งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใ

งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำราคากลางและแผนงานรายประมาณการของกรมทางหลวง

เปิดเหมือนปกติ

📢 ขออนุญาตแนะนำการใช้เส้นทางครับ 📢ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564จะมีการจัดระบบสะพานกลับรถ ถนนเลียบคลองชลประทานบนท...
13/11/2021

📢 ขออนุญาตแนะนำการใช้เส้นทางครับ 📢

ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564
จะมีการจัดระบบสะพานกลับรถ ถนนเลียบคลองชลประทาน
บนทางหลวงหมายเลข 121 ตั้งแต่ แยกวัดอุโมงค์ - แยกต้นเกว๋น
โดยจะมีการปิดสะพานกลับรถเดิม 4 แห่ง ได้แก่ สะพานหน้าข่วงเกษตรอินทรีย์, สะพานเกษตร มช., สะพานหน้าหมู่บ้านทิย์ภมร และสะพานหน้าร้าน Carp cafe แล้วให้ใช้สะพานจุดกลับรถที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้ง 6 จุดแทน

🚦 ระหว่างนี้ขอความกรุณาผู้ใช้ทางบริเวณดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้
1. ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด (เขตเทศบาลกำหนดความเร็ว 80 กม./ชม.) 🚫
2. ห้ามขับเข้าช่องไหล่ทางด้านใน (ด้านติดริมคลอง) เว้นสำหรับรถที่ต้องการกลับรถ ⛔
3. ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง รักษาระยะห่างระหว่างรถคันหน้า ⚠️
4. ขับขี่อย่างมีสติ ปฏิบัติตามกฎจราจร
และ 5. มีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง 🚸

#ทางหลวงยุคใหม่ใส่ใจผู้ใช้ทาง
#งานวางแผนแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#กรมทางหลวง

11 ตุลาคม 2564ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.ปี 2565โดยมีท่าน รส.ทล.1.2 นายชิดชัย เป็นประธานฯวว.ทล.1วบ...
11/10/2021

11 ตุลาคม 2564
ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตาม พรบ.ปี 2565
โดยมีท่าน รส.ทล.1.2 นายชิดชัย เป็นประธานฯ
วว.ทล.1
วบ.ทล.1
วผ.ทล.1
ทีมแผนงาน สทล.1 และทีมแผนงานแขวงฯ เชียงใหม่ 2 เข้าร่วมประชุมและจัดทำราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต้องขอขอบพระคุณ คณะกรรมการฯ และทีมงานทุกท่านที่ให้คำแนะนำ และคอยชี้แนะครับ

#ผ่านไปอีก1ปี
#ราคากลาง
#พรบ65

PLAN CM2 TEAM

ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์         โครงการปรับปรุงทางข้ามและปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์...
09/10/2021

ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงทางข้ามและปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อุโมงค์-กองบิน41 บริเวณ กม.562+651 (แยกรินคำ) เป็นโครงการศึกษาออกแบบโครงสร้างไฟสัญญาณจราจรบริเวณทางแยก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและรองรับการจัดการระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะ โดย สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ได้ว่าจ้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อทบทวนการออกแบบและติดตั้งโครงสร้างไฟสัญญาณจราจรของกรมทางหลวงและหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อให้มีรูปแบบโครงสร้างเสาและระบบไฟสัญญาณที่มีความเหมาะสมกับลักษณะกายภาพและการจัดช่องจราจรของทางแยก ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ไม่สับสน มีความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่และคนเดินข้ามบริเวณทางแยก ทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยของทางแยก โดยคำนึงถึงการเคลื่อนตัวของรถบริเวณทางแยกในมิติต่างๆ ได้แก่ แสงสว่างทางแยก การปล่อยสัญญาณไฟเลี้ยวขวาพร้อมกัน การเคลื่อนตัวของรถจักรยานยนต์ และความปลอดภัยของคนเดินข้าม เป็นต้น
4. เพื่อติดตั้งและทดสอบโครงสร้างไฟสัญญาณจราจร พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพการจัดการจราจร และความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง
5. เพื่อจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการเลือกรูปแบบของระบบควบคุม รวมถึงการออกแบบไฟสัญญาณจราจรให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของทางแยกและปริมาณจราจรในแต่ละทิศทาง รวมทั้งจัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับการออกแบบไฟสัญญาณจราจร

โดยทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินโครงการฯ จะไม่มีการเข้าไปดำเนินการในส่วนที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไปก่อนหน้านี้ โครงการฯ จะทำการปรับปรุงเฉพาะในส่วนบริเวณเกาะสามเหลี่ยมของทุกทิศทางที่จะต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างเสาไฟสัญญาณจราจรตามรูปแบบที่ได้จากการศึกษา รวมทั้งมีการก่อสร้างขอบคันหินเพื่อแบ่งช่องทางจราจรให้ชัดเจน และปรับปรุงทางเดินเท้าฝั่งบริเวณป้อมตำรวจเพื่อใช้เป็นที่พักคอยสำหรับคนเดินข้าม พร้อมกันนี้ยังถือโอกาสจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดอยู่บริเวณทางแยกให้เกิดความสวยงามบิรเวณทางแยกมากยิ่งขึ้น

จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบมา ณ โอกาสนี้ครับ

#ขออภัยในความไม่สะดวก
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2
#สำนักงานทางหลวงที1
#กรมทางหลวงมุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

👍👍👍ส่งงานตัวสุดท้ายในปี 2564งานก่อสร้างสะพาน ทล.121🏗วันที่ 28 กันยายน 2564     ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ นายวิจารย์ ขุนเ...
28/09/2021

👍👍👍ส่งงานตัวสุดท้ายในปี 2564
งานก่อสร้างสะพาน ทล.121🏗
วันที่ 28 กันยายน 2564
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผส.ทล.1 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผอ.เอกนรินทร์ จินทะวงค์, ชป.ทล.1, รอง ป.เชียงใหม่ 2 ร่วมกันตรวจรับงานงวดสุดท้าย ครับ
โดยในขณะนี้สะพานได้เปิดใช้งานแล้ว แต่อาจจะยังไม่เต็มรูปแบบเนื่องจากจำเป็นจะต้องมีการจัดช่องจราจรใหม่ ซึ่งทั้งนี้ในส่วนอื่นๆ ที่จะมาเติมเต็มให้กับโครงการฯ จะรีบดำเนินการต่อไปโดยเร็วที่สุด

จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้ครับ

💯🏆🧧
#Plancm2
#แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สอง
#กรมทางหลวง

ประมวลภาพก่อนดำเนินการ-หลังดำเนินการงานแก้ไขปัญหาและป้องกันดินสไลด์ทล.1349
18/08/2021

ประมวลภาพก่อนดำเนินการ-หลังดำเนินการ
งานแก้ไขปัญหาและป้องกันดินสไลด์
ทล.1349

🇹🇭ภารกิจบินโดรนถ่ายภาพงานแล้วเสร็จงานแก้ไขปัญหาและป้องกันดินสไลด์ทางหลวงหมายเลข 1349สะเมิง - วัดจันทร์Trip นี้นอกจากได้ง...
16/08/2021

🇹🇭ภารกิจบินโดรนถ่ายภาพงานแล้วเสร็จ
งานแก้ไขปัญหาและป้องกันดินสไลด์
ทางหลวงหมายเลข 1349
สะเมิง - วัดจันทร์

Trip นี้นอกจากได้งานแล้ว ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่น้องๆ ทีมงานวางแผนCM2 ไปด้วยเลยครับ

💯 🏆💯🏆

!!! C O M P L E T E !!!100%งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์ด้วยวิธี Pavement In-Place Recyclingทล.121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปาระหว...
13/07/2021

!!! C O M P L E T E !!!
100%

งานขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลต์
ด้วยวิธี Pavement In-Place Recycling
ทล.121 ตอน เหมืองกุง - ต้นเปา
ระหว่าง กม.9+110 - กม.11+125 (เป็นแห่งๆ)

เพื่อแก้ไขสภาพพื้นทางที่ชำรุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพทางที่ดี พร้อมใช้งาน

🚧 Update โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧🛑 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข...
28/06/2021

🚧 Update โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧

🛑 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ระหว่าง กม.43+000 - กม.51+000 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 6 แห่ง
ตามสัญญาที่ ชม.2/28/2564
เริ่มก่อสร้าง วันที่ 30 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน
งบประมาณ 29,946,600 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- รื้อสะพานเดิมและทำการก่อสร้างสะพานใหม่ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณ โรงแรม B2 คันคลองชลประทาน
2. บริเวณ หน้าทางเข้าหมู่บ้านสันลมจอย
3. บริเวณ หน้าทางเข้าวัดใหม่ห้วยทราย
4. บริเวณ ก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวพระนคร
5. บริเวณหน้าหมู่บ้านดิ เอ็มเพอเรอร์
6. บริเวณร้านยูคาริมคลอง

สถานะปัจจุบัน
1.สะพานแห่งที่ 3 และ แห่งที่ 6 แล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้
2.สะพานแห่งที่ 2 อยู่ระหว่างเทพื้นคอนกรีต
3.สะพานแห่งที่ 5 อยู่ระหว่างตัดเสาเข็ม
4.สะพานแห่งที่ 1 และ 4 อยู่ระหว่างเตรียมตอกเสาเข็ม

#ขออภัยในความไม่สะดวก
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ
🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

Photos from กรมทางหลวง's post
28/06/2021

Photos from กรมทางหลวง's post

🚧ทางหลวงหมายเลข 1317 (ถนนเชียงใหม่ - แม่ออน) 🚧รวมภาพงานแล้วเสร็จ (ช่วงระหว่าง กม.5 - กม.7) - ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%เปิด...
20/06/2021

🚧ทางหลวงหมายเลข 1317 (ถนนเชียงใหม่ - แม่ออน) 🚧
รวมภาพงานแล้วเสร็จ
(ช่วงระหว่าง กม.5 - กม.7)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
เปิดการใช้งาน เต็มรูปแบบครับ

20/05/2021

🚧ทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) 🚧

VDO ภาพรวมของโครงการ ตอน 1 และตอน 2
(ช่วงระหว่าง กม.20 - กม.24)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
เปิดการใช้งาน เต็มรูปแบบครับ

🚧 COMPLETE 100% ผลงานโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 🚧ทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) 🚧🚧 ผลงานปัจจุบัน (ตอน 1...
20/05/2021

🚧 COMPLETE 100% ผลงานโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 🚧
ทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) 🚧
🚧 ผลงานปัจจุบัน (ตอน 1 และตอน 2 ช่วงระหว่าง กม.20 - กม.24)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
เปิดการใช้งาน เต็มรูปแบบครับ

จบไปอีกหนึ่งรุ่น....นศ.ฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ จาก ม.ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพพวกพี่ขอให้น้อง ๆ ป...
14/05/2021

จบไปอีกหนึ่งรุ่น....
นศ.ฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะครุศาสตร์ จาก ม.ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
พวกพี่ขอให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียน และการทำงานต่อไปนะครับ

29/04/2021

🚧 Update ผลงานโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ในทางหลวงหมายเลข 107 (ถนนโชตนา) ครับ 🚧

🚧 ผลงานปัจจุบัน (ตอน 1 ช่วงระหว่าง กม.20 - กม.22)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%
คงเหลือ ตอน 2 (กม.22 - กม.24) คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน พฤษภาคม 2564

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

"สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด"ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 #สวัสดีวันปี๋ใหม่เม...
09/04/2021

"สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย
ห่างไกลโควิด"

ด้วยความปรารถนาดีจากทีม
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

#สวัสดีวันปี๋ใหม่เมือง
#เทศกาลสงกรานต์2564
#โควิด19

งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ฝ่ายวิศวกรรมเข้าร่วมประกอบพิธีสำคัญในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้1. วันที่ระลึกพระบา...
31/03/2021

งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ฝ่ายวิศวกรรม
เข้าร่วมประกอบพิธีสำคัญ
ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้

1. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564
2. งานวันข้าราชพลเรือน ประจำปี 2564
3. พิธีมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

🚧 Update โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧🛑 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข...
18/03/2021

🚧 Update โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧

🛑 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ระหว่าง กม.43+000 - กม.51+000 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 6 แห่ง
ตามสัญญาที่ ชม.2/28/2564
เริ่มก่อสร้าง วันที่ 30 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน
งบประมาณ 29,946,600 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- รื้อสะพานเดิมและทำการก่อสร้างสะพานใหม่ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณ โรงแรม B2 คันคลองชลประทาน
2. บริเวณ หน้าทางเข้าหมู่บ้านสันลมจอย
3. บริเวณ หน้าทางเข้าวัดใหม่ห้วยทราย
4. บริเวณ ก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวพระนคร
5. บริเวณหน้าหมู่บ้านดิ เอ็มเพอเรอร์
*** 6. บริเวณร้านยูคาริมคลอง (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตอกเสาเข็ม)

#ขออภัยในความไม่สะดวก
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ
🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

🚧 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧🛑 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงห...
09/03/2021

🚧 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧

🛑 งานก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 121 ตอน ต้นพยอม - เหมืองกุง ระหว่าง กม.43+000 - กม.51+000 (เป็นแห่งๆ) จำนวน 6 แห่ง
ตามสัญญาที่ ชม.2/28/2564

เริ่มก่อสร้าง วันที่ 30 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน
งบประมาณ 29,946,600 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- รื้อสะพานเดิมและทำการก่อสร้างสะพานใหม่ จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. บริเวณ โรงแรม B2 คันคลองชลประทาน
2. บริเวณ หน้าทางเข้าหมู่บ้านสันลมจอย
3. บริเวณ หน้าทางเข้าวัดใหม่ห้วยทราย
4. บริเวณ ก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวพระนคร
5. บริเวณหน้าหมู่บ้านดิ เอ็มเพอเรอร์
6. บริเวณร้านยูคาริมคลอง

#ขออภัยในความไม่สะดวก
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ

🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

วันที่ 8 มีนาคม 2564ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและหัวหน้างานวางแผน ลงพื้น...
08/03/2021

วันที่ 8 มีนาคม 2564

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและหัวหน้างานวางแผน ลงพื้นที่ตรวจสอบสายทางที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทางหลวงในปี 2565 ร่วมกับผู้แทนสำนักแผนงาน (สผ.) ,ส่วนออกแบบ และส่วนแผนงาน สทล.1

🚧 อัพเดทผลงานโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ในทางหลวงหมายเลข 1317ครับ 🚧🛑 งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่ง...
01/03/2021

🚧 อัพเดทผลงานโครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
ในทางหลวงหมายเลข 1317ครับ 🚧

🛑 งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+000

🚧 ผลงานปัจจุบัน
- ดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางชนิด Concrete Barrier ตั้งแต่แยกสันป่าค่า - สะพานน้ำโฮม แล้วเสร็จ (ผลงานประมาณ 80% ของความยาวทั้งหมด)
หลังจากนี้จะเริ่มมีการขยายถนนบริเวณตลาดศรีอรุณต่อไป

โดยโครงการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
งบประมาณ 19,768,000 บาท
ผู้รับจ้าง หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- ก่อสร้างเกาะกลางชนิด Concrete Barrier
- ก่อสร้างจุดกลับรถหัวโต
บริเวณ กม.6+260 (บ้านเอื้ออาทร)
บริเวณ กม.6+598.60 (ตลาดศรีอรุณ)
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลาง ตลอดแนวโครงการ

#ขออภัยในความไม่สะดวก
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ

🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

🚧 อัพเดทผลงานโครงการก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  🚧ทั้ง 2 โครงการ ในทางหลวงหมายเลข 107 ดังนี้🛑 1. งานก่อสร้างโครงก...
01/03/2021

🚧 อัพเดทผลงานโครงการก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 🚧
ทั้ง 2 โครงการ ในทางหลวงหมายเลข 107 ดังนี้
🛑 1. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
ระหว่าง กม.20+200 - กม.22+000

- ผลงานปัจจุบันดำเนินงานปูผิวทางแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
- ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต (Barrier Type II) 70%
- ก่อสร้างขอบคันหิน (R.C.Curb) บริเวณจุดกลับรถ 60%

🛑 2. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
ระหว่าง กม.22+000 - กม.23+800

- ผลงานปัจจุบันดำเนินงานปูผิวทางแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

โดยเริ่มก่อสร้าง วันที่ 13 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
งบประมาณ 19,841,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- ก่อสร้างเกาะกลางชนิด Concret Barrier และในช่วงชุมชนจะก่อสร้างเกาะกลางแบบเกาะยก (Raised Median)
- ก่อสร้างขยายพื้นที่จุดกลับรถ (Special U-Turn) 2 จุด
1. บริเวณ กม.21+425 (ก่อนถึงปั๊ม วีแก๊ส)
2. บริเวณ กม.22+886.50 (ก่อนถึงสุสานบ้านห้วยน้ำริน)
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลาง ตลอดแนวโครงการ

#ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้าง
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ลดความเร็วเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการ
#และใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ
🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

🚧 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2  🚧2 โครงการ ดังนี้🛑 1. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบร...
26/01/2021

🚧 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 🚧
2 โครงการ ดังนี้
🛑 1. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวอันตรายบนทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
ระหว่าง กม.20+200 - กม.22+000
🛑 2. งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 107 ตอน เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง
ระหว่าง กม.22+000 - กม.23+800

เริ่มก่อสร้าง วันที่ 13 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
งบประมาณ 19,841,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- ก่อสร้างเกาะกลางชนิด Concret Barrier และในช่วงชุมชนจะก่อสร้างเกาะกลางแบบเกาะยก (Raised Median)
- ก่อสร้างขยายพื้นที่จุดกลับรถ (Special U-Turn) 2 จุด
1. บริเวณ กม.21+425 (ก่อนถึงปั๊ม วีแก๊ส)
2. บริเวณ กม.22+886.50 (ก่อนถึงสุสานบ้านห้วยน้ำริน)
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลาง ตลอดแนวโครงการ

#ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างการก่อสร้าง
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ลดความเร็วเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการ
#และใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ
🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

🚧 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧🛑 งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อ...
15/01/2021

🚧 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ครับ 🚧

🛑 งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในทางหลวงหมายเลข 1317 ตอน สันกลางใต้ - ห้วยแก้ว
ระหว่าง กม.5+000 - กม.7+000

เริ่มก่อสร้าง วันที่ 13 มกราคม 2564
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 มิถุนายน 2564
ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
งบประมาณ 19,768,000 บาท
ผู้รับจ้าง หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.คอนสตรัคชั่น

รายละเอียดการก่อสร้างพอสังเขป
- ก่อสร้างเกาะกลางชนิด Concret Barrier
- ก่อสร้างจุดกลับรถหัวโต
บริเวณ กม.6+260 (บ้านเอื้ออาทร)
บริเวณ กม.6+598.60 (ตลาดศรีอรุณ)
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเกาะกลาง ตลอดแนวโครงการ

#ขออภัยในความไม่สะดวก
#โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
#ใช้เส้นทางอย่างระมัดระวังครับ

🚜 🚜 🚜 🚜 🚜 🚜
งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

🚨 เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 🚨แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้จัดเตรียมบุคลากรแล...
29/12/2020

🚨 เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 🚨

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้จัดเตรียมบุคลากรและรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ไว้คอยช่วยเหลือผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน
ปฏิบัติตามมาตรการ

"ใส่ใจกำลังสาม"
ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ขอให้ผู้ใช้เส้นทาง
ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง มีน้ำใจให้เพื่อร่วมทาง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
หากต้องการแจ้งเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง

🙏 ด้วยความปราถนาดีจาก
งานวางแผน ฝ่ายวิศวกรรม
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สอง
กรมทางหลวง
กระทรวงคมนาคม

📞 สายด่วนกรมทางหลวง1586

🇹🇭 สรุปผลการดำเนินงาน 🇹🇭🚧 การควบคุมงานจ้างเหมา ประจำปี 2563งานปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าประดับประติมากรรม บนถนนมหิดล...
28/12/2020

🇹🇭 สรุปผลการดำเนินงาน 🇹🇭

🚧 การควบคุมงานจ้างเหมา ประจำปี 2563
งานปรับปรุงทางเท้าและติดตั้งไฟฟ้าประดับประติมากรรม บนถนนมหิดล (งบจังหวัด 63)ครับ

#ขอบคุณทีมงานวางแผนทุกท่าน

#ขอบคุณประธานและคณะกรรมตรวจรับพัสดุที่คอยแนะนำแนวทางการควบคุมงานมาตลอดจนจบสัญญา

#ขอบคุณผู้รับจ้างที่ใส่ใจผลงานจนงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลา

#ขอบคุณทีมงานสาธารณูปโภคที่ร่วมบูรณาการทำงานมาด้วยกัน

..........................
ปิด JOB
งานสุดท้ายของปีนี้
พบกันใหม่ในปีงบประมาณ 2564
🎆 Happy New Year 2021 ✨

วันที่ 22 ธันวาคม 2563นายลลิต สวัสดิมงคล ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิศวกรรม และนายปรีชา จิรวรรณวาสนา นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ...
22/12/2020

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
นายลลิต สวัสดิมงคล ผู้อำนวยการส่วนธรณีวิศวกรรม
และนายปรีชา จิรวรรณวาสนา นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยงานวางแผนได้ร่วมตรวจสอบพื้นที่งานแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายและการเคลื่อนตัวของดิน
ในทางหลวงหมายเลข 118 และทางหลวงหมายเลข 1252
เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณประจำปี 2565 ครับ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563ชผ.ขท.ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart Ci...
03/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
ชผ.ขท.ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างกลไกการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ณ โรงแรม U Nimman เชียงใหม่
โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นายศรัณยู มีทองคำ
และท่านเอกอัครราชฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย
Mr.Brian Davidson ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา

ที่อยู่

Amphoe Muang Chiang Mai
50000

เบอร์โทรศัพท์

053260676

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานวางแผน แขวงทางหลวงเชียงใ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยู่เทรินหน้าเมล์เขียว ขอตีเส้นปลิดภัยเพื่อไม่ให้รถจอดช่องทางยูเทริน ตอนนี้ที่มี มันสีจานเเล้ว แล้วอยากให้มีป้ายเตือนว่ามียูเทรินด้วย รถชนหลายครั้งเเล้ว
สวัสดีครับ บ้านอยู่ดอยสะเก็ดผ่านทางนั้นทุกวันเห็นมี โครงการสร้างทาง แยกแม่กวง ดอยสะเก็ด พอมีรายละเอียดหรือเปล่าครับ
ถนนใต้สะพานขัวสรีเวียงพิงค์ฝั่งฟ้าฮ่าม-ลังกา ตอนกลางวันมืดมากค่ะ เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนบ่อยครั้ง ขอความกรุณาช่วยเปิดไฟแสงสว่างช่วงกลางวันด้วย ขอบคุณมากค่ะ สำหรับฝั่งป่าตันช่วยเช็คให้ด้วยค่ะ ว่าควรเปิดไฟฟ้าช่วงกลางวันไหม เพราะตนเองไม่ได้ใช้ถนนฝั่งนั้น หากมืดในเวลากลางวันเหมือนกัน ก็ช่วยดำเนินการเปิดไฟสว่างในเวลากลางวันให้ด้วย และหากทาสีที่กำแพงใต้สะพานให้เป็นสีขาวก็จะช่วยเพิ่มความสว่างด้วย ขอบคุณมากๆค่ะ
เรียน ผอ ครับ ผู้รับเหมาทำทางถนนซุปเปอร์ ได้เอากรวดมาโรยบนถนนสิริธร หน้าโรงเรียนรามบริรักษ์ช่วงกลางเดือนธันวาคม แล้วก็นำแอลฟัสต์มาราดทับ แต่ทำแค่ครึ่งเดียว อีกครึ่งยังเป็นกรวดอยู่ เมื่อวานขี่รถผ่านไป รถล้มได้รับบาดเจ็บครับ จึงแจ้งให้ทางผอ. สั่งการให้ผู้รับเหมา มาราดยางให้เสร็จหรือเอากรวดออกด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง
https://www.facebook.com/page.hedlomnews/posts/1495752400460336 อย่าไปยอมนะ สู้ๆ