Clicky

กศน.อำเภอคลองหลวง

กศน.อำเภอคลองหลวง กศน.อำเภอคลองหลวง

เปิดเหมือนปกติ

!! ประกาศ !!กศน.อำเภอคลองหลวง จะดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 25...
15/09/2022

!! ประกาศ !!
กศน.อำเภอคลองหลวง จะดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 - 18 กันยายน 2565
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
***หมายเหตุ***
นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา สวมรองเท้าหุ้มส้น
เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชน
เตรียมดินสอ 2B ขึ้นไป
นักศึกษาต้องมาถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ก่อนเข้าห้องสอบ
หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อกับอาจารย์ประจำกลุ่ม

27 สิงหาคม 2565 จัดวิชาชีพวิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ ตลาดเอื้ออาทร5/2 ต.คลองห้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
13/09/2022

27 สิงหาคม 2565 จัดวิชาชีพวิชาการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ณ ตลาดเอื้ออาทร5/2 ต.คลองห้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นางสาวจิดาภา ฐาน์กาญจน์  ครูอาสาสมัคร กศน. รับผิดชอบสอนผู้ไม่รูหนังสือจำนวน 30 คน
09/09/2022

นางสาวจิดาภา ฐาน์กาญจน์ ครูอาสาสมัคร กศน. รับผิดชอบสอนผู้ไม่รูหนังสือจำนวน 30 คน

การจัดการเรียนการสอน นางสาวจิดาภา  ฐาน์กาญจน์  ครูอาสาสมัคร  ศรช.ทองแท้ ระดับประถมศึกษา มีนักศึกษาจำนวน 26 คน
09/09/2022

การจัดการเรียนการสอน นางสาวจิดาภา ฐาน์กาญจน์ ครูอาสาสมัคร ศรช.ทองแท้ ระดับประถมศึกษา มีนักศึกษาจำนวน 26 คน

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.อำเภอคลองหลวง ครั้งที่ 1/2565 ประจำภาคเรียนที่ ...
19/08/2022

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) กศน.อำเภอคลองหลวง ครั้งที่ 1/2565 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

25/07/2022

ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 65 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เตรียมพร้อมสอบ N-NETการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนครั้งที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 256...
25/07/2022

เตรียมพร้อมสอบ N-NET
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
ครั้งที่ 1/2565 วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565

วันที่ 17 กรกฏาคม 2565  นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนหล...
18/07/2022

วันที่ 17 กรกฏาคม 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรกฏหมายในโลกออนไลน์ที่ควรรู้ ณ อาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 3 เทศบาลท่าโขลง โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สุชัย แสงส่อง รอง ผกก.สอบสวน หน.งานสอบสวน สภ.คลองหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาขององค์การบริหา...
11/07/2022

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ทำความสะอาดบริเวณวัดอู่ข้าว ตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
23/06/2022

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว...
09/06/2022

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุเทศบาลเมืองท่าโขลง ในการสนับสนุนบุคลากร ด้านวิชาการ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พัฒนาในด้านอาชีพ

Photos from กศน.ตำบลคลองหก's post
26/05/2022

Photos from กศน.ตำบลคลองหก's post

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี's post
09/05/2022

Photos from ห้องสมุดประชาชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี's post

กศน.อำเภอคลองหลวง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนุชนาถ  เสนาะคำ ครู กศน.ตำบลคลองสอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบล 5ดีพรีเมี่ยม ...
06/05/2022

กศน.อำเภอคลองหลวง ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนุชนาถ เสนาะคำ ครู กศน.ตำบลคลองสอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ กศน.ตำบล 5ดีพรีเมี่ยม ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี
นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์ ครู กศน.ตำบลคลองหก ได้รับรางวัลชมเชย กศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

ประกาศแจ้งนักศึกษาเข้าเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมการปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565ณ กศน....
06/05/2022

ประกาศแจ้งนักศึกษาเข้าเรียนใหม่
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ณ กศน.อำเภอคลองหลวง
เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ ตา...
04/05/2022

นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง นำบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมระฆังเงิน โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

กศน.อำเภอคลองหลวง เปิดรับสมัครเรียน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน ...
01/04/2022
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

กศน.อำเภอคลองหลวง เปิดรับสมัครเรียน ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565

https://forms.gle/c1ruv3RZWF51ZXks8

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

30 -31 /3/2565เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธการตลาดเชื่อมโยงจาก online ...
31/03/2022

30 -31 /3/2565เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธการตลาดเชื่อมโยงจาก online และ offline,(ครู ค) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอ บ้านนา จ.นครนายก

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการกศน.อำภอคลองหลวงได้มอบหมายให้นางอภิรศั รัตน์จินดามุข ครู คศ 1...
27/03/2022

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการกศน.อำภอคลองหลวง
ได้มอบหมายให้นางอภิรศั รัตน์จินดามุข ครู คศ 1 นางสาวจิดาภา ฐานกาญจน์ ครูอาสาสมัครกศน.
นางสาวรันตา คล้ายจินดา ครูกสน.ตำบลคลองสาม พร้อมนำคณะนักศึกษาปริญญาโท จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารการศึกษา ติดตามการมิเทศการจัดกิจกรรม
ของ ครูกศน.ตำบลดลองห้า ครูกศน.ตำบลคลองหก และครูกศน.ตำบลคลองเจ็ด ที่ร่วมดำเนินการ
จัดการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมทักษะชีวิต โดยมีคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลคลองห้า หมู่ 7 คณะครูกศน.อำภอคลองหลวง เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพ
ด้วยหลัก 4 อ. กับตัวแทนประชาชนตำบลคลองห้า ตำบลคลองหก และตำบลคลองเจ็ด ที่เข้ารับการอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 คน ณ ศูนย์การเรียนบ้านเอื้ออาทรคลอง5/1 หมู 5 ตำบล
คลองทำ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ภูมิปัญญาไทย: องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทย
23/03/2022
ภูมิปัญญาไทย: องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทย

ภูมิปัญญาไทย: องค์ความรู้ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อสังคมไทย

ประเภทของภูมิปัญญา1. ภูมิปัญญาระดับชาติ2. ภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางอภิดี รัตน์จินดามุข ครู คศ.1 ได้รับมอบหมายจากนางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเ...
20/03/2022

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางอภิดี รัตน์จินดามุข ครู คศ.1 ได้รับมอบหมายจากนางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง ให้นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ณ ศูนย์นวัตวิถีตำบลคลองสาม หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีกลุ่มเป้าหมายประชาชนประกอบด้วย ตำบลคลองสอง ตำบลคลองสาม ตำบลคลองสี่ ตำบลคลองห้า และตำบลคลองหก รวม 20 คน โดยมีกิจกรรม
๑) กิจกรรมการเรียนรู้การทำสบู่สมุนไพร
๒) กิจกรรมการเรียนรู้การทำจุลินทรีย์
สังเคราะห์แสง
๓) กิจกรรมการเรียนรู้การทำไข่เค็มสมุนไพร

กศน.อำเภอคลองหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางพ...
20/03/2022

กศน.อำเภอคลองหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง มอบหมายให้นางสาววราพร พานนงค์ บรรณารักษ์อัตราจ้าง นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุตส่าห์ ครูกศน.ตำบลคลองหก และนางสาวสมจิตร เดชบุญ ครูศรช.มัสยิดลำสนุ่น เป็นครูที่ปรึกษา นำนักศึกษา กศน.ระดับชั้นมัธยมตอนต้น ประกอบด้วย นายฉัตรพฤกษ์ นาคนาคินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ครับ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากมิจฉาชีพ 7 ตอน https://goo.gl/s0Fl5W  ตอนที่ 1 ม...
20/03/2022
ตอนที่ 1 มิจฉาชีพลักทรัพทย์ของในบ้านหรือร้านค้าห้องแถว

