Passport Visa Group พิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว นำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย ต่อใบอนุญาตทำงาน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว(การทำ Passport) ทั่วประเทศไทย
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา
นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว
ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว
ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit)
มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะแรงงานที่ทำ Passport แล้ว)
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพพม่า

เปิดเหมือนปกติ

📌 สำหรับแรงงานลาว 🇱🇦🇱🇦🇱🇦ที่ทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19👉 สแกน QR Code ตามรูปแนบขอ...
08/10/2021

📌 สำหรับแรงงานลาว 🇱🇦🇱🇦🇱🇦
ที่ทำงานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19

👉 สแกน QR Code ตามรูปแนบ

ขอเชิญพลเมืองลาว นักศึกษา พระสงฆ์ แรงงาน ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเลย
ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 แบบไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดย
เข็มที่ 1 เป็น Sinovac
เข็มที่ 2 เป็น AztraZenneca เท่านั้น

ลงทะเบียน วันที่ 7-13 ตุลาคม 2564

รับการเข้าฉีดวัคซีน (ตามวันและเวลารอบที่ลงทะเบียน)
ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19
เอสซีจี (SCG) สำนักงานใหญ่ อาคาร 30D บางซื่อกรุงเทพฯ

👉เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนและนำติดตัวมาแสดง
1. หนังสือเดินทาง Passport หรือ
2. บัตรประจำตัวต่างด้าว (บัตรสีชมพู) หรือ
3. เอกสารรับรองตัวตนพลเมือง
(กรณีที่เอกสาร ข้อ 1หรือ 2 หาย สามารถไปขอหนังสือรับรองที่สถานทูต)

📌 ประสบการณ์จริง!!!  ของนายจ้าง/เพื่อนๆแรงงาน ที่หลวมตัวไปเลือกจ้าง "นายหน้าเถื่อน"👉 อยากทำให้ถูกต้อง กลับถูกหลอกซ้ำเสีย...
07/10/2021

📌 ประสบการณ์จริง!!! ของนายจ้าง/เพื่อนๆแรงงาน
ที่หลวมตัวไปเลือกจ้าง "นายหน้าเถื่อน"

👉 อยากทำให้ถูกต้อง กลับถูกหลอกซ้ำ
เสียความรู้สึก เสียเงินทั้งที-อย่าให้ถูกหลอกลวงเลย

✅ ขอให้เลือกใช้บริษัทฯที่ท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ?
https://www.passport.co.th/mustknow/howtoverifyforeignworkercompany/

📌 ประสบการณ์จริง!!! ของนายจ้าง/เพื่อนๆแรงงาน
ที่หลวมตัวไปเลือกจ้าง "นายหน้าเถื่อน"

👉 อยากทำให้ถูกต้อง กลับถูกหลอกซ้ำ
เสียความรู้สึก เสียเงินทั้งที-อย่าให้ถูกหลอกลวงเลย

✅ ขอให้เลือกใช้บริษัทฯที่ท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ ?
https://www.passport.co.th/mustknow/howtoverifyforeignworkercompany/

📌 บริษัทฯเรา...ไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน👉 สำหรับลูกค้าที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนทำบ...
06/10/2021

📌 บริษัทฯเรา...ไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม
ในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน

👉 สำหรับลูกค้าที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564
(ตามมติครม.วันที่ 29 ธันวาคม 2563) ไว้กับทางบริษัทฯแล้วนั้น

✅ ด้วยท่านมีความจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน
บริษัทฯเราจึงรับผิดชอบและแสดงออกถึงความจริงใจในการทำงานให้ลูกค้า
เราดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน
ให้กับลูกค้าที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯแล้ว
โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใด 🙏🙏🙏

👉สำหรับนายจ้างที่ยื่นดำเนินการเอง หรือ จ้างบริษัทอื่นๆ
หากมีความต้องการขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39
สามารถใช้บริการบริษัทฯเราได้
(ส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา)

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และการให้บริการ
https://www.passport.co.th/service/workpermit-bt39/

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 บริษัทฯเรา...ไม่เรียกเก็บเงินเพิ่ม
ในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน

👉 สำหรับลูกค้าที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564
(ตามมติครม.วันที่ 29 ธันวาคม 2563) ไว้กับทางบริษัทฯแล้วนั้น

✅ ด้วยท่านมีความจำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน
บริษัทฯเราจึงรับผิดชอบและแสดงออกถึงความจริงใจในการทำงานให้ลูกค้า
เราดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39 เล่มน้ำเงิน
ให้กับลูกค้าที่ยื่นเอกสารลงทะเบียนไว้กับทางบริษัทฯแล้ว
โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มแต่อย่างใด 🙏🙏🙏

👉สำหรับนายจ้างที่ยื่นดำเนินการเอง หรือ จ้างบริษัทอื่นๆ
หากมีความต้องการขอรับใบอนุญาตทำงาน บต.39
สามารถใช้บริการบริษัทฯเราได้
(ส่งเอกสารผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา)

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้และการให้บริการ
https://www.passport.co.th/service/workpermit-bt39/

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 โรงพยาบาล ยังไม่รับตรวจ   🇰🇭 🇲🇲 🇱🇦ต่อใบอนุญาตทำงานได้ก่อนเน้น..เรื่องการขออนุญาตทำงาน บัตรชมพูที่หมดอายุ วันที่ 31 มีน...
05/10/2021

📌 โรงพยาบาล ยังไม่รับตรวจ 🇰🇭 🇲🇲 🇱🇦
ต่อใบอนุญาตทำงานได้ก่อน

เน้น..เรื่องการขออนุญาตทำงาน
บัตรชมพูที่หมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ดูหลังบัตรชมพู)

สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

👉 ให้ยื่นขออนุญาตทำงานได้ก่อนเลย
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ
ให้ทำได้ถึงภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (มีเวลาทำ รอ รพ. เปิดรับ)

✅ ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน 2565
ยื่นขออนุญาตทำงาน 2,000 บาท
(อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2566)

รายละเอียดการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้กดดูได้ที่ลิ้งค์ได้เลยครับ
https://www.passport.co.th/service/31-mar-2022/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 โรงพยาบาล ยังไม่รับตรวจ 🇰🇭 🇲🇲 🇱🇦
ต่อใบอนุญาตทำงานได้ก่อน

เน้น..เรื่องการขออนุญาตทำงาน
บัตรชมพูที่หมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2565 (ดูหลังบัตรชมพู)

สามารถต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

👉 ให้ยื่นขออนุญาตทำงานได้ก่อนเลย
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนการตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ
ให้ทำได้ถึงภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (มีเวลาทำ รอ รพ. เปิดรับ)

✅ ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตทำงาน 2565
ยื่นขออนุญาตทำงาน 2,000 บาท
(อนุญาตทำงานได้ ถึง 13 ก.พ. 2566)

รายละเอียดการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้กดดูได้ที่ลิ้งค์ได้เลยครับ
https://www.passport.co.th/service/31-mar-2022/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 รู้ก่อน เตรียมพร้อมก่อน ไม่เสียหาย  🇰🇭🇲🇲🇱🇦แรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่ม..ทำให้ถูกฎหมายได้ เร็วๆนี้👉 ทำไม..เราจึงเสนอตัว เป็น...
04/10/2021

📌 รู้ก่อน เตรียมพร้อมก่อน ไม่เสียหาย 🇰🇭🇲🇲🇱🇦
แรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่ม..ทำให้ถูกฎหมายได้ เร็วๆนี้

👉 ทำไม..เราจึงเสนอตัว เป็นทางเลือก
ให้บริการกับท่าน ที่มี/ที่ใช้/ที่เป็น "แรงงานผิดกฎหมาย"
แล้วต้องการทำให้ถูกต้อง-ตามกฎหมาย

✅ เพราะบริษัทฯ เรามีความพร้อมที่จะทำงานให้กับท่าน
-เรามี บุคลากรที่ชำนาญการทำงานในแต่ละพื้นที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-เรามี ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงาน
-เรามี การติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงาน เช็คได้ตลอดเวลา
-เรามี ใบรับเงินทุกครั้งที่ท่านชำระเงิน สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

และเพราะประสบการณ์ที่มากพอ เราจึงสามารถเป็นตัวแทน
เพื่อทำงานให้กับองค์กรของท่านได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งในระหว่างหรือภายหลังการทำงาน

ทำผิด-ให้ถูก รอบนี้ เลือกใช้บริการเรา
ทำได้เมื่อไหร่ เปิดรับทันที (เร็วๆนี้)

👉 อดใจรอ ประกาศอย่างเป็นทางการ จะสามารถทำได้ทันที!!
https://www.passport.co.th/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 รู้ก่อน เตรียมพร้อมก่อน ไม่เสียหาย 🇰🇭🇲🇲🇱🇦
แรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่ม..ทำให้ถูกฎหมายได้ เร็วๆนี้

👉 ทำไม..เราจึงเสนอตัว เป็นทางเลือก
ให้บริการกับท่าน ที่มี/ที่ใช้/ที่เป็น "แรงงานผิดกฎหมาย"
แล้วต้องการทำให้ถูกต้อง-ตามกฎหมาย

✅ เพราะบริษัทฯ เรามีความพร้อมที่จะทำงานให้กับท่าน
-เรามี บุคลากรที่ชำนาญการทำงานในแต่ละพื้นที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-เรามี ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงาน
-เรามี การติดตาม ตรวจสอบ ขั้นตอนการทำงาน เช็คได้ตลอดเวลา
-เรามี ใบรับเงินทุกครั้งที่ท่านชำระเงิน สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

และเพราะประสบการณ์ที่มากพอ เราจึงสามารถเป็นตัวแทน
เพื่อทำงานให้กับองค์กรของท่านได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ทั้งในระหว่างหรือภายหลังการทำงาน

ทำผิด-ให้ถูก รอบนี้ เลือกใช้บริการเรา
ทำได้เมื่อไหร่ เปิดรับทันที (เร็วๆนี้)

👉 อดใจรอ ประกาศอย่างเป็นทางการ จะสามารถทำได้ทันที!!
https://www.passport.co.th/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 เลือกทำ-ตามที่ท่านต้องการ ทำได้จริง  🇱🇦🇱🇦🇱🇦หนังสือเดินทางหมดอายุหรือหน้าเต็ม สัญชาติลาว👉 หนังสือเดินทางลาว ทำที่สถานทู...
04/10/2021

📌 เลือกทำ-ตามที่ท่านต้องการ ทำได้จริง 🇱🇦🇱🇦🇱🇦
หนังสือเดินทางหมดอายุหรือหน้าเต็ม สัญชาติลาว

👉 หนังสือเดินทางลาว ทำที่สถานทูตลาว (ท่านมาด้วย 1 ครั้ง)
ค่าใช้จ่ายเพียง 5,500 บาท
รายละเอียดการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้กดดูได้ที่ลิ้งค์ได้เลยครับ
https://www.passport.co.th/lao/newpassport/

👉 หนังสือเดินทางลาว ทำผ่านระบบออนไลน์ (ท่านไม่ต้องมา)
ค่าใช้จ่ายเพียง 8,500 บาท
รายละเอียดการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้กดดูได้ที่ลิ้งค์ได้เลยครับ
https://www.passport.co.th/lao/passportlao/

✅ ทำหนังสือเดินทางลาว ที่สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์ ดี ???
กดดูที่ลิ้งค์แล้วเลือกที่ท่านพึงพอใจ ในการดำเนินการ
https://www.passport.co.th/lao/compare-how-to-do-passport/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌ทำง่าย-ที่สุดแล้ว  🇰🇭🇰🇭🇰🇭หนังสือเดินทางหมดอายุ สัญชาติกัมพูชา👉 หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี ค่าใช้จ่ายเพียง 6,...
04/10/2021

📌ทำง่าย-ที่สุดแล้ว 🇰🇭🇰🇭🇰🇭
หนังสือเดินทางหมดอายุ สัญชาติกัมพูชา

👉 หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี
ค่าใช้จ่ายเพียง 6,000 บาท
รายละเอียดการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้กดดูได้ที่ลิ้งค์ได้เลยครับ
https://www.passport.co.th/cambodia/tdpassport/

👉 หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 10 ปี
ค่าใช้จ่ายเพียง 10,500 บาท
รายละเอียดการให้บริการ เอกสารที่ต้องใช้กดดูได้ที่ลิ้งค์ได้เลยครับ
https://www.passport.co.th/service/cambodianewpassport2/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

01/10/2021
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบล่าสุด มติ ครม. 28 กันยายน 2564

📌ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว รอบล่าสุด 🇰🇭🇲🇲🇱🇦
มติ ครม. 28 กันยายน 2564

รายละเอียดสรุปเพิ่มเติม กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 ครม. เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง อยู่ถึง ก.พ. 25...
01/10/2021

📌 ครม. เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง อยู่ถึง ก.พ. 2566

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า ครม.เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดำเนินการดังนี้
(1) นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

(2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

(3) เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดสรุปเพิ่มเติม กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564/

📌 ครม. เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้อง อยู่ถึง ก.พ. 2566

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ว่า ครม.เห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1. กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและให้ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องดำเนินการดังนี้
(1) นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะสามารถทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

(2) ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากไม่ดำเนินการดังกล่าว การอนุญาตทำงานและอยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลง

(3) เมื่อแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือประกันสุขภาพ ตรวจโรคต้องห้าม และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ดำเนินการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ซึ่งจะอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 หากไม่ดำเนินการจะอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 1 สิงหาคม 2565

รายละเอียดสรุปเพิ่มเติม กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/cabinet-resolution/registration-of-foreign-workers-2564/

📌 วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)👉 จะทำงานหร...
30/09/2021

📌 วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

👉 จะทำงานหรือช็อปปิ้งอยู่ ก็ยื่นเอกสารเรื่องแรงงานได้ ง่ายๆ สบายๆ
ไม่ต้องเสียเวลามาเอง ไม่ต้องเสี่ยง COVID-19 ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถ

"ทำได้ทุกเรื่อง"

วิธีการยื่นเอกสารกับบริษัทฯ

1.นายจ้างเตรียม เอกสารให้ครบถ้วน

2 .นายจ้างถ่ายรูปเอกสารส่ง มาทาง LINE หรือ Email

3. ชำระมัดจำและส่งสลิปการโอนมาให้กับทางบริษัทฯ

4. เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มและส่งข้อมูลให้ทาง LINE,Email
หรือส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์

5. นายจ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

6. นายจ้างปริ้นท์แบบฟอร์มและประทับตราบริษัทในเอกสาร

7. นายจ้างส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่ต้อง ใช้มาที่
“บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงาน ในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด”
ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ทางบริษัทฯ ส่ง Messenger ไปรับเอกสารที่นายจ้าง

รายละเอียดการให้บริการ
https://www.passport.co.th/covid-19/how-to-sent-document/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 วิธีการยื่นเอกสาร กับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด (ในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

👉 จะทำงานหรือช็อปปิ้งอยู่ ก็ยื่นเอกสารเรื่องแรงงานได้ ง่ายๆ สบายๆ
ไม่ต้องเสียเวลามาเอง ไม่ต้องเสี่ยง COVID-19 ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถ

"ทำได้ทุกเรื่อง"

วิธีการยื่นเอกสารกับบริษัทฯ

1.นายจ้างเตรียม เอกสารให้ครบถ้วน

2 .นายจ้างถ่ายรูปเอกสารส่ง มาทาง LINE หรือ Email

3. ชำระมัดจำและส่งสลิปการโอนมาให้กับทางบริษัทฯ

4. เจ้าหน้าที่พิมพ์แบบฟอร์มและส่งข้อมูลให้ทาง LINE,Email
หรือส่งแบบฟอร์มทางไปรษณีย์

