สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชท

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชท ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชท, 222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ๋, Amphoe Muang Nonthaburi.

13/12/2018

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย นางสาวสุจิตร สุวภาพ บรรณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมุดพร้อมปัญญา ได้เดินทางเข้าติดตามผล ให้คำแนะนำ รับทราบอุปสรรคปัญหาและแนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดของเรือนจำ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุด “พร้อมปัญญา”
http://br.correct.go.th/br_wp/?p=2272

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ...
13/12/2018
การลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
http://br.correct.go.th/br_wp/?p=1476

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อ....

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิช...
13/12/2018
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมราชทัณฑ์ และ มสธ.

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา ระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้มอบหมายให้นางสาวเพลินใจ แต้เกษม รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย เป็นผู้ลงนามร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา ร่วมลงนามเป็นพยานในวันดังกล่าว
http://br.correct.go.th/br_wp/?p=2101

ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2561 กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงควา.....

01/12/2018
ไทยคู่ฟ้า

ไทยคู่ฟ้า

ขอเชิญร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 61 - 19 ม.ค. 62 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.bikeunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพ ฯ และศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 19 พ.ย. 61 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1111 ครับ

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมวลภาพการศึกษาดูงาน “มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 10 จัดโดยนิ...
15/07/2014

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ส่วนฝึกวิชาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประมวลภาพการศึกษาดูงาน “มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 10 จัดโดยนิตยสารตั้งตัว และนิตยารแฟรนไชส์ทูเดย์ ซึ่งรวมธุรกิจน่าจะลงทุนมากกว่า 80 บูท

01/05/2014

ส่วนส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ได้จัดโครงการสัมนาด้านการพัฒนาจิตใจด้วยการอุปสมบทหมู่มหากุศล เนื่องในโอกาสกรมราชทัณฑ์ ครบรอบสถาปนา 99 ปี ร่วมกับวัดประยุรวงศาวรวิหารและมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยใน วันที่ 12-26 มิ.ย. 2557 รวม เป็นเวลา 15 วันนั้น สจ.ได้รับการประสานทางโทรศัพท์ จากวัดประยุรวงศาวรวิหาร ขอเลื่อนพิธี การอุปสมบทเป็นวันที่ 24 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2557 เนื่ืองจากทางวัดประยุรวงศาวรวิหารและทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ฯ ติดภารกิจด้านธรรมทูต ณ. ประเทศสหรัฐอเมริกา

กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดจัดงานครบรอบ 30 ปี มสธ. ในการจัดการศึกษาระดับอุด...
30/04/2014

กรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดจัดงานครบรอบ 30 ปี มสธ. ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นการเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย ให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชน ให้สังคมได้รับรู้ และให้โอกาสแก่ผู้พ้นโทษได้พิสูจน์ตนเอง ไม่ปิดกั้นโอกาสในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริต ทำให้นโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการ “คืนคนดีสู่สังคม” บังเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้มีการจัดงานในวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ เรือนจำกลางบางขวาง

ประมวล ภาพไปดูงาน นายวสันต์  สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย นางพรทิพย์  โชคสมัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา...
30/04/2014

ประมวล ภาพไปดูงาน นายวสันต์ สิงคเสลิต รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาพฤตินิสัย นางพรทิพย์ โชคสมัย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพฤตินิสัย นางสิริพร ชูติกุลัง ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลางและคณะเดินทางไป เพื่อสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่จะทรงเสด็จ ไปติดตามงานตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ ในเรือนจำนำร่อง จำนวน ๔ แห่ง

ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียนผู้ต้องขังที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เรือนจำกลางบางขวาง ...
18/04/2014

ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียนผู้ต้องขังที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เรือนจำกลางบางขวาง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/141-2014-04-18-15-21-39

ประมวลภาพ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำอำเภอแม่สอด วัน...
09/04/2014

ประมวลภาพ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำอำเภอแม่สอด วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556

