Rangsit University ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน - Creating a Giving and Sharing Society มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ “ดีมาก” ในกลุ่มสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิต

เปิดเหมือนปกติ

คนชอบภาษา...ศิลปศาสตร์พาทัวร์ Open House 2021 : RSU Experience Online Tour เปิดบ้านกิจกรรมภาษา เปิดประสบการณ์ ท่องโลกของ...
06/11/2021

คนชอบภาษา...
ศิลปศาสตร์พาทัวร์ Open House 2021 : RSU Experience Online Tour เปิดบ้านกิจกรรมภาษา เปิดประสบการณ์ ท่องโลกของกว้าง

วิทยาลัยศิลปศาสตร์
พร้อมต้อนรับน้องๆ และให้คำปรึกษาค้นหาตัวตน

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

คนชอบภาษา...
ศิลปศาสตร์พาทัวร์ Open House 2021 : RSU Experience Online Tour เปิดบ้านกิจกรรมภาษา เปิดประสบการณ์ ท่องโลกของกว้าง

วิทยาลัยศิลปศาสตร์
พร้อมต้อนรับน้องๆ และให้คำปรึกษาค้นหาตัวตน

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

"เรียนสถาปัตย์ ทำให้เรารู้จักพัฒนาความคิดของตัวเองอยู่ตลอด และเริ่มที่จะตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัวมากขึ้น...."
06/11/2021

"เรียนสถาปัตย์ ทำให้เรารู้จักพัฒนาความคิดของตัวเองอยู่ตลอด และเริ่มที่จะตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัวมากขึ้น...."

"เรียนสถาปัตย์ ทำให้เรารู้จักพัฒนาความคิดของตัวเองอยู่ตลอด และเริ่มที่จะตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัวมากขึ้น...."

ตารางกิจกรรม Open House เดือนพฤศจิกายนนี้ จัดให้เต็มเดือนเลยจ้า RSU Experience Online Tour ต่อเนื่องสำหรับน้องๆ ที่สนใจค...
05/11/2021

ตารางกิจกรรม Open House เดือนพฤศจิกายนนี้ จัดให้เต็มเดือนเลยจ้า

RSU Experience Online Tour ต่อเนื่องสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะ/สาขา สายวิทย์-สุขภาพ, สายสังคม, สายภาษา, สายดนตรี, สายแอนิเมชั่น, สายนิเทศฯ

สนใจคณะไหนสามารถเช็คปฏิทิน
และลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

ตารางกิจกรรม Open House เดือนพฤศจิกายนนี้ จัดให้เต็มเดือนเลยจ้า

RSU Experience Online Tour ต่อเนื่องสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะ/สาขา สายวิทย์-สุขภาพ, สายสังคม, สายภาษา, สายดนตรี, สายแอนิเมชั่น, สายนิเทศฯ

สนใจคณะไหนสามารถเช็คปฏิทิน
และลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ตรวจสอบแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร 10,000 ต้น ณ โรงเรือนนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต ซึ่งเป็นผลผล...
05/11/2021

คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ตรวจสอบแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร 10,000 ต้น ณ โรงเรือนนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต ซึ่งเป็นผลผลิตรุ่นแรก คาดว่าจะมีน้ำหนักสดประมาณ 80-100 กิโลกรัม เพื่อส่งผลิตยาแคปซูล พร้อมทั้ง ขยายการปลูกฟ้าทะลายโจรเพิ่มอีก ประมาณ 2-3 ไร่/ 30,000 ต้น ณ ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานักศึกษาและโรงสีข้าวหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี เพื่อนำผลผลิตส่งวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ในการผลิตยาแคปซูลต่อไป
#วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร
#นวัตกรรมเกษตร
#มหาวิทยาลัยรังสิต
#ทีมไฮเทค

ON LINE หรือ ON SITE? ก็เรียนให้สุข สนุกได้ สไตล์นิเทศศาสตร์กับทริคการจัดเรียนการสอนให้น่าสนใจ
05/11/2021
On line หรือ On Site? ก็เรียนให้สุข สนุกได้ สไตล์นิเทศศาสตร์

ON LINE หรือ ON SITE? ก็เรียนให้สุข สนุกได้ สไตล์นิเทศศาสตร์
กับทริคการจัดเรียนการสอนให้น่าสนใจ

     การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้ระบบการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอ...

📢 เล่นใหญ่อีกแล้ว... กับโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ (ออนไลน์)ตอน เล่า + เล่น = เป็นเรื่องเชิญชวนน้อง ม.ปลาย มาเปิดประสบก...
04/11/2021

📢 เล่นใหญ่อีกแล้ว... กับโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ (ออนไลน์)
ตอน เล่า + เล่น = เป็นเรื่อง

เชิญชวนน้อง ม.ปลาย มาเปิดประสบการณ์สุดว้าว กับภารกิจสุดท้าทายนักสร้างสรรค์
พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ด้วยการเล่าเรื่องบนจอตั้ง
โดยตัวจริงจากวงการ TikTok พร้อมด้วยโค้ชด้านการผลิตสื่อจากนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

เจอกันหน้าจอวันที่
26 พฤศจิกายน 2564

📌ลงทะเบียนก่อนใครที่: shorturl.at/bgBJT

📢 เล่นใหญ่อีกแล้ว... กับโครงการนิเทศศาสตร์รุ่นเยาว์ (ออนไลน์)
ตอน เล่า + เล่น = เป็นเรื่อง

เชิญชวนน้อง ม.ปลาย มาเปิดประสบการณ์สุดว้าว กับภารกิจสุดท้าทายนักสร้างสรรค์
พร้อมเจาะลึกเทคนิคการสร้างสรรค์ เปิดมุมมองใหม่ด้วยการเล่าเรื่องบนจอตั้ง
โดยตัวจริงจากวงการ TikTok พร้อมด้วยโค้ชด้านการผลิตสื่อจากนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต

เจอกันหน้าจอวันที่
26 พฤศจิกายน 2564

📌ลงทะเบียนก่อนใครที่: shorturl.at/bgBJT

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สอบผ่านประเมินความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันต...
04/11/2021

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สอบผ่านประเมินความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน (National License 1) 98%
#ทีมทันตแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สอบผ่านประเมินความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน (National License 1) 98%
#ทีมทันตแพทยศาสตร์ #มหาวิทยาลัยรังสิต

"งานศิลปะออกมาดี อาจารย์ก็สุขใจ"ผลงานออกแบบภาพประกอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ #น...
04/11/2021

"งานศิลปะออกมาดี อาจารย์ก็สุขใจ"
ผลงานออกแบบภาพประกอบของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยการออกแบบ #นิเทศศิลป์รังสิต

Cr. https://www.facebook.com/100001338733396/posts/4482148708506376/?d=n

ดวงตาเป็นหน้าต่าง ของหัวใจ...คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชวนมาจ้องตา พาทัวร์  Open House 2021 : RSU Experience Online Tour ชมเครื่...
04/11/2021

ดวงตาเป็นหน้าต่าง ของหัวใจ...
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชวนมาจ้องตา พาทัวร์ Open House 2021 : RSU Experience Online Tour ชมเครื่องมือพิเศษทางตา สาธิตการผ่าตาวัว เพื่อเรียนรู้โครงสร้างดวงตา ชมห้องตรวจตา และรู้จักกระบวนการตรวจตา ชมห้องฝนเลนส์ และสาธิตการฝนเลนส์ ชมร้านแว่นของคณะทัศนมาตรศาสตร์

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

ดวงตาเป็นหน้าต่าง ของหัวใจ...
คณะทัศนมาตรศาสตร์ ชวนมาจ้องตา พาทัวร์ Open House 2021 : RSU Experience Online Tour ชมเครื่องมือพิเศษทางตา สาธิตการผ่าตาวัว เพื่อเรียนรู้โครงสร้างดวงตา ชมห้องตรวจตา และรู้จักกระบวนการตรวจตา ชมห้องฝนเลนส์ และสาธิตการฝนเลนส์ ชมร้านแว่นของคณะทัศนมาตรศาสตร์

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

“Somewhere We’ll be close together” การศึกษาเทคนิคภาพลวงตาอะนามอร์โฟซิส เพื่อนำเสนอผ่านสถาปัตยกรรมชั่วคราว) คว้ารางวัลชน...
04/11/2021
ถาปัตย์ ม.รังสิต ศึกษาเทคนิคอะนามอร์โฟซิส เล่าเรื่องผ่านงานสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล THESIS OF THE YE

