Clicky

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่

ประวัติตรากรม

รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์” ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493 ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า “สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด


ค่านิ

ประวัติตรากรม

รูปนกวายุภักดิ์ ภายใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี อักษรตอนล่างว่า “สรรพสามิตต์” ริมขอบล่างมีลวดลายกนกล้อมรอบนกวายุภักษ์ ซึ่งมีปรากฏในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2493 ได้เปลี่ยนชื่อ “กรมสรรพสามิตต์” เป็น “กรมสรรพสามิต” แต่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง คำว่า “สรรพสามิตต์” ในดวงตราประจำกรมแต่อย่างใด


ค่านิ

เปิดเหมือนปกติ

ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ “ สามารถชำระภาษีสรรพสามิตได้ทั้งเงินสด & บัตรเครดิต “พร้อมออกใบอนุญาตได้เลยที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเท...
24/04/2022

ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ “ สามารถชำระภาษีสรรพสามิตได้ทั้งเงินสด & บัตรเครดิต “
พร้อมออกใบอนุญาตได้เลยที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ
พิเศษ! สมาชิก ALL member ใช้แต้มแลกค่าธรรมเนียมได้

นโยบายNoGiftPolicy2565
05/04/2022

นโยบายNoGiftPolicy2565

🖐5 ข้อควรรู้ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ถูกกฎหมาย🍻🍺🍾🍷🥃🍹🧐📣📣สำหรับร้านค้า หรือผู้ที่สนใจจะขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮ...
08/03/2022

🖐5 ข้อควรรู้ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไร ให้ถูกกฎหมาย🍻🍺🍾🍷🥃🍹
🧐📣📣สำหรับร้านค้า หรือผู้ที่สนใจจะขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีข้อปฏิบัติ ข้อห้าม หรือข้อกำหนดอะไรบ้าง ไปดูกันเลย...🍻👍👍

🎊กรมสรรพสามิตกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี🎊 และพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี🙏🏻🗓ในวันพฤห...
16/02/2022

🎊กรมสรรพสามิตกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี🎊 และพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ
ที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี🙏🏻

🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถรับชมการจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี
หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง

Facebook Live กรมสรรพสามิต : Excise Department 🕣 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

🎊กรมสรรพสามิตกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี🎊 และพิธีมังคลาภิเษกเหรียญที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี🙏🏻🗓ในวันพฤห...
16/02/2022

🎊กรมสรรพสามิตกำหนดจัดงานวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบ 90 ปี🎊 และพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ
ที่ระลึกพระธนบดีมหาเศรษฐี🙏🏻

🗓ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถรับชมการจัดงาน ร่วมแสดงความยินดี
หรือแสดงความคิดเห็นผ่านทาง

Facebook Live กรมสรรพสามิต : Excise Department 🕣 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับผู้ประกอบการ รายเดิม)
27/11/2021

การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ (สำหรับผู้ประกอบการ รายเดิม)

มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย
17/08/2021
มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย

มารู้จัก E-Stamp นวัตกรรมใหม่จากกรมสรรพสามิต แสกนดูก็รู้เลย

เชื่อว่าใครหลาย ๆ คนคงจะเห็นกระดาษบาง ๆ คล้ายแสตมป์ที่แปะทับอยู่บนกล่องบุหรี่ หรือฝาเครื่องดื่มแอลกอฮอล....

วิธีดูแลตัวเอง เมื่อต้องกักตัวในบ้าน 14 วัน!  ฉบับ 4 ภาษา ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว ช่วยให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดปลอยภับ...
17/08/2021

วิธีดูแลตัวเอง เมื่อต้องกักตัวในบ้าน 14 วัน! ฉบับ 4 ภาษา
ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว
ช่วยให้คนในครอบครัวและคนใกล้ชิดปลอยภับปลอดเชื้อโควิด-19
#ช่วยกันยกระดับป้องกันโควิด #ไทยรู้สู้โควิด #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

13/07/2021

💥💥💥ครม.เตรียมพิจารณามาตรการเยียวยา ผลกระทบจากการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
💥💥วันนี้ (13 ก.ค.64 ) การประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชน ภายหลังยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564
💥💥💥นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)รายงานผลการดําเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ ยื่นคําร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงอุตสาหกรรมจะรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของคณะกรรมมาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ส่วนกระทรวงแรงงาน รายงานผลการดําเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน.
--------------------------------------------------
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต
28/06/2021

จ่ายค่าธรรมเนียม= ต่อใบอนุญาต

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจ...
02/04/2021

💥คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 22/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 💥

‼️บังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ‼️

Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
01/03/2021
Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

*หมายเหตุ (หากเปิดไม่ได้สามารถตามไปที่Linkใหม่: https://youtu.be/0lp4oZX3FEc)พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540สนับสนุนโ...

รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา
01/03/2021
รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา

รู้สิทธิตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ตอน รู้ก่อนไม่เสียเวลา

ประชาชนสามารถตรวจดูคู่มือการรับบริการในหน่วยงานของรัฐผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ และทางอิเล็กทรอ.....

ภาษีไม่ยากอย่างที่คิด
01/03/2021
ภาษีไม่ยากอย่างที่คิด

ภาษีไม่ยากอย่างที่คิด

• อยากรู้ไหมคะ...ภาษีสรรพสามิตคืออะไร ใครต้องเสียภาษีสรรพสามิตบ้างนะ เเล้วเอาเงินไปทำอะไรนะ คลิปนี้มีคำต.....

รู้ทันภัยสื่อออนไลน์
01/03/2021
รู้ทันภัยสื่อออนไลน์

รู้ทันภัยสื่อออนไลน์

👉👉ซื้อสินค้าผ่านเว็บออนไลน์ ราคาถูก จัดส่งไว แต่มั่นใจแค่ไหน...ว่าจะได้ของจริง?📌กรมสรรพสามิตพัฒนาเทคโนโ.....

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน  พร้อมให้บริการคะเปิดจุดบริการ 📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌...
23/02/2021

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมให้บริการคะ
เปิดจุดบริการ 📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" 📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็...
20/02/2021

📌 กรมสรรพสามิตเปิดจุดบริการ
📄 ลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ"
📍📍สำหรับผู้ไม่มี Smartphone ❌📱❌
และกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ณ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 และสำนักงานสรรพสามิตทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 🏢

ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2564
(วันและเวลาราชการ)

📍📍ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเพิ่มจุดบริการแก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว🙏🙏

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564
19/02/2021

จุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ
@สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

จะต่อใบอนุญาตหรือชำระภาษี ง่ายๆ ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่เสี่ยงโควิดDrive Thru for Tax🚗🏍🛺🚐เลื่อนล้อต่อใบอนุญาตและชำระภาษีพร...
19/02/2021

จะต่อใบอนุญาตหรือชำระภาษี ง่ายๆ
ลดระยะเวลาการรอคอย ไม่เสี่ยงโควิด

Drive Thru for Tax🚗🏍🛺🚐
เลื่อนล้อต่อใบอนุญาตและชำระภาษี

พร้อมให้บริการคะ

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
19/02/2021

คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

📌📌กิจกรรม เปลี่ยนกรอบรูป โปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต📌📌📣 เชิญชวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊ค กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนกรอบ...
01/02/2021

📌📌กิจกรรม เปลี่ยนกรอบรูป โปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต📌📌

📣 เชิญชวนผู้ติดตามเพจเฟสบุ๊ค กรมสรรพสามิต เข้าร่วมกิจกรรมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ 89 ปีกรมสรรพสามิต เพื่อสุ่มรายชื่อผู้โชคดีได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากกรมสรรพสามิต ขั้นตอนการเข้าร่วมง่ายๆ เพียงแค่

👉👉1) เปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เฟสบุ๊ค
- ไปที่ โปรไฟล์ของเรา > ภาพโปรไฟล์ > “เพิ่มกรอบ” > ค้นหา “89ปีกรมสรรพสามิต”
- ปรับแต่ง แก้ไข หรือตั้งเวลาการใช้กรอบรูป > “บันทึก”

👉👉2) คอมเมนต์ใต้โพสนี้ พร้อมติดแฮชแทก #89ปีกรมสรรพสามิต ได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

📍📍สุ่มรายชื่อผู้โชคดี 20 รางวัล และติดตามการประกาศผลในวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบปีที่ 89 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เฟสบุ๊คเฟนเพจ กรมสรรพสามิต🙏🙏

..........................................................

📌 อย่าลืมคอมเมนต์ใต้โพสนี้พร้อมติดแฮชแทก #89ปีกรมสรรพสามิต 📌

💥💥ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตพร้อมขยายโครงการ ”คนละครึ่...
26/01/2021

💥💥ภาครัฐออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่
ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต
พร้อมขยายโครงการ ”คนละครึ่ง” และจ่ายเงินเยียวยาโครงการ ”เราชนะ”

โครงการเราชนะ
26/01/2021

โครงการเราชนะ

26/01/2021
การประชุมครม.วันที่ 26 ม.ค. มีมติ  ให้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (...
26/01/2021

การประชุมครม.วันที่ 26 ม.ค. มีมติ ให้ขยายเวลาการยื่นแบบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนี้
1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แบบภ.ง.ด.90/91) ถึง30มิย64
2.ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภ.ง.ด.1 2 3 53 54)
ถึงสิ้นเดือนตั้งแต่เดือนภาษีมค-พค64 ยื่นเน็ตและชำระภาษีได้ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนสิ้นสุดถึง30มิย64
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30 36)
เดือนภาษีมค-พค64
ยื่นเน็ตและชำระภาษีได้ถึงสิ้นเดือนของทุกเดือนสิ้นสุด30มิ.ย. 2564

23/01/2021

เตือน ‼👉แบ่งซองขายบุหรี่ โทษสูงสุดปรับ 4 หมื่น ‼
.
กรมควบคุมโรค โดยอำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงพื้นที่ตรวจเตือน และบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
.
อ่านต่อได้ที่ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1561852/
.
.
ติดดาว ⭐ ตั้ง See First ตี้เพจเฮา จะได้ฮู้ตันข่าวสารก่อนไผ บ่พลาดเรื่องราวในเจียงใหม่ และภาคเหนือเน่อเจ้า
.
ชวนมาติดตามช่องทางอื่นๆของเรากันน้า
🌎 เว็บไซต์ข่าว : www.chiangmainews.co.th
🎾 [email protected] : https://line.me/R/ti/p/%40chiangmainews
🌆 Instagram: https://www.instagram.com/chiangmainews
🐦 Twitter : https://twitter.com/chiangmainews?s=09
🎥 Youtube : https://bit.ly/2TzIG8v
👫 กลุ่ม Facebook "จังหวัดเชียงใหม่" : https://web.facebook.com/groups/182492552361230

📍📍กรมสรรพสามิต📍📍📄📄 ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายเดิม) 🌟ไม่ต้องใช้แบบคำขอ 🌟ไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตส่งแบบคำขอไป...
15/01/2021

📍📍กรมสรรพสามิต📍📍

📄📄 ต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับรายเดิม)
🌟ไม่ต้องใช้แบบคำขอ
🌟ไม่ต้องรอให้กรมสรรพสามิตส่งแบบคำขอไปให้ สามารถนำใบอนุญาตใบเดิมก่อนหมดอายุไปยื่นที่
➡️ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขา 🏢
ตัวแทนชำระเงิน
➡️ธนาคารกรุงไทย จำกัด
➡️เคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่อยู่ในร้าน 7-11
ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายฯ และค่าบริการตัวแทนชำระเงิน
พร้อมรับใบอนุญาตฉบับใหม่ทันที 🎉🎉🙏🙏

กรมสรรพสามิต งดรับของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น "ขอบคุณทุกความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ ข...
16/12/2020

กรมสรรพสามิต งดรับของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564
เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

"ขอบคุณทุกความปรารถนาดีในเทศกาลปีใหม่ ขอเเค่คิดถึงกันก็พอ"🙏🙏🥳🥳

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station
09/12/2020

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News) เรื่อง “มาแล้วลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่ของขวัญปีใหม่ 64”

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏข่าวแชร์ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า มีการเปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับปี 2564 นั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า พาดหัวข่าวและเนื้อหาข่าวดังกล่าวเป็นข้อมูลความคืบหน้าในการลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ได้ดำเนินการในระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563 โดยโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นและมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวน 15.3 ล้านคนแล้ว และขณะนี้กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการคนละครึ่งระยะที่ 2 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 30/2563 ซึ่งกระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินโครงการข้างต้นให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดเพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชน

จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามสืบค้นข้อมูลข่าวสารและความคืบหน้าที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆของกระทรวงการคลังได้จากแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ในเว็บไซต์ www.mof.go.th หรือในเฟซบุ๊ก “สถานีข่าวกระทรวงการคลัง”

สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3569 3566 3557 3558

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เปิดให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกเวลาราชการ  เชิญมาติด...
09/12/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน เปิดให้บริการต่อหรือขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ นอกเวลาราชการ เชิญมาติดต่อกันได้นะคะ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกแก้จน ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากท่านใดสนใจเข้า...
02/12/2020

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน สาขาเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ โครงการคลีนิกแก้จน ของธนาคารแห่งประเทศไทย หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดตามโครงการนี้ได้คะ

การรับเงินค่าใบอนุญาตฯ ของกรมสรรพสามิต
30/07/2020

การรับเงินค่าใบอนุญาตฯ ของกรมสรรพสามิต

ที่อยู่

เลขที่ 257 ม.3 ต.เวียงยอง
Amphoe Muang Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653511082

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จุดเสี่ยงในที่สาธารณะจับแล้วต้องรีบล้าง
ด้วยความห่วงใย**
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Lamphun (แสดงผลทั้งหมด)

ร้านมาวินการช่าง YEC Lamphun - ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอ ร้านเอทีการไฟฟ้า ชัยพรรอกไฟฟ้า Rope Hoist เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ชุมชนเทศบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดอยบวบ แม่ทาลำพูน งานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมือ ท่องเที่ยวไทย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดล เทศบาลเมืองลำพูน สนง.ปภ.จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน ออกแบบ ตกแต่งภายใน และงานระบ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดล