โครงการชลประทานพระนครศรีอย

โครงการชลประทานพระนครศรีอย สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 78 หมู่ 2 ต. หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

เปิดเหมือนปกติ

การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มตำพระนครศรีอยุธยา
27/10/2021

การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มตำพระนครศรีอยุธยา

การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มตำพระนครศรีอยุธยา

27/10/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564

สถานการณ์น้ำ
27/09/2021

สถานการณ์น้ำ

สถานการณ์น้ำ

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน's post
10/08/2021

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน's post

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน เจิมปากา ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564
22/07/2021
#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน เจิมปากา ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

#ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชัน เจิมปากา ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ พายุดีเปรสชัน เจิมปากา บริเวณเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงประเทศจีน มีศูนย์กลางอยู่.....

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน's post
21/07/2021

Photos from ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
16/07/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

15/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2564

15/07/2021

ชป.เร่งซ่อมถนนคันคลองชลประทานบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา หลังพบถนนทรุดเสียหาย

กรมชลประทานชี้แจงกรณี ถนนคันคลองชลประทานที่วัดบ้านพาด อำเภอบางไทร เชื่อมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชำรุดเสียหาย เร่งซ่อมแซมเป็นการด่วนแล้ว

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยว่า ถนนดังกล่าวคือถนนสาย อย. 3011 ที่
วัดบ้านพาด อำเภอบางไทร เชื่อมอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นถนนคันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 ระยะทาง 8.100 กม. ทำหน้าที่เป็นคันกั้นน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ดำเนินงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยมีกำหนดค้ำประกันผลงาน 2 ปีหลังส่งมอบงาน

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่มีการก่อสร้างถนนแล้วเสร็จ ถนนเส้นนี้มักเกิดการชำรุดเสียหายเป็นประจำ เนื่องจากมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานที่ถนนคันคลองชลประทานจะรับน้ำหนักได้วิ่งผ่านไปมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งทำการแก้ไขโดยด่วนตามข้อกำหนดประกันผลงานในสัญญา โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายแล้ว 3 ครั้ง ล่าสุดได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ในการสัญจรได้ตามปกติ สำหรับถนนเส้นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองและระบบชลประทาน รวมทั้งการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งกำหนดให้น้ำหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 18 ตัน แต่ปัจจุบันมีรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 18 ตัน มาร่วมใช้จนเป็นสาเหตุให้ถนนชำรุดเสียหาย ซึ่งทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จะได้ประสานไปยังผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 กรกฎาคม 2564

14/07/2021

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

Photos from กรมชลประทาน's post
12/07/2021

Photos from กรมชลประทาน's post

22/06/2021

📣เตือน! ฝนทิ้งช่วง
🎯ปลายเดือนมิถุนายน 2564 ถึง ต้นเดือน
กรกฎาคม 2564

Photos from โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา's post
04/06/2021

Photos from โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา's post

https://www.facebook.com/590355894487616/posts/1611848042338391/?d=n
12/05/2021

https://www.facebook.com/590355894487616/posts/1611848042338391/?d=n

ผู้ว่าฯอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดฯ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มแรก 8 มิถุนายนนี้แน่นอน พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวอยุธยากลุ่ม 60 ปีขึ้นไป และโรคเรื้อรัง 7 ประเภท รีบลงทะเบียนฉีดฯ เพื่อร่วมเป็นพลัง หยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่ออยุธยา ผ่าน อสม. เคาะประตูบ้านทุกอำเภอ ห้วง 12 - 18 พ.ค.64

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยา รีบลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อร่วมเป็นสวนหนึ่งในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่เนื่องจากพบว่ายังมีผู้ลงทะเบียนน้อยมาก จึงมอบหมายให้ นายอำเภอทุกอำเภอ จัดประชุม ผอ.รพ./สสอ./กำนัน/ประธาน อสม./นายกหรือ ปลัด อปท./ปลัดตำบล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเป้าหมายกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 ประเภท ให้รีบลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อหยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่ออยุธยา เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. ได้มอบให้ อสม. 1 คน รับผิดชอบเคาะประตูบ้านถามความสมัครใจลงทะเบียนในแบบฟอร์ม จำนวน 5-15 คน รวมถึง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อปท.ช่วยสนับสนุน เพื่อแจ้งเชิญชวนกลุ่มบุคคลเป้าหมายให้ลงทะเบียนตามความสมัครใจ สำหรับกรณีถ้าทราบแล้ว ไม่ประสงค์จะลงทะเบียน ให้ลงนามเป็นหลักฐานในแบบฟอร์มรายงาน ในห้วงวันที่ 12 - 18 พ.ค.64 เพื่อเก็บข้อมูลว่าจะมีวัคซีนเหลือจำนวนเท่าใด เพื่อวางแผนเตรียมจัดสรรให้กลุ่มอื่นที่มีความจำเป็นและต้องการฉีดวัคซีนดังกล่าว โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ซึ่งจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรก ในวันที่ 8 มิถุนายน 64 เวลา 15.00 น. ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอน พร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวอยุธยากลุ่ม 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคเรื้อรัง 7 ประเภท รีบลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการหยุดเชื้อ เพื่อชาติ เพื่ออยุธยา

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว วันนี้ 12 พฤษภาคม 2564
12/05/2021

กรมอุตุฯ ประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว วันนี้ 12 พฤษภาคม 2564

ปีนี้เป็นปีที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่าสามารถที่จะเริ่มปลูกพืชเกษตรได้แล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่มีปร...
12/05/2021

ปีนี้เป็นปีที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่าสามารถที่จะเริ่มปลูกพืชเกษตรได้แล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีอืนๆ 5-10% ขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะมากกว่าปกติเล็กน้อย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ลุ้น ติดตามตอนต่อไป ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศไทยเข้าสู่ "ฤดูฝน" อย่างเป็นทางการหรือไม่

ปีนี้เป็นปีที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่าสามารถที่จะเริ่มปลูกพืชเกษตรได้แล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีอืนๆ 5-10% ขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะมากกว่าปกติเล็กน้อย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ลุ้น ติดตามตอนต่อไป ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา จะประกาศไทยเข้าสู่ "ฤดูฝน" อย่างเป็นทางการหรือไม่

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/479414
12/05/2021
ไทยเข้าสู่ "ฤดูฝน" อย่างเป็นทางการ 15 พ.ค.นี้ (มีคลิป)

https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/479414

กรมอุตุนิยมวิทยา เตรียมประกาศไทยเข้าสู่ "ฤดูฝน" อย่างเป็นทางการ 15 พ.ค.นี้ ระบุปีนี้ฝนมากกว่าปกติร้อยละ 5-10 % ส่....

ปีนี้เป็นปีที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่าสามารถที่จะเริ่มปลูกพืชเกษตรได้แล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่มีปร...
12/05/2021

ปีนี้เป็นปีที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่าสามารถที่จะเริ่มปลูกพืชเกษตรได้แล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีอืนๆ 5-10% ขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะมากกว่าปกติเล็กน้อย

ปีนี้เป็นปีที่ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติ อยากจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ว่าสามารถที่จะเริ่มปลูกพืชเกษตรได้แล้ว ปีนี้จะเป็นปีที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีอืนๆ 5-10% ขอให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะมากกว่าปกติเล็กน้อย

16/04/2021
05/04/2021
swoc

05-04-64

ที่อยู่

Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya
13000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

035345515

เว็บไซต์

http://province.rid.go.th/ayutthaya/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการชลประทานพระนครศรีอยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการชลประทานพระนครศรีอย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Amphoe Phra Nakhon Si Ayutthaya

แสดงผลทั้งหมด