เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน

เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Government)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง 🚒ได้ทำการดับไฟไหม้หญ้าบริเวณซอยไอยรา 6/4  ดับไฟ...
15/01/2022

วันที่ 15 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง 🚒ได้ทำการดับไฟไหม้หญ้าบริเวณซอยไอยรา 6/4 ดับไฟไหม้ขยะหลังแพปลาตลาดไทและดับไฟไหม้ขยะซอยโรงแรมมาอินทร์

15/01/2022

🔟 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด
ในประเทศรายใหม่สูงสุด

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ เวลา 01:00 น.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ #ไทยรู้สู้โควิด

วันที่ 14 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นเพื่อทำความสะอาด โรงเรียนธรรมศาส...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นเพื่อทำความสะอาด โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ล้างพื้นวัดบางขันและฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองพื้นถนนหมู่ที่18 คลองหนึ่ง

วันที่ 14 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติด...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
📌 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
📌 ซอยไทยธานี 24
📌 หมู่บ้านพฤกษา 52/1
📌 หมู่บ้านพฤกษา 52/2
📌 หอพักสมหมาย หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง

14 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณป้อม 8 วัดพระธรร...
14/01/2022

14 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณป้อม 8 วัดพระธรรมกายถึงหมู่ 13 และตัดหญ้าถนนเลียบคลองสอง

14 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการลงยางมะตอยปากซอยเทพกุญชร27 ฝั่งคลองแ...
14/01/2022

14 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการลงยางมะตอยปากซอยเทพกุญชร27 ฝั่งคลองแอน และทางเข้าเทศบาลด้านร้านจักราช

วันที่ 14 มกราคม 2565 งานบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับงาน...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 งานบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับงานกู้ชีพฯ การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ขอแสดงความชื่น...
14/01/2022

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง นายต่าย ศรีทิม เจ้าหน้าที่งานประปา กองช่าง ที่ได้ทำความดีจากกรณีเก็บสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง น้ำหนัก 2 สลึงโดยได้นำส่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ประกาศประชาสัมพันธ์หาเจ้าของ และต่อมาในวันนี้เจ้าของสร้อยคอทองคำ คุณทองสุข ท่อแก้ว ประชาชนหมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์ ได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จึงส่งมอบคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย ขอแสดงความชื่นชมในความดี และฝากให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงต่อไป

นายสุเทพ วงษ์แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานส่งเ...
14/01/2022

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1

📣 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี
14/01/2022

📣 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี

📣 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๙ นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราช...
14/01/2022

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๔๙ นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญประจำปีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองท่าโขลงเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่บรรเทาและช่วยเหลือความเดือดร้อนประชาชน

นายสุเทพ วงษ์แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน

14/01/2022

เปิดแล้วจ้า เปิดแล้วจ้าาา...
เปิดรับสมัคร นักเรียนสอบเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -15มีนาคม 2565
ห้องเรียนพิเศษ MEP คัดเลือกเพียง 25 คนเท่านั้น เกรด 3.00 ขั้นไป!!!

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าโขลง's post
14/01/2022

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองท่าโขลง's post

วันที่ 13 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นเพื่อทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นเพื่อทำความสะอาดศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองท่าโขลง ล้างพื้นศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ล้างตลาดเคหะประชารัฐบ้านเอื้ออาทร กม.44 ฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองพื้นถนนหมู่ที่18 คลองหนึ่ง

13 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณ หมู่ 14 ตำบลคลอ...
13/01/2022

13 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณ หมู่ 14 ตำบลคลองสอง และดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างซอยเทศบาล 2

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้...
13/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ งานจัดเก็บรายได้ และงานแผนที่ภาษี กองคลัง เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคและเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการให้บริการและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