ประชาสัมพันธ์ครับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากมิจฉาชีพ 7 ตอน

https://goo.gl/s0Fl5W ตอนที่ 1 มิจฉาชีพลักทรัพย์ของในบ้านหรือร้านค้าห้องแถว

https://goo.gl/kmBu6d ตอนที่ 2 ภัยจากการโดยสารรถเท็กซี่ และ รถตู้

https://goo.gl/Y6bznO ตอนที่ 3 ลักทรัพย์ในที่สาธารณะ

https://goo.gl/z1siOa ตอนที่ 4 เตือนภัย เรื่อง ป้องกันภัยมอเตอร์ไซค์หาย

https://goo.gl/kaKdAE ตอนที่ 5 ภัยจาก อินเทอร์เน็ต Social Trade Crime

https://goo.gl/Dcu1mR ตอนที่ 6 ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์

https://goo.gl/vj9HYn ตอนที่ 7 ภัยจากแก๊งตบทอง ต้มตุ๋น

ผลิตโดย Police Tv บริษัท ยูซีไอ มีเดีย จำกัด

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำคลิปโฆษณา เตือนภัยจากจากมิจฉา.....

วันที่ 13 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอคลองหลวงจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนการรณรงค์ป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ก...
13/03/2022

วันที่ 13 มีนาคม 2565
กศน.อำเภอคลองหลวงจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนการรณรงค์ป้องกันและหลีกเลี่ยงยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
ผลการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 71 คน

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษ...
11/03/2022

โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอคลองหลวง

http://pte.nfe.go.th/kl/index.php/2020-12-03-06-00-14/51-11-2565

ภาพกิจกรรม http://pte.nfe.go.th/kl/index.php/2022-02-25-07-50-21

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอคลองหลวง ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยภายใต้มาตรการ social dista...
05/03/2022

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 กศน.อำเภอคลองหลวง ดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยภายใต้มาตรการ social distancing อีกทั้งยังดำเนินการตรวจคัดกรองด้วย ATK ให้กับผู้เรียนก่อนเข้าสอบ ภาพกิจกรรม ณ สนามสอบโรงเรียนบางขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู่

40/4 ม. 7 ต. คลองสอง อ. คลองหลวง
Amphoe Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625240645

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.อำเภอคลองหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.อำเภอคลองหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

เป็นของเอกชนเปล่าค่ะ
กศน.อำเภอคลองหลวงได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จากผลงานโครงงานเครื่องพ่นละอองน้ำแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอคลองหลวง มอบหมายให้นายช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์ ครูกศน.ตำบลคลองห้า เป็นครูที่ปรึกษาฯ นำนักศึกษากศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ๑)นางสาวนฤมล มณีโชติ ๒)นางสาวกาญจนา เจนกระบวน ๓)นายวงศกร ทองเอี่ยม ในการร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้
กศน.อำเภอคลองหลวง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุในประเด็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการของกองทุนผู้สูงอายุ
สวสัดี ก.ศ.น อ.คลองหลวง
เปิดรับนักเรียนใหม่วันที่เท่ารัยคะปี64คะ
เปิดรับสมัคเรียนเดือนไหนคะปี64คะ
กศน.คลองหกเรียนตัคผมวันที17-22กุมภาพันธ์ 2563เวล.08:00น.15:30น
กราบเท้าครูทุกท่าน
อยู่ต่างจังหวัดสมัครเรียนได้ไม่คะ
x

Amphoe Khlong Luang บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง โรงงานเสื้อผ้า CT shop Meedeeขายส่ง โล๊ะสต๊อก เซรั่มvitc JR Jenjira เจน เครื่องสำอางออนไลน์ HYA สร้าง ความสวย ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 - ปทุมธา สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยา Msc_sdt MaxFilmShop ฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ ร D Community Nanocatalysis and Molecular Simulation Research Group - NCAS