สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ สถาบันทันตกรรมแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

ชีวิตวิถีใหม่กับการแพทย์วิถีใหม่  ประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน ... New Normal of medical Services #กรมการแพทย์ ดูต่อที...
14/08/2020

ชีวิตวิถีใหม่กับการแพทย์วิถีใหม่ ประโยชน์ที่ยั่งยืนเพื่อประชาชน ... New Normal of medical Services #กรมการแพทย์ ดูต่อที่ https://bit.ly/340Uvtw

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
11/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
10/08/2020

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันทันตกรรมเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลาน ชั้น 2 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม เตือนปล่อยให้ฟันผุไม่รักษา อาจติดเชื้อรุนแรง อักเสบ เป็นหนอง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ เช่น...
07/08/2020

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม เตือนปล่อยให้ฟันผุไม่รักษา อาจติดเชื้อรุนแรง อักเสบ เป็นหนอง ส่งผลกระทบต่ออวัยวะสำคัญ เช่น ตา ลำคอ โพรงไซนัส และสมอง เสี่ยงติดเชื้อลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจ อ่านต่อที่ https://bit.ly/3iiKLid

บริการปรึกษาทันตแพทย์ผ่านทางไกล... “ TELECONFERENCE “
07/08/2020

บริการปรึกษาทันตแพทย์ผ่านทางไกล...
“ TELECONFERENCE “

06/08/2020

New Normal OR (การผ่าตัดวิถีใหม่)
โดย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน
05/08/2020

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป และห...
03/08/2020

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป และหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม (หลักสูตร 1 ปี) สาขาทันตกรรมทั่วไป สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาปริทันตวิทยา และสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
ผ่านระบบ Teleconference โดยมีทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

03/08/2020

New Normal NCD (การรักษาโรคเรื้อรังวิถีใหม่)
โดย นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

หมอก็มา อย่ามัวมอง ต้องลองไป ระยองปลอดภัย100% !!
30/07/2020

หมอก็มา อย่ามัวมอง ต้องลองไป ระยองปลอดภัย100% !!

30/07/2020

New Normal ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
โดย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
28/07/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานในพิธีถวายสั...
24/07/2020

ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม
เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันทันตกรรมเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลาน ชั้น 2 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์
22/07/2020

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตกรรมสาธารณสุข (ทันตกรรมคร...
20/07/2020

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน ทันตกรรมสาธารณสุข (ทันตกรรมครอบครัว) สถาบันทันตกรรม ผ่านระบบ Teleconference โดยมีทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กล่าวรายงาน และนายแพทย์ปกรณ์ ทองวิไล เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

#สถาบันทันตกรรม
#ทันตกรรมครอบครัว

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันทันตกรรม ร่วมทำบุญถวายปัจจั...
17/07/2020

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยอดีตผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันทันตกรรม ร่วมทำบุญถวายปัจจัยไทยทานและถวายปิ่นโตภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันทันตกรรม พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สถาบันทันตกรรมประจำปี 2562 และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรม ในโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและจริยธรรมวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันทันตกรรม ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ ชั้น 6 สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15...
15/07/2020
:: INSTITUTE OF DENTISTRY :: ประชาสัมพันธ์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-30 กรกฎาคม 2563
(สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65

สวัสดิการที่ได้รับ มีดังนี้
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1035

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ค...
13/07/2020

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม เป็นประธานเปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิจัยและเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิจัยและประเมินเทคโนโลยีต่อบุคลากรสถาบันทันตกรรม และสร้างโอกาสในการพบปะและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อพัฒนาคน พัฒนางานภายใต้การมีส่วนร่วมของทันตบุคลากร โดยมีทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสุขุมาลย์ ชลารักษ์ สถาบันทันตกรรม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา นักจั...
13/07/2020
:: INSTITUTE OF DENTISTRY :: ประชาสัมพันธ์

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2563
(สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ)
สวัสดิการที่ได้รับมีดังนี้
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สิทธิการลาพักร้อน ลาป่วย ลากิจ
- วันหยุดตามราชการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- สิทธิการรักษาด้านทันตกรรม

สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65 ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1034

13/07/2020
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
04/07/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“ ขอขอบพระคุณ “
02/07/2020

“ ขอขอบพระคุณ “

ขออภัยในความไม่สะดวก
01/07/2020

ขออภัยในความไม่สะดวก

กรมการแพทย์เตือน ฟันปลอมชำรุด หลวม หลุดง่าย รีบปรึกษาทันตแพทย์ทันที
01/07/2020

กรมการแพทย์เตือน ฟันปลอมชำรุด หลวม หลุดง่าย รีบปรึกษาทันตแพทย์ทันที

กรมการแพทย์เตือน ฟันปลอมชำรุด หลวม หลุดง่าย รีบปรึกษาทันตแพทย์ทันที

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม เตือนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ใส่ฟันปลอม หากพบฟันปลอมชำรุด หลวมหรือหลุดง่าย
ควรรีบไปพบทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข อย่าปล่อยทิ้งไว้ อาจอันตรายถึงชีวิตหากฟันปลอมหลุดลงในคอหรือหลอดลม

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงปัจจุบันมีรายงานข่าวพบผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอมหลุดลงในคอ ซึ่งอันตรายเป็นอย่างมาก หากชิ้นส่วนของฟันปลอมหลุดลงไปในหลอดลมหรือทางเดินหายใจ ดังนั้นหากฟันปลอมชำรุด แตก หัก หลวม หลุดง่าย ควรปรึกษาทันตแพทย์เพื่อทำการแก้ไข ไม่ควรซ่อมหรือแก้ฟันปลอมด้วยตนเอง และควรรับการดูแลรักษาจากทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง

ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การใส่ฟันปลอม
เพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติที่หายไป ฟันปลอมช่วยในการบดเคี้ยวอาหารได้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยสร้างความมั่นใจในด้านความสวยงาม การพูด การใช้ฟันปลอมควรใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ควรเคี้ยวอาหารที่แข็งหรือเหนียวจนเกินไป ควรทำความสะอาดฟันปลอมทุกครั้งหลังรับประทานอาหารและก่อนนอน โดยใช้แปรงสีฟันขนนุ่มร่วมกับยาสีฟันหรือสบู่ ก่อนนอน ควรถอดฟันปลอมออกแล้วแช่น้ำสะอาด ไม่ควรใส่ฟันปลอมนอน นอกจากนี้การใส่ฟันปลอมมีความเสี่ยงที่จะเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ หากไม่ได้ดูแลเรื่องการแปรงฟันและการทำความสะอาดฟันปลอมอย่างเหมาะสม อีกทั้งเมื่อใช้ฟันปลอมไประยะหนึ่ง ฟันปลอมอาจหลวมเนื่องจากมีการแตกหักของฐานฟันปลอม ตะขอหักหรือ ตะขออ้าไม่รัดแน่นเหมือนเดิม หรือกระดูกใต้ฐานฟันปลอมมีการละลายตัว ทำให้ฟันปลอมหลวมและกระดกได้ ใช้งานแล้วอาจมีอาการเจ็บบริเวณเหงือกหรือฟัน จึงควรพบทันตแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการเจ็บเพื่อแก้ไขฟันปลอม ซึ่งบางรายต้องเสริมฐานฟันปลอมหรือปรับตะขอให้แน่นขึ้น หรืออาจจำเป็นต้องทำใหม่ถ้ามีฟันที่ถูกถอนออกไปมากขึ้น ดังนั้นจึงควรพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจฟันว่ามีฟันผุหรือไม่ มีหินปูนและเหงือกอักเสบหรือไม่ และตรวจเช็คฟันปลอมว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและฟันปลอมอย่างถูกวิธี
************************************************
#กรมการแพทย์ #สถาบันทันตกรรม #ฟันปลอมชำรุดแตกหัก #ฟันปลอมหลุดลงคอ
-ขอขอบคุณ-
1 กรกฎาคม 2563

**  1 กรกฎาคม 2563 นี้  **สถาบันทันตกรรม เปิดบริการทางทันตกรรม ทุกงานบริการ และใช้ระบบนัดหมายล่วงหน้าเป็นหลัก ..
29/06/2020

** 1 กรกฎาคม 2563 นี้ **
สถาบันทันตกรรม เปิดบริการทางทันตกรรม ทุกงานบริการ และใช้ระบบนัดหมายล่วงหน้าเป็นหลัก ..

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐประจำปี 2563 (Site Visit) จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้ว...
26/06/2020

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐประจำปี 2563 (Site Visit) จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ด้วยผลงาน Dental Platform ต้นแบบเพื่อให้บริการทางทันตกรรมคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน โดยมี
ทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลงาน ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ (DMS6) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

24/06/2020
กรมการแพทย์

The new normal medical services หรือ การแพทย์วิถีใหม่ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/643148052494633/posts/1794682877341139/?vh=e&d=n

ความเชื่อมั่นและความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนจะนำพาพวกเราก้าวผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ ... The new normal medical services หรือ การแพทย์วิถีใหม่ โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

22/06/2020

ยาเสพติดทำลายสุขภาพช่องปากและฟัน

เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กรมการแพทย์ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมกันต่อต้านพิษภัยของยาเสพติดอันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยทุกคน
"เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีต้องหลีกหนียาเสพติด"

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกร...
19/06/2020

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันทันตกรรม เพื่อให้ผู้บริหารของกรมการแพทย์และหน่วยงานส่วนกลางที่ทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบการแพทย์ใหม่ (New normal of medical service) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการดำเนินงานด้านการแพทย์ ให้สอดรับกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพประชาชน โดยมีทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันทันตกรรมให้การต้อนรับ ณ สถาบันทันตกรรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

17/06/2020

New Normal ทันตกรรม
โดยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์

16/06/2020

สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานแผนกเวชระเบียน) จำนวน 1 อัตรา พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2563
และผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563
(สมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 0 2547 0333 ต่อ 33364-65 ดูรายละเอียด http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1028 และ http://www.dentistry.go.th/job_detail.php?news_id=1029

** ประกาศ **      “ 16 มิถุนายน 2563 “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา สถาบันทันตกรรม เปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ
15/06/2020

** ประกาศ **
“ 16 มิถุนายน 2563 “
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา สถาบันทันตกรรม
เปิดให้บริการตามปกติแล้วครับ

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้ว...
13/06/2020

ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานกรรมการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยทันตแพทย์อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม ร่วมประชุมความร่วมมือพิจารณาแนวทางการคัดกรองระบบทันตสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 707 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

11/06/2020

กรมการแพทย์กับการพัฒนาสู่การแพทย์วิถีใหม่ หรือ The new normal medical service โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ห่วงวัยรุ่นที่อยากหล่อ-สวยด้วยการจัดฟันออนไลน์ แนะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายและอันตรา...
10/06/2020

กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม ห่วงวัยรุ่นที่อยากหล่อ-สวยด้วยการจัดฟันออนไลน์ แนะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมายและอันตราย ทั้งจากการติดเชื้อ เกิดแผลอักเสบ และถึงแก่ชีวิตจากวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ อ่านต่อที่ https://bit.ly/2XPcQ9s

ที่อยู่

Soi Bumrajnaradule, Tiwanon Road
Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 16:30 - 20:00
จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 16:30 - 20:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 16:30 - 20:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 21:00 - 22:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:00
อาทิตย์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621505787

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ 4 มีนาคม 2563 มาลงทะเบียนเพื่อรับบริการตั้งแต่เวลา 6.00 น.เพราะเห็นว่าใกล้บ้านผมเลยเลือกมาทำที่สถาบันทันตกรรมนี้ เพื่อขอรับบริการถอนฟันเนื่องจากฟันแตก หวังทำให้เสร็จในเวลาราชการหวังให้เสร็จในวันเดียว ก่อนเข้ามีการคัดกรองผู้มารับบริการป้องกันจากCovic-19 ดีมาก เริ่มเรียกคิวตอน7.40 น. พนักงานชั้น2 บริการดีมากถามว่า : "มีประกันสังคมไหมคะ" ผมตอบว่า"ประกันสังคมผมเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฏ์ใช้ที่นี่ได้หรอ" พนักงานตอบว่า : "ใช้ได้คะ" ผมเลยตอบพนักงานว่า : "งั้นก็ใช้ประกันสังคมละกันเพราะตั้งแต่ทำงานและส่งประกันสังคมมาหลายปีไม่เคยใช้เลย" เรียกคิวได้เข้าตรวจพบเวลาประมา9.20 น. กับหมอฟันผู้ชายห้องเบอร์2 หมอให้ไปX-ray แล้วกลับมาห้องตรวจ(แต่ไม่ได้ทำการถอนฟันให้) หมอพูดผลักใสให้ไปทำข้างนอกหรือผลักใสไปทำนอกเวลาราชการแทน หรือถ้าจะครอบฟันก็ให้รอคิว1ปีหรือถ้าอยากได้เร็วหมอพูดว่า "ทำข้างนอกจะไวกว่า" อยากถามว่า 1.หรือเพราะผมใช้สิทธิ์ประกันสังคมถึงได้การรับบริการแบบผลักใสกันแบบนี้? 2.หมอผลักใสผู้มารับบริการแบบนี้เหมาะสมแล้วหรอ? #หมอผลักใสผู้มารับบริการให้ไปทำข้างนอกแทน
วันหยุด ลงลิฟท์มาชั้นล่าง จะเดินออก ปรากฏว่าประตูล็อกทุกบาน รปภ.อยู่ข้างนอก ชี้นิ้วไล่ให้ไปออกชั้น2 คือถ้าจะให้ออกชั้น2 ควรติดป้ายบอกนะครับจะได้ไม่ต้องเปลืองพลังงานไฟฟ้าลงลิฟท์มาชั้นล่าง แล้วประตูก็ล็อกทุกบาน จะมีรปภ.เฝ้าทำไมตั้ง2คน ฝากปรับปรุงด้งยนะครับ แค่ติดป้ายในลิฟท์ คงไม่ยากมั้งครับ
1. รอนานมาก >>> เคสใหม่ออกระบบนัดแล้ว ก็ควรนัดเป็นรอบเวลาเช่นเดียวกันครับ 2. แบบประเมินความพึงพอใจ(google form)​ ไม่สามารถใช้งานได้จริงครับ >>> ควรแก้ไขโดยด่วนครับ ถ้าสถาบันทันตกรรมอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้อินบอกซ์มานะครับ https://forms.gle/FYugG3NHqyaAjREm7
นัดคิวครอบฟันใหม่ ได้วันที่8 กันยายน พอคอมเพลนขอเปลี่ยนหมอ และนัดเวลานอกราชการ บอกไม่มีคิวหมอคนอื่นต้องรอเป็นปี ถ้ามีคิวถึงโทรนัดคนไข้ได้ มีแบบนี้ด้วยหรอคะ แล้วคนไข้ต้องทนรับปากหมอที่จะพูดอะไรก็ได้หรอคะ ถึงเปลี่ยนหมอไม่ได้? แบบนี้เรียกว่าอะไรคะ มาทำฟันได้แต่เสียสุขภาพจิต! #ต้องนัดหมอรักษาสุขภาพจิตต่อเลยไหมคะ
weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบเทียบ ค่าความชื้นได้..สอบถาม..id line:weifo1
การจะช่วยประหยัดพลังงานเช่นไฟฟ้าในห้องที่ผู้ป่วยรอบริเวณชั้น 5 นั้น ควรจะมีการติดตั้งม่านบังแดดที่ส่องเข้ามาโดยตรงโดยเฉพาะช่วงเช้า จะมีแสงแดดแผ่ความร้อนเข้ามา ทำให้แอร์ทำงานหนักและผู้มารับบริการร้อนไปด้วย
เปิดประสบการณ์มาครั้งแรกเลยค่ะ ขั้นตอนคือ งง. รอนานมากกกกกก #พอถึงคิวไปหาหมอ หมอกับหมานี่คือ หมานี่หงอไปเลย เพราะหมอดุมาก ลูกชายคืออายุแค่ 6 ขวบ เด็กมันต้องกลัวการถอนฟันมั้ยคะ แล้วยิ่งคุณหมอดุเด็กก็ต้องร้องไห้ป่ะ คุณหมอก็เล่นปิดปากลูกหนูเลยค่ะ คือตลอดชีวิตเด็กคนนี้คงกลัวการถอนฟันไปตลอดชีวิต ก่อนหน้าคือคุณหมอ ก็พยายามบอกให้แม่ไปโยกฟันเอง แต่แม่ไม่อยากโยกเพราะมันจะเน่าก่อน แต่ท่าทางคุณหมอคือโมโหที่แม่ไม่ทำตามเลยลงที่เด็กแบบนี้ หนูคิดว่าสภาวะทางอารมณ์คุณหมอคงผิดปกติ ช่วยให้หน่วยงานต้นสังกัด ช่วยกำกับดูแลด้วยนะคะ #ส่วนตัวดิฉันคงไม่กลับมาที่นี่อีก #ขณะที่นั่งพิมพ์ก็รอเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถขวางอยู่มาเลื่อนรถออก แต่ รปภ. บอกว่า พี่ไปรับลูกสาว ซึ่งนี่เวลาราชการ ออกไปนานขนาดนี้ได้ด้วยหรอ คะ
สอบถามค่าบริการ ขูดหินปูนขัดฟัน ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงราคาเท่าไหร่ครับ
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง สอบถาม id line:weifo1
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง.. สอบถาม id line:weifo1
จะไปรับบริการการแพทย์ ตรวจรักษาได้ที่ไหนดีคะ บ้านอยู่ บางพลัดค่ะ