Clicky

รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอ

รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอ โรงพยาบาลทหารทุติยภูมิ
ชั้นนำที่มี

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจรักษาพยาบาล ข้าราชการ ทหารกองประจำการ นักเรียนทหาร ลูกจ้าง ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเวชศาสตร์การบิน และเวชศาสตร์ป้องกัน ตามที่ได้รับมอบหมาย กับมีหน้าที่ให้การศึกษาแพทยศาสตร์ ฝึกอบรมและพัฒนาทางวิจัยการแพทย์ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

เปิดเหมือนปกติ

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล (Violent in ...
26/01/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล (Violent in hospital)

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล (Violent in hospital)
โดยจัดการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและจัดการความรุนแรงในโรงพยาบาล (Violent in hospital) โดย เรืออากาศเอก เจษฏา ศุภปีติพร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นวิทยากร ,การบรรยายเรื่อง การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายในเขตพื้นที่ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย เรืออากาศโท พีรเดช ไชยพันธุ์ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการผู้ใช้ความรุนแรงในสถานที่ราชการและการสาธิตวิธีป้องกันตัวระยะประชิด โดย เรืออากาศโท สมบัติ เขียวอิ่ม รองผู้บังคับหมวดรักษาการณ์ กองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนการบิน และ
เรืออากาศตรี สุรเชษฐ์ นามพลแสน รองผู้บังคับหมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนการบิน
เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง ได้สามารถปฏิบัติได้ถูกวิธีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์จริง เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

24/01/2023
24/01/2023
23/01/2023

ชวนเช็ก 8 วิธีสังเกต “ภาวะซึมเศร้า” ในผู้สูงอายุได้ที่นี่!!
.
สามารถดาวน์โหลดอินดฟกราฟิกได้ที่...https://www.thaihealth.or.th/?p=182766
.
#สสส #ผู้สูงอายุ #ภาวะซึมเศร้า

20/01/2023
20/01/2023
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอา...
20/01/2023

ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน, พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณจิระภา เจริญยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการโรงเรียนการบิน และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ ลานจอดเฉลิมอากาศ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี...
19/01/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีสวดมนต์ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
โดยมี นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ ร่วมพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"   วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปรา...
18/01/2023

18 มกราคม "วันกองทัพไทย"
วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ที่ระบุว่า พระองค์กระทำยุทธหัตถี ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จ.ศ.954 คำนวณได้ ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 (บางตำรา พ.ศ.2136)
เดิมกระทรวงกลาโหมได้กำหนดให้วันที่ 8 เมษายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ต่อมาในปี พ.ศ.2523 ได้เปลี่ยนโดยให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม เป็นวันกองทัพไทย ตามมติของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 13 มิ.ย.2523 ต่อมาภายหลังได้มีนักประวัติศาสตร์หลายท่าน ได้ตรวจสอบและพบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถีนั้น แท้จริงแล้วไม่ได้ตรงกับวันที่ 25 มกราคม แต่น่าจะตรงกับวันที่ 18 มกราคม ปีดังกล่าวทางราชการยังคงถือเอาวันที่ 25 มกราคมเป็นวันกองทัพไทยต่อไป จนกระทั่งวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทยจากวันที่ 25 มกราคม เป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี และอนุมัติให้เป็นวันหยุดราชการของกระทรวงกลาโหม ตามหลักการเดิม ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันกองทัพไทยและวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ลง 23 ส.ค.2549 ในปัจจุบัน วันที่ 18 มกราคม จึงถือเป็น “วันยุทธหัตถี” “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันกองทัพไทย”
#วันกองทัพไทย

17/01/2023
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ   วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากา...
16/01/2023

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้กองทัพอากาศ ได้ย้ายการจัดกิจกรรมวันเด็กฯจาก กองบิน ๖ (ดอนเมือง) มายัง โรงเรียนการบิน (กำแพงแสน)
ในการนี้ พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมทั้งนาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บัญชาการทหารอากาศ และอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล โดยสนับสนุนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน พร้อมทั้งยาและเวชภันฑ์ ประจำจุดปฐมพยาบาล ๒ จุด พร้อมทั้งสนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ คัน ณ บริเวณลานจอดเฉลิมอากาศ โรงเรียนการบิน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน และทหารกองประจำการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ...
14/01/2023

