กศน.ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลาย

กศน.ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลาย กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

เปิดเหมือนปกติ

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11/03/2021

การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด
11/03/2021

โครงการคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด

กลุ่มสนใจการทำน้ำยาขนมจีน ม.11 ต.เมืองแฝก
11/03/2021

กลุ่มสนใจการทำน้ำยาขนมจีน ม.11 ต.เมืองแฝก

กลุ่มสนใจ การทำแหนมหมูม.3 ต.เมืองแฝก
11/03/2021

กลุ่มสนใจ การทำแหนมหมูม.3 ต.เมืองแฝก

ชั้นเรียนวิชาชีพ กลุ่มช่างปูน
11/03/2021

ชั้นเรียนวิชาชีพ กลุ่มช่างปูน

06/10/2020

🚨แจ้งนักศึกษาทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน#

#กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา
ในระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 สนามสอบระดับประถม ม.ต้น ณ ร.ร.ธารทองพิทยาคม
และ ระดับม.ปลาย ร.ร.ลำปลายมาศ

(แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และเตรียมบัตรประจำตัว นักศึกษา / ประชาชน
ปากกาสีน้ำเงิน / ดินสอ 2 บี / ยางลบ ให้พร้อม)

📢📢📢แจ้งให้ทราบและบอกต่อๆกันไป

#ติดต่อรับตารางสอบได้ที่ กศน.อำเภอลำปลายมาศ
📱ท่านใดสงสัยติดต่อครูประจำตำบลด่วนครับ

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ วันที่ 6 -7 ส.ค.63
31/08/2020

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ วันที่ 6 -7 ส.ค.63

สอบตำรวจ
18/07/2020

สอบตำรวจ

สาวๆ #ว่าที่ตำรวจหญิง พร้อมกันยัง

ข่าวดี!! เตรียมเปิดสอบตำรวจ ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
สอบตำรวจคลิก >> https://bit.ly/2WsFa0c
งานราชการอื่นๆ >> https://sobrajakan.com

Cr.ภาพ: Police คนดี มีแต่ให้
.................................

#งานราชการ63 #สอบราชการ63 #สอบทหาร63 #สอบตำรวจ63 #ลูกจ้างชั่วคราว63 #สมัครสอบราชการ63 #งานรัฐวิสาหกิจ #งานเอกชน #งานธนาคาร #สอบราชการ #งานราชการ #สอบตำรวจสายสอบสวน #สำนังานตำรวจแห่งชาติ

โครงการพัฒนาทักษะชิวิตพิชิตสุขภาพกาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ม.14 บ้านหนองตาด ต.เมืองแฝก
16/07/2020

โครงการพัฒนาทักษะชิวิตพิชิตสุขภาพกาย วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ ม.14 บ้านหนองตาด ต.เมืองแฝก

15 กรกฏาคม2563 บุคลากรครู กศน.อำเภอ​ลำปลายมาศ​ร่วมกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ ก...
15/07/2020

15 กรกฏาคม2563 บุคลากรครู กศน.อำเภอ​ลำปลายมาศ​
ร่วมกิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ณ กศน.อำเภอ​ลำปลายมาศ

โครงการชี้แจงแนวทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 3 ก.ค. 2563 ณ กศน.ตำบลเมืองแฝก
03/07/2020

โครงการชี้แจงแนวทางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 3 ก.ค. 2563 ณ กศน.ตำบลเมืองแฝก

กศน.ตำบลเมืองแฝก เปิดกลุ่มสนใจ 3 ชม. หลักสูตรการทำแหนมหมู ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563ในพื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ ...
03/07/2020

กศน.ตำบลเมืองแฝก เปิดกลุ่มสนใจ 3 ชม. หลักสูตรการทำแหนมหมู ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563ในพื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ 12 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กศน.ตำบลเมืองแฝก เปิดกลุ่มสนใจ 3 ชม. หลักสูตรการทำแหนมหมู ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563ในพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ ...
03/07/2020

กศน.ตำบลเมืองแฝก เปิดกลุ่มสนใจ 3 ชม. หลักสูตรการทำแหนมหมู ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2563ในพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 15 ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

กศน.ตำบลเมืองแฝก เปิดกลุ่มวิชาชีพ 40 ชั่วโมง ​ หลักสูตรช่างปูน ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 ณ กศน.ตำบลเมืองแฝก ม...
03/07/2020

กศน.ตำบลเมืองแฝก เปิดกลุ่มวิชาชีพ 40 ชั่วโมง ​ หลักสูตรช่างปูน ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 ณ กศน.ตำบลเมืองแฝก ม.1 บ้านเมืองแฝก

โครงการอาชีพปันสุข ตามความสนใจ สู้ภัย COVID-19  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปีเ...
23/06/2020

โครงการอาชีพปันสุข ตามความสนใจ สู้ภัย COVID-19 กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กศน.ตำบลเมืองแฝก ร่วมกับ กศน.ตำบลโคกสะอาด และ กศน.ตำบลโคกล่าม จัดโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเองตามแนวปรัชญาเ...
23/06/2020

กศน.ตำบลเมืองแฝก ร่วมกับ กศน.ตำบลโคกสะอาด และ กศน.ตำบลโคกล่าม จัดโครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรอบรั้วกินเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ บ้านสนวน ม.13 ตำบลโคกสะอาด โดยมีนางอำนวย ศรีคล้ายและคณะเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

กศน.ตำบลเมืองแฝก จัดอบรม โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนห่างไกล-รับมือ "ไวรัส COVID -19" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ณ โรงพยาบา...
19/06/2020

กศน.ตำบลเมืองแฝก จัดอบรม โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนห่างไกล-รับมือ "ไวรัส COVID -19" ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนางบัวลอย ชุ่มกระโทก ผอ.รพ.สต.เมืองแฝก และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เมืองแฝกเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 31 คน

บุคลากร กศน.อำเภอลำปลายมาศ เข้ารับการอบรม​การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Site และ Google Classroom จากวิทยากรแกนนำ ใ...
05/06/2020

บุคลากร กศน.อำเภอลำปลายมาศ เข้ารับการอบรม​การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Site และ Google Classroom จากวิทยากรแกนนำ ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ โดยท่านผู้อำนวยการ นายวัชรินทร์ เขียวอ่อน เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพ...
03/06/2020

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและนักศึกษา กศน.ตำบลเมืองแฝก

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อรณรงค์ที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และยาสูบ รวมไปถึงก...
31/05/2020

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
เพื่อรณรงค์ที่จะสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบและอันตรายที่เกิดจากบุหรี่และยาสูบ รวมไปถึงการรับบุหรี่มือสอง-สามเข้าสู่ร่างกายคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง
.
สสส.และภาคี เครือข่าย ร่วมสร้างความตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของการสูบบุหรี่ รณรงค์ลดการบริโภคยาสูบในทุกรูปแบบ เพื่อปกป้องผู้สูบและผู้รับผลกระทบจากบุหรี่
ติดตามเรื่องราวได้ที่...ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง http://llln.me/NfdmQsb

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด

#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม #วันงดสูบบุหรี่โลก

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
20/05/2020

ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
อ่านผ่านคิวอาร์โค้ดได้เลยจ้า
ข่าวออนไลน์

ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
18/05/2020

ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

📌📌 ประกาศ ประกาศ📌📌 อำเภอลำปลายมาศ ขอแจ้งประกาศรับสมัครลูกจ้างฯ ปฎิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ (โควิด)
- จ้างงาน ตำบลละ 1 คน อำเภอลำปลายมาศ มี 16 ตำบล จ้างงาน 16 คน
- จ้างงาน 4 เดือน 1 มิ.ย.- 30 ก.ย.2563 (เดือนละ 9,000 บาท)
- คุณสมบัติ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี/วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ /เป็นผู้ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อโควิด/มีชื่อในทะเบียนบ้าน ในตำบล ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศกำหนด
- กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 19- 22 พ.ค.2563 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ชั้น 2 ในเวลาราชการ โดยผู้ประสงค์สมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครกรอกข้อมูลก่อนสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 25 พ.ค.2563 เวลา 16.30 น.
- ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พ.ค.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ชั้น 2
- รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระจากลิงค์หรือคิวอาร์โคดด้านล่างนี้เลยนะคะ สแกนแล้วป้อนข้อมูลหมายเลขผู้ใช้ไฟแล้วก...
12/05/2020

ประชาสัมพันธ์ ระบบตรวจสอบค่าไฟฟ้าค้างชำระจากลิงค์หรือคิวอาร์โคดด้านล่างนี้เลยนะคะ สแกนแล้วป้อนข้อมูลหมายเลขผู้ใช้ไฟแล้วกดตรวจสอบได้เลยค่ะ

โบราณนานมา
11/05/2020

โบราณนานมา

๑๑ พฤษภาคม วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้ง กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น

ครั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ ไม่ได้เสด็จไปเป็นองค์ประธาน เหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัย และจะทรงจำศีลเงียบ ๓ วัน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้ เจ้าพระยาจันทกุมาร เป็นผู้แทนพระองค์ โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ แต่ผู้ทำการแรกนาเปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพ คู่กันกับการยืนชิงช้า แต่พอถึงรัชกาลที่ ๓ ให้ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนา ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดมีพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในพระราชพิธีต่างๆ ทุกพิธี ดังนั้น พระราชพิธีพืชมงคล จึงได้เริ่มมีขึ้น แต่บัดนั้นมา โดยได้จัดรวมกับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชื่อเรียกรวมกันว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดมีพระราชพิธีนี้ขึ้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่อง พระราชพิธีสิบสองเดือน ว่า

"การแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยม มีมาแต่โบราณ เช่น ในเมืองจีนสี่พันปีล่วงมาแล้ว พระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรก พระมเหสี เลี้ยงตัวไหม ส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ ก็มีอยู่เสมอเป็นนิตย์ ไม่มีเวลาว่างเว้น ด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนา เพราะเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้า เป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์ แห่งพระนครทั้งปวง แต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆ ไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่าง เหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติ ก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตราย คือ น้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไป ด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆ จะบังเกิดเป็นเหตุอันตราย ไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิ และมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลัง จึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้า จะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่งไม่มีโทษ นับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง ให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นใจตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุด"

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความมุ่งหมายของพิธีแรกนาอยู่ที่จะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนา แม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไร ถึงปัจจุบันนี้คงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนา เป็นหลักนั้น เป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย

ส่วนพิธีกรรมนอกเหนือจากการทำให้เป็นตัวอย่างตามที่ทรงจำแนกไว้ ๓ อย่าง โดย ๒ อย่างแรกที่ว่า "อาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ทำการซึ่ง ไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิมงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” นั้น ทรงหมายถึง พิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ที่กระทำ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า "บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์บ้าง” นั้น ทรงหมายถึง พิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็น สิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย แต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่น ส่วนจะเป็นวันใดในเดือนหกหรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น

การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณี ครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เว้นไปจนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นใหม่ และได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงาม มีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชกระแส ให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาด

เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ขึ้นมาในระยะแรกนั้น พระยาแรกนา ได้แก่ อธิบดีกรมการข้าวโดยตำแหน่ง สำหรับเทพีทั้งสี่พิจารณาคัดเลือก จากภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายหลังพระยาแรกนา ได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่ง ส่วนผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทอง และคู่หาบเงินนั้น ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการหญิงโสดในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโทขึ้นไป

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าวนั้นถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่า ปุพพัณณะ หรือ บุพพัณณะ หรือ บุพพัณณชาติ ส่วนพืชอื่นๆ ที่เป็นอาหารเรียกว่า อปรัณณ หรืออปรัณชาติ หมายถึง พืชจำพวกถั่วงา เป็นต้น ถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่า บุพพัณณปรัณณชาติ ที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิด

บุพพัณณปรัณณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนั้น เป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆ รวม ๔๐ อย่าง แต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาว กับเผือกมันต่างๆ พันธุ์พืชเหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่าน ในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดารโหฐาน และพระราชทานมาเข้าพระราชพิธีพืชมงคล พันธุ์ข้าวพระราชทานนี้ จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการ จะบรรจุซอง แล้วส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้

อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็น วันเกษตรกร ประจำปี อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน ทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติ จึงได้จัดงาน วันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญตลอดมา

ทั้งนี้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติทางสาธารณสุขหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้จากเดิมที่สำนักพระราชวังได้กำหนดให้ประกอบพระราชพิธีในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ และวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธี ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี ๒๕๖๒ และพันธุ์พืชต่าง ๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

ข้อมูล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รีบๆสมัครกันนะคะ 15 พ.ค.นี้ หมดเขตแล้วนะ
06/05/2020

รีบๆสมัครกันนะคะ 15 พ.ค.นี้ หมดเขตแล้วนะ

"สมัครเรียน กศน. ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วจ้า"

😷เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 กศน.ตำบลเมืองแฝก จึงเปิดให้สมัครเรียนออนไลน์ตามลิงค์
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEUUF-MiY8BbhVQCj4MNzZ52Rp2QPozzmqU620rMgiy1Irw/viewform
(ท่านต้องมีบัญชีgoogleในการอัพโหลดเอกสาร)

สมัครอีเมลล์ง่ายๆ ตามลิงค์

👉https://youtu.be/lUPvl28x9_E

แต่หากไม่สะดวกในการสมัครออนไลน์ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม ลิงค์
👉https://drive.google.com/file/d/152NTG82YjRiGyEAbtK26UyLX1r7njbwb/view?usp=sharing
แล้วส่งเอกสารแนบใบสมัครนำมาส่งได้ที่ครูตำบล
เบอร์ติดต่อ
👱🏼‍♂️086-7247149 (ครูธนา)
👱🏻‍♀️095-6199575(ครูอัย)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ  ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตาม...
04/05/2020
ขอเชิญลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ศูนย์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันฉัตรมงคล ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ศูนย์การเรียนรู้นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
https://forms.gle/TFBgjN9HrmZBaXx77

ความหมายของวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล (อ่านว่า ฉัด-ตระ-มง-คล) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวต....

อีกหนึ่งมาตรการของภาครัฐ ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ "โทรมือถือฟรี 100 นาที ทุกเครือข...
30/04/2020

อีกหนึ่งมาตรการของภาครัฐ ที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ "โทรมือถือฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย"

สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค.2563 โดยกด *170* ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด # แล้วโทรออก ภายหลังได้รับ SMS ยืนยัน จึงจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 45 วัน

เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์
- สิทธิ์นี้สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
- 1 เลขหมาย ต่อ 1 ค่ายมือถือ ต่อ 1 สิทธิ์
- นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์

📣 รัฐบาล กสทช. และค่ายมือถือ 5 ค่าย ออกมาตรการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในโครงการ "โทรมือถือฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย"

📲 ประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ค. 2563 โดยกด * 170 * ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกด # แล้วกดโทรออก ภายหลังได้รับ SMS ยืนยันจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 45 วัน

📌 เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์
. สิทธิ์นี้สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
. 1 เลขหมาย ต่อ 1 ค่ายมือถือ ต่อ 1 สิทธิ์
. นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์

#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้นะคะ
28/04/2020

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้นะคะ

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
23/04/2020

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ (ฉบับที่ 13)

1.บุคคลใดที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น หรือประเทศอื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 4 ข้อที่ 1 และข้อ2 และฉบับที่ 5 ข้อที่ 1 และข้อ 2 และได้ปฏิบัติตนตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ฉบับที่ 6 แล้ว หรือได้รับการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าพ้นระยะติดต่อของโรคแล้ว ให้ได้รับเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (สติ๊กเกอร์) เพื่อนำไปติดบนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) สำหรับใช้แสดงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) แล้ว หากไม่พบเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201 9 หรือ COVID-19 (สติ๊กเกอร์) ผู้นั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวตามระยะเวลาและสถานที่ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้หรือจะประกาศต่อไปในภายหน้า

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 เขตพื้นที่ตำบลเมืองแฝก 17 หมู่บ้าน
23/04/2020

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 เขตพื้นที่ตำบลเมืองแฝก 17 หมู่บ้าน

"สมัครเรียน กศน. ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วจ้า"😷เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 กศน.ตำบลเมืองแฝก จึงเปิดให้สมัครเรียนออ...
21/04/2020

"สมัครเรียน กศน. ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วจ้า"

😷เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 กศน.ตำบลเมืองแฝก จึงเปิดให้สมัครเรียนออนไลน์ตามลิงค์
👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuEUUF-MiY8BbhVQCj4MNzZ52Rp2QPozzmqU620rMgiy1Irw/viewform
(ท่านต้องมีบัญชีgoogleในการอัพโหลดเอกสาร)

สมัครอีเมลล์ง่ายๆ ตามลิงค์

👉https://youtu.be/lUPvl28x9_E

แต่หากไม่สะดวกในการสมัครออนไลน์ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม ลิงค์
👉https://drive.google.com/file/d/152NTG82YjRiGyEAbtK26UyLX1r7njbwb/view?usp=sharing
แล้วส่งเอกสารแนบใบสมัครนำมาส่งได้ที่ครูตำบล
เบอร์ติดต่อ
👱🏼‍♂️086-7247149 (ครูธนา)
👱🏻‍♀️095-6199575(ครูอัย)

ที่อยู่

Amphoe Lam Plai Mat
31130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6644661550

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กศน.ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลาย:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Lam Plai Mat

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ จบไปมีงานรองรับมากมาย ท่านใดสนใจสามารถติดต่อทางเพจด้านล่างนี้ได้เลยคะ ขอบคุณค่ะ