Clicky

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พบถนนชำรุดเสียหาย
แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146
หรือโทร.02 192 3139

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการแขว...
14/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 พิธีวางพวงมาลา ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

13/10/2022

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยนิรันดร์

***************************

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในช่วง...
13/10/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบทแล้ว โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัย และชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงานออกลาดตระเวน เฝ้าระวังอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง/จุดอันตราย บนถนนโครงข่ายที่รับผิดชอบ

"เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวง...
11/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณอาคารสำนักงาน และถนนสาย ปท. 5031 ถนนภายในสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวง...
29/07/2022

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมข้าราชการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวง...
28/07/2022

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงท...
27/07/2022

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565
แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี นำโดยนายยิ่งยศ วิเชียรชม นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและแสดงความมุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง บริเวณ ปท.3004 ...
19/07/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การปิดการจราจรเพื่อให้ประชาชนทราบ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง บริเวณ ปท.3004 (เลียบคลอง 7) กม.ที่ 1+350 หน้าบริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2...
13/07/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ.2565 แล้ว โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความปลอดภัย และชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงานออกลาดตระเวน เฝ้าระวังอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง/จุดอันตราย บนถนนโครงข่ายที่รับผิดชอบ

"เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19"

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ประชุมติดตามงานเดือนมิถุนายน 2565นายยิ่งยศ วิเชียรชม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปท...
06/07/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ประชุมติดตามงานเดือนมิถุนายน 2565

นายยิ่งยศ วิเชียรชม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 2565 รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง "การขุด ขน ทำลาย ทำให้เสียหายแก่ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 43)"
04/07/2022

บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง "การขุด ขน ทำลาย ทำให้เสียหายแก่ทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 43)"

บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง "การทำลายเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรฯ และอุปกรณ์อื่นๆ (มาตรา 40)"
04/07/2022

บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง "การทำลายเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจรฯ และอุปกรณ์อื่นๆ (มาตรา 40)"

บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง "การระบายน้ำลงในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 39/1)"
04/07/2022

บทความประชาสัมพันธ์เรื่อง "การระบายน้ำลงในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 39/1)"

14/06/2022

7 โรคหน้าฝนที่ควรระวัง
และ 3 ภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงหน้าฝน

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

14/06/2022

ผลสำรวจ RC DDC POLL online
เมื่อสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น คนไทยต้องการอะไร?
1. เลิกตรวจ ATK (33.4%)
2. ไม่ต้องวัดอุณหภูมิ (30.8%)
3. ถอดหน้ากาก (26.2%)
4. ไม่จำกัดคนเข้าร่วมงาน (24.8%)
5. ไม่เช็คประวัติการฉีดวัคซีน (22.5%)

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

14/06/2022

แนวทางปฏิบัติ สถานพยาบาลเปลี่ยนผ่านโควิดสู่โรคประจำถิ่น

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

14/06/2022

ผู้ป่วยโควิดที่แยกกักกันตัวเอง หากมีอาการเหล่านี้ รีบไปพบแพทย์

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

14/06/2022

😷 กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กรมการกงสุล
เปิดให้บริการออกเอกสารรับรอง
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับ
การเดินทางระหว่างประเทศ (วัคซีนพาสปอร์ต)
เฉพาะผู้ทำหนังสือเดินทาง (Passport)
กรมการกงสุล ในวันเดียวกัน เท่านั้น !!

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

14/06/2022

😷2U วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน
Universal Vaccination ยกระดับภูมิคุ้มกันด้วยการเร่งฉีดวัคซีน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

14/06/2022

ป้องกันโควิด-19 บนรถโรงเรียน

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

14/06/2022

อาการเบื่ออาหารจากการติดโควิด

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

14/06/2022

ติดโควิดแล้วอาเจียน ควรทำอย่างไร ?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

บทความรู้เรื่อง "การปิดกั้นทางหลวง"
26/05/2022

บทความรู้เรื่อง "การปิดกั้นทางหลวง"

บทความรู้เรื่อง "การติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในบางลักษณะโดยไม่ได้รับอนุญาต"
26/05/2022

บทความรู้เรื่อง "การติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในบางลักษณะโดยไม่ได้รับอนุญาต"

บทความรู้เรื่อง "การสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นทางเข้าออกในเขตทางหลวง"
26/05/2022

บทความรู้เรื่อง "การสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อเป็นทางเข้าออกในเขตทางหลวง"

25/05/2022

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่แขนคนละข้าง

#วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
#กรมควบคุมโรค
#กระทรวงสาธารณสุข