ท่านสามารถเข้าชม facebook รายการสินค้าแนะทำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เด่นๆ ได้แล้ว  ที่https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9C%E...
09/04/2014
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ,prison product thailand

ท่านสามารถเข้าชม facebook รายการสินค้าแนะทำผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เด่นๆ ได้แล้ว ที่
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-prison-product-thailand/1431276890447126?ref=profile

ผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์

โครงการจัดการเรียนศิลปะและช่างสิบหมู่แก่ผู้ต้องขัง ตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยว...
09/04/2014
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | โครงการจัดการเรียนศิลปะและช่างสิบหมู่แก่ผู้ต้องขัง

โครงการจัดการเรียนศิลปะและช่างสิบหมู่แก่ผู้ต้องขัง ตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับการนำศิลปะมาใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อให้เขาเหล่านั้นมีจิตใจที่เยือกเย็น อ่อนโยน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กรมราชทัณฑ์จึงได้สนองแนวพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว ในรูปแบบกิจกรรมค่ายศิลปะ ห้องเรียนศิลปะ โครงการศิลปะบำบัด และการจัดการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง เป็นต้น โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-26-15-45-57/129-2014-04-09-11-06-12.html

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำอำเภอแม่สอด วันจันทร์ที่...
09/04/2014
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำอำเภอแม่สอด วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/130-2014-04-09-12-33-53.html

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจำอำเภอแม่สอด

09/04/2014

กรมราชทัีณฑ์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course, B.T.C.) ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวศูนย์การเรียนมหาอุทยานวิทยา เรือนจำกลางบางขวาง
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2-uncategorised/131-basic-unit-leader-training-course-b-t-c.html

09/01/2014

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2557 กรมราชทัณฑ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกรมราชทัณฑ์กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และพันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ลงนาม
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/124-mou.html

22/08/2013

ด้วยกรมราชทัณฑ์ มีนโยบายจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรอินทรีย์) ตามโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ” และได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/121-2013-08-21-07-10-59.html

กรมราชทัณฑ์ จัดประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ผ่า...
17/05/2013
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | กำหนดการประกวดสวดมนต์และอ่านพระคัมภีร์

กรมราชทัณฑ์ จัดประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และทดสอบอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน สำหรับเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ผ่านการคัดเลือก จะมีการจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศที่กรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ กรมราชทัณฑ์
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/119-2013-05-15-02-14-25.html

ดาวน์โหลด

สำนักพัฒนาพฤตินิสัยได้จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นดิน ดันดาราสู่ดวงดาวตีสิบ (Prison Talent At Ten) เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความ...
29/03/2013
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | พลิกฟื้นพื้นดิน ดันดาราสู่ดวงดาวตีสิบ

สำนักพัฒนาพฤตินิสัยได้จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นดิน ดันดาราสู่ดวงดาวตีสิบ (Prison Talent At Ten) เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถพิเศษและมีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถพิเศษ ด้านการร้องเพลง การแสดง และการพูดจาให้ขำขัน (การแสดงตลก) และร้อง เล่น เต้นโชว์ ฯลฯ

สำนักพัฒนาพฤตินิสัยได้จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นดิน

สำนักพัฒนาพฤตินิสัยได้จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นดิน ดันดาราสู่ดวงดาวตีสิบ (Prison Talent At Ten) เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความ...
29/03/2013
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | พลิกฟื้นพื้นดิน ดันดาราสู่ดวงดาวตีสิบ

สำนักพัฒนาพฤตินิสัยได้จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นดิน ดันดาราสู่ดวงดาวตีสิบ (Prison Talent At Ten) เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีความสามารถพิเศษและมีความคิดสร้างสรรค์ ได้มีโอกาสแสดงทักษะความสามารถพิเศษ ด้านการร้องเพลง การแสดง และการพูดจาให้ขำขัน (การแสดงตลก) และร้อง เล่น เต้นโชว์ ฯลฯ

