ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม
(1)

หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์และกระจายพันธุ์

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นา...
29/11/2023

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นายศิวกร พรหมมา และนายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานวิจัยปีงบประมาณ 2567 แผนงานวิจัย การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืชเพื่อกำหนดเทคโนโลยีการผลิตไร่เศรษฐกิจในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุว...
29/11/2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ถั่วฝักยาว และแปลงต่ออายุ หมาก ผักกาดขาว คะน้า ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางเลน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

วันที่ ​28 พฤศจิกายน 2566 นาง​เพ็ญ​ลักษณ์​ ชู​ดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้นายพร​ชัย​ มาส...
29/11/2023

วันที่ ​28 พฤศจิกายน 2566 นาง​เพ็ญ​ลักษณ์​ ชู​ดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้นายพร​ชัย​ มาสริ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญ​งาน​ พร้อม​ด้วย​นางสาววรวีร์​ วงษ์สวรรค์​ นักวิชาการ​เกษตร​ และนายภาคิน​ อุทัย​เลิศ​ เจ้าหน้าที่การเกษตร​ เข้าตรวจแปลงพืชควบคุม​เพื่อ​การส่งออก​ไป​สหภาพ​ยุโรป​ ณ แปลงพืชควบคุม​ใน​พื้นที่​จังหวัด​นครปฐมและนนทบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวเรณู อินทร์บุญ...
28/11/2023

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวเรณู อินทร์บุญ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP เห็ด มะพร้าวน้ำหอมและ ถั่วงอก ณ แปลงเกษตรกร อำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นัก...
28/11/2023

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลากรของกรมวิชาการเกษตรในการส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

28/11/2023

📣เชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันดินโลก ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023) 🌎🌳
ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life” ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต 🌱💦
📍กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
#วันดินโลก #ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต

วันที่ ​27 พฤศจิกายน 2566 นาง​เพ็ญ​ลักษณ์​ ชู​ดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้นายพร​ชัย​ มาสร...
27/11/2023

วันที่ ​27 พฤศจิกายน 2566 นาง​เพ็ญ​ลักษณ์​ ชู​ดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้นายพร​ชัย​ มาสริ เจ้าหน้าที่การเกษตรชำนาญ​งาน​ พร้อม​ด้วย​นางสาววรวีร์​ วงษ์สวรรค์​ นักวิชาการ​เกษตร​ และนายภาคิน​ อุทัย​เลิศ​ เจ้าหน้าที่การเกษตร​ เข้าตรวจแปลงพืชควบคุม​เพื่อ​การส่งออก​ไป​สหภาพ​ยุโรป​ ณ แปลงพืชควบคุม​ใน​พื้นที่​จังหวัด​นครปฐมและนนทบุรี

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด...
27/11/2023

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 11/2566 ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วยนางสุภัค กาญจนเกษร นักว...
24/11/2023

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วยนางสุภัค กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดนนทบุรี (SCP) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวเรณู อินทร์...
23/11/2023

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวเรณู อินทร์บุญ นางสาวจงดี หารเอี่ยม นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช cc ครั้งที่ 214 และนำเสนอแปลงรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ พืชอินทรีย์ (Organic) ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วค...
23/11/2023

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกยางพารา ณ จุดตรวจร่วมด่านตรวจพืชสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อกำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมายตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญ​ลักษณ์​ ชูดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้​ นายพรชัย​ มาสริ...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญ​ลักษณ์​ ชูดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้​ นายพรชัย​ มาสริ​ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญ​งาน พร้อมด้วย นางสาววรวีร์​ วงษ์​สวรรค์​ นักวิชาการเกษตร และนายภาคิน​ อุทัย​เลิศ​ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจร้านค้าจำหน่าย​ปัจจัย​การผลิต​ทาง​การเกษตร​ตาม ​พ.ร.บ. 3 ​ฉบับ​ ณ ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาววนิดา ยอดวันด...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาววนิดา ยอดวันดี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วค...
22/11/2023

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจป้องกันการลักลอบนำเข้า ส่งออกยางพารา ณ จุดตรวจร่วมด่านตรวจพืชสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 เพื่อ กำกับดูแล ตรวจสอบการลักลอบนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้า ส่งออกสินค้าด้านการเกษตรที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญ​ลักษณ์​ ชูดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้นางสุภัค กาญจนเกษร...
21/11/2023

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญ​ลักษณ์​ ชูดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้นางสุภัค กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ​การ​ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญ​ลักษณ์​ ชูดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้ นายอดุลย์​รัตน์​...
20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญ​ลักษณ์​ ชูดี​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม​ มอบหมายให้ นายอดุลย์​รัตน์​ แคล้วคลาด​ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติ​การ​ พร้อมด้วย​ นายพรชัย​ มาสริ​ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญ​งาน​ นางสาววรวีร์​ วงษ์​สวรรค์​ นักวิชาการเกษตรและนายภาคิน​ อุทัย​เลิศ​ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจร้านค้าจำหน่าย​ปัจจัย​การผลิต​ทาง​การเกษตร​ตาม ​พ.ร.บ. 3 ​ฉบับ​ ณ ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นัก...
20/11/2023

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม...
17/11/2023

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม นักวิชาการเกษตร นายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร และนางสาวสุภาวดี หินทอง เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหม่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นัก...
17/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายเพทาย กาญจนเกษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 5/2566 เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติงานด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า น...
16/11/2023

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า นางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ และนางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงระยะปรับเปลี่ยน และตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า แ...
15/11/2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงต่ออายุ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ และแปลงตรวจติดตาม ณ แปลงเกษตรกร ตำบลเสาธงหิน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า แ...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงต่ออายุ ณ แปลงเกษตรกร ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล...
14/11/2023

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายพรชัย​ มาสริ​ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน​ นายศิวกร พรหมมา นักวิชาการเกษตร และนางสาวพัชร์สรวง พันธุ์เวช เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม ...
14/11/2023

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแปลง GAP ต่ออายุพืชผักบุ้งจีน ผักบุ้งน้ำ โหระพา ติดตามพืชถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว ผักชี มะเขือพวง มะม่วง มะนาว พริก ณ แปลงเกษตรกร ตำบลราษฏร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม ...
10/11/2023

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ พืช ไฮโดรโปนิกส์ กระท่อม ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางบัวทอง และ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม แ...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวจงดี หารเอี่ยม และนายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่พริก แปลงต่ออายุกวางตุ้ง แปลงติดตามแปลงผักกาดขาวปลี ผักกาดหอม มะระขี้นก ถั่วพู มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบเขียว กวางตุ้งดอก ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า แล...
09/11/2023

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงต่ออายุ ณ แปลงเกษตรกร อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวา...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ ใบบัวบก
ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า แล...
08/11/2023

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงต่ออายุ ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า แล...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ แปลงระยะปรับเปลี่ยนและแปลงต่ออายุ ณ แปลงเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลา...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าตรวจประเมินแปลงตามเงื่อนไขควบคุมพิเศษมาตรการจัดการด้านIPM แมลงวันผลไม้ ในชนิดพืชมะเขือพวง และตามมาตรการควบคุมพิเศษระบบบัญชีรายชื่อโรงคัดบรรจุ (EL) ชนิดพืชกะเพรา โหระพา แมงลัก และถั่วฝักยาว สำหรับการส่งออกพืชผักผลไม้ไปสหภาพยุโรป ณ แปลงเกษตรกร ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม และตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

07/11/2023
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จับมือ กระทรวงเกษตรออสเตรเลีย กระทรวงพาณิชย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยกระด...
07/11/2023

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จับมือ กระทรวงเกษตรออสเตรเลีย กระทรวงพาณิชย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
ยกระดับประเทศไทย สู่ “World Best Practice” มาตรการป้องกันวัชพืชติดรถยนต์ส่งออก ขยายตลาดส่งออกรถยนต์ไปออสเตรเลีย 2 แสนล้านบาท/ปี

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จับมือ กระทรวงเกษตรออสเตรเลีย กระทรวงพาณิชย์ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือO สมาคมอุตสาหกร...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสาธิกา สุวรรณว...
07/11/2023

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ นายธนศิลป์ แซ่เล่า และนายศิวกร พรหมมา นักวิชาการเกษตร เก็บข้อมูลเกษตรกรภายใต้โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งโมเดลการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเ...
03/11/2023

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวสาธิกา สุวรรณวิเศษ และ นายธนศิลป์ แซ่เล่า นักวิชาการเกษตร เข้าเก็บข้อมูลโครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจำลองพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวานในจังหวัดนครปฐม ณ แปลงเกษตรกร อำเภอเมือง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุว...
03/11/2023

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ และ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงใหม่ และ แปลงต่ออายุ ผักชีไทย มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว กระชาย ชะอม ณ แปลงเกษตรกร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจัน...
02/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นายกันต์กวี สีนวนจันทร์ และนางสาวนวรัตน์ ศีลสังวรณ์ นักวิชาการเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ พืช ตะไคร้ ข้าวโพดฝักอ่อน ณ แปลงเกษตรกร ตำบลทุ่งลูกนก ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวา...
02/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางเพ็ญลักษณ์ ชูดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวปาริชาติ ไชยธุวานันท์ นักวิชาการเกษตร และนายภาคิน อุทัยเลิศ เจ้าหน้าที่การเกษตร เข้าตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP แปลงต่ออายุ ข่า กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เห็ด เมล่อน กุยช่าย ณ แปลงเกษตรกร อำเภอนครชัยศรี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

150 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งขวาง
Amphoe Kamphaeng Saen
73140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Kamphaeng Saen

แสดงผลทั้งหมด