เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง Nongpakhrang Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง Nongpakhrang Subdistrict Municipality ประชาชนมั่งคั่ง หนองป่าครั่งมั่นคง
ติดต่อสอบถาม โทร 053-850421
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยินดีให้บริการ

20/11/2023
👩‍🌾การจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ 👨‍🍳📅ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 🏩กอ...
17/11/2023

👩‍🌾การจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ 👨‍🍳

📅ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2566 🏩กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2565 ใน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://page.line.me/?accountId=traffyfondue&fbclid=IwAR0Z9ACrUucvRm0N8gjn4OvMJI1MpIQSYnCMNe1csFw0orWAnV13hs2eUxc

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนิ...
17/11/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 15 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 10 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

📢📢 ประกาศตามหา iPhone XR ตกหล่นขณะขับรถ 📱📲 ผู้ใดพบเห็นหรือเก็บโทรศัพท์ iPhone XR สีดำได้บริเวณ หมู่บ้านรวมโชควิลล่า ที่ม...
17/11/2023

📢📢 ประกาศตามหา iPhone XR ตกหล่นขณะขับรถ 📱

📲 ผู้ใดพบเห็นหรือเก็บโทรศัพท์ iPhone XR สีดำได้บริเวณ หมู่บ้านรวมโชควิลล่า ที่มีผู้ทำตกหล่นไว้เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 รบกวนติดต่อเพื่อคืนโทรศัพท์ได้ที่ คุณอาต อนุชา หมายเลขโทรศัพท์ 097-952-9698 🙏🏻

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

📢 แจ้งแก่ประชาชนหมู่ 7 ที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่...
16/11/2023

📢 แจ้งแก่ประชาชนหมู่ 7 ที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งจะทำการปิดระบบน้ำประปา เนื่องจากจะทำการล้างแท้งค์เก็บน้ำ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
‼ ขอให้ท่านผู้ใช้น้ำประปาเทศบาลฯหมู่ 7 สำรองน้ำไว้ใช้ในวันดังกล่าวด้วย
🙏 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://page.line.me/?accountId=traffyfondue&fbclid=IwAR0Z9ACrUucvRm0N8gjn4OvMJI1MpIQSYnCMNe1csFw0orWAnV13hs2eUxc

15/11/2023

✨✨เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อยและสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดงาน ป๋าเวณียี่เป็ง(วันลอยกระทง) ประจำปี 2566 💫✨🌕

📆ในวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
⏰ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ขอเชิญพ่อ แม่ พี่น้อง ร่วมกันตกแต่งดา ควักสะเดาะเคราะห์ เรือสะเปา และจัดเตรียมสถานที่

📆ในวันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2566
⏰ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

🪷 🪷 กิจกรรมประกอบด้วย 🪷 🪷
💁‍♀️การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง
🧕 การประกวดแม่ญิงแต่งกายพื้นเมืองงาม
🪷 การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ
🪘 การประกวดตีกลองปู่เจ่
🤹‍♀️ การแสดงรำวงย้อนยุค
🪷 ลานสาธิตประดิษฐ์กระทง
🏮บูชาผางประทีป
⚗️บูชาควักสะเดาะเคราะห์
🍚 ลานอิ่มบุญ
🪁 จับฉลากโชค

📆ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
⏰ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🙏รับฟังกัณฑ์เทศน์มหาชาติ (ตั้งธรรมหลวง)
🛶นำเอาควักสะเดาะเคราะห์ ลงสะเปาเอาไปล่องแม่น้ำปิง

🏠เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง🏠👩‍🦰ขอเชิญประชาชน อายุ 25 ปี ขึ้นไป🔎เข้ารับการ X-ray ปอด เพื่อตรวจสภาพปอดหลังได้รับ ผลกระทบจากฝุ่...
15/11/2023

🏠เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง🏠

👩‍🦰ขอเชิญประชาชน อายุ 25 ปี ขึ้นไป
🔎เข้ารับการ X-ray ปอด เพื่อตรวจสภาพปอดหลังได้รับ ผลกระทบจากฝุ่น พี่เอ็ม 25 โดย รถเอ๊กซเรย์เคลื่อนที่ และตรวจคัดกรองโรคความดัน เบาหวาน

📆 ในวัน อาทิตย์ ที่ 17 ธันวาคม 2566

⏰ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

🏩 ณ ลานอเนกประสงค์หลังอาคาร รพ.เทศบาลหนองป่าครั่ง

🪪 กรุณานำบัตรประชาชนมาเข้ารับการตรวจ

☎️ สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียน ได้ที่ รพ.เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 081-1129632 / 053-850063

📢📢 ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสะพาย 🏟️🎒เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เก็บกระเป๋าสะพายได้บริเวณสนามฟุตซอล หมู่ท...
14/11/2023

📢📢 ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสะพาย 🏟️🎒

เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เก็บกระเป๋าสะพายได้บริเวณสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง ในกระเป๋ามีบัตรสำคัญจำนวนหลายใบ เจ้าของบัตรลงชื่อนายคเชนทร์ อายุ 25 ปี สามารถมารับคืนได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 💙

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มติม โทร 053-850421 ในวันและเวลาราชการ

13/11/2023

✨✨เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับวัดบวกครกน้อยและสภาวัฒนธรรมตำบลหนองป่าครั่ง จัดงาน ป๋าเวณียี่เป็ง(วันลอยกระทง) ประจำปี 2566 💫✨🌕
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กิจกรรมประกอบด้วย
- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง
- การประกวดแม่ญิงแต่งกายพื้นเมืองงาม
- การประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ
- การประกวดตีกลองปู่เจ่
- การแสดงรำวงย้อนยุค
- ลานสาธิตประดิษฐ์กระทง , ผางประทีป, สะเปากระดาษ , โคมล้านนา
- ลานอิ่มบุญ
- จับฉลากโชค
📌 การประกวดกิจกรรมต่างๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566
สมัครเข้าร่วม 👉 https://forms.gle/SfhkDtjxBPpeTAJc8
หรือติดต่อรับใบสมัคร ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนิน...
10/11/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 15 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น.

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

🙏🏻💙✨ พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้านบ้านแม่คาวเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเ...
10/11/2023

🙏🏻💙✨ พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้านบ้านแม่คาวเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.09 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าสู่หมู่บ้านบ้านแม่คาวเหนือ หมุ่ที่ 5 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ นางสาวกมลลักษณ์ พรหมาวัตร์ กำนันตำบลหนองป่าครั่ง ในนามของประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่คาวเหนือ ได้กล่าวนำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติด จากนั้นจึงได้เริ่มพิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงฯ เพื่อความเป็นศิริมงคล และได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าพร้อมแต่งดาองค์ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่คาวเหนือ โดยมีนายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่คาวเหนือ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง, นักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ และประชาชนตำบลหนองป่าครั่ง ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในครั้งนี้ ณ บ้านแม่คาวเหนือ หมู่ที่ 5

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

🏥🙏🏻✨ ทต.หนองป่าครั่ง ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที...
08/11/2023

🏥🙏🏻✨ ทต.หนองป่าครั่ง ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำฯ ในการบริหารจัดการบริการสาธารณสุขของ รพ.ทต.หนองป่าครั่ง

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดย นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลากรเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ให้การต้อนรับ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายวิษณุ วิทยาวราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในการบริหารจัดการบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

📢📢 ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการแ...
07/11/2023

📢📢 ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร 👨‍🍳👩‍🍳

🥳🤩 ฟรี สำหรับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 💙💙

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-850063 หรือ 081-1129632 ในวันและเวลาราชการ 📞

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
❤️ YouTube : https://www.youtube.com/.../videos

โครงการ “women’s fun run 2023” วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย บทบาทข...
06/11/2023

โครงการ “women’s fun run 2023” วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย บทบาทของสตรี การดูแลสุขภาพ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน
..เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง ท่านสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ , คุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ , กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองป่าครั่ง , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และกองสวัสดิการสังคม ตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมจัดกิจกรรมและให้ความสำคัญกิจกรรมในครั้งนี้...
..จัดกิจกรรมโดย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ , คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ , อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อปท. ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่...

#เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง #เทศบาลเมืองแม่เหียะ #เทศบาลตำบลหนองหอย #เทศบาลตำบลป่าแดด #เทศบาลตำบลท่าศาลา #เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม #เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ #เทศบาลตำบลช้างเผือก #เทศบาลตำบลสุเทพ #องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก #อำเภอเมืองเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยพายัพ

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ...
03/11/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 12 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 7 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

📢📢 ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ชินนามอนโรลสีฟ้า 👛💙🏫🇹🇭 ช่วงเช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 มีพลเมืองดีเก็บกระ...
03/11/2023

📢📢 ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ชินนามอนโรลสีฟ้า 👛💙

🏫🇹🇭 ช่วงเช้าวันนี้ วันศุกร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 มีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ชินนามอนโรลสีฟ้าได้บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง ในกระเป๋ามีบัตรประจำตัวประชาชน ภูมิลำเนาเป็นคนตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม มีบัตรเมเจอร์ 2 ใบ พลาสเตอร์ และใบเสร็จซื้อสินค้า สามารถมารับคินได้ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 💙

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มติม โทร 053-850421 ในวันและเวลาราชการ

🌲🌳✨ ทต.หนองป่าครั่ง ดำเนินการตัดกิ่งต้นฉำฉาที่โน้มกิ่งเข้าไปในสะพานข้ามแม่น้ำคาว บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว ตามคำร้องของ...
02/11/2023

🌲🌳✨ ทต.หนองป่าครั่ง ดำเนินการตัดกิ่งต้นฉำฉาที่โน้มกิ่งเข้าไปในสะพานข้ามแม่น้ำคาว บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว ตามคำร้องของประชาชน

วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินการตัดกิ่งต้นฉำฉาที่โน้มกิ่งเข้าไปในสะพานข้ามแม่น้ำคาว บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแม่คาว ตามคำร้องของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณเส้นทางดังกล่าว

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

🎤ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งเรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
01/11/2023

🎤ประกาศเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการต...
27/10/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 14 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 9 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น.

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

👨‍⚕️"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ แบบครบวงจร" NPK Hospital 🚑..หนึ่งในนโยบายผู้บริหาร ความ "ไม่เจ็บ (Healthy)" คือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ...
27/10/2023

👨‍⚕️"ใกล้บ้าน ใกล้ใจ แบบครบวงจร" NPK Hospital 🚑
..หนึ่งในนโยบายผู้บริหาร ความ "ไม่เจ็บ (Healthy)" คือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองป่าครั่งมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี...

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล งานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขฯ (รพ.ทต.หนองป่าครั่ง) พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่งและผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลฯ ด้วยระบบให้บริการสาธารณสุข Line OA โรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
🚑จองรถพยาบาล รับ-ส่ง
🔔การแจ้งเตือนการนัดหมายผู้ป่วย
👨‍⚕️สาระน่ารู้ และบริการคลินิก
🚨โทรฉุกเฉิน
📥ร่วมบริจาค

ID Line : .hospital 👉 https://lin.ee/oLet0FP

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
❤️ YouTube : https://www.youtube.com/.../videos

🏅🎉✨ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เข้ารับใบประกาศนียบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมต...
27/10/2023

🏅🎉✨ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง เข้ารับใบประกาศนียบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://page.line.me/?accountId=traffyfondue&fbclid=IwAR0Z9ACrUucvRm0N8gjn4OvMJI1MpIQSYnCMNe1csFw0orWAnV13hs2eUxc

🛣🏫🪞 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ติดตั้งเนินหลังเต่า และกระจกโค้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนวันพ...
26/10/2023

🛣🏫🪞 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ติดตั้งเนินหลังเต่า และกระจกโค้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็ว บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง หน้าโรงเรียนชุมชนบวกครกน้อย และหลังแม็คโคร เชียงใหม่ รวมถึงติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณแยกอังเกตุและสามแยกซอย 8 หมู่ที่ 7 ตามคำร้องของประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

.     ร้อยอาศิรวาทลำนำ.....พันคำราชสดุดีถวายหมื่นมาลาร้อยกรองเรียงราย.....ล้านราษฎร์น้อมใจรำลึกมหากรุณาธิคุณ    ...
22/10/2023

. ร้อยอาศิรวาทลำนำ.....พันคำราชสดุดีถวาย
หมื่นมาลาร้อยกรองเรียงราย.....ล้านราษฎร์น้อมใจรำลึกมหากรุณาธิคุณ
เป็นสิบเป็นร้อยเรื่องราวให้กำเนิด.....ล้วนก่อเกิดเพื่อประโยชน์ส่งผล
แก่ราษฎรของพระองค์ในทุกคน.....ทุกแห่งหนทั่วถึงทั้งใกล้ไกล
ทรงปฏิรูประบบราชการงานเมือง.....โองการตั้งกระทรวงเฟือง ๑๒ ใหม่
นี้คือราชการส่วนกลางของไทย.....แยกได้ลักษณะตาม ความชำนาญ
ในงานราชการส่วนภูมิภาค.....จัดวางเมืองแล้วรวมเรียก มณฑลเทศา
จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านลดหลั่นมา.....จุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตย
โดยการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่เป็นครั้งแรก.....ที่แขวงบางประอิน ถิ่นเริ่มใหม่
นี่คือกำเนิดปกครองท้องที่ห่างไกล.....กำเนิดสิงห์มหาดไทยทั่วบ้านเมือง

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 23 ตุลาคม 2566
วันปิยะมหาราช

📢 ประกาศวันหยุดราชการ 📢วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช🏫เปิดทำการ ในวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 🏢
20/10/2023

📢 ประกาศวันหยุดราชการ 📢
วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันปิยมหาราช
🏫เปิดทำการ ในวันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2566 🏢

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการต...
20/10/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 13 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 5 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 8 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

"ตั้งงบประมาณรายจ่าย 120 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหน...
19/10/2023

"ตั้งงบประมาณรายจ่าย 120 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567"

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แสดงรายละเอียดแผนงานกิจกรรมหรือโครงการ และงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
..รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง...

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
❤️ YouTube : https://www.youtube.com/.../videos

🪷🙏🏻✨ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม...
18/10/2023

🪷🙏🏻✨ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุ)

วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้สูงอายุ) โดยได้รับเกียรติจาก พระสมุห์กฤษฎา ปภสสฺโร เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย มาบรรยายอบรมในหัวข้อเรื่อง "อมรมธรรมะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ" และ "หลักธรรมประจำใจในการใช้ชีวิตวัยสูงอายุอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง หลักธรรมเติมชีวิตผู้สูงอายุ"

ในการนี้ นายสมคิด เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ รองประธานสภาเทศบาล, นางสาวจิตตานาถ ปันใหว เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

💸💸ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 👵🧓...
16/10/2023

💸💸ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 👵🧓👴

📍🛣️✨ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณปากซอย 3 บ้านบวกครกน้อยริมคาว หมู่ที่ 7 ช่วงเช้าวันจันท...
16/10/2023

📍🛣️✨ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณปากซอย 3 บ้านบวกครกน้อยริมคาว หมู่ที่ 7

ช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าคครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณปากซอย 3 บ้านบวกครกน้อยริมคาว หมู่ที่ 7 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวนี้สัญจร

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

ธ สถิตในดวงในตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ...
12/10/2023

ธ สถิตในดวงในตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🙇ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และประชาชนชาวตำบลหนองป่าครั่ง🙇‍♂️

📢 ประกาศวันหยุดราชการ 📢วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย...
12/10/2023

📢 ประกาศวันหยุดราชการ 📢

วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🏫เปิดทำการ ในวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 🏢

👩‍⚕️👴👵✨ ทต.หนองป่าครั่ง ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ความรู้ และจัดสิ่งแวดล้อมให้กับผ...
12/10/2023

👩‍⚕️👴👵✨ ทต.หนองป่าครั่ง ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ความรู้ และจัดสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ป่วยใน ต.หนองป่าครั่ง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง พร้อมด้วย อสม.ตำบลหนองป่าครั่ง ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ลงพื้นที่ัจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ และจัดสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ป่วยในตำบลหนองป่าครั่งจำนวน 3 ราย

📸 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
❤️ YouTube : https://www.youtube.com/.../videos

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตา...
12/10/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 14 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 7 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 7 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

📝🙋🏻‍♂️🙋✨ การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อมอบนโยบายและวางแ...
12/10/2023

📝🙋🏻‍♂️🙋✨ การประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อมอบนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยการบริหารงานของ นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง จัดการประชุมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เพื่อมอบนโยบายและวางแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

📸 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์กร

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
❤️ YouTube : https://www.youtube.com/.../videos

📢 ประกาศปิดน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 และ ม.7 📢วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ขณะนี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ-------------------------...
12/10/2023

📢 ประกาศปิดน้ำประปาหมู่บ้าน ม.3 และ ม.7 📢
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ขณะนี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
------------------------------------------------------------------------
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่งขอแจ้งการปิดน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 และ หมู่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ขณะนี้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากระบบการจ่ายน้ำประปาเทศบาลฯ ชำรุด จึงต้องทำการปิดระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน
💧 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

💙👩‍💼☔ พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2566 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ภาคเหนือของปร...
10/10/2023

💙👩‍💼☔ พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2566 จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566 ภาคเหนือของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง และในช่วงวันที่ 11-15 ตุลาคม 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่ง

📍📍 จังหวัดเชียงใหม่ 🔽🔽
อุณหภูมิต่ำสุด อยู่ที่ 24-25 องศาเซลเซียส 🧊
อุณหภูมิสูงสุด อยู่ที่ 29-34 องศาเซลเซียส 🌡
💧💧 ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90% และแสงแดดยาวนาน 4-7 ชั่วโมง 🌞

🌊⛈️ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไมเใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง

🚨🚨 ทั้งนี้ หากต้องการความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669 แจ้งเหตุสาธารณภัย เหตุด่วน/เหตุร้าย โทร 081-1939191 แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร 199 เทศบาลตำบลหนองป่าครั้ง พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.หนองป่าครั่ง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต...
10/10/2023

เมื่อเวลา 05.30 น. วันนี้ (10 ตุลาคม 2566) ศูนย์บริการสาธารณสุข ทต.หนองป่าครั่ง และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยกับบริษัท สยามแม็คโคร สาขาเชียงใหม่

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารและแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://page.line.me/?accountId=traffyfondue&fbclid=IwAR0Z9ACrUucvRm0N8gjn4OvMJI1MpIQSYnCMNe1csFw0orWAnV13hs2eUxc

📡ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค📈📈เนื่องด้วยจะมีการดำเนินการนำสายไฟและระบบสื่อสารลงใต้ดินบริเวณตั้งแต่ถนนด้า...
06/10/2023

📡ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก...การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
📈📈เนื่องด้วยจะมีการดำเนินการนำสายไฟและระบบสื่อสารลงใต้ดิน
บริเวณตั้งแต่ถนนด้านข้างกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ ถึง วงเวียนพายัพ📉📉

📆จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพุธ ที่ 6 - 14 ตุลาคม 2566

⏱เวลา 20.00 - 03.00 น.

🙏ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการต...
06/10/2023

📲📝📌 ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินการตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทุกช่องทางของเทศบาลฯ จำนวน 15 เรื่อง
🔶 อยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 เรื่อง
🔷 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 12 เรื่อง
📍 สรุปข้อมูลเมื่อวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=traffyfondue
❤️ YouTube : https://www.youtube.com//videos

📍🌳🛣 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินตามคำร้องของประชาชน ตัดกิ่งไม้ในซอยหน้าอาคาร 80 พรรษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มค...
03/10/2023

📍🌳🛣 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ดำเนินตามคำร้องของประชาชน ตัดกิ่งไม้ในซอยหน้าอาคาร 80 พรรษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2566 นายสุรพล ชวนไชยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองป่าครั่ง มอบหมายให้กองช่าง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เข้าดำเนินตามคำร้องของประชาชน ตัดกิ่งไม้ในซอยหน้าอาคาร 80 พรรษา หมู่ที่ 6 ทั้งซอย เนื่องจากเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านไปยังฝั่งตรงข้ามและพันสายไฟ ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้

🔔 ติดตามข้อมูลข่าวสารหรือแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่
💚 Line Official : https://lin.ee/Y4Thv9O
💜 Website : http://www.nongpakhrang.go.th/
💙 page : https://www.facebook.com/pr.nongpakhrang
🧡 Traffy Fondue : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/...
❤️ YouTube : https://www.youtube.com/.../videos

ที่อยู่

หนองป่าครั่ง
Amphoe Muang Chiang Mai
50000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653850421

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง Nongpakhrang Subdistrict Municipalityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง Nongpakhrang Subdistrict Municipality:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Chiang Mai

แสดงผลทั้งหมด
#}