สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสป

สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสป หน่วยงานเทียบเท่ากองภายใต้สำนักงา?
(2)

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเฉพาะในด้านระบบบริการได้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 (5) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1045

/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องจัดตั้งสำนักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไกและรูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากำลังคน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบบริหารจัดการ

วันนี้ (30 ม.ค. 66)  นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการจ...
30/01/2023

วันนี้ (30 ม.ค. 66) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสุขภาวะชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก และกับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12 โดยมี ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขนิเทศก์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 140 คน ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

“หมอสุวัฒน์” ไขข้อสงสัยความจำเป็นขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ “รพ.สต.” วัดคุณภาพมาตรฐานหลังถ่ายโอน**************ไขข้อสงสัยกรณี...
18/08/2022

“หมอสุวัฒน์” ไขข้อสงสัยความจำเป็นขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ “รพ.สต.” วัดคุณภาพมาตรฐานหลังถ่ายโอน

**************

ไขข้อสงสัยกรณีถ่ายโอน รพ.สต.ไปอบจ. ยังต้องวัดมาตรฐานคุณภาพบริการหรือไม่...เพื่อการันตีความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ ชี้คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่(กสพ.) กลไกสำคัญขับเคลื่อนงานช่วงเปลี่ยนผ่าน

อ่านต่อ : https://www.hfocus.org/content/2022/08/25772

#รพสต #ถ่ายโอนรพสต #กระจายอำนาจด้านสาธารณสุข #กฎหมายกระจายอำนาจ

ไขข้อสงสัยกรณีถ่ายโอน รพ.สต.ไปอบจ. ยังต้องวัดมาตรฐานคุณภาพบริการหรือไม่...เพื่อการันตีความมั่นใจให้ประชาช....

📍สามารถรับชมคลิปที่เข้าประกวดโครงการคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร” ประจำปี 2565 🎬🎬 ได้ที่ช่อง YouTube : งานประชา...
28/06/2022

📍สามารถรับชมคลิปที่เข้าประกวดโครงการคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร” ประจำปี 2565
🎬🎬 ได้ที่ช่อง YouTube : งานประชาสัมพันธ์ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

🔆https://www.youtube.com/channel/UCMOLaxH5ZLN8j3JMcHi-f0A

📢 ประกาศขึ้นทะเบียน พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 1-12 รวมทั้งสิ้น 2,879 หน่วย🚧 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่า...
22/06/2022

📢 ประกาศขึ้นทะเบียน พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 1-12 รวมทั้งสิ้น 2,879 หน่วย

🚧 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จำนวน 188 ทีม 🔆

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ...
03/06/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

💡💡รวบรวมข้อคำถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 🏥🏥
02/06/2022

💡💡รวบรวมข้อคำถามเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ 🏥🏥

ผลการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 ทั้ง13 เขตสุขภาพ จำนวน 2,942 แห่ง
27/05/2022

ผลการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2563-2565 ทั้ง13 เขตสุขภาพ จำนวน 2,942 แห่ง

🔉🔉 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565   📍📍 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางอินเ...
17/05/2022

🔉🔉 ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตรนักกายภาพบำบัดผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2565
📍📍 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th/conference/elderly
🕐🕐 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
💡💡 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://moph.cc/ZaF3D8EqG
📞📞 หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : คุณธนีพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โทร. 02-411-5450

แผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๕)🌐 วิสัยทัศน์     ▪️เป็นระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่เกิดจากก...
15/05/2022

แผนปฏิบัติการด้านระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๕)

🌐 วิสัยทัศน์
▪️เป็นระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทำให้ประชาชนสามารถจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้
▪️รวมทั้งเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

📋 พันธกิจ
1️⃣ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิอย่างต่อเนื่อง และผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
2️⃣ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ
3️⃣ ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้มีการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
4️⃣ ส่งเสริม พัฒนา และประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อจัดการและพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ
5️⃣ ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีศักยภาพ มีความรอบรู้ในการจัดการสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม รวมถึง สามารถจัดการกับปัจจัยกำหนดสุขภาพทางสังคม (social determinants of health)

🎯 เป้าประสงค์
1️⃣ ประชาชนมีความรอบรู้สามารถจัดการสุขภาพตนเองได้
2️⃣ ประชาชนมีความเชื้อมั่น ศรัทธา สามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
3️⃣ การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
4️⃣ ระบบสุขภาพปฐมภูมิมีกลไกและกระบวนการในการประสานความร่วมมือ กับภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาและจัดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ

https://online.pubhtml5.com/ocap/wesa/ =37

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรวมกิจกรรม หมอครอบครัวมีเรื่องเล่า เพียงส่งผลงานเรื่องเล่าของท่านผ่านfacebookส่วนตัว แล้วใส่ Hashtag ...
10/05/2022

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านรวมกิจกรรม
หมอครอบครัวมีเรื่องเล่า
เพียงส่งผลงานเรื่องเล่าของท่านผ่านfacebookส่วนตัว แล้วใส่ Hashtag
#เรื่องเล่าหมอครอบครัว2022 หรือ
ร่วมกับร่วมชิงรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท
และสิทธิ์ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ผลงานในวารสารสมาคมฯปี2565
อย่าลืม❣️ส่งผลงานก่อน 19 พค 65 มีคะแนนพิเศษด้วยนะคะ

📣ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพั...
02/05/2022

📣ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ และระบบสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

🕣 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

🙇 ทั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

📳 (สามารถตอบแบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นได้่ผ่านเว็บไซต์ https://forms.gle/3LimXHK9S1xxHyyg6 หรือ QR code ตามภาพที่แนบมาพร้อมนี้)

บรรรยากาศ การมอบรางวัล “Good Guy 2022”  ประจำปี 2565 ของสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภฟูมิ
19/04/2022

บรรรยากาศ การมอบรางวัล “Good Guy 2022” ประจำปี 2565 ของสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภฟูมิ

13/04/2022

สวัสดีวันขึ้นปีใหม่ไทย ขอให้ทุกท่านมีช่วงเวลาแห่งความสุข สดชื่นเบิกบานใจ เดินทางปลอดภัย และมีความสุขพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัว

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
02/04/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ประกาศรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ 🎊🎊 #ประกวดคลิปสร้างสรรค์  #คลิปวิดิโอ  #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร
31/03/2022

ประกาศรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตสุขภาพ 🎊🎊
#ประกวดคลิปสร้างสรรค์ #คลิปวิดิโอ #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร

📣📣 ประกาศรางวัลชนะเลิศประเภท “ขวัญใจประชาชน” ได้แก่ - รางวัลชนะเลิศ ขวัญใจประชาชนระดับประเทศ- รางวัลชนะเลิศขวัญใจประชาชน...
31/03/2022

📣📣 ประกาศรางวัลชนะเลิศประเภท “ขวัญใจประชาชน” ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ขวัญใจประชาชนระดับประเทศ
- รางวัลชนะเลิศขวัญใจประชาชน ระดับเขต

#ประกวดคลิปสร้างสรรค์ #คลิปวิดิโอ #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร

30/03/2022
🚫🚫🚫🚫 ทางสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ขออนุญาติปิดโหวตกิจกรรมโหวต ของโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร ...
25/03/2022

🚫🚫🚫🚫 ทางสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ขออนุญาติปิดโหวตกิจกรรมโหวต ของโครงการประกวดคลิปสร้างสรรค์ “ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร “
ขอขอบคุณ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกๆท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ

⏱⏱ วันสุดท้ายแล้วสำหรับการโหวต ‼️
👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและระดับประเทศ

📍📍 สามารถโหวตได้ถึง เวลา 18.00 น.
#ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร

⏱⏱ วันสุดท้ายแล้วสำหรับการโหวต ‼️👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและ...
25/03/2022

⏱⏱ วันสุดท้ายแล้วสำหรับการโหวต ‼️
👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและระดับประเทศ

📍📍 สามารถโหวตได้ถึง เวลา 18.00 น.
#ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร

⏱⏱นับถอยหลัง อีก 2 วัน ‼️ 👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและระดับปร...
24/03/2022

⏱⏱นับถอยหลัง อีก 2 วัน ‼️
👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและระดับประเทศ

📍📍 ได้จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565
#ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร

⏱⏱นับถอยหลัง อีก 3 วัน ‼️ 👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและระดับปร...
23/03/2022

⏱⏱นับถอยหลัง อีก 3 วัน ‼️
👍🏼👍🏼👍🏼 ร่วมกดไลค์ กดแชร์ คลิปวิดิโอที่ท่านชื่นชอบ เพื่อลุ้นรางวัลขวัญใจใหาชนระดับเขตและระดับประเทศ 📍📍 ได้จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2565

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม NPCU คำผาสุก จังหวัดนครพนม (เขตสุขภาพที่ 8)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.สต.บางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขตสุขภาพที่ 6)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.สต.บ้านควนหมอทอง จังหวัดพัทลุง (เขตสุขภาพที่ 12)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอามหลวง จังหวัดขอนแก่น (เขตสุขภาพที่ 7)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.พุทธชินราช (เขตสุขภาพที่ 2)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม รพ.สต.บ้านแห จังหวัดอ่างทอง (เขตสุขภาพที่ 4)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีมอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี (เขตสุขภาพที่ 4)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม รพ.จตุพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด (เขตสุขภาพที่ 7)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU หนองชัยศรี จังหวัดบุรีรัมย์ (เขตสุขภาพที่ 9)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.ยะลา จังหวัดยะลา (เขตสุขภาพที่ 12)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยง จังหวัดสุโขทัย (เขตสุขภาพที่ 2)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม NPCU รพ.สต.องค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี (เขตสุขภาพที่ 5)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.ฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (เขตสุขภาพที่ 2)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.สต.บ้านร่าปู จังหวัดกระบี่ (เขตสุขภาพที่ 11)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีมเติมฝันปันสุข จังหวัดนครสวรรค์ (เขตสุขภาพที่ 3)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

21/03/2022

การประกวดคลิปสร้างสรรค์
ทีม PCU รพ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (เขตสุขภาพที่ 5)
กติกาการให้คะแนน
1 ไลค์ เท่ากับ 1 คะเเนน
1 แชร์ เท่ากับ 5 คะเเนน
นับคะแนนตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 25 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลวันที่ 31 มีนาคม 2565 ทางเพจสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
#ประกวดคลิป #ทำปฐมภูมิแล้วได้อะไร #คลินิกหมอครอบครัว #สสป #สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ที่อยู่

Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

02590-1938-39

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ - สสป:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมไม่ประกาศผลประกวดคลิป 3 หมอครับ มีปัญหาอะไรครับ ทุกอย่างค่อนข้างชัดเจน หรือพวกมีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญหรือ?!
ถึงเวลา แล้วที่ทุกภาคส่วน ร่วมพลังกันทำ..1. การจัดการด้วยตนเอง 2. ร่วมพลังเป็นกลุ่ม 3-12 ครอบครัว 3. ทุกกลุ่มเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกัน ทุกกลุ่ม ครอบครัว ให้ครบทุกพื้นที่ ปันสุข ด้วยกัน
สวัสดีครับ ขอสอบถามครับ
คือ เห็นว่า มีคำสั่งคณะอนุกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เขต กรุงเทพมหานคร โดยในคำสั่ง มี ชื่อตัวแทน คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็น ชื่อ เจ้าของคลินิกแห่งหนึ่ง
แต่ตำแหน่งที่ปรากฎ เหมือนกับเป็น ตัวแทน คลินิกชุมชนอบอุ่น ใน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 191 แห่งนะครับ

ผมอยากทราบว่า คำสั่งนี้ อาศัย การเลือกใด ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่น อ่ะครับ เพราะในขณะนี้
ตัวแทนคลินิกชุมชนอบอุ่น จริง เพิ่งเลือกกันโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สาขา กรุงเทพมหานคร กรุณาเป็น ผู้จัดให้ พวกเรา เลือกตัวแทนกันเอง

