Rangsit University ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน - Creating a Giving and Sharing Society มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต

หน้าที่: เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และการค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนที่สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น และการแก้ปัญหาของสังคม ส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของการเป็นผู้นำทางวิชาการ และผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มนักศึกษา และคณาจารย์ทุกสาขาวิชา คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สร้าง และพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคง และมุ่งเน้นคุณภาพ Rangsit University has a vision of quality education for all. We emphasize on the collective benefit of the whole and of continuously developing the organization to be more stable and to maintain high standards of quality.

เปิดเหมือนปกติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Graduate Online Open house 2020” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริ...
23/11/2020

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรม “Graduate Online Open house 2020” กิจกรรมเพื่อการต่อยอดทางการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สมัครเรียนออนไลน์ในวันงาน ฟรี ค่าสมัคร พร้อมรับทุนส่วนลดทางการศึกษา ค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท 25% (หลักสูตรปกติ) ที่เว็บไซต์ http://grad.rsu.ac.th และทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตระดับปริญญาโท 15% (หลักสูตรนานาชาติ) ภายในวันที่ 26 พฤสจิกายน – 2 ธันวาคม 2563

Live สด ผ่านเฟสบุ๊คเพจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.15 - 17.00 น.

9.15 - 10.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มวิทยาศาสตร์
10.15 - 11.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
11.15 - 12.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ
12.15 – 13.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาเอก
13.15 – 14.00 น. เสวนา เปิดโลก macro influencer 100,000 - 1,000,000+ likes เขาทำอย่างไร
วิทยากร : แอดมินเพจลูกหมุนรอบตัว และ แอดมินเพจหัวกลม
14.15 – 15.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มธุรกิจ-เศรษฐศาสตร์
15.15 – 16.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มศิลปะ-การสื่อสาร
16.15 – 17.00 น. เสวนาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาโท กลุ่มศึกษาศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-791-6000 ต่อ 4001 – 4005 หรือ Call center 02-791-5997
*ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยรังสิต
#บัณฑิตวิทยาลัย #ปริญญาโท #ปริญญาเอก #มหาวิทยาลัยรังสิต

"บัณฑิตรังสิตยุคโควิด-19 การ์ดไม่ตก"แนวทางการปฏิบัติตนของบัณฑิตและผู้ร่วมงาน ตามมาตรการทางสาธารณสุขและของมหาวิทยาลัย ในก...
23/11/2020

"บัณฑิตรังสิตยุคโควิด-19 การ์ดไม่ตก"

แนวทางการปฏิบัติตนของบัณฑิตและผู้ร่วมงาน
ตามมาตรการทางสาธารณสุขและของมหาวิทยาลัย
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สุดยอด! ยกนิ้วให้เลยจ้า 👍RSU Chef School วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า “รางวัลที่ 1” ในการแข...
22/11/2020

สุดยอด! ยกนิ้วให้เลยจ้า 👍
RSU Chef School วิทยาลัยการท่องเที่ยวเเละการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้า “รางวัลที่ 1” ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “Potatoes Competition”
🔸รางวัล 20,000 บาท
🔸ไปโชว์ฝีมือกับ Chef เอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย ผู้เชี่ยวชาญอาหารตะวันตก ที่ภูเก็ต 3 วัน

ปรบมือดังๆ ให้กับคนเก่งนักศึกษา RSU Chef School ทั้ง 3 คน
1. นางสาวณัฐพิชา ดำรงโรจน์วัฒนา
2. นายณัชพล แดงสุนทรชัย
3. นายจักรกฤช ยิ้มสง
และขอบคุณผู้อำนวยการหลักสูตร Chef อาจารย์ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี (Chef Tina) และ อาจารย์อโนมา ทองสืบสาย ที่ดูแลนักศึกษาอย่างดีเยี่ยม

#RSUchefschool

ประกาศรับ สอบตรง เข้าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564​ รอบที่ 2 รายละเอียดการสมัคร​ และกรอกใบสมัครออนไลน์👉ศึกษารายละเ...
22/11/2020

ประกาศรับ สอบตรง เข้าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564​ รอบที่ 2

รายละเอียดการสมัคร​ และกรอกใบสมัครออนไลน์
👉ศึกษารายละเอียดหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต​ และเกณฑ์การสอบได้โดยการสแกน QR​ Code​ ด้านล่าง

👉สมัครออนไลน์ที่​ http://rsuapp.rsu.ac.th/rsuregis/regisBachelor.aspx?projectcode=WEB64303&lang=th

📎ตรวจสอบผลการสมัครในอีเมล และอัพโหลดเอกสารต่างๆ นี่

https://form.jotform.me/200929314244451

👉การจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อใช้พิจารณาแทนการสอบปฏิบัติ
จัดทำคลิปวีดีโอแสดงความสามารถของตนเองจำนวน 1 คลิป (ขั้นตอนการส่งผลงานมีรายละเอียดอยู่ใน​ QR​ Code​ ด้านล่าง)​

📌อัพโหลดคลิปวีดีโอไปยังช่อง YouTube ของผู้สมัคร​ และกรอกรายละเอียดลงในใบส่งผลงานการสอบดนตรีปฏิบัติในระบบออนไลน์ที่​ https://forms.gle/uZTKCc6mm7bren7D6)

📌📌ปิดรับสมัครส่งผลงานออนไลน์​ วันศุกร์ที่​ 27​ พฤศจิกายน​ 2563

🎖️สำหรับผู้ที่ต้องการสอบชิงทุน🎖️
🔸เฉพาะสาขาวิชาเอกการแสดงดนตรีทุกประเภท​ เท่านั้น!
🔸สมัครสอบทางออนไลน์ได้​ แต่สำหรับสอบปฏิบัติ​ จะต้องมาสอบปฏิบัติต่อหน้าคณะกรรมการในวันอาทิตย์ที่​ 29​ พฤศจิกายน​ 2563​ เท่านั้น

“เรียนเพื่อ..อยากชนะใจตัวเอง เพื่อพัฒนาตน พัฒนาความคิด พัฒนางาน”ใครพร้อมก็สามารถเรียนต่อได้ เพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่ว...
22/11/2020
“เรียนเพื่อ..อยากชนะใจตัวเอง เพื่อพัฒนาตน พัฒนาความคิด พัฒนางาน”

“เรียนเพื่อ..อยากชนะใจตัวเอง เพื่อพัฒนาตน พัฒนาความคิด พัฒนางาน”

ใครพร้อมก็สามารถเรียนต่อได้ เพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่วยทำให้เราไม่หยุดนิ่งทางความคิด

“เรียนเพื่อ..อยากชนะใจตัวเอง เพื่อพัฒนาตน พัฒนาความคิด พัฒนางาน”

"นักออกแบบภายในต้องหาความรู้ให้มากที่สุด"#interiedesign #RSU
22/11/2020

"นักออกแบบภายในต้องหาความรู้ให้มากที่สุด"

#interiedesign #RSU

มาต่อกันที่ คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้านต้อนรับน้องๆมัธยม เข้าชมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ทั้งสาขาคอมพ...
21/11/2020

มาต่อกันที่
คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดบ้าน
ต้อนรับน้องๆมัธยม เข้าชมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ทั้งสาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต และสาขาวิชวลเอฟเฟคท์ แนะแนวทางการศึกษาในสายวิชาชีพต่างๆโดยคณาจารย์และรุ่นพี่ที่กำลังศึกษาอยู่
พร้อมของที่ระลึกพิเศษต่างๆ

และพิเศษ! สำหรับน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม
ครบทั้งหมดรับฟรี Premium สติ๊กเกอร์ที่ออกแบบโดย พี่ Tan-staR ศิษย์เก่าและอาจารย์พิเศษ (จำนวนจำกัด)

25-26 พฤศจิกายนนี้

Open​ House​ 2020​ ที่วิทยาลัยดนตรี​ ม.รังสิต​ กิจกรรมแน่นมาก!!! ใครชอบดนตรี เชิญทางนี้เลยจ้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่​ ht...
21/11/2020

Open​ House​ 2020​ ที่วิทยาลัยดนตรี​ ม.รังสิต​
กิจกรรมแน่นมาก!!! ใครชอบดนตรี เชิญทางนี้เลยจ้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่​ http://admissionsoft.rsu.ac.th/openhouse/index.html

#openhouse2020 #rsumusic​ #rangsituniversity

20/11/2020
Code X by Nitade Rangsit

📌 สุดจริง ไม่ได้ขิง อยากสัมผัสประสบการณ์จริง ต้องมาละเเมะ!!
Open House 25-26 พ.ย.นี้
Nitade “Code-X” กับภารกิจไขรหัส ล่าอนาคต ที่นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต จัดให้
ผ่านนิทรรศการสุดสร้างสรรค์และสื่อกิจกรรมในรูปแบบ ‘Interactive Media & Exhibition’ เเละภารกิจสุดมันส์อีกมากมายที่รออยู่

👉 ลงทะเบียนออนไลน์ให้ไวที่: http://admissionsoft.rsu.ac.th/openhouse/index.html

#นิเทศรังสิต
#เจอนี่ที่มอรังสิต #OpenHouse2020

เพราะนวัตกรรมไม่เคยหยุดนิ่ง.ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเเละผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในง...
20/11/2020

