Passport Visa Group พิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว นำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย ต่อใบอนุญาตทำงาน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว(การทำ Passport) ทั่วประเทศไทย
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา
นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว
ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว
ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit)
มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะแรงงานที่ทำ Passport แล้ว)
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพพม่า
(7)

เปิดเหมือนปกติ

📌 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 📌 ทางบริษัทฯได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่อง"การฉีควัคซีน"ให้กับเพื่อนๆแรงงานเป็นจำนวนมาก จึงขออนุญาตน...
12/07/2021

📌 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 📌

ทางบริษัทฯได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่อง"การฉีควัคซีน"
ให้กับเพื่อนๆแรงงานเป็นจำนวนมาก

จึงขออนุญาตนำเสนอบทความนี้อีกครั้งเรื่อง
คนต่างด้าวลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้เมื่อไหร่?
นำเสนอเพื่อ "เป็นแนวทางศึกษา ตามหลักความเป็นจริง"
ในการวางแผนการฉีดวัคซีน

รายละเอียดบทความ กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/covid-19/vaccine/

โดยทางบริษัทฯมิได้เป็นตัวแทน นำพา หรือรับลงทะเบียน
แรงงานเพื่อฉีดวัคซีนแต่อย่างใด หากมีการกล่าวอ้างถือว่าไม่เป็นความจริง

บริษัทฯเป็นเพียงผู้ติดตามข้อมูลและให้ข้อมูลกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/แรงงานเท่านั้น และในบางข้อมูลเราก็เฝ้ารอ...เหมือนกับท่าน

🙏🙏🙏🙏🙏

📌 ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา 📌

ทางบริษัทฯได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่อง"การฉีควัคซีน"
ให้กับเพื่อนๆแรงงานเป็นจำนวนมาก

จึงขออนุญาตนำเสนอบทความนี้อีกครั้งเรื่อง
คนต่างด้าวลงทะเบียนฉีดวัคซีน ได้เมื่อไหร่?
นำเสนอเพื่อ "เป็นแนวทางศึกษา ตามหลักความเป็นจริง"
ในการวางแผนการฉีดวัคซีน

รายละเอียดบทความ กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/covid-19/vaccine/

โดยทางบริษัทฯมิได้เป็นตัวแทน นำพา หรือรับลงทะเบียน
แรงงานเพื่อฉีดวัคซีนแต่อย่างใด หากมีการกล่าวอ้างถือว่าไม่เป็นความจริง

บริษัทฯเป็นเพียงผู้ติดตามข้อมูลและให้ข้อมูลกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/แรงงานเท่านั้น และในบางข้อมูลเราก็เฝ้ารอ...เหมือนกับท่าน

🙏🙏🙏🙏🙏

🇲🇲🇲🇲🇲🇲👉เตือนภัย👈📌 หนังสือเดินทางพม่า CI สีเขียว หมดอายุ 📌กลุ่มที่จะสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ในตอนนี้มีเพียงเฉพาะ...
12/07/2021

🇲🇲🇲🇲🇲🇲

👉เตือนภัย👈

📌 หนังสือเดินทางพม่า CI สีเขียว หมดอายุ 📌

กลุ่มที่จะสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ในตอนนี้
มีเพียงเฉพาะ ☑"แรงงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่แล้วเท่านั้น"

แรงงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ✖️"ยังไม่สามารถทำได้"
เพราะ ติดเรื่องการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่
จากพรก.การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน

โดยในตอนนี้ มีนาย ❌หน้าเถื่อน❌ กระทำการ โกหก หลอกลวง
เรียกรับเงินแบบเต็มจำนวน ในราคาที่สูง เอารัดเอาเปรียบ เพื่อนๆพม่า
(เมื่อได้รับเงินไปแล้ว ไม่มีการออกเอกสารหลักฐานการรับเงิน ที่สามารถอ้างอิงทางกฎหมายได้)

➡ ทำให้เพื่อนๆแรงงานสัญชาติพม่า มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอก
เรียกรับเงินโดย ไม่มีความมั่นใจว่าจะทำหนังสือเดินทางให้ได้จริง
ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ไม่มีช่องทางการตรวจสอบหรือสอบถาม
ติดตามกระบวนการทำงาน ต้องเฝ้ารออย่างไม่มีความมั่นใจ

เพราะฉะนั้น หากเพื่อนๆแรงงานพม่า
ที่หนังสือเดินทางพม่า CI สีเขียว หมดอายุ
หากเลือกที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ให้รับรู้ถึงหลักเกณฑ์
ว่าอยู่จังหวัดไหนทำได้ อยู่จังหวัดไหนต้องรอ
มีเอกสารอะไรทำได้ ไม่มีเอกสารอะไรทำไม่ได้

➡เมื่อจ่ายเงินแล้วต้องได้เอกสารการรับเงินที่อ้างอิงทางกฎหมายได้
ต้องติดตาม ตรวจสอบ สอบถามได้ทุกเมื่อ ทุกเวลาที่ต้องการ
การจ่ายเงินไม่ควร มีการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ในราคาที่สูง
เพราะการทำงานยังต้องรอการดำเนินการ

🙏อย่าจ่ายเงินแล้วต้องรอแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย

🇲🇲🇲🇲🇲🇲

👉เตือนภัย👈

📌 หนังสือเดินทางพม่า CI สีเขียว หมดอายุ 📌

กลุ่มที่จะสามารถทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ในตอนนี้
มีเพียงเฉพาะ ☑"แรงงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่แล้วเท่านั้น"

แรงงานที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ✖️"ยังไม่สามารถทำได้"
เพราะ ติดเรื่องการห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่
จากพรก.การห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน

โดยในตอนนี้ มีนาย ❌หน้าเถื่อน❌ กระทำการ โกหก หลอกลวง
เรียกรับเงินแบบเต็มจำนวน ในราคาที่สูง เอารัดเอาเปรียบ เพื่อนๆพม่า
(เมื่อได้รับเงินไปแล้ว ไม่มีการออกเอกสารหลักฐานการรับเงิน ที่สามารถอ้างอิงทางกฎหมายได้)

➡ ทำให้เพื่อนๆแรงงานสัญชาติพม่า มีความเสี่ยงที่จะถูกหลอก
เรียกรับเงินโดย ไม่มีความมั่นใจว่าจะทำหนังสือเดินทางให้ได้จริง
ไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน ไม่มีช่องทางการตรวจสอบหรือสอบถาม
ติดตามกระบวนการทำงาน ต้องเฝ้ารออย่างไม่มีความมั่นใจ

เพราะฉะนั้น หากเพื่อนๆแรงงานพม่า
ที่หนังสือเดินทางพม่า CI สีเขียว หมดอายุ
หากเลือกที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ให้รับรู้ถึงหลักเกณฑ์
ว่าอยู่จังหวัดไหนทำได้ อยู่จังหวัดไหนต้องรอ
มีเอกสารอะไรทำได้ ไม่มีเอกสารอะไรทำไม่ได้

➡เมื่อจ่ายเงินแล้วต้องได้เอกสารการรับเงินที่อ้างอิงทางกฎหมายได้
ต้องติดตาม ตรวจสอบ สอบถามได้ทุกเมื่อ ทุกเวลาที่ต้องการ
การจ่ายเงินไม่ควร มีการเรียกเก็บเงินเต็มจำนวน ในราคาที่สูง
เพราะการทำงานยังต้องรอการดำเนินการ

🙏อย่าจ่ายเงินแล้วต้องรอแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรเลย

ด่วน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน คนต่างด้าว ที่อยู่จังหวัดนนทบุรี และมีประกันสังคมลงทะเบียน ฉีดวัคซีนได้เลยโดยใช้เลขประกันสังคมht...
10/07/2021
หนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเล็กท

ด่วน ลงทะเบียนฉีดวัคซีน คนต่างด้าว
ที่อยู่จังหวัดนนทบุรี และมีประกันสังคม

ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนได้เลยโดยใช้เลขประกันสังคม

https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/vcreserve_agreement

กรุณาอ่านข้อกำหนดในหนังสือแสดงความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคลทางอิเล็....

📌 ทำพาสปอร์ตพม่า 🇲🇲🇲🇲🇲🇲☑️เล่มสีแดงกลุ่มบัตรชมพู ทำได้ ที่สถานทูตพม่า❌เล่มสีแดงนำเข้า Mou  ทำไม่ได้ ต้องรอก่อน👉รวมค่าธรรม...
09/07/2021

📌 ทำพาสปอร์ตพม่า 🇲🇲🇲🇲🇲🇲

☑️เล่มสีแดงกลุ่มบัตรชมพู ทำได้ ที่สถานทูตพม่า

❌เล่มสีแดงนำเข้า Mou ทำไม่ได้ ต้องรอก่อน

👉รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 2,800 บาท

การชำระเงินแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ราคาข้างต้นจะได้รับ
1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี
2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตพม่า
1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า
2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)
4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/myanmar/myanmar-new-passport/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 ทำพาสปอร์ตพม่า 🇲🇲🇲🇲🇲🇲

☑️เล่มสีแดงกลุ่มบัตรชมพู ทำได้ ที่สถานทูตพม่า

❌เล่มสีแดงนำเข้า Mou ทำไม่ได้ ต้องรอก่อน

👉รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทั้งหมดคนละ 2,800 บาท

การชำระเงินแบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท
2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ราคาข้างต้นจะได้รับ
1. หนังสือเดินทางใหม่อายุ 5 ปี
2. ค่าเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าจัดส่งหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตพม่า
1. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า
2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)
4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา

รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/myanmar/myanmar-new-passport/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌 အသိပေးချင်း 📌ပုံမှန်အားဖြင့်အခုသံရုံးမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ထုတ်ပေးသောစာအုပ်မှာပန်းရောင်ဘတ်ကိုင်ဆောင်ထားသောလူသာဖြစ်...
08/07/2021

📌 အသိပေးချင်း 📌

ပုံမှန်အားဖြင့်အခုသံရုံးမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ထုတ်ပေးသောစာအုပ်မှာပန်းရောင်ဘတ်ကိုင်ဆောင်ထားသောလူသာဖြစ်သည် MOU စာအုပ်လဲလို့မရသေးပါ

MOU စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားလျှင်သံရုံးမှာလဲလို့မရသေးပါ

ကုမ္ပဏီမှယခုအခါကြားသိရသောမြန်မာနိုင်ငံသားများ တရားမဝင်သောပွဲစားများက MOU စာအုပ်များလဲလို့ရသည် သို့သော် စာအုပ်များလဲလို့ရသည်မှာမဟုတ်ပါ

ကုမ္ပဏီမှသတိလာပေးချင်းဖြစ်သည်

❌ တရားမဝင်သောပွဲစားများ၏စကားကိုမယုံကျရန် ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းဖြစ်စေ

စာအုပ်လဲလို့ရသည်မှာမဟုတ်ပါ

တရားမဝင်သောပွဲစားများလဲလိမ်လည်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်

အလုပ်သမားအရေးနှင့်ပတ်သက်ပါကကုမ္ပဏီမှတဆင့်ဥပဒေအတိုင်းအကြံဥာဏ်များပေးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်

📌 အသိပေးချင်း 📌

ပုံမှန်အားဖြင့်အခုသံရုံးမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်ထုတ်ပေးသောစာအုပ်မှာပန်းရောင်ဘတ်ကိုင်ဆောင်ထားသောလူသာဖြစ်သည် MOU စာအုပ်လဲလို့မရသေးပါ

MOU စာအုပ်ကိုင်ဆောင်ထားလျှင်သံရုံးမှာလဲလို့မရသေးပါ

ကုမ္ပဏီမှယခုအခါကြားသိရသောမြန်မာနိုင်ငံသားများ တရားမဝင်သောပွဲစားများက MOU စာအုပ်များလဲလို့ရသည် သို့သော် စာအုပ်များလဲလို့ရသည်မှာမဟုတ်ပါ

ကုမ္ပဏီမှသတိလာပေးချင်းဖြစ်သည်

❌ တရားမဝင်သောပွဲစားများ၏စကားကိုမယုံကျရန် ထိုင်းနိုင်ငံသားဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းဖြစ်စေ

စာအုပ်လဲလို့ရသည်မှာမဟုတ်ပါ

တရားမဝင်သောပွဲစားများလဲလိမ်လည်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါဥပဒေအရအရေးယူခြင်းခံရမည်

အလုပ်သမားအရေးနှင့်ပတ်သက်ပါကကုမ္ပဏီမှတဆင့်ဥပဒေအတိုင်းအကြံဥာဏ်များပေးရန်အဆင်သင့်ရှိသည်

📌เตือนภัย 🇲🇲🇲🇲🇲🇲โดยปรกติแล้วแรงงานสัญชาติพม่าที่ทำหนังสือเดินทางที่สถานทูตได้ในตอนนี้ จะสามารถทำได้เฉพาะแรงงานที่ถือบัตร...
08/07/2021

📌เตือนภัย

🇲🇲🇲🇲🇲🇲

โดยปรกติแล้วแรงงานสัญชาติพม่าที่ทำหนังสือเดินทาง
ที่สถานทูตได้ในตอนนี้ จะสามารถทำได้เฉพาะแรงงาน
ที่ถือบัตรสีชมพู มีเล่มแบบ "ไม่ใช่ แรงงานนำเข้าระบบ Mou"

หากถือเล่มหนังสือเดินทางแบบระบบนำเข้า Mou จะยัง
"ไม่สามารถ ทำเล่มใหม่ได้" ที่สถานทูตในขณะนี้

👉โดยตอนนี้ทางบริษัทฯพบเจอเพื่อนๆแรงงานสัญชาติพม่า
ถูกหลอกให้ดำเนินการโดย นายหน้าเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาต
หลอกว่าทำเล่มใหม่ให้ได้และมีการหลอกลวงรับเงิน
เพื่อดำเนินการ โดยไม่สามารถทำเล่มใหม่ให้ได้จริง

ด้วยความเป็นห่วงทางบริษัทฯจึงมาแจ้งเตือน
❌อย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อน
ในรูปแบบที่เป็นคนไทยหรือคนพม่าด้วยกันเอง
มาหลอกว่าทำเล่มใหม่ได้ ไม่เป็นความจริง

และขอให้นายหน้าเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาต
ที่กำลังหลอกลวงผู้อื่นให้ "หยุดการกระทำ"
ที่กระทำผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ให้มีความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น

โดยทางบริษัทฯพร้อมให้คำแนะนำกับเพื่อนๆแรงงาน
ที่ถูกหลอกลวงเพื่อชี้แนะช่องทางดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

📌เตือนภัย

🇲🇲🇲🇲🇲🇲

โดยปรกติแล้วแรงงานสัญชาติพม่าที่ทำหนังสือเดินทาง
ที่สถานทูตได้ในตอนนี้ จะสามารถทำได้เฉพาะแรงงาน
ที่ถือบัตรสีชมพู มีเล่มแบบ "ไม่ใช่ แรงงานนำเข้าระบบ Mou"

หากถือเล่มหนังสือเดินทางแบบระบบนำเข้า Mou จะยัง
"ไม่สามารถ ทำเล่มใหม่ได้" ที่สถานทูตในขณะนี้

👉โดยตอนนี้ทางบริษัทฯพบเจอเพื่อนๆแรงงานสัญชาติพม่า
ถูกหลอกให้ดำเนินการโดย นายหน้าเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาต
หลอกว่าทำเล่มใหม่ให้ได้และมีการหลอกลวงรับเงิน
เพื่อดำเนินการ โดยไม่สามารถทำเล่มใหม่ให้ได้จริง

ด้วยความเป็นห่วงทางบริษัทฯจึงมาแจ้งเตือน
❌อย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อน
ในรูปแบบที่เป็นคนไทยหรือคนพม่าด้วยกันเอง
มาหลอกว่าทำเล่มใหม่ได้ ไม่เป็นความจริง

และขอให้นายหน้าเถื่อน ที่ไม่มีใบอนุญาต
ที่กำลังหลอกลวงผู้อื่นให้ "หยุดการกระทำ"
ที่กระทำผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม ให้มีความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้น

โดยทางบริษัทฯพร้อมให้คำแนะนำกับเพื่อนๆแรงงาน
ที่ถูกหลอกลวงเพื่อชี้แนะช่องทางดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด

📌 บริการ แรงงานต่างด้าว เมียนมา(พม่า) ลาว กัมพูชา 📌เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.โทร: 02-821-5965ID LIN...
07/07/2021

📌 บริการ แรงงานต่างด้าว เมียนมา(พม่า) ลาว กัมพูชา 📌
เปิดบริการ จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 ถึง 17.30 น.
โทร: 02-821-5965

ID LINE: @passport1 @passportvisa

Email: [email protected]

Website: https://www.passport.co.th/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCyZHD7pAzpKqkcenmlmWjtQ

▪ สำนักงานใหญ่
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
เลขที่ 8,10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทร:02-821-5965 กด1
Mobile: 080-168-3555 , 080-168-3666 , 089-114-8888

▪ จุดบริการต่างด้าว รับ-ส่งเอกสารรัชดา
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
เลขที่ 410/122 ซอยรัชดาภิเษก 22
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร: 02-821-5965 กด 2
Mobile: 063-857-6333 , 083-064-5171 , 087-779-4444

▪ จุดบริการต่างด้าว รับ-ส่งเอกสารสมุทรปราการ
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
เลขที่ 200/102 ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

โทร 02-821-5965 กด3
Mobile: 02-181-7978 , 02-705-4455
083-064-5171 , 087-779-444

06/07/2021

📌สำหรับเพื่อนๆแรงงาน ลาว พม่า กัมพูชา
ที่ยื่นดำเนินการทำบัตรชมพู 2564 💕

🇱🇦🇲🇲🇰🇭

ขณะนี้กระบวนอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบ้างขั้นตอน
โดยตอนนี้บริษัทฯรอประกาศที่มีความชัดเจนและแน่นอน
เพื่อบริษัทฯจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปอีกครั้ง

📍โปรดติดตาม

📌บริการเสริมเฉพาะเรื่องกลุ่มลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 📌🇰🇭🇰🇭🇱🇦🇱🇦🇲🇲🇲🇲หากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/เพื่อนๆแรงงานได้ดำเนินการตามขั...
06/07/2021

📌บริการเสริมเฉพาะเรื่องกลุ่มลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 📌

🇰🇭🇰🇭🇱🇦🇱🇦🇲🇲🇲🇲

หากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/เพื่อนๆแรงงาน
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ลงทะเบียนออนไลน์
- เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
- ตรวจสุขภาพ ตรวจ Covid-19 ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

👉มีความต้องการให้ทางบริษัทบริการให้เฉพาะ
-ยื่นคำขออนุญาตทำงาน(บต.48) ในระบบ(คีย์ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน)
-ไปทำการชำระค่าธรรมเนียม (ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19)

"บริษัทสามารถทำให้ท่านได้ สบายมาก"
👉 ตัดปัญหาคีย์เท่าไหร่ก็ไม่ผ่าน
👉 ตัดปัญหาไปที่มีคนพลุกพล่าน

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมเพียง 2,800บาทต่อคน

โดยขั้นตอนนี้หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564

บริษัทรับเอกสารเพื่อให้บริการถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

รายละเอียดกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/service/foreign-workers-2564/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌บริการเสริมเฉพาะเรื่องกลุ่มลงทะเบียนทำบัตรชมพู 2564 📌

🇰🇭🇰🇭🇱🇦🇱🇦🇲🇲🇲🇲

หากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/เพื่อนๆแรงงาน
ได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ลงทะเบียนออนไลน์
- เก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics)
- ตรวจสุขภาพ ตรวจ Covid-19 ซื้อประกันสุขภาพ 2 ปี
มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

👉มีความต้องการให้ทางบริษัทบริการให้เฉพาะ
-ยื่นคำขออนุญาตทำงาน(บต.48) ในระบบ(คีย์ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน)
-ไปทำการชำระค่าธรรมเนียม (ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19)

"บริษัทสามารถทำให้ท่านได้ สบายมาก"
👉 ตัดปัญหาคีย์เท่าไหร่ก็ไม่ผ่าน
👉 ตัดปัญหาไปที่มีคนพลุกพล่าน

ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียมเพียง 2,800บาทต่อคน

โดยขั้นตอนนี้หมดเขตวันที่ 13 กันยายน 2564

บริษัทรับเอกสารเพื่อให้บริการถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

รายละเอียดกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/service/foreign-workers-2564/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦📌 โควิด-19 ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำเล่มใหม่+ย้ายตรวีซ่า 📌PROMOTION ราคาพิเศษ!!แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10ปี + ย้ายตราวี...
05/07/2021

🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦

📌 โควิด-19 ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำเล่มใหม่+ย้ายตรวีซ่า 📌

PROMOTION ราคาพิเศษ!!

แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10ปี + ย้ายตราวีซ่า
พาสปอร์ตแรงงานลาวหมดอายุ!

👉จากปรกติ

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 8,500 บาท+ย้ายตราวีซ่า 1,500 บาท

😫 รวมเป็น 10,000 บาทเต็มๆ

แต่ถ้าหากท่านยื่นทำพร้อมกันเลย

ได้รับส่วนลดสูงถึง 500 บาท

😁 ราคาเหลือเพียง 9,500 บาทเท่านั้น ด่วน ด่วน ด่วน

รายละเอียดการให้บริการกดที่ลิ้งค์ครับ
https://www.passport.co.th/lao/passport10-pro/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

🇱🇦🇱🇦🇱🇦🇱🇦

📌 โควิด-19 ก็ไม่ใช่อุปสรรคในการทำเล่มใหม่+ย้ายตรวีซ่า 📌

PROMOTION ราคาพิเศษ!!

แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10ปี + ย้ายตราวีซ่า
พาสปอร์ตแรงงานลาวหมดอายุ!

👉จากปรกติ

ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 8,500 บาท+ย้ายตราวีซ่า 1,500 บาท

😫 รวมเป็น 10,000 บาทเต็มๆ

แต่ถ้าหากท่านยื่นทำพร้อมกันเลย

ได้รับส่วนลดสูงถึง 500 บาท

😁 ราคาเหลือเพียง 9,500 บาทเท่านั้น ด่วน ด่วน ด่วน

รายละเอียดการให้บริการกดที่ลิ้งค์ครับ
https://www.passport.co.th/lao/passport10-pro/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 (2021) กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565 (2022)ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว1. แรงงานไ...
05/07/2021

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 (2021)
กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565 (2022)

ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ ( 6โรคต้องห้าม)
2. ถ่ายรูปแรงงานหน้าตรงส่งไฟล์มาให้เรา
หรือ ไปถ่ายรูปที่ร้าน หรือ มาถ่ายรูปที่บริษัทฯ(ฟรี)
3. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม
4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่าย 3,500 กับทางบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)
1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
*เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารแรงงานต่างด้าว
1. พาสปอร์ตตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 1 รูป)
หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้
5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564
เพียง 3,500 บาท ต่อคน

รายละเอียดการให้บริการกดที่ลิ้งค์ครับ
https://www.passport.co.th/service/renewvisa2021/

อย่าลืม!เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ
https://www.passport.co.th/mou-tech/259/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564 (2021)
กลุ่มบัตรชมพูอีก1ปี หมดอายุ 2565 (2022)

ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ ( 6โรคต้องห้าม)
2. ถ่ายรูปแรงงานหน้าตรงส่งไฟล์มาให้เรา
หรือ ไปถ่ายรูปที่ร้าน หรือ มาถ่ายรูปที่บริษัทฯ(ฟรี)
3. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม
4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่าย 3,500 กับทางบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว
เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)
1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. ทะเบียนบ้าน
4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
*เซ็นต์สด+ประทับตราจริงทุกใบ

เอกสารแรงงานต่างด้าว
1. พาสปอร์ตตัวจริง
2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง
3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้
4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 1 รูป)
หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้
5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 2564
เพียง 3,500 บาท ต่อคน

รายละเอียดการให้บริการกดที่ลิ้งค์ครับ
https://www.passport.co.th/service/renewvisa2021/

อย่าลืม!เลือกจ้างบริษัทที่มีระบบตรวจสอบการทำงานนะครับ
https://www.passport.co.th/mou-tech/259/

สนใจรับบริการ
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

📌  ระงับการถ่ายบัตรชมพูอีกครั้ง📌 🇱🇦🇲🇲🇰🇭เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มิให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นจึงขอ...
03/07/2021

📌 ระงับการถ่ายบัตรชมพูอีกครั้ง📌

🇱🇦🇲🇲🇰🇭

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
มิให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น
จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
“ระงับ” การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและ
ออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

📌 ระงับการถ่ายบัตรชมพูอีกครั้ง📌

🇱🇦🇲🇲🇰🇭

เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
มิให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น
จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
“ระงับ” การจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและ
ออกบัตรประจำตัวให้แก่แรงงานต่างด้าว
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

🇰🇭🇰🇭🇰🇭📌 ผลงานการทำเล่มสีดำอายุ 5 ปี บางส่วนประจำเดือน มิถุนายน 2564▪ถูกฎหมาย  ปลอดภัย  ไว้ใจได้▪การทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนั...
02/07/2021

🇰🇭🇰🇭🇰🇭

📌 ผลงานการทำเล่มสีดำอายุ 5 ปี บางส่วนประจำเดือน มิถุนายน 2564

▪ถูกฎหมาย ปลอดภัย ไว้ใจได้▪

การทำพาสปอร์ตกัมพูชา หนังสือเดินทางกัมพูชาเล่มดำ อายุ 5 ปี
ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่
1. เตรียมเอกสารดังนี้
1.1 หนังสือเดินทางเล่มเก่า
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ

2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ

3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน

แรงงาน "ไม่ต้องมา" ด้วยตนเอง

ค่าใช้จ่ายเพียง 6,000 บาทต่อคนเท่านั้น

สิ่งที่จะได้รับ
ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มีอายุ 5 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/cambodia/tdpassport/

โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

ที่อยู่

8,10 Rattanathibet Rd., Bangkraso
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

Line Id: @passportvisa

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:30
อังคาร 08:00 - 17:30
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:30
ศุกร์ 08:00 - 17:30
เสาร์ 08:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628215965

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Passport Visa Groupผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Passport Visa Group:

วิดีโอทั้งหมด

นำเข้าแรงงาน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560 รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสัญชาติ แรงงานเมียนมา กัมพูชา ลาว(การทำ Passport) ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit) มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนถามค่ะ พอดีน้องมีเล่มม่วงแล้ว แต่พาสปอท(ชั่วคราว)จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ต้องใช้เอกสารอะไรตอนต่อพาสปอทบ้างคะ //คิดค่าดำเนินการต่อคนเท่าไหร่คะ
มีแต่บัตรสีชมพูไม่มีพาสปอร์ตทำแบบci
แฟนเป็นชาวเมียนมาร์บัตรสีชมพูหมดอายุปี61ถ้าทำพาสสปอร์แบบไหนได้เร็วที่สุดคือกำลังจะทำงานคร
ระบบ MOU นี่มันช้าจริง ๆ ไม่รู้ว่ามันช้าที่ขั้นตอนไหน รัฐบาลสนับสนุนให้ทำ MOU เหลือเกิน แต่ถ้านานขนาดนี้ แรงงานที่รอกลับเข้ามา แกก็เบื่อจนเปลี่ยนใจไม่มา นายจ้างก็มีปัญหาอยู่ดี...
ผมมีพาสปอร์ตเป็นท่องเที่ยวครับ อย่ากได้เป็นวัซ่าทำงานได้ไหมครับ
အခုၾကဳံေတြ႕ရေနတာပါ ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြသိေအာင္တင္ေပးလုိက္တာပါ 😞😟😟😭😭My name is Satpaing Nackhonchum I worked for 6 years, never had anything But it was lost throughout the car overturned car. He never cared for me, so I split up a lot. Every day, today, attendance at 6 o'clock at 6 o'clock. It's late, if it's late, it's late, it's late, it's not a problem, Four is thinking, but we are not interested in me. I know everything, but he's Thai, he's not here, but Burma is long gone. Who would be brave then, Thai people would not be in the morning to curse better than the good one like that one who is going to be Chinese people, if not the Chinese people, do not much Chinese to you. Most Chinese in Thailand, it all caught. I do not have time to eat, I do not know how to pity the followers.
ผมเป็นพม่าครับ.ผมทำพาสปอร์ตเทียวแล้วแต่ผมจะทำงาน.ยังไม่มีวีซ่าเลยผมติดต่อได้ใครครับ.ทำวีซ่าได้เปล่าครับ.ช้วยตอบด้วยครับ.
รบกวนสอบถามครับ ผมอยากได้แรงงานต่างด้าวมาช่วยที่ร้าน 1 คน ผมต้องทำอย่างไรบ้าง (เปิดเป็นร้านขายอาหารพร้อมทาน) รบกวนช่วยแนะนำวิธีการด้วยครับ ( ผมมีคนรู้จัก เป็นคนกัมพูชา อยากให้มาช่วยทำงานที่ร้านแบบถูกกฏหมายครับ)