Puzzle Co.,Ltd Start up with solution and service for renewable energy and construction

เห็นเงียบๆ ไม่ได้หายไปไหนหนา ทีมงานยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือฝีมือเนียนๆ
02/02/2019

เห็นเงียบๆ ไม่ได้หายไปไหนหนา ทีมงานยังเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือฝีมือเนียนๆ

โครงการดีดี มาร่วมกันครับ
12/12/2018
ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

โครงการดีดี มาร่วมกันครับ

เรื่อง รัฐไม่เอาโซล่าร์เซลล์ 'Solar Fund' จัดให้

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

พัฒนาไปอีกขั้น ภาคประชาชนรวบรวมเงินบริจาคติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาลชุมชน เงินครบเมื่อไหร่ติดตั้งเมื่อนั้น

...........................

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการใช้โซล่าร์เซลล์ในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ และปัจจุบันราคาถูกลง แต่ยังไม่มีการใช้ระบบนี้อย่างเป็นทางการ

เมื่อเร็วๆ นี้คน์ทำงานเพื่อสังคมหลายฝ่าย ตระหนักว่า หากมีการใช้โซล่าร์เซลล์จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้เยอะ จึงรวมกันจัดตั้งกองทุนแสงอาทิตย์ (Solar Fund) ระดมทุนครั้งแรก 7.7 ล้านบาท ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วย โซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาล 7 แห่งๆ ละ 30 กิโลวัตต์ คิดคำนวณแล้วประหยัดค่าไฟฟ้าได้แห่งละ 2 แสนบาทต่อปี เพียง 5 ปีก็คืนทุน

หากคิดไปไกล อายุการใช้งานโซล่าร์เซลล์ 25 ปี เท่ากับว่าได้ใช้ไฟฟ้าระบบนี้ฟรี 20 ปี เรียกว่าเกินคุ้ม

ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการเปิดตัวกองทุนแสงอาทิตย์ เพื่อพลังงานที่เป็นธรรม โดยระดมทุนจากการบริจาค

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา เล่าถึงการลงทุนติดตั้งโซล่าร์เซลล์ โดยโรงพยาบาลลงทุนเองมานานกว่า 13 เดือน เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ สองแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือน ทั้งปีสามล้านบาท ทั้งๆ ที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก 72 เตียง

“ก่อนหน้านี้เราเคยใช้มาตรการประหยัดค่าไฟฟ้าให้เปิดปิดเป็นเวลา นำมาซึ่งความทุกข์ของเจ้าหน้าที่ ผลออกมาค่าไฟฟ้าไม่ได้ลด เราจึงนึกถึงวิธีอื่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ ลงทุนไปเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ 68 แผ่นบนหลังคา ประหยัดค่าไฟฟ้าได้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทต่อปี

ผมคิดว่า ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ ผมอยากบอกว่า ทุกๆ โรงพยาบาลควรติดตั้งโซล่าร์เซลล์ กองทุนที่ตั้งขึ้นครั้งนี้โดยภาคประชาชนช่วยกัน และเราคาดว่า การติดโซล่าเซลล์โรงพยาบาลแห่งที่ 8 น่าจะเป็นนโยบายภาครัฐทำเรื่องนี้”

ส่วน พระครูวิมล ปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และ โรงเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ จ.อุบลราชธานี ประธานกองทุนแสงอาทิตย์ บอกว่า เมื่อเทคโนโลยีไปไกล และความพร้อมของธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยของแสงแดดดีมาก หลายๆ ด้านเอื้อให้ทำได้ โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมจะติดระบบออนกริด (ใช้ไฟฟ้าได้ทั้งระบบส่วนกลางและโซล่าร์เซลล์)

“ถ้าเป็นระบบออนกริด 30 กิโลวัตต์ ลงทุนกิโลวัตต์ละ 35,000 บาท ระยะคืนทุน 4-5ปี อาตมาเคยทำให้โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ ซึ่งตอนนี้ลดค่าไฟฟ้าลดไปสองแสนกว่าบาทต่อปี ถ้าติดตั้งหนึ่งพันเมกกะวัตต์จะลดค่าไฟฟ้าไปได้ เดือนละหกร้อยล้านบาท แต่ต้องใช้งบประมาณสี่หมื่นล้านบาท ถ้าเป็นแบบนี้ เอาเงินช่วยเหลือคนจนมาช่วยโรงพยาบาลได้ไหม”

ส่วนภาระค่าไฟฟ้า คุณหมอศักดิ์สิทธิ์ มหารัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร หนึ่งในโรงพยาบาลที่จะได้ติดตั้งโซล่าร์เซลล์จากการระดมทุนครั้งนี้ เล่าว่า มีภาวะหนี้สินเรื้อรังเยอะ ถ้าจะลดค่าใช้จ่ายได้ ก็ต้องลดในหมวดพลังงาน

"เราขยายตัวจาก90 เตียงเป็น 120 เตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเดือนละ 2-3 แสนบาท ปกติใช้ไฟฟ้าเดือนละห้าแสนบาท ปีหนึ่งก็หกล้านบาท ถ้าเราติดตั้งโซล่าร์เซลล์จะมีเงินเหลือเดือนละ สองแสนบาท ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้านอื่นๆ ได้”

เหล่าคนรักแดดที่มารวมตัวกันขับเคลื่อนกองทุนแสงอาทิตย์ คาดว่า ต้นปีหน้า เงินบริจาคล้านแรกจะสามารถนำไปติดตั้งโซล่าร์เซลล์ให้โรงพยาบาลแห่งแรกได้เลย

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สิ่งที่อยากเห็นคือ การปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

“สักวันก๊าซธรรมชาติก็หมดลง ทางรอดประเทศไทยคงหนีพลังงานหมุนเวียนไม่พ้น ไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มีแดดเยอะ พื้นที่เหมาะและมีศักยภาพมาก และทั่วโลกประเมินการณ์ว่า อีกยี่สิบปีข้างหน้า เราจะมีพลังงานลมและพลังงานแสงแดดมากขึ้น 4-7 เท่าขึ้นอยู่กับนโยบายประเทศนั้น จำนวนรถยนต์ไฟฟ้าก็จะมีมากขึ้นถึงหนึ่งพันล้านคัน ทุกๆ สิบคนจะมีรถไฟฟ้าหนึ่งคัน ด้วยศักยภาพเหล่านี้ การผลิตพลังงานหมุนเวียนจะมีแนวโน้มถูกลง”

แม้คนมากมายจะอ้างว่า ประเทศไทยไม่พร้อมที่จะติดตั้งโซล่าร์เซลล์ เพราะมีราคาแพง และผลิตได้เฉพาะกลางวันเท่านั้น แต่สถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไป

“7 ปีที่ผ่านมา ราคาแผงโซล่าร์เซลล์และอุปกรณ์ถูกลง 4 เท่า และมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต้มเกลือให้เป็นของเหลว เกลือก็จะเก็บความร้อนผลิตไฟฟ้าตอนกลางคืนได้ แต่เทคโนโลยีแบบนี้ยังแพงอยู่ และเรามีเทคโนโลยีแบตเตอรีที่ราคาถูกลงเรื่อยๆ ในอนาคตรถไฟฟ้าจะแข่งขันกับรถพลังงานฟอสซิลได้” รศ.ดร.ชาลี เล่า

อีกไม่นานเกินรอ ทั้งเทคโนโลยีที่พร้อมและถูกลง จะเอื้อให้ประเทศไทยติดตั้งโซล่าร์เซลล์ได้มากขึ้น รศ.ดร.ชาลี เล่าต่อว่า โครงไฟฟ้าในอนาคตจะมีสมองกลควบคุม สามารถเลื่อนช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าให้ถูกลงได้

“ถ้าจะหุงข้าว ก็ตั้งเวลาไว้ตั้งแต่กลางคืน ตอนเช้าก็หุงได้เลย จะมีเครื่องไฟฟ้าที่ใช้สมองกลเกิดขึ้นเยอะ ในอนาคตอาจมีการผสมผสานระบบไฟฟ้ากระแสตรงจากโซล่าร์เซลล์และระบบส่วนกลาง การผลิตไฟฟ้าของบ้านเรือนและชุมชน สามารถแลกเปลี่ยนไฟฟ้าไปมาได้

เรากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่สอง คือ ประชาชนสามารถจัดการพลังงานไฟฟ้าเองได้ โดยมีระบบสายส่งอยู่บ้าง แต่ในอนาคตเมื่อเข้าสู่ยุคที่สาม จะไปสู่สมาร์ทกริด ระบบจัดการโครงข่ายอัจฉริยะ ไม่จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อีกต่อไป ระบบเดิมมีไว้เพื่อใช้ไฟฟ้าสำรองกรณีภัยพิบัติ จะผลิตไฟฟ้าที่ไหนก็ใช้ที่นั่น ใช้ไฟฟ้าจากสายส่งน้อยลง และมีการโหลดไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ด้วย”

เพราะโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน จากการผลิตไฟฟ้ารวมศูนย์ ก้าวไปสู่ระบบการผลิตแบบย่อยๆ กระจายไปทุกแห่งและราคาถูกลง รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงาน บอกว่า กองทุนนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

“พลังงานแสงอาทิตย์คือประชาธิปไตย ไม่มีการผูกขาด แต่ปัญหาคือ บ้านเราไม่ยอมเอาแสงอาทิตย์มาใช้ เพราะวิสัยทัศน์กลุ่มทุนและคนมีอำนาจรัฐ ก่อให้เกิดการผูกขาดและความเหลื่อมล้ำ เพราะพวกเขายืนบังแสงแดด

ขอย้ำอีกครั้ง มีนักการเมืองจากพรรคกรีนที่ผลักดันกฎหมายพลังงานหมุนเวียน คุยให้ฟังว่า ตอนแรกเขาไม่เคยคิดว่า พลังงานหมุนเวียนจะนำไปสู่การจ้างงาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเขา ปี 2553 มีการจ้างงานคนที่ทำงานด้านพลังงานหมุนเวียนจากสามหมื่นกลายเป็นสามแสนคน ขณะที่โรงงานพลังงานนิวเคลียร์ลดการจ้างงานจากสามหมื่นแปดเหลือสามหมื่น และปี 2555 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมีการจ้างงานสี่แสนคน ถ้าติดโซล่าร์เซลล์จะอยู่ได้ 25 ปี

ดังนั้นการทำบุญให้กองทุนนี้ เป็นบุญที่ยั่งยืน เรามาร่วมกันเปลี่ยนสังคมเล็กๆ ด้วยมือของพวกเรา"

http://www.ryt9.com/s/iq05/2790296
28/02/2018
SUPER เป้ารายได้โตปีละ 25% มองโอกาสลงทุนโซลาร์-พลังลมCLMV-อา...

http://www.ryt9.com/s/iq05/2790296

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บมจ.ซุปเปอร์บล๊อก (SUPER) กล่าวว่า บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการซื้อกิจการธ....

Nice
16/07/2017
ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

Nice

เรื่อง ประเทศแห่งแพนด้าของแท้! จีนผุดโซลาร์ฟาร์มรูปแพนด้าแห่งแรกของโลก

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

สื่อต่างประเทศรายงานว่า จีนได้เริ่มใช้งานโซลาร์ฟาร์ม หรือโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีรูปลักษณ์เป็นหมีแพนด้าเป็นแห่งแรกของโลก ในเมืองต้าถง มณฑลซานซี ทางตอนเหนือของประเทศจีน โดยส่วนที่เป็นสีดำจะใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวซิลิคอน ขณะที่ส่วนที่เป็นสีขาวจะใช้โซลาร์เซลล์ชนิดฟิล์มบาง ซึ่งหากใช้งานครบทุกส่วน โรงไฟฟ้าแห่งนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ถึง 3.2 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 2.7 ล้านตัน

ดูมัน
22/06/2017
ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

ดูมัน

เรื่อง ชงกกพ.เรียกเก็บเงินผู้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าเพื่อความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟปกติ

ที่มา : energynewscenter

กฟผ.ชง กกพ.เรียกเก็บเงินผู้ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้า ในอัตรา 100-200 บาทต่อราย ต่อเดือน เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่ซื้อไฟจากระบบ หลังพบแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง ในช่วงเวลากลางวัน มีเพิ่มมากขึ้น โดยยกกรณีศึกษาของสหรัฐอเมริกามาเปรียบเทียบ

นายพฤหัส วงศ์ธเนศ รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ได้มอบหมายให้ กฟผ.ศึกษาอัตราการเรียกเก็บเงินจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)แบบรายเดือน ที่เหมาะสมทั้งกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและกลุ่มโรงงาน เพื่อนำเงินมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าปกติ

เนื่องจากปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มการผลิตไฟฟ้าใช้เองในช่วงกลางวันเพิ่มมากขึ้น แต่ในช่วงระยะเวลากลางคืนที่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ก็กลับมาซื้อไฟฟ้าจากรัฐ ซึ่ง ส่งผลให้ยอดใช้ไฟฟ้าโดยรวมลดลง ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนปกติที่ไม่ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้า ต้องแบกรับค่าไฟฟ้าสูงขึ้น เนื่องจาก กฟผ.ต้องเตรียมระบบสำรองไฟฟ้าไว้รองรับความต้องการใช้ที่ไม่แน่นอนในช่วงกลางคืน ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

“ผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์รูฟท็อปใช้เองในช่วงกลางวันและซื้อไฟฟ้าจากระบบใช้ในตอนกลางคืน ทั้งที่จดแจ้งอย่างถูกต้องและกลุ่มที่ไม่ได้จดแจ้ง ควรจะต้องเสียค่าชาร์จไฟฟ้าแบ็คอัพอย่างน้อยๆ ประมาณ 100-200 บาทต่อเดือน เพื่อความเป็นธรรมกับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าปกติ โดยเงินที่เรียกเก็บก็จะนำมาช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าปกติทั่วไป ซึ่งหลังจากที่กฟผ.ส่งผลการศึกษาไปที่ กกพ.แล้ว ทางกกพ.จะมีการกำหนดอัตราเรียกเก็บที่เหมาะสมต่อไป”นายพฤหัส กล่าว

ทั้งนี้ กฟผ.ได้ศึกษาตัวอย่างจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะมี 50 รัฐ ที่มีดีเบต กันว่าควรเก็บค่าชาร์จไฟฟ้าในส่วนที่ต้องมีการลงทุนเพื่อแบ็คอัพระบบหรือไม่ ซึ่งมีกรณีวิธีการเรียกเก็บเงินที่แตกต่างกันถึง 61 กรณี โดยมีการเสนอเรียกเก็บตั้งแต่ 3-50 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือนต่อครัวเรือน แต่โดยเฉลี่ยจะเรียกเก็บประมาณ 3-10 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 300-400 บาทต่อเดือน

ปัจจุบันมีผู้ผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปที่จดแจ้งกับการไฟฟ้ามีประมาณ 100-200 เมกะวัตต์ แต่ที่ไม่ได้จดแจ้งอีกจำนวนมาก โดยหากในอนาคตหากมีการติดตั้งเพิ่มสูงเกินกว่า 2,000 เมกะวัตต์ จะคิดเป็น 15% ของไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่หายไปในส่วนนี้ ในตอนกลางวัน จะกลับมาในตอนกลางคืน ที่คนกลุ่มนี้ กลับมาซื้อไฟฟ้าใช้จากระบบตามปกติ ทำให้กฟผ.ยังต้องลงทุนระบบแบคอัพ ไฟฟ้าไว้ในช่วงเวลากลางคืน ทำให้ภาระต้นทุนไปอยู่กับผู้ใช้ไฟฟ้าปกติ เพราะตัวหารลดลง

http://energynewscenter.com/index.php/news/detail/810

ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop
21/05/2017
ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

เรื่อง กฟผ.เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของไทย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

กฟผ.เปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก รวมเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงาน พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานแห่งใหม่ของภาคกลางตอนล่าง

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2560) นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทับสะแกและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน ร่วมพิธี

นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ.ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลักตลอดมา เพื่อสนองตอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ พ.ศ. 2558-2579 หรือ AEDP2015 ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดทำขึ้น ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ กฟผ. ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนรองรับนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงานและในอนาคต กฟผ. จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาผลิตไฟฟ้าด้วยการพัฒนาพลังงานทางเลือกแบบผสมผสานโดยจับคู่แหล่งผลิตตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในรูปแบบ Hybrid และการวิจัยพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage) มาใช้กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพมากขึ้นเพื่อสนองตอบนโยบาย Energy 4.0 ของกระทรวงพลังงานในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก มีขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ โดย กฟผ. ต้องการสร้างให้เป็นแหล่งศึกษาและวิจัยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้ติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 4 ชนิด ไว้ในพื้นที่เดียวกันแห่งเดียวในประเทศไทย ประกอบด้วย ชนิดที่ 1 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon) ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ โดยนำระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำมาติดตั้ง ชนิดที่ 2 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon) ขนาดกำลังผลิต 2 เมกะวัตต์ ชนิดที่ 3 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไมโครคริสตอลไลน์อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Micro Amorphous Silicon) ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ และชนิดที่ 4 ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารประกอบของคอปเปอร์อินเดียมแกลเลียมไดเซเลไนด์ CI(GS)S (Copper Indium Galliam Di-Selenide) ขนาดกำลังผลิต 1 เมกะวัตต์ โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดที่ 2-4 ใช้การติดตั้งแบบคงที่ โดย กฟผ.จะทำการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของเทคโนโลยีแต่ละชนิดว่ามีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลที่มีภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและฝนตกชุกตลอดทั้งปีหรือไม่ เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบที่เหมาะสมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ กฟผ. ได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก หรือ ศูนย์การเรียนรู้ "คิดดี" โดยออกแบบเป็นอาคารประหยัดพลังงาน พื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตร โดยนำลักษณะอาคารพื้นถิ่นริมทะเลและเรือประมงมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก สำหรับเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงาน ภารกิจของ กฟผ. รวมทั้งประวัติความเป็นมาและสิ่งที่น่าภูมิใจของชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและชุมชนทับสะแกมากขึ้น โดยจุดเด่นของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้อยู่ที่โรงภาพยนตร์ 4 มิติ และการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบของสวนสนุกซึ่งใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวแทนของพลังงานธรรมชาติ ที่จะสร้างความน่าสนใจและแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับผู้เข้าชม โดยเฉพาะนักเรียนและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก และในโอกาสนี้ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท CMO จำกัด มหาชน บริษัทคู่สัญญางานสื่อจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ได้มอบหนังสือมูลค่า 100,000 บาท ให้ กฟผ. นำไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

"วันนี้ นอกจาก กฟผ.จะมีพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกและศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแกอย่างเป็นทางการแล้ว กฟผ. ยังได้มอบอุปกรณ์การแพทย์มูลค่ากว่า 782,000 บาท ให้กับแพทย์หญิงสุภาภรณ์ ภมรสูตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทับสะแก เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการจากโรงพยาบาลทับสะแก มอบรถฉุกเฉินมูลค่ากว่า 470,000 บาท ให้กับนายชาญชัย กัยวิกัยกำเนิด ประธานมูลนิธิสว่างรุ่งเรือง ธรรมสถาน อำเภอทับสะแก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ กฟผ. ขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลา 48 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานไฟฟ้า เพื่อความสุขของคนไทย ควบคู่กับการพัฒนาสังคมชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป" ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด

ด้านนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การผลิตไฟฟ้ามาใช้มีหลายวิธี ซึ่ง กฟผ. ก็ได้คิดค้นและเลือกวิธีการผลิตที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ เช่น การมาสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทับสะแกนี้ ก็เป็นพลังงานสะอาด ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และ กฟผ. ยังได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ที่จะได้รับความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า โดย กฟผ. อาจมีหนังสือเชิญชวนไปถึงโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีอยู่กว่า 200 โรงเรียน ให้มาชมศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมต่อไป โดยหาก กฟผ. จะสนับสนุนเรื่องการเดินทางมาเยี่ยมชมด้วยก็จะเป็นประโยชน์มาก

https://www.facebook.com/solarpvrooftop/posts/706016932911066
04/04/2017
ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

https://www.facebook.com/solarpvrooftop/posts/706016932911066

เรื่อง “ใหญ่ที่สุดในไทย” กฟผ. ผุดโครงการต้นแบบ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ บนทุ่นลอยน้ำ

ที่มา : balanceenergythai

โรงไฟฟ้าวังน้อย เตรียมผุดโครงการ “โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย”

ด้วยขนาดกำลังการผลิต 2.6 เมกะวัตต์ คาดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ในเดือนธันวาคม 2561 ใช้ทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตากว่าล้านลิตรต่อปีและลดการปล่อย CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้าปีละกว่า 2,143 ตัน เผยเป็นต้นแบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำต่อไป

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยนํ้าที่โรงไฟฟ้าวังน้อย อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ 1 มีขนาด 26 ไร่ โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิกอน (C – Si) ขนาดกำลังการผลิต 2.6 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานได้ประมาณ 3.75 ล้านหน่วยต่อปี ใช้งบประมาณลงทุนจำนวน 138.23 ล้านบาท โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 10 เดือน คาดว่าโครงการนี้จะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบของ กฟผ. ได้ในเดือนธันวาคม 2561 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำขอบเขตงานและเอกสารประกวดราคา ซึ่งจะสามารถขายเอกสารประกวดราคาได้ภายในปลายปี 2560

ทั้งนี้ หากโครงการนี้แล้วเสร็จและสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเป็นทางการแล้ว จะเป็นการเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตของ กฟผ. โดยโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ในอ่างเก็บน้ำ 1 โรงไฟฟ้าวังน้อย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 3.75 ล้านหน่วยต่อปี สามารถทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากน้ำมันเตาประมาณ 1,050,000 ลิตรต่อปี รวมทั้งเป็นการลดการปล่อย CO2 ในภาคการผลิตไฟฟ้า 2,143 ตันต่อปี

นอกจากนั้น ทุ่นโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ยังช่วยลดการระเหยของน้ำได้ 39% เนื่องจากช่วยปกคลุมคลุมผิวน้ำจากแดดและลม
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ของประเทศไทยต่อไป โดย กฟผ. มีความมุ่งมั่นในการผลิตและใช้งานพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop
10/11/2016
ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

ข่าวสารพลังงานแสงอาทิตย์ Solar PV Rooftop

เรื่อง เตรียมปล่อยเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6 พันล้าน ให้หน่วยงานรัฐติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป

ที่มา : energynewscenter

พพ. เตรียมปล่อยเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6,000 ล้าน ช่วยหน่วยงานราชการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปตามคำสั่งนายกฯ ระบุกำลังออกหลักเกณฑ์และคาดเปิดร่วมโครงการได้ ธ.ค. นี้ เล็งเปิดอีก โครงการ Matching Fund เฟส 2 หนุนโรงพยาบาลรัฐเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. เตรียมปล่อยเงินกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำมาสนับสนุนหน่วยงานราชการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ทั้งนี้รวมไปถึงโครงการติดตั้งโซล่าร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้าบนหลังคา (โซล่าร์รูฟท็อป) ในหน่วยงานราชการทั่วประเทศ ตามคำสั่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย

โดย พพ. อยู่ระหว่างออกหลักเกณฑ์การขอใช้งบประมาณดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในเดือน พ.ย. นี้ และจะประกาศเปิดให้ร่วมโครงการได้ในเดือน ธ.ค. 2559 อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นจะกำหนดให้หน่วยงานละไม่เกิน 50 ล้านบาท และต้องเป็นหน่วยงานรัฐที่ไม่เคยได้รับงบการสนับสนุนงบในลักษณะดังกล่าวมาก่อนด้วย ทั้งนี้จะให้หน่วยงานรัฐที่สนใจเสนอโครงการและจำนวนเงินที่ต้องการมายัง พพ. ซึ่งจะมีการพิจารณาให้คะแนนจัดลำดับหน่วยงานที่สามารถสร้างผลการอนุรักษ์ได้สูง และมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการก่อน

"อย่างไรก็ตาม คาดว่างบ 6,000 ล้านบาท อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยดำเนินการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองสำหรับหน่วยงานรัฐตามคำสั่งนายกฯ ได้ทั่วทั้งประเทศนั้น ดังนั้น พพ. จึงเตรียมไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อให้จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อไปถ้าหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ต้องการติดโซล่าร์รูฟท็อป และมีเงินจากสำนักงบประมาณแล้ว ก็สามารถติดตั้งได้สะดวก เพียงแค่จ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการ ซึ่ง พพ. พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเช่นกัน เนื่องจากเป็นหนึ่งในหน่วยงานกระทรวงพลังงานที่มีประสบการณ์ด้านโซล่าร์รูฟท็อปเป็นอย่างดี" นายประพนธ์กล่าว

นอกจากนี้ พพ. ยังเตรียมจัดตั้ง "กองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) ระยะที่ 2 สำหรับโรงพยาบาลภาครัฐที่ต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน" วงเงิน 700 ล้านบาท โดย พพ.จะช่วยสนับสนุน 70% และโรงพยาบาลรัฐออกเงินเอง 30% ของเงินทุนการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ พพ.อยู่ระหว่างการออกหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ และคาดว่าจะเริ่มประกาศให้ผู้สนใจสมัครร่วมโครงการได้ในเดือน ธ.ค. 2559 และเริ่มโครงการได้ในปี 2560

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากโรงพยาบาลรัฐเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มาก ซึ่งโครงการ Match Fund ของระยะที่ 1 ประสบความสำเร็จอย่างดี มีโรงพยาบาลรัฐขอร่วมโครงการจำนวนมาก ทำให้วงเงิน 700 ล้านบาทไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องเปิดระยะที่ 2 ขึ้นดังกล่าว

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

0819717097

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Puzzle Co.,Ltdผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Puzzle Co.,Ltd:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