แต่ไม่ใช่คนที่ มีรายชื่อ ในคำสั่งนะครับ

ผมไม่ทราบว่า บทบาทหน้าที่ ของ สสป เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ ถ้าผมถามผิดที่ ขออภัยนะครับ แต่ถ้าเกี่ยวข้องช่วยกรุณาตอบคำถาม โดยเร็ววันนะครับ เพราะเหมือนกับ แอบอ้างอย่างไร ไม่ทราบนะครับ กราบขอบพระคุณครับ
ขอเตือนสตินะครับ คนที่เขาไม่ได้ยอมกักตัวอยู่ ไม่ใช่ว่าเลวชั่วหรอก ประเด็นคือ พวกเขาไม่ทราบผลลัพท์ต่างหาก ว่า
หากเชื้อติด พ่อ แม่ เขา หรือ คนที่พวกเขารัก ผลจะเป็นอย่างไรครับ ....
อยากจะบอกว่า รัฐบาลจะต้อง พยายาม สร้างงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ ประสานมาถึง หมอครอบครัว ให้ได้อ่ะครับ
ขอให้กำลังใจและพร้อม ช่วยนะ พะนะท่าน
เข้าร่วมเป็น OPD ทีมหมอครอบครัว
วันนี้ 16 ต.ค.2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเล็กชั้น 2 สสจ.อำนาจเจริญ พญ.พลอยพงษ์วิทยภานุ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รพท.อำนาจเจริญและทีมสหวิชาชีพคลินิกหมอครอบครัว(PCC) ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่งและเครือข่ายประกอบด้วย PCC รพ.สต.นาผือ,PCC รพ.สต.นาโพธิ์,PCC รพ.สต.กุดปลาดุกและ PCC รพ.สต.คำน้อย อ.เมืองอำนาจเจริญ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการและพัฒนาศักยภาพทีมผู้ให้บริการ ของ อ.เมืองอำนาจเจริญและจ.อำนาจเจริญในปี 2563 โดยมี นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) และนายทนงศักดิ์ พลอาษา หน.กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมถอดบทเรียนครั้งนี้ด้วย
ขอไฟล์ ที่ VDO Conference เมื่อวันที่ 2 พค. 62 ที่ web สสป. ด้วยค่ะ
เมื่อวานกำลังคิดว่า ทำอย่างไร
แพทย์สภาจะกำหนดให้ สมรรถนะ เวชศาสตร์ครอบครัว เข้าไปอยู่ในการศึกษาของตัว ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (หมายถึงระบบการแพทย์(รวมทุกๆเรื่อง)ปฐมภูมิ) เพื่อมิให้ต้อง ผูกพันว่าจะต้อง จัดให้มี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งจริงๆ นิยามศัพท์นี้ ใช้เรียก แพทย์ที่จบมาแล้ว และเรียนต่อเนื่องอีก 3 ปี หรือพูดง่ายๆ เป็น ' แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ' นั่นเอง

เพราะ ว่าหากทำเช่นนั้นแล้ว นอกจาก รัฐบาลจะไม่มีปัญญา จัดงบประมาณไปให้แล้ว ( ของเดิมหลายตำแหน่ง ยังไม่มีอัตราจ้าง และยังมีการติดค้างเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ) ยังจะทำให้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เหล่านั้น อยู่ใน โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล ไม่ได้นานเกิน ใช้ทุนหรอกครับ
สุดท้ายก็ลาออกไป เพิ่มจำนวน ให้ แพทย์โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดที่รอรับ ประโยชน์จากโครงการนี้เสียอีก

และอีกเรื่องหนึ่ง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (รวมทุกๆเรื่อง)ปฐมภูมิ) นั้นจะต้องมีบริบท ให้ครบทุกๆๆ สหวิชาชีพ ทั้งแนวราบ และแนวดิ่ง กันเลยทีเดียว
สหวิชาชีพ แนวราย ก็จะหมายถึง ทันตแพทย์หรือทันตสาธารณสุข เภสัช กายภาพ พยาบาล นักสาธารณสุข แพทย์แผนไทย ผู้ให้คำปรึกษา และอื่นๆ ที่จะพึ่งเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนแนว ดิ่ง ก็ได้แก่ ด้านล่างลงไปคือ ฐานรากนั้นคือประชาชน ในรูปแบบ ชมรม ในรูปแบบ อสม แนวดิ่งคือ สาธารณสุขอำเภอ
ทั้งหมดทั้งมวล เพื่อดูแล งาน บริการปฐมภูมิ ซึ่ง จะต้องรวมเรื่อง คุ้มครองผู้บริโภค แพทย์แผนไทย และ หลายๆๆๆเรื่อง ( เช่นการแพทย์ทางเลือก ) และอื่นๆ

ดังนั้น หากเขียน กฎหมายมหาชนฉบับนี้ เพื่อให้เพียง

ได้รับงบประมาณ มา feed ไปที่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เท่านั้น โดยไม่ได้คำนึงถึง ตัว ' ระบบ ' อย่างจริงๆจัง
ก็ไม่จำเป็น ต้องตรากฎหมายหรอกคัฟ เพียงแค่ให้

รัฐบาล สั่ง กพ กำหนดอัตรา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำ ที่ โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ ตำบล ก็สำเร็จแล้ว มาจัดการเรื่อง การผลิต ก็น่าจะได้ผลลัพท์ คล้ายกัน เพราะระบบ หลักประกันสุขภาพ ครอบคลุม ทุกๆๆ เรื่อง ราวและมีงบประมาณอยู่แล้วอ่ะครับ

รายยาวมาเสียนาน ก็เพียงอยากจะเสนอว่า

ถ้ากำหนดลงไปใน พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (จริงอยากใช้คำว่า ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ มากกว่าเพราะตรงกับ วลีของรัฐธรรมนูญ ที่ใช้อ้างเป็นเหตุผล ตราร่าง พรบ.นี้)

ให้ นิยามศัพท์ (ใหม่) คำว่า ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ หมายถึง ระบบการให้บริการ ของ หน่วยบริการปฐมภูมิ ด้านสุขภาพอันประกอบด้วย...............................หรือตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
และ เพิ่มหมวก การศึกษาฝึกอบรมบุคลากร ให้มีสมรรถนะเวชศาสตร์ครอบครัว
และ กำหนดให้ แพทย์สภาและสภาวิชาชีพ ต้องจัดให้ มีหลักสูตรสมรรถนะเวชศาสตร์ครอบครัว ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต(ตัวเลขสมมุติ) ก็จะทำให้ แพทย์และสหวิชาชีพ จบมาพร้อม ที่จะทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ได้เลยครับ
โดย อาจจัดให้มีหลักสูตรฟื้นฟู ซึ่ง ต้องกำหนดไปเลยว่าให้ ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นผู้บริหารจัดการ
หลักสูตรฝึกอบรม

คราวๆ ก็มีแค่นี้ วันนี้ จะเริ่มขบวนการผลักดัน แล้วนะครับ
ผมขออนุญาตินำมาลงในกลุ่มต่างๆ ครับ
คิดเห็นอย่างไร ช่วย บอกผมด้วยครับ
หนังสือฉบับนี้มีจริงรึป่าวครับ
** วันนี้มาฟังเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หัวข้อ "การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว" และ Application เพื่อใข้งานในคลินิกหมอครอบครัว **

เวลา 14.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม วีนัส 3-4 ที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี แล้วเจอกันนะคะ
เตรียมตรวจราชการ รอบที่2
เครือข่ายทีมหมอครอบครัว เขตสุขภาพที่7 รัอย แก่น สาร สินธุ์
อยากเรียนถามค่ะ
ผู้จัดการ PCC ในCLUSTER กำหนดไว้ตามระเบียบ ควรเป็นใครคะ
#}