Rangsit University ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน - Creating a Giving and Sharing Society มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญร่วมเสวนา "ถอดรหัสสร้างโอกาส ฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจฐานราก"เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น.ชวนคิดชวนคุยโดย...
27/09/2021

ขอเชิญร่วมเสวนา "ถอดรหัสสร้างโอกาส ฝ่าวิกฤติด้วยเศรษฐกิจฐานราก"
เสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00-16.00 น.
ชวนคิดชวนคุยโดย
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์
คณบดีคณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา ม.รังสิต ร่วมด้วยวิทยากรอีกมากมาย

ร่วมบุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำ สร้างความสุขให้ชีวิตมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและบูรณะห้...
27/09/2021

ร่วมบุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำ สร้างความสุขให้ชีวิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและบูรณะห้องน้ำวัดรังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนหลักหกในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสุขภาวะ การศึกษา การสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

"วัดรังสิต" เป็นวัดที่สำคัญในตำบลหลักหกต้องการการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีสภาพที่ดี ห้องน้ำที่พระสงฆ์และญาติโยมใช้ปัจจุบันทรุดโทรมและไม่เพียงพอและในอนาคตจะมีโครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งจำเป็นต้องมีห้องน้ำให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยจะบูรณะห้องน้ำเดิม 2 ห้อง และสร้างเพิ่มอีก 2 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง เพื่อแยกห้องน้ำชายหญิง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคโดย โอนเงินเข้าบัญชี
เลขบัญชี 875-7-17154-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
ชื่อบัญชี โครงการผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างห้องน้ำวัดรังสิต ปทุมธานี
#มาร่วมบุญกันนะ #ร่วมบุญปลดทุกข์
#สร้างห้องน้ำสร้างความสุข

ร่วมบุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำ สร้างความสุขให้ชีวิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและบูรณะห้องน้ำวัดรังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนหลักหกในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสุขภาวะ การศึกษา การสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

"วัดรังสิต" เป็นวัดที่สำคัญในตำบลหลักหกต้องการการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีสภาพที่ดี ห้องน้ำที่พระสงฆ์และญาติโยมใช้ปัจจุบันทรุดโทรมและไม่เพียงพอและในอนาคตจะมีโครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งจำเป็นต้องมีห้องน้ำให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยจะบูรณะห้องน้ำเดิม 2 ห้อง และสร้างเพิ่มอีก 2 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง เพื่อแยกห้องน้ำชายหญิง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคโดย โอนเงินเข้าบัญชี
เลขบัญชี 875-7-17154-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
ชื่อบัญชี โครงการผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างห้องน้ำวัดรังสิต ปทุมธานี
#มาร่วมบุญกันนะ #ร่วมบุญปลดทุกข์
#สร้างห้องน้ำสร้างความสุข

ชอบร้องเพลงเป็นเหตุ... มาประกวดได้📌เปิดรับสมัครวันสุดท้ายแล้วน๊าสาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์จัดแข่งขันประกวดร้องเพ...
27/09/2021

ชอบร้องเพลงเป็นเหตุ... มาประกวดได้
📌เปิดรับสมัครวันสุดท้ายแล้วน๊า

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์
จัดแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน 🎤 "Zoom Singing Contest 2021" 🎼
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัลมากมาย🏆🎊
• การแข่งขันเป็นรูปแบบ Online โดย อัดคลิปร้องเพลงภาษาจีน ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที
ส่งมายัง email 👉🏻 chinese.rsu.ac.th

สนใจสมัครได้เลยที่
✅ สมัครผ่าน Google Form โดยสแกนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
✅ สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/DGDeCC8mknrRfaDW9

📌ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 กันยายน 2564 สมัครด่วน จำนวนจำกัดนะจ๊ะ

📮สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใน Inbox Facebook ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต

ชอบร้องเพลงเป็นเหตุ... มาประกวดได้
📌เปิดรับสมัครวันสุดท้ายแล้วน๊า

สาขาวิชาภาษาจีน วิทยาลัยศิลปศาสตร์
จัดแข่งขันประกวดร้องเพลงจีน 🎤 "Zoom Singing Contest 2021" 🎼
ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัลมากมาย🏆🎊
• การแข่งขันเป็นรูปแบบ Online โดย อัดคลิปร้องเพลงภาษาจีน ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที
ส่งมายัง email 👉🏻 chinese.rsu.ac.th

สนใจสมัครได้เลยที่
✅ สมัครผ่าน Google Form โดยสแกนผ่าน QR Code ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
✅ สมัครผ่านลิงค์ https://forms.gle/DGDeCC8mknrRfaDW9

📌ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 กันยายน 2564 สมัครด่วน จำนวนจำกัดนะจ๊ะ

📮สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมใน Inbox Facebook ภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยรังสิต

ฟังเทศก์ฟังเสวนาธรรมชุ่มฉ่ำหัวใจกัน“นั่งเล่า อิน - สะ- ปาย บาย พส.” กับท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ และพระมหาไพ...
26/09/2021

ฟังเทศก์ฟังเสวนาธรรมชุ่มฉ่ำหัวใจกัน

“นั่งเล่า อิน - สะ- ปาย บาย พส.” กับท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ และพระมหาไพรวัลย์ วรวัณฺโณ พระนักคิดนักเขียน

เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีแรงบันดาลใจ พร้อมจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติอย่างไร?

ขอเชิญสดับตรับฟังกันในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลาเทศนา 14.00-15.00 น.
Live สด หน้าเพจ Rangsit University

ฟังเทศก์ฟังเสวนาธรรมชุ่มฉ่ำหัวใจกัน

“นั่งเล่า อิน - สะ- ปาย บาย พส.” กับท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ และพระมหาไพรวัลย์ วรวัณฺโณ พระนักคิดนักเขียน

เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีแรงบันดาลใจ พร้อมจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติอย่างไร?

ขอเชิญสดับตรับฟังกันในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลาเทศนา 14.00-15.00 น.
Live สด หน้าเพจ Rangsit University

ใกล้จะมิดเทอมแล้ว..เป็นกำลังใจให้ทุกคน ตามความฝันกันต่อนะ#ไม่สูงต้องเขย่ง #ไม่เก่งต้องขยัน
26/09/2021

ใกล้จะมิดเทอมแล้ว..
เป็นกำลังใจให้ทุกคน ตามความฝันกันต่อนะ

#ไม่สูงต้องเขย่ง #ไม่เก่งต้องขยัน

ใกล้จะมิดเทอมแล้ว..
เป็นกำลังใจให้ทุกคน ตามความฝันกันต่อนะ

#ไม่สูงต้องเขย่ง #ไม่เก่งต้องขยัน

26/09/2021

Graphic and Pattern Design Contest for PDM x College of Design, RSU
PDM Brand ร่วมกับวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประกวดการออกแบบลวดลายกราฟิกเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสู่การนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของ PDM ในอนาคต
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 10,000 บาท และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และประกาศนียบัตร และนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะได้รับมอบประกาศนียบัตร
กำหนดการ
21 กันยายน 2564 > รับฟังบรรยายและโจทย์ในการออกแบบจากทีมงาน PDM Brand
18-24 ตุลาคม 2564 > ส่งผลงานรอบคัดเลือก
1 พฤศจิกายน 2564 > ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงาน
7-13 พฤศจิกายน 2564 > อบรมและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานกับทีมออกแบบของ PDM Brand
19 พฤศจิกายน 2564 > ส่งผลงานรอบสุดท้าย
22 พฤศจิกายน 2564 > ประกาศรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับของการประกวด
เงื่อนไขการประกวดและการส่งผลงานรอบคัดเลือก
1.เป็นนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
2.เป็นผลงานการออกแบบกราฟิกและลวดลายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีในปัจจุบันของ PDM Brand 3 ชิ้นและออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับผลงาน 1 ชิ้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์แบบผลิตภัณฑ์ได้ที่ https://qrgo.page.link/H36ox
3. การนำเสนอแนวคิดและผลงาน ในรูปแบบไฟล์ .pdf ไม่เกิน 10 หน้า ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB. ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา และวิดีโอนำเสนอผลงานในรูปแบบไฟล์ .mp4 ความยาวไม่เกิน 5 นาที ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB. ตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา
4. ใช้อีเมล์มหาวิทยาลัยรังสิตในการกรอกใบสมัคร และส่งผลงานรอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2564 ได้ที่ https://forms.gle/4VXHFq4eAJhKoehb8
5. เป็นผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการส่งประกวดใดๆ มาก่อน
6. เป็นผลงานของนักศึกษาผู้ส่งเข้าประกวด ไม่มีส่วนใดคัดลอกจากผลงานของผู้อื่น
7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างบริษัท PDM Brand และวิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อนักกิจกรรมห้องเส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาสา มาช่วยงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.รังสิต …  “อยากให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ด...
25/09/2021

เมื่อนักกิจกรรมห้องเส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาสา มาช่วยงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.รังสิต …

“อยากให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดี อยากพบเจอเพื่อนๆ น้องๆ แล้วค่ะ”
พี่บีม - นางสาววราภรณ์ อ่อนหา ปี3 เอกภาษาอังกฤษ

เมื่อนักกิจกรรมห้องเส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ อาสา มาช่วยงานที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.รังสิต …

“อยากให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดี อยากพบเจอเพื่อนๆ น้องๆ แล้วค่ะ”
พี่บีม - นางสาววราภรณ์ อ่อนหา ปี3 เอกภาษาอังกฤษ

แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์กลางแห่งการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ต้องที่นี่..ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในก...
25/09/2021
ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเ

แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์กลางแห่งการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ต้องที่นี่..

ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน และนี่ศูนย์ในเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะสร้างความเข้มเข็งขององค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเตรียมพร้อมนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน

อ่านต่อได้ที่ : https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-online-detail/LA_AUFCEF

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยใ.....

ศึกษาพืชกระท่อมมาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระท่อมสกัดเสร็จแล้ว ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมไทย#หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แ...
25/09/2021

ศึกษาพืชกระท่อม
มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระท่อม
สกัดเสร็จแล้ว
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
#หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรียนเสาร์ อาทิตย์
#หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
#มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษาพืชกระท่อม
มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระท่อม
สกัดเสร็จแล้ว
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมไทย
#หลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เรียนเสาร์ อาทิตย์
#หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
#มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีมอบหมวกพยาบาล ปีการศึกษา 2563 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาพยาบาลทุกคนจ้า🎉🎉🎉#คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรังสิต #...
25/09/2021

พิธีมอบหมวกพยาบาล ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาพยาบาลทุกคนจ้า🎉🎉🎉
#คณะพยาบาลศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรังสิต #ทีมพยาบาลศาสตร์ #มอบหมวกพยาบาล

ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน  ​สาขาวิชาภาษ...
24/09/2021
Dr Arthit Ourairat, Université Rangsit

ม.รังสิต ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 7 ประเทศ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน

​สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสมาชิกผู้พูดภาษาฝรั่งเศส (AUF) จัดพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน (Centre d’Employabilité Francophone – CEF) ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์จาก 7 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (กัมพูชา จีน ลาว มองโกเลีย ไทย วานูอาตูและเวียดนาม)

ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดศูนย์ CEF ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ว่า

“ประชาคมผู้พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข็มแข็งทั้งด้านการบริหาร การแพทย์ การสาธารณสุข เศรษฐกิจ การเมือง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้านการศึกษา องค์กร AUF เชื่อมโยงเครือข่ายของประเทศต่าง ๆ ในแต่ละทวีปเข้าด้วยกัน โดยมีภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อกลางเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายในกลุ่มประเทศผู้พูดภาษาฝรั่งเศส การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยภาษาฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงวันนี้ซึ่งมีการก่อตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงาน สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างองค์กร AUF กับมหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสอดคล้องของหลักสูตรและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน การผสานความร่วมมือกันระหว่างโลกแห่งการศึกษาและโลกของการทำงานจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเป็นเลิศในการทำงานนี้นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายหลักขององค์กร AUF แล้วยังช่วยให้มหาวิทยาลัยกำหนดทิศทางและแนวทางในพัฒนาเรียนการการสอนและส่งเสริมนักศึกษาให้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอีกด้วย ท้ายที่สุดนี้ความชำนาญในการใช้ภาษาฝรั่งเศสตลอดจนทักษะด้านอาชีพจะเป็นใบเบิกทางสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน”

สุนทรพจน์ ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อความเ....

อยากกลับมาเรียนแล้ว#สถานีรถไฟฟ้าหลักหก (ม.รังสิต)
24/09/2021

อยากกลับมาเรียนแล้ว
#สถานีรถไฟฟ้าหลักหก (ม.รังสิต)

อยากกลับมาเรียนแล้ว
#สถานีรถไฟฟ้าหลักหก (ม.รังสิต)

การอบรมการทำน้ำผลไม้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของนักศึกษาและชุมชน สร้างรอยยิ้มและความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชนหล...
24/09/2021

การอบรมการทำน้ำผลไม้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ของนักศึกษาและชุมชน
สร้างรอยยิ้มและความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชนหลักหกและบริเวณใกล้เคียง ในการนำไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ภายใต้ทุนสนับสนุนของ สสส.
#คณะเทคโนโลยีอาหาร

ร่วมบุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำ สร้างความสุขให้ชีวิตมหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและบูรณะห้...
23/09/2021

ร่วมบุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำ สร้างความสุขให้ชีวิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและบูรณะห้องน้ำวัดรังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนหลักหกในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสุขภาวะ การศึกษา การสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

