สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุ

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุ จัดหางานปทุมธานี งานบริการจัดหางานในประเทศ - บริการจัดหางานแก่ประชาชนผู้ว่างงาน - รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน - รับแจ้งความต้องการจ้างงาน - บริการข้อมูลทะเบียนผู้ว่างงาน - เผยแพร่ข่าวสารตลาดแรงงาน - จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน - บริการจัดหางานเคลื่อนที่ งานบริการจัดหางานต่างประเทศ - รับลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ - รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ - รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ - พิจารณาอนุญาตการส่งลูกจ้างไปฝึกงานหรือพาไปทำงานต่างประเทศ งานคุ้มครองคนหางาน - รับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกหลอกไปทำงาน - ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ - ดำเนินคดีสายนายหน้า หรือผู้ที่จัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต งานแนะแนวอาชีพ - จัดทำทะเบียนกำลังแรงงาน - แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป - แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา - แนะแนวอาชีพระดับหมู่บ้าน - ทดสอบความพร้อมและความถนัดทางอาชีพ - บริการข้อมูลอาชีพ(ศูนย์ข้อมูลอาชีพ) - จัดกิจกรรมวันมหกรรมอาชีพ งานส่งเสริมการมีงานทำ - ส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน - ส่งเสริมการทำงานให้คนพิการ ผู้สูงอายุ และทหารปลดประจำการ - ส่งเสริมการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง - การสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน - โครงการศูนย์ตรีเทพ เพื่อการจ้างงานและยกระดับรายได้ครบวงจร งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว - พิจารณาอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว - รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว - ตรวจสอบสถานประกอบการและการทำงานของคนต่างด้าว - ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานและการทำงานของคนต่างด้าว งานบริหารทั่วไป - การจัดซื้อจัดจ้าง - งานธุรการและงานอำนวยการ - งานบุคลากร - งานการเงินและงบประมาณ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศกระทรวงแรงงาน
21/12/2020

ประกาศกระทรวงแรงงาน

ประกาศ : เร่งรัดการรับเอกสาร
08/12/2020

ประกาศ : เร่งรัดการรับเอกสาร

แจ้งเพื่อทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563
04/12/2020

แจ้งเพื่อทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ มติ ครม. 4 สิงหาคม 2563

แจ้งเพื่อทราบ
04/12/2020

แจ้งเพื่อทราบ

ประกาศ : ระบบจะปิดการยื่น คำขอ ตท.2 (กลุ่มมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562) ในเวลา 16.30 น.
30/11/2020

ประกาศ : ระบบจะปิดการยื่น คำขอ ตท.2 (กลุ่มมติ ครม. 20 สิงหาคม 2562) ในเวลา 16.30 น.

25/11/2020
นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

🎙มาจร้า.......25/11/63

ลานโปรโมชั่นชั้น2 เซียร์รังสิต

ทั้งเด็กจบใหม่2562-2563และเด็กที่จบก่อนปี2562

แล้วพบกันนะคะ💻

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
24/11/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นัดพบแรงงานco-payment 24-25/11/2563
Zeer Rangsit

Zeer Rangsit
20/11/2020

Zeer Rangsit

📣โอกาสมาถึงแล้ว 👩‍🎓สำหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่กำลังหางานห้ามพลาด‼️ กับโครงการนัดพบ Co-payment จังหวัดปทุมธานี เปิดลงทะเบียนรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างทันที 🏢 โดยโครงการครั้งนี้มีบริษัทผู้ประกอบการมากกว่า 50 บริษัท
👨‍💼ใครสนใจเตรียมความพร้อมมาเลย
🗓 24-25 พฤศจิกายน 2563
🕒เวลา 10.30-16.00 น.
📍ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต
#ZeerRangsit #หางาน #นักศึกษาจบใหม่หางาน #รับสมัครด่วน #ว่างงาน #นัดพบแรงงาน #จัดหางาน

ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
18/11/2020

ประชาสัมพันธ์ เร่งรัดการดำเนินการ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
14/11/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ขอเรียนเชิญ นายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน Co-payment จังหวัดปทุมธานี(จ้างเด็กจบใหม่)
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563 ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เวลา 10:30-16:00 น.