นายสุเทพ วงษ์แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน

วันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าโขลง โดย นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมหมาย โสนามิตร ...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าโขลง โดย นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางเติมศรี แก้วชิน นายชำนาญ ยิ้มละมัย เลขานุการนายกฯ นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ร่วมกันล้างทำความสะอาดพื้นที่ #ตลาดเคหะประชารัฐ ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก น้ำยาล้างพื้น เพื่อเป็นการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อในสถานที่เสี่ยง
🙏🏻 🧡 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหาร ผู้ประกอบการ พ่อค้า โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 12 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณถนน ซอยแมนฮัตตั้น ถ...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณถนน ซอยแมนฮัตตั้น ถนนหมู่ที่18 คลองหนึ่งและทำการล้างตลาดไอยรา

วันที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าโขลง โดย นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมหมาย โสนามิตร ...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองท่าโขลง โดย นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีทอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ร่วมกันล้างทำความสะอาดพื้นที่ #ตลาดไอยรา ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมล้างทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก น้ำยาล้างพื้น เพื่อเป็นการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อในสถานที่เสี่ยง
🙏🏻 🧡 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาล สถานประกอบการ และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหาร ผู้ประกอบการ พ่อค้า โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 12 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมประปาซอยเทพกุญชร17
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมประปาซอยเทพกุญชร17

วันที่ 12 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนเอ...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณถนนเอราวัณ 1 ปากซอยเอราวัณ 26 บริเวณถนนไอยรา 1 ไอยรา 2 ซอยเทศบาล 3 และติดไฟฟ้าส่องสว่างศาลาปากซอยเอราวัณ1

ประชาสัมพันธ์ 🔊🔉 พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคจักรยานเก่าที่ไม่ใช้แล้ว หรือไม่สามารถใช้การได้ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงและปรังปรุงใ...
12/01/2022

ประชาสัมพันธ์ 🔊🔉
พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคจักรยานเก่าที่ไม่ใช้แล้ว หรือไม่สามารถใช้การได้ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงและปรังปรุงใหม่ จนสามารถใช้การได้ปกติ โดยจะส่งต่อไปยังท้องที่ทุรกันดาร เพื่อมอบให้แก่เด็กที่ยากไร้ โดยหากประสงค์จะร่วมบริจาคจักรยานเก่า หรือโครงจักรยานที่ไม่ใช้งานแล้ว สามารถโทรแจ้งความประสงค์ได้ที่
📌ร้อยเอก สัญญลักษณ์ มะลิวัลย์ นายทหารกิจการพลเรือน
โทรศัพท์ ๐๙๙-๓๒๓-๕๔๔๓
เพื่อนัดหมายให้หน่วยงานทหารอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ เข้ารับมอบจักรยานจากท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคถึงที่พักของท่านต่อไป หรือนำมอบได้ที่ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง 🙏

ประชาสัมพันธ์ 🔊🔉
พี่น้องประชาชนร่วมบริจาคจักรยานเก่าที่ไม่ใช้แล้ว หรือไม่สามารถใช้การได้ เพื่อนำมาซ่อมบำรุงและปรังปรุงใหม่ จนสามารถใช้การได้ปกติ โดยจะส่งต่อไปยังท้องที่ทุรกันดาร เพื่อมอบให้แก่เด็กที่ยากไร้ โดยหากประสงค์จะร่วมบริจาคจักรยานเก่า หรือโครงจักรยานที่ไม่ใช้งานแล้ว สามารถโทรแจ้งความประสงค์ได้ที่
📌ร้อยเอก สัญญลักษณ์ มะลิวัลย์ นายทหารกิจการพลเรือน
โทรศัพท์ ๐๙๙-๓๒๓-๕๔๔๓
เพื่อนัดหมายให้หน่วยงานทหารอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ เข้ารับมอบจักรยานจากท่านที่ประสงค์จะร่วมบริจาคถึงที่พักของท่านต่อไป หรือนำมอบได้ที่ งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองท่าโขลง 🙏

วันที่ 12 มกราคม 2565เจ้าหน้าที่เทศกิจเวรชุดทิ่1ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียนโรงงานTPK เป่าฝุ่นอุปกรณ์ซอยไอยรา5/1 เจ้าหน้าที่เ...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565
เจ้าหน้าที่เทศกิจเวรชุดทิ่1ออกตรวจสอบเหตุร้องเรียนโรงงานTPK เป่าฝุ่นอุปกรณ์ซอยไอยรา5/1 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ปรับปรุงแก้ไขพร้อมได้แจ้งไปทางผู้ร้องเรียนให้ทราบแล้ว

