สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เลขที่ 232 หมู่ 9 ต. เพ็กใหญ่ อ. พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ : 043-009763-66 โทรสาร 043-009767

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เป็นสาขาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้พื้นเมืองและพรรณไม้ประจำถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพืช รวมไปถึงการพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติพร้อมแหล่งสันทนาการและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม

หน้าที่: - เพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติฯ และแหล่งรวบรวมพรรณไม้ประจำถิ่น - เพื่อเป็นสถานที่อนุบาลพันธุ์ไม้หายาก เพื่อทำการขยายพันธุ์ และนำกลับคืนสู่ธรรมชาติตามเดิมเพื่อคืนธรรมชาติให้แก่ระบบนิเวศน์ - เพื่อเป็นศูนย์ทดลองและสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ  รายละเอียดตามประกาศนี้นะคะ
19/07/2019

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ รายละเอียดตามประกาศนี้นะคะ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  นางสาวสิริน   สุริยวงศ์   หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มอบหมายให้นายวาสนา   บุญประกอบ  พนักงานธุร...
15/07/2019

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางสาวสิริน สุริยวงศ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มอบหมายให้นายวาสนา บุญประกอบ พนักงานธุรการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลอุทยานธรณีและงานแถลงข่าวสื่อมวลชน เรื่อง “การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของไทย ตัวที่ 10 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมหมาย เดชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานร่วม ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

***ประกาศ  รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อยื่...
08/07/2019

***ประกาศ รับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ สามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2562 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์ติดต่อ 093-5624997 ขอบคุณค่ะ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวสิริน  สุริยวงศ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฝ่ายวิชากา...
08/07/2019

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นางสาวสิริน สุริยวงศ์ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และฝ่ายวิชาการ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ออกจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ เนื่องจากทางอำเภอพลจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ อำเภอยิ้ม ให้บริการกับชุมชน และได้มีโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน ทั้งนี้สวนฯขอนแก่นได้ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จำนวน 300 ต้น มอบให้กับนายอำเภอพลและชาวบ้านเพื่อนำไปปลูกในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ณ วัดบ้านโนนหอม ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 28 มิถุนายน 2562  สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชน การใช้ประโยชน์จากพืช หลักสูตร “การทำยาหม่องน้ำ” ป...
02/07/2019

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น จัดโครงการอบรมผู้นำชุมชน การใช้ประโยชน์จากพืช หลักสูตร “การทำยาหม่องน้ำ” ประจำปี 2562 เพื่อให้ผู้นำชุมชนเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสามารถนำไปใช้ในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน และคนในครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อรูปแบบในการทำงานเป็นกลุ่ม ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่มผู้นำในพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมได้รับแนวคิดใหม่ๆเพื่อนำความรู้จากการฝึกอบรมมาพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนต่อไป
โดยหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น นางสาวสิริน สุริยวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำผู้เข้าอบรมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ ก่อนที่จะเข้าสู่การอบรมให้ความรู้ คือการปล่อยกล้วยไม้ช้างกระ ภายในสวนฯขอนแก่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน หน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
20/06/2019

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

⭕️แจก ⭕️แจก ⭕️แจก

🌵ของที่ระลึกจ้าาาา 🌵

🌟กติกาเพียง 🌟

🌴กดไลค์เพจ ‼️

✨กดแชร์ ❤️

❤️ กดหัวใจ ✨

⭕️ แคปภาพมายืนยันใต้โพสต์นี้

🌈สุ่มแจกผู้โชคดี 10 ท่าน เท่านั้น 🦕

‼️ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ไม่ทำกติกาค่ะ ‼️

‼️ ประกาศผู้โชคดี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. ‼️

⭕️ เตรียมพบกับ ⁉️

🦕 ปู่ไดโนเสาร์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา 🌴

✅ วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562 นี้

🚏 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 🌵

🛵 และกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย 👍🏻

‼️ อย่าพลาดดดดด แล้วมาพบกัน นะจ๊ะ 😍

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562" โดยมีหน่วย...
05/06/2019

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562" โดยมีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ชุมชน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบพื้นที่ เกิดความรัก ความหวงแหน และร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ที่จะร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ให้อยู่คู่กับชุมชน แล้วยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รักษ์และหวงแหนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยได้ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 300 ต้น และในกิจกรรมในครั้งนี้ได้แจกพันธุ์กล้าไม้ ยางนา และเสารส ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,200 ต้น เพื่อนำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจ...
05/06/2019

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่

232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
Khon Kaen
40330

ข้อมูลทั่วไป

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่ทุ่งพึงพืด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น พบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นศูนย์รวมพรรณไม้ประจำภูมิภาค จึงได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 -ปัจจุบัน โดยใช้ชื่อว่าศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์

+66 93 562 4997

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khon Kaen

แสดงผลทั้งหมด