นายจ้างสามารถลงทะเบียนจองบูธได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี 0 2567 4107

ผู้สมัครงานทั่วไป สามารถกลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

นักเรียน/นักศึกษาจบใหม่ สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ไทยมีงานทำ

https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/

ประกาศ สจจ.ปทุมธานี
04/11/2020

ประกาศ สจจ.ปทุมธานี

ประกาศ สจจ.ปทุมธานี
29/10/2020

ประกาศ สจจ.ปทุมธานี

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
20/10/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นัดพบแรงงานมาแล้วค่ะ
นายจ้าง/สถานประกอบการสามารถ จองพื้นที่ออกบูธได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สอบถามข้อมูลและยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานฯในวันเวลาราชการ

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
14/10/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

โครงการดีๆมาแล้ว สำหรับนายจ้างและนักศึกษา
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน Government Co Payment
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ

สมัครงาน
https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/
เข้าร่วมงาน Government Co Payment
https://www.xn--12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/register/landing

ลงทะเบียนเลย
09/10/2020

ลงทะเบียนเลย

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม มติ 20 สิงหาคม 2562
07/10/2020

ประชาสัมพันธ์กลุ่ม มติ 20 สิงหาคม 2562

เร่งรัดการดำเนินการครับ
07/10/2020

เร่งรัดการดำเนินการครับ

รู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน/ทำก่อนได้ก่อน
28/09/2020

รู้ก่อนมีสิทธิ์ก่อน/ทำก่อนได้ก่อน

โครงการดีๆมาแล้ว สำหรับนายจ้างและนักศึกษา
โครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน Government Co Payment
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ

สมัครงาน
https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/
เข้าร่วมงาน Government Co Payment
https://www.xn--12clacd4e8al7d5e3cc7pvb4cwac.com/register/landing

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
26/09/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

⏱เริ่มแล้ววันนี้-28 กันยายน 2563

🔑ไบเทค บางนา เจอกัน 10:00-20:00 น. Hall EH98-99

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
25/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ลงทะเบียนล่วงหน้า สะดวกสบายกว่า
ใกล้เข้ามาแล้ว กับงาน... JOB EXPO THAILAND 2020 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ฮอลล์ 98-99 ไบเทค บางนา โดยกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้ ‘คนไทยมีงานทำ’
แนะนำวิธีการเข้างานให้รวดเร็ว สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องรอหน้างาน โดยลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า ผ่าน Platform "ไทยมีงานทำ" ซึ่งได้อำนวยความสะดวกให้ทุกท่านที่จะเข้าร่วมงานได้มีการลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าจากที่บ้าน

มีขั้นตอนง่ายๆ เพียง เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ https://bit.ly/2ZMz38U ➡️ สมัครสมาชิก (ประชาชน) ➡️ กรอกข้อมูลส่วนตัว , การศึกษา , ประสบการณ์ทำงาน , ความสามารถ และรายละเอียดข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้นายจ้างรู้จักตัวตนของคุณได้มากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นแพลตฟอร์มจะจับคู่คุณสมบัติของคุณกับงานให้ตรงหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด แล้วทุกท่านสามารถมานำข้อมูลที่กรอกมายื่นกับนายจ้างหน้างานได้เลย

#ไทยมีงานทำ #หางาน #ตกงาน #รับสมัครงาน #ว่างงาน #กระทรวงแรงงาน #ตลาดแรงงาน #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
25/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

ตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรามาจากไหน
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่พวกเรารวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 อัตรา มาอยู่ในที่เดียว
และถ้าหากคุณสนใจ ว่ามีตำแหน่งที่ โดนใจ ของคุณแค่ไหน สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ ได้แล้ววันนี้

และพบกันที่งาน Job Expo Thailand 2020
ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99
วันที่ 26-28 ก.ย. 63 เวลา 10.00-20.00 น.
#ไทยมีงานทำ #หางาน #ตกงาน #รับสมัครงาน #ว่างงาน #JobExpoThailand2020 #กระทรวงแรงงาน #ตลาดแรงงาน

🗣🎙เด็กจบใหม่📌ไม่ต้องกลัวตกงาน📝ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ ไทยมีงานทำhttps://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/
22/09/2020

🗣🎙เด็กจบใหม่📌ไม่ต้องกลัวตกงาน📝ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ ไทยมีงานทำ
https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
20/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

#TRICK เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปสมัครงาน 💡

1. เรซูเม่ (Resume) คือการสรุปภาพรวมทั้งหมดของผู้สมัครงาน ข้อมูลการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน รวมไปถึงทักษะต่างๆ หรืออาจจะใส่เป้าหมายของผู้สมัครงานในเรซูเม่ เช่นเป้าหมายในการพัฒนาตัวเอง โดยลักษณะการเขียนเรซูเม่จะเน้นเขียนสั้นๆ ลิสต์เป็นข้อๆ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ นอกจากรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว ควรใส่รูปถ่ายลงไปด้วย ควรเลือกรูปถ่ายที่เป็นหน้าตรง รูปที่เหมือนตัวจริงมากที่สุด ใส่เสื้อสีสุภาพ หากเป็นนักศึกษาจบใหม่ใช้รูปชุดครุย

2. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แม้ว่าจะกรอกข้อมูลการศึกษาในเรซูเม่แล้ว แต่ก็ต้องเตรียมสำเนาใบรับรองผลการศึกษาไว้ด้วย เพื่อใช้ยื่นกับผู้ประกอบการ

3. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี) โดยส่วนมากสิ่งผู้ประกอบการต้องการจากผู้สมัครงานก็คือ ประสบการณ์ทำงาน สำหรับเด็กจบใหม่การทำงานนอกเวลา และกิจกรรมนอกหลักสูตรนั้น สำคัญต่อการพิจารณาของนายจ้าง เพราะสิ่งเหล่านี้จะแสดงว่าคุณมีประสบการณ์จากที่อื่นมาบ้างแล้ว รู้จักว่าการทำงานเป็นอย่างไร จะเป็นแนวทางในการถปรับตัวได้ง่าย เรียนรู้งานได้ไว และสามารถทำงานเป็นทีมได้
4. หนังสือรับรองผลสอบวัดระดับภาษา เช่น ผลการสอบ TOEIC, TOEFL, CU-TEP หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่สมัคร

5. ประกาศนียบัติรับรองว่าผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ (Certification) เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้ และไม่หยุดนิ่งที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้ตนเองอยู่เสมอ

6. เอกสารราชการต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี), ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย)

#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020
#กระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
19/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

กระทรวงแรงงาน จัด Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ พบกับงานทั่วประเทศ กว่า 1 ล้านอัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ วันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99

กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการว่างงาน-ตกงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ท่ามกลางสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงแรงงาน ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงาน Job Expo Thailand 2020 ในครั้งนี้ เพื่อสนองรับนโยบายรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องการจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ในการส่งเสริมการมีงานทำแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

ภายในงาน Job Expo Thailand 2020 ประกอบไปด้วย โซนไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน จากการออกบูธของหน่วยงานและองค์กรชั้นนำจากทั่วประเทศ ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา พร้อมเสิร์ฟสู่คนว่างงาน โดยตำแหน่งงานว่าง จากกรมการจัดหางานจำนวน 106,312 อัตรา ตำแหน่งการจ้างงานโดยภาครัฐ จำนวน 410,415 อัตรา ตำแหน่งงานต่างประเทศ จำนวน 112,242 อัตรา ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 66,881 อัตรา งานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว จำนวน 44,150 อัตรา การจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา และงานสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับผู้พิการ มารวมตัวกันเพื่อจับคู่ “งาน กับ คน” โดยผู้สนใจสมัครงานสามารถลงทะเบียนผ่านแพลทฟอร์ม ไทยมีhttp://xn--72c6af3hc5n.com/ ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล ช่วยย่นระยะเวลาในการเดินหาสถานประกอบกิจการอีกด้วย อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ ภายในโซนร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ สลับเปลี่ยนหลักสูตรไม่ซ้ำกันตลอดวันงาน อาทิ แนะแนวอาชีพ อบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจเฟรนไชน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และนิทรรศการจิตอาสา 904 ที่ผู้จัดงานได้นำเทคนิคพิเศษแสงสีเสียงมาประกอบการแสดงนิทรรศการให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้น สำหรับโซนประกันสังคม โซนนวัตกรรม เป็นการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมยุค 4.0 และศักยภาพความสามารถของแพลทฟอร์มไทยมีงานทำ มาจัดแสดงไว้ที่โซนนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้าชมงาน ณ โซนเวทีกลาง อาทิ มินิคอนเสิร์ตจาก เบิ้ล ปทุมราช (26 ก.ย.) Musketeers (27 ก.ย.) และ GUNGUN (28 ก.ย.) และโซนรวมร้านอาหาร Food truck ชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้อีกด้วย

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand
19/09/2020

Ministry of Labour, Kingdom of Thailand

กระทรวงแรงงาน ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ต้องการหางานทำ ผู้ว่างงาน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

เข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่
รวบรวมงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา !

🗓 ในระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ 98-99

ภายในงานพบกับ
🔹 ตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านอัตรา รวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ
🔹 โซนการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจแฟรนไซส์ การอบรมสอนอาชีพเพื่อสร้างงานใหม่ให้แก่ผู้ว่างงาน
🔹อบรมการยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน (Up skill และ Re-Skill)
นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ โซนประกันสังคม โซนนวัตกรรม โซนไทยมีงานทำ และกิจกรรมสร้างความบันเทิงสำหรับผู้เข้าชมงาน ณ โซนเวทีกลาง อาทิ มินิคอนเสิร์ตจาก เบิ้ล ปทุมราช (26 ก.ย.), Musketeers (27 ก.ย.) และ GUNGUN (28 ก.ย.) และโซนรวมร้านอาหาร Food truck ชื่อดังทั่วไทย มาให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันได้อีกด้วย

สแกน คิวอาร์โค้ด หรือ https://bit.ly/2ZMz38U เพื่อลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้า สะดวกสบายกว่า ไม่ต้องรอหน้างาน
#ไทยมีงานทำ #ล้านงานเพื่อล้านคน #JobExpoThailand2020

09/09/2020

เตรียมตัวให้พร้อม+โอกาสกำลังเดินทางมา

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
08/09/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นายจ้าง/สถานประกอบการ สัมภาษณ์งาน@Zeer Rangsit
📍📌🗣☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️😊😊😊😊😊

07/09/2020
นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

พร้อมไม่พร้อมถามใจดู

แล้วพรุ่งนี้เช้าเจอกัน@zeer Rangsit 📍📌

อย่าถามนะว่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่🥺

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี
04/09/2020

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

📢 เชิญ นายจ้าง/สถานประกอบการ ร่วมงาน "JOB EXPO THAILAND 2020" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ฮอลล์ EH98-99 กรุงเทพมหานคร
🤓หากนายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วม 🧐ให้ส่งใบตอบรับเข้าร่วมงานผ่าน inbox ได้เลยครับ **จองก่อนได้ก่อนรีบเลยรับจำนวนจำกัด**

Zeer Rangsit
02/09/2020

Zeer Rangsit

📣📢 ข่าวดีของคนตกงาน หรือใครที่กำลังมองหางานใหม่ โอกาสมาถึงแล้ว💥เจอกันในงาน "นัดพบแรงงาน" ที่รวมบริษัทชั้นนำมาให้สมัครมากมาย
😀เตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วมาพบกัน

📅วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 16.00 น.
📌ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G (ด้านหน้านัฐพงษ์) ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
#ZeerRangsit #นัดพบแรงงาน
.........................................................
ขอความร่วมมือทุกท่าน #ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
🔺ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน
🔺ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตรงจุดคัดกรองทุกครั้ง
🔺ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง (ให้บ่อยที่สุด)
🔺ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
🔺สแกน QR Code ไทยชนะ ทุกครั้ง (เช็คอินตอนเข้า - เช็คเอาท์ตอนออก)

ด้วยความห่วงใยจากใจ 💙💙
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ประกาศ : เร่งรัดการดำเนินการ
28/08/2020

ประกาศ : เร่งรัดการดำเนินการ

24/08/2020
นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี

ที่เก่าที่เดิม เซียร์ รังสิต ชั้น G
พบกันวันที่ 8 กันยายน 63 งานเริ่ม10.30-16.00น.
วันเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ มติ ครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563
19/08/2020

ขั้นตอนการดำเนินการ มติ ครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประกาศ : จัดเรียงเอกสารตามรายการ
17/08/2020

ประกาศ : จัดเรียงเอกสารตามรายการ

ที่อยู่

35/4 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

รถขนส่งสาธารณะ สายปทุมธานี-รังสิต 1138 ลงแยกวัดเสด็จ เดินประมาณ 50 เมตร ถึงจุดหมาย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025670630

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Muang Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ : เน้นย้ำในการดำเนินการ
ตอนนี้เกษียณแล้ว เคยทำงานที่ปรึกษาคุมงานระบบM&E ต้องการหานายจ้างแถวคูคต ลำลูกกาเพื่อทำงานต่อ
#ประกาศรับสมัครงานด่วน! ร้านกาแฟช่อลดาคอฟฟี่ ( ธัญบุรี คลองสาม หน้าหมู่บ้านพฤกษาซีนเนอรี่ ) ************************ พนักงานเทรนนิ่ง 1 ตำแหน่ง ( สอนชงเครื่องดืมลูกค้า ) คุณสมบัติ - อายุ 25 - 35 ปี - มีประสบการณ์ทำงานร้านกาแฟ 1 ปี - มีทักษะการชงชา/กาแฟมาก่อน - บุคลิกภาพดี/พูดจาไพเราะ/รักในงานบริการ - สามารถปฎิบัติงานอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว - สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง/ไม่มีโรคประจำตัว - เงินเดือนตามวุฒิ/ประสบการณ์ ------------------------------------- สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 0-2147-5247 ต่อ 204 add Line : PPMOM711
#ประกาศรับสมัครงานด่วน! ร้านกาแฟช่อลดาคอฟฟี่ ( ธัญบุรี คลองสาม หน้าหมู่บ้านพฤกษาซีนเนอรี่ ) ************************* 1. พนักงานขับรถส่งสินค้า 1 ตำแหน่ง ( พนักงานประจำ ) คุณสมบัติ - อายุ 30 - 40 ปี - มีใบอณุญาตขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์ - รอบรู้เส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล - สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง/ไม่มีโรคประจำตัว - สามารถยกของหนักได้ - ซื่อสัตย์/ขยัน/อดทน - พนักงานประจำ *รายเดือน* - เงินเดือนตามประสบการณ์ 2. พนักงานยกของ 1 ตำแหน่ง ( พนักงานชั่วคราว ) คุณสมบัติ - อายุ 25 - 40 ปี - สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง/ไม่มีโรคประจำตัว - สามารถยกของหนักได้ - ค่าแรงวันละ 350.- *รับเป็นรายสัปดาห์* ------------------------------------- สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล 0-2147-5247 ต่อ 204 add Line : PPMOM711
ร้าน Texas chicken เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครราชสีมา กทม. สมุทรสาคร ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน และพนักงาน Part-time - อายุ 18 ปีขึ้นไป -วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผลประโยชน์และสวัสดิการ -ค่าจ้าง/เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา จ่ายทุก 15 วัน (วันที่ 15 และ วันสิ้นเดือน) -คอมมิชชั่น ทุกเดือนเงินพิเศษตามเกรดของสถานี ทุกเดือน -เงินโบนัสทุกปี -เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี ตามผลการประเมิน -เครื่องแบบพนักงาน -อาหาร 1 มื้อ -ตรวจสุขภาพประจำปี -ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ -กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน -อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธนาคารอาคารสงเคราะห์) -มีโครงการกู้เงิน "ผ่านธนาคารออมสิน" -รางวัลเกียรติคุณตามอายุงาน -วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี -วันหยุดพักร้อน เริ่มต้นที่ 7 วัน สูงสุด 20 วัน/ปี -สิทธิการลาป่วย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ลาฝึกอบรมวิชาทหาร -มีมาตราฐานการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้พนักงานทุกตำแหน่ง เอกสารที่ต้องเตรียม รูปถ่าย 2 ใบ(1หรือ2 นิ้ว) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถ้ามี) สำเนาหนังสือรอบรองการผ่านงาน(ถ้ามี) สะดวกเดินทางมาทำงานด้วยตัวเอง สอบถามเพิ่มเติมทักแชท หรือโทร 081-9356135 กดลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/1emmD6N24251kNZ-S_c9wPwDp-GAnFoqPx5OM-KKjLU0/edit?chromeless=1
อยากสอบถามผู้รู้ค่ะ พอดีพี่ชายเราไปทำงานคลังสินค้าที่หนึ่ง เห็นคนไหนบอกมาว่าจ่ายเงินค่าแรงไม่ครบ ควรทำยังไงค่ะ กฏระเบียบของบริษัทก็เยอะแยะมากมายไม่รู้จะทำงานดี พี่ชายตกงานมาเป็นปีแล้ว ได้งานที่นี้ก็คิดว่าจะดี สรุปคือแย่มาก แล้วทำงานต้องใช่ไลน์ทำเหรอค่ะ คนไหนไม่รายงานตัวที่ไลน์ตัดให้ขาดงาน คือ งง ในงง คือพี่เราไม่มีเงินเติมเน็ต เงินกินข้าวก็ไม่มี ไปทำงานก็ไปแบบอดๆอยากๆ แถมจะเจอง่ายแบบนี้อีก จะเปลี่นนงานก็ไม่ได้ ไม่มีเงินสำรอง คือลำบากใจ
อยากสอบถามผู้ร
📣 หางาน PC ขายสินค้า เชิญทางนี้ค่ะ รับสมัคร พนักงานขาย (PC) หลายอัตรา! เชียร์ขายสินค้า ประเภทเครื่องมือช่าง คุณสมบัติ: • มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย (PC) สินค้าเครื่องมือช่าง หรือสินค้าใกล้เคียง • สามารถทำงานเป็นกะได้ 💰รายได้ > 10,500 ++ บาท (ยังไม่รวมโอที / คอมมิสชั่น)💰 📍สถานที่ทำงาน : สาขารังสิต (คลอง 7) สนใจติดต่อ > พี่ส้ม ไลน์ไอดี 📲 : akrinya เบอร์โทร 📞 : 062-563-9244 👉👉 สมัครงานคลิก》 ใบสมัคร สาขารังสิต (คลอง 7) https://jobshopthai.com/หางาน/พนักงานขาย-PC-สินค้าเครื่องมือช่าง--สาขารังสิต/905