สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม *การศึกษา *ประชาสัมพันธ์ *ภาพถ่าย

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 18 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่  ได้ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1...
18/09/2021

วันที่ 18 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางนฤมล พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสาวจันทร์จิรา อ่อนอ้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางอัญชลี จันต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ได้นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ได้แก่ กศน.อำเภอสารภี กศน.อำเภอหางดง กศน.อำเภอพร้าว กศน.อำเภอแม่แตง และ กศน.อำเภอจอมทอง รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่'s post
17/09/2021

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่'s post

"กศน.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย "สำนักงาน...
17/09/2021

"กศน.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย "

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนายภูมิพัทร เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน.ซึ่งเดินทางมาเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารูปแบบการศึกษานอกระบบสำหรับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ระหว่างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กับมูลนิธิการศึกษาประกายแสง(BEAM Education Foundation) มี Mr.Kyaw Kyaw Min Hut ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาประการแสง พร้อมคณะร่วมลงนาม โดยมีนางณัฐกฤตา พึ่งสุข ผอ.กศน.กลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงาน กศน. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ กศน.อำเภอหางดง กศน.อำเภอฝาง กศน.อำเภอไชยปราการ กศน.อำเภอแม่แตง กศน.อำเภอดอยสะเก็ด กศน.อำเภอสารภี กศน.อำเภอสันป่าตอง กศน.อำเภอแม่ริม กศน.อำเภอจอมทอง กศน.อำเภอฮอด คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชาราชวัลลภ โรงแรมเชียงใหม่เกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา19.00น.เป็นต้นไป
17/09/2021

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา19.00น.เป็นต้นไป

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา19.00น.เป็นต้นไป

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ จัดสรรเงินเยียวยาในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรร...
10/09/2021

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการ จัดสรรเงินเยียวยาในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมอบเงินเยียวยากับผู้เรียน กศน.ที่มีคุณสมบัติ ตามที่แนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) โดยทาง กศน.อำเภอ เริ่มทะยอยมอบเงินเยียวยาให้แก่นักศึกษา กศน. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้

วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใ...
10/09/2021

วันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอเแม่ริม และหัวหน้ากลุ่มงาน วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมไว้อาลัยแด่ นายสุวรรณ เพ็ชรโทน อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจอมทอง ณ วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงให...
09/09/2021

วันที่ 9 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
และกลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายเเละกิจการพิเศษ ร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ริม
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดบริเวณวัดทั้งภายใน และภายนอกวิหาร ณ วัดสันเหมือง ตำบลดอนเเก้ว อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็น "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"สำนักงาน กศน. ได้จัด พิธีเฉล...
08/09/2021

วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้เป็น "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ"
สำนักงาน กศน. ได้จัด พิธีเฉลิมฉลองงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ" ประจำปี 2564 เวลา 13.30 น. โดยนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดรับฟังผ่าน Facebook Live ETV มีวัตถุประวงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้หนังสือในเชิงคิดวิเคราะห์เป้น มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีพได้อย่างมีความสุขตามสภาพสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัย

วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงให...
07/09/2021

วันที่ 7 กันยายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 25 อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษา ครั้งที่ 11 เดือน สิงหาคม 2564 โดยมีการมอบเกียรติบัตร กศน.ตำบลที่ผ่านการคัดเลือก กศน. ตำบล เป็น กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
1. กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดีเยี่ยม ได้แก่ กศน.ตำบลเวียง กศน. อำเภอฝาง
2. กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดีเด่น ได้แก่ กศน.ตำบลขี้เหล็ก กศน. อำเภอแม่ริม
3. กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดีมาก ได้แก่ กศน. ตำบลข่วงเปา กศน. อำเภอจอมทอง
4. กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดี มี 2 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำบลหางดง กศน. อำเภอหางดง
และ กศน.ตำบลสันปูเลย กศน. อำเภอดอยสะเก็ด
ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 กันยายน 2564 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเลือด ในโครงการจิตอาสา ครูเชียงใหม่บริจาคเลือดด้วยห...
03/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเลือด ในโครงการจิตอาสา ครูเชียงใหม่บริจาคเลือดด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 กันยายน 2564 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเลือด ในโครงการจิตอาสา ครูเชียงใหม่บริจาคเลือดด้วยห...
03/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบริจาคเลือด ในโครงการจิตอาสา ครูเชียงใหม่บริจาคเลือดด้วยหัวใจ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่

Photos from ศธ.360 องศา's post
02/09/2021

Photos from ศธ.360 องศา's post

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางชฎาภรณ์ เกตุสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคี...
31/08/2021

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางชฎาภรณ์ เกตุสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ และ นางนฤมล พรมมหาราช หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2564 โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหว...
18/08/2021

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ มี นายพิทยา ธาตุอินจันทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสารภี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัยย่อยเรื่องการสร้างกลไกความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชุดโครงการวิจัยระบบสนับสนุนสังคมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทักษะจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนนอกระบบในพื้นที่ชายขอบ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกแบบเนื้อหา ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มสังคมแห่งการเรียนรู้และอุปกรณ์พกพาเพื่อสนับสนุนการสอนของผู้เรียนนอกระบบและตามอัธยาศัยในพื้นที่ชายขอบจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงาน ก.พ. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบั...
17/08/2021
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน | สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

สำนักงาน ก.พ. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำสำหรับข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะช่วยให้ข้าราชการมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม และรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ โดยให้ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

25 Jun ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน By ศูนย์ส่งเสริมจร... 0 Comments สำนักงาน ก.พ. ได้นำประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน...

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ได้ดำเนินการตามนโยบาย จัดกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” พ...
12/08/2021

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ได้ดำเนินการตามนโยบาย จัดกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” พร้อมทั้ง สถานศึกษาทั้ง 25 แห่ง และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ ในกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้แคมเปญ “กศน. ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด” เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ได้ดำเนินการตามนโยบาย จัดกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” พ...
12/08/2021

สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ได้ดำเนินการตามนโยบาย จัดกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” พร้อมทั้ง สถานศึกษาทั้ง 25 แห่ง และบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกพืชสมุนไพร เพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ ในกิจกรรม “ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด” ภายใต้แคมเปญ “กศน. ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด” เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รายงานตัวพนักงานราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ราย เจ้าพนักงานพัสดุ 3 ราย แล...
09/08/2021

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รายงานตัวพนักงานราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 ราย เจ้าพนักงานพัสดุ 3 ราย และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 10 ราย เข้ารายงานตัว และรับฟังแนวทางการปฏิบัติงาน จากนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงให...
05/08/2021

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 25 อำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับการศึกษา ครั้งที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2564 โดยจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud meetings โดยปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การดำเนินการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11  ก...
10/07/2021

การดำเนินการสอบ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ สนามสอบสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที
เพื่อคัดกรองก่อนเข้าสนามสอบนะคะ

• สำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาสามารถจอดรถได้ ณ ลานจอดรถ บริเวณนอกรั้วโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ได้ค่ะ
และเดินลัดเข้าทางออกของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

• สำหรับผู้ที่นำรถมอเตอร์ไซค์มา ให้จอดเป็นระเบียบ บริเวณด้านข้างศาลาพระในสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้ค่ะ

ทางสนามสอบจะไม่อนุญาตให้ผู้บุคคลอื่น นอกจากผู้เข้าสอบเข้าบริเวณสนามสอบนะคะ

เพื่อจำกัดจำนวนผู้ที่เข้า-ออกสนามสอบและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

* ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอาหารและเครื่องดื่มมาเองนะคะ

-----------------------------------------------

สำหรับ ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่
09/07/2021

สำหรับ ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่

09/07/2021

การดำเนินการสอบ พนักงานราชการ ในวันที่ 11 ก.ค. 64 ขณะนี้กำหนดการยังคงเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน และขอให้ติดตามข่าวสารจาก กศน.ชม. อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางชฎาภรณ์  เกตุสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ร่วมกั...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางชฎาภรณ์ เกตุสม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ร่วมกับ นางนฤมล พรมมหาราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย การสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเขียนผลงานวิชากา...
06/07/2021

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการเขียนผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาครูเจ้าของผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 12 ผลงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงาน ส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ ต่อไป

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่'s post
05/07/2021

Photos from สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่'s post

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม การคัดเลือก กศน....
02/07/2021

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุม การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ร่วมกับคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำพูน,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง,เชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ท่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1.กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดีเยี่ยม ได้แก่ กศน.ตำบลปงแสงทอง กศน.อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
2.กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดีเด่นได้แก่ กศน.ตำบลเวียง กศน.อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3.กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดีมาก ได้แก่ กศน.ตำบลเวียงยอง กศน.อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
4.กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ในระดับ ดี ได้แก่ กศน.ตำบลห้วยผา กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมิน ครั้งที...
02/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ การประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ช...
01/07/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุจิรา คันธา นักวิชาการศึกษา ได้นิเทศติดตามการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอดอยสะเก็ด โดยได้นิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา (เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนปลายภาคและการสอบ n-net) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน (e-learning) มีการใช้ Google Classroom Facebook Live การใช้สื่อออนไลน์ เช่น e-book Cilp Center shopping list ผ่าน website ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด จากนั้นเยี่ยมชมห้องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยสะเก็ด

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00น. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิ...
01/07/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30-12.00น. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุจิรา คันธา นักวิชาการศึกษา กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ได้นิเทศติดตามการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอสันทราย โดยได้นิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา (เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนปลายภาคและผลการสอบ n-net) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน (e-learning) การใช้ Google Classroom และการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” และการแข่งข...
25/06/2021

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” และการแข่งขันทักษะทางวิชาการที่สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และได้เชิญะคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาต่อ...
24/06/2021

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (C-Smart) การทำแคบหมู โดย กศน.ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีนางนุชนาถ เกตุแก้ว เป็นวิทยากรในการสอนทำแคบหมู ณ ที่ทำการการกลุ่มแม่บ้าน บ้านเหล่า ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะผู้ติดตามงานของ สถาบัน ...
23/06/2021

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกับคณะผู้ติดตามงานของ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในโครงการ 1)โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. (Co-Learning Space) 2)โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 3)โครงการ "ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด" ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ...
22/06/2021

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายวิรัตน์ คงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวรุจิรา คันธา นักวิชาการศึกษา ได้นิเทศติดตามการดำเนินงาน ของ กศน.อำเภอสารภี โดยได้นิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา การยกระดับคุณภาพการศึกษา (เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนปลายภาคและผลการสอบ n-net) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน (e-learning) การใช้สื่อ การศึกษาแบบออนไลน์ ซึ่งมีการจัดทำคลังแบบทดสอบออนไลน์ และการนำข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษามาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ของห้องสมุดประชาชนอำเภอสารภี

ที่อยู่

157 หมู่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
Amphoe Mae Rim
50180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

053121177

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Mae Rim

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไม กศน.เชียงใหม่ไปสั่ง ศูนย์อมก๋อยออกประกาศไปแบบนั้นละครับ ยิ่งทำให้ภาพลักษณ์หน่วยงานราชการที่ชอบซุกปัญหาไว้ใต้พรมเด่นชัดมากขึ้น จากที่หน่วยงานราชการไม่ใช่คู่กรณี กลับกลายเป็นว่าต้นเหตุความล้าหลัง เกิดจากทัศนคติของผู้บริหารราชการแบบนี้ ผมไม่ได้มีเจตาเพื่อมาระบาย แต่เพื่อตำหนิและชี้ขุมทรัพย์ว่า พวกท่านๆ กำลังดำเรินนโยบาย crysis management ที่ผิดพลาดมากๆ ลองปรับและกลับตัวให้ทัน ตอนนี้สังคมยังไม่ฉุกใจคิดว่าพวกท่านอยู่เบื้องหลังประกาศของคุณวิไลลักษณ์ อย่ารอให้ ดราม่า ลามมาถึงท่านค่อยคิดได้ ยุคนี้ บริหารแบบเดิมมันอยู่ไม่รอดแล้วครับ ปรับตัว ก่อนถูกบังคับให้ปรับ
📣📣📣
ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ ครับ ขอบคุณครับ
👍ไส้อั่วสมุนไพเจ้า👍 #กิโลละ260บาท# 🎄โทร0946266677​🎄🎄 🍓🍓ตลาดเมืองใหม่เจ้า🍓🍓
จิ้นส้มหม้อเจ้าโลละ200บาทถ้าเป็นห่อ​ ห่อละ10บาท5ห่อ40บาทเจ้าขายที่ตลาดช้างเผือก@ตลาดทองคำ(สันป่าข่อย)​ตอนเช้าตี4-7โมงเช้าและตอนเย็นขายที่ตลาดเมืองใหม่&ตลาดเจริญ​ เจริญเริ่ม4โมงเย็น~1ทุ่มเจ้าโทร0632325194เจ้า
กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสารภี