ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีและสุ

ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีและสุ ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

✅ ทางหลวงอู่ทองให้การช่วยเหลือรถ/ดูแลการจราจร🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 11.45 น.🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทองให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะ...
14/09/2022

✅ ทางหลวงอู่ทองให้การช่วยเหลือรถ/ดูแลการจราจร

🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 11.45 น.
🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทอง

ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกการจราจร รถยนต์กระบะบรรทุกอาหารสัตว์ (ยางหลังระเบิด) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ดำเนินการช่วยเก็บสิ่งของตกหล่นฯ ประสานรถยกนำรถออกจากช่องทางเดินรถ

📍ทล.324 กม.42 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เหตุการณ์เรียบร้อย

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ ทางหลวงอู่ทองให้การช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดฯ🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 11.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทองให้การช่วยเหลือรถยนต์ (ระบบแบ...
14/09/2022

✅ ทางหลวงอู่ทองให้การช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดฯ

🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 11.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทอง

ให้การช่วยเหลือรถยนต์ (ระบบแบตเตอรี่) นำสายพ่วงเเบ็ตฯประจำรถ ดำเนินการเรียบร้อย สามารถเดินทางต่อไปได้

📍ทล.324 กม.42 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ จับกุมผู้ต้องหาต่างด้าว 19 ราย!!!🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 05.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์-โดยกล่าวหาว่า    ผู้ถูกจับที่ ...
14/09/2022

✅ จับกุมผู้ต้องหาต่างด้าว 19 ราย!!!

🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 05.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
-โดยกล่าวหาว่า
ผู้ถูกจับที่ 1 รู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม
ผู้ถูกจับที่ 2 - 19 เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

📍ถ.ดอนเจดีย์-สระกระโจม ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและคุณครูฯ🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 07.30 น.🚨ตำรวจทางหลวงท่ามะกาได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกา...
14/09/2022

✅ ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและคุณครูฯ

🔻(13 ก.ย. 65) เวลา 07.30 น.
🚨ตำรวจทางหลวงท่ามะกา

ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการโดยสารรถตู้ของนักเรียน

1.ประชาสัมพันธ์ ให้ โรงเรียน คนขับรถตู้ และ ผู้ปกครอง ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อแจ้งความเรียบร้อยในการรับส่งนักเรียน ในแต่ละวัน
2.แจ้งให้ผู้ขับขี่รถตู้ตรวจสอบที่นั่งภายในรถหลังจากที่ส่งเด็กนักเรียนแล้วทุกครั้ง
3.ประชาสัมพันธ์ ครู ผู้ปกครอง ในการประสานงาน การแจ้งข้อมูลของเด็กนักเรียนแต่ละวัน รวมถึงจัดให้มีการฝึกการเอาตัวรอดเบื้องต้นแก่เด็กนักเรียน เช่นการบีบแตร การเคาะกระจก การใช้อุปกรณ์ภายในรถช่วยเหลือ
4.ตำรวจทางหลวง คอยช่วยสังเกตุการแจ้งความเรียบร้อยการรับส่งเด็กนักเรียน หากมีสถานการณ์ สามารถเข้าช่วยเหลือแก้ไข สนับสนุนเหตุการณ์ได้

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นาง พินนะรัฐ อินทรโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนฐิติวิทยา ได้การดำเนินการ และ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

📍 โรงเรียน ฐิติวิทยา หมู่ที่1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนุบรี ดังนี้

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลฯ🔻(12 ก.ย. 65) เวลา 09.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงท่ามะกา,ด่านช้างจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 รายตามหมาย...
14/09/2022

✅ จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลฯ

🔻(12 ก.ย. 65) เวลา 09.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงท่ามะกา,ด่านช้าง

จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย

ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ต้องหาว่ากระทำผิดฐาน ความผิดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด (ครอบครองเมทฯ)

📍หมู่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ จับกุมครอบครองยาเสพติด/เสพฯ🔻(11 ก.ย. 65) เวลา 16.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงด่านช้างจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย-โดยกล่าวหาว่า1. ...
11/09/2022

✅ จับกุมครอบครองยาเสพติด/เสพฯ

🔻(11 ก.ย. 65) เวลา 16.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงด่านช้าง

จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย

-โดยกล่าวหาว่า
1. มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย
2. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
3.เป็นผู้ขับขี่รถเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมาย

-พร้อมด้วยของกลาง
1.เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 5 เม็ด
📍ทล. 333 (ขาอออำเภออู่ทอง) กม.4+900 ม.10 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ จับผู้นำพา/และต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง🔻(9 ก.ย. 65) เวลา 09.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงท่ามะกาจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 รายโดยกล่าว...
10/09/2022

✅ จับผู้นำพา/และต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

🔻(9 ก.ย. 65) เวลา 09.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงท่ามะกา

จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย

โดยกล่าวหาว่า
ผู้ต้องหาที่ 1 “นำพาหรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้บุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามา ในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย พ้นการจับกุม”
ผู้ต้องหาที่ 2-3 “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามา หรืออยู่ในราชอาณาจักไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต”

📍ทางหลวงหมายเลข 3081 กม.ที่ 3 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ จับกุมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต🔻(8 ก.ย. 65) เวลา 10.30 น.🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย- ซึ่งต้องหาว่า...
10/09/2022

✅ จับกุมอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

🔻(8 ก.ย. 65) เวลา 10.30 น.
🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.

จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย

- ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน
“มีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์"

- สถานที่จับกุม
📍ทล.324 กม.8+200 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ทางหลวงด่านช้างจับครอบครองยาบ้า/เสพฯ🔻(8 ก.ย. 65) เวลา 07.30 น.🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย-โดยกล่าวหาว...
10/09/2022

✅ทางหลวงด่านช้างจับครอบครองยาบ้า/เสพฯ

🔻(8 ก.ย. 65) เวลา 07.30 น.
🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.

จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย

-โดยกล่าวหาว่า
1. มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย
2. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

-พร้อมด้วยของกลาง
1. เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 5 เม็ด

📍ทล.4022(ถนนหนองโพธิ์-แยกดอนไร่)
ม.4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

🚨 ตำรวจทางหลวงด่านช้าง           จับกุมชายหนุ่มพกยาบ้า 🚨✅ โดยกล่าวหาว่า1. มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประ...
08/09/2022

🚨 ตำรวจทางหลวงด่านช้าง
จับกุมชายหนุ่มพกยาบ้า 🚨

✅ โดยกล่าวหาว่า
1. มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย
2. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

✅ ของกลาง
1. เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 5 เม็ด
2. ใบรับรองผลการตรวจหาสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะฯ

📍 ทางหลวงหมายเลข 4022(ถนนหนองโพธิ์-แยกดอนไร่) ม.4 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

06/09/2022
📍 จังหวัดกาญจนบุรี เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ข...
06/09/2022

📍 จังหวัดกาญจนบุรี เตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด ‼️‼️

จังหวัดกาญจนบุรีเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนัก พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ขอให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด

นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้ติดตามสภาวะอากาศและ พิจารณาปัจจัยเสี่ยงกอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 ลงวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 05.00 น. แจ้งว่า ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะมีกําลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ และกองอํานวยการน้ำ แห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 36/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565 สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ในพื้นที่อำเภอ ได้แก่ อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอหนองปรือ อำเภอบ่อพลอย และอำเภอเลาขวัญ ระหว่างวันที่ 4-10 กันยายน 2565

จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูล สภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ตลอด 24 ชั่วโมง เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และปริมาณฝนสะสมที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ให้รีบแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทันที

หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที โดยประสานจัดกำลังจิตอาสาเข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย พร้อมทั้งแจ้งกองอำนวยการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ทราบภายใน 24 ชั่วโมง ทางหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 034-515998 และ 034-516795 หรือทาง E-mail : [email protected] และแอบพลิเคชันไลน์ รายงานสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับอำเภอ ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว

🚨 ตำรวจทางหลวงอู่ทอง          จับกุมต่างด้าวพกยาบ้า 🚨✅ โดยกล่าวหาว่า 1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน...
06/09/2022

🚨 ตำรวจทางหลวงอู่ทอง
จับกุมต่างด้าวพกยาบ้า 🚨

✅ โดยกล่าวหาว่า
1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
2. เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
3. เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
4.เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

✅ พร้อมด้วยของกลาง
1.เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 18 เม็ด
2.ตัวอย่างปัสสาวะฯ จำนวน 1 ขวดและใบรับรองผลการตรวจหาสารเสพติดฯ จำนวน 1 แผ่น

📍เหตุเกิด ทางหลวงหมายเลข 324 กม.49 ต่อเนื่อง ถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

🚨 ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์            จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 🚨โดยกล่าวหาว่าจับตามหมายจับของศาลแขวงสุพรรณบุร...
06/09/2022

🚨 ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 🚨

โดยกล่าวหาว่า
จับตามหมายจับของศาลแขวงสุพรรณบุรี ที่ 337/2565 ลงวันที่ 31 ส.ค. 65 กระทำความผิดฐาน มียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทฯ) ครอบครองเพื่อเสพและเสพ

📍 สถานที่เกิดเหตุ ต.ดอนปรู อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

✅จับครอบครองยาบ้า/เสพฯ🔻(2 ก.ย. 65) เวลา 12.00 น.🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.1.มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไ...
02/09/2022

✅จับครอบครองยาบ้า/เสพฯ

🔻(2 ก.ย. 65) เวลา 12.00 น.
🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.

1.มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อเสพโดยไม่ได้รับอนุญาต
2.เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
3.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

-พร้อมด้วยของกลาง
1.เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 3 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสแบบกด ปิด-เปิด

📍ทล.324 (ขาเข้า อ.เมืองกาญจนบุรี) กม.8 ม.6 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

ฝ✅ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.  วันนี้(2 ก.ย.65) เวลา 17.00 น.🚨หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงอู่ทอง  - ขอรายงานความคืบหน้า การดำเนินก...
02/09/2022

ฝ✅ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.
วันนี้(2 ก.ย.65) เวลา 17.00 น.
🚨หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงอู่ทอง
- ขอรายงานความคืบหน้า การดำเนินการ ตามโครงการวัฒนธรรม 3 วินัย ชื่อโครงการ Youth -12 HW. Soccer By "ตำรวจทางหลวงอู่ทอง"
- โดยในวันนี้ ได้ทำการเตรียมความพร้อมของทีม เพื่อทำการแข่งขัน ในวันพรุ่งนี้ (3 ก.ย 65) ซึ่งเป็นแม็ตช์ที่ 9 (แม็ตช์สุดท้าย) ของเลคแรก โดยได้ให้คำแนะนำถึงระบบการเล่นแท็คติค ต่างๆ ให้ขยันหมั่นฝึกซ้อม/มีน้ำใจนักกีฬาเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง และให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
- ผลการแข่งขันนัดล่าสุด แพ้ทีม รร.บ้านเขากำแพง 0 : 1 อยู่ลำดับที่4 ของตาราง
- จากนั้นได้ไปเยี่ยมบ้านและครอบครัวของนักฟุตบอล ซึ่งมีความขาดแคลน ได้แบ่งปันสิ่งของเป็น ข้าวสาร , น้ำมันพืช, ปลากระป๋อง, มาม่า จำนวนหนึ่งไว้ใช้บริโภค เพื่อลดค่าใช่จ่ายภายในครอบครัว
- ได้แลกเปลี่ยนพูดคุย สะท้อนปัญหาของภัยยาเสพติด กับผู้ปกครองรวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ

#วัฒนธรรมสามวินัย #
#วินัยตนเอง #วินัยสังคม #

🚨 ตำรวจทางหลวงไทรโยค            รวบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 🚨 ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน ผู้ถูกจับที่ 1 ว่า “...
01/09/2022

🚨 ตำรวจทางหลวงไทรโยค
รวบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 🚨

ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน
ผู้ถูกจับที่ 1 ว่า “ซ่อนเร้น ช่วยเหลือ หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายพ้นจากการจับกุม , เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย , เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย , ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณมือ"
กล่าวหาผู้ถูกจับที่ 2-14 ว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต”
กล่าวหาผู้ถูกจับที่ 15 ว่า “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”

📍 ริมถนนทางลงท่าเรือปากแซง ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จว.กาญจนบุรี เวลาประมาณ 08.15 น.

