องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรี Facebook อบต.บางจาก จ.เพชรบุรี

เชิญเที่ยวชมตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณ 👉อิ่มบุญกับการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเจริญ👉อิ่มทองกับการชิมอาหารหลากหลายในบริเวณตลาดริมน้ำว...
16/08/2023

เชิญเที่ยวชมตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณ
👉อิ่มบุญกับการไหว้พระขอพรหลวงพ่อเจริญ
👉อิ่มทองกับการชิมอาหารหลากหลายในบริเวณตลาดริมน้ำวัดทองนพคุณ
👉เดินลอดอุโมงค์ปลาตะเพียนยักษ์(ทำจากขวดน้ำรีไซเคิล)
💯เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดชดเชย
#ตลาดน้ำ
#ตลาดน่าเที่ยว

📣 กศน.ตำบลบางจาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป ☺️☺️  #เรียนฟรี  #ไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️...
27/02/2023

📣 กศน.ตำบลบางจาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป ☺️☺️
#เรียนฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย ‼️
💢เปิดสอน 3 ระดับคือ
👉🏻ระดับประถมศึกษา
👉🏻ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
👉🏻ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
#หลักฐานการสมัคร 📃
• สำเนาทะเบียนบ้าน ( ของตนเอง , พ่อ และ แม่ ) อย่างละ 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน ( ของตนเอง , พ่อ และ แม่ ) อย่างละ 2 ชุด
• สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด 2 ชุด
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โทร 098-2789264

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti - Corruption Day) นายวิชา ทองยืน นา...
09/12/2022

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti - Corruption Day) นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงเจตจำนงมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริต และองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ยังเป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี2565 ระดับ AA เป็นลำดับที่ 3 ของจังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จำนวน 46 ครัวเรือน.
18/10/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ จำนวน 46 ครัวเรือน.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด (กิจกรรมฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพช่างไฟฟ้า) ณ วิทยาลัยสา...
10/10/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดโครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด (กิจกรรมฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพช่างไฟฟ้า) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี โดยได้ส่งเจ้าหน้าเข้าร่วมการฝึกอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะหลักสูตรวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานต่อไป.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ขอร่วมแสดงความอาลัย และเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากเหตุการณ์กราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ...
07/10/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ขอร่วมแสดงความอาลัย และเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากเหตุการณ์กราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
โดยมีการลดธงครึ่งเสาและแต่งกายด้วยชุดดำและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาทีเพื่อเป็นการแสดงความไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิตทุกท่าน.

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคี สร้างความ...
05/10/2022

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคี สร้างความภูมิใจในความเป็นชาติ และก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาประเทศชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับโรงเรียนวัดทองนพคุณ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่...
16/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับโรงเรียนวัดทองนพคุณ ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและส่งเสริม...
15/09/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
#เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า
For Good.

อบต.บางจาก เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลาก โดยเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองบางจาก บริเวณปลายคลองบ้านทุ่งเฟื้อ หมู่ที่...
02/09/2022

อบต.บางจาก เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลาก โดยเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองบางจาก บริเวณปลายคลองบ้านทุ่งเฟื้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้รับคะแนน 97.80 (ลำดับที่ 3 ของจังหวัดเพชรบุรี) ระดับผลคะแนน AA จากผลการประเมินคุณธรรมและค...
03/08/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้รับคะแนน 97.80 (ลำดับที่ 3 ของจังหวัดเพชรบุรี) ระดับผลคะแนน AA จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565

นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพใ...
28/03/2022

นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวจากโรคโควิด19 พร้อมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอบต.บางจาก
#ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
✅ เฝ้าระวังและสังเกตุอาการตัวเอง หากพบว่ามีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในทุกมิติ ทุกด้าน ด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้บริก...
22/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ในทุกมิติ ทุกด้าน ด้วยความเต็มใจ และพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความยินดี

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่...
20/03/2022

วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวจากโรคโควิด19 พร้อมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอบต.บางจาก
#ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
✅ เฝ้าระวังและสังเกตุอาการตัวเอง หากพบว่ามีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

นายวิชา  ทองยืน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้สั่งการให้มีการดำเนินการกำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมการรับมือในช่วงฤดูน...
11/03/2022

นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้สั่งการให้มีการดำเนินการกำจัดผักตบชวา เพื่อเตรียมการรับมือในช่วงฤดูน้ำหลากที่จะมาถึง
จึงขอความร่วมมือชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ริมคลองบางจาก ให้เฝ้าระวังเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่อยู่ในคลองให้ดำเนินการเก็บกู้ เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กั...
11/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว หมู่ที่ 1,3,4,5,6 และหมู่ที่ 8 และได้มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

06/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ขอให้ชาวตำบลบางจากทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติตามหลักการ ป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

1.) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น
2.)ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด)
3.)เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร ในทุกสถานที่และทุกกิจกรรม
4.)สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้า
ให้หน้ากากทั้งสองชั้นกระชับสนิทกับใบหน้า
ปิดทั้งจมูกและปากตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในบ้าน
และนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน
5.)หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย
หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
6.)ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์
ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ ไอจาม
หรือสัมผัสวัตถุสิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน
7.)ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัส
บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือ หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ
8.)แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น
9.)เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแบบแยกสำรับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
10.)หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรแยกตัวจากผู้อื่นประมาณ 2 สัปดาท์ และตรวจเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจ ATK #หลังการสัมผัสโรคประมาณ3ถึง5วัน ถ้าไม่พบการติดเชื้อ ให้ตรวจซ้ำฯ

🥰ด้วยความปรารถนาดี จาก นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่ว...
04/03/2022

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบล ได้ร่วมกันแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ถูกกักตัวจากโรคโควิด19 พร้อมทั้งได้ให้เจ้าหน้าที่ ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอบต.บางจาก
#ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด
✅ เฝ้าระวังและสังเกตุอาการตัวเอง หากพบว่ามีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที

วันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้ดำเนินการ ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 บริเวณหมู่ที่ 2,3,5 และหมู่...
03/03/2022

วันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากได้ดำเนินการ ฉีด พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 บริเวณหมู่ที่ 2,3,5 และหมู่ที่
6 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอบต.บางจาก
#ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน
✅ สวมใส่หน้ากากอนามัย ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
✅ หมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ
✅ เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร
✅ ไม่ไปในสถานที่แออัด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก ...
03/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test kit (ATK) จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้เสี่ยงสูงในพื้นที่ตำบลบางจาก.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก เพื่...
02/03/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและผู้ที่เดินทางสัญจรไปมา.

ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 กลับมาระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบา...
01/03/2022

ช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 กลับมาระบาดอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง
นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้สั่งการให้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนทุกท่าน ให้เฝ้าระวังและสังเกตุตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด19 หากมีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อให้รีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองและรับการรักษาได้ทันท่วงที.

ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเป็ดไล่ทุ่งบริเวณบ้านดอนสนาม หมู่ที่ 1 ต.บางจาก ว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นแ...
26/08/2021

ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องเป็ดไล่ทุ่งบริเวณบ้านดอนสนาม หมู่ที่ 1 ต.บางจาก ว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นและส่งเสียงดัง อบต.บางจาก นำโดยรองนายก และปลัด อบต.พร้อมด้วยกำนัน ต.บางจาก ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ ไม่พบฝูงเป็ดไล่ทุ่ง แต่กำนันต.บางจาก รับเรื่องว่าจะคอยแวะเวียนมาดูพื้นที่ในช่วงเช้าและช่วงเย็น หากพบเจ้าของฝูงเป็ดไล่ทุ่งจะได้ดำเนินการตักเตือนต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโ...
14/07/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางจากพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ความยาวประมาณ 300 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) ให้กับโรงเรียนวัดทองนพคุณ เพื่อเป็นการฆ่า...
25/06/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid19) ให้กับโรงเรียนวัดทองนพคุณ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียน เพื่อความปลอดภัยของคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ส่งมอบถุงยังชีพ โดยมีสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ จำนวน 10 รายกา...
27/05/2021

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ส่งมอบถุงยังชีพ โดยมีสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ จำนวน 10 รายการ ให้กับผู้ที่กักตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 จำนวน 20 ราย โดยสิ่งของทั้งหมดนี้ ได้รับบริจาคมาจาก นายวิชา ทองยืน นายก อบต.บางจาก, นางพรนภา คนคล่อง รองนายก อบต.บางจาก, นายเดชา ปิ่นเศียร รองนายก อบต.บางจาก, นายบุญลือ บุญมี กำนันตำบลบางจาก และนางสาวธัญพร รัตนกุสุมภ์ ปลัด อบต.บางจาก

วันที่22พฤษภาคม2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดย นายกวิชา ทองยืน พร้อมด้วย รพ.สต.ตำบลบางจาก เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ...
22/05/2021

วันที่22พฤษภาคม2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดย นายกวิชา ทองยืน พร้อมด้วย รพ.สต.ตำบลบางจาก เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด19 บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลบางจาก เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในการนี้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ล้างมือบ่อยๆ สำหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกรุณากักตัวเองเป็นเวลา 14วัน เพื่อความปลอดภัยของชาวตำบลบางจากทุกคน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับรพ.สต.บางจาก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป...
21/05/2021

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับรพ.สต.บางจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก พร้อมแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และในช่วงนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ขอให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และกักตัวเองเป็นเวลา14วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สวมหน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ งดการรวมตัวกันในช่วงเวลานี้
#เซฟบางจาก

เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าท่อประปาหมู่บ้าน อบต.บางจาก ชำรุด ไม่สามารถจ่ายน้ำให้ชาวบ้านได้  นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหา...
13/05/2021

เนื่องจากได้ตรวจสอบพบว่าท่อประปาหมู่บ้าน อบต.บางจาก ชำรุด ไม่สามารถจ่ายน้ำให้ชาวบ้านได้
นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ชาวบ้านตำบลบางจากได้รับความเดือดร้อน

นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกให้การช่วยเหลือ ตัดต้นไม้ ที่ล้มทับบ้านเรือน และข...
06/05/2021

นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกให้การช่วยเหลือ ตัดต้นไม้ ที่ล้มทับบ้านเรือน และขวางเส้นทาง จากเหตุวาตภัยเมื่อคืนที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดยท่านนายกวิชา ทองยืน ได้นำทีมงานออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดทองนพคุณ โดยรอบ เพื่อเป็นการ...
16/04/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดยท่านนายกวิชา ทองยืน ได้นำทีมงานออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณวัดทองนพคุณ โดยรอบ เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19 ที่กำลังระบาดในระลอก3นี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ในวันศุกร...
26/02/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันตรวจแนะ...
08/01/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ในพื้นที่ ร่วมกันตรวจแนะนำแม่ค้าและผู้บริโภคที่มาซื้อ-ขาย สินค้า บริเวณ ตลาดนัดบ้านสามเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลบางจาก ให้ปฎิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดย นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมด้วยกำนัน ผ...
31/12/2020

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดย นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ประจำตำบล ออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด รพ.สต. และศาลากลางหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยของชาวตำบลบางจาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่.

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดย นายวิชา  ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก กำนันตำบล...
26/12/2020

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก นำโดย นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก กำนันตำบลบางจากพร้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ผู้อำนวยการ รพสต.บางจาก เจ้าหน้าที่ และ อสม.ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด 19 แรงงานต่างด้าว บริเวณ โครงการก่อสร้างประตู ปิด - กั้น น้ำเค็ม ม.7 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี ปรากฏว่า ไม่พบเชื้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดประดับตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสและไฟประดับสวยงาม บริเวณสนามหน้าที่ทำการ อบต.บางจากเพื่อเป็น...
24/12/2020

