สัตววิทยา KU.KPS

สัตววิทยา KU.KPS ติดตามข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ?

02/12/2022

Test...

ประกาศ !!! สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 01423113 ปีการศึกษา 2564แนวทางที่ต้องปฏิบัติของรายวิชา 01423113 (สัตววิทยาทั่ว...
29/06/2021

ประกาศ !!! สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา 01423113 ปีการศึกษา 2564

แนวทางที่ต้องปฏิบัติของรายวิชา 01423113 (สัตววิทยาทั่วไป)

1. นิสิตต้องใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย .th ในการเข้าร่วม google classroom เพื่อติดตามประกาศในรายวิชานี้ โดยอาจารย์จะแนบวิดีโอ เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกหัดไว้ในแต่ละบทปฏิบัติการ สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตเข้า google classroom ตามหมู่เรียนที่ตัวเองลงทะเบียนดัง code ด้านล่าง
หมู่ปฏิบัติการ 711-712 Class code 44otsxw
หมู่ปฏิบัติการ 713-714 Class code ybscokl
หมู่ปฏิบัติการ 715-716 Class code jzvn3m2
หมู่ปฏิบัติการ 717-718 Class code giufccr
หมู่ปฏิบัติการ 719-720 Class code vywtrcq

2. นิสิตทุกคน !!!! ต้องดูวิดีโอก่อนการ Meeting ในทุกๆ วันจันทร์ เวลา 16.00-18.00 น. ซึ่งใน meeting อาจารย์จะทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ สั่งการบ้าน และตอบข้อซักถาม ผ่าน MS Team โดยใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย (.ku.th) ในการเข้าร่วมสำหรับนิสิตออนไลน์ ตามลิ้งค์ดังนี้
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNpNeX3YBrL2EjPajbbTE_0O5_bz5iSCTAoZfcDghb001%40thread.tacv2/conversations?groupId=f65d2c51-a59c-4dc4-a46e-df388b31308f&tenantId=8c1832ea-a96d-413e-bf7d-9fe4d608e00b”
โดยชื่อห้อง 01423113 สัตววิทยาทั่วไป ภาคต้น 2564

3. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ open chat ตาม QR code ด้านล่าง

***หมายเหตุ*** หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ภาพกิจกรรมโครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง วันที่ 24 พฤษจิกายน 2563 (วันแรก) ณ ห้องปฏิบัติการสัตวว...
26/11/2020

ภาพกิจกรรมโครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง วันที่ 24 พฤษจิกายน 2563 (วันแรก) ณ ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา SC1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

24/11/2020

ภาพกิจกรรมโครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง วันที่ 24 พฤษจิกายน 2563 (วันแรก) ณ ห้องปฏิบัติการสัตววิทยา SC1-309 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง ในงานเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต...
28/10/2020

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง ในงานเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2563

02/07/2020

ประกาศ !!!

ขอให้นิสิตทุกคนที่ลงทะเบียนรหัสวิชา 01423113 (General Zoology) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ขอให้เข้าร่วม google classroom ของรายวิชา โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้...

05/06/2020
13/12/2019

คาดการณ์ฉบับที่ 1 ออกมาแล้ว สำหรับชมพูพันธุ์ทิพย์ ประจำปี 2563
เตรียมตัวกันให้พร้อม เจอกันช่วงดอกบานเดือนมกราคมคะ

โครงการแข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ณ อาคาร SC1-309 สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตร์และ...
03/12/2019

โครงการแข่งขันตะลุยโลกสัตว์น่ารู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2562 ณ อาคาร SC1-309 สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ภาพบรรยากาศการประกาศผลโครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ณ สาขาวิชาสัตววิทยา...
03/12/2019

ภาพบรรยากาศการประกาศผลโครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ณ สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โครงการเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 16 ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์...
28/11/2019

โครงการเปิดรั้วนนทรี ครั้งที่ 16 ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับน้องๆ มัธยมปลายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม Click: https://b...
27/11/2019

โครงการประกวดโลกจิ๋วมหัศจรรย์ในตู้ปลาระบบนิเวศปิดจำลอง เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติม Click: https://bit.ly/37KoEwS

ที่อยู่

มาลัยแมน
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สัตววิทยา KU.KPSผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด