Passport Visa Group พิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว นำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย ต่อใบอนุญาตทำงาน บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสัญชาติ แรงงานพม่า กัมพูชา ลาว(การทำ Passport) ทั่วประเทศไทย
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา
นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว
ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว
ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit)
มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน (เฉพาะแรงงานที่ทำ Passport แล้ว)
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพพม่า
(10)

เปิดเหมือนปกติ

ผลงานการ ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่ สัญชาติกัมพูชาตอนนี้ เล่มดำ ได้เล่มใหม่ไวมาก เล่มจะหมดอายุ ติดต่อบริษัทฯ ด่วนขั้นตอนการทำพาส...
30/03/2021

ผลงานการ ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่ สัญชาติกัมพูชา
ตอนนี้ เล่มดำ ได้เล่มใหม่ไวมาก

เล่มจะหมดอายุ ติดต่อบริษัทฯ ด่วน
ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตกัมพูชาเล่มใหม่
1. เตรียมเอกสารดังนี้
1.1 หนังสือเดินทางเล่มเก่า
1.2 สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา
1.3 รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 นิ้วครึ่ง 3 ใบ
2. ส่งเอกสารมาที่ บริษัทฯ
3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน
ค่าใช้จ่ายเพียง 6,000 บาท
สิ่งที่จะได้รับ
ได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่มีอายุ 5 ปี

https://www.passport.co.th/cambodia/tdpassport/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

เกร็ดวามรู้ พระราชกำหนด การบริการจัดการทำงานของคนต่างด้าวผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวต้องระ...
29/03/2021

เกร็ดวามรู้ พระราชกำหนด การบริการจัดการทำงานของคนต่างด้าว

ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าว
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตทำงานหรือเอกสารสำคัญตามวรรคหนึ่งไว้ ผู้นั้นต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้

สิ่งที่ต้องไม่ลืม เมื่อทำเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อ คือ1.ติดต่อสำนักจัดหางานพื้นที่ ที่ทำงานอยู่ เพื...
29/03/2021

สิ่งที่ต้องไม่ลืม
เมื่อทำเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่เสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อ คือ

1.ติดต่อสำนักจัดหางานพื้นที่ ที่ทำงานอยู่ เพื่อยื่นแบบฟอร์ม บต.44
คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,400 บาท

2.ย้ายตราวีซ่า จากดวงตราวีซ่าในเล่มพาสปอร์ตเล่มเดิม
เข้าสู่พาสปอร์ตเล่มใหม่ ค่าบริการรวมค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
(มีราคาโปรโมชั่นสุดคุ้ม ทำเล่มใหม่+ย้ายตรา) ถูกลงอีก 500 บาท

ทุกขั้นตอนบริษัท รับให้บริการทุกขั้นตอน

รายละเอียดกดที่ลิ้งค์ได้เลย
https://www.passport.co.th/service/move-visa-to-new-passport/

โทร 02-821-5965

มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564ขยายถึงเมื่อไหร่ กลุ่มไหน สรุปมาให้แล้วนะครับใครยังไม่ต่อวีซ่ารีบต่อนะครับไม...
26/03/2021

มติคณะรัฐมนตรีต่างด้าว วันที่ 26 มกราคม 2564
ขยายถึงเมื่อไหร่ กลุ่มไหน สรุปมาให้แล้วนะครับ

ใครยังไม่ต่อวีซ่ารีบต่อนะครับไม่ต้องรอใกล้ๆ
ใครหนังสือเดินทางหมดอายุ รีบทำเล่มใหม่นะครับ

ส่วนกลุ่ม MOU ครบ2ปี 4ปี
ต้องระวังเขาขยายให้เฉพาะตรวจสุขภาพกับวีซ่านะครับ
***ใบอนุญาตทำต้องรีบยื่นอย่าให้ขาด

มาปรึกษาหลายคนแล้ว ใบอนุญาตขาดไปเป็นเดือนทำอะไรต่อไม่ได้นะครับ กลายเป็นคนผิดกฎหมายไปทันที ต้องระวัง

รายละเอียด
https://www.passport.co.th/cabinet-resolution/cabinet-fix-pinkcard2564/

26/03/2021

แรงงานสัญชาติพม่ากับการเปิดศูนย์ทำเล่มใหม่
เตรียมพร้อม ยื่นเอกสารกับบริษัทได้แล้ววันนี้

รายละเอียดการให้บริการ
https://www.passport.co.th/service/change-ci-to-passport-inter/

โทร 02-821-5965
หรือทักข้อความ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
25/03/2021

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดตั้งศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) เมียนมาในไทย 5 แห่ง จังหวัดระนอง สมุทรปราการ เชียงใหม่ สมุทรสาคร และชลบุรี แก้ปัญหาหนังสือเดินทางคนต่างด้าวหมดอายุ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแรงงานต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศต้นทาง เพื่อไปทำหนังเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางใหม่ได้

สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามขั้นตอนขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่ไลน์ Passport Visa Work-permit Service หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ข่าวดี ข่าวดี กระทรวงแรงงาน รับข้อเสนอ ทางการเมียนมา เตรียมจัดตั้งศูนย์ CI ในประเทศไทย 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดระนอง 1 แห่ง...
25/03/2021

ข่าวดี ข่าวดี
กระทรวงแรงงาน รับข้อเสนอ ทางการเมียนมา เตรียมจัดตั้งศูนย์ CI ในประเทศไทย 5 แห่ง ได้แก่ จังหวัดระนอง 1 แห่ง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง และชลบุรี 1 แห่ง ถ้าหากจำเป็น จะออกให้บริการเคลื่อนที่นอกเหนือจาก 5 แห่งข้างต้นด้วย

ทางบริษัท เปิดรับเอกสาร เพื่อทำ เล่มพาสปอร์ตใหม่ให้กับท่านแล้ว
ท่านใด เล่มพาสปอร์ตใกล้หมดอายุ ยื่นเอกสารได้เลย
ยื่นก่อนทำก่อนทำก่อนนะครับ

รายละเอียดกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/service/change-ci-to-passport-inter/?fbclid=IwAR34nYUuD38LFfLr-jXF0rX5lxzDz6TDWonDVytAP-4HScW4g4JAHKsh1JQ

ศูนย์ ci เมียนมาจะเปิดเพิ่มประมาณ 3-5 ที่ทางเรารับงานแล้วนะ ท่านใดใกล้หมดยื่นเอกสารได้เลยยื่นก่อนทำก่อนทำก่อนนะครับhttps...
24/03/2021

ศูนย์ ci เมียนมาจะเปิดเพิ่มประมาณ 3-5 ที่

ทางเรารับงานแล้วนะ ท่านใดใกล้หมดยื่นเอกสารได้เลย

ยื่นก่อนทำก่อนทำก่อนนะครับ

https://www.passport.co.th/service/change-ci-to-passport-inter/

PROMOTION สุดคุ้ม ลดทันที 500 บาท เมื่อทำเล่มพาสปอร์ตใหม่+พร้อมย้ายตราวีซ่า(เฉพาะพื้นที่ให้บริการ)ทำพร้อมกัน รับส่วนลดทั...
23/03/2021

PROMOTION สุดคุ้ม ลดทันที 500 บาท

เมื่อทำเล่มพาสปอร์ตใหม่+พร้อมย้ายตราวีซ่า(เฉพาะพื้นที่ให้บริการ)

ทำพร้อมกัน รับส่วนลดทันที 500 บาท อ่านไม่ผิด 500 บาท

สิ่งที่ต้องทำเมื่อเล่มพาสปอร์ตหมดอายุ
- ต้องทำเล่มใหม่
- ได้เล่มใหม่แล้วยังไม่จบ
ต้องย้ายตราวีซ่าจากเล่มเก่าเข้าเล่มใหม่
(ปรกติ 1,500 บาท ลดทันที 500บาท)

ต้องยื่นเอกสารย้าย,เพิ่ม,เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำนักจัดหางานพื้นที่
(ราคารวมค่าธรรมเนียม 1,400บาท)

ด่วนมีเวลาจำกัด
ทุกขั้นตอนทำงานโดยโดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

บริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100% โดยบริษัทฯ ...
22/03/2021

บริการทำหนังสือเดินทาง
สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100%

โดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว

https://www.passport.co.th/service/passport/

PROMOTION แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10 ปี + ย้ายตราวีซ่าพาสปอร์ตแรงงานลาวหมดอายุ!PROMOTION ราคาพิเศษ!!!จากปกติ ทำหนังสือเดินทา...
18/03/2021

PROMOTION แรงงานลาว ทำเล่มใหม่10 ปี + ย้ายตราวีซ่า

พาสปอร์ตแรงงานลาวหมดอายุ!

PROMOTION ราคาพิเศษ!!!

จากปกติ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 8,500 บาท

ย้ายตราวีซ่า 1,500

รวมเป็น 10,000

แต่ถ้ายื่นทำพร้อมกันได้รับส่วนลด 500 บาท

เหลือเพียง 9,500 บาท

รายละเอียดกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/lao/passport10-pro/

โทร 02-821-5965
หรือทักข้อความได้ทันที

โปรโมชั่น มาแรง Myanmar พม่า ทำเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่จากเล่มเขียว CI ทำเล่มใหม่สีแดง สากล เล่ม Inter อายุ 5 ปีราคา 3,500 บ...
17/03/2021

โปรโมชั่น มาแรง Myanmar

พม่า ทำเล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่
จากเล่มเขียว CI ทำเล่มใหม่สีแดง สากล เล่ม Inter อายุ 5 ปี
ราคา 3,500 บาท

การย้ายตราวีซ่า
เมื่อได้พาสปอร์ตเล่มใหม่แล้ว ต้องดำเนินการ "ย้ายดวงตราวีซ่า"
ในเล่มพาสปอร์ตเก่า มาสู่เล่มพาสปอร์ตเล่มใหม่
ราคาค่าบริการย้ายตราวีซ่า 1,500 บาท

แต่เดี๋ยวก่อน......
หากท่านดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่พร้อมกับย้ายตราวีซ่าพร้อมกัน
จากราคาเต็ม 5,000 บาท ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 500 บาท
เหลือเพียง 4,500 บาทเท่านั้น คุ้มกว่านี้ หาที่ไหน ไม่มีอีกแล้ว

บริษัทจัดการให้ทุกขั้นตอน
https://www.passport.co.th/service/change-ci-to-passport-inter/?fbclid=IwAR0xyaZOO1Nib8IiAojoAG4hmpartLilzTSl97NlQRE3q4DmK6VofyFPmRU

โทร 02-821-5965
หรือทัก-ส่งข้อความได้ทันที 😁😁

ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรชมพู
16/03/2021

ภาพบรรยากาศการทำงาน พาเพื่อนๆแรงงานกลุ่ม บต.23 ไปถ่ายบัตรชมพู

พม่าเล่มแดง PJ,PV ทำเล่มใหม่เป็นเล่ม Inter ยื่นเอกสารกับทางบริษัท เพื่อรอทำเล่มได้เเล้ว วันนี้ เปิดทำได้เมื่อไหร่ ไปเอาค...
16/03/2021

พม่าเล่มแดง PJ,PV ทำเล่มใหม่เป็นเล่ม Inter
ยื่นเอกสารกับทางบริษัท เพื่อรอทำเล่มได้เเล้ว วันนี้

เปิดทำได้เมื่อไหร่ ไปเอาคิวทำเล่มใหม่กันเลย

พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษดังนี้

PROMOTION เมียนมา พม่าทำเล่มใหม่ย้ายตราวีซ่า
พาสปอร์ตแรงงานพม่าหมดอายุ!

แรงงานเมียนมา เมื่อทำเล่มใหม่ + ย้ายตราวีซ่า

ราคาพิเศษ!!!

จากปกติ ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่พม่าเล่มแดง PJ,PV ราคา 2,800 บาท
ย้ายตราวีซ่า 1,500 รวมเป็น 4,300
แต่ถ้ายื่นเอกสารทำเล่มใหม่+ย้ายตราวีซ่าพร้อมกัน
ได้รับส่วนลด 500 บาททันที
เหลือเพียง 3,800 บาทเท่านุ้น คุ้มสุด สุดคุ้ม ที่เดียวจบ ครบทุกอย่าง

โทร 02-821-5965
หรือทักข้อความได้ทันที

ผลงานส่วนหนึ่งของบริษัท กลุ่มลงทะเบียนออนไลน์ ทำบัตรชมพู 2564 กับการพาเพื่อนๆไปจัดเก็บอัตลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต...
15/03/2021

ผลงานส่วนหนึ่งของบริษัท กลุ่มลงทะเบียนออนไลน์ ทำบัตรชมพู 2564
กับการพาเพื่อนๆไปจัดเก็บอัตลักษณ์ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องทำ
ให้ทัน วันที่ 16 เมษายน 2564 กับกลุ่ม มติครม.29 ธันวาคม 2563

15 มีนาคม 2564 วันสุดท้าย กับกลุ่ม ทำบัตรชมพู 2564 ที่ยื่นเอกสารเข้าระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่สะดวกดำเนินการขั้นตอนอ...
15/03/2021

15 มีนาคม 2564 วันสุดท้าย กับกลุ่ม ทำบัตรชมพู 2564
ที่ยื่นเอกสารเข้าระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
แต่ไม่สะดวกดำเนินการขั้นตอนอื่นๆที่มีมากมายด้วยตนเอง

ท่านสามารถยื่นเอกสารให้บริษัท ดำเนินการในทุกขั้นตอนแทนท่านได้
โดยบริษัทจะรับเอกสารวันนี้ วันสุดท้าย ด่วน ส่งเอกสารออนไลน์ได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-821-5965
หรือทักทางข้อความได้ตลอดเวลาทำการ

สรุป ศูนย์ทำเล่มใหม่ เมียนมา หรือ พม่า เปิดให้ทำแล้วแต่.....แต่ ตอนนี้ รับทำเฉพาะ"เฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อย...
13/03/2021

สรุป ศูนย์ทำเล่มใหม่ เมียนมา หรือ พม่า เปิดให้ทำแล้ว

แต่.....แต่ ตอนนี้ รับทำเฉพาะ
"เฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร"

เพื่อไม่ให้เสียเวลา...ในการทำเล่มพาสปอร์ตใหม่

แรงงานเมียนมาหรือพม่า สามารถยื่นเอกสารกับทางบริษัทได้ทันที

เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่วันนี้

เมื่อมีประกาศยกเลิก การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามเขตเมื่อไหร่
เราจะไปทำเล่มใหม่กันทันที

โทร 02-821-5965
หรือส่งข้อความ สอบถามรายละเอียด

12/03/2021
รับเอกสารถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้เท่านั้น ทำบัตรชมพู 2564 แบบมีนายจ้าง และไม่มีนายจ้าง

รับบริการกับทางบริษัทฯ รับถุงผ้าฟรี ด่วน!!!

รับเอกสารถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้เท่านั้น
ทำบัตรชมพู 2564 แบบมีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง

วีซ่าหมด 31 มีนาคม 2564
แต่หน้าพาสปอร์ตไม่หมดอายุ
ยื่นเรื่องขอตีวีซ่าได้เลย

12/03/2021
ลงทะเบียนออนไลน์ ทำบัตรชมพู 2564 กลุ่มลงทะเบียนแบบ "ไม่มีนายจ้าง"

ลงทะเบียนออนไลน์ ทำบัตรชมพู 2564
กลุ่มลงทะเบียนแบบ "ไม่มีนายจ้าง"

สามารถให้บริษัทฯ ดำเนินการแทนท่านได้แล้ววันนี้
เพียงท่านยื่นเอกสารกับทางบริษัท ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564
ขั้นตอนทั้งหมด เราดำเนินการให้จนแล้วเสร็จทุกขั้นตอน

ด่วน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

บัตรสีชมพู 2564 แบบไม่มีนายจ้างสำหรับแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์แบบไม่มีนายจ้าง เมื่อท่านหานายจ้างได้แล้วและ...
11/03/2021

บัตรสีชมพู 2564 แบบไม่มีนายจ้าง

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนในระบบออนไลน์
แบบไม่มีนายจ้าง เมื่อท่านหานายจ้างได้แล้ว
และไม่สามารถดำเนินการต่อในขั้นตอนต่างๆได้เอง

ท่านสามารถใช้บริการบริษัทฯ
เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆจนแล้วเสร็จให้กับท่านได้

โดยบริษัทฯจะรับยื่นเอกสาร
ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น

ทำให้เสร็จทุกขั้นตอน

สอบถามรายละเอียด
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

11/03/2021
"เอกสารกันตำรวจ" รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

สิ่งที่ควรรู้ สิทธิ์ของตนเอง ช่วงระยะเวลาการได้รับอนุญาต
เพื่อเตรียมความพร้อม ในการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ
ให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกฏหมาย

"เอกสารกันตำรวจ"
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
ให้นายจ้างหรือแรงงานต่างด้าวได้ตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าวของเรา ว่าอยู่กลุ่มไหน?
เอกสารที่มีอยู่ถูกต้องหรือไม่?
และต้องต่ออายุเมื่อไหร่?

🕵️‍♂️รายละเอียด
https://www.passport.co.th/mustknow/legal-foreign-worker/

สงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยครับ
10/03/2021

สงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยครับ

📣 การขออยู่ต่อในราชอาณาจักร กรณี แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา, เมียนมา, ลาว) แยกตามกลุ่มแรงงานต่างด้าว
📣 ท่านสามารถตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวเบื้องต้น และเอกสารที่ต้องเตรียมได้ด้วยตนเองค่ะ

👮เอกสารกันตำรวจ 🇰🇭🇱🇦🇲🇲รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว🧑‍🏫ตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวของเราอยู่กลุ่มไหน?เอกสารถูกต้องหร...
09/03/2021

👮เอกสารกันตำรวจ 🇰🇭🇱🇦🇲🇲
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว

🧑‍🏫ตรวจสอบ

แรงงานต่างด้าวของเราอยู่กลุ่มไหน?
เอกสารถูกต้องหรือไม่?
ต้องต่ออายุเมื่อไหร่?

🕵️‍♂️รายละเอียด
https://www.passport.co.th/mustknow/legal-foreign-worker/

ผลงานการพาแรงงานไปจัดเก็บอัตลักษณ์กับภาพบรรยากาศการทำงานจริงของบริษัทฯ
09/03/2021

ผลงานการพาแรงงานไปจัดเก็บอัตลักษณ์
กับภาพบรรยากาศการทำงานจริงของบริษัทฯ

รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาดขั้นตอนการดำเนินการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์เตรียมเอกสารที่ต้องใช้หนังสื...
09/03/2021

รายงานตัว90วันทางไปรษณีย์ ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด
ขั้นตอนการดำเนินการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์
เตรียมเอกสารที่ต้องใช้
หนังสือเดินทางเล่มจริง(Passport)
ใบแจ้งกำหนดนัดรายงานตัว
สำเนาใบอนุญาตทำงาน
สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง

นำเอกสารใส่ซองและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ก่อนวันครบกำหนดการแจ้ง(ตามใบนัด) 15 วัน

โดยจ่าหน้าซองมาที่
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
เลขที่ 8,10 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ค่าบริการรายงานตัว90วันทางไปรษณีย์
300 บาท (รวมค่าส่งเอกสารกลับแล้ว)

รายละเอียดเพิ่มเติมการรายงานตัว 90 วัน กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/covid-19/notify90day/

วีซ่า..ได้รับผ่อนผัน-แต่การทำเล่มใหม่ ยังคง ต้องทำอยู่หากเล่มพาสปอร์ตจะหมดอายุ ให้ยื่นเรื่องทำเล่มใหม่อย่าปล่อยเวลาให้ผ่...
08/03/2021

วีซ่า..ได้รับผ่อนผัน-แต่การทำเล่มใหม่ ยังคง ต้องทำอยู่
หากเล่มพาสปอร์ตจะหมดอายุ ให้ยื่นเรื่องทำเล่มใหม่

อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไป จนใกล้หมดอายุ
หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
จะเสียโอกาสแบบไม่รู้ตัว......

ทำเล่มใหม่สัญชาติลาว กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/lao/passportlao/

ทำเล่มใหม่สัญชาติกัมพูชา กดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/cambodia/tdpassport/

โทร 02-821-5965

08/03/2021

ขออนุญาตแจ้งเรื่อง
การทำบัตรชมพู 2564 ตามมติครม.29 ธันวาคม 2563

ตอนนี้ระบบ "ปิดรับการลงทะเบียน"
ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่สามารถทำได้แล้วนะครับ

อย่าไปหลงเชื่อ...หากมีใครบอกว่าทำได้ ไม่จริงนะครับ
จะถูกหลอก เสียเงิน เสียใจครับ

ส่วนท่านใดที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ก็ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

ท่านใดที่ ลงทะเบียนไม่ทัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
ให้ทำใจ คิดวางแผนชีวิตให้ดี เนื่องจากตอนนี้ถือเป็นแรงงานผิดกฏหมาย

อย่างไรก็ขอให้กำลังใจทุกๆท่านจากใจจริงครับ..

กลุ่มบัตรชมพู 2564 เหลือเวลาในการตรวจโควิด-19 ถึงเพียง 16 เมษายน 2564 (อย่าลืมวันหยุดสงกรานต์)ใครยังไม่ตรวจ โควิด-19 รีบ...
08/03/2021

กลุ่มบัตรชมพู 2564 เหลือเวลาในการตรวจโควิด-19
ถึงเพียง 16 เมษายน 2564 (อย่าลืมวันหยุดสงกรานต์)

ใครยังไม่ตรวจ โควิด-19 รีบเลยนะครับ โรงพยาบาลคิวแน่น
หากไม่สะดวกพาแรงงานไป
ตรวจโควิด-19
ตรวจโรคต้องห้าม
ซื้อประกันสุขภาพ
ติดต่อเราทันทีกดได้ที่ลิ้งค์ งานนี้ต้องด่วนเท่านั้น
https://www.passport.co.th/service/foreign-workers-2564/

สอบถามรายละเอียด
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

Immigration Bureau
07/03/2021

Immigration Bureau

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢

✴ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ✴
(เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร)
🏢 เปิดศูนย์เก็บอัตลักษณ์บุคคล เพิ่มอีก 1 แห่ง
(รวมทั้งหมด 3 แห่ง) ได้แก่
1. บริเวณลานจอดรถร้านชายคาพักกาย
ติดกับ อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
2. ตลาดสดสี่แยกหนองจอก
3. ถนนพระราม 2 ซอย 16

สำหรับกลุ่มแรงงานสัญชาติ
🇲🇲 #เมียนมา 🇱🇦 #ลาว 🇰🇭 #กัมพูชา
ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางาน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

📲 จองคิวผ่านเว็บไซต์ www.immbkklabour.com
หรือ QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ 😊

05/03/2021
น้ำใจ"สาวเมียนมา" ถูกหวย แบ่งช่วยคนยากไร้ | ข่าววันศุกร์ | ข่าวช่องวัน

มีสิทธิ์อะไรมาขอแบ่งเงินรางวัลเมียนมาที่ถูกหวย?
แย่มากๆ
https://youtu.be/mRzOZp7wkbc

น้ำใจแรงงานสาวเมียนมา ถูกนายจ้างอ้างขอแบ่งเงินรางวัลที่ 1 หลังฝากซื้อลอตเตอรี่ แต่กลับมีเล่นเล่ห์ ล่าสุด...

05/03/2021
ตรวจสุขภาพ ตรวจโควิด-19 ซื้อประกันสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ ตรวจโควิด-19 ซื้อประกันสุขภาพ มติครม 29 ธันวาคม 2564

ต่อวีซ่า ทำเล่มใหม่

สงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยครับ
สอบถามรายละเอียด
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

สงสัยกันใช่ไหมครับMOU คือ อะไร เกี่ยวข้องอะไรกับแรงงานต่างด้าว และทำไมแรงงานต่างด้าวต้องทำ MOUเมื่อไหร่ที่ชายแดนเปิดขอให...
05/03/2021

สงสัยกันใช่ไหมครับ
MOU คือ อะไร เกี่ยวข้องอะไรกับแรงงานต่างด้าว
และทำไมแรงงานต่างด้าวต้องทำ MOU

เมื่อไหร่ที่ชายแดนเปิดขอให้คิดถึงเรา

คลายข้อสงสัยเรื่อง MOU กดที่ลิ้ง
https://www.passport.co.th/mustknow/mou/

บรรยากาศขั้นตอนการเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometricsที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี กลุ่มบัตรชมพู 2564
04/03/2021

บรรยากาศขั้นตอนการเก็บอัตลักษณ์บุคคล Biometrics
ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรี กลุ่มบัตรชมพู 2564

รับบริการต่อวีซ่าแรงงานที่กำลังจะหมด 31 MAR 2021 - 31 มีนาคม 2564ต่อได้อีก 1 ปี ถึง 31 MAR 2022 - 31 มีนาคม 2565(หรือเท่...
04/03/2021

รับบริการต่อวีซ่าแรงงาน
ที่กำลังจะหมด 31 MAR 2021 - 31 มีนาคม 2564
ต่อได้อีก 1 ปี ถึง 31 MAR 2022 - 31 มีนาคม 2565
(หรือเท่าอายุเล่ม)

สามารถยื่นเอกสารดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันนี้
รายละเอียดการให้บริการกดที่ลิ้งค์
https://www.passport.co.th/service/renewvisa2021/

สอบถามรายละเอียด
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

ที่อยู่

8,10 Rattanathibet Rd., Bangkraso
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

ข้อมูลทั่วไป

Line Id: @passportvisa

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:30
อังคาร 08:00 - 17:30
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:30
ศุกร์ 08:00 - 17:30
เสาร์ 08:00 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628215965

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Passport Visa Groupผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Passport Visa Group:

วิดีโอทั้งหมด

นำเข้าแรงงาน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560 รับผิดชอบควบคุมและดูแลเรื่องการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงานและความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราได้รับความเห็นชอบจากสถานทูตพม่าและกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้ประสานงาน ระหว่างนายจ้างแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางาน ในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทำให้นโยบายของกระทรวงแรงงาน สามารถขับเคลื่อนได้จนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างและข้าราชการกรมการจัดหางาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ตรวจสัญชาติ แรงงานเมียนมา กัมพูชา ลาว(การทำ Passport) ขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว ต่ออายุ VISA แรงงานต่างด้าว ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit) มอบอำนาจรายงานตัว 90 วัน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนถามค่ะ พอดีน้องมีเล่มม่วงแล้ว แต่พาสปอท(ชั่วคราว)จะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ต้องใช้เอกสารอะไรตอนต่อพาสปอทบ้างคะ //คิดค่าดำเนินการต่อคนเท่าไหร่คะ
มีแต่บัตรสีชมพูไม่มีพาสปอร์ตทำแบบci
แฟนเป็นชาวเมียนมาร์บัตรสีชมพูหมดอายุปี61ถ้าทำพาสสปอร์แบบไหนได้เร็วที่สุดคือกำลังจะทำงานคร
ระบบ MOU นี่มันช้าจริง ๆ ไม่รู้ว่ามันช้าที่ขั้นตอนไหน รัฐบาลสนับสนุนให้ทำ MOU เหลือเกิน แต่ถ้านานขนาดนี้ แรงงานที่รอกลับเข้ามา แกก็เบื่อจนเปลี่ยนใจไม่มา นายจ้างก็มีปัญหาอยู่ดี...
ผมมีพาสปอร์ตเป็นท่องเที่ยวครับ อย่ากได้เป็นวัซ่าทำงานได้ไหมครับ
အခုၾကဳံေတြ႕ရေနတာပါ ထုိင္းလူမ်ဳိးေတြသိေအာင္တင္ေပးလုိက္တာပါ 😞😟😟😭😭My name is Satpaing Nackhonchum I worked for 6 years, never had anything But it was lost throughout the car overturned car. He never cared for me, so I split up a lot. Every day, today, attendance at 6 o'clock at 6 o'clock. It's late, if it's late, it's late, it's late, it's not a problem, Four is thinking, but we are not interested in me. I know everything, but he's Thai, he's not here, but Burma is long gone. Who would be brave then, Thai people would not be in the morning to curse better than the good one like that one who is going to be Chinese people, if not the Chinese people, do not much Chinese to you. Most Chinese in Thailand, it all caught. I do not have time to eat, I do not know how to pity the followers.
ผมเป็นพม่าครับ.ผมทำพาสปอร์ตเทียวแล้วแต่ผมจะทำงาน.ยังไม่มีวีซ่าเลยผมติดต่อได้ใครครับ.ทำวีซ่าได้เปล่าครับ.ช้วยตอบด้วยครับ.
รบกวนสอบถามครับ ผมอยากได้แรงงานต่างด้าวมาช่วยที่ร้าน 1 คน ผมต้องทำอย่างไรบ้าง (เปิดเป็นร้านขายอาหารพร้อมทาน) รบกวนช่วยแนะนำวิธีการด้วยครับ ( ผมมีคนรู้จัก เป็นคนกัมพูชา อยากให้มาช่วยทำงานที่ร้านแบบถูกกฏหมายครับ)