ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC, หน่วยงานราชการ, สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Amphoe Kamphaeng Saen.

วันที่ 4 มกราคม 2567 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ และคณะให้การต้อนรับ รศ.ดร....
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ และคณะให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพาณิชย์ และผู้บริหารจากสหกรณ์การเกษตรแม่ทา จำกัด อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ในการเข้าเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการฟาร์มโคนมต้นทุนต่ำ คุณภาพน้ำนมสูง โดยการเน้นการให้อาหารหยาบคุณภาพดี ณ ทันนาฟาร์ม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 2 มกราคม 2567 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบขอ...
02/01/2024

วันที่ 2 มกราคม 2567 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ามอบของขวัญที่ระลึก และร่วมอวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 แด่ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ณ อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ขอส่งความสุขถึงทุกๆท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขตลอดไป
29/12/2023

สวัสดีปีใหม่ 2567 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ขอส่งความสุขถึงทุกๆท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีความสุขตลอดไป

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำโดยนายธีระยุทธ พงษ์เลิศฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องใ...
28/12/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน นำโดยนายธีระยุทธ พงษ์เลิศฤทธิ์ รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สอบ วันเวลา วิชาที่สอบและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงา...
28/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตัวผู้สอบ วันเวลา วิชาที่สอบและสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

บุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ...
27/12/2023

บุคลากรสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
***********************************
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งบุคลากรของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้แก่นายกานต์ การะเวก นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดโครงการสัมมาทิฐิ " ก้าวไปด้...
25/12/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดโครงการสัมมาทิฐิ " ก้าวไปด้วยกัน... ก้าวไปได้ไกล" โดยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ได้พบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และการพัฒนางานของปี 2567 เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงเป้าหมายและความเข้าใจที่ตรงกันในการพัฒนาองค์กร นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ณ ห้องหงษ์เหิร ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยนายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ นางสาวขวัญกมล สระทองฮ่วม และนางจาร...
25/12/2023

วันที่ 24 ธันวาคม 2566 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โดยนายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์ นางสาวขวัญกมล สระทองฮ่วม และนางจารุพร จันทเลิศ ได้รับเชิญจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชอินทรีย์บ้านสระกะเทียม ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในการจัดทำเวทีชุมชน ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชอินทรีย์บ้านสระกะเทียม เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ภายใต้แบรนด์ "โก้บ้านเทียม"

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำน...
25/12/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาสำหรับจัดการระบบนิเวศ และเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำของแหล่งน้ำภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ณ บริเวณเส้นทางคลองส่งน้ำขนานถนนสายที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดการแข่งขัน "กีฬาสีชาวส่งเสริม ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2566 โดยในวัน...
22/12/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดการแข่งขัน "กีฬาสีชาวส่งเสริม ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2566 โดยในวันที่ 20 ธันวาคม มีการแข่งขันกีฬาแรลรี่ และวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กีฬาเดินวิ่ง ณ สนามหญ้าหน้าอาคารฝึกอบรม ศูนยส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโกโก้ภาคตะวันตก--------------------------------------------------...
21/12/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาโกโก้ภาคตะวันตก
----------------------------------------------------------------------
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ดินและให้ปุ๋ยโกโก้ (ฉบับรวบรัด วันเดียวจบ) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดการฝึกอบรม ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการจัดฝึกอบรมให้กับสมาชิก #เครือข่ายโกโก้ตะวันตก จำนวน 25 ราย ที่มาจากจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะของธาตุอาหารที่สำคัญรวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ใช้ปลูกโก้โก้ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ปุ๋ยหรือปรับปรุงดินให้เหมาะกับความต้องการของต้นโก้โก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดการแข่งขัน "กีฬาสีชาวส่งเสริม ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2566 โดยในวัน...
19/12/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดการแข่งขัน "กีฬาสีชาวส่งเสริม ครั้งที่2 ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2566 โดยในวันที่ 19 ธันวาคม มีการแข่งขันกีฬาจานร่อน และเดินทนผลัด 4 คน ณ สนามหญ้าหน้าอาคารฝึกอบรม ศูนยส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแถลงข่าว ประชุมผู้แทนสถาบัน จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กี...
15/12/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการแถลงข่าว ประชุมผู้แทนสถาบัน จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” ณ ห้องคอนเวนชัน ศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ โดย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนสถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน คณะกรรมการ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปีที่ผ่านมา จนมาถึงกีฬามหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในปี 2567 พร้อมทั้งชี้แจ้งระเบียบและประกาศว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนิดกีฬาในการแข่งขัน และแนะนำพี่แสน น้องแพง ซึ่งเป็นมาสคอตในการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 49 สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ในครั้งนี้ ชนิดกีฬายิงปืน และเทเบิลเทนนิส ใช้สถานที่ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ในการแข่งขัน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Digital leadership and Management fo...
14/12/2023

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้มีการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Digital leadership and Management for Sustainability” ภายใต้โครงการ “Executive Center for Development Programs” ณ อาคารปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการโครงการ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธี

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Digital leadership and Management for Sustai...
13/12/2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร “Digital leadership and Management for Sustainability” ภายใต้โครงการ “Executive Center for Development Programs” ได้รับฟังการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “Digital technologies and strategies use in the organization” โดยมี รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตร Entrepreneurship Education คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

12/12/2023

📣 ข่าวดี!! อบรมฟรี...สำหรับชาวสวนโกโก้พื้นที่ภาคตะวันตก ในจังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เราขอเชิญชวนมา อบรมฟรีและนำดินในสวนโกโก้มาวิเคราะห์ดินฟรี‼️ หลักสูตร "การวิเคราะห์ดินและให้ปุ๋ยโกโก้" (ฉบับรวบรัด วันเดียวจบ) รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีและ เครือข่ายโกโก้ตะวันตก สนใจเข้าอบรม โทร/แอดไลน์ 098-7953935 (คุณธีระยุทธ)
หมายเหตุ:
1.ไม่รับสมัครหน้างาน
2.ปิดรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น.

บรรยากาศ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 การอบรมอาชีพในวิชาด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งประดิษฐ์ และการสาธิตอาชีพบนเวที ภาย...
09/12/2023

บรรยากาศ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 การอบรมอาชีพในวิชาด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งประดิษฐ์ และการสาธิตอาชีพบนเวที ภายในงานเกษตรกำแพงแสน

09/12/2023
บรรยากาศ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 การอบรมอาชีพในวิชาต่างๆ และการสาธิตอาชีพบนเวที ภายในงานเกษตรกำแพงแสน
08/12/2023

บรรยากาศ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 การอบรมอาชีพในวิชาต่างๆ และการสาธิตอาชีพบนเวที ภายในงานเกษตรกำแพงแสน

คณะนักวิจัย จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ...
08/12/2023

คณะนักวิจัย จากสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น จำนวน 1 เรื่อง ระดับดี จำนวน 2 เรื่อง ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณอาคารศูนย์เรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

07/12/2023
ทรงพระเจริญ๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช...
06/12/2023

ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ที่อยู่

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETCผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ - NAETC:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด