Kanaratbamrungpathumthani School

Kanaratbamrungpathumthani School โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี เลขที่ 85 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
(7)

เปิดเหมือนปกติ

เกียรติบัตร กิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี
10/12/2020

เกียรติบัตร กิจกรรมตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี

09/12/2020
9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน...
09/12/2020

9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ วันรักษ์ปทุม ประจำปี 2563 โดยมีการประกวดแต่งกลอน วาดภาพ และถ่ายภาพ เกี่ยวกับเมืองปทุมธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวปทุมธานีเชื้อสายมอญ และส่งเสริมความสามารถของนักเรียน

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post
09/12/2020

Photos from Kanaratbamrungpathumthani School's post

การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ประจำปีการศึกษา 2563วันที่ 9 ธันวาคม 2...
09/12/2020

การตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
*ผู้ที่ตอบคำถามผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลังต่อไป

ประกาศผลการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ปีการศึกษา 2563ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชน...
08/12/2020

ประกาศผลการประกวดและการแข่งขันกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ปีการศึกษา 2563
ขอให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับรางวัลที่หน้าเสาธงในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

07/12/2020
7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการทำบุญต...
07/12/2020

7 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี คณะครู และนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์หน้าเสาธง

06/12/2020
5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ...
06/12/2020

5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพร...
06/12/2020

5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

05/12/2020
5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และ...
05/12/2020

5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

05/12/2020
5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีทำบุญ ใส่บาตรพระสงฆ์...
05/12/2020

5 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู ร่วมพิธีทำบุญ ใส่บาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติ

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมคุณ...
05/12/2020

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับฝ่ายบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมคุณครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกฝังทัศนคติในการสอนให้เด็กไทยได้เรียนรู้แบบ Active Learning ในหัวข้อเรื่อง "สอนอย่างไรกับเด็กไทยยุคดิจิตอล" ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5

ตัวแทนประเทศไทย ไปต่อประเทศจีน กรุงปักกิ่ง ด้วยนะ
04/12/2020

ตัวแทนประเทศไทย ไปต่อประเทศจีน กรุงปักกิ่ง ด้วยนะ

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ งานพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 รายการ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลดังนี้ รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Sumo 3 Kg. RC ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขัน Line Adventure ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขัน Line Fast ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขัน Line Adventure ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขัน Line Fast ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 3 การแข่งขัน Line Fast ม.4-6 โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศจีนในลำดับต่อไป

04/12/2020
4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธี...
04/12/2020

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วยพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวสุนทรพจน์ราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลนักเรี...
04/12/2020

4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ มอบรางวัลนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ งานพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 รายการ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลดังนี้ รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน Sumo 3 Kg. RC ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขัน Line Adventure ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขัน Line Fast ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน LEGO Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขัน Line Adventure ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 2 การแข่งขัน Line Fast ม.4-6 รางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอับดับ 3 การแข่งขัน Line Fast ม.4-6 โดยนักเรียนที่ได้รางวัลเหรียญทองจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่ประเทศจีนในลำดับต่อไป

Kanaratbamrungpathumthani School
02/12/2020

Kanaratbamrungpathumthani School

ช่องทางการส่งผลงานประกวดภาพถ่าย
กิจกรรม “สืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓”

2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนค...
02/12/2020

2 ธันวาคม 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับคณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จัดพิธีบวงสรวง และพิธีตั้งศาลเจ้าแม่เจ้าปาทอง (เจ้าแม่เจิงบิ) เจ้าแม่ประจำโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และพิธีปรับปรุงบูรณะศาลตายาย ณ บริเวณ ประตูท่าน้ำ ศาลาสัตตบงกช

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563สนามสอบโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
01/12/2020

การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563
สนามสอบโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ช่องทางการส่งผลงานประกวดภาพถ่าย กิจกรรม “สืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓”
01/12/2020

ช่องทางการส่งผลงานประกวดภาพถ่าย
กิจกรรม “สืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓”

23-27 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ น้อย เพื่อศึกษาการทำงานบริหารจั...
30/11/2020

23-27 พฤศจิกายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการผู้ว่าฯ น้อย เพื่อศึกษาการทำงาน
บริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยได้พาผู้ว่าฯน้อย ทั้ง 6 คน คือนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมฟังกระบวนการทำงานรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 5 วัน ทั้งนี้โครงการผู้ว่าฯน้อย จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสนใจในการบริหารจังหวัด ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมือง

29/11/2020
28-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป...
29/11/2020

28-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการธรรญชนก เจริญสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Two Day Camp เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

28-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างป...
29/11/2020

28-29 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการธรรญชนก เจริญสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Two Day Camp เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการปรับเ...
29/11/2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมและรักษาระยะห่างตามมาตรของรัฐบาล
เชิญชวนนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในกิจกรรม “สืบสานประเพณีวิถีไทย-รามัญ ปีการศึกษา ๒๕๖๓”
📍สามารถลงทะเบียนประกวดแข่งขันทุกรายการส่งผลงานได้ที่ห้อง 136 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
📍ผลการประกวดและการแข่งขันจะประกาศในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และมอบรางวัลหน้าเสาธง
ช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวดแต่งกลอนสุภาพในหัวข้อ "สืบสาน รักษา ภูมิปัญญาเมืองปทุม" https://docs.google.com/forms/d/1tr3Nb3lMrUsIOD2ERhRH1H8srPPEzVl1Ij5v0Xh26hg/edit?usp=drivesdk

2. กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "ปทุมธานีของฉัน"
https://docs.google.com/forms/d/1pelrCDm_tNR-uhWiot1bi7aPtonyrZhi7ISfZQBN7Wg/edit?usp=drivesdk

3. กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "สืบสาน รักษา ภูมิปัญญา เมืองปทุมธานี"
https://docs.google.com/forms/d/1KLDjKNCBrV-OzsBRqBfiaJ3dsVPhuduaH25XfnFyWPs/edit?usp=drivesdk

28/11/2020
28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี มอบหมายให้รองผู้อำนวยการธรรญชนก เจริญสุ...
28/11/2020

28 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี มอบหมายให้รองผู้อำนวยการธรรญชนก เจริญสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านกระบวนการคิดทางด้านวิทยาการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ และกระบวนการคิดทางด้านคณิตศาสตร์กับคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนที่สนใจ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5

27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงป...
27/11/2020

27 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี คณะครูและบุคลากรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูธีรศักดิ์ บัวสาย ในโอกาสที่ได้คัดเลือกเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

#ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2563เฉพาะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 4ลงทะเบียน SGS นักเรียน https://sgs6....
26/11/2020

#ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2563

เฉพาะนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 4

ลงทะเบียน SGS นักเรียน https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

คู่มือการลงทะเบียน shorturl.at/myBS0

26/11/2020
26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมาย...
26/11/2020

26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยท่านผู้อำนวยการเจริญ บัวลี ร่วมกับฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายให้คุณครูธัญวิสิฐ จันทร์ดุสิตขจร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย หลังเสร็จพิธี ลูกเสือและเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน

ที่อยู่

85 หมู่ 5 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี
Amphoe Pathum Thani
12000

เบอร์โทรศัพท์

025816559

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Kanaratbamrungpathumthani Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Kanaratbamrungpathumthani School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด