รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอ

รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอ โรงพยาบาลทหารทุติยภูมิ
ชั้นนำที่มีคุณภาพระดับประเทศในปี 2565 มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล ข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเวชศาสตร์การบิน และเวชศาสตร์ป้องกัน ตามที่ได้รับมอบหมาย กับมีหน้าที่ให้การศึกษาแพทยศาสตร์ ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิจัยการแพทย์ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

เปิดเหมือนปกติ

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังบรรยายสรุปกิจการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ...
22/01/2022

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังบรรยายสรุปกิจการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังบรรยายสรุปกิจการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่าน ระบบ Zoom โดยมีนาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นผู้บรรยายสรุป ในการนี้ พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ภาพข่าว พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนcovid...
21/01/2022

📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนcovid-19 ในวันที่26 ม.ค. 65
(Tablet)(Tablet)Scan QR Code ลงทะเบียนหรือคลิกตามลิ้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBk2tT-iBY34JN7d2Hpux9oZfKF-t9RUHza234AdkkxhLxQ/viewform

ได้ตั้งแต่วันนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนตามภาพ ก่อนลงข้อมูล🤗🤗🤗
📌📌📌📌
✍️✍️✍️
สามารถตรวจสอบรายชื่อยืนยันได้รับวัคซีน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและจะมี SMS แจ้งอีกครั้ง หรือถามในline bot https://lin.ee/SggMFRz
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : www.รพ.จันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ. https://shorturl.asia/fLgdx
Line :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xjd8002s

📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢
ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนcovid-19 ในวันที่26 ม.ค. 65
(Tablet)(Tablet)Scan QR Code ลงทะเบียนหรือคลิกตามลิ้ง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBk2tT-iBY34JN7d2Hpux9oZfKF-t9RUHza234AdkkxhLxQ/viewform

ได้ตั้งแต่วันนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนตามภาพ ก่อนลงข้อมูล🤗🤗🤗
📌📌📌📌
✍️✍️✍️
สามารถตรวจสอบรายชื่อยืนยันได้รับวัคซีน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและจะมี SMS แจ้งอีกครั้ง หรือถามในline bot https://lin.ee/SggMFRz
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : www.รพ.จันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ. https://shorturl.asia/fLgdx
Line :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xjd8002s

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่ประชาชนทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ...
19/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่ประชาชนทั่วไป

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๓๑ คน ณ หอประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ภาพข่าว พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทานวันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐...
19/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหารอาชีพ ณ บริเวณโรงจอดรถ แผนกขนส่งโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ภาพข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะจเรทหารอากาศ เยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนการบิน แ...
19/01/2022

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะจเรทหารอากาศ เยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สักรินทร์ สาพิมาน รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนการบิน,โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และติดตามความคืบหน้า ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ภาพข่าว :พ.อ.อ.อภิชาติ พันธุรา โทร. ๓๗๒๐๖
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕   ...
19/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มีข้าราชการเข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๓๑ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ผู้ที่เป็นทหารจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีฯทุกคน

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ภาพข่าว :พ.อ.อ.อภิชาติ พันธุรา โทร. ๓๗๒๐๖
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะรับการฝึกเพื่อไปท...
18/01/2022
ROYAL THAI AIR FORCE Good Boy Good Soldier Good Man

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะรับการฝึกเพื่อไปทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย

#You are Good Boy

https://youtu.be/rtwsW42KFBc

" ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแล ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่....

๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย 🇹🇭
18/01/2022

๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย 🇹🇭

๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย 🇹🇭

เรียน ผู้ที่จองวัคซีนcovid-19 ทุกท่านเนื่องจากเกิดปัญหา ระบบการส่งข้อความ SMS ยืนยันการได้รับวัคซีน จึงทำให้ไม่สามารถ ส่...
15/01/2022
LINE Add Friend

เรียน ผู้ที่จองวัคซีนcovid-19 ทุกท่าน
เนื่องจากเกิดปัญหา ระบบการส่งข้อความ SMS ยืนยันการได้รับวัคซีน
จึงทำให้ไม่สามารถ ส่งข้อความยืนยัน ให้กับผู้ที่จะได้รับวัคซีนในวันที่ 19 ม.ค.65 ได้
ท่านจะสามารถ ตรวจสอบสิทธิ การได้รับวัคซีนได้ที่
LineBOT https://lin.ee/SggMFRz

หรือ

https://go.glideapps.com/app/WC0rJrAsOfs97B5Apboc/layout
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและคณะ อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทห...
14/01/2022

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและคณะ อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าข้าวอินทรีย์ และผักออแกนิกส์แก่ พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษ...
11/01/2022

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑๔ ตัว และ ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๙๕ ตัว จาก คุณ ธรรม อยู่ดี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน ไฟเซ...
09/01/2022

📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์
(Tablet)(Tablet)Scan QR Code ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนตามภาพ ก่อนลงข้อมูล🤗🤗🤗

📌📌รพ.จันทรุเบกษา จะเปิดฉีดวัคซีน Covid-19ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม รพ.จันทรุเบกษา ฯ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม📌📌
✍️✍️✍️
สามารถตรวจสอบรายชื่อยืนยันได้รับวัคซีน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและจะอาจจะมี SMS แจ้งอีกครั้ง
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : www.รพ.จันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ. https://shorturl.asia/fLgdx

Line :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xjd8002s

📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢

ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์
(Tablet)(Tablet)Scan QR Code ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนตามภาพ ก่อนลงข้อมูล🤗🤗🤗

📌📌รพ.จันทรุเบกษา จะเปิดฉีดวัคซีน Covid-19ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม รพ.จันทรุเบกษา ฯ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม📌📌
✍️✍️✍️
สามารถตรวจสอบรายชื่อยืนยันได้รับวัคซีน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและจะอาจจะมี SMS แจ้งอีกครั้ง
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
Facebook : www.รพ.จันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ. https://shorturl.asia/fLgdx

Line :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xjd8002s

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา#ทรงพระเจริญ
08/01/2022

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#ทรงพระเจริญ

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

#ทรงพระเจริญ

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ๒...
06/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ๒๕๖๕ พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการโรงเรียนการบิน และประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบโรงเรียนการบินจำนวน ๒๕๘ คน ในการนี้ คุณอภิษฎา คันธา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน และ คุณจินตนา ชัยวงษ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน(๑) มารับบริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)ด้วย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอา...
05/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

วันพุธที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศโทหญิง สุธีรา บัวทอง หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่ประชาชนทั่วไป ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนการบิน และนักเรียนโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน จำนวน ๕๘๘ คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้นักเรียนมีความปลอดภัยพร้อมเรียนได้อย่างมั่นใจ ณ หอประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕        วันพุธที่ ๕ มกร...
05/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ , นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงพยาบาล ฯ ร่วมพิธี โดยพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตรได้ผ่านการตรวจ ATK ทุกรูป ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

กองทัพอากาศขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่าง...
05/01/2022

กองทัพอากาศขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ www. royaloffice.th

กองทัพอากาศขอเชิญชวนข้าราชการและครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์ www. royaloffice.th

กองทัพอากาศขอเชิญชมการถ่ายทอดสด 🔭👧👶 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ (แบบออนไลน์) 🗓ในวันเสาร์ 8 มกราคม 2565 ⏰ตั้งแต่เวล...
05/01/2022

กองทัพอากาศขอเชิญชมการถ่ายทอดสด 🔭
👧👶 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ (แบบออนไลน์)
🗓ในวันเสาร์ 8 มกราคม 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 📲รับชมผ่านทาง Facebook แฟนเพจ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

#วันเด็กกองทัพอากาศ2565

กองทัพอากาศขอเชิญชมการถ่ายทอดสด 🔭
👧👶 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ (แบบออนไลน์)
🗓ในวันเสาร์ 8 มกราคม 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 📲รับชมผ่านทาง Facebook แฟนเพจ กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

#วันเด็กกองทัพอากาศ2565

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนการบิน ที่เดินทางกลับจากภูม...
04/01/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดเจ้าหน้าที่คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนการบิน ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ เรืออากาศเอก โรจนศักดิ์ วรรณชาติ นายทหารอนามัย แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำเจ้าหน้าที่คัดกรอง โควิด-๑๙ ให้แก่ข้าราชการโรงเรียนการบิน ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๙๕ คนโดยมีผลตรวจเป็นลบทั้งหมด
ในการนี้ โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุด เกี่ยวกับสถานที่ และจุดคัดกรอง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ของกองทัพอากาศ อย่างเคร่งครัด ณ กองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ภาพข่าว : ร.ท.อภิชาต พ่วงเจริญ นายทหารสังคมสงเคราะห์ รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๖๖๔
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

03/01/2022

เรียนท่านที่ลงทะเบียนมารับวัคซีนโควิด19 ที่ รพ.จันทรุเบกษา ทุกท่าน เกิดการผิดพลาดในการทำข้อมูลส่ง sms ทำให้ท่านที่ได้รับ sms เกิดความสับสน ทางแอดมิน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการประสานงานแก้ไขอยู่
**ขอเรียนให้ทราบว่าให้ผู้ที่ได้รับ sms ให้มารับวัคซีนโควิด19 มารับในวันที่ 5 มกราคม 2565 ตามเวลาที่ลงทะเบียนใว้ ถ้าท่านใดไม่ได้รับ sms แลัวเกิดความสงสัย สามารถสอบถามได้มาทางเพจ ได้เลยครับ
## ต้องขอโทษในความผิดพลาดในครั้งนี้ด้วยครับ##

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔...
30/12/2021

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสารหอมมะลิ ๕ กิโลกรัม ๑ ถุงไข่ไก่ จำนวน ๑ แผง และ ปลากระป๋อง ให้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล ฯ ด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพ...
30/12/2021

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จาก คุณ สุกัญญา รัตนทับทิมทอง , จำนวน ๑๐,๐๐๐บาท จาก คุณ อรประพันธ์ ส่งเสริม และ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท จาก คุณ บุปผา คงสมัย เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ที่อยู่

เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
Amphoe Kamphaeng Saen
73180

เบอร์โทรศัพท์

+6634556447-50

เว็บไซต์

http://www.chandruhospital.rtaf.mi.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Kamphaeng Saen บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังบรรยายสรุปกิจการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.พลอากาศโท ทวีพงษ์ ปาจรีย์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ รับฟังบรรยายสรุปกิจการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ในโอกาสการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่าน ระบบ Zoom โดยมีนาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นผู้บรรยายสรุป ในการนี้ พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ภาพข่าว พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนcovid-19 ในวันที่26 ม.ค. 65 (Tablet)(Tablet)Scan QR Code ลงทะเบียนหรือคลิกตามลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpBk2tT-iBY34JN7d2Hpux9oZfKF-t9RUHza234AdkkxhLxQ/viewform ได้ตั้งแต่วันนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนตามภาพ ก่อนลงข้อมูล🤗🤗🤗 📌📌📌📌 ✍️✍️✍️ สามารถตรวจสอบรายชื่อยืนยันได้รับวัคซีน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและจะมี SMS แจ้งอีกครั้ง หรือถามในline bot https://lin.ee/SggMFRz สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : www.รพ.จันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ. https://shorturl.asia/fLgdx Line :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xjd8002s
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่ประชาชนทั่วไป วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๓๑ คน ณ หอประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ภาพข่าว พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือพระราชทาน ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหารอาชีพ ณ บริเวณโรงจอดรถ แผนกขนส่งโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ภาพข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะจเรทหารอากาศ เยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก สักรินทร์ สาพิมาน รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนการบิน,โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และติดตามความคืบหน้า ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ภาพข่าว :พ.อ.อ.อภิชาติ พันธุรา โทร. ๓๗๒๐๖ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธี ในการนี้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มีข้าราชการเข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๓๑ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ผู้ที่เป็นทหารจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีฯทุกคน ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ภาพข่าว :พ.อ.อ.อภิชาติ พันธุรา โทร. ๓๗๒๐๖ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร กองทัพอากาศจะดูแลความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ให้คุณมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ที่จะรับการฝึกเพื่อไปทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย #You are Good Boy https://youtu.be/rtwsW42KFBc
๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย 🇹🇭
เรียน ผู้ที่จองวัคซีนcovid-19 ทุกท่าน เนื่องจากเกิดปัญหา ระบบการส่งข้อความ SMS ยืนยันการได้รับวัคซีน จึงทำให้ไม่สามารถ ส่งข้อความยืนยัน ให้กับผู้ที่จะได้รับวัคซีนในวันที่ 19 ม.ค.65 ได้ ท่านจะสามารถ ตรวจสอบสิทธิ การได้รับวัคซีนได้ที่ LineBOT https://lin.ee/SggMFRz หรือ https://go.glideapps.com/app/WC0rJrAsOfs97B5Apboc/layout โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ต้องขออภัย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนและคณะ อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๕ แก่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าข้าวอินทรีย์ และผักออแกนิกส์แก่ พลอากาศตรีกฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ จำนวน ๒๐ เครื่อง ปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๑๔ ตัว และ ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๙๕ ตัว จาก คุณ ธรรม อยู่ดี อยู่บ้านเลขที่ ๓๐๖ หมู่ ๖ ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓ ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
📢📢โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม📢📢📢 ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (Tablet)(Tablet)Scan QR Code ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ โปรดอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการลงทะเบียนวัคซีนตามภาพ ก่อนลงข้อมูล🤗🤗🤗 📌📌รพ.จันทรุเบกษา จะเปิดฉีดวัคซีน Covid-19ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม รพ.จันทรุเบกษา ฯ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม📌📌 ✍️✍️✍️ สามารถตรวจสอบรายชื่อยืนยันได้รับวัคซีน 3 วันหลังจากลงทะเบียนและจะอาจจะมี SMS แจ้งอีกครั้ง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : www.รพ.จันทรุเบกษากรมแพทย์ทหารอากาศ. https://shorturl.asia/fLgdx Line :https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=xjd8002s