กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. ช่องทางการติดตาม
https://www.youtube.com/ThePRhss
www.twitter.com/@PrHss
www.hss.moph.go.th
โทรศัพท์ สายด่วน 1426 (ในวันและเวลาราชการ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 88/44 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Call-center 1426 , โทรศัพท์ 0-2193-7000

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7's post
15/01/2022

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7's post

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post
14/01/2022

Photos from กระทรวงสาธารณสุข's post

14/01/2022
เรื่อง 3หมอดูแลใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง ตอน บทบาทของตัวแทนสามหมอ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ร่วมฟังการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง 3 หมอดูแลใส่ใจ ผู้สูงวัยแข็งแรง ตอน บทบาทของตัวแทนสามหมอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

📌📌 3 ประเด็นที่ประชาชนรับรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด ในมาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) - ขนส่งสาธารณะ 🚊🚢✈️✍️✍️กรมสนั...
14/01/2022

📌📌 3 ประเด็นที่ประชาชนรับรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด ในมาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) - ขนส่งสาธารณะ 🚊🚢✈️
✍️✍️กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 - 10 มกราคม 2565 กลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์ที่เข้ามาเยี่ยมชมทางเพจเฟซบุ๊กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 400 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 79.3 และผู้ชายร้อยละ 20.8 พบ 3 ประเด็นที่ประชาชนยังรับรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด ในมาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ คือ
1) ร้อยละ 77.8 ประชาชนไม่รู้ว่าผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน
2) ร้อยละ 61.5 ประชาชนไม่รู้ว่ารถโดยสารระยะไกลควรแวะพักระหว่างทาง เพื่อระบายอากาศ
3) ร้อยละ 42.8 ไม่รู้ว่าขนส่งสาธารณะต้องงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง...
#โควิด19 #Covid19 #CovidFreeSetting
#กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

📌📌 3 ประเด็นที่ประชาชนรับรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด ในมาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) - ขนส่งสาธารณะ 🚊🚢✈️

✍️✍️กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ดำเนินการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการภาครัฐ มาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ ระหว่างวันที่ 1 - 10 มกราคม 2565 กลุ่มตัวอย่างทางออนไลน์ที่เข้ามาเยี่ยมชมทางเพจเฟซบุ๊กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน 400 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 79.3 และผู้ชายร้อยละ 20.8 พบ 3 ประเด็นที่ประชาชนยังรับรู้ไม่ถูกต้องมากที่สุด ในมาตรการสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) กรณีขนส่งสาธารณะ คือ
1) ร้อยละ 77.8 ประชาชนไม่รู้ว่าผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะต้องตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน
2) ร้อยละ 61.5 ประชาชนไม่รู้ว่ารถโดยสารระยะไกลควรแวะพักระหว่างทาง เพื่อระบายอากาศ
3) ร้อยละ 42.8 ไม่รู้ว่าขนส่งสาธารณะต้องงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง...

#โควิด19 #Covid19 #CovidFreeSetting
#กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Photos from กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ's post
14/01/2022

Photos from กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ's post

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1's post
14/01/2022

Photos from ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1's post

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้รับบริการที่ทำธุรกรรมที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ...
13/01/2022

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้รับบริการที่ทำธุรกรรมที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถชำระเงิน โดย
✔️ บัตรเดบิต
✔️ บัตรเครดิต
✔️ QR Code
ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร #ชำระง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้รับบริการที่ทำธุรกรรมที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถชำระเงิน โดย
✔️ บัตรเดบิต
✔️ บัตรเครดิต
✔️ QR Code
ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร #ชำระง่าย สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย  ...
13/01/2022

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล
พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล
พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิ...
13/01/2022

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

13/01/2022
hss.moph.go.th

ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบ โรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2565 https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2022-01-13-1-22-99111379.pdf https://hss.moph.go.th/fileupload_doc/2022-01-13-1-22-99111382.pdf

ศบส.ที่ 1 สำรวจพื้นที่เพื่อทำผังบริเวณ ณ โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
13/01/2022
do1.new.hss.moph.go.th

ศบส.ที่ 1 สำรวจพื้นที่เพื่อทำผังบริเวณ ณ โรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 นำโดยนายวัชชิเนตร หมั่นสาน วิศวกรโยธาชำนาญการ และนางสาวรัฐ...

13/01/2022
ขอเชิญประชุมทางไกล

LIVE แผนและมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประชุมผ่านระบบออนไลน์

13/01/2022
ขอเชิญประชุมทางไกล

แผนและมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์โอมิครอน วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และประชุมผ่านระบบออนไลน์

คณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดรับสมัครการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สู...
12/01/2022

คณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดรับสมัครการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://esta.hss.moph.go.th/register_exam/ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565

คณะอนุกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดรับสมัครการทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง) ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://esta.hss.moph.go.th/register_exam/ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565

12/01/2022
#สุขวันละนิด

#สุขวันละนิด 👉👉😘จงมีความสุขกับชีวิตของตัวคุณเอง และไม่เปรียบเทียบกับใคร

อธิบดีกรม สบส.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565เช้าวันนี้ (12 มกราคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริ...
12/01/2022

อธิบดีกรม สบส.พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
เช้าวันนี้ (12 มกราคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม สบส. พร้อมด้วย รองอธิบดีกรม สบส. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ และ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร กรม สบส. ร่วมพิธีทำบุญ ถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกรวดน้ำ รับพร จากพระสงฆ์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี
พ.ศ. 2565

กรม สบส. นำนวัตกรรมการจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม แม่นยำ รวดเร็ว ...
12/01/2022

กรม สบส. นำนวัตกรรมการจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม แม่นยำ รวดเร็ว และประหยัด
http://prgroup.hss.moph.go.th/news/806

พบกับเคล็ดลับการสร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง #สุขวันละนิด เวลา 11.00 น.
12/01/2022

พบกับเคล็ดลับการสร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
#สุขวันละนิด เวลา 11.00 น.

พบกับเคล็ดลับการสร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
#สุขวันละนิด เวลา 11.00 น.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” จากเดิมวันที่   20 - 23 มกราคม...
12/01/2022

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” จากเดิมวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
* เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานดังกล่าว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน “Thailand International Health Expo 2022” จากเดิมวันที่ 20 - 23 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 17 – 20 มีนาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร
* เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดงานดังกล่าว

Photos from กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ's post
11/01/2022

Photos from กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ's post

ศบส.ที่ 1 ร่วมตรวจสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะ ผู้...
11/01/2022
do1.new.hss.moph.go.th

ศบส.ที่ 1 ร่วมตรวจสถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับ ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กรณีให้บริการเฉพาะ ผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (HOSPITEL) ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 มกราคม 2565 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 นำโดยนายนคร เฟื่องฟูธนกิจ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแ...

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู...
11/01/2022
ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความร

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการพิจารณาขึ้นทะเบียนและจัดสอบความรู้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ http://mrd-hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=4863

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

10/01/2022
#สุขสาธารณะ

#สุขสาธารณะ รู้ทัน ป้องกันไว้ไม่ให้หัวใจขาดเลือด ❤️❤️

สามารถรับชมรายการ #สุขสาธารณะ
😘😘ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น.

รู้ทัน รู้ไว้ ป้องกันได้ #สุขสาธารณะ เวลา 11.00 น.
10/01/2022

รู้ทัน รู้ไว้ ป้องกันได้ #สุขสาธารณะ เวลา 11.00 น.

รู้ทัน รู้ไว้ ป้องกันได้ #สุขสาธารณะ เวลา 11.00 น.

รายการ สบส.ขอ Talk ชวนถามคำถามที่คุณอยากรู้ EP.2 เกี่ยวกับ hospitel AQ AHQ ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ โดย comment ...
10/01/2022

รายการ สบส.ขอ Talk ชวนถามคำถามที่คุณอยากรู้ EP.2 เกี่ยวกับ hospitel AQ AHQ ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ โดย comment ผ่านทางด้านล่างนี้ ทีมงานจะนำคำถามของท่านไปตอบในรายการครับ

รายการ สบส.ขอ Talk ชวนถามคำถามที่คุณอยากรู้ EP.2 เกี่ยวกับ hospitel AQ AHQ ศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ โดย comment ผ่านทางด้านล่างนี้ ทีมงานจะนำคำถามของท่านไปตอบในรายการครับ

08/01/2022

ที่ประชุม ศบค. มีมติระงับลงทะเบียน Test and Go ออกไปก่อน
โดยจะประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
สำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรแบบ Test and Go ที่อนุมัติแล้ว
สามารถเดินทางได้ตามมาตรการที่กำหนด
และตามวันเวลาที่ขออนุมัติ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กรม สบส.ลงตรวจคลินิกแผนไทย อวดอ้างใช้หินวิเศษ รักษาได้ตั้งแต่มะเร็งยันกันโควิด 19 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2...
07/01/2022

กรม สบส.ลงตรวจคลินิกแผนไทย อวดอ้างใช้หินวิเศษ รักษาได้ตั้งแต่มะเร็งยันกันโควิด 19 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/169310/

กรม สบส.ลงตรวจคลินิกแผนไทย อวดอ้างใช้หินวิเศษ รักษาได้ตั้งแต่มะเร็งยันกันโควิด 19 https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/169310/

อธิบดีกรม สบส.นำคณะผู้บริหารเข้าสวัสดี และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากปลัด สธ.วันนี้ (7 มกราคม 2565) ณ ตึกสำนักงานปล...
07/01/2022

อธิบดีกรม สบส.นำคณะผู้บริหารเข้าสวัสดี และขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ จากปลัด สธ.
วันนี้ (7 มกราคม 2565) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมด้วย รองอธิบดีกรม สบส. นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ และ ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ นำคณะผู้บริหารฯ เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 จาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

👉 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 👈 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้รับบริการ สามารถชำระเงิน โดย    ✔...
07/01/2022

👉 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 👈 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้รับบริการ สามารถชำระเงิน โดย
✔️ บัตรเดบิต
✔️ บัตรเครดิต
✔️ QR Code
ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร 👍 #สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ชำระง่าย

👉 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 👈 ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินให้ผู้รับบริการ สามารถชำระเงิน โดย
✔️ บัตรเดบิต
✔️ บัตรเครดิต
✔️ QR Code
ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร 👍 #สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ชำระง่าย

กรม สบส. เผย 5 อันดับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของคนวัยทำงาน http://prgroup.hss.moph.go.th/news/800
06/01/2022

กรม สบส. เผย 5 อันดับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของคนวัยทำงาน http://prgroup.hss.moph.go.th/news/800

กรม สบส. เผย 5 อันดับพฤติกรรมการปฏิบัติตาม Universal Prevention ของคนวัยทำงาน http://prgroup.hss.moph.go.th/news/800

อธิบดีกรม สบส.นำคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากรองนายก และผู้บริหารระดับสูง สธ.วันนี้ (5 มกราคม 2565) ณ ตึกสำนักงานปลัดกร...
05/01/2022

อธิบดีกรม สบส.นำคณะเข้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากรองนายก และผู้บริหารระดับสูง สธ.
วันนี้ (5 มกราคม 2565) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรกรม สบส. เข้าสวัสดีและขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุข

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย  ...
05/01/2022

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล
พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793

จุลสารออนไลน์ สบส. ซอย 8 ฉบับเดือน มกราคม 2565 ต้อนรับปีขาล
พร้อมเรื่องราวต่างๆ มากมายที่รวบรวมไว้แล้ว คลิกอ่านเลยยย
http://prgroup.hss.moph.go.th/booklet/793

อธิบดีกรม สบส.ร่วมประชุมผู้บริหาร สธ. นำเสนอความคืบหน้าการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022วันนี้ (5 มกราคม...
05/01/2022

อธิบดีกรม สบส.ร่วมประชุมผู้บริหาร สธ. นำเสนอความคืบหน้าการจัดงาน Thailand International Health Expo 2022
วันนี้ (5 มกราคม 2565) ณ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมวันนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขภาพระหว่างประเทศ ได้ร่วมจัดแสดงบูธรูปแบบงาน Thailand International Health Expo 2022 เพื่อเชิญชวนให้ผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมงานฯ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

ที่อยู่

88/44 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

รถเมล์ สาย 97 , 63 , 114 , 545 , 18 , 32 , 33 , ปอ. 367 , 191 , 134

ข้อมูลทั่วไป

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021937000

เว็บไซต์

https://hss.moph.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส.:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 88/44 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Call-center 1426 , โทรศัพท์ 0-2193-7000

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ไม่ต้องตกใจ!! ไม่มีกษัตริย์ไทยพระองค์ใดโง่ ทรงพระปรมาภิไธยให้รัฐธรรมนูญทำลายตัวเองได้ (รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องลงประปรมาภิไธย(ลายมือชื่อ)กำกับ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้แล้วไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย และเป็นการแก้ไขปัญหาภายประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป...(เป็นการเพิ่มความมั่นคงและแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิด สามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
เรื่องด่วน!! ข้อความนี้ผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว เป็นความจริง และไม่ผิดต่อกฎหมาย ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน จากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี ความจริงคือสู้กับกษัตริย์ เพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวในโพสต์facebook หลัก ของMongkhon khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่าเป็นความจริง ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่องข่าวเด่นวันนี้,สุนัย,จรรยา,ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรง สู้รบแบบสงครามเย็นเพื่อหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ทำให้เกิดความแตกแยก ใช้ม็อบและนักการเมืองเป็นเครื่องมือหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ และมีต่างชาติให้การสนับสนุนเพื่อล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย... กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ดังนั้นประชาชนชาวไทยไม่ต้องกังวลใจ!! ไม่มีทางที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี อำนาจสูงสุด ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศไทย อำนาจสูงสุดคือ "อำนาจอธิปไตยพระมหากษัตริย์"นั่นเอง รู้แล้วยัง!! ทุกวันนี้ในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และอยู่เงียบๆ ทรงงานปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทยด้วยตัวพระองค์เอง ตามคำเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย(กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) พระองค์ทรงงาน ติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศ เพื่อบอกกล่าวชี้แจงให้แต่ละประเทศรับทราบ วิธีที่พระองค์จะแก้ไขการปฏิรูปสถาบันฯให้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของระบบการปกครองไทย เสร็จแล้วจึงจะบอกกล่าวประชาชนภายในประเทศ โดยพระองค์จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวง เป็นผู้ช่ายกษัตริย์ไทย เพื่อช่วยปกครองดูแลประเทศไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ เป็นการเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ไทย เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และป้องกันการโจมตี การคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ที่มีในปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป ...แก้ปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเสร็จ เศรษฐกิจจึงจะสามารถดีขึ้นได้ (เป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อปกป้องประเทศมิได้หวังทำร้ายใคร) ...เสร็จภาระกิจ พระองค์จึงจะเสด็จออกเยี่ยมประชาชน (จบปัญหาโควิดสามารถจัดงานเฉลิมฉลองได้ จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง) **หมายเหตุ!! หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน
เรียน สบส. หากผู้ประกอบการที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ไม่ได้ผลิตหรือขายยา แต่ให้บริการส่งต่อตัวอย่างไปห้องแลปต่างประเทศที่มีมาตรฐาน ต้องการปรึกษาว่าเราต้องขออนุญาติทางสบสหรือไม่อย่างไร เราควรติดต่อหน่วยงานใดคะ
นอกจากแจ้งให้ลงทะเบียนแล้ว ไม่มีมาตราการช่วยเหลืออะไรเลยหรือครับ ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงที่การเดินทางโดยเครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ ได้ถูกระงับทั้งหมด ซึ่งคนที่กักตัวจนครบก็อยากกลับไปหาครอบครัวอย่างปลอดภัย ไม่ต้องมาเสี่ยงอยู่ในกรุงเทพครับ
อยากจะเรียนถามครับ แม่ไปรักษาที่ ร.พ.เกษมราฎร์ อินเตอร์ฯ บางใหญ่ ได้รับเกลือแร่กลับบ้าน 2 ซอง เสียค่ายา 605.บาท (ตามเอกสารแนบ) แบบนี้ สูงเกินไปหรือไม่ครับ
คลินิกสามารถรับตรวจตามบ้านได้หรือครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ
ได้โปรดช่วยเร่งเรื่องการออกใบรับรองผู้ให้บริการในสถานดูแลผู้สูงอายุที่เขาลงทะเบียนกับทาง สบส.แล้วด้วยค่ะ ที่ทำงานเร่งขอเอกสารแล้ว!!!!..#อาจตกงาน ถ้าไม่มีเอกสารมายืนยันกับที่ทำงานนะคะ...
ใบรับรองนี้ ถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ไหมคะ เพื่อขอรับสิทธิ์ในการฉีดวัคซีน Covidค่ะ
โรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนครบทุกแห่งไหมครับ
เมื่อวานทั้งวันรวมถึงเช้านี้ตั้งแต่ 6:00 น เข้าไป Activate หมอพร้อมเพื่อจองฉีดวัคซีนให้ทันก่อน 30/4 สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ ยังไม่สามารถเข้าไปได้เลย ขึ้น Error code=099 จะแก้ไขอย่างไรคะ