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน และทหารกองประจำการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน และทหารกองประจำการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีผู้ที่ได้รับการประดับเครื่องหมายยศเป็น
พันจ่าอากาศเอก ๓ คน เป็น พันจ่าอากาศโท จำนวน ๒ คน เป็นพันจ่าอากาศตรีหญิง ๒ คน และเป็นจ่าอากาศเอกหญิง ๑ คน และเป็น จ่าอากาศตรีกองประจำการ ๖ คน ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา ชั้น ๓ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

13/01/2023
Photos from โรงเรียนการบิน กำแพงแสน's post
13/01/2023

Photos from โรงเรียนการบิน กำแพงแสน's post

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีได้รับพระเครื่องจากสำนักงานเหล่ากาชา...
13/01/2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีได้รับพระเครื่องจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ “รณรงค์กระตุ้นภูมิคุ้มกันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดนครปฐม”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ คุณ ผ่องศรี ฝัดศิริ เป็นผู้โชคดี ได้รับพระเครื่องจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ตามโครงการ “รณรงค์กระตุ้นภูมิคุ้มกันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดนครปฐม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถลดการป่วยรุนแรงและลดการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ในประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ กลุ่ม๖๐๘ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระหว่างวันที่ ๕-๓๐ ธันวาคม ๖๕ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มีการแจกรางวัลเป็นแหวนทองคำ จำนวน ๒๐ วง วงละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท, พระเครื่อง จำนวน ๒๐ รางวัล ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

13/01/2023

🗺🚏 แผนผังการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ 👮
แสดงโซนจัดงาน บูธกิจกรรม และจุดอำนวยความสะดวกต่างๆภายในงานพร้อมให้บริการแก่ประชาชนแล้วครับ!!
📍ผู้ที่เข้างานพกบัตรประชาชนมากันด้วยนะครับ เผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน...ขอบคุณครับ🙇‍♂️

#งานวันเด็กแห่งชาติ
#โรงเรียนการบินกําแพงแสน
#วันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ
#วันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศปี66

ขอเชิญเยาวชนและผู้ปกครองร่วมชมนิทรรศการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.ในงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ณ ลานจอดเฉลิมอากาศ โรงเรี...
13/01/2023

ขอเชิญเยาวชนและผู้ปกครองร่วมชมนิทรรศการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ.
ในงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ
ณ ลานจอดเฉลิมอากาศ โรงเรียนการบิน
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 66 เวลา 08.00-15.00 น.

1 กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก (OPD,ER)
-จัดกิจกรรมสาธิตการช่วยชีวิตขั้น พื้นฐาน (CPR)
2 แผนกเภสัชกรรม จัดกิจกรรม ดังนี้
- เวลา 0800-1000 เล่นเกม โยนห่วง
-1000-1300 กิจกรรมนับวิตามินซี
1300 เกมเตะบอลเข้าโก
3 แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน
-จัดกิจกรรมมาตรการป้องกันยุงลาย
-เล่นเกมตักปลาหางนกยูง
-กิจกรรมสอนล้างมมือ 7 ขั้นตอน
4 แผนกทันตกรรม
-.ให้ความรู้เรื่องการแปรงฟัน
-กิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญ Magnet รูปนางฟ้าฟันน้ำนม

13/01/2023

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ ไปยังโรงเก็บเครื่องบิน จากนั้นได้ทอดพระเนตรการแสดงการบิน
เมื่อเสร็จสิ้นการบินแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยาแก่
นายพันโทหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ และทางราชการได้ถือเอาวันนี้เป็น “วันการบินแห่งชาติ”
EBOOK : https://online.pubhtml5.com/xhms/hpnv/...
"ขอเชิญร่วมกิจกรรมวอล์คแรลลี่ เพื่อรับแสตมป์ที่ระลึก ๑๐๐ ปีการบิน
จัดภายในวันที่ ๑๓ มกราคม นี้เท่านั้น" (๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)
Page Facebook : พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
Link : https://www.facebook.com/royalthaiairforcemuseum