“Somewhere We’ll be close together”
การศึกษาเทคนิคภาพลวงตาอะนามอร์โฟซิส เพื่อนำเสนอผ่านสถาปัตยกรรมชั่วคราว) คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลผลงานสร้างสรรค์ จากโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2021

- เสาวนันทน์ ศิริมณฑลรัตน์ -
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
#ถาปัตย์รังสิต #ArchRSU

ถาปัตย์ ม.รังสิต ศึกษาเทคนิคอะนามอร์โฟซิส เล่าเรื่องผ่านงานสถาปัตยกรรม คว้ารางวัล THESIS OF THE YEAR AWARD 2021

💥 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา  ภาคกลาง สถานศึกษ...
04/11/2021

💥 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
-
#ทีมบัญชี #มอรังสิต

💥 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชี ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563
-
#ทีมบัญชี #มอรังสิต

เรียน ทดลอง พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมบริโภค ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร ผลิตที่โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร...
03/11/2021

เรียน ทดลอง พัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมบริโภค ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร ผลิตที่โรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร ม.รังสิต พร้อมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนหลักหกเพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
โครงการดีๆ ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.
#เทคโนโลยีอาหาร
#Foodtech
#ทีมไฮเทค
#RSUexperience

อยาก Say Hi หลายภาษา ต้องมาที่ ม.รังสิตพบกับกิจกรรม Open House 2021 : RSU Experience Online Tourกิจกรรมภาษา ที่จะเปิดประ...
03/11/2021

อยาก Say Hi หลายภาษา ต้องมาที่ ม.รังสิต
พบกับกิจกรรม Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
กิจกรรมภาษา ที่จะเปิดประสบการณ์ และความสามารถของน้องๆ ในโลกของภาษา และวัฒนธรรม

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ พร้อมเปิดบ้านพาน้องๆ ท่องโลกกว้างแล้ว!!

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

อยาก Say Hi หลายภาษา ต้องมาที่ ม.รังสิต
พบกับกิจกรรม Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
กิจกรรมภาษา ที่จะเปิดประสบการณ์ และความสามารถของน้องๆ ในโลกของภาษา และวัฒนธรรม

วิทยาลัยศิลปศาสตร์ พร้อมเปิดบ้านพาน้องๆ ท่องโลกกว้างแล้ว!!

ลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

03/11/2021
Live

RSU MUSIC OPEN HOUSE !!!
Recital Houres online

03/11/2021
Live

📌มาแล้วจ้า !!
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
• หลักสูตรกายภาพบำบัด
“พาน้องท่องโลกกายภาพบำบัด”
#PTRSU #PTSM
#กายภาพบำบัดมอรังสิต
#Dek65

Part 3

03/11/2021
Live

📌มาแล้วจ้า !!
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
• หลักสูตรกายภาพบำบัด
“พาน้องท่องโลกกายภาพบำบัด”
#PTRSU #PTSM
#กายภาพบำบัดมอรังสิต
#Dek65

Part 2

03/11/2021
Live

📌มาแล้วจ้า !!
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา
• หลักสูตรกายภาพบำบัด
“พาน้องท่องโลกกายภาพบำบัด”

#PTRSU #PTSM
#กายภาพบำบัดมอรังสิต
#Dek65

Part 1

ไหนเจ้าถิ่น... อยากกลับมาเช็คอินเเล้วหรือยัง? นิเทศสไตล์ พร้อมกลับมา On Site ในวิถีปกติใหม่ (New Normal) เร็วๆ นี้  👌
03/11/2021

ไหนเจ้าถิ่น... อยากกลับมาเช็คอินเเล้วหรือยัง?

นิเทศสไตล์ พร้อมกลับมา On Site ในวิถีปกติใหม่ (New Normal) เร็วๆ นี้ 👌

ไหนเจ้าถิ่น... อยากกลับมาเช็คอินเเล้วหรือยัง?

นิเทศสไตล์ พร้อมกลับมา On Site ในวิถีปกติใหม่ (New Normal) เร็วๆ นี้ 👌

สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes don't lie) ... น่าร้อกอ่อ (น่ารักอ่อ)มาเปิดวาร์ปเด็กศิลปศาสตร์ดีฝ่า แบมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น IG: ...
02/11/2021

สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes don't lie) ... น่าร้อกอ่อ (น่ารักอ่อ)

มาเปิดวาร์ปเด็กศิลปศาสตร์ดีฝ่า
แบมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
IG: bamm_sara

สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes don't lie) ... น่าร้อกอ่อ (น่ารักอ่อ)

มาเปิดวาร์ปเด็กศิลปศาสตร์ดีฝ่า
แบมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
IG: bamm_sara

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต อีกหนึ่งทางเลือกของคนรุ่นใหม่ เรียนอย่างไรให้เหมือนโกอินเตอร์ และยังตอบโจทย์ทุกควา...
02/11/2021
“ออกแบบชีวิตให้เป็น” กับมุมมองของ ฌิน-สว่าง สืบท้าวสกุล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน ม.รั

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต อีกหนึ่งทางเลือกของคนรุ่นใหม่ เรียนอย่างไรให้เหมือนโกอินเตอร์ และยังตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับคนที่ชอบด้านบริหารธุรกิจ และยังหลงใหลในด้านภาษา คุณจะสามารถผนวกสองสิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกันได้ที่นี่

อ่านบทสัมภาษณ์ “ออกแบบชีวิตให้เป็น” กับมุมมองของ ฌิน-สว่าง สืบท้าวสกุล นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน ม.รังสิต ได้ที่
https://www2.rsu.ac.th/sarnrangsit-online-detail/ICC_Chin

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยรังสิต อีกหนึ่งทางเลือกของคนรุ่นใหม่ เรียนอย่างไรให้เหมือนโกอินเตอร์ แล.....

การเรียนการสอน Online by ZOOM วิชาออกแบบภาพประกอบ ที่นักศึกษาตั้งใจ และพัฒนางานของตนเอง มีหลายงานโดดเด่น..จัดผลงานบางส่ว...
02/11/2021

การเรียนการสอน Online by ZOOM วิชาออกแบบภาพประกอบ ที่นักศึกษาตั้งใจ และพัฒนางานของตนเอง มีหลายงานโดดเด่น..จัดผลงานบางส่วนของวิชาภาพประกอบ ชั้น ปี 2 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์มาให้ชมฝีไม้ลายมือกัน

#นิเทศศิลป์รังสิต

Cr.https://www.facebook.com/100001338733396/posts/4544334385621141/?d=n

UPDATE!! 🔊 RSU Study Abroad ย้าย Office “ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป”จากเดิมชั้น 4 ย้ายไปชั้น 15 อาคาร RSU TOWER (สุขุมวิท 3...
02/11/2021

UPDATE!! 🔊 RSU Study Abroad ย้าย Office “ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป”

จากเดิมชั้น 4 ย้ายไปชั้น 15 อาคาร RSU TOWER (สุขุมวิท 31) เช่นเดิม แต่ทันสมัย กว้างขวางกว่าเดิม 😍

👉เดินทางก็ยังง่ายเหมือนเดิม ใช้เวลานิดเดียว ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ / BTS อโศกและ MRT สุขุมวิท

☎️หากน้องๆ มีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 088-022 2701, 061-1578955, 098-2856114

UPDATE!! 🔊 RSU Study Abroad ย้าย Office “ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป”

จากเดิมชั้น 4 ย้ายไปชั้น 15 อาคาร RSU TOWER (สุขุมวิท 31) เช่นเดิม แต่ทันสมัย กว้างขวางกว่าเดิม 😍

👉เดินทางก็ยังง่ายเหมือนเดิม ใช้เวลานิดเดียว ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์ / BTS อโศกและ MRT สุขุมวิท

☎️หากน้องๆ มีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 088-022 2701, 061-1578955, 098-2856114

ทำไม ต้องเรียน กายภาพบำบัด #PTRSU ที่ ม.รังสิต พี่ๆ เค้ามีคำตอบอยากรู้จักคณะเราเพิ่มเติม มาดูกันต่อที่ กิจกรรม Open Hous...
01/11/2021

ทำไม ต้องเรียน กายภาพบำบัด #PTRSU
ที่ ม.รังสิต พี่ๆ เค้ามีคำตอบ
อยากรู้จักคณะเราเพิ่มเติม มาดูกันต่อที่
กิจกรรม Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
พบกับกิจกรรมสนุกๆ "พาน้องท่องโลกกายภาพบำบัด"
4 ชั้นปี เค้าเรียนอะไร ????
ปี 1 Anatomy ที่รัก 💪🧠❤️👃
ปี 2 ไฟฟ้ามหาสนุก, กายภาพบำบัดเดินข้างคุณเสมอ ⚡️🧑‍🤝‍🧑
ปี 3 พิชิตออฟฟิตซินโดรม, เคล็ดลับอายุยืน 💃🕺
ปี 4 มาฝึกงานกันเถอะ 👨‍⚕️👩‍⚕️
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: >> https://www.facebook.com/rangsituniversity
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ดูตารางกิจกรรมและลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

ทำไม ต้องเรียน กายภาพบำบัด #PTRSU
ที่ ม.รังสิต พี่ๆ เค้ามีคำตอบ
อยากรู้จักคณะเราเพิ่มเติม มาดูกันต่อที่
กิจกรรม Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
พบกับกิจกรรมสนุกๆ "พาน้องท่องโลกกายภาพบำบัด"
4 ชั้นปี เค้าเรียนอะไร ????
ปี 1 Anatomy ที่รัก 💪🧠❤️👃
ปี 2 ไฟฟ้ามหาสนุก, กายภาพบำบัดเดินข้างคุณเสมอ ⚡️🧑‍🤝‍🧑
ปี 3 พิชิตออฟฟิตซินโดรม, เคล็ดลับอายุยืน 💃🕺
ปี 4 มาฝึกงานกันเถอะ 👨‍⚕️👩‍⚕️
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook: >> https://www.facebook.com/rangsituniversity
วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.
ดูตารางกิจกรรมและลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

เปิดแล้วววว!!ลู่วิ่งสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้บริการเวลา 9.00-19.00 น.สายวิ่งต้องมาแล้วหล่ะ :)*ผู้ใช้สนามกรุณาป...
01/11/2021

เปิดแล้วววว!!
ลู่วิ่งสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้บริการเวลา 9.00-19.00 น.
สายวิ่งต้องมาแล้วหล่ะ :)

*ผู้ใช้สนามกรุณาปฏิบัติตามมาตการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด*
**ไม่เปิดให้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

รายละเอียดมาตรการป้องกันจากสถาบันกีฬา https://www.facebook.com/SportsRsu

เปิดแล้วววว!!
ลู่วิ่งสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดให้บริการเวลา 9.00-19.00 น.
สายวิ่งต้องมาแล้วหล่ะ :)

*ผู้ใช้สนามกรุณาปฏิบัติตามมาตการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด*
**ไม่เปิดให้บริการวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์**

รายละเอียดมาตรการป้องกันจากสถาบันกีฬา https://www.facebook.com/SportsRsu

เดือนพฤศจิกายนนี้ ม.รังสิต จัดกิจกรรม Open House 2021 เปิดบ้าน RSU Experience Online Tour ต่อเนื่องสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณ...
31/10/2021

เดือนพฤศจิกายนนี้
ม.รังสิต จัดกิจกรรม Open House 2021 เปิดบ้าน RSU Experience Online Tour ต่อเนื่องสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะ/สาขา สายวิทย์-สุขภาพ, สายสังคม, สายภาษา, สายดนตรี, สายแอนิเมชั่น, สายนิเทศฯ

มาเปิดประสบการณ์ชีวิตกับมหาวิทยาลัยที่เราชอบ มาเป็นตัวตนในแบบที่เราอยากเป็น และเลือกได้...

สนใจคณะไหนสามารถเช็คปฏิทิน
และลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

เดือนพฤศจิกายนนี้
ม.รังสิต จัดกิจกรรม Open House 2021 เปิดบ้าน RSU Experience Online Tour ต่อเนื่องสำหรับน้องๆ ที่สนใจคณะ/สาขา สายวิทย์-สุขภาพ, สายสังคม, สายภาษา, สายดนตรี, สายแอนิเมชั่น, สายนิเทศฯ

มาเปิดประสบการณ์ชีวิตกับมหาวิทยาลัยที่เราชอบ มาเป็นตัวตนในแบบที่เราอยากเป็น และเลือกได้...

สนใจคณะไหนสามารถเช็คปฏิทิน
และลงทะเบียนที่นี่ >> https://openhouse.rsu.ac.th/

อ่ะ!! ต้อนรับเทศกาล​ Halloween!  👻นิเทศศาสตร์ เปลี่ยนโลโก้หนึ่งวัน ต๊าซซซ... ไปเล้ยย
31/10/2021

อ่ะ!! ต้อนรับเทศกาล​ Halloween! 👻
นิเทศศาสตร์ เปลี่ยนโลโก้หนึ่งวัน ต๊าซซซ... ไปเล้ยย

อ่ะ!! ต้อนรับเทศกาล​ Halloween! 👻
นิเทศศาสตร์ เปลี่ยนโลโก้หนึ่งวัน ต๊าซซซ... ไปเล้ยย

31/10/2021
Live

📌มาจ้าน้องๆวันสุดท้ายของเดือนโปรเดือน 10 ส่งท้ายกับ 10 สาขาวิชาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะปล่อยของโชว์ห้องปฏิบัติการแบบไม่มีกั้ก ไม่มีเก็บ โชว์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานเเละสิ่งเเวดล้อม

31/10/2021
Live

📌มาจ้าน้องๆวันสุดท้ายของเดือนโปรเดือน 10 ส่งท้ายกับ 10 สาขาวิชาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะปล่อยของโชว์ห้องปฏิบัติการแบบไม่มีกั้ก ไม่มีเก็บ โชว์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

31/10/2021
อุตสหการ

📌โปรเดือน 10 ส่งท้ายกับ 10 สาขาวิชาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะปล่อยของโชว์ห้องปฏิบัติการแบบไม่มีกั้ก ไม่มีเก็บ โชว์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

พรุ่งนี้วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour พบกับกิจกรรม จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เว...
30/10/2021

พรุ่งนี้วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564
Open House 2021 : RSU Experience Online Tour พบกับกิจกรรม จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 10.00-16.00 น.

Live สด ผ่านเพจมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถติดตามได้ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/rangsituniversity

พรุ่งนี้วันอาทิตย์ 31 ตุลาคม 2564
Open House 2021 : RSU Experience Online Tour พบกับกิจกรรม จากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 10.00-16.00 น.

Live สด ผ่านเพจมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถติดตามได้ที่ลิงค์
https://www.facebook.com/rangsituniversity

30/10/2021
Live

📌โปรเดือน 10 ส่งท้ายกับ 10 สาขาวิชาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะปล่อยของโชว์ห้องปฏิบัติการแบบไม่มีกั้ก ไม่มีเก็บ โชว์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

30/10/2021
Live

📌โปรเดือน 10 ส่งท้ายกับ 10 สาขาวิชาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะปล่อยของโชว์ห้องปฏิบัติการแบบไม่มีกั้ก ไม่มีเก็บ โชว์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม
[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

29/10/2021
วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

📌โปรเดือน 10 ส่งท้ายกับ 10 สาขาวิชาของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะปล่อยของโชว์ห้องปฏิบัติการแบบไม่มีกั้ก ไม่มีเก็บ โชว์กันแบบจัดหนักจัดเต็ม

[Live สด] 🔴 Open House 2021 : RSU Experience Online Tour
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
• สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง

ที่อยู่

52/347
Amphoe Muang Pathum Thani
12000

รถประจำทาง : - สาย 29 34 39 60 95ก. - สาย ปอ.503 ปอ.510 ปอ.520 - รถ บขส. สายภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ *หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก รถตู้ปรับอากาศร่วมบริการ : - สาย 83 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) - สาย 84 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ราชมงคล) - สาย 85 (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ - ม.ธรรมศาสตร์รังสิต) - สาย 39 (มีนบุรี - ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต) - สาย 94 (ม.รามคำแหง - รังสิต) *หมายเหตุ : กรุณาระบุปลายทางที่ ม.รังสิต หรือ เมืองเอก

ข้อมูลทั่วไป

RANGSIT UNIVERSITY,THAILAND แฟนเพจอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยรังสิต Rangsit University Rangsit University is the only private university which has been assessed on education standard quality by the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) and rated "Very Good". The curriculums are broadly categorized into five groups as follows; Faculties of Medial and Health Sciences: College of Medicine, Faculty of Dentistry, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medical Technology, Faculty of Nursing Science, Faculty of Physical Therapy, Faculty of Science, Faculty of Optology and College of Oriental Medicine Faculties of Engineering and Technology: College of Engineering, Faculty of Information Technology, College of Agricultural Innovation Food and Biotechnology and Institution of Aviation Faculties of Humanities and Social Sciences: College of Social Innovation, College of International, Institute of Diplomacy and International Studies, Faculty of Liberal Arts, Faculty of Communication Arts, Faculty of Law, Faculty of Education and Graduate School Faculties of Art and Design: Conservatory of Music, Faculty of Architecture, Faculty of Arts and Design and Faculty of Digital Art Faculties of Economics and Business Administration: College of Government, Faculty of Business Administration, Faculty of Accounting, College of Tourism and Hospitality and Faculty of Economics Currently there are total of 141 programs; 94 undergraduate programs for, 37 Master Degree programs ,1 Graduate Diplomaand 9 Doctoral Degree programs.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 22:30
อังคาร 08:00 - 22:30
พุธ 08:00 - 22:30
พฤหัสบดี 08:00 - 22:30
ศุกร์ 08:00 - 22:30
เสาร์ 08:00 - 23:30
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6627916000

เว็บไซต์

https://www.rsu.ac.th

ผลิตภัณฑ์

Currently there are total of 134 programs; 85 undergraduate programs for, 37 Master Degree programs ,1 Graduate Diplomaand 11 Doctoral Degree programs.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rangsit Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Rangsit University:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Muang Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ั ขข ง
🇳🇿 Peace Club of the University of Otago, New Zealand ร่วมกับ DIRI Academy ⭐ ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ online ด้านสุนทรียแห่งการใช้ชีวิตในหัวข้อ ⭐ "Live with peaceful and true happiness" เรียนรู้หลักธรรมที่ทำให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและพบความสุขที่แท้จริง 🕠 ระยะเวลาประชุม 29 - 31 มกราคม 2564 เวลา 17:30 -19:00 น. 🎤 วิทยากร ดร.สุชาดา ทองมาลัย - อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - Rotary Peace Fellow, batch 2020, Chulalongkorn University - IEP Ambassador (Institute for Economics & Peace) ⏩ เนื้อหาในการประชุม - การเข้าใจตนเองและผู้อื่น - การตั้งเป้าหมายในชีวิต - การมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต - ดุลยภาพแห่งชีวิต - การเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ⏩ กิจกรรมในการประชุม - ฟังบรรยาย - ร่วมอภิปราย - นั่งสมาธิ online ⏩ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม - เยาวชนหรือบุคคลทั่วไป - สามารถประชุมผ่าน Zoom Application ได้ ⏩ ลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://bit.ly/2KuOuOm (เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564) 🏅ผู้เข้าประชุมครบทุกหัวข้อจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก Peace Club of the University of Otago, New Zealand และ DIRI Academy 🎓 นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษสุดคือ "คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ online จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ" มอบให้ ฟรี!! สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคะแนนประเมินสูงสุด จำนวน 20 รางวัลอีกด้วย (line) ติดตามข้อมูลการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://lin.ee/QAlAKxq (cellphone)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 092-261-6945 E-mail : [email protected]
ฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยน้าครับ..."อุ่นไอคลายหนาว"https://youtu.be/-FFIfbIQQXo biotech #36
⚡🎉🎉 คุณมนุษย์ไฟฟ้าชวนมาโหลด สติกเกอร์ไลน์ ไว้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ สร้างสีสันในแชทไลน์กับเพื่อนๆ แชทสนุก สุดปัง กับสติกเกอร์ไลน์มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก 📣📣📣@lineเพิ่มเพื่อน รับไปเลยสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า 👉👉line @ercofficial รีบมาโหลดกันเยอะๆๆนะครับ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยรังสิต ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ประสงค์จะยื่น "แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน" สามารถส่งคำร้องผ่านระบบ Online และรอผลการอนุมัติผ่านทาง e-mail - คู่มือการยื่นแบบคำร้องออนไลน์ 💻 http://bit.ly/rbs-handbook263 **โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนจากคู่มือข้างต้นเพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ - สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์ 💻 http://bit.ly/request-rbs263 ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เท่านั้น.!! ------- หมายเหตุ 🔺 ดาวน์โหลด "มรส.17 แบบคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน" ได้ที่ http://bit.ly/registrar-rsu17
เข้าร่วมธุรกิจพันล้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BITCOIN สมัครฟรี สาเหตุที่ราคา Bitcoin อาจพุ่งแตะ 33,000 ดอลลาร์ได้ก่อนปีใหม่นี้ Bitcoin ถึง 29,470 USD = 892,000 THB บาทภายในสามเดือนและเป้าหมายต่อไปคือ 33,000 USD 1Million ล้านบาทจากนั้นไม่นานก็จะแตะ 3 ล้านเพื่อคว้าส่วนแบ่งการตลาดใหญ่ในโลก นักลงทุนสาย VC ในตำนานรายหนึ่ง เชื่อราคา Bitcoin จะพุ่งไป 6 หลักเท่านี้ในปลายปี 2022 https://www.bitkub.com/signup?ref=52397 วิธีสมัครเปิดบัญชี Bitkub สำหรับซื้อขาย Bitcoin(บิตคอยน์)เว็ปที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และ กระทรวงการคลัง กดลิ้งค์เพื่อสมัคร : Bitkub กดสมัคร แล้วก็ยืนยันตัวตน ซึ่งช่วงนี้ มีคนสมัครเยอะมาก รอนานหน่อย https://www.bitkub.com/signup?ref=52397
ฝากถึงรุ่นน้องที่สนใจนะครับ
มารับคืนได้ที่ ร้าน มิกุชา ข้างตึก 3. นะครับ
Are there(Rangsit University, Thailand) any Bangladeshi students here? Then let me know
สวัสดีครับ เราเป็นร้านอาหารไทย (ได้รับรางวัลมิชลินไกด์ ปี 2020) อยู่ถนนประชาชื่น 46 ร้านสยาม ชาร์มมิ่ง ของเราจัดโปรโมชั่นสำหรับเลี้ยงฉลองรับปริญญา จึงอยากจะเรียนขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ร้านอาหารครับ --------------------------------------------------------สำหรับเพื่อนๆบัญฑิตป้ายแดง 👨‍🎓👩‍🎓 ที่กำลังมองหาที่เลี้ยงฉลองรับปริญญา ร้านอาหารไทย Siam Charming ขอมอบของขวัญพิเศษ 🎁 โปรโมชั่นฉลองรับปริญญา !!! เพียงสำรองโต๊ะล่วงหน้ากับทางร้าน และโชว์รูปบัณฑิตในชุดครุย หรือจะใส่ครุยมาฉลองที่ร้านของเราเลยก็ได้ รับทันที!!! ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร (ยกเว้นเครื่องดื่ม) และ รับ FREE เมนูยำปลาดุกฟู 🎯 กรณีลูกค้ามา 3-10 ท่าน รับฟรี 1 จาน กรณีลูกค้ามาตั้งแต่ 11 ท่านขึ้นไปรับฟรี 2 จาน พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก รับส่วนลดพิเศษ เมนูกุ้งเผา 1 กิโลกรัม (ประมาณ 6 ตัว) จากราคาปรกติ 1400 บาท เหลือเพียง 990 บาท เท่านั้น!!! หมายเหตุ เมนูกุ้งเผา ต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 🏠 ปากซอยประชาชื่น 46, บางซื่อ, กรุงเทพ 10800 🚗 Parking: ที่จอดภายในร้านสะดวกสบาย 🕚 Opening Time: 11:00 - 21:00 🕘 📞 Tel: 02 048 4188 / 095-956-8829 ติดต่อฝ่ายการตลาด 0649695196 Facebook ; https://web.facebook.com/Siamcharmingrestaurant "ทุกๆช่วงเวลาโอกาสพิเศษของคุณ ให้ Siam Charming เราเป็นคนดูแล" #SiamCharming #สยามชาร์มมิ่ง #ร้านอาหารไทย #ร้านอาหารแถวประชาชื่น #กินเลี้ยงครอบครัว #MichelinGuide #MichelinRestaurant #MichelinBibGourmand #จัดเลี้ยง #งานวันเกิด #จัดงานแต่งงาน