5. นายจ้างตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด

6. นายจ้างปริ้นท์แบบฟอร์มและประทับตราบริษัทในเอกสาร

7. นายจ้างส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่ต้อง ใช้มาที่
“บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงาน ในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด”
ทางไปรษณีย์ หรือ ให้ทางบริษัทฯ ส่ง Messenger ไปรับเอกสารที่นายจ้าง

รายละเอียดการให้บริการ
https://www.passport.co.th/covid-19/how-to-sent-document/

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

29/09/2021
ข่าวดี เปิดแน่ ลงทะเบียนแรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่ม

📌 เปิดแน่ๆ ลงทะเบียน "แรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่ม"

👉 เตรียมตัวให้พร้อม
สำหรับแรงงานที่อยู่ในประเทศไทย
และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

จะมีการดำเนินการเปิดยื่นคำขออนุญาตทำงาน
เพื่อพิจารณาให้อนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
สำหรับกลุ่ม "แรงงานผิดกฎหมายทุกกลุ่ม"

*ระหว่างนี้ให้รอขั้นตอนและกระบวนการทำงานอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลอ้างอิงจากการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 กันยายน 2564
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

✅ บริษัทฯพร้อมให้บริการเต็มระบบ ยื่นเลย-อยากทำให้
ติดตามหน้าเพจบริษัทฯ ไว้รอบนี้จะได้-ไม่พลาด

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 ทำหนังสือเดินทางลาวที่ไหน 🇱🇦🇱🇦🇱🇦สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์ ดี ???✅ ดีคนละแบบ-ทำได้แน่-ใช้ได้จริงเปรียบเทียบการทำหนังส...
29/09/2021

📌 ทำหนังสือเดินทางลาวที่ไหน 🇱🇦🇱🇦🇱🇦

สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์ ดี ???

✅ ดีคนละแบบ-ทำได้แน่-ใช้ได้จริง

เปรียบเทียบการทำหนังสือเดินทาง สัญชาติลาว กดที่ลิ้งค์ได้ทันที
https://www.passport.co.th/lao/compare-how-to-do-passport/

👉 ถูกใจ-แบบไหน เลือกรับบริการได้ทันที

1. ทำหนังสือเดินทางที่สถานทูตลาว
ราคา 5,500 บาท

เอกสารสำคัญ ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง

การเดินทาง เดินทางมาที่สถานทูตลาวด้วยตนเอง 1 ครั้ง

ข้อดี ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เหมาะผู้ที่เดินทางมาที่สถานทูตลาวได้สะดวก

ข้อเสีย ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง/ใช้เอกสารเยอะกว่า2. ส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์
ราคา 8,500 บาท

เอกสารสำคัญ ใช้สำเนาบัตรประชาชนได้

การเดินทาง ไม่ต้องเดินทาง ทำผ่านระบบออนไลน์

ข้อดี ไม่ต้องมาด้วยตนเอง / เหมาะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัด / ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง

ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

*ทะเบียนบ้าน ใช้เป็นสำเนาเพื่อดำเนินการได้ทั้ง 2 แบบ

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 ทำหนังสือเดินทางลาวที่ไหน 🇱🇦🇱🇦🇱🇦

สถานทูตลาว หรือ เวียงจันทน์ ดี ???

✅ ดีคนละแบบ-ทำได้แน่-ใช้ได้จริง

เปรียบเทียบการทำหนังสือเดินทาง สัญชาติลาว กดที่ลิ้งค์ได้ทันที
https://www.passport.co.th/lao/compare-how-to-do-passport/

👉 ถูกใจ-แบบไหน เลือกรับบริการได้ทันที

1. ทำหนังสือเดินทางที่สถานทูตลาว
ราคา 5,500 บาท

เอกสารสำคัญ ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง

การเดินทาง เดินทางมาที่สถานทูตลาวด้วยตนเอง 1 ครั้ง

ข้อดี ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เหมาะผู้ที่เดินทางมาที่สถานทูตลาวได้สะดวก

ข้อเสีย ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง/ใช้เอกสารเยอะกว่า2. ส่งเอกสารทำหนังสือเดินทางผ่านระบบออนไลน์
ราคา 8,500 บาท

เอกสารสำคัญ ใช้สำเนาบัตรประชาชนได้

การเดินทาง ไม่ต้องเดินทาง ทำผ่านระบบออนไลน์

ข้อดี ไม่ต้องมาด้วยตนเอง / เหมาะกับคนที่อยู่ต่างจังหวัด / ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง

ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า

*ทะเบียนบ้าน ใช้เป็นสำเนาเพื่อดำเนินการได้ทั้ง 2 แบบ

สนใจสอบถามรายละเอียด
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

ที่อยู่

8,10 Rattanathibet Rd., Bangkraso
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

Line Id: @passportvisa

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:30
อังคาร 08:00 - 17:30
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:30
ศุกร์ 08:00 - 17:30
เสาร์ 08:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628215965

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Passport Visa Groupผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Passport Visa Group:

วิดีโอทั้งหมด

นำเข้าแรงงาน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560 รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสัญชาติ แรงงานเมียนมา กัมพูชา ลาว(การทำ Passport) ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit) มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนถามค่ะ พอดีน้องมีเล่มม่วงแล้ว แต่พาสปอท(ชั่วคราว)จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ต้องใช้เอกสารอะไรตอนต่อพาสปอทบ้างคะ //คิดค่าดำเนินการต่อคนเท่าไหร่คะ
มีแต่บัตรสีชมพูไม่มีพาสปอร์ตทำแบบci
แฟนเป็นชาวเมียนมาร์บัตรสีชมพูหมดอายุปี61ถ้าทำพาสสปอร์แบบไหนได้เร็วที่สุดคือกำลังจะทำงานคร
ระบบ MOU นี่มันช้าจริง ๆ ไม่รู้ว่ามันช้าที่ขั้นตอนไหน รัฐบาลสนับสนุนให้ทำ MOU เหลือเกิน แต่ถ้านานขนาดนี้ แรงงานที่รอกลับเข้ามา แกก็เบื่อจนเปลี่ยนใจไม่มา นายจ้างก็มีปัญหาอยู่ดี...
ผมมีพาสปอร์ตเป็นท่องเที่ยวครับ อย่ากได้เป็นวัซ่าทำงานได้ไหมครับ
အခုၾကဳံေတြ႕ရေနတာပါ ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြသိေအာင္တင္ေပးလုိက္တာပါ 😞😟😟😭😭My name is Satpaing Nackhonchum I worked for 6 years, never had anything But it was lost throughout the car overturned car. He never cared for me, so I split up a lot. Every day, today, attendance at 6 o'clock at 6 o'clock. It's late, if it's late, it's late, it's late, it's not a problem, Four is thinking, but we are not interested in me. I know everything, but he's Thai, he's not here, but Burma is long gone. Who would be brave then, Thai people would not be in the morning to curse better than the good one like that one who is going to be Chinese people, if not the Chinese people, do not much Chinese to you. Most Chinese in Thailand, it all caught. I do not have time to eat, I do not know how to pity the followers.
ผมเป็นพม่าครับ.ผมทำพาสปอร์ตเทียวแล้วแต่ผมจะทำงาน.ยังไม่มีวีซ่าเลยผมติดต่อได้ใครครับ.ทำวีซ่าได้เปล่าครับ.ช้วยตอบด้วยครับ.
รบกวนสอบถามครับ ผมอยากได้แรงงานต่างด้าวมาช่วยที่ร้าน 1 คน ผมต้องทำอย่างไรบ้าง (เปิดเป็นร้านขายอาหารพร้อมทาน) รบกวนช่วยแนะนำวิธีการด้วยครับ ( ผมมีคนรู้จัก เป็นคนกัมพูชา อยากให้มาช่วยทำงานที่ร้านแบบถูกกฏหมายครับ)