สำนักพัฒนาพฤตินิสัยได้จัดโครงการพลิกฟื้นพื้นดิน

26/03/2013

พระเจตคุปต์ เป็นเทพารักษ์สำคัญ 1 ใน 4 องค์ที่ประดิษฐานที่ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร และเป็นบริวารองค์หนึ่งของพระยม ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนและชาวราชทัณฑ์ โดยกรมราชทัณฑ์จะมีการหล่อหุ่นจำลอง เคารพองค์เจ้าพ่อเจตคุปต์เสมือนองค์จริงประจำกรมราชทัณฑ์และเรือนจำ/ทัณฑสถานทั้่วประเทศ จะมีพิธีเทวาภิเษกในวันที่ 9 พฤษภาคม ศกนี้
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/117-2013-03-26-06-55-32.html

งานเลี้ยงส่งนายเทียนชัย สุนทรวิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2...
22/02/2013

งานเลี้ยงส่งนายเทียนชัย สุนทรวิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

งานเลี้ยงส่งนายเทียนชัย สุนทรวิบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556

กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีhttp://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/113-lon...
21/01/2013
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/113-longlive-princes.html

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร

18/01/2013
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | ส่วนส่งเสริมการศึกษา รับมอบหนังสือจาก ฯพณฯ ท่านองคมนตรี

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา รับมอบหนังสือและขอพรปีใหม่จาก ฯพณฯ องคมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/112-ss-book-recieved.html

นายสมภพ สังคุตแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา

14/12/2012
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | รายงานผลนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ครั้งที่ 46 ได้ที่นี่...
http://br.correct.go.th/spn/index.php/pubreations/104-2012-12-02-07-23-18.html

เป็นเว็บไซด์ของสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจด้านการพัฒนา/แก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดทำโดย สุข มีนุช

02/12/2012
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์'s photos on Google+

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย ได้จัดโครงการแนะแนวอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้นของลูกจ้างชั่วคราว เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ นนทบุรี
https://plus.google.com/photos/107765514749621815432/albums/5817294777445084353

employeeTraining (47 photos)

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กำลังจัดทำเว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษ ขณะนี้ได้มีการทดลองเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนแล้ว ติดตามได้ที่http://br.co...
14/09/2012
Home

สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กำลังจัดทำเว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษ ขณะนี้ได้มีการทดลองเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนแล้ว ติดตามได้ที่
http://br.correct.go.th/spn_eng/

เป็นเว็บไซด์ของสำนักพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและภารกิจด้านการพัฒนา/แก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จัดทำโดย สุข มีนุช

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการอุปสมบทหมู่แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(ชาย) จำนวน 98 รูป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555  และได้จัดการ...
30/08/2012
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | การอุปสมบทและบวชเนกขัมมะหมู่มหากุศล

กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการอุปสมบทหมู่แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(ชาย) จำนวน 98 รูป เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 และได้จัดการบวชเนกข้มมะแก่ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด(หญิง) จำนวน 98 ราย

กรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังไว้สำหรับท่านที่สนใจ สามารถอ้านรายละเอ...
14/08/2012
http://br.correct.go.th/spn/index.php/2011-11-26-15-45-57/94-2012-08-14-06-51-29.html

กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังไว้สำหรับท่านที่สนใจ สามารถอ้านรายละเอียดได้ที่นี่

14/08/2012
http://br.correct.go.th/spn/uploadfiles/passexam.pdf

กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 18 รายแล้ว ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่

21/06/2012
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | ย้อนอดีต --ประวัติการฝึกวิชาชีพและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์

ย้อนเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ได้ที่นี่
h

17/06/2012
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย | พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารงานห้องสมุด

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารงานห้องสมุดเรือนจำ ประจำปี 2555 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 255

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

17/06/2012

การประชุมโครงการนำร่องส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษ จากการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พ้นโทษระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม
http://br.correct.go.th/spn/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2012-06-12-04-13-20&catid=8&Itemid=109

ที่อยู่

222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ๋
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

02-967-3553

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชท:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด