Clicky

ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวั

ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวั ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวั, 67 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลห, Amphoe Nong Khae.

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 21ตุลาคม 2565 เวลา 19.30 น. โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคและนายสันทัศน์ รันดาเว นายอำ...
21/10/2022

วันที่ 21ตุลาคม 2565 เวลา 19.30 น.
โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคและนายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง สั่งการให้ ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอหนองแค นายปรีชาสิงห์เถื่อน และนายกฤษดา รัตนเจริญ ปลัดอำเภอวิหารแดง พร้อมด้วยสมาชิกอส.อำเภอหนองแค และสมาชิกอส.อำเภอวิหารแดง บูรณาการกำลังร่วมกันโดยมีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแคเป็นผู้สังเกตการณ์ ในการจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามิน(ยาบ้า)จำนวน 901 เม็ด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ. หนองแคสาขาย่อยหินกองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่19ตุลาคม2565โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคและนายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง สั่งก...
19/10/2022

วันที่19ตุลาคม2565
โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคและนายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง สั่งการให้ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองแคและฝ่ายความมั่นคงอำเภอวิหารแดงซึ่งประกอบด้วย นายปรีชา สิงห์เถื่อน ปลัดอำเภอวิหารแดง ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอหนองแค และนายกฤษดา รัตนเจริญ ปลัดอำเภอวิหารแดง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อำเภอหนองแคและสมาชิก อส.อำเภอวิหารแดง บูรณาการกำลังร่วมกันกวาดล้างยาเสพติดภายในเขตอำเภอหนองแคและเขตอำเภอวิหารแดงโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ 3 ราย ยาเสพติดรวมทั้งหมด 2370 เม็ด
จากนั้นจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอวิหารแดง(ฝ่ายความมั่นคง) และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค และ สภ.วิหารแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังร่วมกันเพื่อดำเนินการจับกุมค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาล ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอห...
07/10/2022

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองแค พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอ นายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ร้อย อส.หนองแคที่ 4 นายจตุพล สิงห์โต กำนันตำบลโคกตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนัน ตำบลโคกตูม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหนองปลิง นายสมบูรณ์ แสงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลโคกตูม และตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันยากลำบากยิ่งขึ้น และได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หจก.สกุลนิทัวร์

06/10/2022

***แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ***
ด้วยแผนการรับลงทะเบียนฯณ หอประชุมอำเภอหนองแคได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ในวันที่ 6 ตุลาคม 2565 และอำเภอจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถมอบอำนาจหรือเดินทางมาลงทะเบียนได้
ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนฯ สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สาขาที่ตั้งธนาคาร ทั้ง 5 ธนาคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 -19 ตุลาคม 2565
1. ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองแคและสาขาหินกอง
2. ธนาคารออมสิน สาขาหนองแคและสาขาหินกอง
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส.

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอห...
05/10/2022

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองแค พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอ นายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ สมาชิก อส.ร้อย อส.หนองแคที่ 4 นายอาคม อัตถะสัมปุญณะ กำนันตำบลคชสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ตำบลคชสิทธิ์ นายบุญพิศุทธิ์ จำลองพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์ และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัย น้ำท่วมขังในพื้นที่บริเวณริมคลองหนองรู ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันยากลำบากยิ่งขึ้น และได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) พร้อมน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หจก.สกุลนิทัวร์ และถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลคชสิทธิ์

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.ถึงเวลา 19.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนอง...
14/09/2022

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.ถึงเวลา 19.00 น. โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อำเภอหนองแค และชุดเฉพาะกิจอำเภอหนองแค ดำเนินการตรวจสอบตามที่มีสายลับแจ้งเรื่องมีผู้ลักลอบเสพและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอหนองแคโดยสามารถจับกุมและขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 3 รายพร้อมยาเสพติดจำนวนทั้งหมด 594 เม็ด
โดยเจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค(ฝ่ายความมั่นคง)และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแคเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 19.30 น.โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต....
06/09/2022

วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 19.30 น.โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อำเภอหนองแค และชุดเฉพาะกิจอำเภอหนองแค ออกตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหนองแคโดยเมื่อมาถึง ถนนสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เจ้าที่สามารถจับกุม ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)จำนวน 206 เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติด ประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และขับขี่ยานพาหนะขณะมีสารเสพติดในร่างกาย จากนั้นจึงนำตัวพร้อมของกลางมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค(ฝ่ายความมั่นคง)และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.นายพุทธพงษฺ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ...
03/09/2022

วันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 8.00 น.
นายพุทธพงษฺ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและเป็นปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลโคกแย้ พร้อมด้วยสมาชิก อส.อำเภอหนองแค ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองแค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ กำนันตำบลโคกแย้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลโคกแย้ ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านของ น.ส.หล่ำ หมอนอิงเลขที่ 5 หมู่ที่ 15 ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งหน่วยงานที่เข้าให้ความช่วยเหลือมีดังนี้
1 อำเภอหนองแค
2 สภ.หนองแค
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้
การให้การช่วยเหลือระงับเหตุใช้รถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จำนวน 2 คันพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 7 นาย สามารถระงับเหตุได้ในเวลา 8.30 น.ในเบื้องต้นนายอำเภอหนองแคสั่งการให้นำถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับความเสียหาย และ หลังจากนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป สาเหตุและมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 01.05 น.โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต....
02/09/2022

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 01.05 น.
โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อำเภอหนองแค และชุดเฉพาะกิจอำเภอหนองแค ออกตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอหนองแค โดยเมื่อมาถึง ถนนสาธารณะ พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เจ้าที่สามารถจับกุม ผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลาง ยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)จำนวน 600 เม็ด โดยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติด ประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำตัว นายรำไพฯพร้อมของกลางมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค(ฝ่ายความมั่นคง)และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแคเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 น.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ...
23/08/2022

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 11:00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและเป็นปลัดอำเภอประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองแค พร้อมด้วยสมาชิก อส.กองร้อย อส.อำเภอหนองแคที่ 4 ฝ่ายปกครองตำบลห้วยขมิ้น ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองแค ว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่ง เข้ามาลักลอบเสพยาเสพติดประเภท(ยาบ้า)บริเวณบ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยขมิ้นอำเภอหนองแค เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบ จากการตรวจสอบพบเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวและพระที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจริง โดยทั้งสองกำลังร่วมกันเสพยาเสพติด(ยาบ้า)เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการ จับกุมและให้พระภิกษุลาสิกขา(สึก) และจัดทำบันทึกประวัติ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการต่อไป

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานบัตรต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)รบกวนนายจ้างตรวจสอบเอกสารตามมติ ครม ให้ครบถ้วนก่อนมาติ...
27/06/2022

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์
งานบัตรต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
รบกวนนายจ้างตรวจสอบเอกสารตามมติ ครม ให้ครบถ้วนก่อนมาติดต่อ หากมีข้อสงสัยกรุณา
โทร 063-9015665,0639032161,0889812323,
0889815584
#ยกเลิกคิวกรุณาโทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนล่วงหน้าวันเวลาที่มาใช้บริการ

วันที่14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ...
14/06/2022

วันที่14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.หนองแคและชุดเฉพาะกิจอำเภอหนองแค ออกตรวจสอบเรื่องที่มีประชาชนแจ้งว่า มีผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดประเภทยาบ้าบริเวณบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จับกุมผู้กระทำความผิด 1 ราย พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำนวน 364 เม็ดและทำการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนายชลทิศฯ โดยผลการตรวจพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะ เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดประเภทที่ 1เมทแอมเฟตามิน(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดประเภทที่1เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย จากนั้นจึงนำ มาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค(ฝ่ายความมั่นคง)และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค เพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม...
14/06/2022

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 19.00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำสมาชิก อส.อ.หนองแค ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภายในเขตอำเภอหนองแค และเมื่อเวลา 19:00 น. ได้พบกลุ่มบุคคลกำลังลักลอบเล่นการพนันไฮโล เพื่อเอาทรัพย์สินกัน บริเวณเพิงพักไม่มีเลขที่หมู่ที่ 14 ตำบลโคกแย้อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวว่าเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเข้าดำเนินการจับกุม โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้จำนวน 5 คน พร้อมของกลางอุปกรณ์เล่นการพนันไฮโลและธนบัตรอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นจึงนำผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค (ฝ่ายความมั่นคง) และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มาบริจาคกันเยอะๆนะคะ
13/06/2022

มาบริจาคกันเยอะๆนะคะ

อำเภอมีพิซซ่าขายแล้วนะคะ 😍😍
10/06/2022

อำเภอมีพิซซ่าขายแล้วนะคะ 😍😍

29/05/2022

!!!แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะ!!!
#ศูนย์ฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอหนองแค
#ไม่มีให้บริการแล้ว ติดต่อสอบถามได้ที่
โรงพยาบาลหนองแค หรือ รพ.สต.ใกล้บ้านนะคะ

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคและ นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง...
25/05/2022

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคและ นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอวิหารแดง สั่งการให้ นายปรีชา สิงห์เถื่อน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวิหารแดง ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองแค นำสมาชิกอส.อำเภอหนองแค และ สมาชิก อส.อำเภอวิหารแดง บูรณาการกำลังร่วมกัน สืบสวนขยายผลการจับกุมตามที่ฝ่ายปกครองอำเภอวิหารแดงได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิดรายที่ 1 พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)จำนวน 212 เม็ดและให้การซัดทอดว่าได้ซื้อยาเสพติดมาจากพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลหนองจิกอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีจึงได้ร่วมกันวางแผนจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดรายที่ 2 พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)จำนวน 2,525 เม็ด และทำการตรวจปัสสาวะ พบว่าปัสสาวะมีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีน เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เริ่มต้นฤดูฝน...2565
12/05/2022

เริ่มต้นฤดูฝน...2565

สีสันวันเกณฑ์ทหาร ปี 25657-8 เมษายน
08/04/2022

สีสันวันเกณฑ์ทหาร ปี 2565
7-8 เมษายน

#เกณฑ์วันที่สอง ต้องการ 62 คน #หอประชุมอำเภอหนองแค#ร้านค้าวันเกณฑ์ทหาร
08/04/2022

#เกณฑ์วันที่สอง ต้องการ 62 คน
#หอประชุมอำเภอหนองแค
#ร้านค้าวันเกณฑ์ทหาร

#แจ้งหยุดให้บริการ #งานทะเบียนราษฎร์ #งานบัตรประชาชน ในวันที่ 11 เมษายน 2565
07/04/2022

#แจ้งหยุดให้บริการ #งานทะเบียนราษฎร์
#งานบัตรประชาชน ในวันที่ 11 เมษายน 2565

#เกณฑ์ทหารวันแรก #หอประชุมอำเภอหนองแค#เมื่อเธอมาพร้อมหมายเรียก❤️❤️
07/04/2022

#เกณฑ์ทหารวันแรก #หอประชุมอำเภอหนองแค
#เมื่อเธอมาพร้อมหมายเรียก❤️❤️

#เกณท์ทหารอำเภอหนองแควันที่ 7-8 เมษายน 2565#ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบ…เนื่องจากในการตรวจเลือกทหารมีทหารกองเกินที่ผ่...
02/04/2022

#เกณท์ทหารอำเภอหนองแค
วันที่ 7-8 เมษายน 2565
#ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบ…เนื่องจากในการตรวจเลือกทหารมีทหารกองเกินที่ผ่านมา บางคน มีผลการตรวจโควิดเป็น บวก จึงขอความร่วมมือ (ไม่ได้บังคับ)ให้ทหารกองเกินที่จะมาตรวจเลือกทหาร กรุณาตรวจโควิดด้วยวิธี ATK ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานที่ตรวจเลือกทหาร และญาติถ้าไม่จำเป็นก็ขอความร่วมมือไม่ต้องมา ( แต่ไม่ได้ห้าม )เพื่อลดความแออัดของสถานที่

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิร...
01/04/2022
ระบบลงนามถวายพระพร

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๔

ระบบลงนามถวายพระพร

#วัคซีน
31/03/2022

#วัคซีน

Photos from Saraburi News's post
30/03/2022

Photos from Saraburi News's post

30/03/2022

ประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย
เเจ้งปิดถนนข้ามทางรถไฟพิชัยณรงค์สงคราม 1 (กม.รถไฟ113+396)เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณใต้ดิน
ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.65 เวลา 07.30 น.
ถึงวันที่ 3 เม.ย. 65 เวลา 18.00 น.

