ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง กศน.อำเภอคลองหลวง
(61)

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สั...
24/10/2023

วันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อวิเคราะห์ SWOT สำหรับจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป มีบุคคลากรเข้าร่วม จำนวน 13 คน ณ บ้านไม้ธารารีสอร์ทแอนวอเตอร์สปอต ตำบลคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ โดย นางวันเพ็ญ ฉนำกลาง ผู้อำน...
17/10/2023

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการประชุมประจำสัปดาห์ โดย นางวันเพ็ญ ฉนำกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองเสือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง เป็นประธานในการประชุม เพื่อ นิเทศก์ติดตามการปฎิบัตงาน พร้อมให้บุคคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย แจ้งปัญหาและอุปสรรค์ เพื่อ แก้ไข และ พัฒนาการปฎิบัติงาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดกิจกรรม จิตรอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เน...
16/10/2023

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดกิจกรรม จิตรอาสาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา อำเภอคลองหลวงโดย นางวันเพ็ญ ฉนำกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองเสือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 15 คน

📣ประกาศ📣 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
10/10/2023

📣ประกาศ📣 กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 ตุลาคม 2566สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project bea...
09/10/2023

วันที่ 9 ตุลาคม 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project beased lernning) โดย นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และ นางกัลยา หอมดี ข้าราชการบำนาญ เป็น วิทยากร ณ โรงแรมทินิดี บางกอกกอล์ฟคลับ ปทุมธานี

หลักสูตร 6 เดือน เปิดรับสมัครแล้ว- อายุ 20 ปี บริบูรณ์- ทำงานในพื้นที่ปทุมธานี 1 ปี ขึ้นไป- สมัครได้ที่ สกร.อำเภอคลองหลว...
07/10/2023

หลักสูตร 6 เดือน เปิดรับสมัครแล้ว
- อายุ 20 ปี บริบูรณ์
- ทำงานในพื้นที่ปทุมธานี 1 ปี ขึ้นไป
- สมัครได้ที่ สกร.อำเภอคลองหลวง
(เข้ามาสมัครด้วยตนเอง)

วันที่ 4 ตุลาคม 2566สกร.อำเภอคลองหลวง ได้รับการนิเทศน์การปฎิบัติงาน จาก นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหว...
04/10/2023

วันที่ 4 ตุลาคม 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้รับการนิเทศน์การปฎิบัติงาน จาก นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดปทุมธานี

📍📍ประกาศ📍📍สกร.อำเภอคลองหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 📕ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566📒สมัครออนไล...
01/10/2023

📍📍ประกาศ📍📍

สกร.อำเภอคลองหลวง
เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
📕ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ตุลาคม 2566
📒สมัครออนไลน์ "เฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน "
https://forms.gle/ZnorPsi7ZiHamNF56
หลักสูตรเทียบระดับ "ต้องเข้ามาสมัครด้วยตนเอง"
🍀สมัครด้วยตนเอง ณ สกร.อำเภอคลองหลวง

❤️สมัครออนไลน์อัพโหลดเอกสารให้ครบ นะจ้ะ❤️

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี ขอจงมีความสุขกายสุขใจ ทั้งห่างไกลโรคภั...
28/09/2023

ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ
ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก
แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี
ขอจงมีความสุขกายสุขใจ
ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย
ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ
สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัย
ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป

เกษียณสุขใจ 60 แล้ว ที่นี้ก็ว้าวุ่นเลย❤️🍀

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ ครู ศกร.ตำบล จำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดก...
26/09/2023

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2566
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ ครู ศกร.ตำบล จำนวน 11 คน ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงแรมทินิตี บางกอก กอล์คลับ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 กันยายน 2566สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบล จัดประชุม ศส.ปชต ณ ศูนย์การเรียน ตำบลคลองหนึ่ง - ตำบลค...
26/09/2023

วันที่ 23 กันยายน 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบล จัดประชุม ศส.ปชต ณ ศูนย์การเรียน ตำบลคลองหนึ่ง - ตำบลคลองเจ็ด

วันที่ 16-17 กันยายน 2566สกร.อำเภอคลองหลวง ได้จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาหลัก...
23/09/2023

วันที่ 16-17 กันยายน 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้จัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย ณ สนามสอบทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง สนามสอบทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69 และสนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

ผู้อำนวยการ และบุคลากร สกร.อำเภอคลองหลวง ขอแสดงความเสียใจไว้อาลัย แด่ อ.ช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์ ต่อการจากไปอย่างไม่มีวัน...
18/09/2023

ผู้อำนวยการ และบุคลากร สกร.อำเภอคลองหลวง ขอแสดงความเสียใจไว้อาลัย แด่ อ.ช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์ ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ🎗

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 สกร.อำเภอคลองหลวงวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566ระดับประถม และระดับ ม.ต้น ณ สนามสอบโรงเรีย...
15/09/2023

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 สกร.อำเภอคลองหลวง
วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566
ระดับประถม และระดับ ม.ต้น ณ สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
ระดับ ม.ปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วันที่ 11 กันยายน 2566สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศกร.ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
12/09/2023

วันที่ 11 กันยายน 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศกร.ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

12/09/2023

วันที่ 12 กันยายน 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศกร.ตำบลปงแสนทอง จังหวัดลำปาง

11/09/2023
วันที่ 10 กันยายน 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิท...
10/09/2023

วันที่ 10 กันยายน 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู โดย เข้าซึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองตาก และ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี จังหวัดตาก มีบุคลากรเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน

วันที่ 7 กันยายน 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง ได้รับการนิเทศน์ติดตามงาน จาก นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยกานสำนักงานส่งเสริมการเ...
08/09/2023

วันที่ 7 กันยายน 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้รับการนิเทศน์ติดตามงาน จาก นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ ผู้อำนวยกานสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การเรียนตำบลคลองหก

30/08/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดโครงการ ดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำนักงาน ดำเนินการในพื้นที่ตำบลคลองหก
มีผู้เข้าร่วม จำนวน 15 คน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หมั่นอุส่าห์ ครู กศน.ตำบลคลองหก และ นางสาวอัญมณี เรืองจินดา นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร ดำเนินการ ณ ศูนย์การเรียนตำบลคลองหก

30/08/2023

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายณัฐพงษ์ วิเชียรชัย ครู กศน.ตำบลคลองสี่ ได้รับมอบหมายจากนางพิมพา หาญวัฒนะชัยจัดโครงการดิจิทัลชุมชน หลักสูตร การตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าผ่านระบบดิจิทัล จำนวนผู้อบรม 15 คน วิทยากรครู ข. นางสาวชรินทิพย์ ขันขวา ครู กศน.ตำบล

วันที่ 27 สิงหาคม 2566ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติ(n-net) ให้กับนักศึกษากลุ่มเ...
29/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการจัดการทดสอบระดับชาติ(n-net) ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์การเรียนทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง และ ศูนย์การเรียนทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

วันที่ 27 สิงหาคม 2565ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการตัดโครงการพัฒนาทีกศะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้กับ...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการตัดโครงการพัฒนาทีกศะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา ระดับมีธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน ณโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วันที่ 27 สิงหาคม 2565ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการทอดสอบระดับชาติ N-net มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2565
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการทอดสอบระดับชาติ N-net มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 80 คน
และได้รับการนิเทศก์ จาก นางฑัศดาพร ลองชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย วัยรุ่น วัยใส...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านสุขภาพอนามัย วัยรุ่น วัยใส เข้าใจเรื่องเพศศึกษา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอคลองหลวง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566ศูนย์ส่งเสริมหารเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการจัด โครงการ white zone มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ...
26/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
ศูนย์ส่งเสริมหารเรียนรู้อำเภอคลองหลวง ได้ดำเนินการจัด โครงการ white zone มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอคลองหลวง

วันที่ 24 สิงหาคน 2566สกร.อำเภอคลองหลวง ได้ตัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 96...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคน 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง ได้ตัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาจำนวน 96 คน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จังหวัดชลบุรี

22 สิงหาคม 2566สกร.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
23/08/2023

22 สิงหาคม 2566
สกร.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 นางสาวปวีณา  เหมันต์ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอคลองหลวง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชี...
22/08/2023

วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2566 นางสาวปวีณา เหมันต์ พร้อมด้วยคณะครู สกร.อำเภอคลองหลวง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม" ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอคลองหล...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอคลองหลวง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 120 คน

วันที่ 11 สิงหาคม 2566นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ ครู ตำบลคลองหนึ่ง-ตำบลคลองสี่ ดำเ...
20/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566
นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ ครู ตำบลคลองหนึ่ง-ตำบลคลองสี่ ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้เรื่องหลัก 5 อ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดีและให้เป็นแนวทางนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ นำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ และให้สามารถพึ่งพาตนเอง ผู้เข้าร่วม จำนวน 24 คน

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณา เหมันต์ ข้าราชการ...
20/08/2023

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2566 นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ นางสาวปวีณา เหมันต์ ข้าราชการครู สกร.อำเภอคลองหลวง เข้าร่วมการอบรมครูผู้สอนและเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยณ โรงแรมวิทซ์ บางกอก หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 สิงหาคม 2566  นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายบุคลากร จำนวน 2 คน คือ นางสาวชรินทิ...
20/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566
นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายบุคลากร จำนวน 2 คน คือ นางสาวชรินทิพย์ ขันหวา ครู กศน.ตำบล และ นางสาวอัญมณี เรืองจินดา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายอภิชาติ โชติแสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินการดำเ...
20/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566
นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมี นายอภิชาติ โชติแสงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
20/08/2023

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

15/08/2023

ประมวลภาพกิจกรรมของ อาสาสมัคร กศน. ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566ได้รับมอบหมาย จากนางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ให้คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566
ได้รับมอบหมาย จากนางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอคลองหลวง ให้คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โดมโรงเรียนทีปังวิทยาพัฒน์

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล คลองห้า คลองหก และ คลองเจ็ด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาท...
11/08/2023

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล คลองห้า คลองหก และ คลองเจ็ด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตอบรมให้ความรู้เรื่องหลัก 5 อ. ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีผู้เรียนเข้าร่วม จำนวน 18 คน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ ครู กศน. ตำบลคลองหนึ่ง - ตำบลคลองเจ็ด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสัง...
11/08/2023

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สกร.อำเภอคลองหลวง ได้มอบหมายให้ ครู กศน. ตำบลคลองหนึ่ง - ตำบลคลองเจ็ด ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้วยกิจกรรมการเพาะถั่วงอดคอนโดให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการเพาะถั่วงอกคอนโด เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ ผู้เรียนรวม จำนวน 15 คน

ที่อยู่

40/4 ม. 7 ต. คลองสอง อ. คลองหลวง
Amphoe Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625240645

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


ความคิดเห็น

เป็นของเอกชนเปล่าค่ะ
กศน.อำเภอคลองหลวงได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จากผลงานโครงงานเครื่องพ่นละอองน้ำแบบอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางพิมพา หาญวัฒนะชัย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอคลองหลวง มอบหมายให้นายช่วงชัย เจ้าพิทักษ์วงศ์ ครูกศน.ตำบลคลองห้า เป็นครูที่ปรึกษาฯ นำนักศึกษากศน. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย ๑)นางสาวนฤมล มณีโชติ ๒)นางสาวกาญจนา เจนกระบวน ๓)นายวงศกร ทองเอี่ยม ในการร่วมกิจกรรมฯ ครั้งนี้
กศน.อำเภอคลองหลวง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุในประเด็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการของกองทุนผู้สูงอายุ
สวสัดี ก.ศ.น อ.คลองหลวง
เปิดรับนักเรียนใหม่วันที่เท่ารัยคะปี64คะ
เปิดรับสมัคเรียนเดือนไหนคะปี64คะ
กศน.คลองหกเรียนตัคผมวันที17-22กุมภาพันธ์ 2563เวล.08:00น.15:30น
กราบเท้าครูทุกท่าน
อยู่ต่างจังหวัดสมัครเรียนได้ไม่คะ
#}