicky

ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง

ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง

เปิดเหมือนปกติ

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7 วัน อันตราย)+++++++++++  วันนี้ (29 ธันวาคม 66) เวลา 13.00 น. ด...
29/12/2022

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (7 วัน อันตราย)

+++++++++++

วันนี้ (29 ธันวาคม 66) เวลา 13.00 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ณ บริเวณสี่แยกควนลัง (หน้าบริษัท จ.วินิต จำกัด) หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองควนลังมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย+++++++++++++++  จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลควนลังครั้งหนักส...
29/12/2022

เทศบาลเมืองควนลังมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

+++++++++++++++

จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลควนลังครั้งหนักสุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลังเป็นอย่างยิ่ง แม้ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่เทศบาลเมืองควนลังตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรก โดยในวันนี้ (29 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลัง และพนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ร่วมมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันจำนวน 41 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 17,496 ครัวเรือน โดยมีสถานที่รับมอบถุงยังชีพ 7 จุด ดังนี้
1 . ลานกีฬาชุมชนเนินเขา
2 . อาคารอเนกประสงค์ท่าเคียน
3 . มัสยิดบ้านบางแฟบ
4. บ้าน สท. สาทร ประสพแก้ว
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองควนลัง กม.6
6. ศาลาชุมชนวังขวัญ
7. อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง

เทศบาลเมืองควนลัง พร้อมมอบถุงยังชีพพรุ่งนี้ 29 ธันวาคม 2565----------------------------วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00...
28/12/2022

เทศบาลเมืองควนลัง
พร้อมมอบถุงยังชีพพรุ่งนี้
29 ธันวาคม 2565
----------------------------
วันนี้ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ทำการตรวจนับสิ่งของที่จะบรรจุลงในถุงยังชีพ
เพื่อมอบให้กับประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ทั้ง 41 ชุมชน จำนวน 17,496 ครัวเรือน
ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา และปลากระป๋อง พร้อมถุง โดยมีพนักงานเทศบาลจากทุกสำนัก/กอง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน/กรรมการ และอสม.ในพื้นที่ ช่วยกันบรรจุสิ่งของต่าง ๆ ลงในถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 17,496 ครัวเรือน ในวันพรุ่งนี้ 29 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
มอบพร้อมกันทั้ง 7 จุด
ตามสถานที่ซึ่งได้แจ้งให้ประชาชนทราบไปก่อน
ล่วงหน้าแล้วนั้น

Photos from ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง's post
27/12/2022

Photos from ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง's post

เทศบาลเมืองควนลังยกเลิกและงดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
26/12/2022

เทศบาลเมืองควนลังยกเลิกและงดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

ประชุมเตรียมความพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง-------------------------------------...
26/12/2022

ประชุมเตรียมความพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
----------------------------------------------------------------------
วันนี้ วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 12.10 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว
ชั้น 3 ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ได้ประชุมด่วน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายทุกสำนัก/กอง เพื่อเตรียมความพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
ช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน เมื่อวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยกำหนดมอบถุงยังชีพในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ตามชุมชนทั้ง 41 ชุมชน และสถานที่รับถุงยังชีพ 6 จุด ดังนี้

ชุมชนท่าเคียน/ประสานมิตร/บ้านหน้าควน/ปลักหว้า/ควนสันติ
สถานที่รับถุงยังชีพ
*** ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าเคียน

ชุมชนพรุฉิมพลี/แม่ลัง/บ้านเนินเขา/บ้านในสวน
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ สนามกีฬาชุมชนเนินเขา

ชุมชนบางแฟบ/ชุมชนสามสกุล/มัสยิดต้นโหนด/ทุ่งส้ม/ป่าพยอม
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ โรงเรียนบางแฟบ

ชุมชนคลองต่ำพฤกษชาติ/ทุ่งเขียวหวาน/ท่าหลาธารทองธานี/เมืองใหม่ 9
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ บ้านสท.สาทร

ชุมชนบ้านต้นมวง/บ้านตีนวัด/ท่าใหญ่/หนองใหญ่/ต้นมะพร้าวสูง/
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.ควนลัง กม.6

ชุมชนเทศบาล/หัวนอนกลาง/ศาลาต้นยาง/ทุ่งคลองสอ/วัดเกาะ/บนควน
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง

ชุมชนพรุจูดอิงกมล/ทุ่งควนจีน/เสริมทรัพย์/แมนดาริน/แอร์พอร์ต
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง

ชุมชนวังหรัง/วังขวัญ/นพคล้าย/ม่วงค่อม/บ้านกลาง/ทุ่งลาน/ทุ่งฝน
สถานที่รับถุงยังชีพ
***ณ ศาลาชุมชนวังขวัญ

++++++++++++++

++++หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง++++

กรณีมารับด้วยตัวเอง ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
กรณีมารับแทน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์
และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงผู้มารับแทน

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โทร 074-552-412

"เทศบาลเมืองควนลังรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิ 1 คนให้ หลายคนรับจากไทยประกันชีวิต"+++++++++++++++  วันนี้ (26 ธันวาคม 2565...
26/12/2022

"เทศบาลเมืองควนลังรับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิ 1 คนให้ หลายคนรับจากไทยประกันชีวิต"

+++++++++++++++

วันนี้ (26 ธันวาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบหมายให้ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย นายโสพล ฉิมนวล เลขานุการนายกเทศมนตรี นายบุญทัน วรรณเพชร เลขานุการนายกเทศมนตรี รับมอบถุงยังชีพจากมูลนิธิ 1 คนให้ หลายคนรับ จากไทยประกันชีวิต จำนวน 300 ชุด และส่งมอบถุงยังชีพต่อให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองควนลังต่อไป

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง
26/12/2022

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก เสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง

นายกฯควนลังประชุมด่วนเพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง----------------------------------...
26/12/2022

นายกฯควนลังประชุมด่วน
เพื่อเยียวยาช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
----------------------------------------
วันนี้ วันอาทิตยที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง
นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ทุกสำนัก/กอง เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ช่วงวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2565 โดยจะให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ เงินเยียวยาซ่อมแซมบ้าน และซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานสัญจรผ่านไปมาได้เป็นปกติ
และต่อมาเวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมส้มโอหอมควนลัง ชั้น 5
นายสมบูรณ์ฯ ได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 3 เขต ประธานชุมชนทั้ง 41 ชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีฝนตกหนักเกิดอุทกภัยตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประธานชุมชนทั้ง 41 ขุมชน ได้แจ้งจำนวนครัวเรือนที่ประชาชนในชุมชนประสบอุทกภัย(น้ำท่วมฉับพลัน) ช่วงวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2565 ให้ครอบคลุม ซึ่งได้สรุปยอดรวมทั้งสิ้น 17,496 ครัวเรือน ทั้งนี้ จะได้บรรจุถุงยังขีพเพื่อมอบให้กับประชาชนในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 สำหรับสถานที่ เวลา
จุดรับถุงยังชีพจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งต่อไป

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2565เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
24/12/2022

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2565
เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

เจ้าหน้าที่กองช่าง ทม.ควนลังเดินหน้าสำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุด********************************เจ้าหน้าที่...
24/12/2022

เจ้าหน้าที่กองช่าง ทม.ควนลังเดินหน้าสำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุด
********************************
เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองควนลัง ระดมกำลังลงพื้นที่สำรวจถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา พบว่าถนนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง หลายสายได้รับความเสียหาย ซึ่งนายสมบูรณ์ ปัญญาธนการ นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบเร่งซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเป็นการด่วน

สำหรับวันนี้ (24 ธ.ค.65) เจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและซ่อมแซมถนนบริเวณทางเชื่อมถนนบึงพิชัย ปากซอยประชาร่วมใจ 2 และซอยข้างชลประทาน เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
23/12/2022

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

📌เตือน !! พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นลมแรง ตั้งแต่ 24-26 ธ.ค.65กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณ...
23/12/2022

📌เตือน !! พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง คลื่นลมแรง ตั้งแต่ 24-26 ธ.ค.65

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 -26 ธ.ค.65

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกําลังแรงขึ้น ทําให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรง ตั้งแต่จังหวัด
นครศรีธรรมราชลงมา ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 24-26 ธันวาคม 2565

จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

23/12/2022
"ทม.ควนลังเร่งซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลหลังน้ำลด"++++++++   วันนี้ (23 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควน...
23/12/2022

"ทม.ควนลังเร่งซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลหลังน้ำลด"

++++++++

วันนี้ (23 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองควนลัง ลงพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านในสวน และชุมชนวังหรัง เพื่อเร่งซ่อมแซมถนนให้กลับมาใช้สัญจรได้ตามปกติ หลังจากรับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