เมื่อวันที่11 มกราคม 2565 เวลา 21.00 นาฬิกา งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้รับการร้องเรียนทางโทรศั...
12/01/2022

เมื่อวันที่11 มกราคม 2565 เวลา 21.00 นาฬิกา งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้รับการร้องเรียนทางโทรศัพท์เหตุรำคาญเรื่องกลิ่น เจ้าหน้าที่เทศกิจเวรชุด 2 ออกตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านฐานมั่งคง ใกล้เคียงโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมี กลิ่นควันไฟ และ มี กลิ่นเหม็นจริงและทำการตรวจสอบบริเวณรอบข้างๆๆหมู่บ้านแต่ไม่พบกองไฟแต่อย่างใด

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมือ...
12/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ได้มอบหมายให้ ว่าที่ รต.เฉลิมพล ภาคีผล รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วยกองสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทนส่งมอบจากการบริจาคจักรยานเก่า โครงจักรยานที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่ผู้แทนกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 เพื่อนำไปซ่อมบำรุงและปรับปรุงใหม่ ให้ใช้งานได้ตามปกติ และส่งต่อให้แก่เด็กยากไร้ในพื้นที่ทุระกันดาร ตามโครงการ "Army Bike สานฝันปันสุข ร่วมกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง" ต่อไป

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่...
12/01/2022

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง สมาชิกชมรมเพื่อนหมอเทพ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลงโดยได้นำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

#ด้วยรักและห่วงใย
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง
นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง
#ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน

วันที่ 11 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการส่งน้ำให้บ้านเรือนประชาชนซอยเทพกุญชร16 ...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการส่งน้ำให้บ้านเรือนประชาชนซอยเทพกุญชร16 ฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณถนนหมู่ 18 คลองหนึ่ง ซอยคชาสาร1 ซอยแมนฮัตตั้นและล้างพื้นถนนเลียบคลองแอล

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วย นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเท...
11/01/2022

วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง พร้อมด้วย นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างโรงพยาบาลสนามโซนสีเหลือง(เพิ่ม)
จากกรณีที่กลุ่มบริษัทภายในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ได้บริจาคทุนทรัพย์ เพื่อการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับผู้ป่วยซึ่งหากเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น จะได้ดูแลประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงได้เต็มที่ ลดปัญหาผู้ป่วยล้นเตียง

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติด...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในสถานศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69
2. โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
3. โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
4. โรงเรียนจารุศรบำรุง
5. โรงเรียนวันครู 2502
6. โรงเรียนปากคลองสอง
7. โรงเรียนลำสนุ่น
8. โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น. นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจศพ นายภิญโญ กรุดบางหวา...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น. นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจศพ นายภิญโญ กรุดบางหวาย ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13:30 น. นายสมหมาย โสนามิตร รองนายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจศพ นายภิญโญ กรุดบางหวาย ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. นายสุเทพ วงศ์แจ้ง นายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจศพ นางสาวจริยา ประเสริฐสิง...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. นายสุเทพ วงศ์แจ้ง นายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจศพ นางสาวจริยา ประเสริฐสิงห์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ได้เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13:00 น. นายสุเทพ วงศ์แจ้ง นายกเทศมนตรี มอบเงินช่วยเหลือ งานฌาปนกิจศพ นางสาวจริยา ประเสริฐสิงห์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ได้เสียชีวิตด้วยเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 11 มกราคม 2565เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทบาลเมืองท่าโขลง เวรชุด 2 ออกตรวจสอบร้องเรียนรถลักลอบทิ้งขยะบริเวณซอยไอยรา 38 พบ...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทบาลเมืองท่าโขลง เวรชุด 2 ออกตรวจสอบร้องเรียนรถลักลอบทิ้งขยะบริเวณซอยไอยรา 38 พบว่ามีการลักลอบทิ้งขยะจริง จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงินจำนวน 1000 บาท และได้กล่าวตักเตือนให้เก็บขยะขึ้นและห้ามนำมาทิ้งอีกโดยเด็ดขาด
#ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อบ้านเมืองของเรา#