"วัดรังสิต" เป็นวัดที่สำคัญในตำบลหลักหกต้องการการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีสภาพที่ดี ห้องน้ำที่พระสงฆ์และญาติโยมใช้ปัจจุบันทรุดโทรมและไม่เพียงพอและในอนาคตจะมีโครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งจำเป็นต้องมีห้องน้ำให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยจะบูรณะห้องน้ำเดิม 2 ห้อง และสร้างเพิ่มอีก 2 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง เพื่อแยกห้องน้ำชายหญิง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคโดย โอนเงินเข้าบัญชี
เลขบัญชี 875-7-17154-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
ชื่อบัญชี โครงการผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างห้องน้ำวัดรังสิต ปทุมธานี
#มาร่วมบุญกันนะ #ร่วมบุญปลดทุกข์
#สร้างห้องน้ำสร้างความสุข

ร่วมบุญปลดทุกข์ สร้างห้องน้ำ สร้างความสุขให้ชีวิต

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างและบูรณะห้องน้ำวัดรังสิต จ.ปทุมธานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาชุมชนหลักหกในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาสุขภาวะ การศึกษา การสร้างรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

"วัดรังสิต" เป็นวัดที่สำคัญในตำบลหลักหกต้องการการซ่อมแซมบูรณะเพื่อให้มีสภาพที่ดี ห้องน้ำที่พระสงฆ์และญาติโยมใช้ปัจจุบันทรุดโทรมและไม่เพียงพอและในอนาคตจะมีโครงการถนนคนเดินเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งจำเป็นต้องมีห้องน้ำให้บริการแก่ผู้มาเยี่ยมชม โดยจะบูรณะห้องน้ำเดิม 2 ห้อง และสร้างเพิ่มอีก 2 ห้อง รวมเป็น 4 ห้อง เพื่อแยกห้องน้ำชายหญิง

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคโดย โอนเงินเข้าบัญชี
เลขบัญชี 875-7-17154-4
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยรังสิต 2
ชื่อบัญชี โครงการผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างห้องน้ำวัดรังสิต ปทุมธานี
#มาร่วมบุญกันนะ #ร่วมบุญปลดทุกข์
#สร้างห้องน้ำสร้างความสุข

ชวนส่งผลงานดนตรีกันจ้า😊ขยายเวลาการส่งคลิปผลงานทางดนตรีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564ส่งมาได้ที่ link นี้เลย👇https://docs.go...
23/09/2021

ชวนส่งผลงานดนตรีกันจ้า😊

ขยายเวลาการส่งคลิปผลงานทางดนตรีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่งมาได้ที่ link นี้เลย👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEH8-TkS5iGjF9n-gxFWyBRCNF6Y0Ec9HiGOk4lqJMG9QkA/viewform

หมายเหตุ: ให้สิทธิผู้ส่งคลิปเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เท่านั้น

ชวนส่งผลงานดนตรีกันจ้า😊

ขยายเวลาการส่งคลิปผลงานทางดนตรีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่งมาได้ที่ link นี้เลย👇

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEH8-TkS5iGjF9n-gxFWyBRCNF6Y0Ec9HiGOk4lqJMG9QkA/viewform

หมายเหตุ: ให้สิทธิผู้ส่งคลิปเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต เท่านั้น

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเเบบออนไลน์“การผลิตและพั...
23/09/2021

รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเเบบออนไลน์

“การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง”
ร่วมกับ
กรมการขนส่งทางราง
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน)
หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน
ผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน

ทุกคนต่างมีมุมโปรดในใจ ไปม.ทีไร ต้องไปนั่งทุกที … ใครทายถูกบ้าง ว่ามุมนี้อยู่ตึกไหน!?#rsulifestyle #rsu #มอรังสิต
23/09/2021

ทุกคนต่างมีมุมโปรดในใจ ไปม.ทีไร ต้องไปนั่งทุกที …

ใครทายถูกบ้าง ว่ามุมนี้อยู่ตึกไหน!?#rsulifestyle #rsu #มอรังสิต

ทุกคนต่างมีมุมโปรดในใจ ไปม.ทีไร ต้องไปนั่งทุกที …

ใครทายถูกบ้าง ว่ามุมนี้อยู่ตึกไหน!?#rsulifestyle #rsu #มอรังสิต

หากคุณสนใจเรียนด้านบริหาร และอยากเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย“หลักสูตรตรีควบโท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต” พร้อมตอบโจทย์คุณเก้า - ...
23/09/2021
“หลักสูตรตรีควบโท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต” พร้อมตอบโจทย์คุณ เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ

หากคุณสนใจเรียนด้านบริหาร และอยากเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย
“หลักสูตรตรีควบโท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต” พร้อมตอบโจทย์คุณ

เก้า - นพเก้า เดชาพัฒนคุณ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต

อ่านต่อได้ที่ : https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-online-detail/business_nine

หากคุณสนใจเรียนด้านบริหาร และอยากเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย “หลักสูตรตรีควบโท บริหารธุรกิจ ม.รังสิต” พร้อมต.....

ใครกำลังวางแผน ไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ไม่ควรพลาดหลักสูตร Joint Master Programs รุ่น 16 โปรแกรม ป.โท ที่ตอบโจทย์ผู้...
23/09/2021

ใครกำลังวางแผน ไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ไม่ควรพลาด

หลักสูตร Joint Master Programs รุ่น 16
โปรแกรม ป.โท ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด เป็นที่ไว้วางใจของนักเรียนกว่า 15 รุ่น อัดแน่นกว่า 58 สาขา จาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจจาก อังกฤษ สกอตแลนด์ อเมริกา ออสเตรเลีย
ที่สำคัญ ❌ไม่ต้องใช้ IELTS❌

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
เปิดเทอม 27 มกราคม 2565 (Workshop ที่ไทยก่อน)
.
*สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการ BACIET คลิกที่นี่
http://www.rsustudyabroad.com/content/3
.
.
เตรียมตัววางแผนการเรียนได้แล้ววันนี้ ❗
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.rsustudyabroad.com/news/179
╔═══════════════╗
🎓RSU STUDY ABROAD เราพร้อมให้คำปรึกษา
📲ไลน์: @rsustudyabroadหรือ https://line.me/R/ti/p/%40rsustudyabroad
╚═══════════════╝
โทร 02-258-5159 , 061-157-8955, 098-285-6114, 088-022-2701
www.rsustudyabroad.com

ใครกำลังวางแผน ไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ ไม่ควรพลาด

หลักสูตร Joint Master Programs รุ่น 16
โปรแกรม ป.โท ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด เป็นที่ไว้วางใจของนักเรียนกว่า 15 รุ่น อัดแน่นกว่า 58 สาขา จาก 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจจาก อังกฤษ สกอตแลนด์ อเมริกา ออสเตรเลีย
ที่สำคัญ ❌ไม่ต้องใช้ IELTS❌

สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
เปิดเทอม 27 มกราคม 2565 (Workshop ที่ไทยก่อน)
.
*สำหรับผู้ที่ไม่มีผล IELTS สามารถสมัครสอบภาษาอังกฤษตรงกับทางโครงการ BACIET คลิกที่นี่
http://www.rsustudyabroad.com/content/3
.
.
เตรียมตัววางแผนการเรียนได้แล้ววันนี้ ❗
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.rsustudyabroad.com/news/179
╔═══════════════╗
🎓RSU STUDY ABROAD เราพร้อมให้คำปรึกษา
📲ไลน์: @rsustudyabroadหรือ https://line.me/R/ti/p/%40rsustudyabroad
╚═══════════════╝
โทร 02-258-5159 , 061-157-8955, 098-285-6114, 088-022-2701
www.rsustudyabroad.com

ไม่อยากให้คลาสเบื่อ!!นศ. ดีไซน์เกมส์เล่นในคลาสในหัวข้อการพลเมืองสร้างสรรค์จะ Inspire ให้ตัวเอง เพื่อน ครอบครัว และสังคม ...
22/09/2021

ไม่อยากให้คลาสเบื่อ!!
นศ. ดีไซน์เกมส์เล่นในคลาสในหัวข้อการพลเมืองสร้างสรรค์จะ Inspire ให้ตัวเอง เพื่อน ครอบครัว และสังคม เป็นคนดีในแบบของตัวเองอย่างไร

งานแกงเพื่อน แกงอาจารย์ ความบันเทิงจึงเกิดขึ้น

ใครอยากนำเกมไปเล่นแชร์ไปได้เลย #วิชาการจัดการเชิงสร้างสรรค์ #CreativeManagement

พส. จะมา มรส. แหละทุกคน!ชวนฟังเทศก์ฟังเสวนาธรรม “นั่งเล่า อิน - สะ- ปาย บาย พส.” จากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน...
22/09/2021

พส. จะมา มรส. แหละทุกคน!

ชวนฟังเทศก์ฟังเสวนาธรรม “นั่งเล่า อิน - สะ- ปาย บาย พส.” จากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ และพระมหาไพรวัลย์ วรวัณฺโณ พระนักคิดนักเขียน

เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีแรงบันดาลใจ พร้อมจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติอย่างไร?

ขอเชิญสดับตรับฟังกันในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลาเทศนา 14.00-15.00 น.
Live สด หน้าเพจ Rangsit University

พส. จะมา มรส. แหละทุกคน!

ชวนฟังเทศก์ฟังเสวนาธรรม “นั่งเล่า อิน - สะ- ปาย บาย พส.” จากท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ และพระมหาไพรวัลย์ วรวัณฺโณ พระนักคิดนักเขียน

เราจะใช้ชีวิตอย่างมีสติ มีแรงบันดาลใจ พร้อมจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติอย่างไร?

ขอเชิญสดับตรับฟังกันในวันที่ 12 ตุลาคม 2564
เวลาเทศนา 14.00-15.00 น.
Live สด หน้าเพจ Rangsit University

ใครว่าของฟรีไม่มีในโลก นี่ไงฟอนต์ฟรี...RSU Fonts ฟอนต์ของมหาวิทยาลัยรังสิตก็แจกฟรีเช่นกัน แต่ละฟอนต์ก็จะมีทั้งแบบภาษาไทย...
22/09/2021
20 ฟอนต์สวยๆ น่ารัก ใช้บนมือถือได้ โหลดฟรี [ไทย : อังกฤษ] 2021

ใครว่าของฟรีไม่มีในโลก นี่ไงฟอนต์ฟรี...
RSU Fonts ฟอนต์ของมหาวิทยาลัยรังสิตก็แจกฟรีเช่นกัน แต่ละฟอนต์ก็จะมีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลย ดาวน์โหลดมาใช้กันได้น้าาา...

https://contentshifu.com/blog/download-free-fonts

ฟอนต์สวยก็มีชัยไปกว่าครึ่ง เว็บไซต์ที่มีฟอนต์สวยๆ ก็จะช่วยให้บทความเราน่าอ่าน แถมช่วยทำให้เว็บไซต์ดูสว...

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภาค...
21/09/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564
………………………………………………………..

​โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันค่อนข้างทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น และมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 8566/2564 และแนวทางหลักเกณฑ์การเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็นควรให้ออกประกาศแนวทางการการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ดังนี้

1. บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกทุกคนต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงของตนเองก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ผ่านระบบไทยเซฟไทย ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อนุญาตให้เฉพาะปกติ และระดับความเสี่ยงต่ำเข้ามหาวิทยาลัยรังสิตได้เท่านั้น

2. บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกทุกคน ต้องสแกน QR Code ไทยชนะ เข้า-ออก และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารเรียน

3. สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยรังสิต ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าอาคารเรียน

4. ในชั้นเรียนที่สอนปฏิบัติการนักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม สามารถเข้ามาเรียนได้รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียน ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้เรียนออนไลน์ หรือขอรับวัคซีนโดยลงทะเบียนได้ที่ covid.rsu.ac.th/student ซึ่งศูนย์วัคซีนมหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดจองระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2564 นักศึกษาสามารถนัดวันฉีดวัคซีนได้ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม หรือวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

5. การสอนภาคบรรยาย ยังคงให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% จนถึงสิ้นสุดภาคการศึกษา และอนุญาตให้จัดสอบปลายภาคในพื้นที่ได้ตามความจำเป็น

6. การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการในพื้นที่ กำหนดให้เริ่มเข้าเรียนในพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ การเรียนปฏิบัติการให้รวมถึงการปฏิบัติการที่ต้องใช้พื้นที่นอกอาคารเรียนด้วย สำหรับกรณีการสอนปฏิบัติการนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดนั้น ๆ

7. การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติที่มีความจำเป็นสูงสุดที่ต้องเข้าเรียนในพื้นที่ก่อนวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ให้จัดการเรียนการสอนในพื้นที่ได้ โดยการลงปฏิบัติการต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และต้องมีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตรรอบด้าน

8. การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติในพื้นที่ ผู้สอนจะต้องเปิดทางเลือกให้ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่นับเป็นการขาดเรียน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ออนไลน์การจัดการเรียนการสอนนั้นในเวลาเดียวกัน

9. หากวิชาใดจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เท่านั้น ไม่สามารถสอนแบบผสมผสานกับระบบออนไลน์ได้ตามข้อ 8 แต่นักศึกษาไม่สมัครใจเข้ามาเรียนในพื้นที่ในสถานการณ์ปัจจุบัน อนุญาตให้นักศึกษาถอนรายวิชาได้โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน โดยจะโอนเก็บในระบบเพื่อใช้ลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป

10. กิจกรรมนอกชั้นเรียนที่มีการรวมกลุ่มภายนอกอาคารยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ เว้นแต่กิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ หรือโครงการกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานสวัสดิการและสุขภาพ(สสส.) ก่อนเสนอขออนุญาตการจัดกิจกรรมต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และต้องดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

11. จำนวนการนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร ให้นั่งทานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของที่นั่งปกติ โดยนั่งเว้นระยะห่างระหว่างกัน และงดการพูดคุยระหว่างรับประทานอาหาร