23/12/2022

"มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้ผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลด"

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. (01.45 UTC)
23/12/2022

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.45 น. (01.45 UTC)

สนามกีฬาเนินขุมทอง งดให้บริการชั่วคราว
23/12/2022

สนามกีฬาเนินขุมทอง งดให้บริการชั่วคราว

22/12/2022

"ทม.ควนลังลงพื้นที่ ฉีดล้างถนน เก็บกวาดขยะจากบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

"มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้ผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลด"+++++++++++      วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเ...
22/12/2022

"มอบกล่องยาสามัญประจำบ้านให้ผู้ประสบภัยภายหลังน้ำลด"

+++++++++++

วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนลัง อสม.ในพื้นที่ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน นำกล่องยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยบริเวณชุมชนเทศบาล ชุมชนหัวนอนกลาง ชุมชนต้นมวง ชุมชนเมืองใหม่ 9 และชุมชนศาลาต้นยาง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม2565 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

"ทม.ควนลังลงพื้นที่ ฉีดล้างถนน เก็บกวาดขยะจากบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม"++++++++++++    วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นายสมบู...
22/12/2022

"ทม.ควนลังลงพื้นที่ ฉีดล้างถนน เก็บกวาดขยะจากบ้านเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

++++++++++++

วันนี้ (22 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง มอบหมายให้นายทนงศักดิ์ อักษรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่าง เทศบาลเมืองควนลัง ได้นำอุปกรณ์ รถตักหน้าขุดหลัง (JCB) รถบรรทุก ลงพื้นที่กวาดล้างถนน ลอกคูระบายน้ำ เก็บขยะจากบ้านเรือนของผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่บ้านอชิลา เฟส 3 หมู่บ้านสยามธานี และหมู่บ้านเมืองใหม่ 9 จากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฏรในเขตพื้นที่ตำบลควนลัง

จากกรณีที่ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่เทศบาลเมือ...
22/12/2022

จากกรณีที่ได้มีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ประชาชนได้รับความเสียหาย บางชุมชนระดับน้ำสูงมาก รถไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ต้องใช้เรือนำส่งอาหารให้กับผู้ประสบภัย จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีประชาชนหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ในการนี้
นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้กล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ หน่วยงาน ที่ได้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้
22/12/2022

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2565
เวลา 06.00 น. วันนี้ถึง 06.00 น. วันพรุ่งนี้

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 21.45 น. (14.45 UTC)
21/12/2022

รายงานผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ จากสถานีตรวจอากาศด้วยเรดาร์สทิงพระ
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 21.45 น. (14.45 UTC)

นายกฯควนลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (NBT) ******************************       วันนี้ (21 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญา...
21/12/2022

นายกฯควนลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (NBT)
******************************
วันนี้ (21 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (NBT) ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง

+++ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม+++********************     วันนี้ (21 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นาย...
21/12/2022

+++ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม+++
********************
วันนี้ (21 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองควนลัง และเจ้าหน้าทหารกองทัพบกทหารพระราชา ให้ความช่วยเหลือแจกอาหารกล่องให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง บริเวณชุมชนทุ่งคลองสอ ศาลาต้นยาง หัวนอนกลาง ชุมชนเทศบาล

ระดับน้ำในพื้นที่เขต 1 น้ำรอการระบายคะ21/12/65 เวลา 14.00 น
21/12/2022

ระดับน้ำในพื้นที่เขต 1 น้ำรอการระบายคะ
21/12/65 เวลา 14.00 น

21/12/2022

>> โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง เนื่องจากน้ำท่วมขัง
- ถนนเพชรเกษม
- ถนนราษฎร์ยินดี (30 เมตร)
- ถนนพลพิชัย
- หมู่บ้านดีแลนด์-ไทยเจริญ
- หลังตลาดกิมหยง
- สะพานจันทร์วิโรจน์
- ถนนประชาธิปัตย์
- โรงเรียนสุวรรณวงศ์
- ตลาดสด ถนนรัถการ
- โชคสมาน 3
- อุโมงค์ศรีภูวนารถ
- ถนนเชื่อมรัฏ
- แยกคอหงส์
- หลังโัรงพัก
- สาย 1,2,3 (ฝั่งอุโมงค์)
- ถนนการญจนวิช หน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
- ซอยบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า
- สะพานท่าเคียน
21/12/65 เวลา 13.17 น.

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณริมคลองชลประทาน หลังบริษัทเอส คอน คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด ชุมชนทุ่งเขียวหวาน ทุ่งส้ม ประมาณ ...
21/12/2022

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณริมคลองชลประทาน หลังบริษัทเอส คอน คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด ชุมชนทุ่งเขียวหวาน ทุ่งส้ม ประมาณ 3 ชั่วโมง
21/12/65 เวลา 11.50 น.

ขณะนี้เส้นทางถนนเพชรเกษม ถนนเส้นหลักทุกสายในเขตพื้นที่ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ตามปกติ 21/12/...
21/12/2022

ขณะนี้เส้นทางถนนเพชรเกษม ถนนเส้นหลักทุกสายในเขตพื้นที่ตำบลควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รถทุกชนิดสามารถสัญจรได้ตามปกติ
21/12/65

21/12/2022
ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมควนลังในวันที่3ซอยชิดชล( ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลหลังเก่า) รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้21 /ธ.ค...
21/12/2022

ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมควนลังในวันที่3
ซอยชิดชล( ตรงข้ามสำนักงานเทศบาลหลังเก่า) รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้
21 /ธ.ค./64 เวลา 10.20 น.

"เทศบาลเมืองควนลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"++++++++++++++    วันนี้ (20 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร...
20/12/2022

"เทศบาลเมืองควนลังเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

++++++++++++++

วันนี้ (20 ธ.ค. 65) นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้างเทศบาลเมืองควนลัง และเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพบกทหารพระราชา ให้ความช่วยเหลือแจกอาหารกล่องให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง บริเวณชุมชนทุ่งคลองสอ ศาลาต้นยาง หัวนอนกลาง เมืองใหม่ 9 ทุ่งเขียวหวาน ท่าหลาธารทองธานี นพคล้าย บ้านในสวน เทศบาล ต้นมวง บ้านตีนวัด และชุมชนทุ่งควนจีน

เร่งแก้ปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนเทศบาลเพื่อให้น้ำได้ไหลรวดเร็วยิ่งขึ้น20/12/65
20/12/2022

เร่งแก้ปัญหาขยะอุดตันท่อระบายน้ำบริเวณชุมชนเทศบาลเพื่อให้น้ำได้ไหลรวดเร็วยิ่งขึ้น
20/12/65

20/12/2022
20/12/2022
ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพี่น้องชาวควนลัง
20/12/2022

ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพี่น้องชาวควนลัง

20/12/2022

สถานการณ์น้ำบริเวณวัดควนลัง
20/12/65 เวลา 10.10 น.

20/12/2022

ที่อยู่

539 หมู่ 1 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเม
Amphoe Hat Yai
90110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ (7 มกราคม 2565) เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองควนลัง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 4/2565 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง
วันนี้ (6 ธ.ค.65) เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองควนลัง ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid -19) ซึ่งเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 17 - 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ฯ ในเขตพื้นที่ตำบลควนลัง ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ จำนวน 10,469 ราย/ครัวเรือน โดยกำหนดวันส่งมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบถุงยังชีพของแต่ละชุมชนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
#สืบสานงานศิลป์ถิ่นควนลัง
https://fb.watch/akYfJwsGrZ/
ขอเชิญเจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ (30 ธันวาคม 64) เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมสักการะพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และศาลพระภูมิ ประจำเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัวในปีใหม่ 2565 นี้
วันนี้ (29 ธันวาคม 64) เวลา 09.00 น. ดาบตำรวจกอบชัย มีสุขศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ ร่วมเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2565 น. ณ บริเวณสี่แยกควนลัง(หน้าบริษัท จ.วินิต จำกัด) หมู่ที่ 3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่
ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment : ITA
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ' ระดับ A '
อวยพรปีใหม่ 2565 จากใจคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองควนลัง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Hat Yai (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลตำบลจะนะ จังหวัดสงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห โรงเรียนโรตารี่ กรุงเทพ Rotary Krun เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ กองพันต่อสู้อากาศยานที่๑๒ ก คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ เที่ยวจัง หรอยจริง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ สพป.นครราชสีมา เขต 2 สำนักงานเกษตรอำเภอเสิงสาง หมวดทางหลวงเชียงแสน สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ปปช ขอนแก่น 애차