🔊 ประกาศ ปิดการจราจรชั่วคราวแจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณปากซอยเทพกุญชร 17 (ด้านถนนเทพกุญชร 2) วันที่ 11 มกราคม 2565 เว...
11/01/2022

🔊 ประกาศ ปิดการจราจรชั่วคราว
แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณปากซอยเทพกุญชร 17 (ด้านถนนเทพกุญชร 2) วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
#ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

🔊 ประกาศ ปิดการจราจรชั่วคราว
แจ้งปิดการจราจรชั่วคราว บริเวณปากซอยเทพกุญชร 17 (ด้านถนนเทพกุญชร 2) วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
#ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

วันที่ 10 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ล้างพื...
10/01/2022

วันที่ 10 มกราคม 2565
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน ล้างพื้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา69 และอาคารโดยรอบ ล้างพื้นโรงเรียนลำสนุ่นเพื่อทำความสะอาดและลดฝุ่นละออง

วันที่ 10 มกราคม 2565นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลเมืองท่าโขลง ดำเนินการตัดหญ้าไหล...
10/01/2022

วันที่ 10 มกราคม 2565
นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลเมืองท่าโขลง ดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทางบริเวณถนนวัดพืชนิมิต และดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69

ที่อยู่

12120
Amphoe Khlong Luang

ข้อมูลทั่วไป

"เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี"

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625295147

เว็บไซต์

https://www.thakhlong.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Khlong Luang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 15 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง 🚒ได้ทำการดับไฟไหม้หญ้าบริเวณซอยไอยรา 6/4 ดับไฟไหม้ขยะหลังแพปลาตลาดไทและดับไฟไหม้ขยะซอยโรงแรมมาอินทร์
วันที่ 14 มกราคม 2565 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าโขลง ได้ทำการล้างพื้นเพื่อทำความสะอาด โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง ล้างพื้นวัดบางขันและฉีดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองพื้นถนนหมู่ที่18 คลองหนึ่ง
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 📌 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 📌 ซอยไทยธานี 24 📌 หมู่บ้านพฤกษา 52/1 📌 หมู่บ้านพฤกษา 52/2 📌 หอพักสมหมาย หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง
14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่างดำเนินการตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณป้อม 8 วัดพระธรรมกายถึงหมู่ 13 และตัดหญ้าถนนเลียบคลองสอง
14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการลงยางมะตอยปากซอยเทพกุญชร27 ฝั่งคลองแอน และทางเข้าเทศบาลด้านร้านจักราช
วันที่ 14 มกราคม 2565 งานบัตรประจำตัวประชาชนเทศบาลเมืองท่าโขลง ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ผู้สูงอายุ โดยร่วมกับงานกู้ชีพฯ การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลเมืองท่าโขลง โดยนายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ขอแสดงความชื่นชม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองท่าโขลง นายต่าย ศรีทิม เจ้าหน้าที่งานประปา กองช่าง ที่ได้ทำความดีจากกรณีเก็บสร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง น้ำหนัก 2 สลึงโดยได้นำส่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง ประกาศประชาสัมพันธ์หาเจ้าของ และต่อมาในวันนี้เจ้าของสร้อยคอทองคำ คุณทองสุข ท่อแก้ว ประชาชนหมู่บ้านกฤษณาเฮ้าส์ ได้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของ นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จึงส่งมอบคืนให้เจ้าของเป็นที่เรียบร้อย ขอแสดงความชื่นชมในความดี และฝากให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ นำไปเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าโขลงต่อไป นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง #ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุข และงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
📣 ขอเชิญชวน ร่วมประกวดออกแบบลายผ้าประจำจังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๙ นายธานี ใจแคล้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญประจำปีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองท่าโขลงเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่บรรเทาและช่วยเหลือความเดือดร้อนประชาชน นายสุเทพ วงษ์แจ้ง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง รองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าโขลง #ท่าโขลง•ก้าวหน้า• พัฒนาก้าวไกล ทันใจประชาชน