เพราะนวัตกรรมไม่เคยหยุดนิ่ง
.
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาเเละผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในงาน "BME-NEW GEN 2021" ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
—————————————————————
นวัตกรรมที่สามารถส่งเข้าประกวด
- นวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพ
- นวัตกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์
- นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทางการแพทย์
- นวัตกรรมด้านวัสดุทางการแพทย์
—————————————————————
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันนวัตกรรมที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้
กติกาการส่งผลงานสำหรับน้องๆนักเรียน นักศึกษา
http://bme.rsu.ac.th/newgen2021/
—————————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์
โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1428, 1506 มือถือ 08-9224-8168

#เวชศาสตร์การกีฬา #อาชีพแห่งอนาคตเปิดหลักสูตรใหม่น่าเรียน รับปี '64สร้างอาชีพใหม่ในวงการกีฬา ผลิตบุคลากรสายอาชีพเกี่ยวกั...
20/11/2020
หลักสูตรใหม่น่าเรียน ม.รังสิต เปิด “เวชศาสตร์การกีฬา” มุ่งผลิตนักฟื้นฟูทางการกีฬา สร้าง

#เวชศาสตร์การกีฬา
#อาชีพแห่งอนาคต
เปิดหลักสูตรใหม่น่าเรียน รับปี '64
สร้างอาชีพใหม่ในวงการกีฬา
ผลิตบุคลากรสายอาชีพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาโดยเฉพาะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นนักฟื้นฟูทางการกีฬาที่เรียกว่า Sports Rehabilitation

👉 รับสมัครแล้ววันนี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2791-6000 ต่อ 1453

หลักสูตรใหม่น่าเรียน ม.รังสิต เปิด “เวชศาสตร์การกีฬา” มุ่งผลิตนักฟื้นฟูทางการกีฬา สร้างอาชีพใหม่

#แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกโคนนนนชื่อเล่น : พี่นิกส์สาขา/คณะ : การจัดการโลจิสติกส์/คณะบริหารธุรกิจอาชีพ : Full time Trade...
20/11/2020

#แสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกโคนนนน

ชื่อเล่น : พี่นิกส์
สาขา/คณะ : การจัดการโลจิสติกส์/คณะบริหารธุรกิจ
อาชีพ : Full time Trader
IG : mini_miiw
Location: ตึก 18 ม.รังสิต

จากผลงานการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนานาชาติ สู่โครงการเวิร์กชอบทดลองสร้างศาลาไม้ไผ่ Bamboo Pavilion Workshop ...
20/11/2020

จากผลงานการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมไม้ไผ่ ระดับนานาชาติ สู่โครงการเวิร์กชอบทดลองสร้างศาลาไม้ไผ่ Bamboo Pavilion Workshop

เกิดขึ้นจริง ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมนักศึกษา อาจารย์จาก #SOS studio (Society Sustainability Studio) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ร่วมกับทีมวิทยากรพื้นที่

#ถาปัตย์รังสิต
Cr. Aj.Sudjit Svetachinta

อาทิตย์หน้าแล้วนะ 📍ลงทะเบียนวันนี้ก็ยังทัน!!!! มา Open House 2020 : เจอนี่ที่ ม.รังสิต 25-26 พ.ย.นี้ มาเจอกับพวกเรา >>> ...
20/11/2020

อาทิตย์หน้าแล้วนะ 📍
ลงทะเบียนวันนี้ก็ยังทัน!!!! มา Open House 2020 : เจอนี่ที่ ม.รังสิต 25-26 พ.ย.นี้ มาเจอกับพวกเรา >>> นิเทศฯ ศิลปศาสตร์ นิติฯ นวัตกรรมสังคม อาชญวิทยาฯ รัฐศาสตร์ ดนตรี สถาปัตย์ฯ ออกแบบ ดิจิทัลอาร์ต

จะสแกน Qr Code หรือคลิ๊กลงทะเบียนที่ลิงค์นี้ ก็ได้จ้า http://admissionsoft.rsu.ac.th/openhouse/index.html

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมวิจัยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานคณาจารย์และนักศึกษาด้านระบบ Medical AI ได้ร...
19/11/2020

ขอแสดงความยินดีแก่ทีมวิจัยวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานคณาจารย์และนักศึกษาด้านระบบ Medical AI ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ประจำปี 2564🎉🎉🎉
#ทีมวิศวกรรมชีวการแพทย์ #อาร์เอสยู

19/11/2020
Computer Game and Esport, มหาวิทยาลัยรังสิต

อดใจรออีกนิด ตัวเดโมพร้อมให้ทดลองเล่นเร็วๆ นี้

เผย Guardian Monsters มินิบอสในเกมครุฑ !! พร้อมด้วยตัวละคร "มฤคนที" ผลงานชนะเลิศการประกวดออกแบบตัวละครสำหรับเกมครุฑ (ระดับนักเรียนมัธยม)

สำหรับเดโม อดใจรออีกนิด น่าจะพร้อมให้ทดลองเล่นปลายเดือนนี้

กิจกรรม workshop  pot&paint  🎨🎨🍃☘️สร้างศิลปะบนกระถางต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้เก๋ๆที่งานวันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 วัน...
19/11/2020

กิจกรรม workshop pot&paint 🎨🎨🍃☘️
สร้างศิลปะบนกระถางต้นไม้ พร้อมปลูกต้นไม้เก๋ๆ
ที่งานวันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6
วันที่26 พฤศจิกายน 2563 🤗 รอบบ่ายยังว่างจ้า
สนใจลงทะเบียน https://forms.gle/67nCdgxMDoAvpb4g8
#RSU

DECODING ทักษะอาชีพสื่อดิจิทัล...  เตรียมพบกับวิทยากรผู้มากความสามารถที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ และแบ่งปันเคล็ดลับ เพื่อเต...
19/11/2020

DECODING ทักษะอาชีพสื่อดิจิทัล... เตรียมพบกับวิทยากรผู้มากความสามารถที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์
และแบ่งปันเคล็ดลับ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกอนาคต
ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 226 ออดิทอเรียม (ชั้น 2) อาคาร Digital Multimedia Complex (อาคาร 15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
.
.
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร..... มาถอดรหัสไปพร้อมกัน!!
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/K4SdGCKByez734CP8
หรือสอบถามข้อมูลได้ทาง
-> Line official : https://lin.ee/nPiYTyO

#Decodingทักษะอาชีพสื่อดิจิทัล2020 #MULTIMEDIA
#COMMUNICATIONARTS
#RANGSITUNIVERSITY

น่ารักใสๆ สไตล์หมอแล็บ “กิ๊ง”  วชิรญาณ์ รื่นบุตรรุ่นพี่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
18/11/2020

น่ารักใสๆ สไตล์หมอแล็บ

“กิ๊ง” วชิรญาณ์ รื่นบุตร
รุ่นพี่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีลงนามในความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ...
18/11/2020

พิธีลงนามในความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา ระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งสองสถาบัน ณ ห้องประชุม 1-801 มหาวิทยาลัยรังสิต

โดยเป็นหลักสูตรควบสองปริญญาของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ทั้งนี้ หลักสูตรควบสองปริญญาดังกล่าวจะเปิดสำหรับปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

อะไรยังไงบ้างน้า ไปดูกันเบยใคร qr code ไม่ได้ คลิกลิงก์นี้จ้าhttps://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/CommencementCeremony2020#คู่...
18/11/2020

อะไรยังไงบ้างน้า ไปดูกันเบย
ใคร qr code ไม่ได้ คลิกลิงก์นี้จ้า
https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/CommencementCeremony2020

#คู่มือบัณฑิต
#รับปริญญามอรังสิต

RSU ขอแสดงความยินดี 👏🏻แก่ รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ คณะวิทยาศาสตร์รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ อาจารย์ดีเด่น ระดับยอด...
18/11/2020

RSU ขอแสดงความยินดี 👏🏻
แก่ รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ คณะวิทยาศาสตร์รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ อาจารย์ดีเด่น ระดับยอดเยี่ยม กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และนายพีระพัฒน์ ยวงสุวรรณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นักศึกษาทุนศิลปวัฒนธรรม รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

ฟรีๆๆ​ รีบจัดหนักจัดเต็ม!! กับค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิตCAMP PRE BME #10​ รับ​ 60​ คน20-21 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ถ้าใ...
18/11/2020

ฟรีๆๆ​ รีบจัดหนักจัดเต็ม!! กับค่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต
CAMP PRE BME #10​ รับ​ 60​ คน
20-21 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

ถ้าใช่ ก็มาดิค้าบ คลิกสมัครร่วมแคมป์ได้เล้ย
https://forms.gle/ZLRsJ55a6STsfMtC6
หรือโทร. 08-9224-8168 (พี่เติ้ง)
#PreBmeRSU
#ทีมวิศวกรรมชีวการแพทย์ #อาร์เอสยู
#ที่นี่สอนประสบการณ์

18/11/2020

Live! วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต เรียนอะไร? ตามรุ่นพี่ไปดูพร้อมกัน

"การเดินทางข้ามเขตต้องใช้ Passport เป็นใบเบิกทาง การเดินทางเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็เช่นกันนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต เราไม่ต้อ...
17/11/2020

"การเดินทางข้ามเขตต้องใช้ Passport เป็นใบเบิกทาง การเดินทางเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็เช่นกัน

นิเทศศาสตร์ ม.รังสิต
เราไม่ต้องการเกรดเฉลี่ยมากไปกว่าการมี Passion"

#PassionPassport

อ.พี่เอ้-ผศ.วรวุฒิ อ่อนน่วม
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

The 1st Webinar Rangsit University and Teikyo Heisei University การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ระดับนักศึกษากายภาพบำบัดร...
17/11/2020

The 1st Webinar Rangsit University and Teikyo Heisei University

การประชุมวิชาการผ่านระบบออนไลน์ระดับนักศึกษากายภาพบำบัดระหว่าง Rangsit University กับ Teikyo Heisei University, Japan

ในหัวข้อ The 1st Webinar “How to Manage the COVID-19 Pandemic in Physical Therapy?

มีนักศึกษากายภาพบำบัดจากทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน

โดยนักศึกษากายภาพบำบัดรังสิต นำเสนอในหัวข้อ RSU-COVID-19: Effects on Student Life.

และอาจารย์กายภาพบำบัดนำเสนอในหัวข้อ COVID-19 in Thailand : Physical Therapy Management

#PTRSU #PTSM #ประชุมวิชาการออนไลน์

📌พุธที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น. เตรียมตัวให้พร้อม มาเจอกับพี่ๆ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ที่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับน้...
17/11/2020

📌พุธที่ 18 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น. เตรียมตัวให้พร้อม มาเจอกับพี่ๆ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ที่พร้อมเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ ม.ปลาย
พาน้องๆ ไปทัวร์คณะ และไลฟ์สไตล์การเรียนการสอนแบบจัดเต็ม
👉อยากรู้คณะนี้เรียนอะไรบ้าง? มาเจอกันผ่าน Live ที่เพจ Rangsit University

#ทีมนวัตกรรมสังคม #ที่นี่ไม่มีครูเราเรียนรู้ร่วมกัน

กว่าจะได้เป็นช่างภาพ เส้นทางขาวดำของอาจารย์ปู่ - สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
17/11/2020

กว่าจะได้เป็นช่างภาพ เส้นทางขาวดำของ
อาจารย์ปู่ - สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

หากนึกถึงนักวิชาการในสายภาพถ่ายของเมืองไทย หนึ่งในชื่อแรก ๆ ที่คนมักจะนึกถึงคือ ผศ. สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ หรือที่รู้จักกันดีในสมญา “อาจารย์ปู่” แม้ว่าท่านจะเกษียณจากการเป็นอาจารย์ประจำที่สาขาศิลปะภาพถ่าย วิทยาลัยการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต มาระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะผู้รู้ของวงการนี้อยู่
.
ขุมพลังความรู้ของอาจารย์ปู่ยังมีมากมายมหาศาลให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาได้ขุดค้นคว้า สารคดี ฉบับนี้ เรามาพูดคุยกับอาจารย์สุรพงษ์ ว่าด้วยเรื่องยุคบุกเบิกเส้นทางสายขาวดำของท่าน ที่เริ่มต้นจากการฝึกหัดงานของครอบครัวในร้านถ่ายรูปศิลป์ธรรมชาติที่ตลาดสามชุก สุพรรณบุรี จนก้าวไปสู่การศึกษาวิชาด้านนี้อย่างเป็นทางการในสถาบันการศึกษาที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ)
.
สัมภาษณ์ “อาจารย์ปู่” สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
กว่าจะได้เป็นช่างภาพ
เส้นทางสายขาวดำของ
.
นิตยสารสารคดี ฉบับ 428 พฤศจิกายน 2563
๐ ไทม์ไลน์เมื่อโลกนี้มีเหลือแค่สองสี
๐ ไทยเอกรงค์ ขาวดำฝีมือคนไทย หลังสงครามโลกจนถึงปัจจุบัน
๐ การเดินทางในความทรงจำผ่านรูปถ่ายของ ร. บุนนาค
๐ ศิลปะภาพถ่ายของอาจารย์พูน
๐ พ่อครัวแห่งห้องมืด : จิตต์ จงมั่นคง
๐ รัก(ษ์) เอกรงค์โลกของยรรยง โอฬาระชิน
๐ “ในเมี่อสามารถทำให้ดีขึ้นได้ ทำไมคุณถึงจะไม่ทำ”
เปลี่ยนผ่านจากฟิล์มสู่ดิจิทัล กับรชฏ วิสราญกุล
๐ กว่าจะได้เป็นช่างภาพ เส้นทางสายขาวดำของ “อาจารย์ปู่” สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
๐ ภาพขาวดำมีสามมิติของ ชำนิ ทิพย์มณี
๐ “timeless” คือเหตุผลที่ภาพขาวดำยังมีเสน่ห์
พิทยา นนทเปารยะ
๐ แสงเงารังสรรค์ มองอินฟาเรดขาวดำผ่านมิติของ สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์
๐ “เมื่อความเป็นจริงถูกลดทอน มันจะเปิดพื้นที่ในจินตนาการให้คนดู” ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
๐ กันต์ สุสังกรกาญจน์ ผู้มองผ่านชั้นสีไปสู่ความงามของภาพถ่ายขาวดำ
๐ ผ้าป่าน สิริมา “ภาพถ่ายขาว-ดำมันสนุก เพราะมันไม่ใช่ภาพถ่ายขาว-ดำ”
๐ ฟา อุรชา...ภาพถ่ายขาว-ดำ คลาสสิค-คลิกเพื่อบันทึกอารมณ์
.
ราคาเล่มละ 180 บาท
.
ภาพปก : สิริมา ไชยปรีชาวิทย์
.
วางแผงแล้ว
#blackwhite #sarakadeemagazine #นิตย
.สารสารคดี
สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่
คลิก :
inbox : http://m.me/sarakadeeboranrobroo
#ช่องทางช็อป

