สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด Official Page : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

เปิดเหมือนปกติ

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการโทร: 0 538...
10/01/2022

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meet...
10/01/2022

ขอเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565
05/01/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวั...
04/01/2022

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ช่วงสถานการณ์การแพร...
04/01/2022

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 053851888 ต่อ 400-405
มือถือ 0922246374 , 0877256194
ไลน์ไอดี itcmcoop , 0877256194

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการโทร: 0 538...
04/01/2022

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการวันสิ้นปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
28/12/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการวันสิ้นปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการวันสิ้นปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการโทร: 0 538...
27/12/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ และ นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสห...
23/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ และ นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการบริหารจัดการทุกฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ
ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการเงินกู้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ...
23/12/2021

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการเงินกู้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้เกียรติมาเยื่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 25...
20/12/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสุธิพงศ์ อนุพันธิกุล นักวิชาการสหกรณ์ จากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และ การสัมมนาหลักสูตร “ การบริหารการเงินและการลงทุน” โดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการโทร: 0 538...
20/12/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ ฯ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ หลักสูตร “การบริห...
13/12/2021

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ ฯ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ หลักสูตร “การบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์”
Topic: หลักสูตร “การบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์”
Join Zoom Meeting
Meeting Recording:
https://zoom.us/rec/share/CMCOOP

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์ ฯ ผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ หลักสูตร “การบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์”
Topic: หลักสูตร “การบริหารการเงินและการลงทุนของสหกรณ์”
Join Zoom Meeting
Meeting Recording:
https://zoom.us/rec/share/CMCOOP

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)สอบถามเพิ่มเติม...งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการโทร: 0 538...
13/12/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่)

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
มือถือ: 08 9635 1010
Line ID: 0896351010

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญอ่านรายละเอียดเพิ่ม...
09/12/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=714

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=714

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระงับระบบการจ่ายเงิน ATM กระแสรายวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
08/12/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระงับระบบการจ่ายเงิน ATM กระแสรายวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ระงับระบบการจ่ายเงิน ATM กระแสรายวัน ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่...
07/12/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และประชุมความร่วมมือเจ้าหน้าที่การเงินเขตพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ที่เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และรับทราบแนวทางการดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายของสมาชิกแต่ละเขตพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

รายงานผลการดำเนินการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564>> รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.cmcoop.or.th/admin/page.php?page=...
07/12/2021

รายงานผลการดำเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/admin/page.php?page=8

รายงานผลการดำเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/admin/page.php?page=8

กรุณาตรวจสอบยอดชำหระหนี้ค้าง เพื่อรักษาสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืน ปี 2564
07/12/2021

กรุณาตรวจสอบยอดชำหระหนี้ค้าง เพื่อรักษาสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืน ปี 2564

กรุณาตรวจสอบยอดชำหระหนี้ค้าง เพื่อรักษาสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืน ปี 2564

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)>> อ่านรายละเอียดhttp://www.cmcoop.or....
07/12/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)
>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)
>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

01/12/2021
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบ...
01/12/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ปิดทำการในวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2564 หลักสูตร “บริหารจัดการหน่วยบริการ...
30/11/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด จัดโครงการพัฒนาประธานกรรมการหน่วยบริการ ประจำปี 2564 หลักสูตร “บริหารจัดการหน่วยบริการในยุคดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมระหว่างที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณ...
29/11/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้กำหนดจัดการประชุมระหว่างที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์ในด้านการหักเงิน ณ ที่จ่ายและแนวทางการปฏิบัติงานอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสหกรณ์ ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

29/11/2021
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบ...
29/11/2021

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโรงเรียนบ้านเวียงแหง”ตามโครงการสหกรณ์ ฯ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสมาชิก “Corporate Social Responsibility (CSR)” ปี 2564 โดยสหกรณ์ ฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินสาธารณประโยชน์ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท
ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)>> อ่านรายละเอียดhttp://ww...
29/11/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)
>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน- 3 ธันวาคม 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)
>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)>> อ่านรายละเอียดhttp://www.cmcoop....
25/11/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)
>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)
>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612
สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย (อยู่ระหว่างรอผล RT-PCR) เพื่อเป็นการป้องกันควา...
22/11/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย (อยู่ระหว่างรอผล RT-PCR) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงาน จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=840

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด พบบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 2 ราย (อยู่ระหว่างรอผล RT-PCR) เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสำนักงาน จึงขอความร่วมมือสมาชิกที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางอื่น
https://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=840

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ของดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเฝ้าระวังตา...
18/11/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ของดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเฝ้าระวังตามมาตรการ
ของงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=839

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ของดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและเฝ้าระวังตามมาตรการ
ของงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=839

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564        เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ป...
17/11/2021

โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ช่วงเช้า นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกได้มีความรู้ความเข้าใจในกฎกระทรวงใหม่กับการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ และช่วงบ่ายมีการประชาพิจารณ์การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการครั้งที่ 8/2564        นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียง...
17/11/2021

การประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการครั้งที่ 8/2564

นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เป็นประธานในการประชุมประธานกรรมการหน่วยบริการ ครั้งที่ 8/2564 วัตถุประสงค์ในการจัดการประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินการ “โครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 และการประชาพิจารณ์การแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting นั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการดำเนินการ ประธานกรรมการหน่วยบริการทั้ง 31 หน่วยบริการ และฝ่ายจัดการ ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องคำหลวง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม...
http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1

รายงานผลการดำเนินการข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564>> รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.cmcoop.or.th/page.php?pid=3
15/11/2021

รายงานผลการดำเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/page.php?pid=3

รายงานผลการดำเนินการ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

>> รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.cmcoop.or.th/page.php?pid=3

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)>> อ่านรายละเอียดhttp://www.cmcoop....
15/11/2021

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 (สำหรับผู้สมัครใหม่)

>> อ่านรายละเอียด
http://www.cmcoop.or.th/news.php?nid=612

สอบถามเพิ่มเติม...
งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ
โทรศัพท์: 0 5385 1888 ต่อ 200-202
โทรศัพท์มือถือ/Line ID: 0896351010

ที่อยู่

175 หมู่ที่ 2 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Amphoe Muang Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

053851888

เว็บไซต์

http://www.cmcoop.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Chiang Mai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่) สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: 08 9635 1010 Line ID: 0896351010
ขอเชิญผู้แทนสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เรื่อง วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ประจำปี 2565
ปฏิทินการชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม(ภาคสมัครใจ) ประจำปี 2565 สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: 08 9635 1010 Line ID: 0896351010
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้สมัครสมาชิกใหม่ประจำปี 2565 (ออนไลน์) ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม... กลุ่มงานประมวลผลและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 053851888 ต่อ 400-405 มือถือ 0922246374 , 0877256194 ไลน์ไอดี itcmcoop , 0877256194
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่) สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: 08 9635 1010 Line ID: 0896351010
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หยุดทำการวันสิ้นปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่) สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: 08 9635 1010 Line ID: 0896351010
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายเอนก คำจำรูญ ผู้จัดการ และ นางอัญชลี อุปนันท์ รองผู้จัดการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และการบริหารจัดการทุกฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ของคณะกรรมการดำเนินการ ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม... http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ประธานกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการเงินกู้ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้เกียรติมาเยื่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัย์ครูเชียงใหม่ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม... http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้แทนสมาชิก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting โดยมีนายสุธิพงศ์ อนุพันธิกุล นักวิชาการสหกรณ์ จากสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก และ การสัมมนาหลักสูตร “ การบริหารการเงินและการลงทุน” โดย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ติดตามข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม... http://www.cmcoop.or.th/news.php?type=1
รายละเอียดการประกันชีวิตกลุ่ม (สำหรับผู้สมัครใหม่) สอบถามเพิ่มเติม... งานสวัสดิการ, กลุ่มงานอำนวยการและสวัสดิการ โทร: 0 5385 1888 ต่อ 200-202 มือถือ: 08 9635 1010 Line ID: 0896351010