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้จัดประดับตกแต่งไฟต้นคริสต์มาสและไฟประดับสวยงาม บริเวณสนามหน้าที่ทำการ อบต.บางจากเพื่อเป็นการส่งความสุขปีใหม่ 2564 ให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ และขณะเที่ยวชมการประดับไฟ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ด้วยนะคะ🥳☃️🎉

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านนายกวิชา ทองยืน ในโอกาส เข้ารับราง...
30/11/2020

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านนายกวิชา ทองยืน ในโอกาส เข้ารับรางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2563 ประเภททั่วไป สาขาการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวิชา  ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เข้ารับรางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่ง...
30/11/2020

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายวิชา ทองยืน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เข้ารับรางวัล "นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2563 ประเภททั่วไป สาขาบริหารและพัฒนาท้องถิ่น โครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

ประมวลภาพโครงการแข่งขันเรือยาวเนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
10/11/2020

ประมวลภาพโครงการแข่งขันเรือยาวเนื่องในประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563

30/10/2020

เชิญชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณตลาดน้ำวัดทองนพคุณ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ที่อยู่

ทางหลวง ชนบท สส. 2021
Amphoe Muang Phet Buri
76000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632781236

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก จังหวัดเพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

🙏ขออนุญาตแอดมิน เพื่อประชาสัมพันธ์ ถ้าผิดกฎลบได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับ🙏
#หากคุณกำลังมองหาเตาเผาไร้มลพิษ
สำหรับ อบต. เทศบาล โรงเรียน โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน วัด โรงพยาบาล ฯลฯ
🟥จำหน่ายเตาเผาไร้มลพิษทุกชนิด เตาเผาขยะ เตาเผาซากสัตว์เลี้ยง เตาเผาศพ หัวเผา(เครื่องพ่นไฟ) และอะไหล่
รับซ่อมแซม ดัดแปลงแก้ไข ซ่อมหัวเผาทุกยี่ห้อ
🟩บริการของเรา
- บริการสร้างเมรุ พร้อมเตาเผาทุกระบบพร้อมติดตั้ง ไม่ว่าจะระบบน้ำมัน ระบบเผาถ่าน ระบบแก๊ส ฯลฯ
- บริการตรวจเช็คและแก้ไขระบบหัวเผา
- บริการจำหน่ายอุปกรณ์พร้อมจัดส่ง/ติดตั้งทั่วประเทศ
- ซ่อมด่วนทั่วไทยไม่เกิน 7 วันใช้การได้
- รับสร้างเตาเผาซากสุนัขและสัตว์เลี้ยงแสนรัก
- ทุกชิ้นงาน รับประกันผลงาน 2 ปี
✅บริการติดตั้งด้วยทีมงานคุณภาพ
✅ทุกชิ้นงาน รับประกันผลงาน 2 ปี
✅ประหยัดงบประมาณด้วยการใช้งานที่ยาวนานกว่า
✅เตาเผาไร้มลพิษได้รับคุณภาพและมาตรฐาน
📌สนใจ
👉ทักแชท m.me/110828391476479
📲โทร/แอดไลน์ : 0994945552
https://bit.ly/3gmozVq
ขออนุญาตค่ะ.ประกาศ เรือหายไป จากบ้านริมน้ำ หมู่ 1 ต.วังตะโก อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อคืนของวันที่ 5 ส.ค.2564 ผู้ใดพบเห็นช่วยแจ้งเบาะแสด้วยค่ะ เจ้าของเรือมีความจำเป็นต้องใช้เรือในการดำรงชีพ หาปลา หาผักริมน้ำ
กิน ในช่วงวิกฤตโควิด19นี้ อย่าได้ซ้ำเติมในยามทุกข์ยากเลยค่ะ ผู้ขโมยไปหรือผู้รับซื้อเรือเก่า โปรดเห็นใจ ผิดกฎหมาย อย่าทำเลยค่ะ ติดต่อขอคืน
ชาววังตะโก ริมน้ำ หรือใครทราบเบาะแส ช่วยทักบอกด้วยนะคะ หรือแจ้งที่เบอร์ 0867620181 จักขอขอบคุณมากค่ะ
#}