สำหรับท่านที่สะดวกสั่งซื้อทางแฟนเพจ อย่าลืมกดติดตาม
สารคดี-เมืองโบราณ-นายรอบรู้
รวมถึงสั่งตรงได้ทางอินบ๊อกเพจ sarakadee magazine
วารสารเมืองโบราณ สำนักพิมพ์สารคดี
และสำนักพิมพ์เมืองโบราณ
.
หมายเหตุ
1. การสั่งซื้อทางเพจเฟซบุ๊ค ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านทางอินบ๊อกเพจ พร้อมแจ้งยืนยันการชำระเงินในเพจที่ท่านได้แจ้งไว้แล้ว เพื่อกันการรับออเดอร์ซ้อน
2. เมื่อท่านแจ้งสั่งซื้อและชำระเงินแล้วสำนักพิมพ์จะจัดส่งหนังสือให้ท่านภายใน 3-5 วันทำการ
3. กรณีท่านสั่งซื้อหนังสือในวันศุกร์ สำนักพิมพ์ฯ จะจัดส่งหนังสือให้ท่านในวันจันทร์-อังคาร เนื่องจากบริษัทฯ หยุดเสาร์-อาทิตย์
4. กรณีที่ท่านไม่ได้รับแจ้งเลขพัสดุที่จัดส่ง ท่านสามารถสอบถามกับแอดมินหรือทีมงานได้ทางอินบ๊อกเพจหรือช่องทางที่ท่านสั่งซื้อ เนื่องจากมีออเดอร์หนังสือเข้ามาจำนวนมาก จึงทำให้ทีมงานไม่สามารถแจ้งกับท่านได้ทันที
#blackwhite #sarakadeemagazine #นิตยสารสาร

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ (แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 1/2564 ได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/6430116112563
17/11/2020

ตรวจสอบรายชื่อและเลขที่นั่งสอบ (แพทย์ ทันตะ เภสัช รอบที่ 1/2564
ได้ที่ https://www2.rsu.ac.th/NewsRSU/6430116112563

มหกรรมภาษาจากสาขาวิชาภาษาต่างๆ ยกมาหมดทั้ง มหกรรมตรุษจีน มหกรรมภาษาฝรั่งเศส มหกรรมภาษาญี่ป่น มหกรรมเกาหลีรังสิต และ RSU ...
17/11/2020

มหกรรมภาษาจากสาขาวิชาภาษาต่างๆ ยกมาหมดทั้ง มหกรรมตรุษจีน มหกรรมภาษาฝรั่งเศส มหกรรมภาษาญี่ป่น มหกรรมเกาหลีรังสิต และ RSU English Academic Contests

จะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้น พบกันเร็วๆ นี้

#SilapasatLanguageFestival
#RSUSLF2020
#SilapasatRSU

ส่งท้ายวันนี้กันด้วย บรรยากาศ #ทีมอาร์ตติส 🔥🔥Open House 2020 : เจอนี่ที่ ม.รังสิต 25-26 พ.ย.นี้ใครยังหาตัวเองไม่เจอ ไม่ร...
16/11/2020

ส่งท้ายวันนี้กันด้วย บรรยากาศ #ทีมอาร์ตติส 🔥🔥
Open House 2020 : เจอนี่ที่ ม.รังสิต 25-26 พ.ย.นี้

ใครยังหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้จะเรียนคณะไหน
คณะนั้นก็ใช่ คณะนี่ก็ชอบ
มาที่ ม.รังสิต พี่ๆจะช่วยหาตัวตนที่ใช่
สามารถเลือกสิ่งที่อยากเรียนได้ ชัวร์!!

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ http://admissionsoft.rsu.ac.th/openhouse/index.html

นางสาวสุรวดี ไตรสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนะภาพ วิทยาลัยการออกแบบ ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร และเป็นส่วนหนึ่ง...
16/11/2020

นางสาวสุรวดี ไตรสุวรรณ์ นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่ายและสื่อทัศนะภาพ วิทยาลัยการออกแบบ ทุนกิจกรรมนอกหลักสูตร และเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเด็กอัจฉริยะ

สร้างสรรค์ผลงานชื่อ "Effect" ได้รับรางวัลยุวศิลปินไทยประจำปี 2563 Young Thai Artist Award โดยมูลนิธิเอสซีจี ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น Disinguished Prize

ยินดีด้วยจ้าาา

ที่อยู่

52/347
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

รถประจำทาง : - สาย 29 34 39 60 95ก. - สาย ปอ.503 ปอ.510 ปอ.520 - รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ *หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ : - สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) - สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) - สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) - สาย 39 (มีนบุรี - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) - สาย 94 (ม.รามคำแหง - รังสิต) *หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก

ข้อมูลทั่วไป

RANGSIT UNIVERSITY,THAILAND แฟนเพจอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Rangsit University is the only private university which has been assessed on education standard quality by the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) and rated "Very Good". The curriculums are broadly categorized into five groups as follows; Faculties of Medial and Health Sciences: College of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medical Technology, Faculty of Nursing Science, Faculty of Physical Therapy, Faculty of Science, Faculty of Optology and College of Oriental Medicine Faculties of Engineering and Technology: College of Engineering, Faculty of Information Technology, College of Agricultural Innovation Food and Biotechnology and Institution of Aviation Faculties of Humanities and Social Sciences: College of Social Innovation, College of International, Institute of Diplomacy and International Studies, Faculty of Liberal Arts, Faculty of Communication Arts, Faculty of Law, Faculty of Education and Graduate School Faculties of Art and Design: Conservatory of Music, Faculty of Architecture, Faculty of Arts and Design and Faculty of Digital Art Faculties of Economics and Business Administration: College of Government, Faculty of Business Administration, Faculty of Accounting, College of Tourism and Hospitality and Faculty of Economics Currently there are total of 141 programs; 94 undergraduate programs for, 37 Master Degree programs ,1 Graduate Diplomaand 9 Doctoral Degree programs.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 22:30
อังคาร 08:00 - 22:30
พุธ 08:00 - 22:30
พฤหัสบดี 08:00 - 22:30
ศุกร์ 08:00 - 22:30
เสาร์ 08:00 - 23:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6627916000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rangsit Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Rangsit University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่เคยศึกษาที่ มหาวิทยาลัย รังสิตเลยค่ะ
ขออนุญาตแอดมิน แจ้งข่าวค่ะ #บวชทดแทนบุญคุณ #บวชเติมบุญ #บวชตัดรอนวิบากกรรม #บวชเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่า #บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย #ไม่บวชตอนนี้จะบวชตอนไหน https://www.facebook.com/Sanitwong072/posts/3441948045885784
ขออนุญาตผู้ดูแลกลุ่มนะคะ ขอประกาศรับเภสัชกร ที่สนใจทำงานร้านยาค่ะ น้องๆเภสัช ร้านยาเตรียเจริญเภสัชอยากได้เภสัชประจำร้านพร้อมใบประกอบวิชาชีพ 12 คนติดต่อพี่นีมานะคะ รังสิต ตลาดรังสิต เตีย 1, 3, 24 สะแพนแดง เตีย 5 ตลาดสี่มุมเมือง เตีย 19 ตลาดไท เตีย 2, 20 อยุธยา ประตูน้ำพระอินทร์ เตีย 22 ลำลูกกา เตีย 9 ตลาดนานาเจริญ เตีย 15 ตลาดสองร้อยปี เตีย 23
Brief History of the Alfred Noble Cases in Physics Case 01: History of Alfred Nobel Prize in Physics 1929: Expanding Universe: Astronomer Edwin P. Hubble- using the telescope, Astronomer Edwin P. Hubble first observed the distribution of galaxies in space. Scientists discovered that the universe is expanding and lawfully, Nobel foundation gave Nobel Prize to the scientist in 1929. See at: https://shahidurrahmansikder.wordpress.com/2010/01/18/edwin-p-hubble/ Hence, Edwin P. Hubble said- the universe is expanding. I am saying expended velocity of the universe is going forward towards the critical radius. Consequently lawful- The Universe is not Expanding: see into- most important the thesis at: https://lnkd.in/fCTyXV3 in order of merit- found realism- Who was the rightly one for as per expanding! Next Nobel Cases - 2006, 2017, 2019 and 2020 (Coming soon) ________________________________________________________ The following thesis reward for the Mankind: A New World & Universe to Explore Alone You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in link page PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours strong power of philosophy of faculty of Sciences, found fulfillment of the Universe Creations and finality able to see that- How is yours Creator! & found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? On rule of my Gravitation theory with Orbiting formula I finding The Structure of Shape of the Universe- from Our Present Position and Location & How doe’s works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of world frontier & Higher Education Degrees with Support My Goals!
สวัสดีครับ เราเป็นร้านอาหารไทย (ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ ปี 2020) อยู่ถนนประชาชื่น 46 ร้านสยาม ชาร์มมิ่ง ของเราจัดโปรโมชั่นสำหรับเลี้ยงฉลองรับปริญญา จึงอยากจะเรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารครับ --------------------------------------------------------สำหรับเพื่อนๆบัญฑิตป้ายแดง 👨‍🎓👩‍🎓 ที่กำลังมองหาที่เลี้ยงฉลองรับปริญญา ร้านอาหารไทย Siam Charming ขอมอบของขวัญพิเศษ 🎁 โปรโมชั่นฉลองรับปริญญา !!! เพียงสำรองโต๊ะล่วงหน้ากับทางร้าน และโชว์รูปบัณฑิตในชุดครุย หรือจะใส่ครุยมาฉลองที่ร้านของเราเลยก็ได้ รับทันที!!! ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่ม) และ รับ FREE เมนูยำปลาดุกฟู 🎯 กรณีลูกค้ามา 3-10 ท่าน รับฟรี 1 จาน กรณีลูกค้ามาตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไปรับฟรี 2 จาน พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก รับส่วนลดพิเศษ เมนูกุ้งเผา 1 กิโลกรัม (ประมาณ 6 ตัว) จากราคาปรกติ 1400 บาท เหลือเพียง 990 บาท เท่านั้น!!! หมายเหตุ เมนูกุ้งเผา ต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 🏠 ปากซอยประชาชื่น 46, บางซื่อ, กรุงเทพ 10800 🚗 Parking: ที่จอดภายในร้านสะดวกสบาย 🕚 Opening Time: 11:00 - 21:00 🕘 📞 Tel: 02 048 4188 / 095-956-8829 ติดต่อฝ่ายการตลาด 0649695196 Facebook ; https://web.facebook.com/Siamcharmingrestaurant "ทุกๆช่วงเวลาโอกาสพิเศษของคุณ ให้ Siam Charming เราเป็นคนดูแล" #SiamCharming #สยามชาร์มมิ่ง #ร้านอาหารไทย #ร้านอาหารแถวประชาชื่น #กินเลี้ยงครอบครัว #MichelinGuide #MichelinRestaurant #MichelinBibGourmand #จัดเลี้ยง #งานวันเกิด #จัดงานแต่งงาน
ขออนุญาตประกาศค่ะ รับสมัครน้องที่จบสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเป็นอาจารย์พิเศษ(ไม่ได้ทำงานประจำ) ที่โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า นครราชสีมา เลขที่ใบอนุญาตโรงเรียน 012/2563 คุณสมบัติ 1.ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 2.มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครราชสีมาหรือใกล้เคียง 3.ไม่จำกัดเพศ 4.สามารถสอนเกี่ยวกับคุณสมบัติ ข้อห้าม ข้อควรระวังของน้ำมันหอมระเหยได้ ***สนใจโทร.สอบถามรายละเอียดที่ อ.แขก089-5806960, อ.อั๋น098-5788042 รร.ตั้งอยู่ที่ชุมชนเคหะนครราชสีมาหลังตลาเซฟวันไปมาสะดวก
เก็บกระเป๋าสตางค์ใด้ในซอย เอกประจิม2/2เอาไปฝาก รปภ.หอพักแวนด้าใว้ติดต่อขอรับคืนใด้ 24ชั่วโมงคับ
มหาลัยสื่อสารติดต่อนักศึกษาได้ไหม
ม.รังสิตอยู่แถวไหนคับ
Does anyone know Charoenwitt Hankaew, a researcher and lecturer from Rangsit University, Thailand? From the information I got, she has experience in working on peatlands. I have contacted the university's email address to get Charoenwitt's email address, but there has been no response. It would be appreciated if anyone knows her email address or can connect me to her. Thank you.
A New Universe to Explore Alone Following in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Rangsit University can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
#admission free #ของฟรีดีๆก็ยังมีอยู่ #ท่านมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเพียงใด https://facebook.com/events/s/cinema-diverse-2020-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2/1201831943493804/