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

25/05/2022

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง 7 กลุ่มเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

25/05/2022

แนวทางปฏิบัติ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

25/05/2022

ติดโควิดแล้วมีน้ำมูกกินยาลดน้ำมูกได้

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

25/05/2022

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 สำหรับพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว และพื้นที่เฝ้าระวังสูง

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

25/05/2022

✅ แนวทางปฏิบัติ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เริ่ม 1 มิ.ย. 65

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

25/05/2022

✅ ป้องกันภาวะ ลองโควิด
เป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังหายป่วยจากโควิด 3 เดือน
เช่น อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ปวดเวียนศีรษะ หายใจไม่อิ่ม
ไอ เจ็บหน้าอก ผมร่วง วิตกกังวล/เครียด ความจำสั้น
การรับรู้กลิ่นและรสเปลี่ยนไป

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

25/05/2022

เหตุใดผู้สูงอายุจึงควรรับวัคซีนต้านโควิด​ ?

❤️ด้วย​ความ​ห่วง​ใ​ยจาก... กรมทางหลวง​ชนบท​❤️

💛💙ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​💙💛

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี พร้อมนี้มีนายศราวุฒิ บุตรโคตร วิศวกรโยธาปฏิบัต...
20/05/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปทุมธานี พร้อมนี้มีนายศราวุฒิ บุตรโคตร วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน, นายเอกชัย เอี่ยมละออ นายช่างโยธาชำนาญงาน, นายอิทธิศักดิ์ บัวแดง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายชาตรี ศรีเดช นายช่างโยธา (พร.) ร่วมประชุมนำเสนอความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย ปท.3022 แยก ทล.305-เลียบคลอง 10 อ.ธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเจริญ ซื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตราชการที่ 2 เป็นประธานการประชุมฯ ณ อาคารแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าดำเนินการรื้อย้ายขยะในสายทาง เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีผู้ลักลอบทิ้งขยะในสายทาง ปท.301...
19/05/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าดำเนินการรื้อย้ายขยะในสายทาง เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีผู้ลักลอบทิ้งขยะในสายทาง ปท.3012 แยก ทล.305-บ้านหนองจอก อ.ธัญบุรี,ลำลูกกา จ.ปทุมธานี, หนองจอก กรุงเทพมหานคร ช่วง กม.ที่ 23+000 โดยได้ทำการประสานกับผู้นำชุมชนร่วมกันดำเนินการรื้อตักขนทิ้งและฝังกลบ เพื่อความสะอาดร่มรื่น และเพิ่มทัศนวิสัยในการสัญจรแก่ผู้ใช้เส้นทาง

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าซ่อมบำรุงพื้นผิวทางสัญจร เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีผิวทางหลุดร่อนบนถนน ในสายทาง ปท.303...
19/05/2022

แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าซ่อมบำรุงพื้นผิวทางสัญจร เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีผิวทางหลุดร่อนบนถนน ในสายทาง ปท.3035 แยก ทล.305-คลองแสนแสบ อ.ธัญบุรี, ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ช่วงกม.ที่ 23+000 โดยได้ทำการรื้อซ่อมชั่วคราวให้เรียบ ไม่ให้เป็นคลื่นและหลุมบ่อ เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

17/05/2022

ผู้ป่วยโควิดไปเลือกตั้งอย่างไร ?

1. เตรียมอุปกรณ์ส่วนตัวที่จำเป็น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เจลแอลกอฮอล์ ปากกา
2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. หลีกเลี่ยงการใช้บริการขนส่งสาธารณะ แนะนำให้เดินเท้าหรือใช้รถยนต์ส่วนตัว
4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร
5. เข้าคูหาที่จัดไว้สำหรับผู้ป่วยโควิด -19 เท่านั้น‼️
6. ทำการหย่อนบัตรด้วยตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่
7. เมื่อเสร็จจากการเลือกตั้งกลับที่พักทันที

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

❤️ ด้วยความห่วงใย จากกรมทางหลวงชนบท ❤️

💛💙"ทางหลวง​ชนบท​ เชื่อมโยง​ทั่ว​ไทย​ ​เชื่อม​ใจ​คน​ทั้งชาติ​"🚜

ที่อยู่

37/11 หมู่ 15 ตำบลบึงคำพร้อย
Amphoe Lam Luk Ka
12150

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621923139

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Lam Luk Ka

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Lam Luk Ka (แสดงผลทั้งหมด)

ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา Public Relations. Khaokai สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง  애차 Petal Gold กรมการขนส่งทหารเรือ PDPC Thailand Satunapgn2022