โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ก่อตั้งขึ้นโดยความสำนึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
---------
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา
มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา

เปิดเหมือนปกติ

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
24/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢เรื่องการจัดการเรียนการสอน วันที่ 27-30 ธันวาคม 2564📝 จัดการเรียนการสอน Online 100% 📝
24/12/2021

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢
เรื่องการจัดการเรียนการสอน วันที่ 27-30 ธันวาคม 2564
📝 จัดการเรียนการสอน Online 100% 📝

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
23/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
22/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📣ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบนักเรียนติดเชื้อ...
21/12/2021

📣ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์
ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) รายที่ ๑๕๓ ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จากผู้ปกครอง จำนวน ๑ ราย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจึงปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศดังแนบ

📍หมายเหตุ ขณะนี้ยังไม่พบครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
21/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

ด้วย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CDVID-19) จากผู้ปกครองจำนวน 1 ราย เพื่อความปลอดภัยข...
20/12/2021

ด้วย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CDVID-19) จากผู้ปกครองจำนวน 1 ราย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) โดยงานอนามัยร่วมกับครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวงคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูและนักเรียน
ที่มีกลุ่มเสี่ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการตรวจพบว่าไม่พบเชื้อ 100 %

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ด้วย โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CDVID-19) จากผู้ปกครองจำนวน 1 ราย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) โดยงานอนามัยร่วมกับครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการตรวงคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครูและนักเรียน
ที่มีกลุ่มเสี่ยง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการตรวจพบว่าไม่พบเชื้อ 100 %

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
20/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

19/12/2021
📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
19/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📣ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบนักเรียนติดเชื้อ...
19/12/2021

📣ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จากผู้ปกครอง จำนวน ๑ ราย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจึงปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศนี้

📣ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จากผู้ปกครอง จำนวน ๑ ราย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจึงปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และตามมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามประกาศนี้

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
18/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢 ‼️แก้ไข‼️ ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
17/12/2021

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢

‼️แก้ไข‼️ ตารางเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
17/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
16/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับห้องเรียนสีเขียวด้วยครับ
15/12/2021

ขอแสดงความยินดีกับห้องเรียนสีเขียวด้วยครับ

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
15/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢
15/12/2021

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢

📢 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 📢

14/12/2021
14/12/2021
📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
14/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่รักในการร้องเพลง เข้าร่วมการแข่งขัน “BS Christmas Singing Contest 2021” สามารถสมัครเข้าร่ว...
14/12/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนที่รักในการร้องเพลง เข้าร่วมการแข่งขัน “BS Christmas Singing Contest 2021” สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก QR Code ที่แนบไว้ตามภาพ

สำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ
#BSXMAS2021

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นำโดย ดร.นันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไ...
14/12/2021

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นำโดย ดร.นันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่
13 - 14 ธันวาคม 2564 ของนักเรียน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผลการตรวจพบว่าไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19 โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการควบคุมในการตรวจคัดกรอง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นำโดย ดร.นันทนา ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู ดำเนินการตรวจคัดกรองเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 ระหว่างวันที่
13 - 14 ธันวาคม 2564 ของนักเรียน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ผลการตรวจพบว่าไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19 โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการควบคุมในการตรวจคัดกรอง
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
12/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
10/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

09/12/2021
09/12/2021
📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
09/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
08/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

‼️‼️ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์‼️‼️📢แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสลับกลุ่มเรียน A และ B 📢‼️‼️‼️ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564‼️‼...
08/12/2021

‼️‼️ประกาศโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์‼️‼️
📢แจ้งเปลี่ยนแปลงตารางสลับกลุ่มเรียน A และ B 📢
‼️‼️‼️ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564‼️‼️‼️

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
07/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
06/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564#COVID19 #นนทบุรี
05/12/2021

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

📢รายงานสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 🏫
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564
#COVID19 #นนทบุรี

05/12/2021
30/11/2021

ที่อยู่

42/3 Moo 1 Pracha Niwet 3
Amphoe Muang Nonthaburi
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 07:45 - 17:00
อังคาร 07:45 - 17:00
พุธ 07:45 - 17:00
พฤหัสบดี 07:45 - 17:00
ศุกร์ 07:45 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0834250884

เว็บไซต์

http://www.bs.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Official Page

เพจนี้เป็นเพจทางการของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ บริหารและจัดการโดย งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ คณะครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ถูกรับรองโดยผู้บริหาร และ สำนักงานที่เกี่ยวข้อง

--------- โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ก่อตั้งขึ้นโดยความสำนึกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑ --------- ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา มีเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๙๑ ตารางวา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Nonthaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ชวนมาโหลด สติกเกอร์ไลน์ ไว้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ สร้างสีสันในแชทไลน์กับเพื่อนๆ แชทสนุก สุดปัง กับสติกเกอร์ไลน์มนุษย์ไฟฟ้า 📣📣📣@lineเพิ่มเพื่อน รับไปเลยสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า 👉👉line @ercofficial / สแกนQR Cord รีบมาโหลดกันเยอะๆๆนะครับ
Faculty of Physics (Ivan Franko National University of Lviv)
พอดีวันนี้ มีเรียน พละ กีฬาแบดมินตันลูกชานเลยเอาไม้แบดไป1คู่แต่ใส่เป็นกระเป๋าหนังที่ใช้ใส่แบดคะแล้วปรากดว่า ตอนเที่ยงไปทานข้าวที่โรงอาหาร แล้ว เอาไม้แบด วางไว้คู่กระเป๋านักเรียนที่โต๊ะหน้า หน้ามินิมารทเพราะ เขาไม่ให้เอากระเป๋า เข้าไป คุณแม่เลยอยากทราบว่า ตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดไหม คะเพราะรู้สึกว่า ของ หายบ่อยคะ รบกวน คุณครูดูให้ทีนะคะ เพราะ ว่าถ้าซื้อใหม่ก็หลายตังอยู่นะคะ จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความผิด ของนักเรียนนะคะ เพราะ เขาวางไว้คู่กับกระเป๋ากับนักเรียนซึ่งมันไม่น่าที่จะหาย ไงละคะ ผู้ปกครองอยากได้คำตอบคะว่าทางโรงเรียน จะรับผิดชอบอย่างไรบ้างคะ เพราะโรงเรียนก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ ไม่น่าที่จะมีขโมยนะคะ ฝากด้วยนะคะ ขอคำตอบด้วยนะคะ
สวัสดีครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรม openhouse ของทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะรบกวนให้แอดมินช่วยเข้าไปแชร์โพสต์นี้พร้อมทั้งพิมรายละเอียดตามนี้นะครับ https://www.facebook.com/sportssciku/posts/1782413941911909?notif_id=1602038447122689¬if_t=page_share&ref=notif Open House วิทย์กีฬาฯ ด่วน!! 100 คนแรกที่สมัคร และกด ติดตาม เพจของ Faculty of Sports science รับของที่ระลึกในงาน 🚨 รีบสมัครวันนี้ - 27 ตุลาคม 63 สอบถามรายละเอียด 02-5790113ต่อ 3079 📱Clickสมัครได้เลยที่👉🏻 https://bit.ly/30EgNyJ หรือ Scan ผ่าน QR Code 🔊ประชาสัมพันธ์และขอเชิญอาจารย์แนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 👉🏻เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE 2020 👉🏻วันที่ 28 ตุลาคม 2563 📍คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 📍โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าสากล อาทิเช่น การทดสอบสมรรถนะนักกีฬา วัด VO2 max การวัดแรงดันใต้ฝ่าเท้าในขณะเดินและวิ่ง การทดสอบการทรงตัว การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวร่างกายแบบ 3 มิติ การพัฒนาอาหารสำหรับนักกีฬา การฝึกปฏิบัติการออกกำลังกาย
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบครับ. 🌐 คอร์สสอนสด และ VDO ออนไลน์ ผ่านระบบออนไลน์ของ KDC #สอนสดโดยอาจารย์จบวุฒิตรงทุกวิชา #ควบคุมโดยอาจารย์ณัฐชัย ••1) ป.6 สอบเข้า ม.1 ชุดที่1/5 แบบ 5วิชา สอนสดออนไลน์ เริ่มเสาร์ 6มิย63 https://www.schoolkdc.com/ป6สอบเข้าม1ชุด1-5.html ••2) ป.6 สอบเข้า ม.1 ห้อง GIFTED SMP EP ชุดที่1/4 แบบ 3วิชา สอนสดออนไลน์ เริ่มเสาร์ที่ 13มิย63 https://www.schoolkdc.com/ป6สอบเข้าม1-ห้อง-GIFTED-SMP-EP-ชุด1-4.html ••3) คณิต วิทย์ ม2 เทอม1 ม3เทอม1 สอนสดออนไลน์ เริ่ม 8มิย63 https://www.schoolkdc.com/คอร์สสอนสดออนไลน์-มัธยม2-3เทอม1.html ••4) ข้อสอบจริงย้อนหลัง 3ปี สอบเข้า ม.1 หอวัง VDO ออนไลน์ 24ชมx3เดือน https://www.schoolkdc.com/ข้อสอบจริงสอบเข้าม1หอวังลาดพร้าว.html 📌 ตำราส่ง kerry ให้ฟรีถึงบ้าน 🌐 โอนค่าเรียน บช. บริษัท เคดีซี เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ธ.ไทยพาณิชย์ #403-836693-7 ส่งสลิปพร้อมชื่อนามสกุลนร. มือถือ ผปค. มาทางไลน์ ⏩ กด https://line.me/ti/p/dQa7yWr4Lm 📌 สอบถามเพิ่มเติม อ.ณัฐชัย 089-200-9489
อยากทราบเบอร์ โทรศัพท์ หรือ ที่อยู่หรือเฟสบุ๊ค ของ ครูคนนี้คะ ด่วนที่สุดคะ พอดีเบอรที่ให้ มา มันไม่ใช่คะ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ ……………………………………………………………………… วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนานาชาติ (International) – B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน – B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) – B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่) – B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA (หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365 Facebook : รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย) 5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี 6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ 7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย 8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ) 9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา 10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ ............................................................ วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับรอบ Walk-in ปี 63 แล้ววันนี้ ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Walk-In แล้ว (เข้ามาสมัครตรงที่วิทยาลัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ . * สาขาที่เปิดรับ * 1) B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน 2) B.B.A. (Digital International Business) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 3) B.A. (Hotel and Tourism Management) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) 4.B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) . วันที่เปิดรับWalk-In : ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป . การรับสมัคร : สามารถสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ หรือโทรสอบถาม 082-5601365 ,034-964946 กด 101 หรือ 103 . การสอบ : สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ (ระดับม.ปลาย) / รู้ผลทันที . เอกสารที่ต้องเตรียม : 1) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ 2) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 3) สำเนาผลการเรียน 1 ฉบับ 4) ฟรีค่าสมัคร . สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / และการรับสมัคร International College, Suan Sunandha Rajabhat University โทร.082-5601365 หรือ โทร. 034-964946 กด 101 หรือ 103 . International College, Suan Sunandha Rajabhat University (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 111/5 ม.2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล นครปฐม โทร.082-5601365 , 034-964946 กด 101, 103 Facebook : Ssruic Suansunandha .
รับจองฟอร์ดทั่วประเทศ โปรโมชั่นดีๆ แรงๆ จัดหนักจัดเต็ม ที่นี่ที่เดียว กับ ฟอร์ด สาขา รัตนาธิเบศร์ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้เลยครับ โทร 0992425246 #ฟล์อกแลนด์ และ รับซื้อรถมือ 2 ทุกรุ่น ราคาสูง
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ 😊✨ เนื่องในโอกาสวันครูปี 2563 นี้ บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้คุณครูได้แต่งตัวสวยมีความสุข ด้วยแคมเปญ Happy & Beautiful Teacher “ เรารักคุณครู ” เพื่อหวังให้เป็นการตอบแทนพระคุณของคุณครูทุกท่าน มอบสิทธิพิเศษให้คุณครูที่รักและศิษย์ทั่วประเทศ โดย เครื่องแต่งกายสตรีในเครือบริษัทฯ Guy Laroche BTNC , C&D , Lofficiel BTNC , Jousse Paris และ GSP รับส่วนลด 50% เพียงแสดงบัตรครู ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จำกัด 1 ท่าน / 4 สิทธิ์ (สินค้าร่วมรายการทุกแบบทุกรุ่น) 📅 วันนี้ - 19 ม.ค 2563