12. สำหรับวิทยาลัย/คณะ ที่มีประกาศแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ขอให้บุคลากร และนักศึกษาต้องปฏิบัติตามประกาศนั้นด้วย

13. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดสูงสุด

​ทั้งนี้ พึงระลึกว่า ณ ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์แล้วว่า การรับวัคซีนไม่ว่ายี่ห้อใด จำนวนเท่าใด หรือมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วมากน้อยเพียงใด จะไม่ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และไม่ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่จะช่วยลดความรุนแรงของการเกิดโรคได้ ดังนั้น บุคลากร และนักศึกษาที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนจะมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยสูงกว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ารับวัคซีนที่มหาวิทยาลัยรังสิตจัดหาไว้ให้ หรือจากแหล่งอื่นตามความสะดวก

​​​ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

​​​​​​​​(ดร.อรรถวิท อุไรรัตน์)
​​​​​​​​ รักษาการอธิการบดี

ที่อยู่

52/347
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

รถประจำทาง : - สาย 29 34 39 60 95ก. - สาย ปอ.503 ปอ.510 ปอ.520 - รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ *หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ : - สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) - สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) - สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) - สาย 39 (มีนบุรี - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) - สาย 94 (ม.รามคำแหง - รังสิต) *หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก

ข้อมูลทั่วไป

RANGSIT UNIVERSITY,THAILAND แฟนเพจอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Rangsit University is the only private university which has been assessed on education standard quality by the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) and rated "Very Good". The curriculums are broadly categorized into five groups as follows; Faculties of Medial and Health Sciences: College of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medical Technology, Faculty of Nursing Science, Faculty of Physical Therapy, Faculty of Science, Faculty of Optology and College of Oriental Medicine Faculties of Engineering and Technology: College of Engineering, Faculty of Information Technology, College of Agricultural Innovation Food and Biotechnology and Institution of Aviation Faculties of Humanities and Social Sciences: College of Social Innovation, College of International, Institute of Diplomacy and International Studies, Faculty of Liberal Arts, Faculty of Communication Arts, Faculty of Law, Faculty of Education and Graduate School Faculties of Art and Design: Conservatory of Music, Faculty of Architecture, Faculty of Arts and Design and Faculty of Digital Art Faculties of Economics and Business Administration: College of Government, Faculty of Business Administration, Faculty of Accounting, College of Tourism and Hospitality and Faculty of Economics Currently there are total of 141 programs; 94 undergraduate programs for, 37 Master Degree programs ,1 Graduate Diplomaand 9 Doctoral Degree programs.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 22:30
อังคาร 08:00 - 22:30
พุธ 08:00 - 22:30
พฤหัสบดี 08:00 - 22:30
ศุกร์ 08:00 - 22:30
เสาร์ 08:00 - 23:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6627916000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Currently there are total of 134 programs; 85 undergraduate programs for, 37 Master Degree programs ,1 Graduate Diplomaand 11 Doctoral Degree programs.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rangsit Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Rangsit University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ั ขข ง
🇳🇿 Peace Club of the University of Otago, New Zealand ร่วมกับ DIRI Academy ⭐ ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ online ด้านสุนทรียแห่งการใช้ชีวิตในหัวข้อ ⭐ "Live with peaceful and true happiness" เรียนรู้หลักธรรมที่ทำให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและพบความสุขที่แท้จริง 🕠 ระยะเวลาประชุม 29 - 31 มกราคม 2564 เวลา 17:30 -19:00 น. 🎤 วิทยากร ดร.สุชาดา ทองมาลัย - อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Rotary Peace Fellow, batch 2020, Chulalongkorn University - IEP Ambassador (Institute for Economics & Peace) ⏩ เนื้อหาในการประชุม - การเข้าใจตนเองและผู้อื่น - การตั้งเป้าหมายในชีวิต - การมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต - ดุลยภาพแห่งชีวิต - การเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ⏩ กิจกรรมในการประชุม - ฟังบรรยาย - ร่วมอภิปราย - นั่งสมาธิ online ⏩ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม - เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป - สามารถประชุมผ่าน Zoom Application ได้ ⏩ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/2KuOuOm (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) 🏅ผู้เข้าประชุมครบทุกหัวข้อจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Peace Club of the University of Otago, New Zealand และ DIRI Academy 🎓 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสุดคือ "คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ online จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ" มอบให้ ฟรี!! สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคะแนนประเมินสูงสุด จำนวน 20 รางวัลอีกด้วย (line) ติดตามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://lin.ee/QAlAKxq (cellphone)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-261-6945 E-mail : [email protected]
ฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยน้าครับ..."อุ่นไอคลายหนาว"https://youtu.be/-FFIfbIQQXo biotech #36
⚡🎉🎉 คุณมนุษย์ไฟฟ้าชวนมาโหลด สติกเกอร์ไลน์ ไว้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ สร้างสีสันในแชทไลน์กับเพื่อนๆ แชทสนุก สุดปัง กับสติกเกอร์ไลน์มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก 📣📣📣@lineเพิ่มเพื่อน รับไปเลยสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า 👉👉line @ercofficial รีบมาโหลดกันเยอะๆๆนะครับ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะยื่น "แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน" สามารถส่งคำร้องผ่านระบบ Online และรอผลการอนุมัติผ่านทาง e-mail - คู่มือการยื่นแบบคำร้องออนไลน์ 💻 http://bit.ly/rbs-handbook263 **โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนจากคู่มือข้างต้นเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ - สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์ 💻 http://bit.ly/request-rbs263 ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เท่านั้น.!! ------- หมายเหตุ 🔺 ดาวน์โหลด "มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน" ได้ที่ http://bit.ly/registrar-rsu17
เข้าร่วมธุรกิจพันล้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BITCOIN สมัครฟรี สาเหตุที่ราคา Bitcoin อาจพุ่งแตะ 33,000 ดอลลาร์ได้ก่อนปีใหม่นี้ Bitcoin ถึง 29,470 USD = 892,000 THB บาทภายในสามเดือนและเป้าหมายต่อไปคือ 33,000 USD 1Million ล้านบาทจากนั้นไม่นานก็จะแตะ 3 ล้านเพื่อคว้าส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ในโลก นักลงทุนสาย VC ในตำนานรายหนึ่ง เชื่อราคา Bitcoin จะพุ่งไป 6 หลักเท่านี้ในปลายปี 2022 https://www.bitkub.com/signup?ref=52397 วิธีสมัครเปิดบัญชี Bitkub สำหรับซื้อขาย Bitcoin(บิตคอยน์)เว็ปที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และ กระทรวงการคลัง กดลิ้งค์เพื่อสมัคร : Bitkub กดสมัคร แล้วก็ยืนยันตัวตน ซึ่งช่วงนี้ มีคนสมัครเยอะมาก รอนานหน่อย https://www.bitkub.com/signup?ref=52397
ฝากถึงรุ่นน้องที่สนใจนะครับ
มารับคืนได้ที่ ร้าน มิกุชา ข้างตึก 3. นะครับ
Are there(Rangsit University, Thailand) any Bangladeshi students here? Then let me know
สวัสดีครับ เราเป็นร้านอาหารไทย (ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ ปี 2020) อยู่ถนนประชาชื่น 46 ร้านสยาม ชาร์มมิ่ง ของเราจัดโปรโมชั่นสำหรับเลี้ยงฉลองรับปริญญา จึงอยากจะเรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารครับ --------------------------------------------------------สำหรับเพื่อนๆบัญฑิตป้ายแดง 👨‍🎓👩‍🎓 ที่กำลังมองหาที่เลี้ยงฉลองรับปริญญา ร้านอาหารไทย Siam Charming ขอมอบของขวัญพิเศษ 🎁 โปรโมชั่นฉลองรับปริญญา !!! เพียงสำรองโต๊ะล่วงหน้ากับทางร้าน และโชว์รูปบัณฑิตในชุดครุย หรือจะใส่ครุยมาฉลองที่ร้านของเราเลยก็ได้ รับทันที!!! ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่ม) และ รับ FREE เมนูยำปลาดุกฟู 🎯 กรณีลูกค้ามา 3-10 ท่าน รับฟรี 1 จาน กรณีลูกค้ามาตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไปรับฟรี 2 จาน พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก รับส่วนลดพิเศษ เมนูกุ้งเผา 1 กิโลกรัม (ประมาณ 6 ตัว) จากราคาปรกติ 1400 บาท เหลือเพียง 990 บาท เท่านั้น!!! หมายเหตุ เมนูกุ้งเผา ต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 🏠 ปากซอยประชาชื่น 46, บางซื่อ, กรุงเทพ 10800 🚗 Parking: ที่จอดภายในร้านสะดวกสบาย 🕚 Opening Time: 11:00 - 21:00 🕘 📞 Tel: 02 048 4188 / 095-956-8829 ติดต่อฝ่ายการตลาด 0649695196 Facebook ; https://web.facebook.com/Siamcharmingrestaurant "ทุกๆช่วงเวลาโอกาสพิเศษของคุณ ให้ Siam Charming เราเป็นคนดูแล" #SiamCharming #สยามชาร์มมิ่ง #ร้านอาหารไทย #ร้านอาหารแถวประชาชื่น #กินเลี้ยงครอบครัว #MichelinGuide #MichelinRestaurant #MichelinBibGourmand #จัดเลี้ยง #งานวันเกิด #จัดงานแต่งงาน