ข้าราชการตำรวจสังกัด สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สว.ส.ทล...
30/08/2022

ข้าราชการตำรวจสังกัด สถานีตำรวจทางหลวง 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง นำโดย พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สว.ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.
เข้ารับรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองบังคับการตำรวจทางหลวง ครบรอบ 62 ปี ดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ 🏆
"โครงการประกวดบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประเภทห้องแถว"
2.รางวัลชนะเลิศ 🏆
"การฝึกยุทธวิธี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ประจำปี 2565"
3.ผลการปฏิบัติด้านการจราจรดีเด่น🏆
4.ด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น🏆

กองบังคับการตำรวจทางหลวง ครบรอบ 62 ปี เดินหน้าปรับแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน “เพื่อความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชน บนภารกิจพิทักษ์สันติราษฎร์”

🚨 ฝนตกในหลายพื้นที่         ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ 🚨⏱ วันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 10.20 น.รถวิทยุ 2601 ด.ต.ปกรณ...
29/08/2022

🚨 ฝนตกในหลายพื้นที่
ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ 🚨

⏱ วันที่ 29 ส.ค.65 เวลา 10.20 น.

รถวิทยุ 2601
ด.ต.ปกรณ์ สิทธิศักดิ์
ส.ต.อ.รชานนท์ คล้ายทอง

ตำรวจทางหลวงสาลีร่วมกับหมวดทางหลวงสองพี่น้อง ตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขวางช่องทางเดินรถ บริเวณ ทล.340 กม.44 (ขาเข้าสุพรรณบุรี) ต.สาลี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

✅ทางหลวงไทรโยคจับกุมตามหมายจับ!!👮‍♀️ตำรวจทางหลวงไทรโยคจับกุมผู้ต้องหาฯ🔻(27 ส.ค. 65) เวลา 13.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงไทรโยค - ...
28/08/2022

✅ทางหลวงไทรโยคจับกุมตามหมายจับ!!

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงไทรโยคจับกุมผู้ต้องหาฯ

🔻(27 ส.ค. 65) เวลา 13.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงไทรโยค

- ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน
ตามหมายจับของศาลแขวงนครราชสีมา ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “หลอกลวงบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไปให้ประกอบการงาน โดยจะไม่ใช้ค่าแรงหรือค่าจ้าง”

📍ริมถนนหลวง หมายเลข 3199 ม.2 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ทางหลวงศรีประจันต์จับกุมยาเสพติด 200 เม็ด!!!👮‍♀️ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์จับกุมผู้ต้องหาฯ🔻(27 ส.ค. 65) เวลา 11.30 น.🚨ตำรว...
28/08/2022

✅ทางหลวงศรีประจันต์จับกุมยาเสพติด 200 เม็ด!!!

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์จับกุมผู้ต้องหาฯ

🔻(27 ส.ค. 65) เวลา 11.30 น.
🚨ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย

- โดยกล่าวหาว่า
1.จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้า
2.เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
3.เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1(เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย

- พร้อมด้วยของกลาง
1.เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ชนิดเม็ดสีส้ม มีอักษรภาษาอังกฤษ wy ประทับอยู่บน เม็ดยาด้านหนึ่ง จำนวน 198 เม็ด
2.เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ชนิดเม็ดสีเขียว มีอักษรภาษาอังกฤษ wy ประทับอยู่บน เม็ดยาด้านหนึ่ง จำนวน 2 เม็ด
3.รถ จยย. ยี่ห้อ ฮอนด้า เวฟ 110 i สีแดงดำ

📍ทล. 3496 กม.17 ม.1 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅ทางหลวงไทรโยคจับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง👮‍♀️ตำรวจทางหลวงไทรโยคจับกุมผู้ต้องหาฯ🔻(27 ส.ค. 65) เวลา 02.40 น.🚨ตำรวจทางหลวงไท...
27/08/2022

✅ทางหลวงไทรโยคจับต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงไทรโยคจับกุมผู้ต้องหาฯ

🔻(27 ส.ค. 65) เวลา 02.40 น.
🚨ตำรวจทางหลวงไทรโยค

ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย

- ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน
ผู้ต้องหาที่ 1 – 6 “ เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ”

พร้อมด้วยของกลาง -

- สถานที่จับกุม
บริเวณชายป่าซอยร้านกาแฟ 109 หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅จับตามหมายจับ!!! ครอบครองยาเสพติดฯ👮‍♀️ตำรวจทางหลวงพระแท่น/ท่ามะกา จับกุมผู้ต้องหาฯ🔻(26 ส.ค. 65) เวลา 08.00 น.🚨ตำรวจทางห...
27/08/2022

✅จับตามหมายจับ!!! ครอบครองยาเสพติดฯ

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงพระแท่น/ท่ามะกา จับกุมผู้ต้องหาฯ

🔻(26 ส.ค. 65) เวลา 08.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงพระแท่น/ท่ามะกา

ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย

โดยกล่าวหาว่า
ตามหมายจับศาลจังหวัดกาญจนบุรี ต้องหาว่ากระทำผิดฐาน ความผิดต่อประมวลกฎหมายยาเสพติด (ครอบครองเมทฯ)

สถานที่จับกุม
ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

🚨 ตำรวจทางหลวงไทรโยค          จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ 🚨 ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน  “ เป็นบุคคลต่างด้าวห...
27/08/2022

🚨 ตำรวจทางหลวงไทรโยค
จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ 🚨

ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน
“ เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ” จำนวน 6 ราย

📍 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เวลาประมาณ 02.40 น.

✅“จับกุมอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน”🔻(22 ส.ค. 65) เวลา 20.30 น.🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย - ซึ่งต้อง...
23/08/2022

✅“จับกุมอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน”

🔻(22 ส.ค. 65) เวลา 20.30 น.
🚨ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.
จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 ราย

- ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน
1. มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนฯ
2.พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและไม่มีใบอนุญาตให้พกพา

- พร้อมด้วยของกลาง
1. อาวุธปืนพกสั้น กึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ ซิกซาวเออร์ ขนาด .380 มม. จำนวน 1 กระบอก (พบอยู่ภายในกระเป๋า)
2. ซองกระสุนปืน (แม็กกาซีน) จำนวน 1 อัน พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 จำนวน 7 นัด (บรรจุอยู่ในตัวปืน)
3. ซองกระสุนปืน (แม็กกาซีน) จำนวน 1 อัน พร้อมเครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 จำนวน 6 นัด (พบอยู่ภายในกระเป๋า)

-สถานที่เกิดเหตุ
บริเวณทางหลวงหมายเลข 324 กม.ที่ 44 (ขาเข้า อ.พนมทวน) ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

"ห่วงใยทุกชีวิต      เป็นมิตรทุกเส้นทาง"ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.  วันนี้ (20 ส.ค.65) เวลา 16.20 น.🚨 หน่วยบริการฯ ตำรวจท...
20/08/2022

"ห่วงใยทุกชีวิต
เป็นมิตรทุกเส้นทาง"

ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล.
วันนี้ (20 ส.ค.65) เวลา 16.20 น.
🚨 หน่วยบริการฯ ตำรวจทางหลวงพระแท่น
🚔 รถวิทยุ 2619

- ออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบเห็นประชาชนจอดรถข้างทาง บริเวณ ทล.346 กม.93 จากสอบถามได้ความว่ารถยนต์น้ำมันหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงได้นำน้ำมันสำรองท้ายรถวิทยุมาเติมให้ ทำให้รถยนต์สามารถเดินทางต่อไปได้

ทำทุกอย่างด้วยสำนึก
เพราะเราคือ "ตำรวจทางหลวง"
(กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี)

#วัฒนธรรมสามวินัย #
#วินัยตนเอง #

📍แต่งรถได้ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้รถ              ใช้ถนนท่านอื่นเดือดร้อนนะครับ ‼️ตำรวจทางหลวงด่านช้าง จับกุ...
18/08/2022

📍แต่งรถได้ แต่ต้องไม่ทำให้ผู้ใช้รถ
ใช้ถนนท่านอื่นเดือดร้อนนะครับ ‼️

ตำรวจทางหลวงด่านช้าง จับกุมรถใช้ในการขนส่งโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.ขนส่งฯ ม.71 👏👏👏

ตำรวจทางหลวงไทรโยค         รวบหนุ่มลักสายไฟริมถนน ⏱ วันนี้ 15 สิงหาคม 2565    ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 รา...
15/08/2022

ตำรวจทางหลวงไทรโยค
รวบหนุ่มลักสายไฟริมถนน

⏱ วันนี้ 15 สิงหาคม 2565

ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐาน “ลักทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม”

📍ริมถนน ทล.323 ระหว่าง กม.75-76 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

หากประชาชนพบการกระทำความผิดดังกล่าง
สามารถแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจได้เลยครับ

✅“ทางหลวงพระแท่น จับตามหมายจับศาล👮‍♀️ตำรวจทางหลวงพระแท่น จับกุมผู้ต้องหาฯ🔻(10 ส.ค. 65) เวลา 15.00-16.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงพ...
13/08/2022

✅“ทางหลวงพระแท่น จับตามหมายจับศาล

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงพระแท่น จับกุมผู้ต้องหาฯ

🔻(10 ส.ค. 65) เวลา 15.00-16.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงพระแท่น

จับผู้ต้องหาจำนวน 1 ราย

จับตามหมายจับของศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 604/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม2565 กระทำความผิดฐาน “ลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุม”

-สถานที่เกิดเหตุ
ม.5 ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

วันแม่แห่งชาติ "ขึ้นทางด่วน ฟรี‼️"ยกเว้น ค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร,ศรีรัช,อุดรรัถยา
12/08/2022

วันแม่แห่งชาติ "ขึ้นทางด่วน ฟรี‼️"

ยกเว้น ค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร,ศรีรัช,อุดรรัถยา

✨️ของขวัญวันแม่✨️ทางด่วนฟรี 1 วันเต็มๆ❗️

🎉 พาแม่ไปเที่ยวให้สนุกนะครับ 🎉

#กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวง

🌈♥️ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือ👮🏻‍♂️ #ตำรวจทางหลวง

#กองบังคับการตำรวจทางหลวง #โทร1193

💙ทรงพระเจริญ 💙12 สิงหาคม 2565เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี...
11/08/2022

💙ทรงพระเจริญ 💙

12 สิงหาคม 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และลูกจ้าง
สังกัด ส.ทล.6 กก.2 บก.ทล. บช.ก.

💙ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร 💙สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...
11/08/2022

💙ขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร 💙
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

ข่าวปลอม ‼️‼️
10/08/2022

ข่าวปลอม ‼️‼️

❌ข่าวปลอม❌
เพจกรมการขนส่ง รับทำใบขับขี่ออนไลน์ ไม่ต้องสอบและอบรม

กรณีที่มีคำแนะนำถึงเรื่องข้างต้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่าการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิด ทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ไม่สามารถทำใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3BZduFR

AFNC Thailand/10 ส.ค. 65

✅“ทางหลวงอู่ทอง ดูแลการจราจร/แจกไอศกรีม”👮‍♀️ตำรวจทางหลวงอู่ทอง ดูแลน้องๆฯ🔻(10 ส.ค. 65) เวลา 15.00-16.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงอ...
10/08/2022

✅“ทางหลวงอู่ทอง ดูแลการจราจร/แจกไอศกรีม”

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงอู่ทอง ดูแลน้องๆฯ

🔻(10 ส.ค. 65) เวลา 15.00-16.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทอง

อำนวยความสะดวกการจราจร หน้าโรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ทล.324 กม.48+700 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เหตุการณ์เรียบร้อย

- และได้ทราบว่ามีนักเรียนบางคนอยากทานไอศกรีม แต่ไม่มีเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงได้จ่ายเงินค่าไอศกรีมให้แก่เด็กๆ

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

✅“ทางหลวงอู่ทอง จับกุมยาเสพติด”👮‍♀️ตำรวจทางหลวงอู่ทอง จับกุมผู้ต้องหา🔻(10 ส.ค. 65) เวลา 11.00 น.🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทอง - โ...
10/08/2022

✅“ทางหลวงอู่ทอง จับกุมยาเสพติด”

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงอู่ทอง จับกุมผู้ต้องหา

🔻(10 ส.ค. 65) เวลา 11.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงอู่ทอง

- โดยกล่าวหาว่า
1. มีไว้ในความครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อเสพโดยผิดกฎหมาย
2. เป็นผู้ประจำรถ ขับรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง ขณะเสพยาติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
3. เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย

- พร้อมด้วยของกลาง
เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าเม็ดสีส้ม มีอักษรภาษาอังกฤษ wy ประทับอยู่บน เม็ดยาด้านหนึ่ง จำนวน 11 เม็ด

📍เหตุเกิด ทางหลวงหมายเลข 321 กม.55+700(ขาเข้านครปฐม) ม.2 ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

09/08/2022

รถขนของสูง ยื่น ยาว ‼️ ตำรวจทางหลวงไทรโยคจึงเรียกให้หยุด ออกใบสั่ง พร้อมแจ้งผู้ขับขี่ให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนท่านอื่น ✅

07/08/2022

ตำรวจทางหลวงศรีประจันต์ ช่วยเหลือประชาชน 👏👏

วันที่ 7 ส.ค. 2565 เวลา 14.30 น.

รถวิทยุ 2602
ร.ต.ต.กุศล ยะฝั้น (พลขับ)
จ.ส.ต.ธงชัย ศรีเรือนงาม (พงว.)

ขณะออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ พบเห็นรถยนต์กระบะยางแตก ขับขี่ต่อโดยไม่รู้ตัว จึงเรียกให้หยุดรถเพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้น และทำการช่วยเหลือจนสามารถเดินทางต่อไปได้

📍ทล.340 กม.97 ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

06/08/2022

#ตำรวจทางหลวง ย้ำใครพบเห็น #รถบรรทุก ลักษณะนี้ ถ่ายรูป-คลิปส่งด่วน!! #เจอจับหมด
เพจ ตำรวจทางหลวง โพสต์ "ท่านใดพบเห็นรถบรรทุกลักษณะนี้บนทางหลวง สามารถส่งรูปหรือคลิปแบบเห็นความผิดชัดเจน พร้อมป้ายทะเบียนรถ พิกัดแบบละเอียดมาได้ในอินบ็อกครับ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลทางหลวง
หน่วยบริการฯตำรวจทางหลวงอู่ทอง พบรถบรรทุกตกแต่งผิดกฎหมาย ได้ออกใบสั่งข้อหา ใช้รถที่ใช้ในการขนส่งโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พ.ร.บ.ขนส่ง มาตรา 71 เจอ จับหมดครับ"
#ข่าวออนไลน์7HD
#ข่าวช่อง7HD
🔴 เกาะติดข่าว news.ch7.com

✅“พี่ๆทางหลวงเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา”👮‍♀️ตำรวจทางหลวงด่านช้างเลี้ยงอาหารกลางวันฯ🔻(5 ส.ค. 65) เวลา 11.00-12....
05/08/2022

✅“พี่ๆทางหลวงเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์กีฬา”

👮‍♀️ตำรวจทางหลวงด่านช้างเลี้ยงอาหารกลางวันฯ

🔻(5 ส.ค. 65) เวลา 11.00-12.00 น.
🚨ตำรวจทางหลวงด่านช้าง

- ร่วมกับภาคเอกชนได้นำอาหารกลางวันข้าวหมูแดงและไอติม,ขนมหวานมาเลี้ยงเด็กนักเรียนอนุบาล - ชั้นประถมปีที่ 6 จำนวน 150 คน

เพื่อเป็นการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนและให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการสมรรถภาพทางกายตรงตามเกณฑ์
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียน และผู้ปกครองได้มีความยินดีเป็นอย่างมาก
และท้ายนี้ได้มอบอุปกรณ์การเล่นกีฬาตาข่ายประตูฟุตบอลให้อีกจำนวนหนึ่งไว้ให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เป็นการส่งเสริมเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

📍โรงเรียนวัดวังคัน ม.1 ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จว.สุพรรณบุรี

#ตำรวจทางหลวง
#ตำรวจทางหลวงกาญสุพรรณ
#สทล6กก2บกทล
#วัฒนธรรม3วินัย

ที่อยู่

กาญจนบุรี-อู่ทอง (ทล. 324)
Amphoe Phanom Thuan
71140

เบอร์โทรศัพท์

+6634579699

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีและสุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Phanom Thuan

แสดงผลทั้งหมด
#}