เมื่อปิดถนนข้ามทางรถไฟพิชัยณรงค์สงคราม 1 ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยใช้ ถนนพหลโยธิน
1)เดินทางจากถนนพิชัยณรงค์สงครามไปยังชุมชนเขาคูบา
-วิ่งบนถนนพหลโยธิน 6 ระยะทางประมาณ 950 เมตร
-เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธิน
-วิ่งบนถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ 50 เมตร
-เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเทศบาล 9
-วิ่งบนถนนเทศบาล 9 อีกระยะประมาณ 1 กิโลเมตร
รวมระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร

2)การเดินทางจากฝั่งชุมชนเขาคูบาไปฝั่งสถานีรถไฟสระบุรี
-วิ่งบนถนนเทศบาล 9 ระยะประมาณ 1 กิโลเมตร
-เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพหลโยธิน จากนั้นวิ่งบนถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ 100 เมตร
-กลับรถเข้าสู่ถนนพหลโยธินฝั่งทิศเหนือจากนั้นวิ่งบนถนนพหลโยธิน ระยะประมาณ 300เมตร
-เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพิชัยณรงค์สงคราม ระยะระยะประมาณ 1 กิโลเมตร
-เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพิชัยณรงค์สงคราม 1
-วิ่งบนถนนพิชัยณรงค์สงคราม 1 ระยะประมาณ 200 เมตร
-เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพหลโยธิน 6
-วิ่งบนถนนพหลโยธิน 6 เป็นระยะประมาณ 600 เมตร
ถึงสถานีรถไฟสระบุรีรวมระยะทาง ประมาณ 4.6 กิโลเมตร

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค และนายสันทัศน๋ รันดาเ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
โดยการอำนวยการของ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค และนายสันทัศน๋ รันดาเว
นายอำเภอวิหารแดง สั่งการให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองแค นายปรีชา สิงห์เถื่อน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวิหารแดง นำสมาชิก อส.อำเภอหนองแค
บูรณาการกำลังร่วมกับ สมาชิก อส.อำเภอวิหารแดง ตรวจสอบผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดบริเวณสวนแตงกวา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ผลการปฏิบัติสามารถจับผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)จำนวน5,447 เม็ดและยาไอซ์น้ำหนักรวม47กรัม จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจปัสสาวะผู้ลักลอบจำหน่าย ผลการตรวจพบมีสารเสพติดในปัสสาวะ เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหา ครอบครองยาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้าและยาไอซ์) ซึ่งมีไว้สำหรับจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดประเภทที่1 เมทแอมเฟตามีน โดยผิดกฎหมาย จากนั้นจึงนำตัวพร้อมของกลางมาบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค(ฝ่ายความมั่นคง)และนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคสั่งการให้ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรมปลัดอำเภอฝ่า...
29/03/2022

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแคสั่งการให้ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อำเภอหนองแค ดำเนินการตรวจสอบตามที่ตรวจพบว่ามีการมั่วสุมและลักลอบเสพยาเสพติดบริเวณ เพิงพักไม่มีเลขที่ในพื้นที่ด้านหลังสำนักงาน ชลประทานหนองแค โดยจากการตรวจสอบพบมีกลุ่มบุคคลจำนวน
ประมาณ 7 คนกำลังมั่วสุมกันอยู่ โดยเมื่อพบเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็แสดงอาการพิรุธโดยพยายามวิ่งหลบหนีซึ่งหนึ่งในกลุ่มบุคคลนั้นได้โยนสิ่งของทิ้งไว้บริเวณพงหญ้าโดยบุคคลนั้นสามารถหลบหนีไปได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพบเป็นกล่องโลหะแบบมีฝาปิดซึ่งภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 59 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้เสพยาเสพติดได้จำนวน 5 ราย เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการนำมาทำบันทึกและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

#เดือนเมษายน2565#ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอหนองแค
28/03/2022

#เดือนเมษายน2565
#ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอหนองแค

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค/ผู้อำนวยการศูนย์อำน...
24/03/2022

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน นางสาวปวีณา แสนอุ้ม ปลัดอำเภอ และสมาชิกกาชาดอำเภอหนองแค ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองแค มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 102 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 82 ยูนิต ทั้งนี้นายอำเภอหนองแคได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สร้างบุญด้วยการบริจาคอวัยวะพร้อมการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักทะเบียนทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอหนองแค จังห...
18/03/2022

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน นายไพฑูรย์ คุปตะพันธ์ุสนธิ นายกเทศมนตรีตำบลคชสิทธิ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะบริเวณเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ และล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

วันที่ 15 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยนายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ ร่วมต้...
17/03/2022

วันที่ 15 มี.ค.2565 เวลา 10.00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยนายจักรพงค์ ประกอบการ ปลัดอำเภอ ร่วมต้อนรับ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสมาเปิดกิจกรรม “นำวัคซีนมาหาประชาชน” ณ โรงเรียนเทศบาลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ,นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เขตอำเภอหนองแค ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลห้วยทราย ตำบลหนองนาก ,สาธารณสุขอำเภอหนองแค ,ผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหินกอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก ,สมาชิก อส.ร้อย อส.หนองแคที่ 4 และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนกลุ่ม 608 โดยสร้าง “วัคซีนใจ” ในชุมชน เป็นการให้คำปรึกษาแบบโน้มน้าวใจแก่ประชาชนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอย่างเร่งด่วน

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปล...
17/03/2022

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค สั่งการให้ ว่าที่ร.ต.ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจอำเภอหนองแคและสมาชิก อส.อำเภอหนองแค ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองแค กรณี พระภิกษุมีพฤติกรรมลักลอบ เสพยาเสพติดบริเวณ ตำบล หนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
- ผลการปฏิบัติ มีพระภิกษุจำนวน 8 รูป และจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบ พระภิกษุมีสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน 2 รูป จากนั้นนำพระภิกษุให้เจ้าอาวาสทำการลาสิกขา(สึก)และจัดทำบันทึกประวัติเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดต่อไป และจากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลโดยสามารถจับผู้ต้องหาได้ 2 รายพร้อมยาบ้าจำนวนทั้งหมด26เม็ด เจ้าหน้าที่จึงทำการจับกุมโดยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดประเภทที่ 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำมาทำการบันทึกจับกุม ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแคฝ่ายความคงและนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองแค(สาขาย่อยหินกอง)เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองแค ปล...
15/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหนองแค ปลัดอำเภอ ร่วมกันเดินชมการแสดงผลงานเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณด้านข้างหอประชุมอำเภออำเภอ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละตำบล จำนวน 17 หมู่บ้าน นำเสนอผลงานการทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านในช่วงปีที่ผ่านมา และบอร์ดแสดงผลงานเหล่านี้จะถูกจัดแสดงให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
การทำงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละมีจิตสาธารณะ เพื่อความผาสุกของประชาชน

วันที่ 10 มึ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ อำเภอหนองแค โดยทีมตำบลหนอ...
11/03/2022

วันที่ 10 มึ.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ อำเภอหนองแค โดยทีมตำบลหนองแค ประกอบด้วย ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลหนองแค พัฒนากรรับผิดชอบตำบลหนองแค ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลหนองแค และ จนท.กองสวัสดิการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล "คนจนเป้าหมาย" ในระบบ TPMAP ตำบลหนองแค เป้าหมายตามฐานข้อมูล 8 ราย พบเพิ่มเติม 1 ราย รวม 9 ราย รายละเอียดโดยสรุปดังนี้
1. นายทวิทย์ ทิกามล ตกเกณฑ์มิติรายได้ เสียชีวิต
2. นางสมคิด วงษ์เกตุ ตกเกณฑ์มิติรายได้ กองสสัสดิการเทศบาลหนองแค เตรียมลงสำรวจเก็บข้อมูลตามแบบ พมจ. รายงาน พมจ.สระบุรี เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และติดตามความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
3. น.ส.สอิ้ง วงษ์สอาด ตกเกณฑ์มิติรายได้และมิติความเป็นอยู่ กองสวัสดิการเทศบาลหนองแค เตรียมลงสำรวจเก็บข้อมูลตามแบบ พมจ. รายงาน พมจ.สระบุรี เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และติดตามความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
4. นายชลอ ปานทอง ตกเกณฑ์มิติรายได้และมิติความเป็นอยู่ กองสวัสดิการเทศบาลหนองแคเตรียมลงสำรวจเก็บข้อมูลตามแบบ พมจ. รายงาน พมจ.สระบุรี เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท และติดตามความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม
5. อีก 5 รายไม่ตกเกณฑ์แต่มีรายได้น้อย ตรวจสอบเพิ่มเติมส่งเสริมอาชีพ ช่องทางเพิ่มรายได้
6. ประสานกำหนดแผนลงพื้นที่ร่วมกันอีกครั้งภายใน 20 มี.ค. 65

#กิจกรรมอำเภอหนองแค
10/03/2022

#กิจกรรมอำเภอหนองแค

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลาเวลา 13.00 น. นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต .ศุภวัฒก์ จงธ...
09/03/2022

วันที่ 9 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลาเวลา 13.00 น.
นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต .ศุภวัฒก์ จงธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวปวีณา แสนอุ้ม ปลัดอำเภองานสำนักงานอำเภอพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีและผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ต่ำ ร่วมกันลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 25 ม.4 ต.ไผ่ต่ำ เพื่อติดตามประเมินพฤติกรรมของนางพรวิมล ที่ทำร้ายร่างกายบุตรชาย ด.ช.ทิวา ดาวเรือง อายุ 9 ปี ว่าจะสามารถดูแลและรับบุตรชายกลับมาเลี้ยงดูได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน ด.ช.ทิวา ดาวเรือง อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จากติดตามพบว่านางพรวิมลได้ปรับพฤติกรรมและต้องการรับบุตรชายกลับมาดูแลเช่นเดิม จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงในการดูแลและอุปการะเลี้ยงดูบุตร กับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี โดยตกลงจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก และจะให้ ด.ช.ทิวา ดาวเรือง กลับมาอยู่อาศัยกลับแม่หลังจากสอบจบภาคการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

สรุปประเด็นสำคัญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2565ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอหนองแค
07/03/2022

สรุปประเด็นสำคัญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 3/2565
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอหนองแค

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรีย...
03/03/2022

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายพุทธพงษ์ สุริยะสิงห์
นายอำเภอหนองแค เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสและมีฐานะยากจนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 #อำเภอหนองแค

ที่อยู่

67 ถนนระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ตำบลห
Amphoe Nong Khae
18140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636371400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Amphoe Nong Khae บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปฉีดวัคซีนเมื่อ27/09/2564.ที่อำเภอหนองแค ทำไมป่านนี้ประวัติการรับวัคซีนยังไม่updateให้ครับ
📢📢โอกาสดีๆของชาวหนองแคและชาวสระบุรีมาแล้วจ้า
ไม่ทราบช่วงเวลาที่เข้าฉีด แล้วจะตรวจสอบได้อย่างไรครับว่านัดกี่โมงเพื่อฉีดวัคซีน
ยังมีต่อนะคะ..มากันเลยค่า 4กลุ่มนี้บวกผู้คิดตามได้อีก1ด้วยน๊า
นัดเข็มสอง 27 กย.นี้ไม่รู้ว่ามีการเลื่อนนัดให้เร็วขึ้นเป็น 30 สค.ขอคำแนะนำว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปในการฉีดเข็มสอง
อยากทราบว่าการติดต่อราชการงานบะเบียนเค้าไม่ทำงานเหลอคับไป2ครั้งก้ไม่ทำให้ร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง
(งานทะเบียนโคตรห่วยพูดจาหมาไม่เเดก อ.วิหารแดงและอ.หนองแค)ทำงานโยนกันไปมา
ครับผม กังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย ไม่ใช้น้ำฟุบำบัดน้ำเสีย น้ำเขียวเหมือนโลกพระอินทร์
Thanks you for your very time good for Facebook
การค้าก้าวไกล ธุรกิจไทยที่ยั่งยืน
.COM ไม่ตรงกันกับบุคคล
เบิกฟ้าทศบารมี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยีนนาน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมกระโดดร่มดิ่งพระสุธาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
x

Amphoe Nong Khae บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กศน.ตำบลโพนทอง นันทวีร์ อิเล็คทรอนิค เทศบาลตำบลหนองแค ศูนย์วิทยุ อาสากู้ภัยมูลนิธ ร้านสัมพันธ์เครื่องหมายราช ไฟฟ้าท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหน โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสร สำนักงานประกันสังคมจังหวัด Auto Concrete Product