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
12/01/2023

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

🔥อัพเดท 14 ม.ค.66 งานวันเด็กแห่งชาติ🔥   ✈️ตารางการแสดงภาคอากาศแบบจัดเต็ม และการอำนวยความสะดวกบริการรถบัสปรับอากาศ รับ...
11/01/2023

🔥อัพเดท 14 ม.ค.66 งานวันเด็กแห่งชาติ🔥
✈️ตารางการแสดงภาคอากาศแบบจัดเต็ม และการอำนวยความสะดวกบริการรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง​ ​ประชาชน​จากดอนเมือง​ (โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช)​ ​เปิดให้ลงทะเบียนการโดยสารรถ​ วันศุกร์ที่​ 13​ ม.ค.2566 เวลา​ 09.00-12.00 น. ที่ลิงค์​: https://forms.gle/ffweF35y5z8hfLy78

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง​
ช่องทางไลน์แอด -Children

#วันเด็กแห่งชาติกอ​งทัพอากาศ​ปี66
#โรงเรียนการบินกําแพงแสน

เรียนผู้สนใจทุกท่าน🐙🦑การจองร้านค้าในงานวันเด็ก รร.การบิน📣📢    💒สำหรับประชาชนทั่วไป จองพื้นที่ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค....
09/01/2023

เรียนผู้สนใจทุกท่าน
🐙🦑การจองร้านค้าในงานวันเด็ก รร.การบิน📣📢
💒สำหรับประชาชนทั่วไป จองพื้นที่ฯ ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ บริเวณอาคารกองบัญชาการโรงเรียนการบิน
♥️ขออภัยในความล่าช้า..🙏🫡
Cr.ภาพจาก freepik

#โรงเรียนการบินกําแพงแสน
#งานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 8 มกราคม 2566 วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบ...
08/01/2023

วันที่ 8 มกราคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

“งานวันเด็กกองทัพอากาศ ปี 2566 กลับมาอีกครั้ง ยิ่งใหญ่กว่าเดิม จัดการแสดง Air Show เต็มรูปแบบ ตื่นตาตื่นใจ ย้ายจาก กองบิ...
06/01/2023

“งานวันเด็กกองทัพอากาศ ปี 2566 กลับมาอีกครั้ง ยิ่งใหญ่กว่าเดิม จัดการแสดง Air Show เต็มรูปแบบ ตื่นตาตื่นใจ ย้ายจาก กองบิน 6 (ดอนเมือง) ไปยัง โรงเรียนการบิน (กำแพงแสน)”

กองทัพอากาศ เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามเจตนารมณ์ของ พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน จึงได้จัดการแสดงการบิน (Air Show) อย่างจุใจในปีนี้ หลังจากว่างเว้นมาหลายปี อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบของการจราจรทางอากาศ จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานที่จัดแสดงการบิน (Air Show) จากกองบิน 6 (ดอนเมือง) ไปยัง โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถาบันผลิตนักรบทางอากาศของกองทัพอากาศ ให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ด้านการบินและการทหารอย่างใกล้ชิด เน้นความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของชาติ และความเป็นทหารอาชีพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม รู้หน้าที่ มีวินัยต่อตนเองและสังคม

พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า "สำหรับกิจกรรมที่โรงเรียนการบินในปีนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย อาทิ การบินต่อสู้ในอากาศ การบินโจมตีทางอากาศ การบินค้นหาและช่วยชีวิต และการบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน นอกจากนี้ ยังมีการตั้งแสดงอากาศยานและยุทโธปกรณ์ภาคพื้น การจัดนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนอีกมากมาย ส่วนที่ดอนเมืองยังสามารถร่วมกิจกรรมอื่นๆ ได้ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และสนามบินเล็กกองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) สำหรับในพื้นที่ต่างจังหวัด ก็สามารถร่วมกิจกรรมที่กองบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ และกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (ปัตตานี) ได้เช่นกัน"

--------------------

สำนักงานโฆษกกองทัพอากาศ
6 มกราคม 2566

06/01/2023
หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจ...
05/01/2023

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจาก ครอบครัว อยู่สุข เพื่ออุทิศบุญกุศลให้ คุณแม่ ประเทือง อยู่สุข จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี
นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เว...
04/01/2023

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖

เมื่อวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ , นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงพยาบาล ฯ ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่สม...
03/01/2023

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย คุณจิระภา เจริญยิ่ง ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ นาวาอากาศเอก สหกรม นาคประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน,นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก ขวัญชาติ ชวนสนิท เสนาธิการโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน ร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วิหารพระพุทธศรีนภาภิธรรม โรงเรียนการบิน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น พล...
30/12/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดับเพลิงและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนิรภัยภาคพื้นหน่วยขึ้นตรง และหน่วยรองโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำปีงบประมาณ ๖๖ โดยมี เรืออากาศโท กษิดิศ ศิริผล นายทหารการดับเพลิงอาคาร ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบริการโรงเรียนการบิน และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตการดับเพลิง เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมจัดจุดให้บริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ กับทางโ...
30/12/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมจัดจุดให้บริการประชาชน ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ กับทางโรงเรียนการบิน

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดย พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนการบิน โดยมี นาวาอากาศเอก สหกรม นาคประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธาน เปิดจุดให้บริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ โดยการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน่วยบริการตำรวจทางหลวง กม.๓๔ ถนนมาลัยแมน

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจ...
29/12/2022

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจาก นาย ธนาธิป คุวะวงศ์ษากุล นักเรียนชั้นเยียร์ 12 โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ สาขาของโรงเรียนฮาร์โรว์ ประเทศอังกฤษ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่ง นาย ธนาธิป คุวะวงศ์ษากุล มีความสนใจศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ขอศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของแพทย์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๖ -๓๐ ธันวาคม ๖๕ เพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษา และเตรียมความพร้อมในศึกษาวิชาแพทย์ต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกจ้าง โรงพยาบาล ฯพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนว...
28/12/2022

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกจ้าง โรงพยาบาล ฯ

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบของขวัญปีใหม่แก่ลูกจ้าง โรงพยาบาล ฯ จำนวน 186 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรด้วยระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ ในการนี้ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ , นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาล ฯ ร่วมพิธี เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนและคณะ อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๖ แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ   ...
28/12/2022

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนและคณะ อวยพรปีใหม่ ๒๕๖๖ แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

นาย สนิท รีนับถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้า แด่ พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ , นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับพลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจ...
27/12/2022

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคจาก พลอากาศตรี ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์ และ นาวาอากาศเอกหญิง สมวรรณ์ บุญญานุสนธิ์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี
นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมออกหน่วยบริการทันตกรรม ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และศูนย์ทันตกรรมพระราช...
25/12/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมออกหน่วยบริการทันตกรรม ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ เรืออากาศตรี รัฐปัตย์ พันธ์พิชาโภคิน และ เรืออากาศตรีหญิง ปานฟ้า อินทรวิเศษ ทันตแพทย์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมออกหน่วยบริการทันตกรรม ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม เพื่อทำฟันให้แก่นักโทษเรือนจำกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๖๕ ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ปี...
21/12/2022

โรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ปี ๖๖

พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ เสนาธิการทหารอากาศ
ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ.ปี ๖๖ ของโรงเรียนการบิน และโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน, พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก พิเศษ อรกูล รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ เสนาธิการทหารอากาศ ได้ตรวจเยี่ยม ห้องบำบัดยาเสพติด แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ในข้าราชการกองทัพอากาศและครอบครัว รวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน

ผู้รับผิดชอบ ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล โทร. ๓๘๕๐๖
ภาพข่าว จ.ท.หญิง รพีพร กำแพงแก้ว จนท.ฝ่ายการภาพและสิ่งพิมพ์ ผกร.บก.รร.การบิน โทร. ๓๗๒๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดงานวันเอดส์โลก      พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล...
19/12/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดงานวันเอดส์โลก

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเอดส์โลก โดยมี นาย สนิท รีนับถือ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิด
จากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ พบว่าในปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ทั่วโลกทั้งสิ้น ๓๖.๗ ล้านคน องค์การสหประชาชาติ เห็นความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้กำหนดให้วันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ทั้งนี้ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันจัดบอร์ด ชมนิทรรศการ และการบรรยายความรู้เรื่อง “โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดย คุณ ชัญรดา แก้วทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และ คุณ กฤตติณล์ ตาทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ปีที่ ๔ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จำนวน ๔๐๐ คน เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ แผนกพยาธิกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ...
19/12/2022

การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ แผนกพยาธิกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ อาจารย์ สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสภาเทคนิคการแพทย์และคณะ เดินทางมาตรวจประเมินระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ของแผนกพยาธิกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจา...
17/12/2022

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการทหารกองประจำการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร กองทัพอากาศ

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ น้อมอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมห...
16/12/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ น้อมอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกันสวดมนต์บูชาธรรม ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเป...
16/12/2022

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี นภ ตู้จินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วย Acute Ischemic Stroke” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับมีความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน
ในการนี้ นาวาอากาศโท อภินันท์ อวัยวานนท์ อายุรแพทย์ระบบประสาท หัวหน้าศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้เรื่อง Update on treatment of Acute Ischemic Stroke ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ที่อยู่

เลขที่ ๑ หมู่ ๗ ตำบลกระตีบ อำเ
Amphoe Kamphaeng Saen
73180

เบอร์โทรศัพท์

+6634556447-50

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://youtu.be/Qh_FbEqbZh8

🏥 คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศเปิดให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์โรคไต กุมารแพทย์ โรคติดเชื้อ สูตินรีแพทย์ และ แผนกออโธปิดิกส์ ทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
👨‍⚕️ ทั้งนี้ แผนกออโธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เปิดให้บริการในทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน

ให้บริการ 🩺
-ตรวจรักษาทั่วไปและเฉพาะทาง
-รับปรึกษาการตรวจสุขภาพ
ค่าบริการ 💊
-ค่าบริการนอกเวลา 300 บาท (เบิกไม่ได้)
-ค่าหัตถการของแพทย์ตามแต่กรณี
-ข้าราชการและครอบครัวเบิกได้ตามสิทธิ
สถานที่ให้บริการ🏥
- ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก อาคาร ๔๘ ปี รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

☎️สอบถามเพิ่มเติม หรือ นัดหมายล่วงหน้า เบอร์โทรศัพท์ 034-996447-50 ต่อ 38560,38667
🏥โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นมัธยม ของศิษย์รุ่น น.๑๕๐-๖๕-๑

พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นมัธยม ของศิษย์รุ่น น.๑๕๐-๖๕-๑ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับศิษย์การบิน ซึ่งสำเร็จการฝึกภาคอากาศ ตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน ฝูงฝึกขั้นต้น กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๒๙ น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนการบิน

ผู้รับผิดชอบข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
พิธีเกษียณอายุราชการข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.อ.ต.กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๘ ท่าน พร้อมกล่าวสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจให้รำลึกถึงความรัก ความผูกพันที่เคยมีต่อกันในขณะรับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ บุคคลดีเด่น โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. น.สัญญาบัตร ได้แก่ น.อ.ธวัชชัย นามวงศ์
๒. น.ประทวน ได้แก่ พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ บุญถาวร
๓. ลูกจ้างประจำ ได้แก่ นางพวงพิศ ชัดช่วงโชติ
และมอบรางวัลกลุ่มกิจกรรม การจัดการความรู้ที่ได้รับรางวัลระดับ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับรางวัล Innovation Award ประเภทเครื่องมือควบคุมคุณภาพ QCC จำนวน ๑ กลุ่ม คือ กลุ่ม Safety N เรื่อง ลดวัสดุและอุปกรณ์ติดมากับผ้าที่ส่งซัก ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
โทร.๓๘๕๐๖
ผู้ส่งข่าว/ภาพ : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ.
โทร.๓๘๕๐๖
หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินจาก นาวาอากาศโท วิวัฒน์ เก่งการช่าง จำนวน ๑๙,๐๐๐ บาท และ คุณ กีรติ เลขาขำ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนการบิน

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน เวลา ๐๙.๕๐ น. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนการบิน
โอกาสนี้ พลอากาศตรี เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย คุณอภิษฎา คันธา ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ , ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานจอดอากาศยานโรงเรียนการบิน

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต "หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ สำนักงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
จัดกิจกรรม "หนึ่งคนให้ สามคนรับ" ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจาก อาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้เพียงพอ เหมาะสม และทันต่อการรักษา ทั้งนี้ได้นำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการโดยยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ คือ โลหิต และผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยสำนักงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับบริจาคโลหิต จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๙,๓๕๐ ซีซี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในการนี้ ผู้สนใจบริจาคโลหิต สามารถบริจาคโลหิต ได้ที่ สำนักงานสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ในทุกสัปดาห์แรกของเดือน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๑๕๕-๘๕๙๒

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วย หอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๑

พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วย หอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๑ จาก คุณแม่ประยงค์ กำนันรุ่งโรจน์ กิตติถาวร พร้อมทั้งครอบครัว กิตติถาวร โรงสีโชคถาวร จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (ห้อง คุณแม่ประยงค์ กำนันรุ่งโรจน์ กิตติถาวร พร้อมทั้งครอบครัว กิตติถาวร โรงสีโชคถาวร) เพื่อปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยที่ทรุดโทรม ให้สวยงามและสะดวกในการใช้งาน ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวก สบายและพึงพอใจในการเข้าพักรักษาตัวในหอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๑ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา ชั้น ๓ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และ ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
การต้อนรับคณะครูฝึก และนายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๗ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๑๔ เยี่ยมชมกิจการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปรีชา เฉลยภาพ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก มาโนชญ์ พลายงาม หัวหน้ากองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ นำคณะครูฝึก และนายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๓๗ จำนวน ๒๐ คน และนายทหารนักเรียนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ ๑๔ จำนวน ๓ คน เยี่ยมชมกิจการ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี นาวาอากาศโท ชวลิต นาคประเสริฐ หัวหน้าแผนกออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้บรรยายสรุป และตอบข้อซักถาม ณ แผนกเวชศาตร์การบิน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ประจำ พอ.และ ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ พอ.ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ INNOVATION FOR QUALITY AIR MED
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ พอ.ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๕ INNOVATION FOR QUALITY AIR MED โดยมี พลอากาศโท ไกรเลิศ เธียรนุกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาท
เปิดงาน พร้อมชมวีดิทัศน์ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน KM/LO ประจำปี ๒๕๖๕” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลระดับ ทอ. จำนวน ๙ กลุ่ม
ในการนี้ กลุ่ม Safety N ของ หน่วยงาน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับรางวัลประเภท เครื่องมือควบคุมคุณภาพ QCC รางวัล Innovation Award ใน เรื่อง ลดวัสดุและอุปกรณ์ติดมากับผ้าที่ส่งซัก เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการดำเนินการกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพ พอ. และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกิจกรรมมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับจังหวัดนครปฐม
พลอากาศตรี กฤษฎา ศาสตรวาหา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง ณิชาภัทร ราชวัตร หัวหน้ากองการพยาบาล โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ฯ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แก่ประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนของจังหวัดนครปฐม พร้อมมอบตู้ยาสามัญประจำบ้านให้กับโรงเรียนบ้านหนองพงนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเจริญราษร์บำรุง(วัดหนองพงนก) ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : น.อ.หญิง รุ่งอรุณ โรจนกูล ประจำ พอ. โทร. ๓๗๙๔๓
ผู้ส่งข่าว : พ.อ.อ.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล ทำหน้าที่ นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖
x

Public Services & Government อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนการบิน กำแพงแสน ช่างดำ' กำแพงแสน ปฐพีวิทยา กำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน กองบริหารการศึกษา มก.กำแพงแส ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลั หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ Kasetsart Uni สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม กรมพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะว ที่ทำการปกครองอำเภอสองพี่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา RTP Cyber Village : สถานีตำรวจภูธรสองพี่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิ