ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรี

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรี สพป.ขอนแก่น เขต 3

เปิดเหมือนปกติ

สพป.ขอนแก่น เขต 3
09/07/2020

สพป.ขอนแก่น เขต 3

9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น. ดร.สนอง สุดสะอาด ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเบญจรงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 3

23/01/2020
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ประจำปี 2561
29/12/2018

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว ประจำปี 2561

กีฬาภายใน ม่วง ขาวเกมส์ ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสง่า-โนนข่า-หนองมะเขือ) จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับศูนย์ ณ ร.ร.บ้านบ่อตะครอ...
06/06/2018

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสง่า-โนนข่า-หนองมะเขือ) จัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ระดับศูนย์ ณ ร.ร.บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี

2 มิ.ย. 61 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสง่า-โนนข่า-หนองมะเขือ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ (...
02/06/2018

2 มิ.ย. 61 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 (โคกสง่า-โนนข่า-หนองมะเขือ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง 2560)” โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษ และศน.ยุพาพร หรเสริฐ เป็นวิทยากร ณ ร.ร.หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา

26/10/2017
ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ทั้งสามท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีองค์ความ...
25/07/2017

ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ทั้งสามท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีองค์ความรู้ มีความสามารถเชิงประจักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยโจดขอน้อมรับ ไปเติมเต็มเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปครับ

พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโจด โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ นายอำเภอพล ค่ายอาสาฯ มีวั...
30/05/2017

พิธีเปิดค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่ 28 ณ โรงเรียนบ้านห้วยโจด โดยนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ นายอำเภอพล ค่ายอาสาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หอประชุม ขนาด 200 ตร.ม. ระหว่างวันที่ 25 พ.ค.-9 มิ.ย. 60

กลุ่มผอ. "Director 4.0 KKn3" โดยการนำของ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขก.3 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้อำนวยการใหม่ จ...
05/04/2017

กลุ่มผอ. "Director 4.0 KKn3" โดยการนำของ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขก.3 ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้อำนวยการใหม่ จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายอัมพร พินะสา ผอ.สพร. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

กลุ่มผอ. "Director 4.0 kkn3" ขอขอบคุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ที่อนุเคราะห์ห้องเบญจมิตร จัดอบรมการจัดทำบัญชีและการเงิน ซึ่งได้...
04/04/2017

กลุ่มผอ. "Director 4.0 kkn3" ขอขอบคุณ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ที่อนุเคราะห์ห้องเบญจมิตร จัดอบรมการจัดทำบัญชีและการเงิน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองธนกฤต ศิริภิรมย์ รอง ผอ.สพป.ขก.3 เป็นประธานพิธีเปิด และผอ.นภาพร สร้อยมงคล ให้เกียรติเป็นวิทยากร

มอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุก...
22/03/2017

มอบประกาศนียบัตร ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขอบคุณคณะครูและบุคลากรทุกฝ่าย เรียบร้อย รายรื่น สวยงาม สมเกียรติ สมศักดิ์ศรีชาวห้วยโจด

16/03/2017

ประชุมประสานแผนบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานทุกระดับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 14-17 มีนาคม 2560

วันนี้โรงเรียนบ้านห้วยโจดมีโอกาสต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "ชมรมอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท" และถือโอกาสร่วมประชุมกับกร...
13/03/2017

วันนี้โรงเรียนบ้านห้วยโจดมีโอกาสต้อนรับคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "ชมรมอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท" และถือโอกาสร่วมประชุมกับกรรมการสถานศึกษา, ผู้นำหมู่บ้าน วางแผนการออกค่ายฯ 25พ.ค.-9มิ.ย. นี้

เปิดแกรนด์ฮาวล์และเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านห้วยโจด 9 มีนาคม 2560
09/03/2017

เปิดแกรนด์ฮาวล์และเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านห้วยโจด 9 มีนาคม 2560

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ให้การต้อนรับ สิบเอกนวน บุตรพรม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3 ตรวจเยี่ยมการสอบNT ป.3 ณ สนามสอบโรงเร...
08/03/2017

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 ให้การต้อนรับ สิบเอกนวน บุตรพรม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น 3 ตรวจเยี่ยมการสอบNT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านบ่อตะครองฯ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3 ประชุมครั้งที่ 5/2560 และนิเทศชั้นเรียน ณ ร.ร.บ้านหนองแวงนอก
01/03/2017

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3 ประชุมครั้งที่ 5/2560 และนิเทศชั้นเรียน ณ ร.ร.บ้านหนองแวงนอก

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12@ค่ายลูกเสือ108 ริเวอร์ไซด์ จังหวั...
28/02/2017

กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ [email protected]ค่ายลูกเสือ108 ริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยภูมิ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560

26/02/2017

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 3 จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์ ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 (สำโรง-วังหิน) ณ ค่ายลูกเสือสมอทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ...
26/02/2017

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 (สำโรง-วังหิน) ณ ค่ายลูกเสือสมอทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560

22/02/2017

แจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน สามารถโพสต์กิจกรรมในหน้าเพจประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน สพป.ขก.3 ได้ตั้งแต่บัดนี่เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 087-2169436

ที่อยู่

Amphoe Phon
40120

ข้อมูลทั่วไป

สพป.ขอนแก่น เขต 3

เบอร์โทรศัพท์

+6643415104

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรี:

วิดีโอทั้งหมด


Amphoe Phon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด